Access бағдарламасына арналған пернелер тіркесімі

Пәрмендерді жылдам орындау немесе тінтуірді пайдаланбай кезелімді жылжыту үшін Access бағдарламасындағы пернелер тіркесімін пайдаланыңыз.

Бұл мақалада:

Access веб-бағдарламасындағы пернелер тіркесімдері

Өңдеу уақытының пернелер тіркесімдері

Бұл пернелер тіркесімі веб-бағдарламаны Access бағдарламасында реттеген кезде қолжетімді. Сонымен қатар, Жұмыс үстелі дерекқорының пернелер тіркесімі бөлімінде тізімделген пернелер тіркесімдерінің кейбірі бағдарламаны реттеу кезінде қолжетімді болады.

Орындалатын әрекет

Басу

Барлық кестелер мен көріністерден ауысу (өңдеу режимінде болмаған кезде)

TAB

Кесте немесе көрініс таңдауын жылжыту

Көрсеткі пернелері

Шарлау аумағын көрсету немесе жасыру

F11

Көріністегі басқару элементтерінен ауысу (өңдеу режимінде болған кезде)

TAB

Таңдалған басқару элементін жылжыту

Көрсеткі пернелері

Таңдалған басқару элементінің сипаттарын ашу немесе жабу

F4

"Өріс" тізімін көрсету немесе жасыру

ALT+F8

Орындалу ортасы (браузер) пернелер тіркесімдері

Бұл пернелер тіркесімі Access веб-бағдарламасын браузерде пайдалану кезінде қолжетімді. Сонымен қатар, браузердің өзімен қамтамасыз етілген пернелер тіркесімін пайдалануға болады.

Орындалатын әрекет

Басу

Жаңа элемент

N

Элементті жою

Жою

Элементті өңдеу

E

Элементті сақтау

CTRL+S

Болдырмау

Escape

Сүзгіні өңдеу

/

Қалқымалы мәзір көрінісін жабу

Escape

Браузерде жұмыс істеген кезде көріністердегі кестелер тізімі, көрініс таңдауы, әрекеттер тақтасы, іздеу жолағы және басқару элементтері арасында ауысу үшін TAB, SHIFT+TAB және көрсеткі пернелерін басыңыз.

Access бағдарламасына арналған жұмыс үстелі дерекқорының пернелер тіркесімдері

Глобалдық Access пернелер тіркесімдері

Дерекқорларды ашу

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Жаңа дерекқор ашу

CTRL+N

Бар дерекқорды ашу

CTRL+O

Басып шығару және сақтау

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Ағымдағы немесе таңдалған нысанды басып шығару

CTRL+P

Алдын ала қарап алу ішінен Басып шығару диалогтық терезесін ашу

P немесе CTRL+P

Алдын ала қарап алу ішінен Бет параметрлері диалогтық терезесін ашу

S

Алдын ала қарап алуды және үлгіні болдырмау

C немесе ESC

Деректер қоры нысанын сақтау

CTRL+S немесе SHIFT+F12

Басқаша сақтау диалогтық терезесін ашу

F12

Аралас тізімді немесе ашылмалы тізімді пайдалану

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Тізімді өрісті ашу

F4 немесе ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Іздеу өрісі тізімінің немесе тізімді өрісінің мазмұнын жаңарту

F9

Бір жолға төмен жылжу үшін

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бір бетке төмен жылжу

PAGE DOWN

Бір жолға жоғары жылжу

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір бет жоғары жылжу

PAGE UP

Тізімді өрістің немесе ашылмалы тізімнен шығу

TAB

Мәтін немесе деректерді табу және ауыстыру

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Табу және ауыстыру диалогтық терезесіндегі (тек деректер кестесінің көрінісі және пішін көрінісі) Табу қойындысын ашыңыз

CTRL+F

Табу және ауыстыру диалогтық терезесіндегі (тек деректер кестесінің көрінісі және пішін көрінісі) Ауыстыру қойындысын ашыңыз

CTRL+H

Диалогтық терезесі жабылған кезде (деректер кестесінің көрінісі мен пішін көрінісі ғана), Табу және ауыстыру диалогтық терезесінде көрсетілген мәтіннің келесі оқиғасын табу

SHIFT+F4

Құрастырушы, орналасу немесе деректер кестесі көрінісінде жұмыс істеу

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Деректер кестесінде өңдеу режимі (кірістіру нүктесі көрсетілгенде) мен Шарлау күйі ауыстырып қосу. Пішінде немесе есепте жұмыс істегенде, Шарлау режимінен шығу үшін ESC пернесін басыңыз.

F2

Сипат бетіне ауысу (пішіндер мен есептердегі құрастырушы көрінісі және орналасу көрінісі)

F4

Пішіннің құрастырушы көрінісінен пішін көрінісіне ауысу

F5

Терезенің (сұраулардың құрастырушы көрінісі және Қосымша сүзгі/Сұрыптау терезесі) жоғарғы және төменгі бөліктері арасында ауысу

F6

Өріс торына, өріс сипаттарына, шарлау аумағына, пернетақтаға өту жүйесіндегі өту пернелеріне, ұлғайтудың басқару элементтері мен қауіпсіздік жолағына (кестелердің құрастырушы көрінісі) ауыстырып қосу

F6

Пішінде немесе есепте таңдалған басқару элементінен Құрастырғышты таңдау диалогтық терезені ашу (тек құрастырушы көрінісінде)

F7

Пішін немесе есепке арналған сипаттар кестесіндегі бөлектелген сипаттан Visual Basic өңдегішін ашу

F7

Visual Basic өңдегішінен пішін немесе есептің құрастырушы көрінісіне қайта ауысу

ALT+F11

Пішіндегі және есептің құрастырушы көрінісіндегі басқару элементтерін өңдеу

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Бөлектелген басқару элементін аралық сақтағышқа көшіру

CTRL+C

Бөлектелген басқару элементін қиып алып, оны аралық сақтағышқа көшіру

CTRL+X

Аралық сақтағыштың мазмұнын бөлектелген бөліктің жоғарғы сол жақ бұрышына қою

CTRL+V

Таңдалған басқару элементін оңға (орналасудың құрамына кіретін басқару элементтерінен басқа) жылжыту

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементін солға (орналасудың құрамына кіретін басқару элементтерінен басқа) жылжыту

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементін жоғары (орналасудың құрамына кіретін басқару элементтерінен басқа) жылжыту

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементін төмен (орналасудың құрамына кіретін басқару элементтерінен басқа) жылжыту

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ немесе CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементінің биіктігін ұлғайту

Ескерту : Орналасудың құрамына кіретін басқару элементтерімен қолданылса, орналасу толық жолының өлшемі өзгереді.

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементінің енін үлкейту

Ескерту : Орналасудың құрамына кіретін басқару элементтерімен қолданылса, орналасу толық бағанының өлшемі өзгереді.

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементінің биіктігін қысқарту

Ескерту : Орналасудың құрамына кіретін басқару элементтерімен қолданылса, орналасу толық жолының өлшемі өзгереді.

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементінің енін қысқарту

Ескерту : Орналасудың құрамына кіретін басқару элементтерімен қолданылса, орналасу толық бағанының өлшемі өзгереді.

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Терезе әрекеттері

Әдепкі бойынша, Access дерекқорлары қойыншалары бар құжаттар ретінде көрсетіледі. Терезе құжаттарын пайдалану үшін, Файл қойыншасын, содан кейін Параметрлер түймешігін басыңыз. Access параметрлері диалогтық терезесінде Ағымдағы дерекқор параметрін таңдап, Құжат терезесінің параметрлері тармағының астындағы Терезелердің қиылысуы түймешігін басыңыз.

Ескерту : Параметрдің күшіне енуі үшін ағымдағы дерекқорды жауып, қайта ашу керек.

Орындалатын әрекет

Басу

Шарлау аумағын ажырата қосу

F11

Ашық терезелер арасында ауысу

CTRL+F6

Барлық терезелердің қайырылған кезінде, таңдалған қайырылған терезені қалпына келтіру

ENTER

Жайылмаған кезде белсенді терезе үшін "Өлшемін өзгерту" режимін қосу; терезе өлшемін өзгерту үшін көрсеткі пернелерін басыңыз, содан кейін жаңа өлшемді қолдану үшін ENTER пернесін басыңыз.

CTRL+F8

Басқару элементі мәзірін көрсету

ALT+БОС ОРЫН пернесі

Мәтінмәндік мәзірді көрсету

Мәтінмәндік мәзір пернесі (пернетақталардың көбінің төменгі оң жағында)

Белсенді терезені жабу

CTRL+W немесе CTRL+F4

Visual Basic өңдегіші мен алдыңғы белсенді терезе арасында ауысу

ALT+F11

Шеберлермен жұмыс істеу

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Шебердегі басқару элементтері арасында кезелімді алға қарай ажырата қосу

TAB

Шебердің келесі бетіне өту

ALT+N

Шебердің алдыңғы бетіне өту

ALT+B

Шебер жұмысын аяқтау

ALT+F

Әр түрлі

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Таңдалған гиперсілтемеге арналған толық гиперсілтеме мекенжайын бейнеу

F2

Емлені тексеру

F7

Кіші енгізу аймақтарына өрнектер мен басқа да мәтінді ыңғайлы түрде енгізу үшін Ұлғайту терезесін ашу

SHIFT+F2

Құрастырушы көрінісінде сипаттар кестесін көрсету

ALT+ENTER

Access бағдарламасынан шығу

ALT+F4

Құрастырғышты шақыру

CTRL+F2

Кестеде, сұрауда, пішінде немесе есепте болған кезде көріністер арасында алға ажырата қосу. Қосымша қол жетімді көріністер болса, келесі пернелер келесі қол жетімді көрініске жылжиды.

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе CRTL+ҮТІР (,)

Кестеде, сұрауда, пішінде немесе есепте болған кезде көріністер арасында артқа ажырата қосу. Қосымша қол жетімді көріністер болса, келесі пернелер алдыңғы қол жетімді көрініске жылжиды.

Ескерту : CTRL+НҮКТЕ (.) барлық нысандарда және барлық шарттармен бірге жұмыс істемейді.

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе CRTL+НҮКТЕ (.)

Шарлау аумағының пернелер тіркесімдері

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Шарлау аумағын көрсету немесе жасыру

F11

Шарлау аумағының іздеу жолағына өту (кезелім шарлау аумағында болса)

CTRL+F

Нысандар тізімін өңдеу және шарлау

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Таңдалған нысанның атын өзгерту

F2

Бір жолға төмен жылжу

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бір терезеге төмен жылжу

PAGE DOWN

Соңғы нысанға өту

END

Бір жолға жоғары жылжу

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір терезеге жоғары жылжу

PAGE UP

Нысандарды шарлау және ашу

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Таңдалған кесте немесе сұрауды Деректер кестесінің көрінісінде ашу

ENTER

Таңдалған пішін немесе есепті ашу

ENTER

Таңдалған макросты іске қосу

ENTER

Құрастырушы көрінісінде таңдалған кестені, сұрауды, пішінді, есепті, макросты немесе модульды ашу

CTRL+ENTER

Visual Basic өңдегішінде тексеру терезесін көрсету

CTRL+G

Мәзірлермен жұмыс істеу

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Мәтінмәндік мәзірді көрсету

Пернелер тіркесімі (пернетақталардың көбінің төменгі оң жағында)

Қатынау пернелерін көрсету

ALT немесе F10

Бағдарламаның белгіше мәзірін (бағдарламаның терезе тақырыбында) көрсету

ALT+БОС ОРЫН пернесі

Мәзір немесе ішкі мәзір көрініп тұрғанда, келесі немесе алдыңғы пәрменді таңдау

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ немесе ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Сол немесе оң жақтағы мәзірді таңдау немесе ішкі мәзір көрініп тұрғанда, басты мәзір мен ішкі мәзір арасында ауысу

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Мәзір немесе ішкі мәзірдегі бірінші немесе соңғы пәрменді таңдау

HOME немесе END пернелері

Көрінетін мәзір мен ішкі мәзірді бір уақытта жабу

ALT

Көрінетін мәзірді жабу немесе ішкі мәзір көрініп тұрғанда, тек ішкі мәзірді жабу

ESC

Терезелер мен диалогтық терезелерде жұмыс істеу

Бағдарлама терезесін пайдалану

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Келесі бағдарламаға ауысу

ALT+TAB

Алдыңғы бағдарламаға ауысу

ALT+SHIFT+TAB

Windows Бастау мәзірін ашу

CTRL+ESC

Белсенді дерекқор терезесін жабу

CTRL+W

Келесі дерекқор терезесіне ауысу

CTRL+F6

Алдыңғы дерекқор терезесіне ауысу

CTRL+SHIFT+F6

Барлық терезелердің қайырылған кезінде, таңдалған қайырылған терезені қалпына келтіру

ENTER

Диалогтық терезені пайдалану

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Диалогтық терезесіндегі келесі қойындыға ауысу

CTRL+TAB

Диалогтық терезесіндегі алдыңғы қойындыға ауысу

CTRL+SHIFT+TAB

Келесі параметрге немесе параметрлер тобына ауысу

TAB

Алдыңғы параметрге немесе параметрлер тобына ауысу

SHIFT+TAB

Таңдалған ашылмалы тізімдегі параметрлер арасында ауысу үшін немесе параметрлер тобындағы кейбір параметрлер арасында ауысу

Көрсеткі пернелері

Таңдалған түймешікке тағайындалған әрекетті орындау, құсбелгі көзін қою немесе алып тастау

БОС ОРЫН пернесі

Ашылмалы тізімдегі параметр атауының алғашқы әрпі бойынша параметрге ауысу

Қалаған параметр атауындағы алғашқы әріпке сәйкес келетін әріп пернесі (ашылмалы тізімді жолақтың таңдалған кезінде)

Параметрді таңдау немесе параметр атауында асты сызылған әріп бойынша құсбелгі көзін қою немесе алып тастау

ALT+әріп пернесі

Таңдалған ашылмалы тізімді ашу

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Таңдалған ашылмалы тізімді жабу

ESC

Диалогтық терезесіндегі әдепкі түймешікке тағайындалған әрекетті орындау

ENTER

Пәрменді болдырмау үшін және диалогтық терезесін жабу

ESC

Мәтін ұясында өңдеу

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Енгізбенің басына жылжу

HOME

Енгізбенің соңына жылжу

END

Бір таңбаға солға немесе оңға жылжу

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзге солға немесе оңға жылжу

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кірістіру нүктесінің мәтін жазбасының басына қарай таңдау

SHIFT+HOME

Кірістіру нүктесінен мәтін жазбасынан соңына қарай таңдау

SHIFT+END

Сол жақтағы бір таңба арқылы таңдауды өзгерту

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Оң жақтағы бір таңба арқылы таңдауды өзгерту

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Сол жақтағы бір сөз арқылы таңдауды өзгерту

CTRL+SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Оң жақтағы бір сөз арқылы таңдауды өзгерту

CTRL+SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Сипаттар кестелерімен жұмыс істеу

Құрастырушы немесе орналасу көрінісінде пішінмен не есеппен сипаттар кестесін пайдалану

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Сипаттар кестесін көрсету немесе жасыру

F4

Басқару таңдауының ашылмалы тізімінде таңдаулар арасында бір мезгілде бір элементті жылжыту

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ немесе ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Басқару таңдауының ашылмалы тізімінде таңдаулар арасында бір мезгілде бір бетті жылжыту

PAGE DOWN немесе PAGE UP

Басқару таңдауының ашылмалы тізімінен сипаттар кестесінің қойыншаларына жылжыту

TAB

Сипаттарды таңдамай, қойыдыны таңдап, сипаттар кестесінің қойындылары арасында жылжу

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бұрын таңдалған сипатпен қойындыда бір сипатқа төмен жылжу

TAB

Сипат таңдалғанда, қойындыдағы бір сипатты жоғары жылжыту немесе жоғарғы жағында болған жағдайда, қойындыға қарай жылжыту

SHIFT+TAB

Сипаттың таңдалған кезінде қойындылар арасында алға қарай ауысу

CTRL+TAB

Сипаттың таңдалған кезінде қойындылар арасында артқа қарай ауысу

CTRL+SHIFT+TAB

Сипаттар кестесін құрастырушы көрінісінде кестемен немесе сұраумен пайдалану

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Сипаттар кестесін көрсету немесе жасыру

F4

Таңдалған қойындымен бірге, бірақ ешқандай да сипатсыз, сипаттар кестесінің қойындылары арасында жылжу

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Сипаттың таңдалған кезінде сипаттар кестесінің қойындыларына ауысу

CTRL+TAB

Ешқандай сипат таңдалмаған кезде, қойындының бірінші сипатына өту

TAB

Қойындыда бір сипат төмен өту үшін

TAB

Қойындыда бір сипатқа жоғары жылжу немесе жоғарысында болсаңыз, қойындының өзін таңдау

SHIFT+TAB

Сипаттың таңдалған кезінде қойындылар арасында алға қарай ауысу

CTRL+TAB

Сипаттың таңдалған кезінде қойындылар арасында артқа қарай ауысу

CTRL+SHIFT+TAB

Өрістер тізімі аумағын құрастырушы немесе орналасу көрінісінде пішін немесе есеппен пайдалану

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Өрістер тізімі аймағын көрсету немесе жасыру

ALT+F8

Таңдалған өрісті пішін немесе есептің мәлімет бөлігіне қосу

ENTER

Өрістер тізімі аймағында жоғары немесе төмен өту

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Өрістер тізімі аймағының жоғарғы және төменгі бөліктері арасында жылжыту

TAB

Access бағдарламасындағы мәтін және деректермен жұмыс жасауға арналған пернелер тіркесімдері

Мәтін мен деректерді таңдау

Өрістегі мәтінді таңдау

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Таңдау өлшемін оң жақтағы бір таңбаға өзгерту

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдау өлшемін оң жақтағы бір сөзге өзгерту

CTRL+SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдау өлшемін сол жақтағы бір таңбаға өзгерту

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдау өлшемін сол жақтағы бір сөзге өзгерту

CTRL+SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Өріс немесе жазбаны таңдау

Ескерту : Таңдауды болдырмау үшін, қарама-қарсы көрсеткі пернесін қолданыңыз.

Орындалатын әрекет

Басу

Келесі өрісті таңдау

TAB

Деректер кестесінде өңдеу режимі (кірістіру нүктесі көрсетілгенде) мен Шарлау күйі ауыстырып қосу. Пішін немесе есеп пайдаланылғанда, Шарлау режимінен шығу үшін ESC пернесін басыңыз.

F2

Шарлау режимінде, ағымдық жазбаны және ағымдық жазбаның бірінші өрісін таңдау арасында ауысу

SHIFT+БОС ОРЫН пернесі

Егер ағымдық жазба таңдалған болса, таңдауды алдыңғы жазбаға кеңейту

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Егер ағымдық жазба таңдалған болса, келесі жазбаға кеңейте таңдау.

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Барлық жазбаларды таңдау

CTRL+A немесе CTRL+SHIFT+БОС ОРЫН пернесі

Таңдауды кеңейту

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Бөлектеудің кеңейту режимін қосу (Деректер кестесінің көрінісінде, Кеңейтілген Таңдау терезенің төменгі оң жақ бұрышында пайда болады); F8 бірнеше қайтара басу сөзге, өріске, жазбаға және барлық жазбаларға дейін кеңейте таңдауды іске қосады

F8

Деректер кестесінің көрінісінде бір жолдағы көршілес өрістерге дейін кеңейте таңдау

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Деректер кестесінің көрінісінде көршілес жолдарға дейін кеңейте таңдау

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Алдыңғы кеңейтуді болдырмау

SHIFT+F8

Бөлектеудің кеңейту режимін болдырмау

ESC

Деректер кестесінің көрінісінде бағанды таңдау және жылжыту

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Тек Шарлау күйі ағымдағы бағанды таңдау немесе бағанды таңдауға жол бермеу

CTRL+БОС ОРЫН пернесі

Ағымдағы баған таңдалған болса, бір баған таңдауын оңға қарай кеңейту

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Ағымдағы баған таңдалған болса, бір баған таңдауын солға қарай кеңейту

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жылжыту күйі; қосу; содан кейін таңдалған баған(дар)ды оңға немесе солға жылжыту үшін ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз

CTRL+SHIFT+F8

Мәтінді және деректерді өңдеу

Ескерту : Кірістіру орны көрінбесе, оны көрсету үшін F2 пернесін басыңыз.

Кірістіру орнын өріс ішінде жылжыту

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Кірістіру орнын бір таңбаға оңға қарай жылжыту

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кірістіру орнын бір сөзге оңға қарай жылжыту

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кірістіру орнын бір таңбаға солға қарай жылжыту

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кірістіру орнын бір сөзге солға қарай жылжыту

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір жолды өрістерде, кірістіру орнын өрістің соңына жылжыту; немесе көп жолды өрістерде, кірістіру орнын жолдың соңына жылжыту

END

Көп жолды өрістерде, кірістіру орнын өрістің соңына жылжыту

CTRL+END

Бір жолды өрістерде, кірістіру орнын өрістің басына жылжыту; немесе көп жолды өрістерде, кірістіру орнын жолдың басына жылжыту

HOME

Көп жолды өрістерде, кірістіру орнын өрістің басына жылжыту

CTRL+HОME

Мәтінді көшіру, жылжыту немесе жою

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Бөлектелгенді аралық сақтағышқа көшіру

CTRL+C

Бөлектелгенді қиып алып, оны аралық сақтағышқа көшіру

CTRL+X

Аралық сақтағыш мазмұнын кірістіру орнына қою

CTRL+V

Кірістіру орнының сол жағындағы таңдауды немесе таңбаны жою

БОС ОРЫН пернесі

Кірістіру орнының оң жағындағы таңдауды немесе таңбаны жою

DELETE

Кірістіру орнының оң жағындағы барлық таңбаларды жою

CTRL+DELETE

Өзгертулерді болдырмау

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Енгізуді болдырмау

CTRL+Z немесе ALT+БОС ОРЫН пернесі

Ағымдағы өріс немесе ағымдағы жазбадағы өзгертулерді болдырмаңыз, егер екеуі де өзгертілген болса, өзгертулерді болдырмау үшін, ESC пернесін әуелі ағымдағы өрісте, одан кейін ағымдағы жазбада екі рет басыңыз

ESC

Деректер кестесінде немесе пішін көрінісінде деректерді енгізу

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Ағымдық күнді кірістіру

CTRL+НҮКТЕЛІ ҮТІР (;)

Ағымдық уақытты кірістіру

CTRL+SHIFT+ҚОС НҮКТЕ (:)

Өрістің әдепкі мәнін кірістіру

CTRL+ALT+БОС ОРЫН пернесі

Алдыңғы жазбаның бір өрісіндегі мәнді кірістіру

CTRL+ДӘЙЕКШЕ (')

Жаңа жазбаны қосу

CTRL+ҚОСУ ТАҢБАСЫ (+)

Деректер кестесінде, ағымдық жазбаны жою

CTRL+АЛУ ТАҢБАСЫ (-)

Ағымдық жазбаға енгізілген өзгертулерді сақтау

SHIFT+ENTER

Құсбелгі көзі немесе ажырата қосқыштағы мәндер арасында ауысу

БОС ОРЫН пернесі

Қысқа мәтін немесе ұзақ мәтін өрістерінде жаңа жолды кірістіру

CTRL+ЕNTER

Өрістерді ағымдағы деректермен жаңарту

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Терезедегі өрістерді қайта есептеу

F9

Негізгі кестелерді жаңғырту үшін; бағыныңқы пішінде, бұл бағыныңқы пішіннің негізгі кестесін ғана жаңғыртады

SHIFT+F9

Іздеу өрісі тізімінің немесе тізімді өрісінің мазмұнын жаңарту

F9

Access бағдарламасында жазбаларды шарлауға арналған пернелер тіркесімдері

Құрастырушы көрінісінде шарлау

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Өңдеу режимі (кірістіру орны бейнеленгенде) мен Шарлау режимі арасында ауысу

F2

Сипаттар кестесін ажырата қосу

F4 немесе ALT+ENTER

Пішіннің құрастырушы көрінісінен пішін көрінісіне ауысу

F5

Терезенің жоғарғы және төменгі бөліктері арасында жылжу (макростар мен сұраулардың құрастырушы көрінісі және қосымша сүзгісі/сұрыптау терезесі); TAB пернесі қалаған экранның бөлігіне апармаған кезде, F6 пернесін пайдаланыңыз.

F6

Безендіру аймағы, сипаттар, Шарлау аумағы, қатынау пернелері және Ұлғайтуды басқару элементтері (кестелер, пішіндер және есептердің құрастырушы көрінісі) арасында алға қарай ажырата қосу

F6

Пішін немесе есепке арналған сипаттар кестесіндегі бөлектелген сипаттан Visual Basic өңдегішін ашу

F7

Пішінде немесе есепте Өрістер тізімі аймағын іске қосады. Егер Өрістер тізімі аймағы ашық болса, кезелім Өрістер тізімі аймағына жылжиды.

ALT+F8

Код модулі ашық болғанда, Visual Basic өңдегішінен пішін немесе есептің құрастырушы көрінісіне ауысу

SHIFT+F7

Басқару элементінен кезелімді ауыстырмай, пішіннің немесе есептің құрастырушы көрінісіндегі басқару элементінің сипаттар кестесінен жасақтама бетіне ауысу

SHIFT+F7

Бөлектелген басқару элементін аралық сақтағышқа көшіру

CTRL+C

Бөлектелген басқару элементін қиып алып, оны аралық сақтағышқа көшіру

CTRL+X

Аралық сақтағыштың мазмұнын бөлектелген бөліктің жоғарғы сол жақ бұрышына қою

CTRL+V

Бөлектелген басқару элементін бет торы бойында бір пикселге оңға қарай жылжыту

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бет торы бойында бір пикселге солға қарай жылжыту

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бет торы бойында бір пиксель жоғары жылжыту

Ескерту : Топталып орналасқан басқару элементтері үшін, бөлектелген басқару элементі орналасудағы әлдеқашан ең жоғарғы басқару элементі болып табылмаса, бұл бөлектелген басқару элементінің орнын дәл үстіндегі басқару элементі орнына ауыстырады.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бет торы бойында бір пиксель төмен жылжыту

Ескерту : Топталып орналасқан басқару элементтері үшін, бөлектелген басқару элементі орналасудағы әлдеқашан ең төменгі басқару элементі болып табылмаса, бұл бөлектелген басқару элементінің орнын дәл астындағы басқару элементі орнына ауыстырады.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бір пикселге оңға қарай жылжыту (бет торына қарамастан)

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бір пикселге солға қарай жылжыту (бет торына қарамастан)

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бір пиксель жоғары жылжыту (бет торына қарамастан)

Ескерту : Топталып орналасқан басқару элементтері үшін, бөлектелген басқару элементі орналасудағы әлдеқашан ең жоғарғы басқару элементі болып табылмаса, бұл бөлектелген басқару элементінің орнын дәл үстіндегі басқару элементі орнына ауыстырады.

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бір пикселге төмен жылжыту (бет торына қарамастан)

Ескерту : Топталып орналасқан басқару элементтері үшін, бөлектелген басқару элементі орналасудағы әлдеқашан ең төменгі басқару элементі болып табылмаса, бұл бөлектелген басқару элементінің орнын дәл астындағы басқару элементі орнына ауыстырады.

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементінің енін бір пикселге ұлғайту (оңға қарай)

Ескерту : Топталып орналасқан басқару элементтері үшін, бұл орналасу енін толығымен ұлғайтады.

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементінің енін пикселге азайту (солға қарай)

Ескерту : Топталып орналасқан басқару элементтері үшін, бұл орналасу енін толығымен азайтады.

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементінің биіктігін бір пикселге азайту (төменнен бастап)

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементінің биіктігін бір пикселге ұлғайту (төменнен бастап)

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Деректер кестесінің көрінісінде шарлау

Белгілі жазбаға өту

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

жазба нөмірінің жолы жылжу үшін, жазба нөмірін енгізіп, ENTER пернесін басыңыз

F5

Өрістер мен жазбалар арасында шарлау

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Келесі өріске ауысу

TAB немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Шарлау режимінде, ағымдық жазбаның соңғы өрісіне жылжу

END

Алдыңғы өріске ауысу

SHIFT+TAB немесе СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Шарлау режимінде, ағымдық жазбаның бірінші өрісіне жылжу

HOME

Келесі жазбадағы ағымдық өріске ауысу

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Шарлау режимінде, соңғы жазбадағы ағымдық өріске жылжу

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Шарлау режимінде, соңғы жазбадағы соңғы өріске жылжу

CTRL+END

Алдыңғы жазбадағы ағымдық өріске ауысу

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Шарлау режимінде, бірінші жазбадағы ағымдық өріске жылжу

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Шарлау режимінде, бірінші жазбадағы бірінші өріске жылжу

CTRL+HОME

Басқа деректер экранына өту

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Бір экранға төмен жылжу

PAGE DOWN

Бір экранға жоғары жылжу

PAGE UP

Бір экранға оңға жылжу

CTRL+PAGE DOWN

Бір экранға солға жылжу

CTRL+PAGE UP

Ішкі деректер кестелерінде шарлау

Белгілі жазбаға өту

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Ішкі деректер кестесінен жазбаның нөмір жолағына жылжу үшін; жазба нөмірін енгізіп, ENTER басыңыз

ALT+F5

Ішкі деректер кестесін кеңейту және тасалау

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Деректер кестесінен жазбаның ішкі деректер парағын шығарып алуға жылжу

CTRL+SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ішкі деректер кестесін тасалаңыз

CTRL+SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Деректер кестесі мен ішкі деректер кестесі арасында шарлау

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Деректер кестесіндегі алдыңғы жазбаның соңғы өрісінен ішкі деректер кестесін енгізу

TAB

Деректер кестесіндегі келесі жазбаның бірінші өрісінен ішкі деректер кестесін енгізу

SHIFT+TAB

Ішкі деректер кестесінен шығып, деректер кестесіндегі келесі жазбаның бірінші өрісіне ауысу

CTRL+TAB

Ішкі деректер кестесінен шығып, деректер кестесіндегі алдыңғы жазбаның соңғы өрісіне ауысу

CTRL+SHIFT+TAB

Ішкі деректер кестесіндегі соңғы өрістен деректер кестесіне келесі өріске енгізу

TAB

Ішкі деректер кестесін айналып өту үшін деректер кестесінен және деректер кестесіндегі келесі жазбаға ауысу

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ішкі деректер кестесін айналып өту үшін деректер кестесінен және деректер кестесіндегі алдыңғы жазбаға ауысу

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Ескерту : Деректер кестесінің көрінісінде қолданылатын перне тіркесімдерімен ішкі деректер кестесіндегі өрістер мен жазбаларды шарлай аласыз.

Пішін көрінісінде шарлау

Белгілі жазбаға өту

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Жазбаның нөмір жолағына өту үшін; одан кейін жазба нөмірін енгізіп, ENTER пернесін басыңыз

F5

Өрістер мен жазбалар арасында шарлау

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Келесі өріске ауысу

TAB

Алдыңғы өріске ауысу

SHIFT+TAB

Шарлау режимінде, пішіндегі соңғы басқару элементіне ауысып, ағымдық жазбада қалу

END

Шарлау режимінде, пішіндегі соңғы басқару элементіне ауысып, кезелімді соңғы жазбаға орнату

CTRL+END

Шарлау режимінде, пішіндегі бірінші басқару элементіне ауысып, ағымдық жазбада қалу

HOME

Шарлау режимінде, пішіндегі бірінші басқару элементіне ауысып, кезелімді бірінші жазбаға орнату

CTRL+HOME

Келесі жазбадағы ағымдық өріске ауысу

CTRL+PAGE DOWN

Алдыңғы жазбадағы ағымдық өріске ауысу

CTRL+PAGE UP

Бірнеше беті бар пішіндерде шарлау

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Бір бетке төмен жылжу үшін; жазбаның соңында, келесі жазбадағы баламалы бетке жылжу

PAGE DOWN

Бір бетке жоғары жылжу үшін; жазбаның соңында, алдыңғы жазбадағы баламалы бетке жылжу

PAGE UP

Негізгі және ішкі пішіндер арасында шарлау

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Негізгі пішіндегі алдыңғы өрістен ішкі пішінге ену

TAB

Негізгі пішіндегі келесі өрістен ішкі пішінге ену

SHIFT+TAB

Ішкі пішіннен шығып, нұсқалық пішін немесе келесі жазбадағы келесі өріске жылжу

CTRL+TAB

Ішкі пішіннен шығып, негізгі пішін немесе алдыңғы жазбадағы алдыңғы өріске жылжу

CTRL+SHIFT+TAB

Алдын ала қарап алу және үлгі ішінде шарлау

Диалогтық терезе мен терезе әрекеттері

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Басып шығару тармағының ішінен Басып шығару диалогтық терезесін ашыңыз

CTRL+P (деректер кестесі, пішіндер мен есептер үшін)

Бет параметрлері диалогтық терезесін ашу үшін (пішіндер мен есептер ғана)

S

Беттің бөлігін ірілету немесе кішірейту

Z

Алдын ала қарап алуды және үлгіні болдырмау

C немесе ESC

Түрлі беттерді қарап шығу

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Беттің нөмір жолағына өту үшін; одан кейін бет нөмірін нөмірін енгізіп, ENTER басыңыз

ALT+F5

Келесі бетті қарап шығу (Терезеге қиыстыру таңдалған кезде)

PAGE DOWN немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Алдыңғы бетті қарап шығу (Терезеге қиыстыру таңдалған кезде)

PAGE UP немесе ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Алдын ала қарап алу және үлгі көрінісінде шарлау

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Кіші өсірімдер арқылы төмен жылжу

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бір толық экранға төмен жылжу

PAGE DOWN

Беттің астыңғы жағына жылжу

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Кіші өсірімдер арқылы жоғары жылжу

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір толық экранға жоғары жылжу

PAGE UP

Беттің жоғарысына жылжу

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Оң жаққа кіші өсірімдер арқылы жылжу

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Беттің оң жақ шетіне жылжу

END

Беттің төменгі оң жақ бұрышына жылжу

CTRL+END

Сол жаққа кіші өсірімдер арқылы жылжу

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Беттің сол жақ шетіне жылжу

HOME

Беттің жоғарғы сол жақ бұрышына жылжу

CTRL+HОME

Кез келген аумақ

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Сұрау құрастырушысының аймақтары арасында жылжу

F6, SHIFT+F6

Диаграмма аумағы

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Кестелер, көріністер және қызметтер арасында ауысу (мүмкін болған жағдайда, сызықтарды біріктіру үшін де)

TAB немесе SHIFT+TAB

Кесте, көрініс немесе қызметтегі бағандар арасында ауысу

Көрсеткі пернелері

Жазбаны шығаруға арналған таңдалған деректер бағанын таңдау

БОС ОРЫН немесе ҚОСУ пернесі

Таңдалған деректер бағанын сұрауды шығарудан алып тастау

БОС ОРЫН немесе АЛУ пернесі

Таңдалған кесте, көрініс не функция, немесе біріктіру сызығын сұраудан алып тастау

DELETE

Ескерту : Егер бірнеше элемент таңдалған болса, БОС ОРЫН пернесін басу барлық таңдалған элементтерге әсер етеді. Бірнеше элементті бөлектегенде, SHIFT пернесін басып тұрыңыз. Жалғыз элементтің таңдалған күйін ажырата қосқанда, CTRL пернесін басып тұрыңыз.

Тор аумағы

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Ұяшықтар арасында жылжу

Көрсеткі пернелер немесе TAB немесе SHIFT+TAB

Ағымдық бағандағы соңғы жолға жылжу

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ағымдық бағандағы бірінші жолға жылжу

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Тордың көрінетін бөлігіндегі жоғарғы сол жақ ұяшыққа жылжу

CTRL+HOME

Астыңғы оң жақ ұяшыққа жылжу

CTRL+END

Ашылмалы тізімде жылжу

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Тор бағанын толықтай таңдау

CTRL+БОС ОРЫН пернесі

Өңдеу режимі мен ұяшық таңдау режимі арасында ажырата қосу

F2

Ұяшық ішіндегі таңдалған мәтінді аралық сақтағышқа көшіріңіз (өңдеу режимінде)

CTRL+C

Ұяшық ішіндегі таңдалған мәтінді қиып алып, оны аралық сақтағышқа қою (өңдеу режимінде)

CTRL+X

Мәтінді аралық сақтағыштан алып қою (өңдеу режимінде)

CTRL+V

Ұяшықта өңдеу кезінде кірістіру және бірінің үстіне бірін теру режимі арасында ажырата қосу

INS

Шығу бағанындағы құсбелгі көзін ажырата қосу

Ескерту : Бірнеше элемент таңдалған болса, осы пернені басу барлық элементтерге әсер етеді.

БОС ОРЫН пернесі

Ұяшықтың таңдалған мазмұнын жою

DELETE

Таңдалған тор бағанының барлық мәндерін жою

DELETE

SQL бөлігі

SQL аймағында жұмыс істеген кезде сөздер арасында жылжыту үшін CTRL+ көрсеткі пернелер сияқты қалыпты Windows өңдеу пернелерін және Өзіндік қойыншасындағы Қию, Көшіру және Қою пәрмендерін пайдалануға болады.

Ескерту : Тек мәтінді кірістіруге болады; таңбаларды енгізу режимы жоқ.

Access таспа пәрмендеріне арналған пернелер тіркесімдері

Таспаның пернелер тіркесімдері

  1. ALT пернесін басыңыз.

    Ағымдағы көріністе қол жететін әрбір мүмкіндікке арналған Пернелер жөніндегі кеңестер көрсетіледі.

  2. Пайдалануға қалаған мүмкіндіктің үстіндегі Пернелер үшін кеңесте бейнеленген әріпті басыңыз.

  3. Басылатын әріпке қарай қосымша перне туралы кеңестер көрсетілуі мүмкін. Мысалы, Сыртқы деректер қойындысы белсенді болып, C пернесін бассаңыз, Жасау қойындысы сол қойындыдағы топтарға арналған перне туралы кеңестер бірге көрсетіледі.

  4. Пайдаланылуы қажет пәрменнің немесе басқару элементінің керекті әрпі басылғанша әріптерді баса беріңіз. Кейбір жағдайларда, пәрмені бар топтың әрпін басу қажет болады.

Ескерту : Орындалып жатқан әрекетті болдырмау және KeyTips бөлімін жасыру үшін ALT пернесін басыңыз.

Интернеттегі Анықтама

Анықтама терезесін қолдануға арналған пернелер тіркесімдері

Анықтама терезесінде барлық тақырыптар және басқа Анықтама бөлімдері көрсетіледі.

Анықтама терезесінде

Орындалатын әрекет

Басылатын пернелер

Анықтама терезесін ашу

F1

Анықтама терезесі мен белсенді бағдарлама арасында ауысу

ALT+TAB

Бағдарлама атауы Басты бетіне қайту

ALT+HOME

Анықтама терезесіндегі келесі нысанды таңдау

TAB

Анықтама терезесіндегі алдыңғы нысанды таңдау

SHIFT+TAB

Белгілі бір нысан үшін әрекетті жүргізу

ENTER

Анықтама терезесінің Бағдарлама атауы анықтамасын шолу бөлімінде сәйкесінше келесі немесе алдыңғы элементті таңдау.

TAB немесе SHIFT+TAB

Анықтама терезесінің Бағдарлама атауы анықтамасын шолу бөлімінде, таңдалған элементті сәйкесінше кеңейту немесе тасалау

ENTER

Тақырыптың жоғарғы бөлігіндегі Бәрін көрсету немесе Бәрін жасыру сілтемелерін қоса алғанда, келесі жасырын мәтінді немесе гиперсілтемені таңдау.

TAB

Алдыңғы жасырын мәтінді немесе гиперсілтемені таңдау.

SHIFT+TAB

Таңдалған Бәрін көрсету, Барлығын жасыру, жасырын мәтін немесе гиперсілтеме үшін әрекетті орындау.

ENTER

Алдыңғы анықтама тақырыбына (Артқа түймешігі) қайту.

ALT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе BACKSPACE

Келесі анықтама тақырыбына (Алға түймешігі) жылжу.

ALT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Ағымдағы көрсетілетін Анықтама тақырыбында, бағытқа сәйкес, шағын өсіріммен жоғары немесе төмен жылжу.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ, ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ағымдағы көрсетілетін Анықтама тақырыбында, бағытқа сәйкес, үлкен өсіріммен жоғары немесе төмен жылжу.

PAGE UP, PAGE DOWN

Әрекетті (Тоқтату түймешігі) тоқтату.

ESC

Терезені жаңарту (Жаңарту түймешігі).

F5

Ағымдағы Анықтама тақырыбын басып шығару.

Ескерту : Курсор ағымдағы анықтама бөлімінде болмаса, F6 пернесін, содан кейін CTRL+P пернелер тіркесімін басыңыз.

CTRL+P

Байланыс күйін өзгерту

F6, одан кейін таңдаулар тізімін ашу үшін ENTER басыңыз.

Анықтама терезесі ішіндегі аумақтар арасында көшіп жүру; мәселен, құралдар тақтасы, Іздеу тізімі арасында көшіп жүру.

F6

Бұтақ күйіндегі Мазмұн кестесінен келесі немесе алдыңғы нысанды таңдау, орналасуға сәйкес.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ, ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бұтақ күйіндегі Мазмұн кестесінде, белгілі бір нысанды шығарып алу немесе тасалау үшін, орналасуға сәйкес.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ, ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Microsoft Office бағдарламасының негізгі әрекеттері

Backstage ішінде Ашу және Басқаша сақтау диалогтық терезелерін пайдалану

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Backstage ішінде Ашу диалогтық терезені қарап шығу.

CTRL+O

Backstage ішінде Басқаша сақтау диалогтық терезені қарап шығу.

CTRL+S

Office файлын сақтауды жалғастыру (файлға атау мен орынды тағайындағаннан кейін)

CTRL+S

Backstage ішінде Басқаша сақтау диалогтық терезені қарап шығу (файлға атау мен орынды тағайындағаннан кейін)

ALT+F+S

Office файлына оралу.

Esc

Ашу және Басқаша сақтау диалогтық терезелерін пайдалану

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Ашу диалогтық терезені қарап шығу.

CTRL+F12

Басқаша сақтау диалогтық терезені қарап шығу.

F12

Таңдалған қалтаны не файлды ашу.

ENTER

Таңдалған қалтадан бір деңгейге жоғары орналасқан қалтаны ашу.

BACKSPACE

Таңдалған қалтаны немесе файлды жою.

DELETE

Қалта немесе файл сияқты таңдалған элемент үшін мәтінмәндік мәзірді көрсету.

SHIFT+F10

Параметрлер арқылы алға жылжыту.

TAB

Параметрлер арқылы артқа жылжыту.

SHIFT+TAB

Іздеу аумағы тізімін ашу.

F4 немесе ALT+I

Терезелерді көрсету және пайдалану

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Келесі терезеге ауысу.

ALT+TAB

Алдыңғы терезеге ауысу.

ALT+SHIFT+TAB

Белсенді терезені жабу.

CTRL+W немесе CTRL+F4

Бағдарлама терезесіндегі басқа аймақтан тапсырмалар аймағына (сағат тілі бағытында) өту. F6 пернесін бірнеше рет басуыңыз қажет болуы мүмкін.

Ескерту : Егер F6 пернесін басу қалаған тапсырмалар аймағын көрсетпесе, кезелімді таспаға орнату үшін, ALT пернесін басып, тапсырмалар аймағына жылжу үшін, CTRL+TAB пернелер тіркесімін басып көріңіз.

F6

Бірнеше терезе ашық болғанда келесі терезеге ауысу.

CTRL+F6

Алдыңғы терезеге ауысу.

CTRL+SHIFT+F6

Құжат терезесі үлкейтілмеген болса, Өлшем әмірін жүргізу (терезеге арналған Басқару мәзірінде). Терезенің өлшемін өзгерту үшін көрсеткі пернелерін пайдаланыңыз; әрекет орындалғаннан соң, ENTER пернесін басыңыз.

CTRL+F8

Терезені барынша кішірейту (кейбір Microsoft Office бағдарламалары үшін ғана жұмыс істейді).

CTRL+F9

Таңдалған терезені барынша жазу немесе қалпына келтіру.

CTRL+F10

Бейнебеттің суретін аралық сақтағышқа көшіру.

PRINT SCREEN

Таңдалған терезенің суретін аралық сақтағышқа көшіру.

ALT+PRINT SCREEN

Мәтін немесе ұяшықтарда жылжыту

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Бір таңбаны сол жаққа жылжыту.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір таңбаны оң жаққа жылжыту.

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір жолды жоғары жылжыту.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір жолды төмен жылжыту.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бір сөзді сол жаққа жылжыту.

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзді оң жаққа жылжыту.

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жолдың соңына дейін жылжу.

END

Жолдың басына дейін жылжу.

HOME

Жоғарғы абзацқа жылжу.

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Төменгі абзацқа жылжу.

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Мәтін жолағының соңына жылжу.

CTRL+END

Мәтін жолағының басына жылжу.

CTRL+HOME

Соңғы Табу әрекетін қайталау.

SHIFT+F4

Кестелерде жылжыту және жұмыс істеу

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Келесі ұяшыққа ауысу.

TAB

Алдыңғы ұяшыққа ауысу.

SHIFT+TAB

Келесі жолға ауысу.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Алдыңғы жолға ауысу.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Ұяшыққа қойынды енгізу.

CTRL+TAB

Жаңа абзацтан бастау.

ENTER

Кестенің төменгі жағына жаңа жолды қосу.

Соңғы жолдың соңында TAB пернесін басу

Тапсырмалар аймақтарына қатынасу және оларды пайдалану

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Бағдарлама терезесіндегі басқа аймақтан тапсырмалар аймағына өту үшін. (F6 пернесін бірнеше рет басуыңыз қажет болуы мүмкін.)

Ескерту : Егер F6 пернесін басу қалаған тапсырмалар аймағын көрсетпесе, кезелімді таспаға орнату үшін, ALT пернесін басып, тапсырмалар аймағына жылжу үшін, CTRL+TAB пернелер тіркесімін басып көріңіз.

F6

Тапсырмалар аймағының белсенді кезінде, тапсырмалар аймағындағы келесі немесе алдыңғы параметрін таңдау.

TAB немесе SHIFT+TAB

Тапсырмалар аймағының мәзірінде әмірлердің барлығын көрсету.

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Таңдалған ішкі мәзірдегі мүмкіншіліктер арасында жылжу; диалогтық терезесіндегі мүмкіндіктер тобының белгілі мүмкіндіктер арасында жылжу.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ немесе ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген мәзірді ашу немесе таңдалған батырмаға тағайындалған әрекетті орындау.

БОС ОРЫН пернесі немесе ENTER

Мәтінмәндік мәзірді ашу; таңдалған жинақтың нысаны үшін арналған ашылмалы мәзірді ашу.

SHIFT+F10

Мәзір немесе ішкі мәзір көрінетін кезде, мәзір немесе ішкі мәзірдегі бірінші немесе соңғы пәрменді таңдау.

HOME немесе END

Таңдалған жиынтық тізімінде жоғарыға немесе төменге жылжу

PAGE UP немесе PAGE DOWN

Таңдалған жиынтықтар тізімінің жоғарғы немесе астыңғы жағына жылжу.

CTRL+HOME немесе CTRL+END

Кеңестер

Диалогтық терезелерді пайдалану

Бұл әрекетті орындау үшін

Басу

Келесі мүмкіндікке немесе мүмкіндіктер тобына жылжу.

TAB

Алдыңғы мүмкіндікке немесе мүмкіндіктер тобына жылжу.

SHIFT+TAB

Диалогтық терезесіндегі келесі қойындыға ауысыңыз.

CTRL+TAB

Диалогтық терезесінің алдыңғы қойындыға ауысыңыз.

CTRL+SHIFT+TAB

Ашылмалы тізімдегі мүмкіндіктер немесе мүмкіндіктер тобындағы мүмкіндіктер арасында ауысу.

Көрсеткі пернелері

Белгілі бір батырмаға тағайындалған әрекетті жүргізу; таңдалған көзге құсбелгі қою немесе алу.

БОС ОРЫН пернесі

Тізім жабық болса, оны ашып, тізім ішіндегі сол параметрге ауысу.

Ашылмалы тізімдегі мүмкіндіктің алғашқы әрпі

Мүмкіндікті таңдау; көзге құсбелгі қою немесе алу.

ALT+ параметр атауындағы асты сызылған әріп

Таңдалған ашылмалы тізімді ашу.

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ашылмалы тізімді жабу; әмірді жою және диалогтық терезесін жабу.

ESC

Диалогтық терезесіндегі әдепкі батырмаға тағайындалған әрекетті жүргізу.

ENTER

Диалогтық терезедегі өңдеу өрістерін пайдалану

Енгізу жолағы — пайдаланушы аты немесе қалтаға апаратын жол сияқты жазба енгізілетін немесе қойылатын бос орын.

Орындалатын әрекет

Басу

Жазба басына жылжыту.

HOME

Жазбаның соңына жылжу.

END

Бір таңбаны солға не оңға жылжыту.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзде солға жылжыту.

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзді оң жаққа жылжыту.

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Сол жақтағы бір таңбаны таңдау немесе таңдауды болдырмау.

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Оң жақтағы бір таңбаны таңдау немесе таңдауды болдырмау.

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Сол жақтағы бір сөзді таңдау немесе таңдауды болдырмау.

CTRL+SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Оң жақтағы бір сөзді таңдау немесе таңдауды болдырмау.

CTRL+SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кірістіру орнынан жазба басына таңдау.

SHIFT+HOME

Кірістіру орнынан жазба аяғына таңдау.

SHIFT+END

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×