Access 2003 бағдарламасындағы пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздікті Access 2010 бағдарламасында теңшеу немесе өзгерту

Егер Access бағдарламасының алдыңғы нұсқасында дерекқор жасаған болсаңыз және ондай дерекқорға пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздікті қолданған болсаңыз, ол қауіпсіздік параметрлері сол файлды Microsoft Access 2010 бағдарламасында ашқаныңызда өз орындарында қалады. Оған қоса, Microsoft Office Access 2003 бағдарламасымен қамтамасыз етілген қауіпсіздік құралдарын  — пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік шебері мен түрлі пайдаланушылық және топ рұқсаттарының тілқатысу терезелерін  — Access 2010 бағдарламасынан іске қоса аласыз. Бұл бөлімде Access 2003 бағдарламасының қауіпсіздік мүмкіндіктері қалай жұмыс істеп, оларды Access 2010 бағдарламасынан қалай іске қосып, пайдалануға болатындығы сипатталады.

Ескерту : Бұл бөлімдегі ақпарат Access 2003 немесе одан ертеректегі нұсқаларда жасалған дерекқорларға (.mdb файлына) ғана қатысты. Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік Access 2010 бағдарламасында жасалған дерекқорлардан (.accdb файлдарынан) қатынассыз. Сонымен қатар, өз .mdb файлыңызды жаңа пішімге (.accdb файлына) түрлендірсеңіз, Access 2010 бағдарламасы пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік параметрлерін қабылдамайды.

Бұл мақалада:

Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік Access 2010 бағдарламасында қалай әрекет етеді

Access 2003 бағдарламасындағы пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздікті шолу

Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздіктің негіздері

Жұмыс топтары мен жұмыс топтарының ақпараттық файлдары

Рұқсаттар қалай жұмыс істейді және оларды кім бере алады

Қауіпсіздік тіркелгілері

Қауіпсіздік тіркелгілерін жасау барысындағы талдау

Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздікті теңшеу

Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік шеберін іске қосу

Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздікті алып тастау

Файлдың көшірмесін Access 2007 пішімінде сақтау

Нысандар бойынша рұқсат беру сілтемесі

Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік Access 2010 бағдарламасында қалай әрекет етеді

Access 2010 бағдарламасы пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздікті тек Access 2003 және бұрынғы файл пішімдерін пайдаланатын дерекқорлар (.mdb және .mde файлдары) үшін ғана қамтамасыз етеді. Access 2010 бағдарламасында, Access бағдарламасының ертеректегі нұсқасында жасалған дерекқорды ашатын болсаңыз және дерекқорда пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік қолданылған болса, бұл қауіпсіздік мүмкіндігі дерекқорға жасақталған түрде жұмыс істейді. Мысалы, пайдаланушы дерекқорды пайдалануы үшін құпия сөзді енгізуі тиіс.

Сонымен қоса, Access 2003 және одан ертерек нұсқалар, яғни, пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік шебері және әр түрлі пайдаланушы мен топ рұқсатының тілқатысу терезелері бойынша берілетін әр түрлі қауіпсіздік құралдарын іске қоса аласыз. Жалғастырғанда, тек .mdb немесе .mde файлы ашылса ғана, сол құралдардың қол жетімді болатынын есте сақтаңыз. Файлдарды Access 2010 файл пішіміне түрлендірсеңіз, Access нұсқасы барлық қолданылған пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік мүмкіндіктерін жояды.

Беттің жоғарғы жағы

Access 2003 бағдарламасындағы пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздікті шолу

Келесі бөлімде Access 2003 бағдарламасындағы және одан ертеректегі нұсқалардағы пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік жөніндегі ақпарат берілген. Егер бұған дейін жоғарыдағы қауіпсіздік үлгісімен және пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздікпен таныс болсаңыз, осы бөлімнен аттап кетіп, бірден осы бөлімнің астыңғы жағындағы Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздікті теңшеу немесе Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздікті алып тастау тармақтарына өте аласыз.

Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздіктің негіздері

Access бағдарламасындағы пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік серверге негізделген жүйелердегі қауіпсіздік механизмдерін қайта қосады  — олар жеке адамдарға немесе топтасқан адамдарға дерекқорыңыздың нысандарына қол жеткізу немесе керісінше, шектеу үшін құпия сөздер мен рұқсаттарды пайдаланады. Access 2003 бағдарламасында немесе одан ертерек нұсқаларында Access дерекқорында пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздікті пайдаланғанда дерекқор әкімшісі немесе нысан иесі жеке пайдаланушылар немесе пайдаланушылар топтары дерекқорлардың кестелерінде, сұрауларында, пішіндерінде, есептерінде және макростарында орындай алатын әрекеттерді қадағалап отыра алады. Мысалы, пайдаланушылардың бір тобы дерекқордағы нысандарды өзгерте алатын болса, басқа топ нақты кестелерге деректерді ғана енгізіп, үшінші топ есептер жинағындағы деректерді көре алады.

Access 2003 бағдарламасындағы немесе одан ертерек нұсқаларындағы пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік құпиясөздер мен рұқсаттар үйлесімін  — пайдаланушы дерекқор нысандарына қол жеткізу түрлерін белгілейтін төлсипаттар жинағын пайдаланады. Құпия сөздер мен рұқсаттарды жеке адамдарға немесе топтасқан адамдарға белгілеп, құпиясөздер мен рұқсаттардың осы үйлесімі дерекқорыңыздың нысандарына қол жеткізуге рұқсат берілген пайдаланушылар немесе пайдаланушылар топтарын белгілейді. Өз кезегінде, пайдаланушылар немесе пайдаланушылар топтары жұмыс топтары атымен белгілі болып, Access бағдарламасы осы ақпаратты жұмыс топтары жөніндегі ақпарат файлында сақтайды. Access бағдарламасы жұмысын бастағанда жұмыс топтары жөніндегі ақпарат файлын оқып, файлдағы деректер негізінде рұқсаттарды күшіне енгізеді.

Әдепкіде, Access бағдарламасы бекітілген пайдаланушы ұқсатқышы және екі бекітілген топты қамтамасыз етеді. Әдепкі пайдаланушы ұқсатқышы — Әкімші, ал Пайдаланушылар мен Әкімшілер әдепкі топтар болып табылады. Әдепкіде, Access бағдарламасы бекітілген пайдаланушы ұқсатқышы пайдаланушылар тобына қосады, себебі барлық ұқсатқыш кем дегенде бір топ ішінде болуы тиіс. Өз кезегінде, пайдаланушылар тобы дерекқордағы барлық нысандарға рұқсатты болады. Оған қоса, әкімші ұқсатқышы әкімшілер тобының мүшесі болып табылады. Әкімшілер тобының құрамында кем дегенде бір пайдаланушы ұқсатқышы болып (ол дерекқор әкімшісі болуы тиіс), әкімші ұқсатқышы өзгерістер енгізгеніңізше әдепкі дерекқор әкімшісі болады.

Access 2003 бағдарламасындағы немесе одан ертерек нұсқаларды іске қосқаныңызда, Access бағдарламасы әкімші пайдаланушысының ұқсатқышын беріп, ол сізді әр әдепкі топ мүшесі қылады. Бұл ұқсатқыш осы топтар (әкімші және пайдаланушылар) барлық пайдаланушыларға дерекқордың барлық нысандарына барлық рұқсаттарды береді — ол кез келген пайдаланушы пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік жүйесін пайдаланғаныңызша барлық .mdb файлдарындағы барлық нысандарды ашып, көріп, өзгерте алатындығын білдіреді.

Access 2003 бағдарламасындағы немесе одан ертерек нұсқаларда пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік жүйесін пайдаланудың бір жолы болып пайдаланушылар тобына берілген рұқсатты өзгерту және әкімшілер тобына жаңа әкімшілер қосу болып табылады. Осы әрекеттерді орындағаныңызда, Access бағдарламасы пайдаланушылар тобына автоматты түрде жаңа пайдаланушылар қосады. Осы қадамдарды орындағаныңызда, пайдаланушылар қорғалған дерекқорды ашқан сайын құпиясөзді енгізе отырып кірулері тиіс. Дегенмен, егер қосымша арнайы қауіпсіздік шараларын қолданғыңыз келсе  — мысалы, бір топ пайдаланушыларына деректерді енгізу және екінші топ пайдаланушыларына сол деректерді оқу мүмкіндігін ғана бергіңіз келсе — қосымша пайдаланушылар мен топтарды жасап, оларға дерекқордағы кейбір немесе барлық нысандарға рұқсат беруіңіз тиіс. Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік жүйесін пайдалану кешенді тапсырмаға айналуы мүмкін. Осы үрдісті жеңілдетуге көмектесу үшін, Access бағдарламасы бір қадамды әрекет барысында пайдаланушылар мен топтарды жасауды жеңілдетін пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік шеберін ұсынады.

Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік шебері рұқсаттар беру мен барысында пайдаланушылар мен топтарды жасауға көмектеседі. Пайдаланушылар тіркелгілерінде пайдаланушы аттары мен Access жұмыс тобындағы дерекқор нысандарын көру, пайдалану немесе өзгертуін бақылау үшін қажет етілетін бірегей жеке ұқсатқыш нөмірлері (PID) бар. Топтық тіркелгілер өз кезегінде әрдайым жұмыс топтарының құрамында болатын пайдаланушылар тіркелгілерінің жинақтары болып табылады. Access бағдарламасы топ атаулары мен жеке ұқсатқыш әр жұмыс тобын танып, топқа берілген рұқсаттарды топтың барлық пайдаланушыларына қатысты қолдану үшін пайдаланады. Шеберді пайдалану жөніндегі қосымша ақпарат алу үшін осы мақаланың төменгі жағындағы Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздікті теңшеу бөлімін қараңыз.

Шеберді пайдаланып болғаннан кейін, пайдаланушылар мен топтардың жұмыс тобының тіркелгілерінің дерекқор мен оның бар кестелері, сұраулары, пішіндері, есептері және макростары бойынша рұқсаттарын өз қолымен тағайындап, өзгертіп немесе жоюға болады. Сонымен қатар, Access бағдарламасы өзіңіз немесе басқа пайдаланушылар дерекқорға қосатын кез келген жаңа кестелерге, сұрауларға, пішіндерге, есептеріне және макростарға беретін әдепкі рұқсаттарды теңшей аласыз.

Жұмыс топтары мен жұмыс топтарының ақпараттық файлдары

Access 2003 бағдарламасындағы немесе одан ертерек нұсқаларда жұмыс топтары деректерді ортақтасатын көп пайдаланушы ортасындағы пайдаланушылар тобы болып табылады. Жұмыс топтарының ақпараттық файлдарының құрамында пайдаланушылық және топтық тіркелгілер, әр жеке пайдаланушыға немесе пайдаланушы тобына берілген құпиясөздер және рұқсаттар болады. Дерекқорды ашқаныңызда, Access бағдарламасы жұмыс топтарының ақпараттық файлды оқып, файл құрамындағы қауіпсіздік параметрлерін күшіне енгізеді. Өз кезегінде, пайдаланушы тіркелгісі пайдаланушы аты мен Access бағдарламасы пайдаланушы рұқсаттарын басқару үшін құратын жеке ұқсатқыш (PID) үйлесімі болып табылады. Топтық тіркелгілер пайдаланушылар тіркелгілерінің жинағы болып табылады және Access бағдарламасы оларды да топ атауы мен жеке ұқсатқыш (PID) арқылы таниды. Топқа берілген рұқсаттар топтағы барлық пайдаланушыларға қатысты қолданылады. Бұл қауіпсіздік тіркелгілеріне дерекқорлар мен оның кестелері, сұраулары, пішіндері, есептері және макростары бойынша рұқсаттар белгіленуі мүмкін. Рұқсаттардың өздері қауіпсіздік жүйесі қосылған дерекқорда сақталады.

Пайдаланушы Access 2003 бағдарламасын немесе одан ертерек нұсқаны іске қосқанында, Access бағдарламасы пайдаланушы Access бағдарламасын орнату барысында көрсеткен пайдаланушы аты мен ұйым атауының негізінде жұмыс топтарының ақпараттық файлын автоматты түрде жасайды. Access 2003 бағдарламасы үшін орнату бағдарламасы жұмыс топтарының ақпараттық файлының қатысты орналасу орнын келесі тіркеу кілттері бойынша қосады:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

және

HKEY_USERS\.passwords \Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

Келесі пайдаланушылар әдепкі жұмыс тобы файлының жолын HKEY_USERS тіркеу кілтіндегі мәннен алатын болады. Бұл ақпарат көп жағдайда оңай анықталатындықтан, рұқсатсыз пайдаланушылар жұмыс тобының ақпараттық файлының басқа нұсқасын жасаулары мүмкін. Сондықтан да, рұқсатсыз пайдаланушылар жұмыс тобындағы жұмыс тобының ақпараттық файлында анықталған әкімші тіркелгісінің толық құқылы рұқсаттарын (әкімшілер тобының мүшелігін) иеленіп алулары мүмкін. Рұқсатсыз пайдаланушылардың сол рұқсаттарды иеленіп алуын болдырмау үшін, жаңа жұмыс тобының ақпараттық файлын жасап, оны жасау барысында енгізетін жұмыс тобының идентификаторын — пернетақта регистрінің есебімен 4 пен 20 аралығындағы таңбадан тұратын әріп пен сан жолын көрсетіңіз. Жаңа жұмыс тобын жасау осы жұмыс тобының ақпараттық файлы үшін әкімшілік топты бірегей түрде анықтайды. Тек жұмыс тобының идентификаторын білетін тұлға ғана жұмыс тобының ақпараттық файлының көшірмесін жасай алатын болады. Жаңа файлды жасау үшін, пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік шебері әкімшісі құралын пайдалана аласыз.

Маңызды : Өзіңіздің нақты атыңызды, ұйымыңызды және жұмыс тобыңыздың ұқсатқышы — соның ішінде, әріптердің бас немесе кіші болуын қадағалай отырып (барлық үш жазбада да) — жазып алғандығыңызға көз жеткізіп, сенімді жерде сақтаңыз. Егер жұмыс тобының ақпараттық файлын қайта жасау қажет етілсе, нақты атыңызды, ұйымыңызды және жұмыс тобыңыздың ұқсатқышын көрсету қажет болады. Егер осы жазбаларды ұмытып қалсаңыз, немесе жоғалтсаңыз, дерекқорыңызға кіре алмауыңыз мүмкін.

Рұқсаттар қалай жұмыс істейді және оларды кім бере алады

Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік рұқсаттарының екі түрі бар: нақты және болжамды. Нақты рұқсаттар пайдаланушы тіркелгісіне нақты берілетін рұқсаттар болып табылады; барлық өзге пайдаланушыларға әсер етпейді. Болжамды рұқсаттар топтық тіркелгілерге береді. Осы топқа пайдаланушыларды қосу барысында оған осы топ рұқсаттары тарайды; пайдаланушыны топтан шығару оған берілген топ рұқсаттарын жояды.

Пайдаланушы дерекқордың қауіпсіздік мүмкіндіктері қолданылған қандай да бір амалдарды орындауға тырысқанында, осы пайдаланушының рұқсаттар жинағы пайдаланушының нақты және болжамды рұқсаттарының қиылысуына негізделеді. Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік әрқашан осы пайдаланушының нақты рұқсаттары мен сол пайдаланушы кіретін топтың рұқсаттарының ең аз шектеуі болып табылады. Осыған байланысты, жұмыс тобына әкімшілік етудің ең оңай жолы жаңа топтар жасау және рұқсаттарды жеке пайдаланушыларға емес, топтарға беру болып табылады. Одан кейін жеке пайдаланушылардың рұқсаттарын оларды топқа қосу немесе топтан шығару жолымен өзгертіп отыра аласыз. Сонымен қатар, егер жаңа рұқсаттар беру қажет етілетін болса, оны бір амалды орындап, топтың барлық мүшелеріне бере аласыз.

Дерекқор нысандарының рұқсаттарын мына адамдар өзгерте алады:

 • дерекқор жасалғаннан кейін қолданыстағы жұмыс тобының ақпараттық файлындағы әкімшілер тобының мүшелері;

 • нысан иесі;

 • нысанға қатысты әкімші рұқсаты бар кез келген пайдаланушы.

Пайдаланушылар сол мезетте ешқандай әрекет орындай алмайтындығына қарамастан, олар өздеріне әрекет орындауға рұқсаттар бере алады. Бұл шарт пайдаланушы әкімшілер тобының мүшесі болған жағдайда немесе пайдаланушы нысан иесі болған жағдайда шын болып табылады.

Кесте, сұрау, пішін, есеп немесе макросты жасаған пайдаланушы осы нысан иесі болып табылады. Оған қоса, дерекқордағы рұқсаттарды өзгерте алатын пайдаланушылар тобы осы нысандарды иелену құқықтарын да өзгертіп немесе сол нысандарды қайта жасай алады, бұл жолдың екеуі де нысандарды иелену құқықтарын өзгерту жолдары болып табылады. Нысанды қайта жасау үшін, нысан көшірмесін жасай аласыз немесе оны басқа дерекқордан импорттап, басқасына экспорттай аласыз. Бұл нысандарды, соның ішінде дерекқордың өзін иелену құқықтарын өзгертудің ең оңай жолы болып табылады.

Ескерту : Көшіру, импорттау, экспорттау өзінің Іске қосу рұқсаттары сипаты Иесінің параметріне қойылған сұрауды иелену құқықтарын өзгертпейді. Сұрауды иелену құқықтарын оның Іске қосу рұқсаттары сипаты Пайдаланушының параметріне қойылған жағдайда ғана өзгерте аласыз.

Қауіпсіздік тіркелгілері

Access 2003 бағдарламасының жұмыс топтарының ақпараттық файлында мынадай алдын ала белгіленген тіркелгілер бар.

Тіркелгі

Функция

Әкімші

Пайдаланушының әдепкі тіркелгісі. Бұл тіркелгі Access және Microsoft Jet ДҚЖБ механизмін пайдалануы мүмкін басқадай бағдарламалардағы, мысалы Бағдарламалар үшін Visual Basic (VBA) Microsoft Office Excel 2003 бағдарламасындағы әр көшірме үшін барынша ұқсас болады.

Әкімшілер

Әкімшілер тобының тіркелгісі. Бұл тіркелгі әр жұмыс топтарының ақпараттық файлы үшін бірегей болып табылады. Әдепкіде, әкімші құқығындағы пайдаланушы әкімшілер тобының мүшесі болып табылады. Әр уақытта әкімшілер тобында кем дегенде бір пайдаланушы болуы тиіс.

Пайдаланушылар

Топтық тіркелгі барлық пайдаланушылар тіркелгілерін қамтиды. Access бағдарламасы әкімшілер тобының мүшесі пайдаланушы тіркелгілерін жасағанда, оларды пайдаланушылар тобына автоматты түрде қосады. Бұл тіркелгі кез келген жұмыс топтарының ақпараттық файлы үшін бірдей болады, бірақ құрамында тек осы жұмыс тобының әкімшілер тобының мүшесі жасаған пайдаланушы тіркелгілері ғана болады. Әдепкіде, бұл тіркелгінің барлық жаңадан жасалған нысандарға толық рұқсаттары бар. Пайдаланушы тіркелгісін пайдаланушылар тобынан шығарып тастаудың жалғыз әдісі әкімшілер тобы мүшесінің ол пайдаланушыны жоюы болып табылады.


Іс жүзінде, Access 2003 бағдарламасы және одан ертеректегі нұсқаларында қауіпсіздік жүйесі әрқашан белсенді болып табылады. Жұмыс тобының кіру үрдісін қосқаныңызша, Access бағдарламасы барлық пайдаланушыларды іске қосылғанында әдепкі әкімші пайдалануы тіркелгісін бос құпиясөз жолағымен пайдалана отырып, көрсетпей тіркеп отырады. Access бағдарламасы сахнадан тыс әкімші тіркелгісін жұмыс тобының әкімші тіркелгісі ретінде пайдаланады. Access бағдарламасы әкімші тіркелгісін жасалатын кез келген дерекқорлар және кестелер, сұраулар, пішіндер, есептер және макростардың иелеріне (топ немесе пайдаланушыларға) қосымша түрде пайдаланады.

Әкімшілер мен иелер өте маңызды болып табылады, себебі оларда тартып алынбайтын рұқсаттар бар:

 • Әкімшілер (әкімшілер тобының мүшелері) жұмыс тобында жасалған барлық нысандарға әрқашан рұқсаттары болады.

 • Кесте, сұрау, пішін, есеп немесе макростары бар тіркелгі әрқашан осы нысандарға толық рұқсаттарды ала алады.

 • Дерекқорды иеленетін тіркелгі әрқашан сол дерекқорды аша алады.

Әкімші пайдаланушы тіркелгісі Access бағдарламасының әр көшірмесі үшін бірдей болатындықтан, дерекқорларыңызды қорғауға көмектесудегі алғашқы қадамдар әкімші және ие пайдаланушы тіркелгілерін анықтау (немесе әкімші мен иесі тіркелгілерінде бір пайдаланушы тіркелгісін пайдалану) және одан кейін әкімшілер тобынан әкімші пайдаланушы тіркелгісін жою болып табылады. Болмаған жағдайда, Access көшірмесі бар кез келген тұлға әкімші тіркелгісін пайдаланып, жұмыс тобына кіріп алып, жұмыс тобының барлық кестелеріне, сұрауларына, пішіндеріне, есептеріне және макростарына рұқсаттарды иеленіп алуы мүмкін.

Әкімшілер тобына пайдаланушылар тіркелгілерінің өзіңіз қалаған санын тағайындай аласыз, бірақ бір ғана пайдаланушы тіркелгісі дерекқорды иелене алады  — иеленуші тіркелгісі сол дерекқор жасалу барысында белсенді болған немесе иелену құқығы жаңа дерекқорды жасап, дерекқордың барлық нысандарын соған көшіру жолымен тапсырылған пайдаланушы тіркелгісі болып табылады. Дегенмен, топ тіркелгілері дерекқордағы кестелер, сұраулар, пішіндер, есептер және макростарды иеленуі мүмкін.

Қауіпсіздік тіркелгілерін жасау барысындағы талдау

 • Access бағдарламасына тек пайдаланушы тіркелгілері ғана кіре алады; топтық тіркелгі бойынша кіре алмайсыз.

 • Дерекқор пайдаланушыларына арнап жасаған тіркелгілеріңіз сол пайдаланушылар дерекқорды пайдаланғанда қосылатын жұмыс тобының ақпараттық файлында сақталулары тиіс. Егер дерекқорды жасау үшін басқа файлды пайдаланатын болсаңыз, тіркелгілерді жасамас бұрын файлды өзгертіңіз.

 • Әкімші және пайдаланушылар тіркелгілері үшін бірегей құпиясөз жасағандығыңызды тексеріңіз. Әкімші тіркелгісін пайдалана отырып кіре алатын пайдаланушыларда әрқашан жұмыс тобында жасалған кестелер, сұраулар, пішіндер, есептер және макростарға толық рұқсаттар болулары тиіс. Иесінің тіркелгісін пайдалана отырып кіре алатын пайдаланушыда әрқашан пайдаланушының өзі жасаған нысандарға толық рұқсаттары болулары тиіс.

Пайдаланушы және топ тіркелгілерін жасағаннан кейін солардың арасындағы байланысты көріп, басып шығара аласыз. Access бағдарламасы әр өзіне кіретін пайдаланушылар топтары мен өзіне кіретін пайдаланушыларды көрсететін жұмыс тобындағы тіркелгілер бойынша есепті басып шығарады.

Ескерту : Егер Microsoft Access 2.0 бағдарламасымен жасалған жұмыс тобының ақпараттық файлын пайдаланатын болсаңыз, пайдаланушы мен топ ақпаратын басып шығару үшін әкімшілер тобының мүшесі ретінде кіруіңіз тиіс. Егер жұмыс тобының ақпараттық файлы Microsoft Access 97 немесе одан кейінге нұсқасында жасалған болса, жұмыс тобындағы барлық пайдаланушылар пайдаланушы мен топ ақпаратын басып шығара алады.

Беттің жоғарғы жағыБеттің жоғарғы жағы

Беттің жоғарғы жағы

Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздікті теңшеу

Осы бөлімдегі қадамдар пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік шеберін қалай іске қосуға болатындығын түсіндіреді. Бұл қадамдар Access 2003 немесе одан бұрынғы файл пішімдері бар Access 2010 бағдарламасында ашылған дерекқорларға қатысты қолданылатынын есте сақтаңыз.

Маңызды : Access 2010 бағдарламасында әдепкі жұмыс тобы ақпараты туралы файлды көрсету үшін пайдаланушы деңгейлі қауіпсіздік шебері пайдаланылса, Access бағдарламасын іске қосқан кезде, жұмыс тобы ақпараттық файлын көрсету үшін /WRKGP пәрмен жолы кілтін пайдаланыңыз. Access бағдарламасымен пәрмен жолы кілтін пайдалану туралы қосымша ақпаратты Access бағдарламасы пәрмен жолының кілттері мақаласынан қараңыз.

Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік шеберін іске қосу

 1. Басқарылатын .mdb немесе .mde файлын ашыңыз.

 2. Дерекқор құралдары қойындысының Басқару тобындағы Пайдаланушылар мен рұқсаттар тармағының астындағы көрсеткіні нұқып, одан кейін Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік шебері тармағын таңдаңыз.

 3. Шеберді аяғына дейін жеткізу үшін әр беттегі нұсқауларды орындаңыз.

Ескерту : 

 • Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік шебері сондай атаумен және .bak файл атауы кеңейтілімімен ағымды Access дерекқорының сақтық көшірмесін жасап, ағымдық дерекқордағы таңдалған нысандар бойынша қауіпсіздік шараларын орындайды.

 • Егер ағымдық Access дерекқоры VBA кодын құпиясөзін пайдалана отырып сақтандыруға көмектесе алатын болса, шебер өзі осы әрекетті сәтті орындауы үшін енгізуіңіз тиіс құпиясөз беруді ұсынады.

 • Шеберде жасаған кез келген құпиясөзіңіз шеберді пайдаланып болғаннан кейін басылып шығарылатын пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздік шеберінің есебінде басып шығарылады. Сол есепті сенімді жерде сақтауыңыз тиіс. Осы есепті жоғалған немесе бүлінген жағдайда жұмыс тобы файлын қайта жасау үшін пайдалана аласыз.

Беттің жоғарғы жағыБеттің жоғарғы жағы

Беттің жоғарғы жағы

Пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздікті алып тастау

Access 2010 бағдарламасында жұмыс істеу барысында пайдаланушы деңгейіндегі қауіпсіздікті жою үшін, .mdb файлын .accdb файлы ретіне сақтаңыз.

Файлдың көшірмесін Access 2007 пішімінде сақтау

 1. Файл қойындысын нұқыңыз. Backstage көрінісі ашылады.

 2. Сол жақтағы Ортақ пайдалану түймешігін басыңыз.

 3. Оң жақтағы Дерекқорды басқаша сақтау параметрін таңдап, Access дерекқоры (*.accdb) түймешігін басыңыз.

  Басқаша сақтау тілқатысу терезесі пайда болады.

 4. Ішінде сақтау тізімін ішіне түрлендірілген дерекқор сақталатын орынды табу үшін пайдаланыңыз.

 5. Файл түрі тізіміндегі Access 2007 дерекқоры (*.accdb) тармағын таңдаңыз.

 6. Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағыБеттің жоғарғы жағы

Беттің жоғарғы жағы

Нысандар бойынша рұқсат беру сілтемесі

Келдесі кестеде дерекқорға және дерекқор нысандарына белгілей алатын рұқсаттар тізімделіп, әр рұқсат жинағын пайдалану әсері немесе нәтижелері сипатталады.

Рұқсат түрі

Қолданылатын нысандар

Нәтиже

Ашу/іске қосу

Толық дерекқор, пішіндер, есептер, макростар

Пайдаланушылар нысанды, соның ішінде код модульдеріндегі іс рәсімін аша да, іске қоса да алады.

Жеке иелік қатынас

Толық дерекқор

Пайдаланушылар дерекқорды ашып, басқа пайдаланушыларды құрсаулай алады.

Орналасуды оқу

Кестелер, сұраулар, пішіндер, макростар, код модульдері

Пайдаланушылар тізімделген нысандарды құрастырушы көрінісінде аша алады.

Ескерту : Кестедегі немесе сұраудағы деректерге деректерді оқу немесе деректерді жаңарту сияқты басқа рұқсат беру жолымен қол жеткізу мүмкіндігін бергеніңізде, қосымша түрде деректер дұрыс танытылып, көрсетілуі үшін жасақтама көрінуі тиіс болуына байланысты орналасуды оқу рұқсаттарын да бересіз.

Орналасуды өзгерту

Кестелер, сұраулар, пішіндер, макростар, код модульдері

Пайдаланушылар тізімделген нысандардың жасақтамасын өзгерте алады.

Басқару

Толық дерекқорлар, кестелер, сұраулар, пішіндер, макростар, код модульдері

Пайдаланушы немесе топ нысан иесі болмаса да, пайдаланушылар тізімделген нысандарға рұқсаттар бере алады.

Деректерді оқу

Кестелер, сұраулар

Пайдаланушылар кесте немесе сұраудағы деректерді оқи алады. Сұрауды оқуға пайдаланушы рұқсатын беру үшін сол пайдаланушыларға тектік кестелерді немесе сұрауларды оқу рұқсаттарын да беруіңіз тиіс. Бұл параметр пайдаланушылар деректермен қоса кесте немесе сұрау жасақтамасын оқуды білдіретін орналасуды оқу рұқсатын қосады.

Деректерді жаңарту

Кестелер, сұраулар

Пайдаланушылар кесте немесе сұраудағы деректерді жаңарта алады. Пайдаланушылардың тектік кестелерді немесе сұрауларды жаңартуға рұқсаттары болулары тиіс. Бұл параметр орналасуды оқу және деректерді оқу рұқсаттарының екеуін де қосады.

Деректерді кірістіру

Кестелер, сұраулар

Пайдаланушылар кесте немесе сұрауға деректерді кірістіре алады. Сұраулар үшін, пайдаланушылардың тектік кестелердің немесе сұраулардың деректерін жаңартуға рұқсаттары болулары тиіс. Бұл параметр деректерді оқу және орналасуды оқу рұқсаттарының екеуін де қосады.

Деректерді жою

Кестелер, сұраулар

Пайдаланушылар кестеден немесе сұраудан деректерді жоя алады. Сұраулар үшін, пайдаланушылардың тектік кестелерден немесе сұраулардан деректерді жою рұқсаттары болулары тиіс. Бұл параметр деректерді оқу және орналасуды оқу рұқсаттарының екеуін де қосады.

Беттің жоғарғы жағыБеттің жоғарғы жағы

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×