Access бағдарламасына арналған пернелер тіркесімі

Пернелер тіркесімін жиі қолданылатын пәрмендер немесе амалдарға жылдам қатынау үшін қолдана аласыз. Төмендегі бөлімдерде Microsoft Access 2010 бағдарламасында қолдануға болатын пернелер тіркесімінің тізімі берілген. Пернелер тіркесімін тінтуірді қолданбай кезелімді мәзірге, пәрменге немесе басқару элементіне жылжыту үшін де қолдануға болады.

Жалпы пернелер тіркесімі

Әлемдік Access пернелер тіркесімі.

Дерекқорларды ашу.

Орындалатын әрекет

Басу

Жаңа дерекқор ашу

CTRL+N

Бар дерекқорды ашу

CTRL+O

Access 2010 бағдарламасынан шығу

ALT+F4

Басып шығару және сақтау.

Орындалатын әрекет

Басу

Ағымдағы немесе таңдалған нысанды басып шығару

CTRL+P

Алдын ала қарап алу ішінен Басып шығару тілқатысу терезесін ашу

P немесе CTRL+P

Алдын ала қарап алу ішінен Бет параметрлері тілқатысу терезесін ашу

S

Алдын-ала қарап алуды және үлгіні болдырмау

C немесе ESC

Деректер қоры нысанын сақтау

CTRL+S немесе SHIFT+F12

Басқаша сақтау тілқатысу терезесін ашу

F12

Тізімді өрісті немесе ашылмалы тізімді қолдану.

Орындалатын әрекет

Басу

Тізімді өрісті ашу

F4 немесе ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Іздеу өрісі тізімінің немесе тізімді өрісінің мазмұнын жаңарту

F9

Бір жолға төмен жылжу үшін

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бір бетке төмен жылжу

PAGE DOWN

Бір жолға жоғары жылжу

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір бет жоғары жылжу

PAGE UP

Тізімді өрістің немесе ашылмалы тізімнен шығу

TAB

Мәтін немесе деректерді табу және ауыстыру.

Орындалатын әрекет

Басу

Табу және ауыстыру тілқатысу терезесіндегі (тек деректер кестесінің көрінісі және пішін көрінісі) Табу қойындысын ашыңыз

CTRL+F

Табу және ауыстыру тілқатысу терезесіндегі (тек деректер кестесінің көрінісі және пішін көрінісі) Ауыстыру қойындысын ашыңыз

CTRL+H

Тілқатысу терезесі жабылған кезде (деректер кестесінің көрінісі мен пішін көрінісі ғана), Табу және ауыстыру тілқатысу терезесінде көрсетілген мәтіннің келесі оқиғасын табу

SHIFT+F4

Құрастырушы көрінісінде жұмыс жасау.

Орындалатын әрекет

Басу

Деректер кестесінде өңдеу күйі (кірістіру нүктесі көрсетілгенде) мен Шарлау күйі ауыстырып қосу. Пішінде немесе есепте жұмыс істегенде, шарлау күйінен шығу үшін ESC пернесін басыңыз.

F2

Сипаттар кестесіне (Access дерекқорлары мен Access жобаларының екеуіндегі пішіндер мен есептердегі құрастырушы көрінісі) ауысу

F4

Пішіннің құрастырушы көрінісінен пішін көрінісіне ауысу

F5

Терезенің (сұраулардың құрастырушы көрінісі және Қосымша сүзгі/Сұрыптау терезесі) жоғарғы және төменгі бөліктері арасында ауысу

F6

Өріс торына, өріс сипаттарына, шарлау аумағына, пернетақтаға өту жүйесіндегі өту пернелеріне, ұлғайтудың басқару элементтері мен қауіпсіздік жолағына (кестелердің құрастырушы көрінісі) ауыстырып қосу

F6

Құрастырғышты таңдау тілқатысу терезесін (пішіндер мен есептердің құрастырушы көрінісінің терезесі) ашу

F7

Пішін немесе есепке арналған сипаттар кестесіндегі бөлектелген сипаттан Visual Basic өңдегішін ашу

F7

Visual Basic өңдегішінен пішін немесе есептің құрастырушы көрінісіне қайта ауысу

SHIFT+F7 немесе ALT+F11

Пішіндегі және есептің құрастырушы көрінісіндегі басқару элементтерін өңдеу.

Орындалатын әрекет

Басу

Бөлектелген басқару элементін аралық сақтағышқа көшіру

CTRL+C

Бөлектелген басқару элементін қиып алып, оны аралық сақтағышқа көшіру

CTRL+X

Аралық сақтағыштың мазмұнын бөлектелген бөліктің жоғарғы сол жақ бұрышына қою

CTRL+V

Таңдалған басқару элементін оңға (орналасудың құрамына кіретін басқару элементтерінен басқа) жылжыту

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементін солға (орналасудың құрамына кіретін басқару элементтерінен басқа) жылжыту

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементін жоғары жылжыту

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементін төмен жылжыту

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ немесе CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементінің биіктігін ұлғайту

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементінің енін үлкейту

Ескерту : Егер орналасу құрамына кіретін басқару элементтерімен бірге қолданса, орналасу өлшемі толықтай өзгереді

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементінің биіктігін қысқарту

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Таңдалған басқару элементінің енін қысқарту

Ескерту : Егер орналасу құрамына кіретін басқару элементтерімен бірге қолданса, орналасу өлшемі толықтай өзгереді

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Терезе әрекеттері.

Әдепкі параметр бойынша, Microsoft Access 2010 дерекқорлары қойындылары бар құжаттар ретінде көрсетіледі. Терезеленген құжаттарды қолдану үшін, Файл қойындысын нұқыңыз. Параметрлер пәрменін таңдау керек. Access параметрлері тілқатысу терезесінде Ағымдағы дерекқор параметрін таңдап, Құжат терезесінің параметрлері астындағы Терезелердің қиылысуы параметрін таңдаңыз.

Ескерту : Параметрдің күшіне енуі үшін ағымдағы дерекқорды жауып, қайта ашу керек.

Орындалатын әрекет

Басу

Шарлау аумағын ажырата қосу

F11

Ашық терезелер арасында ауысу

CTRL+F6

Барлық терезелердің қайырылған кезінде, таңдалған қайырылған терезені қалпына келтіру

ENTER

Белсенді терезенің жазылмаған кезінде, Өлшемді өзгерту күйін іске қосу үшін; терезе өлшемін өзгерту үшін көрсеткі пернелерін басыңыз

CTRL+F8

Басқару элементі мәзірін көрсету

ALT+БОС ОРЫН пернесі

Мәтінмәндік мәзірді көрсету

SHIFT+F10

Белсенді терезені жабу

CTRL+W немесе CTRL+F4

Visual Basic өңдегіші мен алдыңғы белсенді терезе арасында ауысу

ALT+F11

Шеберлермен жұмыс жасау.

Орындалатын әрекет

Басу

Шебердегі басқару элементтері арасында кезелімді алға қарай ажырата қосу

TAB

Шебердің келесі бетіне өту

ALT+N

Шебердің алдыңғы бетіне өту

ALT+B

Шебер жұмысын аяқтау

ALT+F

Әр түрлі.

Орындалатын әрекет

Басу

Таңдалған еренсілтемеге арналған толық еренсілтеме мекенжайын бейнеу

F2

Емлені тексеру

F7

Кіші енгізу аймақтарына өрнектер мен басқа да мәтінді ыңғайлы түрде енгізу үшін Ұлғайту терезесін ашу

SHIFT+F2

Құрастырушы көрінісінде сипаттар кестесін көрсету

ALT+ENTER

Access бағдарламасынан шығу немесе тілқатысу терезесін жабу

ALT+F4

Құрастырғышты шақыру

CTRL+F2

Кесте, сұрау, пішін, есеп, бет, Жиынтық кесте тізімі, Жиынтық диаграмма есебі, сақталған іс рәсімі немесе Access жобасының (.adp) кызметі ішіндегі көріністерді алға қарай ажырата қосу. Егер қосымша көріністер бар болса, пернелерді бір-бірінен басу келесі көрініске ауысады.

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе CRTL+ҮТІР (,)

Кесте, сұрау, пішін, есеп, бет, Жиынтық кесте тізімі, Жиынтық диаграмма есебі, сақталған іс рәсімі немесе .adp кызметі ішіндегі көріністерді кейін қарай ажырата қосу. Егер қосымша көріністер бар болса, пернелерді бір-бірінен басу алдыңғы көрініске көшіреді.

Ескерту : CTRL+НҮКТЕ (.) барлық нысандарда және барлық шарттармен бірге жұмыс істемейді.

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе CRTL+НҮКТЕ (.)

Шарлау аумағының пернелер тіркесімі.

Орындалатын әрекет

Басу

Дерекқордың кез келген жерінен шарлау аумағының іздеу өрісіне өту

ALT+CTRL+F

Нысан тізімін өңдеу және шарлау.

Орындалатын әрекет

Басу

Таңдалған нысанды қайта атау

F2

Бір жолға төмен жылжу

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бір терезеге төмен жылжу

PAGE DOWN

Соңғы нысанға өту

END

Бір жолға жоғары жылжу

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір терезеге жоғары жылжу

PAGE UP

Бірінші нысанға жылжу

HOME

Нысандарды табу және ашу.

Орындалатын әрекет

Басу

Таңдалған кесте немесе сұрауды Деректер кестесінің көрінісінде ашу

ENTER

Таңдалған пішін немесе есепті ашу

ENTER

Таңдалған макросты іске қосу

ENTER

Таңдалған кесте, сұрау, пішін, есеп, деректерге қатынау беті, макрос немесе модульді құрастырушы көрінісінде ашу

CTRL+ENTER

Visual Basic өңдегішінде тексеру терезесін көрсету

CTRL+G

Мәзірлермен жұмыс жасау.

Орындалатын әрекет

Басу

Мәтінмәндік мәзірді көрсету

SHIFT+F10

Қатынау пернелерін көрсету

ALT немесе F10

Бағдарламаның белгіше мәзірін (бағдарламаның терезе тақырыбында) көрсету

ALT+БОС ОРЫН пернесі

Мәзір немесе ішкі мәзір көрініп тұрғанда, келесі немесе алдыңғы пәрменді таңдау

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ немесе ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Сол немесе оң жақтағы мәзірді таңдау немесе ішкі мәзір көрініп тұрғанда, басты мәзір мен ішкі мәзір арасында ауысу

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Мәзір немесе ішкі мәзірдегі бірінші немесе соңғы пәрменді таңдау

HOME немесе END пернелері

Көрінетін мәзір мен ішкі мәзірді бір уақытта жабу

ALT

Көрінетін мәзірді жабу немесе ішкі мәзір көрініп тұрғанда, тек ішкі мәзірді жабу

ESC

Терезелер мен тілқатысу терезелерінде жұмыс жасау.

Бағдарлама терезесін қолдану.

Орындалатын әрекет

Басу

Келесі бағдарламаға ауысу

ALT+TAB

Алдыңғы бағдарламаға ауысу

ALT+SHIFT+TAB

Windows Бастау мәзірін ашу

CTRL+ESC

Белсенді дерекқор терезесін жабу

CTRL+W

Келесі дерекқор терезесіне ауысу

CTRL+F6

Алдыңғы дерекқор терезесіне ауысу

CTRL+SHIFT+F6

Барлық терезелердің қайырылған кезінде, таңдалған қайырылған терезені қалпына келтіру

ENTER

Тілқатысу терезесін пайдалану.

Орындалатын әрекет

Басу

Тілқатысу терезесіндегі келесі қойындыға ауысу

CTRL+TAB

Тілқатысу терезесіндегі алдыңғы қойындыға ауысу

CTRL+SHIFT+TAB

Келесі параметрге немесе параметрлер тобына ауысу

TAB

Алдыңғы параметрге немесе параметрлер тобына ауысу

SHIFT+TAB

Таңдалған ашылмалы тізімдегі параметрлер арасында ауысу үшін немесе параметрлер тобындағы кейбір параметрлер арасында ауысу

Көрсеткі пернелері

Таңдалған түймешікке тағайындалған әрекетті орындау, құсбелгі көзін қою немесе алып тастау

БОС ОРЫН пернесі

Ашылмалы тізімдегі параметр атауының алғашқы әрпі бойынша параметрге ауысу

Қалаған параметр атауындағы алғашқы әріпке сәйкес келетін әріп пернесі (ашылмалы тізімді жолақтың таңдалған кезінде)

Параметрді таңдау немесе параметр атауында асты сызылған әріп бойынша құсбелгі көзін қою немесе алып тастау

ALT+әріп пернесі

Таңдалған ашылмалы тізімді ашу

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Таңдалған ашылмалы тізімді жабу

ESC

Тілқатысу терезесіндегі әдепкі түймешікке тағайындалған әрекетті орындау

ENTER

Пәрменді болдырмау үшін және тілқатысу терезесін жабу

ESC

Тілқатысу терезесін жабу

ALT+F4

Мәтін жолағындағы өңдеу.

Орындалатын әрекет

Басу

Енгізбенің басына жылжу

HOME

Енгізбенің соңына жылжу

END

Бір таңбаға солға немесе оңға жылжу

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзге солға немесе оңға жылжу

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кірістіру нүктесінің мәтін жазбасының басына қарай таңдау

SHIFT+HOME

Кірістіру нүктесінен мәтін жазбасынан соңына қарай таңдау

SHIFT+END

Сол жақтағы бір таңба арқылы таңдауды өзгерту

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Оң жақтағы бір таңба арқылы таңдауды өзгерту

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Сол жақтағы бір сөз арқылы таңдауды өзгерту

CTRL+SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Оң жақтағы бір сөз арқылы таңдауды өзгерту

CTRL+SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Сипаттар кестелерімен жұмыс жасау.

Пішіні немесе есебі бар сипаттар кестесін құрастырушы көрінісінде пайдалану.

Орындалатын әрекет

Басу

Сипаттар кестесінің қойындысын ажырата қосу

F4

Басқару элементінің ашылмалы тізіміндегі таңдаулар арасында бір уақта бір элементтен ашу

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ немесе ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Басқару элементінің ашылмалы тізіміндегі таңдаулар арасында бір уақта бес элементтен ашу

PAGE DOWN немесе PAGE UP

Басқару элементінің ашылмалы тізімінен сипаттар кестесінің қойындыларына өту

TAB

Сипаттарды таңдамай, қойыдыны таңдап, сипаттар кестесінің қойындылары арасында жылжу

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бұрын таңдалған сипатпен қойындыда бір сипатқа төмен жылжу

TAB

Сипат таңдалғанда, қойындыдағы бір сипатты жоғары жылжыту немесе жоғарғы жағында болған жағдайда, қойындыға қарай жылжыту

SHIFT+TAB

Сипаттың таңдалған кезінде қойындылар арасында алға қарай ауысу

CTRL+TAB

Сипаттың таңдалған кезінде қойындылар арасында артқа қарай ауысу

CTRL+SHIFT+TAB

Сипат парағын кесте немесе сұраумен бірге пайдалану.

Орындалатын әрекет

Басу

Сипаттар кестесінің қойындысын ажырата қосу

F4

Таңдалған қойындымен бірге, бірақ ешқандай да сипатсыз, сипаттар кестесінің қойындылары арасында жылжу

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Сипаттың таңдалған кезінде сипаттар кестесінің қойындыларына ауысу

CTRL+TAB

Ешқандай сипат таңдалмаған кезде, қойындының бірінші сипатына өту

TAB

Қойындыда бір сипат төмен өту үшін

TAB

Қойындыда бір сипатқа жоғары жылжу немесе жоғарысында болсаңыз, қойындының өзін таңдау

SHIFT+TAB

Сипаттың таңдалған кезінде қойындылар арасында алға қарай ауысу

CTRL+TAB

Сипаттың таңдалған кезінде қойындылар арасында артқа қарай ауысу

CTRL+SHIFT+TAB

Өріс тізімі терезесімен жұмыс істеу.

Орындалатын әрекет

Басу

Өріс тізімі терезесін ажырата қосу

ALT+F8

Таңдалған өрісті пішін немесе есептің мәлімет бөлігіне қосу

ENTER

Өрістер тізімі аймағында жоғары немесе төмен өту

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Төмендегі аймақтан жоғарылау Өрістер тізімі аймағына ауысу

SHIFT+TAB

Жоғарғы аймақтан төмендеу Өрістер тізімі аймағына ауысу

TAB

Анықтама терезесін пайдалануға арналған пернелер тіркесімі.

Орындалатын әрекет

Басу

Тақырыптың жоғарғы бөлігіндегі Бәрін көрсету немесе Бәрін жасыру сілтемелерін немесе келесі жасырын мәтінді немесе еренсілтемені таңдау

TAB

Алдыңғы жасырын мәтін не еренсілтемені таңдау, немесе Microsoft Office веб-торабындағы мақаланың үстіңгі жағындағы Шолушы Көрінісі түймешігін таңдау

SHIFT+TAB

Таңдалған Бәрін көрсету, Бәрін жасыру, жасырын мәтін немесе еренсілтеме әрекетін орындау

ENTER

Алдыңғы Анықтама тақырыбына қайту

ALT+ СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Келесі Анықтама тақырыбына өту

ALT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Басып шығару тілқатысу терезесін ашу

CTRL+P

Бейнеленіп тұрған Анықтама тақырыбы ішінде аз көлемде жоғары және төмен, сәйкесінше, жылжыту

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ ЖӘНЕ ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бейнеленіп тұрған Анықтама тақырыбы ішінде үлкен көлемде жоғары және төмен, сәйкесінше, жылжыту

PAGE UP ЖӘНЕ PAGE DOWN

Анықтама терезесінің пәрмендер мәзірін көрсету үшін, анықтама терезесі белсенді кезелімде болуы қажет (анықтама терезесіндегі элементті нұқыңыз).

SHIFT+F10

Мәтін және деректермен жұмыс жасауға арналған пернелер

Мәтін мен деректерді таңдау.

Өрістегі мәтінді таңдау.

Орындалатын әрекет

Басу

Таңдау өлшемін оң жақтағы бір таңбаға өзгерту

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдау өлшемін оң жақтағы бір сөзге өзгерту

CTRL+SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдау өлшемін сол жақтағы бір таңбаға өзгерту

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдау өлшемін сол жақтағы бір сөзге өзгерту

CTRL+SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Өріс немесе есепті таңдау.

Ескерту : Таңдауды болдырмау үшін, қарама-қарсы көрсеткі пернесін қолданыңыз.

Орындалатын әрекет

Басу

Келесі өрісті таңдау

TAB

Деректер кестесінде өңдеу күйі (кірістіру нүктесі көрсетілгенде) мен Шарлау күйі ауыстырып қосу. Пішін немесе есеп пайдаланылғанда, шарлау күйінен шығу үшін ESC пернесін басыңыз.

F2

Шарлау күйінде, ағымдық жазбаны және ағымдық жазбаның бірінші өрісін таңдау арасында ауысу

SHIFT+БОС ОРЫН пернесі

Егер ағымдық жазба таңдалған болса, таңдауды алдыңғы жазбаға кеңейту

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Егер ағымдық жазба таңдалған болса, келесі жазбаға кеңейте таңдау.

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Барлық жазбаларды таңдау

CTRL+A немесе CTRL+SHIFT+БОС ОРЫН пернесі

Кеңейте таңдау.

Орындалатын әрекет

Басу

Бөлектеудің кеңейту күйін қосу (Деректер кестесінің көрінісінде, Кеңейтілген Таңдау терезенің төменгі оң жақ бұрышында пайда болады); F8 бірнеше қайтара басу сөзге, өріске, жазбаға және барлық жазбаларға дейін кеңейте таңдауды іске қосады

F8

Деректер кестесінің көрінісінде бір жолдағы көршілес өрістерге дейін кеңейте таңдау

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Деректер кестесінің көрінісінде көршілес жолдарға дейін кеңейте таңдау

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Алдыңғы кеңейтуді болдырмау

SHIFT+F8

Бөлектеудің кеңейту күйін болдырмау

ESC

Деректер кестесінің көрінісінде бағанды бөлектеу мен жылжыту.

Орындалатын әрекет

Басу

Тек Шарлау күйі ағымдағы бағанды таңдау немесе бағанды таңдауға жол бермеу

CTRL+БОС ОРЫН пернесі

Егер ағымдық баған бөлектелген болса, оң жақтағы бағанды бөлектеу

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Егер ағымдық баған бөлектелген болса, сол жақтағы бағанды бөлектеу

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жылжыту күйі; қосу; содан кейін таңдалған баған(дар)ды оңға немесе солға жылжыту үшін ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз

CTRL+SHIFT+F8

Мәтінді және деректерді өңдеу.

Ескерту : Кірістіру орны көрінбесе, оны көрсету үшін, F2 пернесін басыңыз.

Кірістіру орнын өріс ішінде жылжыту.

Орындалатын әрекет

Басу

Кірістіру орнын бір таңбаға оңға қарай жылжыту

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кірістіру орнын бір сөзге оңға қарай жылжыту

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кірістіру орнын бір таңбаға солға қарай жылжыту

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кірістіру орнын бір сөзге солға қарай жылжыту

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір жолды өрістерде, кірістіру орнын өрістің соңына жылжыту; немесе көп жолды өрістерде, кірістіру орнын жолдың соңына жылжыту

END

Көп жолды өрістерде, кірістіру орнын өрістің соңына жылжыту

CTRL+END

Бір жолды өрістерде, кірістіру орнын өрістің басына жылжыту; немесе көп жолды өрістерде, кірістіру орнын жолдың басына жылжыту

HOME

Көп жолды өрістерде, кірістіру орнын өрістің басына жылжыту

CTRL+HOME

Мәтінді көшіру, жылжыту немесе жою.

Орындалатын әрекет

Басу

Бөлектелгенді аралық сақтағышқа көшіру

CTRL+C

Бөлектелгенді қиып алып, оны аралық сақтағышқа көшіру

CTRL+X

Аралық сақтағыш мазмұнын кірістіру орнына қою

CTRL+V

Кірістіру орнының сол жағындағы таңдауды немесе таңбаны жою

БОС ОРЫН пернесі

Кірістіру орнының оң жағындағы таңдауды немесе таңбаны жою

DELETE

Кірістіру орнының оң жағындағы барлық таңбаларды жою

CTRL+DELETE

Өзгертулерді болдырмау.

Орындалатын әрекет

Басу

Енгізуді болдырмау

CTRL+Z немесе ALT+БОС ОРЫН пернесі

Ағымдағы өріс немесе ағымдағы жазбадағы өзгертулерді болдырмаңыз, егер екеуі де өзгертілген болса, өзгертулерді болдырмау үшін, ESC пернесін әуелі ағымдағы өрісте, одан кейін ағымдағы жазбада екі рет басыңыз

ESC

Деректер кестесінде немесе Пішін көрінісінде деректер енгізу.

Орындалатын әрекет

Басу

Ағымдық күнді кірістіру

CTRL+НҮКТЕЛІ ҮТІР (;)

Ағымдық уақытты кірістіру

CTRL+SHIFT+ҚОС НҮКТЕ (:)

Өрістің әдепкі мәнін кірістіру

CTRL+ALT+БОС ОРЫН пернесі

Алдыңғы жазбаның бір өрісіндегі мәнді кірістіру

CTRL+ДӘЙЕКШЕ (')

Жаңа жазбаны қосу

CTRL+ҚОСУ ТАҢБАСЫ (+)

Деректер кестесінде, ағымдық жазбаны жою

CTRL+АЛУ ТАҢБАСЫ (-)

Ағымдық жазбаға енгізілген өзгертулерді сақтау

SHIFT+ENTER

Құсбелгі көзі немесе ажыратпа-қосқыштағы мәндер арасында ауысу

БОС ОРЫН пернесі

Жаңа жолды кірістіру

CTRL+ENTER

Өрістерді ағымдық деректермен жаңарту.

Орындалатын әрекет

Басу

Терезедегі өрістерді қайта есептеу

F9

Негізгі кестелерді жаңғырту үшін; бағыныңқы пішінде, бұл бағыныңқы пішіннің негізгі кестесін ғана жаңғыртады

SHIFT+F9

Іздеу өрісі тізімінің немесе тізімді өрісінің мазмұнын жаңарту

F9

Жазбаларды шарлау пернелері

Құрастырушы көрінісінде Шарлау.

Орындалатын әрекет

Басу

Өңдеу күйі (кірістіру орны бейнеленгенде) мен Шарлау күйі арасында ауысу

F2

Сипаттар кестесін ажырата қосу

F4

Пішіннің құрастырушы көрінісінен пішін көрінісіне ауысу

F5

Терезенің жоғарғы және төменгі бөліктері арасында жылжу (макростар мен сұраулардың құрастырушы көрінісі және қосымша сүзгісі/сұрыптау терезесі); TAB пернесі қалаған экранның бөлігіне апармаған кезде, F6 пернесін пайдаланыңыз.

F6

Безендіру аймағы, сипаттар, Шарлау аумағы, қатынау пернелері және Ұлғайтуды басқару элементтері (кестелер, пішіндер және есептердің құрастырушы көрінісі) арасында алға қарай ажырата қосу

F6

Пішін немесе есепке арналған сипаттар кестесіндегі бөлектелген сипаттан Visual Basic өңдегішін ашу

F7

Пішін, есеп немесе деректерге қатынау бетіндегі Өрістер тізімі аймағын шақыру. Егер Өрістер тізімі аймағы әлдеқашан ашылған болса, кезелімӨрістер тізімі аймағына ауысады.

ALT+F8

Код модулі ашық болғанда, Visual Basic өңдегішінен пішін немесе есептің құрастырушы көрінісіне ауысу

SHIFT+F7

Басқару элементінен кезелімді аудармай, пішіннің немесе есептің құрастырушы көрінісіндегі басқару элементінің сипаттар кестесінен жасақтама бетіне ауысу

SHIFT+F7

Сипаттар кестесін көрсету

ALT+ENTER

Бөлектелген басқару элементін аралық сақтағышқа көшіру

CTRL+C

Бөлектелген басқару элементін қиып алып, оны аралық сақтағышқа көшіру

CTRL+X

Аралық сақтағыштың мазмұнын бөлектелген бөліктің жоғарғы сол жақ бұрышына қою

CTRL+V

Бөлектелген басқару элементін бет торы бойында бір пикселге оңға қарай жылжыту

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бет торы бойында бір пикселге солға қарай жылжыту

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бет торы бойында бір пиксель жоғары жылжыту

Ескерту : Топталып орналасқан басқару элементтері үшін, бөлектелген басқару элементі орналасудағы әлдеқашан ең жоғарғы басқару элементі болып табылмаса, бұл бөлектелген басқару элементінің орнын дәл үстіндегі басқару элементі орнына ауыстырады.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бет торы бойында бір пиксель төмен жылжыту

Ескерту : Топталып орналасқан басқару элементтері үшін, бөлектелген басқару элементі орналасудағы әлдеқашан ең төменгі басқару элементі болып табылмаса, бұл бөлектелген басқару элементінің орнын дәл астындағы басқару элементі орнына ауыстырады.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бір пикселге оңға қарай жылжыту (бет торына қарамастан)

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бір пикселге солға қарай жылжыту (бет торына қарамастан)

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бір пиксель жоғары жылжыту (бет торына қарамастан)

Ескерту : Топталып орналасқан басқару элементтері үшін, бөлектелген басқару элементі орналасудағы әлдеқашан ең жоғарғы басқару элементі болып табылмаса, бұл бөлектелген басқару элементінің орнын дәл үстіндегі басқару элементі орнына ауыстырады.

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементін бір пикселге төмен жылжыту (бет торына қарамастан)

Ескерту : Топталып орналасқан басқару элементтері үшін, бөлектелген басқару элементі орналасудағы әлдеқашан ең төменгі басқару элементі болып табылмаса, бұл бөлектелген басқару элементінің орнын дәл астындағы басқару элементі орнына ауыстырады.

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементінің енін бір пикселге ұлғайту (оңға қарай)

Ескерту : Топталып орналасқан басқару элементтері үшін, бұл орналасу енін толығымен ұлғайтады.

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементінің енін пикселге азайту (солға қарай)

Ескерту : Топталып орналасқан басқару элементтері үшін, бұл орналасу енін толығымен азайтады.

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементінің биіктігін бір пикселге азайту (төменнен бастап)

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген басқару элементінің биіктігін бір пикселге ұлғайту (төменнен бастап)

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Деректер кестесінің көрінісінде шарлау.

Белгілі бір жазбаға өту.

Орындалатын әрекет

Басу

жазба нөмірінің жолы жылжу үшін, жазба нөмірін енгізіп, ENTER пернесін басыңыз

F5

Өрістер мен жазбалар арасында шарлау.

Орындалатын әрекет

Басу

Келесі өріске ауысу

TAB немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Шарлау күйінде, ағымдық жазбаның соңғы өрісіне жылжу

END

Алдыңғы өріске ауысу

SHIFT+TAB немесе СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Шарлау күйінде, ағымдық жазбаның бірінші өрісіне жылжу

HOME

Келесі жазбадағы ағымдық өріске ауысу

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Шарлау күйінде, соңғы жазбадағы ағымдық өріске жылжу

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Шарлау күйінде, соңғы жазбадағы соңғы өріске жылжу

CTRL+END

Алдыңғы жазбадағы ағымдық өріске ауысу

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Шарлау күйінде, бірінші жазбадағы ағымдық өріске жылжу

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Шарлау күйінде, бірінші жазбадағы бірінші өріске жылжу

CTRL+HOME

Басқа деректер экранына өту

Орындалатын әрекет

Басу

Бір экранға төмен жылжу

PAGE DOWN

Бір экранға жоғары жылжу

PAGE UP

Бір экранға оңға жылжу

CTRL+PAGE DOWN

Бір экранға солға жылжу

CTRL+PAGE UP

Ішкі деректер кестесінде шарлау.

Белгілі бір жазбаға өту.

Орындалатын әрекет

Басу

Ішкі деректер кестесінен жазбаның нөмір жолағына жылжу үшін; жазба нөмірін енгізіп, ENTER басыңыз

ALT+F5

Ішкі деректер кестесін шығарып алу мен тасалау.

Орындалатын әрекет

Басу

Деректер кестесінен жазбаның ішкі деректер парағын шығарып алуға жылжу

CTRL+SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ішкі деректер кестесін тасалаңыз

CTRL+SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Деректер кестесі мен ішкі деректер кестесі арасында ауысу.

Орындалатын әрекет

Басу

Деректер кестесіндегі алдыңғы жазбаның соңғы өрісінен ішкі деректер кестесін енгізу

TAB

Деректер кестесіндегі келесі жазбаның бірінші өрісінен ішкі деректер кестесін енгізу

SHIFT+TAB

Ішкі деректер кестесінен шығып, деректер кестесіндегі келесі жазбаның бірінші өрісіне ауысу

CTRL+TAB

Ішкі деректер кестесінен шығып, деректер кестесіндегі алдыңғы жазбаның соңғы өрісіне ауысу

CTRL+SHIFT+TAB

Ішкі деректер кестесіндегі соңғы өрістен деректер кестесіне келесі өріске енгізу

TAB

Ішкі деректер кестесін айналып өту үшін деректер кестесінен және деректер кестесіндегі келесі жазбаға ауысу

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ішкі деректер кестесін айналып өту үшін деректер кестесінен және деректер кестесіндегі алдыңғы жазбаға ауысу

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Ескерту : Деректер кестесінің көрінісінде қолданылатын перне тіркесімдерімен ішкі деректер кестесіндегі өрістер мен жазбаларды шарлай аласыз.

Пішін көрінісінде шарлау.

Белгілі бір жазбаға өту.

Орындалатын әрекет

Басу

Жазбаның нөмір жолағына өту үшін; одан кейін жазба нөмірін енгізіп, ENTER пернесін басыңыз

F5

Өрістер мен жазбалар арасында шарлау.

Орындалатын әрекет

Басу

Келесі өріске ауысу

TAB

Алдыңғы өріске ауысу

SHIFT+TAB

Шарлау күйінде, пішіндегі соңғы басқару элементіне ауысып, ағымдық жазбада қалу

END

Шарлау күйінде, пішіндегі соңғы басқару элементіне ауысып, кезелімді соңғы жазбаға орнату

CTRL+END

Шарлау күйінде, пішіндегі бірінші басқару элементіне ауысып, ағымдық жазбада қалу

HOME

Шарлау күйінде, пішіндегі бірінші басқару элементіне ауысып, кезелімді бірінші жазбаға орнату

CTRL+HOME

Келесі жазбадағы ағымдық өріске ауысу

CTRL+PAGE DOWN

Алдыңғы жазбадағы ағымдық өріске ауысу

CTRL+PAGE UP

Бірнеше беті бар пішіндерде шарлау.

Орындалатын әрекет

Басу

Бір бетке төмен жылжу үшін; жазбаның соңында, келесі жазбадағы баламалы бетке жылжу

PAGE DOWN

Бір бетке жоғары жылжу үшін; жазбаның соңында, алдыңғы жазбадағы баламалы бетке жылжу

PAGE UP

Негізгі пішін мен ішкі пішін арасында шарлау.

Орындалатын әрекет

Басу

Негізгі пішіндегі алдыңғы өрістен ішкі пішінге ену

TAB

Негізгі пішіндегі келесі өрістен ішкі пішінге ену

SHIFT+TAB

Ішкі пішіннен шығып, нұсқалық пішін немесе келесі жазбадағы келесі өріске жылжу

CTRL+TAB

Ішкі пішіннен шығып, негізгі пішін немесе алдыңғы жазбадағы алдыңғы өріске жылжу

CTRL+SHIFT+TAB

Алдын-ала қарап алу және Үлгі ішінде шарлау.

Тілқатысу терезесі мен терезе әрекеттері.

Орындалатын әрекет

Басу

Басып шығару тармағының ішінен Басып шығару тілқатысу терезесін ашыңыз

CTRL+P (немесе деректер кестелері, пішіндер және есептер)

Бет параметрлері тілқатысу терезесін ашу үшін (пішіндер мен есептер ғана)

S

Беттің бөлігін ірілету немесе кішірейту

Z

Алдын-ала қарап алуды және Үлгіні болдырмау

C немесе ESC

Түрлі беттерді қарау.

Орындалатын әрекет

Басу

Беттің нөмір жолағына өту үшін; одан кейін бет нөмірін нөмірін енгізіп, ENTER басыңыз

ALT+F5

Келесі бетті қарап шығу (Терезеге қиыстыру таңдалған кезде)

PAGE DOWN немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Алдыңғы бетті қарап шығу (Терезеге қиыстыру таңдалған кезде)

PAGE UP немесе ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Алдын ала қарап алу және үлгі көрінісінде шарлау.

Орындалатын әрекет

Басу

Кіші өсірімдер арқылы төмен жылжу

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бір толық экранға төмен жылжу

PAGE DOWN

Беттің астыңғы жағына жылжу

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Кіші өсірімдер арқылы жоғары жылжу

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір толық экранға жоғары жылжу

PAGE UP

Беттің жоғарысына жылжу

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Оң жаққа кіші өсірімдер арқылы жылжу

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Беттің оң жақ шетіне жылжу

END

Беттің төменгі оң жақ бұрышына жылжу

CTRL+END

Сол жаққа кіші өсірімдер арқылы жылжу

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Беттің сол жақ шетіне жылжу

HOME

Беттің жоғарғы сол жақ бұрышына жылжу

CTRL+HOME

Access жобасындағы Дерекқор диаграммасының терезесінде шарлау.

Орындалатын әрекет

Басу

Кесте ұяшығынан кестенің тақырып жолағына жылжу

ESC

Кестенің тақырып жолағынан сіз өңдеген соңғы ұяшыққа жылжу

ENTER

Кесте тақырыбы жолағынан кесте тақырыбы жолағына немесе
кесте ішіндегі ұяшықтан ұяшыққа жылжу

TAB

Кесте ішіндегі тізімді шығарып алу

ALT + ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ашылмалы тізімдегі элементтер тізімінде жоғарыдан аяқ жағына жылжу

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Тізімдегі алдыңғы элементке жылжу

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Тізімдегі элементті таңдап, келесі ұяшыққа жылжу

ENTER

Құсбелгі көзіндегі параметрді өзгерту

БОС ОРЫН пернесі

Жолдағы бірінші ұяшыққа немесе
ағымдық ұяшықтың бас жағына жылжу

HOME

Жолдағы соңғы ұяшыққа немесе
ағымдық ұяшықтың соңына жылжу

END

Кесте ішіндегі келесі «бетке» немесе
диаграммадағы келесі «бетке» жылжу

PAGE DOWN

Кесте ішіндегі алдыңғы «бетке» немесе
диаграммадағы алдыңғы «бетке» жылжу

PAGE UP

Access жобасындағы Сұрау құрастырушысында шарлау.

Кез-келген аймақ.

Орындалатын әрекет

Басу

Сұрау құрастырушысының аймақтары арасында жылжу

F6, SHIFT+F6

Диаграмма аймағы.

Орындалатын әрекет

Басу

Кестелер, көріністер және қызметтер арасында ауысу (мүмкін болған жағдайда, сызықтарды біріктіру үшін де)

TAB немесе SHIFT+TAB

Кесте, көрініс немесе қызметтегі бағандар арасында ауысу

Көрсеткі пернелері

Жазбаны шығаруға арналған таңдалған деректер бағанын таңдау

БОС ОРЫН немесе ҚОСУ пернесі

Таңдалған деректер бағанын сұрауды шығарудан алып тастау

БОС ОРЫН немесе АЛУ пернесі

Таңдалған кесте, көрініс не функция, немесе біріктіру сызығын сұраудан алып тастау

DELETE

Ескерту : Егер бірнеше элемент таңдалған болса, БОС ОРЫН пернесін басу барлық таңдалған элементтерге әсер етеді. Бірнеше элементті бөлектегенде, SHIFT пернесін басып тұрыңыз. Жалғыз элементтің таңдалған күйін ажырата қосқанда, CTRL пернесін басып тұрыңыз.

Тор аймағы.

Орындалатын әрекет

Басу

Ұяшықтар арасында жылжу

Көрсеткі пернелер немесе TAB немесе SHIFT+TAB

Ағымдық бағандағы соңғы жолға жылжу

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ағымдық бағандағы бірінші жолға жылжу

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Тордың көрінетін бөлігіндегі жоғарғы сол жақ ұяшыққа жылжу

CTRL+HOME

Астыңғы оң жақ ұяшыққа жылжу

CTRL+END

Ашылмалы тізімде жылжу

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Тор бағанын толықтай таңдау

CTRL+БОС ОРЫН пернесі

Өңдеу күйі мен ұяшық таңдау күйі арасында ажырата қосу

F2

Ұяшық ішіндегі таңдалған мәтінді аралық сақтағышқа көшіріңіз (өңдеу күйінде)

CTRL+C

Ұяшық ішіндегі таңдалған мәтінді қиып алып, оны аралық сақтағышқа қою (өңдеу күйінде)

CTRL+X

Мәтінді аралық сақтағыштан алып қою (өңдеу күйінде)

CTRL+V

Ұяшықта өңдеу кезінде кірістіру және бірінің үстіне бірін теру күйі арасында ажырата қосу

INS

Шығу бағанындағы құсбелгі көзін ажырата қосуЕскерім    Егер бірнеше элемент таңдалған болса, осы пернені басу барлық таңдалған элементтерге әсер етеді.

БОС ОРЫН пернесі

Ұяшықтың таңдалған мазмұнын жою

DELETE

Сұраудағы таңдалған деректер бағанын қамтитын жолды жою Ескерім    Егер бірнеше элемент таңдалған болса, осы пернені басу барлық таңдалған элементтерге әсер етеді.

DELETE

Таңдалған тор бағанының барлық мәндерін жою

DELETE

Қолда бар жолдар арасына жол кірістіру

INS (тор жолын таңдағаннан соң)

Немесе … бағанын қосу

INS (Немесе … бағанын таңдағаннан соң)

SQL бөлігі.

SQL бөлігінде жұмыс жасаған кезде, сөздер арасында көшіп жүруге арналған CTRL+ көрсеткі пернелері сияқты стандартты Windows өңдеу пернелерін және Өңдеу мәзіріндегі Қиып алу, Көшіру және Қою әрмендерін қолдана аласыз.

Ескерту :  Тек мәтінді ғана кірістіре аласыз; бірінің үстіне бірін теру күйі жоқ.

Жиынтық кесте көріністерімен жұмыс жасау.

Жиынтық кесте көрінісі.

Жиынтық кесте көрінісіндегі элементтерді таңдауға арналған пернелер.

Орындалатын әрекет

Басу

Бөлектелгенді солдан оңға, одан кейін төмен жылжыту

TAB пернесі

Бөлектелгенді жоғарыдан төменге, одан кейін оңға жылжыту

ENTER

Егер ағымдық ұяшық сол жақ шеттегі ұяшық болып табылса, SHIFT+TAB алдыңғы жолдағы соңғы ұяшықты таңдайды.

SHIFT+TAB

Егер ағымдық ұяшық ең жоғарыдағы ұяшық болып табылса, SHIFT+ENTER алдыңғы бағандағы соңғы ұяшықты таңдайды.

SHIFT+ENTER

Жол аймағындағы келесі элементтің мәлімет ұяшықтарын таңдау

CTRL+ENTER

Жол аймағындағы алдыңғы элементтің мәлімет ұяшықтарын таңдау

SHIFT+CTRL+ENTER

Егер жол немесе баған өрісі таңдалған болса, өрістегі деректердің бірінші элементіне өту үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ басыңыз, одан кейін келесі немесе алдыңғы элементке немесе өріске қайту үшін көрсеткі пернесін басыңыз.

Көрсеткі пернелері

Бөлектелгенді көрсеткі пернесінің бағытында кеңейту немесе азайту

SHIFT+көрсеткі пернелері

Бөлектелгенді көрсеткі пернесінің бағытында соңғы ұяшыққа жылжыту

CTRL+көрсеткі пернелері

Таңдалған элементті көрсеткі пернесінің бағытында жылжыту

SHIFT+ALT+көрсеткі пернелері

Ағымдық жолдың сол жақ шетіндегі ұяшықты таңдау

HOME

Ағымдық жолдың оң жақ шетіндегі ұяшықты таңдау

END

Алғашқы жолдың сол жақ шетіндегі ұяшықты таңдау

CTRL+HOME

Соңғы жолдың соңғы ұяшығын таңдау

CTRL+END

Таңдалғанды бірінші жолдың сол жақ шетіндегі ұяшығына кеңейте бөлектеу

SHIFT+CTRL+HOME

Таңдалғанды соңғы жолдың соңғы ұяшығына дейін кеңейте бөлектеу

SHIFT+CTRL+END

Деректер, қорытынды деректер немесе мәліметтің ағымдық таңдалған элементінің өрісін таңдау

CTRL+БОС ОРЫН пернесі

Ағымдық таңдалған ұяшықты қамтитын жолды толықтай таңдау

SHIFT+БОС ОРЫН

Жиынтық кесте күйі толығымен таңдау

CTRL+A

Келесі экранды көрсету

PAGE DOWN

Алдыңғы экранды көрсету

PAGE UP

Таңдалған элементті бір экранға төмен кеңейту

SHIFT+PAGE DOWN

Таңдалған элементті бір экранға азайту

SHIFT+PAGE UP

Келесі экранды оң жаққа көрсету

ALT+PAGE DOWN

Алдыңғы экранды сол жаққа көрсету

ALT+PAGE UP

Таңдалғанды оң жақтағы бетке дейін кеңейте бөлектеу

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

Таңдалғанды сол жақтағы бетке дейін кеңейте бөлектеу

SHIFT+ALT+PAGE UP

Пәрмендерді орындауға арналған пернелер.

Орындалатын әрекет

Басу

Анықтама тақырыптарын көрсету

F1

Жиынтық кесте көрінісінің таңдалған элементінің мәтінмәндік мәзірін көрсетіңіз. Жиынтық кесте көрінісіндегі пәрмендерді орындау үшін, мәтінмәндік мәзірлерді қолданыңыз.

SHIFT+F10

Мәтінмәндік мәзірде пәрменді орындау

Асты сызылған әріп

Мәтінмәндік мәзірді пәрменді орындамастан жабу

ESC

Сипаттар тілқатысу терезесін ашу

ALT+ENTER

Сипаттар тілқатысу терезесін жабу

ALT+F4

Орындалу барысындағы жаңарту амалын болдырмау

ESC

Таңдалған деректерді жиынтық кесте көрінісінен аралық сақтағышқа көшіру

CTRL+C

Жиынтық кесте көрінісінің мазмұнын Microsoft Excel 2010Excel 2010 нұсқасына экспорттаңыз

CTRL+E

Деректерді бейнелеуге, жасыруға, сүзгілеуге немесе сұрыптауға арналған пернелер.

Орындалатын әрекет

Басу

Шығарып алу көрсеткіштерін элементтер жанында көрсету немесе жасыру ( Қосу жолағы және Алу жолағы жолақтары)

CTRL+8

Ағымдағы таңдалған элементті шығарып алу

CTRL+ҚОСУ ТАҢБАСЫ (сандық пернетақтада)

Ағымдағы таңдалған элементті жасыру

CTRL+АЛУ ТАҢБАСЫ (сандық пернетақтада)

Ағымдағы таңдалған өрістің тізімін ашу

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ең соңғы таңдалған элементке рет-ретімен жылжып, өріс тілқатысу терезесіндегі Жарайды түймешігіне және Болдырмау түймешігіне ауысыңыз

TAB пернесі

Өрістің ашылмалы тізіміндегі келесі элементке ауысу

Көрсеткі пернелері

Өрістің ашылмалы тізіміндегі ағымдық элементке арналған құсбелгі көзін қою немесе алып тастау

БОС ОРЫН пернесі

Өрістің ашылмалы тізімін жауып, енгізілген өзгертулерді қолдану

ENTER

Өрістің ашылмалы тізімін енгізілген өзгертулерді қолданбастан жабу

ESC

Автосүзгіні қосу немесе ажырату

CTRL+T

Таңдалған өріс немесе қорытынды деректерді өсуі бойынша сұрыптау (A – Я, 0 – 9)

CTRL+SHIFT+A

Таңдалған өріс немесе қорытынды деректерді кемуі бойынша сұрыптау (Я – A, 9 – 0)

CTRL+SHIFT+Z

Таңдалған мүшені жоғары немесе солға қарай жылжыту

ALT+SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ALT+SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалған мүшені төмен немесе оңға қарай жылжыту

ALT+SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ немесе ALT+SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жиынтық кесте көрінісінің орналасуына өрістер мен қорытындыларды қосу және өзгертуге арналған пернелер.

Өрістер тізімі аймағында жұмыс істеуге арналған пернелер.

Орындалатын әрекет

Басу

Өрістер тізімі аймағын көрсету немесе бұрын көрсетілген болса, оны белсендіру

CTRL+L

Өрістер тізімі аймағында келесі элементке жылжу

Көрсеткі пернелері

Алдыңғы элементке ауысып, оны бөлектеу

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Келесі элементке ауысып, оны бөлектеу

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Алдыңғы элементке ауысып, бірақ элементті бөлектемеу

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Келесі элементке ауысып, бірақ элементті бөлектемеу

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Кезелімдегі элемент бөлектелген болса, элементті бөлектеу ішінен алып тастау және керісінше

CTRL+БОС ОРЫН пернесі

Мазмұнын көрсету үшін, ағымдағы элементті Өрістер тізімі аймағында шығарып алыңыз. Не болмаса қолда бар қорытынды өрістерін көрсету үшін, қорытындыларды шығарып алыңыз.

ҚОСУ БЕЛГІСІ (сандық пернетақта)

Өрістер тізімі аймағындағы ағымдық элементтің мазмұнын жасыру үшін, бұл элементті тасалау немесе қолда бар қорытынды өрістерін жасыру үшін Қорытындыларды тасалау үшін.

АЛУ БЕЛГІСІ (сандық пернетақта)

Рет-ретімен, ең соңғы таңдалған элементке, Қосу түймешігін және Өрістер тізімі аймағында Қосу түймешігінің жанындағы тізімге ауысу

TAB пернесі

Өрістер тізімі аймағында Қосу түймешігінің жанындағы ашылмалы тізімді ашу үшін. Тізімдегі келесі элементке өту үшін көрсеткі пернелерін пайдаланып, одан кейін элементті таңдау үшін ENTER басыңыз.

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Өрістер тізімі аймағындағы бөлектенген өрісті Қосу тізімінде бейнеленген жиынтық кесте көрінісіндегі аймаққа қосу

ENTER

Өрістер тізімі аймағын жабу

ALT+F4

Өрістер мен қорытындыларды қосуға арналған пернелер.

Орындалатын әрекет

Басу

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өріске жаңа қорытынды өрісін Қосу жиынтық функциясын пайдалану арқылы қосу

CTRL+SHIFT+S

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өріске жаңа қорытынды өрісін Санау жиынтық функциясын пайдалану арқылы қосу

CTRL+SHIFT+C

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өріске жаңа қорытынды өрісін Ең аз жиынтық функциясын пайдалану арқылы қосу

CTRL+SHIFT+M

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өріске жаңа қорытынды өрісін Ең көп жиынтық функциясын пайдалану арқылы қосу

CTRL+SHIFT+X

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өріске жаңа қорытынды өрісін Орташа мән жиынтық функциясын пайдалану арқылы қосу

CTRL+SHIFT+E

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өріске жаңа қорытынды өрісін Стандартты ауытқуы жиынтық функциясын пайдалану арқылы қосу

CTRL+SHIFT+D

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өріске жаңа қорытынды өрісін Басты жиынның стандартты ауытқуы жиынтық функциясын пайдалану арқылы қосу

CTRL+SHIFT+T

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өріске жаңа қорытынды өрісін Айырмашылық жиынтық функциясын пайдалану арқылы қосу

CTRL+SHIFT+V

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өріске жаңа қорытынды өрісін Басты жиын майдалығы жиынтық функциясын пайдалану арқылы қосу

CTRL+SHIFT+R

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өрістің аралық қорытындыларын және жалпы қорытындыларын қосу немесе ажырату

CTRL+SHIFT+B

Есептелген мәлімет өрісін қосу

CTRL+F

Орналасуды өзгертуге арналған пернелер.

Ескерту : Келесі төрт тіркесім пернетақтаның сандық тақтасындағы 1, 2, 3 немесе 4 бассаңыз, жұмыс жасамайды.

Орындалатын әрекет

Басу

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өрісті жол аймағына жылжыту

CTRL+1

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өрісті баған аймағына жылжыту

CTRL+2

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өрісті сүзгі аймағына жылжыту

CTRL+3

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған өрісті мәлімет аймағына жылжыту

CTRL+4

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған жол немесе баған өрісін жоғарылау деңгейге жылжыту

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жиынтық кесте көрінісіндегі таңдалған жол немесе баған өрісін төмендеу деңгейге жылжыту

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жиынтық кесте көрінісіндегі элементтерді пішімдеуге арналған пернелер.

Келесі тіркесімдерді қолдану үшін, әуелі мәлімет өрісін немесе қорытынды өрісінің деректер ұяшығын таңдаңыз.

Алғашқы жеті перне тіркесімдері таңдалған өрістің нөмірлік пішімін өзгертеді.

Орындалатын әрекет

Басу

Жалпы нөмір пішімін таңдалған қорытынды немесе мәлімет өрісіндегі мәндерге қолдану

CTRL+SHIFT+~ (ирек)

Валюта пішімін, жақша ішіндегі екі ондық сан орны және теріс сандармен бірге, таңдалған қорытынды немесе мәлімет өрісіндегі мәндерге қолдану

CTRL+SHIFT+$

Пайыз пішімін, ешқандай ондық сан орындарынсыз, таңдалған қорытынды немесе мәлімет өрісіндегі мәндерге қолдану

CTRL+SHIFT+%

Екі ондық саны бар экспоненциалды нөмір пішімін таңдалған қорытынды немесе мәлімет өрісіндегі мәндерге қолдану

CTRL+SHIFT+^

Күн, ай мен жыл жолақтары бар күн-ай пішімін таңдалған қорытынды немесе мәлімет өрісіндегі мәндерге қолдану

CTRL+SHIFT+#

Сағат, минут және AM немесе PM өрістері бар уақыт пішімін таңдалған қорытынды немесе мәлімет өрісіндегі мәндерге қолдану

CTRL+SHIFT+@

Екі ондық саны бар сандық пішімді мыңдықтар бөлгіші және теріс мәндердің алу белгісін, таңдалған қорытынды немесе мәлімет өрісіндегі мәндерге қолдану

CTRL+SHIFT+!

Жиынтық кесте көрінісінің таңдалған өрісіндегі мәтінге қалың пішімді қолдану

CTRL+B

Жиынтық кесте көрінісінің таңдалған өрісіндегі мәтіннің астын сызу

CTRL+U

Жиынтық кесте көрінісінің таңдалған өрісіндегі мәтінге көлбеу пішімін қолдану

CTRL+I

Жиынтық диаграмма көрінісі.

Диаграммадағы элементтерді таңдауға арналған пернелер.

Орындалатын әрекет

Басу

Диаграммадағы келесі элементті таңдау

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Диаграммадағы алдыңғы элементті таңдау

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Элементтердің келесі тобын таңдау

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Элементтердің алдыңғы тобын таңдау

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Сипаттар және параметрлермен жұмыс жасауға арналған пернелер.

Орындалатын әрекет

Басу

Сипаттар тілқатысу терезесін ашу

ALT+ENTER

Сипаттар тілқатысу терезесін жабу

ALT+F4

Сипаттар тілқатысу терезесі белсенді кезде, белсенді қойындыдағы келесі элементті таңдау

TAB пернесі

Сипаттар тілқатысу терезесі белсенді кезде келесі қойындыны таңдау

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Сипаттар тілқатысу терезесіндегі қойынды белсенді кезде, алдыңғы қойындыны таңдау

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Құрамында тізімі немесе бояғышы бар түймешік таңдалған кезде, тізім немесе бояғышты көрсету

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Мәтінмәндік мәзірді көрсету

SHIFT+F10

Мәтінмәндік мәзірде пәрменді орындау

Асты сызылған әріп

Мәтінмәндік мәзірді пәрменді орындамастан жабу

ESC

Өрістермен жұмыс жасауға арналған пернелер.

Орындалатын әрекет

Басу

Ағымдағы таңдалған өрістің тізімін ашу

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Пішіннің ашылмалы тізімінде рет-ретімен ең соңғы таңдалған элементке, Жарайды түймешігін жәнеБолдырмаутүймешігіне ауысу

TAB пернесі

Пішіннің ашылмалы тізімінде, келесі элементке ауысу

Көрсеткі пернелері

Пішіннің ашылмалы тізімінде, ағымдық элементке арналған құсбелгі көзін қою немесе алып тастау

БОС ОРЫН пернесі

Өрістің ашылмалы тізімін жауып, енгізілген өзгертулерді қолдану

ENTER

Өрістің ашылмалы тізімін енгізілген өзгертулерді қолданбастан жабу

ESC

Өрістер тізімі аймағында жұмыс істеуге арналаған пернелер.

Орындалатын әрекет

Басу

Өрістер тізімі аймағын көрсету немесе бұрын көрсетілген болса, оны белсендіру

CTRL+L

Өрістер тізімі аймағында келесі элементке жылжу

Көрсеткі пернелері

Алдыңғы элементке ауысып, оны бөлектеу

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Келесі элементке ауысып, оны бөлектеу

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Алдыңғы элементке ауысып, бірақ элементті бөлектемеу

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Келесі элементке ауысып, бірақ элементті бөлектемеу

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Кезелімдегі элемент бөлектелген болса, элементті бөлектеу ішінен алып тастау және керісінше

CTRL+БОС ОРЫН пернесі

Өрістер тізімі аймағындағы ағымдағы элементтің мазмұнын көрсету үшін, бұл элементті шығарып алу немесе қолда бар қорытынды өрістерін көрсету үшін, қорытындыларды шығарып алу

ҚОСУ БЕЛГІСІ (сандық пернетақта)

Өрістер тізімі аймағындағы ағымдық элементтің мазмұнын жасыру үшін, бұл элементті тасалау немесе қолда бар қорытынды өрістерін жасыру үшін Қорытындыларды тасалау

АЛУ БЕЛГІСІ (сандық пернетақта)

Ең соңғы таңдалған элементке, Қосу түймешігін және Өрістер тізіміаймағында Қосу түймешігінің жанындағы тізімге ауысу

TAB пернесі

Өрістер тізімі аймағында Қосу түймешігінің жанындағы ашылмалы тізімді ашу үшін. Тізімдегі келесі элементке өту үшін көрсеткі пернелерін пайдаланып, одан кейін элементті таңдау үшін ENTER басыңыз.

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Өрістер тізімі аймағындағы бөлектенген өрісті Қосу тізімінде бейнеленген түсіру аймағына қосу

ENTER

Өрістер тізімі аймағын жабу

ALT+F4

Microsoft Office Fluent таспасы

Office Fluent таспасы

 1. ALT пернесін басыңыз.

  Ағымдағы көріністе қол жететін әрбір мүмкіндікке арналған Пернелер жөніндегі кеңестер көрсетіледі.

 2. Пайдалануға қалаған мүмкіндіктің үстіндегі Пернелер үшін кеңесте бейнеленген әріпті басыңыз.

 3. Басылатын әріпке қарай қосымша перне туралы кеңестер көрсетілуі мүмкін. Мысалы, Сыртқы деректер қойындысы белсенді болып, C пернесін бассаңыз, Жасау қойындысы сол қойындыдағы топтарға арналған перне туралы кеңестер бірге көрсетіледі.

 4. Пайдаланылуы қажет пәрменнің немесе басқару элементінің керекті әрпі басылғанша әріптерді баса беріңіз. Кейбір жағдайларда, пәрмені бар топтың әрпін басу қажет болады.

  Ескерту : Сіз жүргізіп отырған әрекетті болдырмау және Пернелер үшін кеңестерді жасыру үшін, ALT пернесін басыңыз.

Интернеттегі Анықтама

Анықтама терезесін пайдалануға арналған пернелер тіркесімі.

Анықтама терезесінде барлық тақырыптар және басқа Анықтама бөлімдері көрсетіледі.

Анықтама терезесінде

Орындалатын әрекет

Басу

Анықтама терезесін ашу

F1

Анықтама терезесін жабу

ALT+F4

Анықтама терезесі мен белсенді бағдарлама арасында ауысу

ALT+TAB

Бағдарлама атауы басты бетке қайту

ALT+HOME

Анықтама терезесіндегі келесі нысанды таңдау

TAB

Анықтама терезесіндегі алдыңғы нысанды таңдау

SHIFT+TAB

Белгілі бір нысан үшін әрекетті жүргізу

ENTER

Анықтама терезесінің Бағдарлама атауы анықтамасын шолу бөлімінде сәйкесінше келесі немесе алдыңғы элементті таңдау.

TAB немесе SHIFT+TAB

Анықтама терезесінің Бағдарлама атауы анықтамасын шолу бөлігінде, таңдалған элементті, сәйкесінше, шығарып алу немесе тасалау

ENTER

Тақырыптың жоғарғы бөлігіндегі Бәрін көрсету немесе Бәрін жасыру сілтемелерін қоса алғанда, келесі жасырын мәтінді немесе еренсілтемені таңдау.

TAB

Алдыңғы жасырын мәтінді немесе еренсілтемені таңдау.

SHIFT+TAB

Таңдалған Бәрін көрсету, Бәрін жасыру, жасырын мәтін немесе еренсілтеме үшін әрекетті жүргізу.

ENTER

Алдыңғы Анықтама тақырыбына (Артқа түймешігі) қайтару.

ALT+СОЛҒА КӨРСЕТКІ немесе ОҢҒА КӨРСЕТКІ

Келесі Анықтама тақырыбына (Алға түймешігі) жылжу.

ALT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Ағымдағы көрсетілетін Анықтама тақырыбында, бағытқа сәйкес, шағын өсіріммен жоғары немесе төмен жылжу.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ, ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ағымдағы көрсетілетін Анықтама тақырыбында, бағытқа сәйкес, үлкен өсіріммен жоғары немесе төмен жылжу.

PAGE UP, PAGE DOWN

Оны орындау үшін Анықтама терезесі белсенді кезелімде болуы тиіс (Анықтама терезесіне нұқыңыз).

SHIFT+F10

Әрекетті (Тоқтату түймешігі) тоқтату.

ESC

Терезені (Жаңарту түймешігі) жаңарту.

F5

Ағымдағы Анықтама тақырыбын басып шығару.

Ескерту : Егер меңзер ағымдағы анықтама тақырыбында болмаса, F6 пернесін, содан кейін CTRL+P пернелер тіркесімін басыңыз.

CTRL+P

Байланыс күйін өзгерту

F6, одан кейін таңдаулар тізімін ашу үшін ENTER басыңыз.

Анықтама терезесі ішіндегі аумақтар арасында көшіп жүру; мәселен, құралдар тақтасы, Іздеу тізімі арасында көшіп жүру.

F6

Бұтақ күйіндегі Мазмұн кестесінен келесі немесе алдыңғы нысанды таңдау, орналасуға сәйкес.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ, ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бұтақ күйіндегі Мазмұн кестесінде, белгілі бір нысанды шығарып алу немесе тасалау үшін, орналасуға сәйкес.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ, ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Microsoft Office бағдарламасының негізгі әрекеттері

Терезелерді көрсету және пайдалану.

Орындалатын әрекет

Басу

Келесі терезеге ауысу.

ALT+TAB

Алдыңғы терезеге ауысу.

ALT+SHIFT+TAB

Белсенді терезені жабу.

CTRL+W немесе CTRL+F4

Бағдарлама терезесіндегі басқа аймақтан тапсырмалар аймағына (сағат тілі бағытында) өту. F6 пернесін бірнеше рет басуыңыз қажет болуы мүмкін.

Ескерту : Егер F6 пернесін басу қалаған тапсырмалар аймағын көрсетпесе, кезелімді мәзір жолағына немесе Microsoft Office Fluent таспасына апару үшін, ALT пернесін басып, тапсырмалар аймағына өту үшін, CTRL+TAB пернелер тіркесімін басып көріңіз.

F6

Бірнеше терезе ашық болғанда келесі терезеге ауысу.

CTRL+F6

Алдыңғы терезеге ауысу.

CTRL+SHIFT+F6

Құжат терезесі үлкейтілмеген болса, Өлшем әмірін жүргізу (терезеге арналған Басқару мәзірінде). Терезенің өлшемін өзгерту үшін көрсеткі пернелерін пайдаланыңыз; әрекет орындалғаннан соң, ENTER пернесін басыңыз.

CTRL+F8

Терезені барынша кішірейту (кейбір Microsoft Office бағдарламалары үшін ғана жұмыс істейді).

CTRL+F9

Таңдалған терезені барынша жазу немесе қалпына келтіру.

CTRL+F10

Бейнебеттің суретін аралық сақтағышқа көшіру.

PRINT SCREEN

Таңдалған терезенің суретін аралық сақтағышқа көшіру.

ALT+PRINT SCREEN

Мәтін немесе ұяшықтарда жылжу.

Орындалатын әрекет

Басу

Бір таңбаны сол жаққа жылжыту.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір таңбаны оң жаққа жылжыту.

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір жолды жоғары жылжыту.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір жолды төмен жылжыту.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бір сөзді сол жаққа жылжыту.

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзді оң жаққа жылжыту.

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жолдың соңына дейін жылжу.

END

Жолдың басына дейін жылжу.

HOME

Жоғарғы ежеге жылжу.

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Төменгі ежеге жылжу.

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Мәтін жолағының соңына жылжу.

CTRL+END

Мәтін жолағының басына жылжу.

CTRL+HOME

Соңғы Табу әрекетін қайталау.

SHIFT+F4

Кестелерде жылжу және жұмыс істеу.

Орындалатын әрекет

Басу

Келесі ұяшыққа ауысу.

TAB

Алдыңғы ұяшыққа ауысу.

SHIFT+TAB

Келесі жолға ауысу.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Алдыңғы жолға ауысу.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Ұяшыққа қойынды енгізу.

CTRL+TAB

Жаңа ежеден бастау.

ENTER

Кестенің төменгі жағына жаңа жолды қосу.

Соңғы жолдың соңында TAB пернесін басу

Тапсырмалар аймақтарына қатынас орнату және оларды пайдалану.

Орындалатын әрекет

Басу

Бағдарлама терезесіндегі басқа аймақтан тапсырмалар аймағына өту үшін. (F6 пернесін бірнеше рет басуыңыз қажет болуы мүмкін.)

Ескерту : Егер F6 пернесін басу қалаған тапсырмалар аймағын көрсетпесе, кезелімді мәзір жолағына орнату үшін, ALT пернесін басып, тапсырмалар аймағына жылжу үшін, CTRL+TAB пернелер тіркесімін басып көріңіз.

F6

Мәзірдің немесе құралдар тақтасының белсенді кезінде, тапсырмалар аймағына жылжу үшін. (CTRL+TAB пернелерін бірнеше рет басуыңыз қажет болуы мүмкін.)

CTRL+TAB

Тапсырмалар аймағының белсенді кезінде, тапсырмалар аймағындағы келесі немесе алдыңғы параметрін таңдау.

TAB немесе SHIFT+TAB

Тапсырмалар аймағының мәзірінде әмірлердің барлығын көрсету.

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Таңдалған ішкі мәзірдегі мүмкіншіліктер арасында жылжу; тілқатысу терезесіндегі мүмкіндіктер тобының белгілі мүмкіндіктер арасында жылжу.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ немесе ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген мәзірді ашу немесе таңдалған батырмаға тағайындалған әрекетті орындау.

БОС ОРЫН пернесі немесе ENTER

Мәтінмәндік мәзірді ашу; таңдалған жинақтың нысаны үшін арналған ашылмалы мәзірді ашу.

SHIFT+F10

Мәзір немесе ішкі мәзір көрінетін кезде, мәзір немесе ішкі мәзірдегі бірінші немесе соңғы пәрменді таңдау.

HOME немесе END

Таңдалған жиынтық тізімінде жоғарыға немесе төменге жылжу

PAGE UP немесе PAGE DOWN

Таңдалған жиынтықтар тізімінің жоғарғы немесе астыңғы жағына жылжу.

CTRL+HOME немесе CTRL+END

Кеңестер

Құралдар тақтасын, мәзірлерді және тапсырмалар аймақтарының өлшемін өзгерту және жылжыту.

 1. Мәзір жолағын таңдау үшін ALT басыңыз.

 2. Қалаған құралдар тақтасын немесе тапсырмалар аймағын таңдау үшін CTRL+TAB пернелерін бірнеше рет басыңыз.

 3. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Құралдар тақтасының өлшемін өзгерту.

  1. Құралдар тақтасында Құралдар тақтасы параметрлері мәзірін көрсету үшін, CTRL+ БОС ОРЫН пернелер тіркесімін басыңыз.

  2. Өлшем пәрменін таңдап, одан кейін ENTER басыңыз.

  3. Бір уақта бір пикселдің өлшемін өзгерту үшін CTRL+ көрсеткі пернелерін пайдаланыңыз.

  Құралдар тақтасын жылжыту.

  1. Құралдар тақтасында Құралдар тақтасы параметрлері мәзірін көрсету үшін, CTRL+ БОС ОРЫН пернелер тіркесімін басыңыз.

  2. Жылжу пәрменін таңдап, одан кейін ENTER басыңыз.

  3. Құралдар тақтасын орналастыру үшін жүгірткілерді пайдаланыңыз. Өлшемді бір мезгілде бір пикселге өзгерту үшін CTRL+ жүгірткі пернелерін басыңыз. Құралдар тақтасын ажырату үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін қайталап басыңыз. Құралдар тақтасын тігінен сол немесе оң жақта бекіту үшін, құралдар тақтасы сол немесе оң жақта болғанда, сәйкесінше СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ пернелерін басыңыз.

  Тапсырмалар аймағының өлшемін өзгерту.

  1. Тапсырмалар аймағында, қосымша пәрмендердің мәзірін көрсету үшін, CTRL+БОС ОРЫН пернелер тіркесімін басыңыз.

  2. Өлшем пәрменін таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін пайдаланып, содан кейін ENTER басыңыз.

  3. Өлшемді бір пикселге өзгерту үшін CTRL+ көрсеткі пернелерін басыңыз.

  Тапсырмалар аймағын жылжыту.

  1. Тапсырмалар аймағында, қосымша пәрмендердің мәзірін көрсету үшін, CTRL+БОС ОРЫН пернелер тіркесімін басыңыз.

  2. Жылжу пәрменін таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін пайдаланып, содан кейін ENTER басыңыз.

  3. Бір уақта бір пикселге жылжыту үшін CTRL+ көрсеткі пернелерін басыңыз.

 4. Жылжыту немесе өлшем өзгертуді аяқтағаннан соң, ESC басыңыз.

Тілқатысу терезелерін пайдалану.

Орындалатын әрекет

Басу

Келесі мүмкіндікке немесе мүмкіндіктер тобына жылжу.

TAB

Алдыңғы мүмкіндікке немесе мүмкіндіктер тобына жылжу.

SHIFT+TAB

Тілқатысу терезесіндегі келесі қойындыға ауысыңыз.

CTRL+TAB

Тілқатысу терезесінің алдыңғы қойындыға ауысыңыз.

CTRL+SHIFT+TAB

Ашылмалы тізімдегі мүмкіндіктер немесе мүмкіндіктер тобындағы мүмкіндіктер арасында ауысу.

Көрсеткі пернелері

Белгілі бір батырмаға тағайындалған әрекетті жүргізу; таңдалған көзге құсбелгі қою немесе алу.

БОС ОРЫН пернесі

Тізім жабық болса, оны ашып, тізім ішіндегі сол параметрге ауысу.

Ашылмалы тізімдегі мүмкіндіктің алғашқы әрпі

Мүмкіндікті таңдау; көзге құсбелгі қою немесе алу.

ALT+ параметр атауындағы асты сызылған әріп

Таңдалған ашылмалы тізімді ашу.

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ашылмалы тізімді жабу; әмірді жою және тілқатысу терезесін жабу.

ESC

Тілқатысу терезесіндегі әдепкі батырмаға тағайындалған әрекетті жүргізу.

ENTER

Тілқатысу терезесіндегі жолақтарды пайдалану.

Енгізу жолағы — пайдаланушының аты немесе қалтаға апаратын жол сияқты жазба енгізілетін немесе қойылатын бос орын.

Орындалатын әрекет

Басу

Жазбаның басына жылжу.

HOME

Жазбаның соңына жылжу.

END

Бір таңбаға солға немесе оңға қарай жылжу.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзді сол жаққа жылжыту.

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзді оң жаққа жылжыту.

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Сол жақтағы бір таңбаны таңдау немесе таңдауды болдырмау.

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Оң жақтағы бір таңбаны таңдау немесе таңдауды болдырмау.

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Сол жақтағы бір сөзді таңдау немесе таңдауды болдырмау.

CTRL+SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Оң жақтағы бір сөзді таңдау немесе таңдауды болдырмау.

CTRL+SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кірістіру нүктесінен жазбаның басына дейін бөлектеу.

SHIFT+HOME

Кірістіру нүктесінен жазбаның аяғына дейін бөлектеу.

SHIFT+END

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×