Access бағдарламасына арналған пернелер тіркесімі

Пернелер тіркесімін жиі қолданылатын пәрмендер немесе амалдарға жылдам қатынау үшін қолдана аласыз. Төмендегі бөлімдерде Microsoft Office Access 2007 бағдарламасында бар пернелер тіркесімінің тізімі берілген. Пернелер тіркесімін, сондай-ақ тінтуірді қолданбай кезелімді мәзірге, пәрменге немесе басқару элементіне жылжыту үшін қолдана аласыз.

Жалпы пернелер тіркесімі

Жаһандық Access пернелер тіркесімі

Деректер қорларын ашу

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Жаңа деректер қорын ашыңыз

CTRL+N

Бар деректер қорын ашыңыз

CTRL+O

Office Access 2007Access шығып кетіңіз

ALT+F4

Басып шығару және сақтау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Ағымдағы немесе таңдалған нысанды басып шығару үшін

CTRL+P

Алдын ала қарап алу ішінен Басып шығару тілқатысу терезесін ашу үшін

P немесе CTRL+P

Алдын ала қарап алу ішінен Бет параметрлері тілқатысу терезесін ашу үшін

S

Алдын ала қарап алуды немесе Сызбаны алдын ала қарауды болдырмау үшін

C немесе ESC

Деректер қоры нысанын сақтау үшін

CTRL+S немесе SHIFT+F12

Басқаша Сақтау тілқатысу терезесін ашу үшін

F12

Тізімді өрісті немесе ашылмалы тізімді қолдану

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Тізімді өрісті ашу үшін

F4 немесе ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Іздеу өрісі ашылмалы тізімінің немесе тізімді өрісінің мазмұнын жаңарту үшін

F9

Бір жолға төмен жылжу үшін

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бір бетке төмен жылжу үшін

PAGE DOWN

Бір жолға жоғары жылжу үшін

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір бет жоғары жылжу үшін

PAGE UP

Тізімді өрістін немесе ашылмалы тізімнен шығу үшін

TAB

Мәтін немесе деректерді табу және ауыстыру

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Табу және Алмастыру тілқатысу терезесіндегі (тек Деректер кестесінің көрінісі және Пішін көрінісі) Табу қойындысын ашу үшін

CTRL+F

Табу және ауыстыру тілқатысу терезесіндегі (тек Деректер кестесінің көрінісі және Пішін көрінісі) Ауыстыру қойындысын ашыңыз

CTRL+H

Тілқатысу терезесі жабылған кезде (Деректер кестесінің көрінісі мен Пішін көрінісі ғана), Табу және ауыстыру тілқатысу терезесінде көрсетілген мәтіннің келесі оқиғасын табу үшін

SHIFT+F4

Жасақтау көрінісінде жұмыс жасау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Деректер кестесінде Өңдеу күйі (бейнеленген кірістіру тұсымен бірге) мен Шарлау күйі арасында ауысу үшін. Пішін немесе есепте жұмыс жасағаныңызда, Шарлау күйінен шығу үшін ESC басыңыз.

F2

Сипаттар кестесі (Access дерекқорлары мен Access жобаларының екеуіндегі пішіндер мен есептердегі Құрастырушы көрінісі) ауысу үшін

F4

Құрастырушы көрінісінен Пішін көрінісіне ауысу үшін

F5

Терезенің (сұраулардың Құрастырушы көрінісі және Қосымша сүзгі/Сұрыптау терезесі) жоғарғы және төменгі бөліктері арасында ауысу үшін

F6

Өріс торы, өріс сипаттары, Шарлау аумағы, Пернетақтаға қатынау тетіктері жүйесі, Ұлғайтуды басқару элементтері мен қауіпсіздік жолағы (кестелердің Құрастырушы көрінісі) арасында ауысу үшін

F6

Құрастырғышты таңдау тілқатысу терезесін (пішіндер мен есептердің Құрастырушы көрінісінің терезесі) ашу үшін

F7

Пішін немесе есепке арналған сипаттар кестесінен таңдалған сипаттан Visual Basic өңдегішін ашу үшін

F7

Visual Basic өңдегішінен пішін немесе есептің Құрастырушы көрінісіне қайта ауысу үшін

SHIFT+F7 немесе ALT+F11

Пішіндегі және есептің Құрастырушы көрінісіндегі басқару элементтерін өңдеу

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Таңдалған басқару элементін Аралық сақтағышқа көшіру үшін

CTRL+C

Таңдалған басқару элементін қисып алып, оны Аралық сақтағышқа көшіру үшін

CTRL+X

Аралық сақтағыштың мазмұнын таңдалған бөліктің жоғарғы сол жақ бұрышына қою үшін

CTRL+V

Таңдалған басқару элементін оңға (орналасудың құрамына кіретін басқару элементтерінен басқа) жылжыту үшін

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементін солға (орналасудың құрамына кіретін басқару элементтерінен басқа) жылжыту үшін

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементін жоғары жылжыту үшін

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементін төмен жылжыту үшін

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ немесе CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементінің биіктігін ұлғайту үшін

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементінің енін үлкейту үшін

Ескерту : Егер орналасу құрамына кіретін басқару элементтерімен бірге қолданса, орналасу өлшемі толықтай өзгереді

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементінің биіктігін азайту үшін

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементінің енін азайту үшін

Ескерту : Егер орналасу құрамына кіретін басқару элементтерімен бірге қолданса, орналасу өлшемі толықтай өзгереді

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Терезе әрекеттері

Ескерту : Әдепкі, Microsoft Office Access 2007 дерекқорлары қойындыланған құжаттар ретінде бейнелейді. Терезеленген құжаттарды қолдану үшін, Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті нұқып, одан кейін Access параметрлері пәрменін таңдаңыз. Access параметрлері тілқатысу терезесінде, Ағымдық дерекқор дегенді нұқып, Құжаттың терезе параметрлері астындағы Қабаттасып орналастырылған терезелер дегенді нұқыңыз.

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Шарлау аумағын ажырата қосу үшін

F11

Ашық терезелер арасында ауысу үшін

CTRL+F6

Барлық терезелердің қайырылған кезінде, таңдалған қайырылған терезені қалпына келтіру үшін

ENTER

Бесенді терезенің жазылмаған кезінде, Өлшемді өзгерту күйін іске қосу үшін; терезе өлшемін өзгерту үшін көрсеткі пернелерін басыңыз

CTRL+F8

Басқару мәзірін бейнелеңіз

ALT+БОС ОРЫН пернесі

Мәтінмәндік мәзірді бейнеу үшін

SHIFT+F10

Белсенді терезені жабу үшін

CTRL+W немесе CTRL+F4

Visual Basic өңдегіші мен алдыңғы белсенді терезе арасында ауысу үшін

ALT+F11

Шеберлермен жұмыс жасау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Шебердегі басқару элементтері арасында кезелімді алға қарай ажырата қосу үшін

TAB

Шебердің келесі бетіне өту үшін

ALT+N

Шебердің алдыңғы бетіне өту үшін

ALT+B

Шеберді аяқтау үшін

ALT+F

Әр түрлі

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Таңдалған еренсілтемеге арналған толық еренсілтеме мекенжайын бейнеу үшін

F2

Емлені тексеру үшін

F7

Кіші енгізу аймақтарына өрнектер мен басқа да мәтінді ыңғайлы түрде енгізу үшін Ұлғайту терезесін ашу үшін

SHIFT+F2

Құрастырушы көрінісінде сипаттар кестесін бейнелеу үшін

ALT+ENTER

Access бағдарламасынан шығу немесе тілқатысу терезесін жабу үшін

ALT+F4

Құрастырғышты шақыру

CTRL+F2

Кесте, сұрау, пішін, есеп, бет, ЖиынтықКесте тізімі, ЖиынтықДиаграмма есебі, сақталға іс рәсімі немесе Access жобасының (.adp) кызметі ішіндегі көріністерді алға қарай ажырата қосу үшін. Егер қосымша көріністер бар болса, пернелерді бір-бірінен басу келесі көрініске ауысады.

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе CRTL+ҮТІР (,)

Кесте, сұрау, пішін, есеп, бет, ЖиынтықКесте тізімі, ЖиынтықДиаграмма есебі, сақталға іс рәсімі немесе .adp кызметі ішіндегі көріністерді кейін қарай ажырата қосу үшін. Егер қосымша көріністер бар болса, пернелерді бір-бірінен басу алдыңғы көрініске көшіреді.

Ескерту : CTRL+НҮКТЕ (.) барлық нысандарда және барлық шарттармен бірге жұмыс істемейді.

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе CRTL+НҮКТЕ (.)

Шарлау аумағының пернелер тіркесімі

Нысан тізімін өңдеу және шарлау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Таңдалған нысанды қайта атау үшін

F2

Бір жолға төмен жылжу үшін

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бір терезеге төмен жылжу үшін

PAGE DOWN

Соңғы нысанға жылжу үшін

END

Бір жолға жоғары жылжу үшін

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір терезеге жоғары жылжу үшін

PAGE UP

Бірінші нысанға жылжыңыз

HOME

Нысандарды табу және ашу

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Таңдалған кесте немесе сұрауды Деректер кестесінің көрінісінде ашу үшін

ENTER

Таңдалған пішін немесе есепті ашу үшін

ENTER

Таңдалған макросты іске қосу үшін

ENTER

Таңдалған кесте, сұрау, пішін, есеп, деректерге қатынау беті, макрос немесе модульді Құрастырушы көрінісінде ашу үшін

CTRL+ENTER

Visual Basic өңдегішінде Тексеру терезесін бейнелеу үшін

CTRL+G

Мәзірлермен жұмыс жасау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Мәтінмәндік мәзірді көрсету үшін

SHIFT+F10

Қатынау пернелерін көрсету үшін

ALT немесе F10

Бағдарламаның белгіше мәзірін (бағдарламаның терезе тақырыбында) көрсету үшін

ALT+БОС ОРЫН пернесі

Мәзір немесе ішкі мәзір көрініп тұрғанда, келесі немесе алдыңғы пәрменді таңдау үшін

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ немесе ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Сол немесе оң жақтағы мәзірді таңдау үшін; немесе ішкі мәзір көрініп тұрғанда, басты мәзір мен ішкі мәзір арасында ауысу үшін

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Мәзір немесе ішкі мәзірдегі бірінші немесе соңғы пәрменді таңдау үшін

HOME немесе END пернесі

Көрінетін мәзір мен ішкі мәзірді бір уақытта жабу үшін

ALT

Көрінетін мәзірді жабу үшін; немесе ішкі мәзір көрініп тұрғанда, тек ішкі мәзірді жабу үшін

ESC

Терезелер мен тілқатысу терезелерінде жұмыс жасау

Бағдарлама терезесін қолдану

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Келесі бағдарламаға ауысу үшін

ALT+TAB

Алдыңғы бағдарламаға ауысу үшін

ALT+SHIFT+TAB

Windows бағдарламасының Бастау мәзірін көрсету үшін

CTRL+ESC

Белсенді дерекқор терезесін жабу үшін

CTRL+W

Келесі дерекқор терезесіне ауысу үшін

CTRL+F6

Алдыңғы дерекқор терезесіне ауысу үшін

CTRL+SHIFT+F6

Барлық терезелердің қайырылған кезінде, таңдалған қайырылған терезені қалпына келтіру үшін

ENTER

Тілқатысу терезесін пайдалану

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Тілқатысу терезесіндегі келесі қойындыға ауысу үшін

CTRL+TAB

Тілқатысу терезесіндегі алдыңғы қойындыға ауысу үшін

CTRL+SHIFT+TAB

Келесі параметрге немесе параметрлер тобына ауысу үшін

TAB

Алдыңғы параметрге немесе параметрлер тобына ауысу үшін

SHIFT+TAB

Таңдалған ашылмалы тізімдегі параметрлер арасында ауысу үшін немесе параметрлер тобындағы кейбір параметрлер арасында ауысу үшін

Көрсеткі пернелері

Таңдалған түймешікке тағайындалған әрекетті орындау; құсбелгі көзін қою немесе алып тастау үшін

БОС ОРЫН пернесі

Ашылмалы тізімдегі параметр атауының алғашқы әрпі бойынша параметрге ауысу үшін

Қалаған параметр атауындағы алғашқы әріпке сәйкес келетін әріп пернесі (ашылмалы тізімді жолақтың таңдалған кезінде)

Параметрді таңдау немесе параметр атауында асты сызылған әріп бойынша құсбелгі көзін қою немесе алып тастау үшін

ALT+әріп пернесі

Таңдалған ашылмалы тізімді ашу үшін

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Таңдалған ашылмалы тізімді жабу үшін

ESC

Тілқатысу терезесіндегі әдепкі түймешікке тағайындалған әрекетті орындау үшін

ENTER

Пәрменді болдырмау үшін және тілқатысу терезесін жабу үшін

ESC

Тілқатысу терезесін жабу үшін

ALT+F4

Мәтін жолағындағы өңдеу

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Енгізбенің басына жылжу үшін

HOME

Енгізбенің соңына жылжу үшін

END

Бір таңбаға солға немесе оңға жылжу үшін

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзге солға немесе оңға жылжу үшін

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кірістіру нүктесін бастап, енгізбенің бас жағына дейінгі аралықта таңдау үшін

SHIFT+HOME

Кірістіру нүктесін бастап енгізбенің аяқ жағына дейінгі аралықта таңдау үшін

SHIFT+END

Таңдау өлшемін бір таңбаға солға қарай өзгерту үшін

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдау өлшемін бір таңбаға оңға қарай өзгерту үшін

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдау өлшемін бір сөзге солға қарай өзгерту үшін

CTRL+SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдау өлшемін бір сөзге оңға қарай өзгерту үшін

CTRL+SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Ашу, Жаңа дерекқорды файлда сақтау және Басқаша сақтау тілқатысу терезелерімен жұмыс жасау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Алдыңғы қалтаға өту үшін ( Түймешік суреті )

ALT+1

Ашық қалтадан бір деңгейге жоғарыдағы қалтаны ашу үшін (Бір деңгейге жоғары түймешігі Түймешік суреті )

ALT+2

Таңдалған қалта немесе файлды жою үшін (Жою түймешігі Түймешік суреті )

DEL

Ашық қалтада жаңа ішкі қалта жасау үшін (Жаңа қалта жасау түймешігі Түймешік суреті )

ALT+4

Нобайлар, Қатарлап орналастырулар, Белгішелір, Тізім, Мәліметтер, Сипаттар және Алдын-ала қарау көріністері арасында ауысу үшін

ALT+5

Құралдар мәзірін (Құралдар түймешігі) көрсету үшін

ALT+L

Сипаттар кестелерімен жұмыс жасау

Сипаттар кестесін пішін немесе есеппен бірге қолдану

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Сипаттар кестесінің қойындысын ажырата қосу үшін

F4

Басқару элементінің ашылмалы тізіміндегі таңдаулар арасында бір уақта бір элементтен ашу үшін

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ немесе ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Басқару элементінің ашылмалы тізіміндегі таңдаулар арасында бір уақта бес элементтен ашу үшін

PAGE DOWN немесе PAGE UP

Басқару элементінің ашылмалы тізімінен сипаттар кестесінің қойындыларына өту үшін

TAB

Сипаттарды таңдамай, бірақ қойыдыны таңдап, сипаттар кестесінің қойындылары арасында ауысу үшін

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Сипаттың әлдеқашан таңдалған кезінде, қойындыдағы бір сипаттан төмен өту үшін

TAB

Сипаттың әлдеқашан таңдалған кезінде, қойындыда бір сипаттан жоғары өту; немесе егер әлдеқашан жоғарысында болсаңыз, басқару элементінің ашылмалы тізіміне өту үшін

SHIFT+TAB

Сипаттың таңдалған кезінде қойындылар арасында алға қарай ауысу үшін

CTRL+TAB

Сипаттың таңдалған кезінде қойындылар арасында артқа қарай ауысу үшін

CTRL+SHIFT+TAB

Сипат парағын кесте немесе сұраумен бірге пайдалану

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Сипаттар кестесінің қойындысын ажырата қосу үшін

F4

Таңдалған қойындымен бірге, бірақ ешқандай да сипатсыз, сипаттар кестесінің қойындылары арасында ауысу үшін

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Сипаттың таңдалған кезінде сипаттар кестесінің қойындыларына ауысу үшін

CTRL+TAB

Ешқандай сипаттың таңдалмаған кезінде қойындының бірінші сипатына өту үшін

TAB

Қойындыда бір сипат төмен өту үшін

TAB

Қойындыда бір сипат жоғары өту; немесе егер әлдеқашан жоғарысында болсаңыз, қойындының өзін таңдау үшін

SHIFT+TAB

Сипаттың таңдалған кезінде қойындылар арасында алға қарай ауысу үшін

CTRL+TAB

Сипаттың таңдалған кезінде қойындылар арасында артқа қарай аауысу үшін

CTRL+SHIFT+TAB

Өрістер тізімі аймағымен жұмыс жасау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Өрістер тізімі аймағын ажырата қосу үшін

ALT+F8

Таңдалған өрісті пішін немесе есептің мәлімет бөлігіне қосу үшін

ENTER

Өрістер тізімі аймағында жоғары немесе төмен өту үшін

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Төмендегі аймақтан жоғарылау Өрістер тізімі аймағына ауысу үшін

SHIFT+TAB

Жоғарғы аймақтан төмендеу Өрістер тізімі аймағына ауысу үшін

TAB

Анықтама терезесін қолдануға арналған перне тіркесімдері

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Жасырын мәтін немесе еренсілтемені таңдау, немесе тақырып үстіндегі Бәрін көрсету немесе Бәрін жасыру дегенді таңдау үшін

TAB

Алдыңғы жасырын мәтін не еренсілтемені таңдау, немесе Microsoft Office веб-торабындағы мақаланың үстіңгі жағындағы Шолушы Көрінісі түймешігін таңдау үшін

SHIFT+TAB

Таңдалған Бәрін көрсету, Бәрін жасыру, жасырын мәтін немесе еренсілтеме әрекетін орындау үшін

ENTER

Алдыңғы Анықтама тақырыбына қайту үшін

ALT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Келесі Анықтама тақырыбына өту үшін

ALT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Басып шығару тілқатысу терезесін ашу үшін

CTRL+P

Бейнеленіп тұрған Анықтама тақырыбы ішінде аз көлемде жоғары және төмен, сәйкесінше, жылжыту үшін.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ ЖӘНЕ ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

ҮБейнеленіп тұрған Анықтама тақырыбы ішінде үлкен көлемде жоғары және төмен, сәйкесінше, жылжыту үшін.

PAGE UP ЖӘНЕ PAGE DOWN

Анықтама терезесінің пәрмендер мәзірін бейнеу үшін; Анықтама терезесі белсенді кезелімде болуы қажет (Анықтама терезесіндегі элементті нұқыңыз).

SHIFT+F10

Электрондық пошта хабарларын жіберу

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Белсенді дерекқор нысанын (Шарлау аумағында таңдалған нысан) электрондық пошта хабары ретінде жіберу

ALT+F+E

Outlook бағдарламасында Мекенжайлық кітапты ашу

CTRL+SHIFT+B

Хабар алушы, Көшірме және Жасырын көшірме терезелеріндегі атауларды Мекенжайлық кітаппен салыстырып тексеру

ALT+K немесе CTRL+K

Электрондық поштаның үстіңгі дерек атауындағы соңғы терезенің белсенді кезінде, электрондық пошта хабарындағы келесі терезені немесе хабардың негізгі мәтінін таңдау үшін

TAB

Электрондық поштаның үстіңгі дерек атауындағы алдыңғы өрісті немесе түймешікті таңдау

SHIFT+TAB

Мәтін және деректермен жұмыс жасауға арналған пернелер

Мәтін мен деректерді таңдау

Өрістегі мәтінді таңдау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Таңдау өлшемін оң жақтағы бір таңбаға өзгерту

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдау өлшемін оң жақтағы бір сөзге өзгерту

CTRL+SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдау өлшемін сол жақтағы бір таңбаға өзгерту

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдау өлшемін сол жақтағы бір сөзге өзгерту

CTRL+SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Өріс немесе есепті таңдау

Ескерту : Таңдауды болдырмау үшін, қарама-қарсы көрсеткі пернесін қолданыңыз.

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Келесі өрісті таңдаңыз

TAB

Өңдеу күйі (бейнеленген кірістіру тұсымен бірге) мен деректер кестесіндегі Шарлау күйі арасында ауысу үшін. Пішін немесе есеп қолданғаныңызда, Шарлау күйінен шығу үшін ESC басыңыз.

F2

Шарлау күйінде, ағымдық жазбаны және ағымдық жазбаның бірінші өрісін таңдау арасында ауысу үшін

SHIFT+БОС ОРЫН пернесі

Егер ағымдық жазба таңдалған болса, таңдауды алдыңғы жазбаға кеңейтіңіз

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Егер ағымдық жазба таңдалған болса, келесі жазбаға кеңейте таңдау үшін

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Барлық жазбаларды таңдау үшін

CTRL+A немесе CTRL+SHIFT+БОС ОРЫН пернесі

Кеңейте таңдау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Бөлектеудің кеңейту күйін қосу үшін (Деректер кестесінің көрінісінде, Кеңейтілген Таңдау терезенің төменгі оң жақ бұрышында пайда болады); F8 бірнеше қайтара басу сөзге, өріске, жазбаға және барлық жазбаларға дейін кеңейте таңдауды іске қосады

F8

Деректер кестесінің көрінісінде бір жолдағы көршілес өрістерге дейін кеңейте таңдау үшін

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Деректер кестесінің көрінісінде көршілес жолдарға дейін кеңейте таңдау үшін

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Алдыңғы кеңейтуді болдырмау үшін

SHIFT+F8

Бөлектеудің кеңейту күйін болдырмау үшін

ESC

Деректер кестесінің көрінісінде бағанды бөлектеу мен жылжыту

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Шарлау күйі ғана ағымдық бағанды бөлектеу немесе бағанды бөлектеуді болдырмау үшін

CTRL+БОС ОРЫН пернесі

Егер ағымдық баған бөлектелген болса, оң жақтағы бағанды бөлектеу үшін

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Егер ағымдық баған бөлектелген болса, сол жақтағы бағанды бөлектеу үшін

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жылжыту күйі қосу үшін; одан кейін бөлектелген бағанды(дарды) оңға немесе солға жылжыту үшін ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз

CTRL+SHIFT+F8

Мәтінді және деректерді өңдеу

Ескерту : Кірістіру орны көрінбесе, оны бейнелеу үшін F2 басыңыз.

Кірістіру орнын өріс ішінде жылжыту

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Кірістіру орнын бір таңбаға оңға қарай жылжыту үшін

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кірістіру орнын бір сөзге оңға қарай жылжыту үшін

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кірістіру орнын бір таңбаға солға қарай жылжыту үшін

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кірістіру орнын бір сөзге солға қарай жылжыту үшін

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір жолды өрістерде, кірістіру орнын өрістің соңына жылжыту; немесе көп жолды өрістерде, кірістіру орнын жолдың соңына жылжыту үшін

END

Көп жолды өрістерде, кірістіру орнын өрістің соңына жылжыту үшін

CTRL+END

Бір жолды өрістерде, кірістіру орнын өрістің басына жылжыту; немесе көп жолды өрістерде, кірістіру орнын жолдың басына жылжыту үшін

HOME

Көп жолды өрістерде, кірістіру орнын өрістің басына жылжыту үшін

CTRL+HOME

Мәтінді көшіру, жылжыту немесе жою

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Бөлектелгенді Аралық сақтағышқа көшіру үшін

CTRL+C

Бөлектелгенді қисып алып, оны Аралық сақтағышқа көшіру үшін

CTRL+X

Аралық сақтағыш мазмұнын кірістіру орнына қою үшін

CTRL+V

Кірістіру орнының сол жағындағы таңдауды немесе таңбаны жою үшін

БОС ОРЫН пернесі

Кірістіру орнының оң жағындағы таңдауды немесе таңбаны жою үшін

ЖОЮ

Кірістіру орнының оң жағындағы барлық таңбаларды жою үшін

CTRL+ЖОЮ

Өзгертулерді болдырмау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Теруді болдырмау үшін

CTRL+Z немесе ALT+BACKSPACE

Ағымдық өріс немесе ағымдық жазбадағы өзгертулерді болдырмау үшін; егер екеуі де өзгертілген болса, өзгертулерді болдырмау үшін ESC пернесін екі рет басыңыз, әуелі ағымдық өрісте, одан кейін ағымдық жазбада

ESC

Деректер кестесінде немесе Пішін көрінісінде деректер енгізу

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Ағымдық күн-ай кірістіру үшін

CTRL+НҮКТЕЛІ ҮТІР (;)

Ағымдық уақытты кірістіру үшін

CTRL+SHIFT+ҚОС НҮКТЕ (:)

Өрістің әдепкі мәнін кірістіру үшін

CTRL+ALT+БОС ОРЫН пернесі

Алдыңғы жазбаның бір өрісіндегі мәнді кірістіру үшін

CTRL+ДӘЙЕКШЕ (')

Жаңа жазбаны қосу үшін

CTRL+ҚОСУ ТАҢБАСЫ (+)

Деректер кестесінде, ағымдық жазбаны жою үшін

CTRL+АЛУ ТАҢБАСЫ (-)

Ағымдық жазбаға енгізілген өзгертулерді сақтау үшін

SHIFT+ENTER

Құсбелгі көзі немесе ажыратпа-қосқыштағы мәндер арасында ауысу үшін

БОС ОРЫН пернесі

Жаңа жолды кірістіру үшін

CTRL+ENTER

Өрістерді ағымдық деректермен жаңарту

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Терезедегі өрістерді қайта есептеу үшін

F9

Негізгі кестелерді жаңғырту үшін; бағыныңқы пішінде, бұл бағыныңқы пішіннің негізгі кестесін ғана жаңғыртады

SHIFT+F9

Іздеу өрісі тізімінің немесе тізімді өрістің мазмұнын жаңарту үшін

F9

Жазбаларды шарлау пернелері

Құрастырушы көрінісінде Шарлау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Өңдеу күйі (кірістіру орны бейнеленгенде) мен Шарлау күйі арасында ауысу үшін

F2

Сипаттар кестесін ажырата қосу үшін

F4

Пішіннің Құрастырушы көрінісінен Пішін көрінісіне ауысу үшін

F5

Терезенің жоғарғы және төменгі бөліктері арасында ауысу үшін (Макростардың мен сұраулардың Құрастырушы көрінісі және Қосымша сүзгі/Сұрыптау терезесі); TAB пернесі қалаған бейнебеттің бөлігіне апармаған кезде, F6 пернесін пайдаланыңыз.

F6

Безендіру аймағы, сипаттар, Шарлау аумағы, қатынау пернелері және Ұлғайтуды басқару элементтері (кестелер, пішіндер және есептердің Құрастырушы көрінісі) арасында алға қарай ажырата қосу үшін

F6

Пішін немесе есепке арналған сипаттар кестесіндегі бөлектелген сипаттан Visual Basic өңдегішін ашу үшін

F7

Пішін, есеп немесе деректерге қатынау бетіндегі Өрістер тізімі аймағын шақыру. Егер Өрістер тізімі аймағы әлдеқашан ашылған болса, кезелім Өрістер тізімі аймағына ауысады.

ALT+F8

Код модулі ашық болғанда, Visual Basic өңдегішінен пішін немесе есептің Құрастырушы көрінісіне ауысу үшін

SHIFT+F7

Басқару элементінен кезелімді аудармай, пішіннің немесе есептің Құрастырушы көрінісіндегі басқару элементінің сипаттар кестесінен жасақтама бетіне ауысу үшін

SHIFT+F7

Сипаттар кестесін бейнелеу үшін

ALT+ENTER

Бөлектелген басқару элементін Аралық сақтағышқа көшіру үшін

CTRL+C

Бөлектелген басқару элементін қисып алып, оны Аралық сақтағышқа көшіру үшін

CTRL+X

Аралық сақтағыштың мазмұнын бөлектелген бөліктің жоғарғы сол жақ бұрышына қою үшін

CTRL+V

Бөлектелген басқару элементін бет торы бойында бір пикселге оңға қарай жылжыту үшін

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бет торы бойында бір пикселге солға қарай жылжыту үшін

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бет торы бойында бір пиксель жоғары жылжыту үшін

Ескерту : Топталып орналасқан басқару элементтері үшін, бөлектелген басқару элементі орналасудағы әлдеқашан ең жоғарғы басқару элементі болып табылмаса, бұл бөлектелген басқару элементінің орнын дәл үстіндегі басқару элементі орнына ауыстырады.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бет торы бойында бір пиксель төмен жылжыту үшін

Ескерту : Топталып орналасқан басқару элементтері үшін, бөлектелген басқару элементі орналасудағы әлдеқашан ең төменгі басқару элементі болып табылмаса, бұл бөлектелген басқару элементінің орнын дәл астындағы басқару элементі орнына ауыстырады.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бір пикселге оңға қарай жылжыту үшін (бет торына қарамастан)

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бір пикселге солға қарай жылжыту үшін (бет торына қарамастан)

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бір пиксель жоғары жылжыту үшін (бет торына қарамастан)

Ескерту : Топталып орналасқан басқару элементтері үшін, бөлектелген басқару элементі орналасудағы әлдеқашан ең жоғарғы басқару элементі болып табылмаса, бұл бөлектелген басқару элементінің орнын дәл үстіндегі басқару элементі орнына ауыстырады.

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бір пикселге төмен жылжыту үшін (бет торына қарамастан)

Ескерту : Топталып орналасқан басқару элементтері үшін, бөлектелген басқару элементі орналасудағы әлдеқашан ең төменгі басқару элементі болып табылмаса, бұл бөлектелген басқару элементінің орнын дәл астындағы басқару элементі орнына ауыстырады.

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементінің енін бір пикселге ұлғайту (оңға қарай) үшін

Ескерту : Топталып орналасқан басқару элементтері үшін, бұл орналасу енін толығымен ұлғайтады.

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементінің енін пикселге азайту (солға қарай) үшін

Ескерту : Топталып орналасқан басқару элементтері үшін, бұл орналасу енін толығымен азайтады.

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементінің биіктігін бір пикселге азайту (төменнен бастап) үшін

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементінің биіктігін бір пикселге ұлғайту (төменнен бастап) үшін

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Деректер кестесінің көрінісінде шарлау

Белгілі бір жазбаға өту

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

жазба нөмірінің жолы жылжу үшін; одан кейін жазба нөмірін енгізіп, ENTER басыңыз

F5

Өрістер мен жазбалар арасында шарлау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Келесі жазбаға жылжу үшін

TAB немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Шарлау күйінде, ағымдық жазбаның соңғы өрісіне жылжу

END

Алдыңғы жазбаға жылжу үшін

SHIFT+TAB немесе СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Шарлау күйінде, ағымдық жазбаның бірінші өрісіне жылжу үшін

HOME

Келесі жазбадағы ағымдық өріске жылжу үшін

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Шарлау күйінде, соңғы жазбадағы ағымдық өріске жылжу үшін

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Шарлау күйінде, соңғы жазбадағы соңғы өріске жылжу үшін

CTRL+END

Алдыңғы жазбадағы ағымдық өріске жылжу үшін

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Шарлау күйінде, бірінші жазбадағы ағымдық өріске жылжу үшін

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Шарлау күйінде, бірінші жазбадағы бірінші өріске жылжу үшін

CTRL+HOME

Деректердің басқа бейнебетіне шарлау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Бір бейнебет төмен жылжу үшін

PAGE DOWN

Бір бейнебет жоғары жылжу үшін

PAGE UP

Бір бейнебетке оң жаққа жылжу үшін

CTRL+PAGE DOWN

Бір бейнебетке сол жаққа жылжу үшін

CTRL+PAGE UP

Ішкі деректер кестесінде шарлау

Белгілі бір жазбаға өту

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Ішкі деректер кестесінен жазбаның нөмір жодағына жылжу үшін; жазба нөмірін енгізіп, ENTER басыңыз

ALT+F5

Ішкі деректер кестесін шығарып алу мен тасалау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Деректер кестесінен жазбаның ішкі деректер парағын шығарып алуға жылжу үшін

CTRL+SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ішкі деректер кестесін тасалаңыз

CTRL+SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Деректер кестесі мен ішкі деректер кестесі арасында ауысу үшін

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Деректер кестесіндегі алдыңғы жазбаның соңғы өрісінен ішкі деректер кестесін енгізу үшін

TAB

Деректер кестесіндегі келесі жазбаның бірінші өрісінен ішкі деректер кестесін енгізу үшін

SHIFT+TAB

Ішкі деректер кестесінен шығып, деректер кестесіндегі келесі жазбаның бірінші өрісіне ауысу үшін

CTRL+TAB

Ішкі деректер кестесінен шығып, деректер кестесіндегі алдыңғы жазбаның соңғы өрісіне ауысу үшін

CTRL+SHIFT+TAB

Ішкі деректер кестесіндегі соңғы өрістен деректер кестесіне келесі өріске енгізу үшін

TAB

Ішкі деректер кестесін айналып өту үшін деректер кестесінен және деректер кестесіндегі келесі жазбаға ауысу үшін

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ішкі деректер кестесін айналып өту үшін деректер кестесінен және деректер кестесіндегі алдыңғы жазбаға ауысу үшін

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Ескерту : Деректер кестесінің көрінісінде қолданылатын перне тіркесімдерімен ішкі деректер кестесіндегі өрістер мен жазбаларды шарлай аласыз

Пішін көрінісінде шарлау

Белгілі бір жазбаға өту

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Жазбаның нөмір жолағына өту үшін; одан кейін жазба нөмірін енгізіп, ENTER басыңыз

F5

Өрістер мен жазбалар арасында шарлау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Келесі өріске ауысу үшін

TAB

Алдыңғы өріске ауысу үшін

SHIFT+TAB

Шарлау күйінде, пішіндегі соңғы басқару элементіне ауысып, ағымдық жазбада қалу үшін

END

Шарлау күйінде, пішіндегі соңғы басқару элементіне ауысып, кезелімді соңғы жазбаға орнату үшін

CTRL+END

Шарлау күйінде, пішіндегі бірінші басқару элементіне ауысып, ағымдық жазбада қалу үшін

HOME

Шарлау күйінде, пішіндегі бірінші басқару элементіне ауысып, кезелімді бірінші жазбаға орнату үшін

CTRL+HOME

Келесі жазбадағы ағымдық өріске ауысу үшін

CTRL+PAGE DOWN

Алдыңғы жазбадағы ағымдық өріске ауысу үшін

CTRL+PAGE UP

Бірнеше беті бар пішіндерде шарлау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Бір бетке төмен жылжу үшін; жазбаның соңында, келесі жазбадағы баламалы бетке жылжу

PAGE DOWN

Бір бетке жоғары жылжу үшін; жазбаның соңында, алдыңғы жазбадағы баламалы бетке жылжу

PAGE UP

Негізгі пішін мен ішкі пішін арасында шарлау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Негізгі пішіндегі алдыңғы өрістен ішкі пішінге ену үшін

TAB

Негізгі пішіндегі келесі өрістен ішкі пішінге ену үшін

SHIFT+TAB

Ішкі пішіннен шығып, нұсқалық пішін немесе келесі жазбадағы келесі өріске жылжу үшін

CTRL+TAB

Ішкі пішіннен шығып, негізгі пішін немесе алдыңғы жазбадағы алдыңғы өріске жылжу үшін

CTRL+SHIFT+TAB

Алдын-ала қарап алу және Үлгі ішінде шарлау

Тілқатысу терезесі мен терезе әрекеттері

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Басып шығару тілқатысу терезесін ашу үшін

P (пішіндер мен есептер үшін) немесе CTRL+P (деректер кестелері, пішіндер және есептер үшін)

Бет параметрлері тілқатысу терезесін ашу үшін (пішіндер мен есептер ғана)

S

Беттің бөлігін ірілету немесе кішірейту үшін

Z

Алдын-ала қарап алуды және Үлгіні болдырмау

C немесе ESC

Түрлі беттерді қарау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Беттің нөмір жолағына өту үшін; одан кейін бет нөмірін нөмірін енгізіп, ENTER басыңыз

ALT+F5

Келесі бетті қарап шығу үшін (Терезеге қиыстыру таңдалған кезде)

PAGE DOWN немесе DOWN ARROW

Алдыңғы бетті қарап шығу үшін (Терезеге қиыстыру таңдалған кезде)

PAGE DOWN немесе DOWN ARROW

Алдын-ала қарап алу және Үлгі ішінде шарлау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Кіші өсірімдер арқылы төмен жылжу үшін

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Толық бейнебетке төмен жылжу үшін

PAGE DOWN

Беттің астыңғы жағына жылжу үшін

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Кіші өсірімдер арқылы жоғары жылжу үшін

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Толық бейнебетке жоғары жылжу үшін

PAGE UP

Беттің жоғарысына жылжу үшін

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Оң жаққа кіші өсірімдер арқылы жылжу үшін

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Беттің оң жақ шетіне жылжу үшін

END

Беттің төменгі оң жақ бұрышына жылжу үшін

CTRL+END

Сол жаққа кіші өсірімдер арқылы жылжу үшін

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Беттің сол жақ шетіне жылжу үшін

HOME

Беттің жоғарғы сол жақ бұрышына жылжу үшін

CTRL+HOME

Access жобасындағы Дерекқор диаграммасының терезесінде шарлау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Кесте ұяшығынан кестенің тақырып жолағына жылжу үшін

ESC

Кестенің тақырып жолағынан сіз өңдеген соңғы ұяшыққа жылжу үшін

ENTER

Кесте тақырыбы жолағынан кесте тақырыбы жолағына немесе
кесте ішіндегі ұяшықтан ұяшыққа жылжу үшін

TAB

Кесте ішіндегі тізімді шығарып алу үшін

ALT + ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ашылмалы тізімдегі элементтер тізімінде жоғарыдан аяқ жағына жылжу үшін

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Тізімдегі алдыңғы элементке жылжу үшін

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Тізімдегі элементті таңдап, келесі ұяшыққа жылжу үшін

ENTER

Құсбелгі көзіндегі параметрді өзгерту үшін

БОС ОРЫН пернесі

Жолдағы бірінші ұяшыққа немесе
ағымдық ұяшықтың бас жағына жылжу үшін

HOME

Жолдағы соңғы ұяшыққа немесе
ағымдық ұяшықтың соңына жылжу үшін

END

Кесте ішіндегі келесі «бетке» немесе
диаграммадағы келесі «бетке» жылжу үшін

PAGE DOWN

Кесте ішіндегі алдыңғы «бетке» немесе
диаграммадағы алдыңғы «бетке» жылжу үшін

PAGE UP

Access жобасындағы Сұрау құрастырушысында шарлау

Кез-келген аймақ

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Сұрау құрастырушысының аймақтары арасында жылжу үшін

F6, SHIFT+F6

Диаграмма аймағы

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Кестелер, көріністер және қызметтер арасында ауысу үшін (мүмкін болған жағдайда, сызықтарды біріктіру үшін де)

TAB немесе SHIFT+TAB

Кесте, көрініс немесе қызметтегі бағандар арасында ауысу үшін

Көрсеткі пернелері

Жазбаны шығаруға арналған таңдалған деректер бағанын таңдау үшін

БОС ОРЫН немесе ҚОСУ пернесі

Таңдалған деректер бағанын сұрауды шығарудан алып тастау үшін

БОС ОРЫН немесе АЛУ пернесі

Таңдалған кесте, көрініс не функция, немесе біріктіру сызығын сұраудан алып тастау үшін

DELETE

Ескерту : Егер бірнеше элемент таңдалған болса, БОС ОРЫН пернесін басу барлық таңдалған элементтерге әсер етеді. Бірнеше элементті бөлектегенде, SHIFT пернесін басып тұрыңыз. Жалғыз элементтің таңдалған күйін ажырата қосқанда, CTRL пернесін басып тұрыңыз.

Тор аймағы

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Ұяшықтар арасында жылжу үшін

Көрсеткі пернелер немесе TAB немесе SHIFT+TAB

Ағымдық бағандағы соңғы жолға жылжу үшін

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ағымдық бағандағы бірінші жолға жылжу үшін

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Тордың көрінетін бөлігіндегі жоғарғы сол жақ ұяшыққа жылжу үшін

CTRL+HOME

Астыңғы оң жақ ұяшыққа жылжу үшін

CTRL+END

Ашылмалы тізімде жылжу үшін

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Тор бағанын толықтай таңдау үшін

CTRL+БОС ОРЫН пернесі

Өңдеу күйі мен ұяшық таңдау күйі арасында ажырата қосу үшін

F2

Ұяшық ішіндегі таңдалған мәтінді Аралық Сақтағышқа көшіріңіз (өңдеу күйінде)

CTRL+C

Ұяшық ішіндегі таңдалған мәтінді қиып алып, оны Аралық сақтағышқа қою үшін (өңдеу күйінде)

CTRL+X

Мәтінді Аралық сақтағыштан алып қою үшін (өңдеу күйінде)

CTRL+V

Ұяшықта өңдеу кезінде кірістіру және бірінің үстіне бірін теру күйі арасында ажырата қосу үшін

INS

Шығу бағанындағы құсбелгі көзін ажырата қосу үшінЕскерім    Егер бірнеше элемент таңдалған болса, осы пернені басу барлық таңдалған элементтерге әсер етеді.

БОС ОРЫН пернесі

Ұяшықтың таңдалған мазмұнын жою үшін

DELETE

Сұраудағы таңдалған деректер бағанын қамтитын жолды жою Ескерім    Егер бірнеше элемент таңдалған болса, осы пернені басу барлық таңдалған элементтерге әсер етеді.

DELETE

Таңдалған тор бағанының барлық мәндерін жою үшін

DELETE

Қолда бар жолдар арасына жол кірістіру үшін

INS (тор жолын таңдағаннан соң)

Немесе … бағанын қосу үшін

INS (Немесе … бағанын таңдағаннан соң)

SQL бөлігі

SQL бөлігінде жұмыс жасаған кезде, сөздер арасында көшіп жүруге арналған CTRL+ көрсеткі пернелері сияқты стандартты Windows өңдеу пернелерін және Өңдеу мәзіріндегі Кесу, Көшіру және Қою пәрмендерін қолдана аласыз.

Ескерту :  Тек мәтінді ғана кірістіре аласыз; бірінің үстіне бірін теру күйі жоқ.

Жиынтық кесте көріністерімен жұмыс жасау

Жиынтық кесте көрінісі

Жиынтық кесте көрінісіндегі элементтерді таңдауға арналған пернелер

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Бөлектелгенді солдан оңға, одан кейін төмен жылжыту үшін

TAB пернесі

Бөлектелгенді жоғарыдан төменге, одан кейін оңға жылжыту үшін

ENTER

Сол жақтағы ұяшықты таңдау үшін. Егер ағымдық ұяшық сол жақ шеттегі ұяшық болып табылса, SHIFT+TAB алдыңғы жолдағы соңғы ұяшықты таңдайды.

SHIFT+TAB

Ағымдық ұяшық үстіндегі ұяшықты таңдау үшін. Егер ағымдық ұяшық ең жоғарыдағы ұяшық болып табылса, SHIFT+ENTER алдыңғы бағандағы соңғы ұяшықты таңдайды.

SHIFT+ENTER

Жол аймағындағы келесі элементтің мәлімет ұяшықтарын таңдау үшін

CTRL+ENTER

Жол аймағындағы алдыңғы элементтің мәлімет ұяшықтарын таңдау үшін

SHIFT+CTRL+ENTER

Бөлектелгенді көрсеткі пернесінің бағытында жылжыту үшін. Егер жол немесе баған өрісі таңдалған болса, өрістегі деректердің бірінші элементіне өту үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ басыңыз, одан кейін келесі немесе алдыңғы элементке немесе өріске қайту үшін көрсеткі пернесін басыңыз. Егер мәліметтер өрісі таңдалған болса, мәлімет аймағындағы бірінші ұяшыққа өту үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ басыңыз.

Көрсеткі пернелері

Бөлектелгенді көрсеткі пернесінің бағытында кеңейту немесе азайту үшін

SHIFT+көрсеткі пернелері

Бөлектелгенді көрсеткі пернесінің бағытында соңғы ұяшыққа жылжыту үшін

CTRL+көрсеткі пернелері

Таңдалған элементті көрсеткі пернесінің бағытында жылжыту үшін

SHIFT+ALT+көрсеткі пернелері

Ағымдық жолдың сол жақ шетіндегі ұяшықты таңдау үшін

HOME

Ағымдық жолдың оң жақ шетіндегі ұяшықты таңдау үшін

END

Алғашқы жолдың сол жақ шетіндегі ұяшықты таңдау үшін

CTRL+HOME

Соңғы жолдың соңғы ұяшығын таңдау үшін

CTRL+END

Таңдалғанды бірінші жолдың сол жақ шетіндегі ұяшығына кеңейте бөлектеу үшін

SHIFT+CTRL+HOME

Таңдалғанды соңғы жолдың соңғы ұяшығына дейін кеңейте бөлектеу үшін

SHIFT+CTRL+END

Деректер, қорытынды деректер немесе мәліметтің ағымдық таңдалған элементінің өрісін таңдау үшін

CTRL+БОС ОРЫН пернесі

Ағымдық таңдалған ұяшықты қамтитын жолды толықтай таңдау үшін

SHIFT+БОС ОРЫН пернесі

Жиынтық кесте күйі толықтай таңдау үшін

CTRL+A

Келесі бейнебетті бейнелеу үшін

PAGE DOWN

Алдыңғы бейнебетті бейнелеу үшін

PAGE UP

Таңдалғанды бір бейнебетке төмен кеңейте бөлектеу үшін

SHIFT+PAGE DOWN

Таңдауды бір бейнебетке азайту үшін

SHIFT+PAGE UP

Келесі бейнебетті оң жақта бейнелеу үшін

ALT+PAGE DOWN

Алдыңғы бейнебетті сол жақта бейнелеу үшін

ALT+PAGE UP

Таңдалғанды оң жақтағы бетке дейін кеңейте бөлектеу үшін

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

Таңдалғанды сол жақтағы бетке дейін кеңейте бөлектеу үшін

SHIFT+ALT+PAGE UP

Пәрмендерді орындауға арналған пернелер

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Анықтама тақырыптарын бейнелеу үшін

F1

Жиынтық кесте көрінісінің таңдалған элементінің мәтінмәндік мәзірін бейнелеу үшін. Жиынтық кесте көрінісіндегі пәрмендерді орындау үшін мәтінмәндік мәзірлерді қолданыңыз.

SHIFT+F10

Мәтінмәндік мәзірдегі пәрменді орындау үшін

Асты сызылған әріп

Мәтінмәндік мәзірді пәрменді орындамастан жабу үшін

ESC

Сипаттар тілқатысу терезесін бейнелеу үшін

ALT+ENTER

Сипаттар тілқатысу терезесін жабу үшін

ALT+F4

Орындалу барысындағы жаңарту амалын болдырмау үшін

ESC

Таңдалған деректерді Жиынтық кесте көрінісінен Аралық сақтағышқа көшіру үшін

CTRL+C

Жиынтық кесте көрінісінің мазмұнын Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007 экспорттау үшін

CTRL+E

Деректерді бейнелеуге, жасыруға, сүзгілеуге немесе сұрыптауға арналған пернелер

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Шығарып алу көрсеткіштерін, элементтер жанында, көрсету немесе жасыру ( Қосу жолағы және Алу жолағы жолақтары)

CTRL+8

Ағымдағы таңдалған элементті шығарып алу

CTRL+ҚОСУ ТАҢБАСЫ (сандық пернетақтада)

Ағымдағы таңдалған элементті жасыру үшін

CTRL+АЛУ ТАҢБАСЫ (сандық пернетақтада)

Ағымдағы таңдалған элементтің тізімін ашу үшін

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Рет-ретімен, өрістің ашылмалы тізімінен ең соңғы таңдалған элементке, OK түймешігіне және Болдырмау түймешігіне жылжу үшін

TAB пернесі

Өрістің ашылмалы тізіміндегі келесі элементке ауысу үшін

Көрсеткі пернелері

Өрістің ашылмалы тізіміндегі ағымдық элементке арналған құсбелгі көзін қою немесе алып тастау

БОС ОРЫН пернесі

Өрістің ашылмалы тізімін жауып, енгізілген өзгертулерді қолдану үшін

ENTER

Өрістің ашылмалы тізімін енгізілген өзгертулерді қолданбастан жабу үшін

ESC

Автосүзгіні қосу немесе ажырату үшін

CTRL+T

Таңдалған өріс немесе қорытынды деректерді өсуі бойынша сұрыптау үшін (A – Я, 0 – 9)

CTRL+SHIFT+A

Таңдалған өріс немесе қорытынды деректерді кемуі бойынша сұрыптау үшін (Я – A, 9 – 0)

CTRL+SHIFT+Z

Таңдалған мүшені жоғары немесе солға қарай жылжыту үшін

ALT+SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ALT+SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалған мүшені төмен немесе оңға қарай жылжыту үшін

ALT+SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ немесе ALT+SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жиынтық кесте көрінісінің орналасуына өрістер мен қорытындыларды қосу және өзгертуге арналған пернелер

Өрістер тізімі аймағымен жұмыс жасауға арналған пернелер

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Өрістер тізімі аймағын бейнеу немесе, әлдеқашан бейнеленген болса, оны белсендіру үшін

CTRL+L

Өрістер тізімі аймағындағы келесі элементке ауысу үшін

Көрсеткі пернелері

Алдыңғы элементке ауысып, оны бөлектеу үшін

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Келесі элементке ауысып, оны бөлектеу үшін

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Алдыңғы элементке ауысып, бірақ элементті бөлектемеу үшін

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Келесі элементке ауысып, бірақ элементті бөлектемеу үшін

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Кезелімдегі элемент бөлектелген болса, элементті бөлектеу ішінен алып тастау және керісінше

CTRL+БОС ОРЫН пернесі

Өрістер тізімі аймағындағы ағымдық элементтің мазмұнын бейнелеуге бұл элементті шығарып алу үшін. Немесе қолда бар қорытынды өрістерін бейнелеу үшін Қорытындыларды шығарып алыңыз.

ҚОСУ БЕЛГІСІ (сандық пернетақта)

Өрістер тізімі аймағындағы ағымдық элементтің мазмұнын жасыруға бұл элементті тасалау үшін. Немесе қолда бар қорытынды өрістерін жасыру үшін Қорытындыларды тасалаңыз.

АЛУ БЕЛГІСІ (сандық пернетақта)

Рет-ретімен, ең соңғы таңдалған элементке, Қосу түймешігіне және Өрістер тізімі аймағыныдағы Қосу түймешігінің жанындағы тізімге ауысу үшін

TAB пернесі

Өрістер тізімі аймағындағы Қосу түймешігінің жанындағы ашылмалы тізімді ашу үшін. Тізімдегі келесі элементке өту үшін көрсеткі пернелерін қолданып, одан кейін элементті таңдау үшін ENTER басыңыз.

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Өрістер тізімі аймағындағы бөлектенген өрісті Қосу тізімінде бейнеленген Жиынтық кесте көрінісіндегі аймаққа қосу үшін

ENTER

Өрістер тізімі аймағын жабу үшін

ALT+F4

Өрістер мен қорытындыларды қосуға арналған пернелер

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өріске жаңа қорытынды өрісін Қосу жиынтық функциясын пайдалану арқылы қосу үшін

CTRL+SHIFT+S

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өріске жаңа қорытынды өрісін Санау жиынтық функциясын пайдалану арқылы қосу үшін

CTRL+SHIFT+C

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өріске жаңа қорытынды өрісін Ең аз жиынтық функциясын пайдалану арқылы қосу үшін

CTRL+SHIFT+M

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өріске жаңа қорытынды өрісін Ең көп жиынтық функциясын пайдалану арқылы қосу үшін

CTRL+SHIFT+X

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өріске жаңа қорытынды өрісін Орташа мән жиынтық функциясын пайдалану арқылы қосу үшін

CTRL+SHIFT+E

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өріске жаңа қорытынды өрісін Стандартты ауытқу жиынтық функциясын пайдалану арқылы қосу үшін

CTRL+SHIFT+D

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өрістің жаңа қорытынды өрісін Стандартты ауытқу Толтырғышы жиынтық функциясын пайдалану арқылы қосу үшін

CTRL+SHIFT+T

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өрістің жаңа қорытынды өрісін Дисперсия жиынтық функциясын пайдалану арқылы қосу үшін

CTRL+SHIFT+V

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өрістің жаңа қорытынды өрісін Басты жиын майдылығы жиынтық функциясын пайдалану арқылы қосу үшін

CTRL+SHIFT+R

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өрістің аралық қорытындыларын және жалпы қорытындыларын қосу немесе ажырату үшін

CTRL+SHIFT+B

Есептелген мәлімет өрісін қосу үшін

CTRL+F

Орналасуды өзгертуге арналған пернелер

Ескерту : Келесі төрт тіркесім пернетақтаның сандық тақтасындағы 1, 2, 3 немесе 4 бассаңыз, жұмыс жасамайды.

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өрісті жол аймағына жылжыту

CTRL+1

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өрісті баған аймағына жылжыту

CTRL+2

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өрісті сүзгі аймағына жылжыту

CTRL+3

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өрісті мәлімет аймағына жылжыту

CTRL+4

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған жол немесе баған өрісін жоғарылау деңгейге жылжыту

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған жол немесе баған өрісін төмендеу деңгейге жылжыту

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жиынтық кесте көрінісіндегі элементтерді пішімдеуге арналған пернелер

Келесі тіркесімдерді қолдану үшін, әуелі мәлімет өрісін немесе қорытынды өрісінің деректер ұяшығын таңдаңыз.

Алғашқы жеті перне тіркесімдері таңдалған өрістің нөмірлік пішімін өзгертеді.

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Жалпы нөмір пішімін таңдалған қорытынды немесе мәлімет өрісіндегі мәндерге қолдану

CTRL+SHIFT+~ (ирек)

Валюта пішімін, жақша ішіндегі екі ондық сан орны және теріс сандармен бірге, таңдалған қорытынды немесе мәлімет өрісіндегі мәндерге қолдану

CTRL+SHIFT+$

Пайыз пішімін, ешқандай ондық сан орындарынсыз, таңдалған қорытынды немесе мәлімет өрісіндегі мәндерге қолдану

CTRL+SHIFT+%

Екі ондық саны бар экспоненциалды нөмір пішімін таңдалған қорытынды немесе мәлімет өрісіндегі мәндерге қолдану

CTRL+SHIFT+^

Күн, ай мен жыл жолақтары бар күн-ай пішімін таңдалған қорытынды немесе мәлімет өрісіндегі мәндерге қолдану

CTRL+SHIFT+#

Сағат, минөт және AM немесе PM өрістері бар уақыт пішімін таңдалған қорытынды немесе мәлімет өрісіндегі мәндерге қолдану

CTRL+SHIFT+@

Екі ондық саны бар сандық пішімді мыңдықтар бөлгіші және теріс мәндердің алу белгісін, таңдалған қорытынды немесе мәлімет өрісіндегі мәндерге қолдану

CTRL+SHIFT+!

Жиынтық кесте көрінісінің таңдалған өрісіндегі мәтінге қалың пішімді қолдану

CTRL+B

Жиынтық кесте көрінісінің таңдалған өрісіндегі мәтіннің астын сызу

CTRL+U

Жиынтық кесте көрінісінің таңдалған өрісіндегі мәтінге көлбеу пішімін қолдану

CTRL+I

Жиынтық диаграмма көрінісі

Диаграммадағы элементтерді таңдауға арналған пернелер

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Диаграммадағы келесі элементті таңдау үшін

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Диаграммадағы алдыңғы элементті таңдау үшін

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Элементтердің келесі тобын таңдау үшін

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Элементтердің алдыңғы тобын таңдау үшін

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Сипаттар және параметрлермен жұмыс жасауға арналған пернелер

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Сипаттар тілқатысу терезесін бейнелеу үшін

ALT+ENTER

Сипаттар тілқатысу терезесін жабу үшін

ALT+F4

Сипаттар тілқатысу терезесінің белсенді кезінде, белсенді қойындыдағы келесі элементті таңдау үшін

TAB пернесі

Сипаттар тілқатысу терезесіндегі қойындының белсенді кезінде, келесі қойындыны таңдау үшін

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Сипаттар тілқатысу терезесіндегі қойындының белсенді кезінде, алдыңғы қойындыны таңдау үшін

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Құрамында тізімі немесе бояғышы бар түймешік таңдалған кезде, тізім немесе бояғышты бейнелеу үшін

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Мәтінмәндік мәзірді бейнелеу үшін

SHIFT+F10

Мәтінмәндік мәзірде пәрменді орындау үшін

Асты сызылған әріп

Мәтінмәндік мәзірді пәрменді орындамастан жабу үшін

ESC

Өрістермен жұмыс жасауға арналған пернелер

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Ағымдағы таңдалған өрістің тізімін ашу үшін

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Пішіннің ашылмалы тізімінде, рет-ретімен, ең соңғы таңдалған элементке, OK түймешігіне және Болдырмау түймешігіне ауысу үшін

TAB пернесі

Пішіннің ашылмалы тізімінде, келесі элементке ауысу үшін

Көрсеткі пернелері

Пішіннің ашылмалы тізімінде, ағымдық элементке арналған құсбелгі көзін қою немесе алып тастау үшін

БОС ОРЫН пернесі

Өрістің ашылмалы тізімін жауып, енгізілген өзгертулерді қолдану үшін

ENTER

Өрістің ашылмалы тізімін енгізілген өзгертулерді қолданбастан жабу үшін

ESC

Өрістер тізімі аймағымен жұмыс жасауға арналған пернелер

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Өрістер тізімі аймағын бейнелеу, немесе ол әлдеқашан бейнеленген болса, оны белсендіру үшін

CTRL+L

Өрістер тізімі аймағындағы келесі элементке ауысу үшін

Көрсеткі пернелері

Алдыңғы элементке ауысып, оны бөлектеу үшін

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Келесі элементке ауысып, оны бөлектеу үшін

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Алдыңғы элементке ауысып, бірақ элементті бөлектемеу үшін

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Келесі элементке ауысып, бірақ элементті бөлектемеу үшін

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Кезелімдегі элемент бөлектелген болса, элементті бөлектеу ішінен алып тастау және керісінше

CTRL+БОС ОРЫН пернесі

Өрістер тізімі аймағындағы ағымдық элементтің мазмұнын бейнелеу үшін, бұл элементті шығарып алу немесе қолда бар қорытынды өрістерін бейнелеу үшін Қорытындыларды шығарып алу үшін

ҚОСУ БЕЛГІСІ (сандық пернетақта)

Өрістер тізімі аймағындағы ағымдық элементтің мазмұнын жасыру үшін, бұл элементті тасалау немесе қолда бар қорытынды өрістерін жасыру үшін Қорытындыларды тасалау үшін.

АЛУ БЕЛГІСІ (сандық пернетақта)

Өрістер тізімі аймағында, ретретімен, ең соңғы таңдалған элементке, Қосу түймешігіне және Қосу түймешігінің жанындағы тізімге ауысу үшін

TAB пернесі

Өрістер тізімі аймағында Қосу түймешігінің жанындағы ашылмалы тізімді ашу үшін. Тізімдегі келесі элементке өту үшін көрсеткі пернелерін пайдаланып, одан кейін элементті таңдау үшін ENTER басыңыз.

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Өрістер тізімі аймағындағы бөлектенген өрісті Қосу тізімінде бейнеленген түсіру аймағына қосу үшін

ENTER

Өрістер тізімі терезесін жабу үшін

ALT+F4

Microsoft Office Fluent таспасы

Office Fluent таспасы

 1. ALT басыңыз.

  Ағымдағы көріністегі әр мүмкіндік үстінде Перне кеңестері бейнеленеді. Төмендегі мысал Office Word 2007 бағдарламасынан алынады.

 2. Қолданғыңыз келетін мүмкіндік үстіндегі Перне кеңесінде көрсетілген әріпті басыңыз.

 3. Қайсы әріпті басатыныңызға байланысты, Сізге қосымша Перне кеңестері көрсетілуі мүмкін. Мысалы, егер Өзіндік бет қойындысы белсенді болса және I әрпін бассаңыз, Кірістіру қойындысы сол қойындыдағы топтарға арналған Перне кеңестерімен бірге бейнеленеді.

 4. Қолданғыңыз келетін пәрмен немесе басқару элементін басқаныңызша, әріптерді басуды жалғастыра беріңіз. Кей жағдайларда, бірінші кезекте пәрменді қамтитын топтың әрпін басуыңыз қажет.

  Ескерту : Жүргізіп жатқан әрекетті болдырмау және Перне кеңестерін жасыру үшін, ALT басыңыз.

Қосылған Анықтама

Анықтама терезесін пайдалануға арналған перне тіркесімдері

Анықтама терезесі барлық Office Анықтама мазмұнына қатынасты қамтамасыз етеді. Анықтама терезесі тақырыптар мен басқа Анықтама мазмұнын бейнелейді.

Анықтама терезесінде

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Анықтама терезесін ашу үшін.

F1

Анықтама терезесін жабу үшін

ALT+F4

Анықтама терезесі мен белсенді бағдарлама арасында ауысу үшін.

ALT+TAB

Бағдарлама атауы өзіндік бетіне қайту үшін.

ALT+HOME

Анықтама терезесіндегі келесі элементті таңдау үшін.

TAB

Анықтама терезесіндегі алдыңғы элементті таңдау үшін.

SHIFT+TAB

Таңдалған элементтің әрекетін орындау үшін.

ENTER

Анықтама терезесінің Шолу Бағдарлама Атауы Анықтама бөлігінде, келесі немесе алдыңғы элементті, сәйкесінше, таңдаңыз.

TAB немесе SHIFT+TAB

Анықтама терезесінің Бағдарлама атауын шолу анықтамасы бөлігінде, таңдалған элементті, сәйкесінше, шығарып алу немесе тасалау үшін.

ENTER

Келесі жасырын мәтін немесе еренсілтемені, оның ішінде тақырыптың үстіңгі бөлігіндегі Бәрін көрсету немесе Бәрін жасыру дегенді таңдау үшін.

TAB

Алдыңғы жасырын мәтін немесе еренсілтемені таңдау үшін.

SHIFT+TAB

Таңдалған Бәрін көрсету, Бәрін жасыру, жасырын мәтін немесе еренсілтемеге арналған әрекетті орындау үшін.

ENTER

Алдыңғы Анықтама тақырыбына қайту үшін (Артқа түймешігі).

ALT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе BACKSPACE

Келесі Анықтама тақырыбына алға қарай өту үшін (Алға түймешігі).

ALT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Ағымдағы бейнеленген Анықтама терезесінің ішінде, сәйкесінше, кіші көлемдер бойымен жоғары немесе төмен жылжу үшін.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ, ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ағымдағы бейнеленген Анықтама терезесінің ішінде, сәйкесінше, үлкен көлемдер бойымен жоғары немесе төмен жылжу үшін.

PAGE UP, PAGE DOWN

Анықтама терезесінің пәрмендер мәзірін бейнелеу. Бұл Анықтама терезесінің белсенді кезелімінің болуын талап етеді (Анықтама терезесін нұқыңыз).

SHIFT+F10

Соңғы әрекетті тоқтату (Тоқтату түймешігі).

ESC

Терезені қайта жаңғырту (Жаңарту түймешігі).

F5

Ағымдағы Анықтама тақырыбын басып шығару.

Ескерту : Егер меңзер ағымдық Анықтама тақырыбында болмаса, F6 басып, одан кейін CTRL+P басыңыз.

CTRL+P

Байланыс күйін өзгерту.

F6, одан кейін таңдаулар тізімін ашу үшін ENTER басыңыз

Анықтама терезесіндегі аймақтар арасында ауысу үшін; мысалы, құралдар тақтасы мен Іздеу тізімі арасында ауысу.

F6

Ағаш көрінісіндегі Мазмұнда, келесі немесе алдыңғы элементті, сәйкесінше, таңдау үшін.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ, ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ағаш көрінісіндегі Мазмұнда, таңдалған элементті, сәйкесінше, шығарып алу немесе тасалау үшін.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ, ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Microsoft Office негіздері

Терезелерді бейнелеу және қолдану

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Келесі терезеге ауысу үшін.

ALT+TAB

Алдыңғы терезеге ауысу үшін.

ALT+SHIFT+TAB

Белсенді терезені жабу үшін.

CTRL+W немесе CTRL+F4

Бағдарлама терезесіндегі басқа аймақтан тапсырмалар аймағына (сағат тілі бағытында) өту үшін. F6 пернесін бірнеше рет басуыңыз қажет болуы мүмкін.

Ескерту : Егер F6 пернесін басу қалаған тапсырмалар аймағын бейнелемесе, кезелімді мәзір жолағына немесе Microsoft Office Fluent таспасына апару үшін ALT пернесін басып, одан кейін тапсырмалар аймағына өту үшін CTRL+TAB пернелер тіркесімін басып көріңіз.

F6

Бірнеше терезенің ашық болуы кезінде, келесі терезеге ауысу үшін.

CTRL+F6

Алдыңғы терезеге ауысу үшін.

CTRL+SHIFT+F6

Құжат терезесі барынша үлкейтілмеген кезде, Өлшем пәрменін орындау үшін (терезенің Басқару элементі мәзірінде). Терезе өлшемін өзгерту үшін көрсеткі пернелерін басып, аяқтағаннан соң, ENTER басыңыз.

CTRL+F8

Терезені белгішеге қайыру үшін (тек кейбір Microsoft Office бағдарламаларында істейді).

CTRL+F9

Таңдалған терезені барынша үлкейту немесе қалпына келтіру үшін.

CTRL+F10

Бейнебеттің суретін Аралық сақтағышқа көшіру үшін.

PRINT SCREEN

Таңдалған терезенің суретін Аралық сақтағышқа көшіру үшін.

ALT+PRINT SCREEN

Мәтін немесе ұяшықтарда жылжу

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Бір таңбаға солға қарай жылжу үшін.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір таңбаға оңға қарай жылжу үшін.

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сызық жоғары жылжу үшін.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір сызық төмен жылжу үшін.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бір сөзге солға қарай жылжу үшін.

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзге оңға қарай жылжу үшін.

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Сызықтың соңына жылжу үшін.

END

Сызықтың бас жағына жылжу үшін.

HOME

Бір еже жоғары жылжу үшін.

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір еже төмен жылжу үшін.

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Мәтін жолағының соңына жылжу үшін.

CTRL+END

Мәтін жолағының бас жағына жылжу үшін.

CTRL+HOME

Microsoft Office PowerPoint 2007 ішінде, келесі тақырып немесе негізгі мәтін толтырғышына өтіңіз. Егер ол слайдтағы соңғы толтырғыш болып табылса, бұл бастапқы слайдтағыдай слайд орналасуы бар жаңа слайдты кірістіреді.

CTRL+ENTER

Соңғы Табу әрекетін қайталау үшін.

SHIFT+F4

Кестелерде қозғалу мен жұмыс жасау

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Келесі ұяшыққа ауысу үшін.

TAB

Алдыңғы ұяшыққа ауысу үшін.

SHIFT+TAB

Келесі жолға ауысу үшін.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Алдыңғы жолға ауысу үшін.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Қойындыны ұяшыққа кірістіру үшін.

CTRL+TAB

Жаңа ежені бастау үшін.

ENTER

Кестенің астыңғы жағына жаңа жол қосу үшін.

Соңғы жолдың аяқ жағында TAB пернесін басыңыз

Тапсырмалар аймақтарына қатынау және оларды пайдалану

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Бағдарлама терезесіндегі басқа аймақтан тапсырмалар аймағына жылжу үшін. (F6 пернесін бірнеше рет басуыңыз қажет болуы мүмкін.)

Ескерту : Егер F6 пернесін басу қалаған тапсырмалар аймағын бейнелемесе, кезелімді мәзір жолағына орнату үшін ALT пернесін басып, одан кейін тапсырмалар аймағына жылжу үшін CTRL+TAB басып көріңіз.

F6

Мәзірдің немесе құралдар тақтасының белсенді кезінде, тапсырмалар аймағына жылжу үшін. (CTRL+TAB пернелерін бірнеше рет басуыңыз қажет болуы мүмкін.)

CTRL+TAB

Тапсырмалар аймағының белсенді кезінде, тапсырмалар аймағындағы келесі немесе алдыңғы параметрді таңдау үшін.

TAB немесе SHIFT+TAB

Пәрмендердің толық жиынтығын тапсырмалар аймағының мәзірінде бейнелеу үшін.

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Таңдалған ішкі мәзірдегі таңдаулар арасында көшіп жүру; тілқатысу терезесінің параметрлер тобындағы белгілі бір параметрлер арасында көшіп жүру.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ немесе ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Таңдалған мәзірді ашу, немесе таңдалған түймешіне тағайындалған әрекетті орындау үшін.

БОС ОРЫН пернесі немесе ENTER

Мәтінмәндік мәзірді ашу; таңдалған жиынтық элементінің ашылмалы мәзірін ашу үшін.

SHIFT+F10

Мәзір немесе ішкі мәзір көрінетін кезде, мәзір немесе ішкі мәзірдегі бірінші немесе соңғы пәрменді таңдау үшін.

HOME немесе END пернелері

Таңдалған жиынтықтар тізімі ішінде жоғары немесе төмен жылжу үшін.

PAGE UP немесе PAGE DOWN

Таңдалған жиынтықтар тізімінің жоғарғы немесе астыңғы жағына жылжу үшін.

CTRL+HOME немесе CTRL+END

Смарт-тегтерге қатынау және оларды пайдалану

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Смарт-тег үшін арналған мәзір немесе хабарды бейнелеу үшін. Егер бірнеше смарт-тег болса, келесі смарт-тегке ауысып, оның мәзірін немесе хабарын бейнелеу үшін.

ALT+SHIFT+F10

Смарт-тег мәзіріндегі келесі элементті таңдау үшін.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Смарт-тег мәзіріндегі алдыңғы элементті таңдау үшін.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Смарт-тег мәзірінде таңдалған элементтің әрекетін орындау үшін.

ENTER

Смарт-тег үшін арналған мәзір немесе хабарды жабу үшін.

ESC

Кеңестер

 • Смарт-тегтің пайда болу факты туралы дыбыс арқылы хабардар болуды сұрауыңызға болады. Аудио дыбыстарды есту үшін, дыбыстық картаңыз болуы керек. Сондай-ақ, компьютерде Microsoft Office Microsoft Office Sounds қондырмасы орнатылған болуы керек.

 • Интернетке қатынасыңыз болса, Microsoft Office Sounds қондырмасын Microsoft Office Online веб-торабынан қотарып ала аласыз. Дыбыстық файлдарды орнатылғаннан кейін, Access бағдарламасында, Office Excel 2007 және Office Word 2007 келесіні орындаңыз:

  1. Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті нұқып, одан кейін Бағдарлама параметрлері пәрменін таңдаңыз.

  2. Қосымша нұқыңыз.

  3. Жалпы астында, Кері байланысты дыбыспен сүйемелдеу құсбелгісін қойыңыз, одан кейін ОК нұқыңыз.

   Ескерту : Бұл құсбелгі көзін қойғаныңызда немесе алып тастағаныңызда, бұл параметр дыбысты қолдайтын барлық Office бағдарламаларына әсер етеді.

Құралдар тақтасын, мәзірлерді және тапсырмалар аймақтарының өлшемін өзгерту және жылжыту

 1. Мәзір жолағын таңдау үшін ALT басыңыз.

 2. Қалаған құралдар тақтасын немесе тапсырмалар аймағын таңдау үшін CTRL+TAB пернелерін бірнеше рет басыңыз.

 3. Төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  Құралдар тақтасының өлшемін өзгерту

  1. Құралдар тақтасында, Құралдар тақтасы параметрлері мәзірін бейнелеу үшін CTRL+БОС ОРЫН пернелерін басыңыз.

  2. Өлшем пәрменін таңдап, одан кейін ENTER басыңыз.

  3. Құралдар тақтасының өлшемін өзгерту үшін көрсеткі пернелерін пайдаланыңыз. Бір уақта бір пикселдің өлшемін өзгерту үшін CTRL+ көрсеткі пернелерін пайдаланыңыз.

  Құралдар тақтасын жылжыту

  1. Құралдар тақтасында, Құралдар тақтасы параметрлері мәзірін бейнелеу үшін CTRL+БОС ОРЫН пернелерін басыңыз.

  2. Жылжыту пәрменін таңдап, одан кейін ENTER басыңыз.

  3. Құралдар тақтасын орналастыру үшін көрсеткі пернелерін қолданыңыз. Бір уақта бір пикселге жылжыту үшін CTRL+ көрсеткі пернелерін басыңыз. Құралдар тақтасын босату үшін, ТӨМЕН КӨРСЕТКІНІ бірнеше рет басыңыз. Құралдар тақтасы толықтай сол немесе оң жақта орналасқан кезде, құралдар тақтасын тігінен сол жаққа немесе оң жаққа орнату үшін, СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ, сәйкесінше, басыңыз.

  Тапсырмалар аймағының өлшемін өзгерту

  1. Тапсырмалар аймағында, қосымша пәрмендердің мәзірін бейнелеу үшін CTRL+БОС ОРЫН пернелерін басыңыз.

  2. Өлшем пәрменін таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басып, одан кейін ENTER басыңыз.

  3. Тапсырмалар аймағының өлшемін өзгерту үшін көрсеткі пернелерін қолданыңыз. Бір уақта бір пикселге өзгерту үшін CTRL+ көрсеткі пернелерін қолданыңыз.

  Тапсырмалар аймағын жылжыту

  1. Тапсырмалар аймағында, қосымша пәрмендердің мәзірін бейнелеу үшін CTRL+БОС ОРЫН пернелерін басыңыз.

  2. Жылжыту пәрменін таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басып, одан кейін ENTER басыңыз.

  3. Тапсырмалар аймағын орналастыру үшін көрсеткі пернелерін қолданыңыз. Бір уақта бір пикселге жылжыту үшін CTRL+ көрсеткі пернелерін басыңыз.

 4. Жылжыту немесе өлшем өзгертуді аяқтағаннан соң, ESC басыңыз.

Тілқатысу терезелерін пайдалану

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Келесі параметрге немесе параметрлер тобына ауысу үшін.

TAB

Алдыңғы параметрге немесе параметрлер тобына ауысу үшін.

SHIFT+TAB

Тілқатысу терезесіндегі келесі қойындыға ауысу үшін.

CTRL+TAB

Тілқатысу терезесіндегі алдыңғы қойындыға ауысу үшін.

CTRL+SHIFT+TAB

Ашық ашылмалы тізімдегі параметрлер арасында ауысу үшін, немесе параметрлер тобындағы параметрлер арасында ауысу үшін

Көрсеткі пернелері

Таңдалған түймешікке тағайындалған әрекетті орындау; таңдалған құсбелгі көзін қою немесе алып тастау үшін.

БОС ОРЫН пернесі

Тізім жабық болса, оны ашып, тізім ішіндегі сол параметрге ауысу үшін.

Ашылмалы тізімдегі параметрдің бірінші әрпін басыңыз

Параметрді таңдау; құсбелгі көзін қою немесе алып тастау үшін.

ALT+ параметр ішінде асты сызылған әріпті басыңыз

Таңдалған ашылмалы тізімді ашу үшін.

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Таңдалған ашылмалы тізімді жабу; пәрменді болдырмау және тілқатысу терезесін жабу үшін.

ESC

Тілқатысу терезесіндегі әдепкі түймешікке тағайындалған әрекетті орындау үшін.

ENTER

Енгізу жолақтарын тілқатысу терезелері ішінде қолдану

Енгізу жолағы - Сіз пайдаланушы аты немесе қалтаның орналасу орнына жол сияқты енгізбені енгізетін немесе қоятын бос жолақ

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Жазбаның бас жағына жылжу үшін.

HOME

Жазбаның аяқ жағына жылжу үшін.

END

Бір таңбаға солға немесе оңға қарай жылжу үшін.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзге солға жылжу үшін.

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзге оңға жылжу үшін.

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалғанды бір таңбаға солға бөлектеу немесе болдырмау үшін.

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалғанды бір таңбаға оңға бөлектеу немесе болдырмау үшін.

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалғанды бір сөзге солға бөлектеу немесе болдырмау үшін.

CTRL+SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалғанды бір сөзге оңға бөлектеу немесе болдырмау үшін.

CTRL+SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кірістіру орнынан бастап, жазбаның бас жағына дейін бөлектеу.

SHIFT+HOME

Кірістіру орнынан бастап, жазбаның аяқ жағына дейін бөлектеу.

SHIFT+END

Ашу және Басқаша сақтау тілқатысу терезелерін пайдалану

Оны орындау үшін

Төмендегі пернелерді басыңыз

Алдыңғы қалтаға өту үшін. Түймешік суреті

ALT+1

Бір деңгей жоғары Түймешік суреті түймешігі: ашық қалтадан бір деңгей жоғарыдағы қалтаны ашу үшін.

ALT+2

Веб ішінде іздеу Түймешік суреті түймешігі: тілқатысу терезесін жабу және Веб іздеу бетін ашу үшін

ALT+3

Жою Түймешік суреті түймешігі: таңдалған қалта немесе файлды жою үшін.

ALT+3

Жаңа қалта жасау Түймешік суреті түймешігі: жаңа қалта жасау үшін.

ALT+4

Көріністер Түймешік суреті түймешігі: қолда бар қалта көріністері арасында ауысу үшін.

ALT+5

Құралдар түймешігі: Құралдар мәзірін көрсету үшін.

ALT+L

Қалта немесе файл сияқты таңдалған элементтің мәтінмәндік мәзірін бейнелеу үшін.

SHIFT+F10

Тілқатысу терезесіндегі параметрлер немесе аймақтар арасынды жылжу үшін.

TAB

Іздеу тізімін ашу үшін.

F4 немесе ALT+I

Файл тізімін жаңарту үшін.

F5

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×