Access 2.0 дерекқорын Access 2007 файлына импорттау

Егер Access 2.0 пішімінде (.mdb) бар дерекқорды пайдалансаңыз, дерекқордан Microsoft Office Access 2007 дерекқорына (.accdb) кестелер, сұраулар және макростар импорттауыңызға болады.

Пішімдер, есептер немесе модульдерді Office Access 2007 нұсқасына импорттау үшін Access бағдарламасының бұрынғы нұсқасын қолдану арқылы алдымен дерекқорды түрлендіруіңіз керек, түрлендірілген дерекқорды Access 2007 нұсқасынан ашып, оны Access 2007 дерекқор пішіміне түрлендіріңіз.

Бұл бөлімдегі келесі тармақтар тапсырмалардың әрқайсысын орындау әдістерін түсіндіреді.

Не істегіңіз келеді?

Access 2.0 дерекқорын Access 2007 нұсқасынан ашу

Деректі Access 2.0 дерекқорынан импорттау

Access 2003, Access 2002 немесе Access 2000 бағдарламалары көмегімен Access 2.0 дерекқорын түрлендіру

Access 2.0 дерекқорын Access 2007 нұсқасынан ашу

Access 2.0 дерекқорын Access 2007 нұсқасынан ашқанда, орындау кезінде Access бағдарламасы Бұл дерекқор Microsoft Access 2.0 файл пішімінде сақталған хабарымен аяқталатын бірнеше шақырулар шығады.

Тілқатысу терезесі

Кестелерді, сұрауларды және макростарды Office Access 2007 дерекқорына (.accdb) импорттауыңызға болады. Пішімдер, есептер немесе модульдерді Access 2007 дерекқорына импорттағыңыз келсе, алдымен дерекқорды Access бағдарламасының бұрынғы нұсқасы арқылы түрлендіріп, Access 2007 бағдарламасы арқылы түрлендірілген дерекқорды ашып, оны Access 2007 дерекқорына түрлендіріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Access 2.0 дерекқорын Access 2003, Access 2002 немесе Access 2000 қолдану арқылы түрлендіру бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Деректі Access 2.0 дерекқорынан импорттау

Нысанды басқа дерекқордан импорттаған кезде импортталған нысандар көшірмелері тағайындалған дерекқор ішінде жасалады. Қайнар көз өзгертілмейді. Деректі Access 2.0 дерекқорынан импорттау үшін алдымен ішіне деректі импорттайтын дерекқорды ашуыңыз керек. Импорттау үрдістерін одан әрі жалғастыру үшін Импорттау шеберін қамтитын Сыртқы деректер қойындысының пәрмендерін қолданыңыз.

Ескерту : Кестелер, сұраулар және макростарды Access 2.0 дерекқорынан Office Access 2007 дерекқорына (.accdb) импорттауыңызға болады. Пішімдер, есептер және модульдерді импорттау үшін, дерекқорды Access бағдарламасының бұрынғы нұсқасы арқылы түрлендіріп, Access 2007 бағдарламасы арқылы түрлендірілген дерекқорды ашып, оны Access 2007 дерекқорына түрлендіріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Access 2.0 дерекқорын Access 2003, Access 2002 немесе Access 2000 бағдарламаларын қолдану арқылы түрлендіру бөлімін қараңыз.

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Ашутүймешігін нұқыңыз.

 2. Ашу тілқатысу терезесінде ішіне кестелер, сұраулар немесе макростар импорттағыңыз келетін дерекқорды таңдап ашыңыз.

 3. Сыртқы деректер қойындысының Импорттау тобында Access түймешігін нұқыңыз. Түймешік бейнесі

  Ескерту : Сыртқы деректер қойындысы дерекқор ашық болған кезде ғана қатынаулы.

 4. Сыртқы деректерді алу шеберінің Файл атауы мәтіндік ұясына қайнар көз дерекқорының атауын теріңіз немесе Файл ашу тілқатысу терезесін бейнелеу үшін Шолу пәрменін басып, қайнар көз дерекқорының атауын таңдаңыз немесе теріңіз.

 5. Ағымдық дерекқорға кестелер, сұраулар, пішіндер, есептер, макростар және модульдерді импорттау пәрменін таңдап, OK түймешігін басыңыз.

 6. Нысандарды импорттау тілқатысу терезесінде әрбір қойындыны нұқып, қалаған нысандарды таңдаңыз. Access 2.0 дерекқорынан тек кестелер, сұраулар және макростарды импорттай алатыныңызды есте сақтаңыз.

  Нысандарды импорттау тілқатысу терезесі

  Таңдалған нысанды болдырмау үшін нысанды қайта нұқыңыз.

 7. Қосымша параметрлерді белгілеу үшін Параметрлер түймешігін басыңыз.

  Төмендегі кесте әрбір параметрдің әрекет нәтижелеріне тигізетін әсерін сипаттайды.

Элемент

Сипаттама

Қатынастар құсбелгісі

Таңдалған кестелер арасындағы қатынастарды импорттайды.

Мәзірлер мен құралдар тақталары құсбелгісі

Қайнар көз дерекқорындағы кез келген қолданбалы мәзір мен құралдар тақтасын импорттайды. Мәзірлер мен құралдар тақтасы Қондырмалар қойындысында бейнеленеді.

Импорт/экспорт сипаттамалары құсбелгісі

Қайнар көз дерекқорындағы кез келген сақтаулы импорт немесе экспорт сипаттамаларын импорттайды.

Шарлау аумағының топтары құсбелгісі

Қайнар көз дерекқорындағы кез келген қолданбалы Шарлау аумағының топтарын импорттайды.

Құрылым мен деректер түймешігі

Барлық таңдалған кестелердің құрылымы мен деректерін импорттайды.

Тек қана құрылым түймешігі

Таңдалған кестелердегі тек өрістерді ғана импорттайды. Қайнар көз жазбалары импортталмайды.

Сұраулар ретінде түймешігі

Таңдалған сұрауды сұраулар ретінде импорттайды. Бұл жағдайда, барлық негізін құраушы кестелерді сұраулармен бірге импорттауды ұмытпаңыз.

Кестелер ретінде түймешігі

Сұрауларды кесте ретінде импорттайды. Бұл жағдайда, негізін құраушы кестелерді импорттаудың қажеті жоқ.

 1. Әрекетті аяқтау үшін OK түймешігін басыңыз.

  Access бағдарламасы егер ақаулықтарға кезіксе, деректерді көшіріп, қате туралы хабарды көрсетеді. Егер әрекет нәтижесінде деректерді импорттау сәтті өтсе, шебердің соңғы беті әрекеттің толық мәліметтерін алдағы уақытта қолданылуы үшін импорттау сипаттамасы ретінде сақтауға мүмкіндік береді. Келесі бөлім әрекет мәліметтерін сипаттама ретінде сақтау жолдарын түсіндіреді.

Импорттау сипаттамасын сақтау

Импорттау әрекетінің толық мәліметтерін импорттау сипаттамасы ретінде сақтай аласыз, ал ақпаратты шеберге қайта енгізбей-ақ осы әрекетті кейін қайталауыңызға болады. Қосымша параметр ретінде импорттау сипаттамасын іске қосуды еске салу үшін Microsoft Office Outlook 2007 бағдарламасында тапсырма жасай аласыз. Қолайлы болуы үшін өзіңіз жасаған Office Outlook 2007 тапсырмада әрекетті Access дерекқорын ашпастан іске қосу үшін қолданатын түймешік болады. Бұл мүмкіндікті қолдану үшін компьютеріңізде Office Outlook 2007 орнатылуы және түрлендірілуі керек.

 1. Әрекеттің толық мәліметтерін сақтау үшін Импорт қадамдарын сақтау пәрменін таңдаңыз.

 2. Басқаша сақтау жолағына импорттау сипаттамасы атауын теріңіз. Таңдау бойынша Сипаттама жолағына сипаттама теріңіз.

 3. Әрекетті белгілі бір уақыт аралығында, мысалы апта немесе ай сайын, қайталап тұрғыңыз келсе, Outlook тапсырмасын жасау параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

  Бұл әрекет сипаттамасын іске қосу мүмкіндігін беретін Office Outlook 2007 тапсырмасын жасайды.

 4. Импортты сақтау түймешігін басыңыз.

  Егер Outlook тапсырмасын жасау параметрі жанына құсбелгі қоймаған болсаңыз, Access бағдарламасы импорттау сипаттамасын сақтап, белгілеген нысандарды импорттайды. Импортталған кестелер мен басқа нысандардың дұрыс импорттағанын тексеру үшін оны қарап шығуыңызға болады.

Егер Outlook тапсырмасын жасау параметрі жанына құсбелгі қойсаңыз, Access бағдарламасы Outlook бағдарламасын іске қосады. Келесі қадамдарды орындау үшін осы іс рәсімін қолданыңыз.

Ескерту : Егер Outlook бағдарламасы орнатылмаған болса, Access бағдарламасы қате туралы хабарды шығарады. Егер Outlook бағдарламасы сәйкес түрлендірілмесе, Outlook Жегілу шебері іске қосылады. Outlook бағдарламасын түрлендіру үшін шебердегі нұсқауларды орындаңыз.

 1. Outlook бағдарламасында Мерзім және Еске салу сияқты тапсырмаларды қарап шығыңыз және өзгертіңіз.

  Тапсырманы қайталанбалы ету үшін Қайталау түймешігін басыңыз. Бұл кейбір әдеттегі параметрлер бар тапсырмалар жоспарлаушысын көрсетеді.

  Outlook тапсырмаларды жоспарлаушы

  Outlook тапсырмаларын жоспарлау туралы қосымша ақпарат алу үшін Импорттау және экспорттау әрекетін жоспарлау бөлімін қараңыз.

 2. Сақтау және жабу түймешігін басыңыз.

  Сипаттаманы кейінірек іске қосу үшін тапсырманы Outlook бағдарламасында ашып, Тапсырма қойындысындағы Microsoft Office Access тобынан Импорттауды іске қосу Түймешік бейнесі пәрменін таңдаңыз.

 3. Access бағдарламасында барлық деректер мен нысандар көшірілгенін тексеру үшін импортталған кестелер мен басқа нысандарды қарап шығыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Access 2003, Access 2002 немесе Access 2000 бағдарламалары көмегімен Access 2.0 дерекқорын түрлендіру

Төмендегі кестеде Access бағдарламасының сатып алынып, компьютеріңізге орнатылған алдыңғы нұсқалары көрсетілген, осы нұсқаларды қолдану арқылы Access 2.0 дерекқорын Access 2000 немесе Access 2002 - 2003 файл пішімдеріне түрлендіре аласыз. Access нұсқасына байланысты, Access 2.0 түрлендіргіші орнатылады немесе оны Microsoft Office Online веб-торабынан қотаруыңыз қажет болады.

Нұсқа

Access 2.0 Сonverter

Microsoft Office Access 2003

Access 2003 бағдарламасына арналған Access 2.0 Converter түрлендіргішін қотарып, орнатыңыз. Бөлімнің Қосымша қараңыз бөліміндегі сілтемені таңдаңыз немесе егер сілтеме қатынаулы болмаса, Microsoft қотару орталығынан түрлендіргішті іздеңіз.

Microsoft Access 2002

Өнімде қамтылған.

Microsoft Access 2000

Өнімде қамтылған.

Access 2.0 файлын Access 2000 немесе Access 2002 - 2003 .mdb файл пішіміне түрлендіруіңіз керек. Нәтижедегі файл пішімін Access 2007 файл пішіміне түрлендіру үшін Access 2007 бағдарламасын қолдана аласыз. Access нұсқасына байланысты келесі қадамдарды орындаңыз:

Microsoft Office Access 2003    

 1. Access 2003 үшін арналған Access 2.0 Converter түрлендіргішін қотарып, орнатыңыз.

 2. Access 2003 бағдарламасын іске қосыңыз.

 3. Файл мәзірінен Ашу түймешігін басып, түрлендіргіңіз келетін Access 2.0 дерекқорының файл атауын нұқыңыз.

  Дерекқорды түрлендіру немесе ашу тілқатысу терезесі шығады.

 4. Дерекқорды түрлендіру пәрменін таңдап, OK түймешігін басыңыз.

 5. Дерекқорды түрлендіру тілқатысу терезесіне жаңа файл үшін файл атауын енгізіп, Сақтау түймешігін басыңыз.

  Түрлендірілген дерекқорды Access бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында қолдану мүмкін еместігі туралы ақпараттық хабар алуыңыз мүмкін. Егер осы хабар шықса, OK түймешігін басыңыз.

  Файл Access 2000 немесе Access 2002 - 2003 файл пішімінде сақталады.

 6. Access 2007 бағдарламасын іске қосыңыз.

 7. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Ашутүймешігін нұқыңыз.

 8. Ашу тілқатысу терезесінен түрлендірген дерекқорды таңдап ашыңыз.

 9. Microsoft Office түймешігі мәзірін Түймешік суреті басып, Түрлендіру пәрменін таңдаңыз.

 10. Басқаша сақтау тілқатысу терезесінде Access 2007 файлы үшін файл атауын енгізіңіз немесе берілген файл атауын қабылдап, Сақтау пәрменін таңдаңыз.

  Файл Access 2007 файл пішімінде сақталады.

Microsoft Access 2002 немесе Access 2000    

 1. Access 2002 немесе Access 2000 бағдарламасын іске қосыңыз.

 2. Файл мәзірінен Ашу түймешігін басып, түрлендіргіңіз келетін Access 2.0 дерекқорының файл атауын нұқыңыз.

  Дерекқорды түрлендіру немесе ашу тілқатысу терезесі шығады.

 3. Дерекқорды түрлендіру пәрменін таңдап, OK түймешігін басыңыз.

 4. Дерекқорды түрлендіру тілқатысу терезесі пайда болған кезде, жаңа файл үшін файл атауын енгізіп, Сақтау түймешігін басыңыз.

  Түрлендірілген дерекқорды Access бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында қолдану мүмкін еместігі туралы ақпараттық хабар алуыңыз мүмкін. Егер осы хабар шықса, OK түймешігін басыңыз.

  Файл белгіленген — Access 2002 немесе Access 2000 файл пішімінде сақталады.

 5. Access 2007 бағдарламасын іске қосыңыз.

 6. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Ашутүймешігін нұқыңыз.

 7. Ашу тілқатысу терезесінен түрлендірген дерекқорды таңдап ашыңыз.

 8. Microsoft Office түймешігі мәзірін Түймешік суреті басып, Түрлендіру пәрменін таңдаңыз.

 9. Басқаша сақтау тілқатысу терезесінде Access 2007 файлы үшін файл атауын енгізіңіз немесе берілген атауды қабылдап, Сақтау түймешігін басыңыз.

  Файл Access 2007 файл пішімінде сақталады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×