About Office 365 admin roles

Рұқсаттар пайдаланушылардың Office 365 қызметінде жасаған немесе көрген нәрселерге қалай әсер етеді ? SharePoint Online негіздері рөлдері мен рұқсаттары Exchange Online рөлдері мен рұқсаттарына қалай қатысты, бұл рөлдерді қайда тағайындайсыз және пайдаланушыларда осы рөлдер мен рұқсаттар болса не істей алады? Бұл жиі қойылатын сұрақтарға және тағы басқаларға жауап береді.

Нені білгіңіз келеді?

Басқа Office 365 қызметтері тарапынан пайдаланылатын рұқсаттар үлгілері қандай?

Қызмет

Рұқсаттар үлгілері

Office 365

Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Business негіздері және Айрықша Office 365 Business   

Бұл жоспарлардағы әр пайдаланушыға арналған рұқсаттар сол пайдаланушыға тағайындалған рөл арқылы айқындалады. Бұл құрылым рөлге негізделген кіру басқаруы болып табылады (RBAC).

Бес әкімші рөлі бар:

 • Жалпы әкімші

 • Шот ұсыну әкімшісі

 • Құпиясөз әкімшісі

 • Қызмет әкімшісі

 • Пайдаланушыны басқару әкімшісі

Бұл жоспарлар өзінің ұйымы үшін кірген тұлға автоматты түрде жалпы немесе жоғары деңгейдегі әкімші болады. Осы жоспарлар ішіндегі әкімші рөлдері туралы қосымша ақпарат алу үшін Әкімші рөлдерін тағайындау бөлімін қараңыз.

Өкілетті әкімші   

Тұтынушы тарапынан өкілетті әкімшіні ұсыну үшін рұқсат етілген Microsoft серіктес компаниялары әкімші рұқсаттарын компаниядағы агенттерді немесе тұтынушыларды қолдау үшін тағайындай алады.

Серіктес орната алатын рөлдер:

 • Жалпы әкімші сияқты басымдықтары бар толық басқару.

 • Құпиясөз әкімшісі сияқты басымдықтары бар шектелген басқару.

Серіктес өкілетті әкімші ретінде пайдаланушыларға рұқсаттар тағайындамас бұрын тұтынушы өкілетті әкімші ретінде өздерінің тіркелгісіне серіктес қосу керек. Бұл процесс өкілетті серіктес тарапынан басталады. Серіктес оларға өкілетті әкімші ретінде әрекет етуге рұқсаттар беретініңіз жайлы сұрайтын электрондық хабар жібереді. Қосымша ақпарат алу үшін Өкілетті әкімшіні қосу немесе жоюбөлімін қараңыз.

Office 365 Small Business (қазақша нұсқасы) және Office 365 Small Business Premium (қазақша нұсқасы)   

Бұл жоспарлар ішінде бір ғана әкімші түрі бар. Ұйымыңыздың жоспары үшін қызметіне тіркелген адам автоматты түрде әкімші болады. Содан кейін ол қажет болған жағдайда ұйымдағы басқа пайдаланушыларға әкімші рұқсаттарын тағайындай алады. Барлық әкімшілерде бірдей рұқсаттар бар. Жоспарлардағы әкімші рұқсаттары туралы қосымша ақпарат алу үшін Әкімші рұқсаттарын тағайындау бөлімін қараңыз.

Exchange Online

Әкімші рөлдері мен рұқсаттары   

Сондай-ақ, Exchange Online қызметі рөлге негізделген кіру басқаруын (RBAC) рұқсаттар пайдаланушыларды басқару рөлі тарапынан анықталуы үшін пайдаланады, бірақ Exchange Online қызметінде пайдаланылатын әкімші рөлдері Office 365 порталында пайдаланылатын рөлдерден өзгеше.

Exchange Online қызметіндегі рұқсаттар бөлімін Exchange Online рұқсаттар мен әкімші рөлдері туралы ақпарат алу үшін қараңыз, оның ішінде:

 • Exchange Online қызметіндегі рөлге негізделген кіруді басқару

 • Exchange Online қызметіндегі әкімші рөлінің топтары

 • Exchange Online қызметіндегі рөл тағайындау саясаты

 • Exchange Online қызметіндегі барлық рөлдердің тізімі

Жеке пошта жәшігінің рұқсаттары   

Пайдаланушыға басқа біреудің пошта жәшігін ашуға немесе басқа пайдаланушы ретінде электрондық хабар жіберуге рұқсат беру сияқты жеке пошта жәшігінің рұқсаттары RBAC рөлдерімен тағайындалмайды. Алушыларға арналған рұқсаттарды басқару бөлімін жеке пошта жәшігі рұқсаттары туралы қосымша ақпарат алу үшін қараңыз, оның ішінде:

 • Әкімшіге пайдаланушының пошта жәшігін ашып, мазмұнын қарауға мүмкіндік беру

 • Пайдаланушыларға Жіберу рұқсатын беру

SharePoint Online

SharePoint Online қызметіндегі сайттарды, тізімдерді және SharePoint Online элементтерін қорғау үшін жасалған жеке қауіпсіздік үлгісі мен топтар бар. Бір ортақ рөл бар, бірақ ол SharePoint Online әкімшісі. Office 365 ішіне кірген адам автоматты түрде жалпы әкімші және SharePoint Online әкімшісі болады. SharePoint Online ішіне автоматты түрде орнатылған топ сайты үшін бастапқы сайттар жиынтығының жалпы әкімшісі ретінде қамтылады.

Ескерту : Кірудің әдепкі деңгейіне, SharePoint онлайн әкімші сайтына және сайттардың байланыстырылған тізіміне қосылғанда SharePoint лицензиясы Жалпы әкімшіге тағайындалуы керек немесе сізге “Кіруден бас тартылды” хабары көрсетіледі.

Office 365 Small Business (қазақша нұсқасы) және Office 365 Small Business Premium (қазақша нұсқасы) басқа барлық Office 365 жоспарларындағы SharePoint Online әкімшісі SharePoint Online әкімші орталығы деп аталатын ерекше басқару сайтына кіре алады. Бұл SharePoint Online әкімшісі басқа пайдаланушыларға сайттар жиынтығының әкімшілері ретінде тағайындайтын сайт болып табылады.

Басқа Office 365 әкімші рөлдері (құпиясөз әкімшісі, есепшот әкімшісі және пайдаланушыларды басқару әкімшісі) SharePoint Online қауіпсіздік үлгісінде рөл ойнамайды. SharePoint Online өзінің қауіпсіздік үлгісі бар.

Сайттар жиынтығының әкімшілері мен рұқсаттары   

Сайт жиынтықтары SharePoint қызметінде рұқсаттар шектеулері ретінде қызмет етеді. Сайт жиынтығы жалғыз жоғары деңгейлі сайттың иерархиясында ұйымдастырылатын сайттар тобы. Бұл жоғары деңгейлі сайт жиынтығының түбірлі сайты деп аталады. Әдепкі бойынша http://www.contoso.com/ түбірлі сайтында орнатылған рұқсаттар http://www.contoso.com/informationTechnology сияқты ішкі сайттары тарапынан иеленеді.

Егер сіз жеке сайт жиынтықтарын жасасаңыз, оларда бірегей рұқсаттар болады. http://www.contoso.com/sites/Marketplace (жаңа сайт жиынтықтары /сайттардың жиынтығы доменнен кейінгі/топтар арқылы анықталады) сияқты жеке сайт жиынтығының өзінің жеке рұқсаттары болады және http://www.contoso.com сайтынан рұқсаттар алмайды.

Сайт жиынтығы әкімшілерінде SharePoint Online қызметін сайттар жиынтығының деңгейінде басқаруға рұқсаттары бар және олардың рұқсаттары өздері басқаратын сайттар жинақтарындағы барлық ішкі сайттар мен мазмұнға кеңейтіледі.

Әкімшілерге жатпайды   

SharePoint Online сайтының көптеген пайдаланушылары әкімшілерге жатпайды. Оларды әдепкі SharePoint Online қауіпсіздік тобына (Мүшелер, Иеленушілер, Қараушылар немесе Келушілер сияқты) тағайындай аласыз немесе оларды сайт иеленушісі немесе сайттар жиынтығының әкімшілері тарапынан жасалған пайдаланушылық топтарға орналастыра аласыз. Сондай-ақ, оларға жеке мақсаттарға байланысты сайтқа кіруге рұқсат бере аласыз, бірақ оларды топтарға тағайындауға кеңес береміз. Көптеген пайдаланушыларға жеке рұқсаттар беру басқару мәселелерін туғызады. Қосымша ақпарат алу үшін келесілерді қараңыз:

Бизнеске арналған онлайн Skype

Бизнеске арналған онлайн Skype қызметі Office 365 рұқсаттары жүйесін өте қарапайым түрде орындайды: кез келген Office 365 ғаламдық әкімші немесе пайдаланушыларды басқару әкімшісі болып табылатын тұлға, автоматты түрде Бизнеске арналған онлайн Skype әкімшісі болады. Пайдаланушыны екі Office 365 рөлдерінің біреуіне тағайындау Бизнеске арналған онлайн Skype басқаруға мүмкіндік береді. Бизнеске арналған онлайн Skype ішінде жеке рұқсаттары бар арнайы функциялар болмайды.

Менің Office 365 рұқсаттарым қандай қызметтерді кеңейтеді?

Office 365 порталы түрлі Office 365 қызметтерді қосуға болатын бақылау тақтасы. Office 365 порталында орнатылған рұқсаттар Office 365 порталындағы нысандарға ғана қолданылады.

Пайдаланушыларды Office 365 порталында Office 365 жазылымына қосқанда пайдаланушылар SharePoint Online топтарына SharePoint Online топ сайтында және Exchange Online топтарына қосуға қол жетімді болады.

Office 365 нұсқаларындағы белгілі бір әкімші рөлдерінің Exchange Online, SharePoint Online және Бизнеске арналған онлайн Skype бағдарламаларында сәйкес рөлі бар. Осы Office 365 әкімшісі рөлдерінің басқа Office 365 қызметтеріндегі рөлдерге аударылу тәсілі төмендегі кестеде берілген.

Office 365 әкімші рөлі

Осыған Exchange Online қызметінде аударады…

Осыған SharePoint Online қызметінде аударады…

Осыған Бизнеске арналған онлайн Skype қызметінде аударады…

жалпы әкімші

Exchange Online әкімшісі

Компания әкімшісі

SharePoint Online әкімшісі

Бизнеске арналған онлайн Skype әкімші

шот ұсыну әкімшісі

Қол жетімді емес

Қ/Е

Қ/Е

құпиясөз әкімшісі

Анықтама әкімшісі

Қ/Е

Бизнеске арналған онлайн Skype әкімшісі

қызмет әкімшісі

Қ/Е

Қ/Е

Қ/Е

пайдаланушыларды басқару әкімшісі

Қ/Е

Қолданылмайды

Бизнеске арналған онлайн Skype әкімші

Жоғарыдағы кестеде кейбір рұқсаттардың сипаттамалары бар:

 • Exchange Online   Exchange Online ішінде белгілеген көптеген рұқсаттар Exchange Online ішіндегі нысандарға ғана қолданылады; бірақ, Корпоративтік Office 365 және Office 365 Midsize Business (қазақша нұсқасы) ішіндегі рөлдер Exchange Online ішінде көрсетіледі:

  • Компания әкімшісі:   Office 365 Small Business (қазақша нұсқасы) және Office 365 Small Business Premium (қазақша нұсқасы) басқа барлық Office 365 жоспарларындағы ғаламдық әкімші рөлі Exchange Online қызметінде TenantAdmins_nnnnn деп аталатын қауіпсіздік тобы ретінде пайда болады. Бұл қауіпсіздік тобы Exchange басқару орталығындағы әкімші рөлі топтарының тізімінде пайда болады. Осы қауіпсіздік тобының көрсетілетін атауы – Компания әкімшісі.
   Әдепкі бойынша бұл қауіпсіздік тобы Ұйымды басқару рөлінің мүшесі болып табылады. Яғни Office 365 қызметіндегі ғаламдық әкімшілер – Exchange Online әкімшілері. Бұл пайдаланушылар барлық басқаруға қатысты тапсырмаларды Exchange әкімші орталығында немесе Windows PowerShell қызметін пайдаланып Exchange Online қосылу арқылы орындай алады. Жалғыз ерекше жағдай – Бірнеше пошта жәшіктерден іздеу. Әдепкі бойынша, тіпті Exchange Online әкімшілері де Бірнеше пошта жәшіктерден іздеуін пайдалана алмайды. Бірнеше пошта жәшіктерден іздеуін пайдалану үшін пайдаланушы Іздеуді басқару рөл тобының мүшесі болуы қажет. Қосымша ақпарат алу үшін Пайдаланушыны Discovery Management рөлдер тобына қосу бөлімін қараңыз.

  • Қолдау көрсету қызметінің әкімшісі:   Office 365 Small Business (қазақша нұсқасы) және Office 365 Small Business Premium (қазақша нұсқасы) басқа барлық Office 365 жоспарларындағы ғаламдық әкімші рөлі Exchange Online қызметінде HelpDeskAdmins_nnnnn деп аталатын қауіпсіздік тобы ретінде пайда болады. Бұл қауіпсіздік тобы Exchange басқару орталығындағы әкімші рөлі топтарының тізімінде пайда болады. Осы қауіпсіздік тобының көрсетілетін атауы – Қолдау көрсету қызметінің әкімшісі. Әдепкі бойынша бұл қауіпсіздік тобы Exchange Online қызметіндегі тек қарап шығу құқықтарымен ұйымды басқару рөлінің мүшесі болып табылады. Яғни Office 365 Small Business (қазақша нұсқасы) және Office 365 Small Business Premium (қазақша нұсқасы) басқа барлық Office 365 жоспарларындағы құпиясөз әкімшілері Exchange басқару орталығын пайдалана не Exchange Online қызметіндегі барлық нысандарды және нысан сипаттарын көру үшін Windows PowerShell көмегімен Exchange Online қосыла алады. Алайда, құпиясөз әкімшілерінің және қолдау көрсету қызметінің әкімшілерінің жаңа нысандарды жасау, бар нысандарды жою немесе бар нысандардың сипаттарын өзгерту мүмкіндігі жоқ.

 • SharePoint Online:   SharePoint Online қызметінде SharePoint Online қызметіндегі сайттарды, тізімдерді және элементтерді қорғау үшін жасалған жеке қауіпсіздік үлгісі мен топтар бар. Мұнда бір ортақ пайдаланылған рөл бар, алайда:

  • SharePoint Online әкімшісі:   Әдепкі бойынша Office 365 қызметіне кірген және жалпы әкімші болған адам SharePoint Online әкімшіңіз болады. Ол SharePoint Online қызметіне автоматты түрде орнатылған топ сайты үшін бастапқы сайттар жиынтығы әкімшісі ретінде қамтылады.

 • Lync Online:   Office 365 қызметінен бөлек әкімші рұқсаттары жоқ.

Exchange Online, Exchange Online Protection немесе Exchange 2013 гибридтік орнатулар ішінде арнайы функцияларға арналған рұқсаттар әрекетін қалай орындауға болады?

Әр функцияға қажетті рұқсаттарды анықтау үшін қараңыз:

Office 365 қызметтерінде рұқсаттарды кім тағайындай алады?

Қызмет

Рұқсаттарды кім тағайындай алады?

Office 365

Корпоративтік Office 365, Office 365 Midsize Business (қазақша нұсқасы), Office 365 Business негіздері, Office 365 Business, және Айрықша Office 365 Business қызметтерінде ғаламдық әкімшілер ғана әкімші рөлін (ғаламдық, есепшот, құпиясөз, қызмет немесе пайдаланушыларды басқару) басқа Office 365 пайдаланушыларына тағайындай алады.

Серіктес компанияларының ішінде тек өкілеті толық әкімші рұқсаттары бар қолдау агенттері ғана әкімші рұқсаттарын басқа Office 365 пайдаланушыларға тұтынушы тіркелгісі ішінде тағайындай алады. Өкілетті әкімші туралы қосымша ақпарат алу үшін Өкілетті әкімшіні ұсыну бөлімін қараңыз.

Office 365 Small Business (қазақша нұсқасы) және Office 365 Small Business Premium (қазақша нұсқасы), қызметінде тек әкімші рұқсаттары барлар ғана әкімші рұқсаттарын басқа Office 365 пайдаланушыларға тағайындай алады. Office 365 Small Business (қазақша нұсқасы) басқару туралы қосымша ақпарат алу үшін Әкімші рұқсаттарын тағайындау бөлімін қараңыз.

Exchange Online

Әдепкі бойынша тек Ұйымды басқару рөлдер тобы ғана рұқсаттарды басқа пайдаланушыларға Exchange Online қызметінде тағайындай алады. Ұйымды басқару рөлдер тобының мүшелері Exchange Online әкімшілер деп аталады және олар Exchange Online қызметіндегі барлық басқаруға қатысты тапсырмаларды орындай алады. Бұрынғы пайдаланушыны Exchange Online әкімші ету үшін Рөлдер тобының мүшелерін басқару бөлімін қараңыз.

Exchange бағдарламасында екі түрлі рөл тағайындауы бар:

 • Қалыпты рөл тағайындауы сіздің күтетініңіз: ол рұқсаттар мен мүмкіндіктерді пайдаланушыларға тағайындайды.

 • Өкілетті рөл тағайындауы пайдаланушыға сол рөлді басқаларға рөлмен айқындалған рұқсаттар мен мүмкіндіктерсіз тағайындауға мүмкіндік береді.

Тек Ұйымды басқару рөлдер тобында ұйымда барлық қол жетімді әкімші рөлдері мен соңғы пайдаланушы рөлдеріне арналған өкілетті рөл тағайындауы бар.

Ұйымды басқару рөлдер тобының мүшесі болып табылмайтын пайдаланушыға арналған рұқсаттар тағайындаудың жолы бар. Егер пайдаланушыға Рөлдерді басқару рөлі тағайындалса, пайдаланушы рөлдер тобының мүшелігін өзгерте алады және сондықтан да, басқа пайдаланушылардың рұқсаттарына әсер етеді. Алайда, тек Ұйымды басқару рөлдер тобы әдепкіде Рөлдерді басқару рөліне тағайындалады.

Өзіңіз немесе басқа Exchange Online әкімшілері ұйымыңыздағы рөл топтарына жасаған рұқсат өзгерістерін бақылау мүмкіндігі бар екенін білесіз бе? Қосымша ақпарат алу үшін Рөлдер тобының өзгерістері немесе әкімшінің тексеру журналынан іздеу мақаласын қараңыз.

SharePoint Online

Егер SharePoint Online әкімші болсаңыз, сайттар жиынтығының әкімшісі немесе сайт иесі не сіз пайдаланушы рұқсаттарын басқара аласыз. Office 365 қызметіндегі жалпы пайдаланушылар автоматты түрде SharePoint Online әкімші болады.

SharePoint Online әкімші (немесе жалпы әкімші) жасай алатын жалғыз нәрсе сайттарыңыз үшін қосымша сайттар жиынтығы тағайындай алады. SharePoint Online әкімшілері үшін Сайттар жиынтығы таспасындағы Иелер пәрменін пайдалану арқылы сайттар жиынтығы рұқсаттарын тағайындай алады. Арнайы бір сайттар жиынтығын таңдамайынша бұл пәрмен қол жетімсіз болады.

Сайттар жиынтығын әкімшілері мен сайт иелері топ сайтындағы рұқсаттарды Сайт параметрлері беті арқылы басқара алады; дегенмен, мұнда тек сайттар жиынтығы әкімшілеріне қол жетімді сайт параметрлері опциялары бар. Сайттар жиынтығының әкімшісі осы бет арқылы қосымша сайттар жиынтығын қоса алады немесе сайт иелерін пайдаланушыны Иеленушілер тобына қосу арқылы қоса алады.

Сайт иеленушілері рұқсаттармен арнайы сайтта басқаруға құқықтар тағайындайды. Өйткені SharePoint Online қызметіндегі сайттар, тізімдер және элементтер әдепкі бойынша, рұқсаттар иеленуіне жатады, ол рұқсаттар сайт иелері болып табылатын сайттың астыңғы жағында пайдаланушылар жасаған ішкі сайттар тарапынан иеленуі мүмкін. Сайт иеленушісі сайттар жиынтығы деңгейіне жататын рұқсаттарға немесе параметрлерге өзгерістер енгізе алмайды және оларды көре алмайды. Қосымша ақпарат үшін Сайт жинағының әкімшілерін басқару бөлімін қараңыз.

Бизнеске арналған онлайн Skype

Корпоративтік Office 365 қызметіндегі жалпы әкімшілер ғана пайдаланушыларға жаалпы әкімші немесе пайдаланушыларды басқару әкімшісі рөлін тағайындайды, ол пайдаланушыларға Бизнеске арналған онлайн Skype қызметінде рұқсаттар береді.

Рұқсаттар қай жерге тағайындалады?

Қызмет

Рұқсаттарды қай жерге тағайындайды

Office 365

Рұқсаттарды Office 365 порталына Пайдаланушылар мен топтар бетіне тағайындай аласыз. Келесі Анықтама тақырыбынан толық нұсқауларды қараңыз:

Exchange Online

Exchange Online қызметінде Exchange әкімші орталығын әкімші рөлдерін немесе соңғы пайдаланушылар рөлдерін пайдаланушыларға тағайындау үшін пайдалана аласыз. Сол тапсырмаларды Exchange Online қызметіне Windows PowerShell жүйесін пайдалану арқылы қосыла аласыз. Дегенмен, тек Windows PowerShell жүйесінде орындалатын тапсырмалар бар.

Exchange әкімші орталығына кіру үшін Office 365 порталында Әкімші > Exchange тармағын басыңыз.

Exchange Online қызметіне Windows PowerShell арқылы қосылу үшін Exchange Online қызметіне Қашықтағы PowerShell пайдалану арқылы қосылу бөлімін қараңыз.

Әкімші рөлдері

Exchange әкімші орталығындағы әкімші рөлдерін басқару үшін Рұқсаттар > Әкімші рөлдері тармағын таңдаңыз.

Мұнда пайдаланушылық рөлдер тобын жасап, жоя аласыз, рөлдер тобының әкімші рөлдерін тағайындап, алып тастай аласыз және рөлдер тобының мүшелігін басқара аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін келесі Анықтама тақырыпты қараңыз:

Мұнда тек Windows PowerShell жүйесінде жасай алатын әкімші рөлдерін қамтитын тапсырмалар бар:

 • Реттелетін жазба аймақтарын жасау:    Жазу аймақтары рөлдер тобына тағайындалған рөлдердің әкімшілік шектерін айқындайды. Басқаша айтқанда, жазу аймағы рөлдер тобының мүшелері қай жерге өзгерістер енгізе алатындығын айқындайды. Пайдаланушыларға нысандарды өзгертуге мүмкіндік беретін бекітілген әкімші үшін әдепкі жазу аймағы - бүкіл ұйым. Дегенмен, алушы сүзгілеріне негізделген реттелетін жазу аймағын жасай аласыз, сондай-ақ, пайдаланушыларға мақсатты әкімші рұқсаттарын беру үшін алушы сүзгісінің аймағы деп аталады. Қосымша ақпарат алу үшін Тұрақты не ерекше аймақты жасау бөлімін қараңыз.

 • Ерекше жазу аймақтарын жасау:    Ерекше жазу аймағы - тек белгілі бір әкімшілер тарапынан ғана басқаруға болатын арнайы пошта жәшіктерін оқшаулайтын алушы сүзгісінің аймағы. Қосымша ақпарат алу үшін Тұрақты не ерекше аймақты жасау бөлімін қараңыз.

Егер рөлдер тобына белгілі бір реттеулерді Windows PowerShell арқылы енгізсеңіз, Exchange әкімші орталығын пайдалану арқылы рөлдерін тобын толығымен басқару мүмкіндігін жоғалтасыз. Әсіресе, Windows PowerShell мүмкіндігін рөлдерді рөлдер тобына қосу немесе алу үшін немесе рөлдер тобына тағайындалған рөлдер жазу аймағын өзгерту үшін пайдалануыңыз қажет. Осыған себеп болатын әрекеттер:

 • Соңғы пайдаланушы рөлін рөлдер тобына тағайындау

 • Рөлді рөлдер тобына басқа рөлдерден өзгеше жазу аймағын пайдалану арқылы тағайындау

 • Рөлді рөлдер тобына ерекше жазу аймағын пайдалану арқылы тағайындау

Сол рөлдер тобына рөлдер қосу не алу үшін Жаңа басқару рөлін тағайындау немесе Басқару рөлін тағайындауды жою командлеттер пайдалана аласыз. Рөл тағайындауларының жазу аймағын қарау немесе өзгерту үшін Басқару рөлін тағайындауды алу немесе Басқару рөлін тағайындауды орнату командлеттерін пайдаланыңыз.

Соңғы пайдаланушы рөлдері

Exchange әкімші орталығындағы соңғы пайдаланушыны басқару үшін Рұқсаттар > Пайдаланушы рөлдері тармағын таңдаңыз.

Осында рөлді тағайындау саясатын жасап, өзгертіп, жоя аласыз және соңғы пайдаланушы рөлдерін рөлді тағайындау саясатына тағайындап немесе жоя аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін Рөлдерді тағайындау саясатын басқару бөлімін қараңыз.

Әдепкі бойынша Exchange Online ұйымында бір рөл тағайындауы бар және сол рөл тағайындауының саясаты сіз жасаған барлық пошта жәшіктеріне қолданылатын әдепкі саясат ретінде автоматты түрде тағайындалады. Exchange Басқару тақтасында рөлдерді тағайындау саясатын жасағанымен, әдепкі рөл тағайындау саясатн Windows PowerShell арқылы көрсете аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін Рөлдерді тағайындау саясатын басқару бөлімін қараңыз.

Exchange әкімші орталығындағы пошта жәшігінің сипаттарында Пошта жәшігі параметрлері бөліміндегі бұрынғы пошта жәшігіне қолданылған рөл тағайындау саясатын өзгерте аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін Пошта жәшігіндегі Тағайындау саясатын өзгерту бөлімін қараңыз.

SharePoint Online

Сонымен қатар, Office 365 қызметі SharePoint Online қызметіндегі пайдаланушы кіруіне не қауіпсіздігіне әсер етпейтін әкімші рөлдерін пайдаланады, соның ішінде:

 • Шот ұсыну әкімшісі

 • Құпиясөз әкімшісі

 • Қызмет әкімшісі

 • Пайдаланушыны басқару әкімшісі

SharePoint әкімші орталығында SharePoint Online әкімшілері сайттар жиынтығын Сайттар жиынтығы таспасындағы Иеленушілер пәрменін пайдалану арқылы тағайындай алады. Арнайы сайттар жиынтығын таңдамайынша бұл пәрмен сұр болып тұрады.

Қауіпсіздік рөлі бойынша сүзгі SharePoint Online пайдаланушы интерфейсінің мүмкіндігі. Қауіпсіздік рөлі бойынша сүзгі дегеніміз - пайдаланушылар өздеріне пайдалануға рұқсат берілген пәрмендерді ғана көру. Мысалы, Сайттар жиынтығы әкімшілерінде сайттар жиынтығына толық басқару рұқсаттары болғандықтан, олар сайттар жиынтығына арналған Сайт параметрлері бетінде Адамдар мен топтар, Сайт рұқсаттары және Сайттар жиынтығының әкімшілері сияқты сілтемелерді көре алады. Сайттар жиынтығының әкімшілер Сайттар жиынтығы сілтемесін пайдаланушыларды көшірме сайттар жиынтығы әкімшілері ретінде қосу (не жою) сілтемесін пайдалана алады. Сайттар жиынтығының әкімшілер Адамдар мен топтар сілтемесін және Сайт рұқсаттары сілтемелерін пайдаланушылардың SharePoint топтарына қалай басқару немесе жаңа топтар жасау үшін пайдалана алады. Қосымша ақпаратты Кіріспе бөлімінен қараңыз. Пайдаланушы кіруін рұқсаттармен басқару.

Рұқсаттарды иелену SharePoint сайттарында қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін маңызды. Рұқсаттарды иелену дегеніміз - сайттар жиынтығына арналған рұқсаттар параметрлері сол сайттар жиынтығының ішінде ішкі сайттарға жіберіледі. Сонымен қатар тізімдер мен кітапханалар өздерінің рұқсаттарын өздері орналасқан жердегі сайттардан алады. Бірегей рұқсаттарды иеленетін рұқсаттардан басқа рұқсаттар иеленуі (мысалы, бұл шағын пайдаланушылар жиынтығына шектелуі тиіс) қажет болғандықтан, сайтқа, тізімге немесе кітапханаға тағайындау қажет болса, рұқсаттарды бұзу қажет. Мұның жұмыс істеу әдісі туралы қосымша ақпарат алу үшін Рұқсаттарға ие болу деген не? және Рұқсаттарды тізім, кітапхана немесе жеке элемент үшін өңдеу бөлімін қараңыз.

Бизнеске арналған онлайн Skype

Бизнеске арналған онлайн Skype әкімші рұқсаттары Office 365 порталынан тағайындалады; олар Бизнеске арналған онлайн Skype қызметінен тағайындалмайды.

Белгілі бір маған тағайындалған рұқсаттар немесе рөлдер болса не істей аламын?

Қызмет

Рөлдер не істеуге мүмкіндік береді

Office 365

Әр әкімші рөлімен байланысты рұқсаттар сипаттамасы үшін:

 • Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Business негіздері, Office 365 Business және Айрықша Office 365 Business қызметінде: Әкімші рөлдерін тағайындау бөліміндегі «Әкімші рұқсаттары рөлі бойынша көру» мақаласын қараңыз.

 • Office 365 Small Business (қазақша нұсқасы) және Office 365 Small Business Premium (қазақша нұсқасы) бөлімінде Әкімші рұқсаттарын тағайындау мақаласын қараңыз.

Exchange Online

Рұқсаттарды арнайы сценраийлерде қашан және қалай пайдалануға байланысты мысалдар, келесі Анықтама мақалаларын қараңыз:

SharePoint Online

Арнайы сайт ішінде сайт иеленушісінің рұқсаттары бар; сайттар жиынтығы әкімшісінде сайттар жиынтығына және соның астында жасалған барлық ішкі сайттарға рұқсаттары бар; және SharePoint Online әкімшісінде барлық сайттар үшін рұқсаты бар. Дегенмен, пайдаланушылардың көпшілігі әкімшілер болмайды; олар SharePoint Online топтарына қосылады. Топтардың SharePoint Online қызметінде топтардың қалай жұмыс істейтінін түсіну маңызды. Әр топ рұқсат деңгейімен байланысады. Бұл рұқсат деңгейлері жеке рұқсаттардан жасалады. Мысалы, Мүшелер тобындағы адамдарда әдепкі бойынша Өңдеу рұқсатының деңгейі бар, яғни, олар Оқу рұқсаты деңгейінде барлық әрекетті жасай алады, оған қоса:

 • Элементтерді көру, қосу, жаңарту және жою

 • Тізімдерді қосу, өңдеу және жою

 • Нұсқаларды жою

 • Анықтамаларға шолу

 • Жеке пайдаланушы мәліметтерін өңдеу

 • Жеке көріністерді басқару

 • Жеке веб-бөліктерді қосу, жаңарту немесе жою

SharePoint Online топтары туралы қосымша ақпарат алу үшін келесіні қараңыз:

Бизнеске арналған онлайн Skype

Өздеріне тағайындалған Корпоративтік Office 365 жалпы әкімші не пайдаланушыларды басқару әкімші рөлі бар пайдаланушылар Бизнеске арналған онлайн Skype қызметінде барлық әкімші тапсырмаларын жасай алады, оның ішінде, Lync федерациясын орнату, барлығына қол жетімді жылдам хабар байланысын қосу не өшіру және Бизнеске арналған онлайн Skype пайдаланушы параметрлерін өзгерту.

Рұқсаттар Windows PowerShell жүйесінде қалай жұмыс істейді?

Қызмет

Windows PowerShell рұқсаттар

Office 365

Пайдаланушылар Office 365 қызметіне Windows PowerShell арқылы қосылса, олар өздеріне тағайындалған әкімші рөлі арқылы тек айқындалған командлеттер мен параметрлерге кіре алады. Рөлге негізделген кіруді басқару (RBAC) рөлі негізінде рөл мүмкіндіктерін айқындайтын командлеттер және параметрлер тізімі. Егер пайдаланушылар командлет немесе параметрді қолжетімді емес командлет ішінде іске қосуға талпынса, командлет немесе параметр жоқтығы туралы қате хабарын алады. Windows PowerShell қызметін пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін Windows PowerShell бағдарламасын пайдаланып Microsoft Azure Аctive Directory каталогын басқару бөлімін қараңыз.

Exchange Online

Exchange Online қызметінде рұқсаттар дәл Windows PowerShell Exchange әкімші орталығындағыдай жұмыс істейді. Тек Windows PowerShell қызметінде ғана орындауға болатын кейбір әкімші тапсырмалар болғанымен, мысалы, динамикалық тарату топтарын жасау, Windows PowerShell өзі пайдаланушыларға артық рұқсаттар немесе мүмкіндіктер бермейді. Windows PowerShell тәжірибесі әлі де рөлге негізделген кіруді басқару (RBAC) рөлдері тарапынан басқарылады.

Әдетті, RBAC рөлі рөл мүмкіндіктерін анықтайтын командлеттер және параметрлер тізімі. Пайдаланушы Exchange Online қызметіне Windows PowerShell арқылы қосылғанда, пайдаланушы тек өздеріне тағайындалған рөлдер арқылы айқындалатын командлеттер және параметрлерге кіре алады. Егер пайдаланушы cmdlet немесе параметрді өздеріне қол жетімсіз cmdlet ішінде іске қосуға талпынса, cmdlet немесе параметрі қол жетімсіз деген қате туралы хабар алады.

Exchange Online қызметіне Windows PowerShell арқылы қосылу ақпаратын алу үшін Exchange Online қызвметіне Қашықтағы PowerShell мүмкіндігін пайдалану арқылы қосылу бөлімін қараңыз.

Басқа идеялар:

 • Exchange Online Windows PowerShell ішіне ендірілген, пайдаланушыға тағайындалған рөлдер Exchange басқару орталығында көрсетілетіндерге әсер етеді. Беттегі түймешіктер, қойындылар және бөлімдер сияқты графикалық элементтер пайдаланушыға рөл тағайындаған кезде шығуы және пайдаланушыдан рөлдерді алып тастаған кезде жоғалуы мүмкін. Сонымен қатар, жоғалатын нысандар пайдаланушыға көруге рұқсат бар екенін, бірақ нысанды өзгертуге болмайтынын білдіреді.

 • Бұрынғы пайдаланушыға тағайындалған рөлдерді өзгерткенде пайдаланушы шығып, ол өзгерістерді көрместен бұрын кіруі қажет.

SharePoint Online

SharePoint Online әкімшілері пайдаланушыларды тұтастай басқару сияқты тапсырмаларды орындау үшін SharePoint Online Management Shell пәрменін пайдалана алады. Жұмысқа кірісу туралы қосымша ақпарат алу үшін SharePoint Online Management Shell мүмкіндігіне кіріспе бөлімін қараңыз.

Бизнеске арналған онлайн Skype

Office 365 қызметіндегідей пайдаланушыларды өздеріне тағайындалған әкімші рөлі тарапынан анықталған командлеттерге және параметрлерге ғана кіре алады.

Active Directory рұқсаттарды анықтауда рөл ойнайды ма?

Қызмет

Active Directory және рұқсаттар

Office 365

Active Directory рұқсаттарды анықтауда маңызды емес; бұл тек пайдаланушы тіркелгілеріне арналған репозитарий. Басқаша айтқанда, барлық пайдаланушылардың, құпиясөздердің және нысандардың каталог қоймасы. Office 365 қызметінде жергілікті Active Directory аймағынан деректерді Microsoft Azure Active Directory Sync құралын пайдалану арқылы синхрондай аласыз. Корпоративтік Office 365 қызметіндегі Active Directory синхрондауы туралы қосымша ақпарат алу үшін Directory синхрондау картасы бөлімін қараңыз.

Каталогты синхрондау құралын орнатқанда Microsoft Azure Active Directory каталогын синхрондау конфигурациясының шебері жергілікті Active Directory мүмкіндігінен оқу үшін және Корпоративтік Office 365 синхрондау дерекқорына жазу үшін қызмет тіркелгісін жасайды. Шебер бұл тіркелгіні жергілікті Active Directory рұқсаттарын және Office 365 рұқсаттарыңызды пайдалану арқылы жасайды, ол орнату бөлігі ретінде ұсынылады. Каталогты синхрондау құралын іске қосу үшін Каталогтарды синхрондау құралын іске қосатын компьютер үшін Әкімші рұқсаттары болуы қажет, компанияңыздың жергілікті Active Directory қызметінде Кәсіпорын әкімші рұқсаттарымен тіркелгі мәліметтерін беруіңіз қажет. Бұл тіркелгіде Directory Sync құралын қосқан компьютерге Active Directory аймағында Кәсіпорын әкімші рұқсаттары болуы қажет. Тіркелгі мәліметтері туралы қосымша ақпарат алу үшін Active Directory тіркелгі мәліметтерін қараңыз.

Exchange Online

Active Directory рұқсаттарды анықтауда рөл ойнамайды; ол жай ғана пайдаланушы тіркелгілеріне арналған репозитарий.

SharePoint Online

Active Directory рұқсаттарды анықтауда рөл ойнамайды; ол жай ғана пайдаланушы тіркелгілеріне арналған репозитарий.

Бизнеске арналған онлайн Skype

Active Directory рұқсаттарды анықтауда рөл ойнамайды; ол жай ғана пайдаланушы тіркелгілеріне арналған репозитарий.

"Рұқсаттар иелену" SharePoint Online қызметінде қалай жұмыс істейді және иеленуді қашан бұза аламын?

Қызмет

Рұқсатты иелену және оны бұзу

Office 365

Қолданылмайды.

Exchange Online

Қолданылмайды.

SharePoint Online

Әдепкі бойынша, рұқсаттарды иелену сайттар жиынтығы деңгейінен барлық нысандарға (сайттар, тізімдер мен кітапханалар және элементтер) барады. Түбірлі сайттар жиынтығын жасағанда (мысалы, https://fabrikam.sharepoint.com) ол әдепкі рұқсаттар, рұқсаттар деңгейлері мен топтар жиынын тағайындайды. Рұқсаттар барлық қол жетімді рұқсаттарды пайдаланатын Толық бақылау сияқты рұқсаттар деңгейіне топталады. Бұл рұқсат деңгейі SharePoint Online тобына (Иеленушілер сияқты) тағайындалады. Осылайша, пайдаланушыларды осы топтарға қосқанда оларда тек белгілі бір рұқсаттар болады (мысалы, кірушілер элементтерді жойып, өңдей алмайды, бірақ мүшелері орындай алады).

Бұл топтар рсы сайттар жиынтығындағы әрбір нысанды автоматты түрде иеленеді. Яғни, түбірлі сайттар жиынтығы ретінде https://fabrikam03.sharepoint.com/budget жасасаңыз және "Бірдей рұқсаттарды негізгі сайт ретінде пайдалану" опциясын ТАҢДАМАСАҢЫЗ, сол пайдаланушылар тобы автоматты түрде сол жерге КӨШІРІЛМЕЙДІ. Егер осылай жасау арқылы рұқсаттар иеленуді жойсаңыз, жаңа сайт ішінде әдепкі топтар мен рұқсат деңгейлерінің жаңа, таза көшірмесін аласыз. Егер тізімде болсаңыз және элементке иелігіңізді жойығыңыз келсе, ашылмалы мәзірді элемент үшін басып, мәзірдегі Рұқсаттарды басқару тармағын таңдай аласыз. For more information, see Рұқсаттарды иелену дегеніміз не? және Рұқсаттарды тізім, кітапхана немесе жеке элемент үшін өңдеу.

Бизнеске арналған онлайн Skype

Қолданылмайды.

Пошта жәшіктерін Exchange қызметінен Exchange Online қызметіне көшіретін болсам, пошта жәшігі рұқсаттары көшіріледі ме?

Қызмет

Пошта жәшігі рұқсаттарын көшіру?

Office 365

Қолданылмайды.

Exchange Online

Ауыспалы немесе кезеңге бөлінген Exchange тасымалдауында пошта жәшіктерінің мазмұны, қалта рұқсаттары мен жергілікті поштаның өкілетті рұқсаттары жаңа бұлтқа негізделген пошта жәшігіне көшіріледі. Дегенмен, Жіберу немесе толығымен пошта жәшігіне кіру рұқсаттары көшірілмейді. Электрондық поштаны тасымалдау туралы қосымша ақпарат алу үшін Пошта жәшігін Exchange Online қызметіне көшіру бөлімін қараңыз.

Электрондық поштада нақты қолданылған Гибридті түрде жаюда Басқаша жіберу, Басқаша қабылдау және Толық қатынас сияқты жергілікті электрондық пошта жәшіктерінің рұқсаттары Exchange Online қызметіне тасымалданады. Алайда, Outlook Web App (OWA) және Microsoft Outlook қызметтері барлық жергілікті электрондық пошта жәшіктеріндегі қалталарға қатынаса алмайтындықтан, тасымалданған рұқсаттар тек соңғы және өкілетті электрондық пошта жәшіктерінің екеуі де бұлт ішінде болғанда ғана жұмыс істейді. Гибридті түрде жаюлар мен электрондық пошта жәшіктерінің тасымалдаулары туралы қосымша ақпарат алу үшін Exchange 2013 гибридті түрде жаюдағы рұқсаттар мақаласын қараңыз.

SharePoint Online

Қолданылмайды.

Бизнеске арналған онлайн Skype

Қолданылмайды.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×