2007 таңдамалы пішіндер құралында жазбаларды іздеу

Бұл мақалада 2007 таңдамалы Пішіндер құралында элементтерді іздеудің үш жолы сипатталған.

Табу

Пішін арқылы табу

Кеңейтілген табу

Табу

Табу ағымдағы деректер көрінісі ішінен белгілі бір мәтінді қамтитын келесі немесе алдыңғы элементті іздеуге мүмкіндік береді.

 1. Өзіндік бет қойындысында Табу, одан кейін Табу... пәрменін таңдаңыз.

 2. Табу тілқатысу терезесінде тапқыңыз келген мәтінді енгізіңіз.

 3. Іздеуді регистрді ескеруге және/немесе сөзді толығымен табуға нақтылау керек болса, параметрлерді таңдаңыз.

 4. Келесіні табу немесе Алдыңғыны табу пәрменін таңдаңыз.

SharePoint Workspace бағдарламасы көрсетілген мәтінді қамтитын келесі немесе алдыңғы элементті табады. Іздеу мәтініне ешқандай сәйкестік табылмаса, SharePoint Workspace бағдарламасы «Бұл іздеу мәтіні үшін ешқандай сәйкестік табылмады» хабарын көрсетеді. Іздеу бағытына байланысты тізімнің жоғарғы жағынан немесе төменгі жағынан бастап ізделетінін ескеріңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Пішін арқылы табу

Пішін арқылы табу пішінде енгізілетін өріс мәндеріне сәйкес келетін барлық элементтерді іздеуге мүмкіндік береді.

 1. Өзіндік бет қойындысында Табу пәрменін, одан кейін Пішінді пайдалану арқылы табу пәрменін таңдаңыз.

 2. Іздеу шартын көрсету үшін пайдаланылатын пішінді ашылмалы тізімнен таңдаңыз.

 3. Бар пішін өрістерінде іздеу мәнін таңдаңыз немесе енгізіңіз.

  Мәліметтер

  Мәндерді таңдау немесе енгізу туралы төмендегі ережелерді ескеріңіз:

  • Мәндер енгізілетін өрістер үшін, өріс мәнінің кез келген бөлігін пайдалана отырып іздеуге болады. Мысалы, «Али» іздеу шартын енгізу арқылы «Алибек» атын қамтитын барлық элементтерді табуға болады.

  • Іздеулер пернетақта регистрінің есебінсіз жасалады. Мысалы, «Алибек» сөзін іздеу шарты ретінде енгізу, «алибек» сөзін енгізумен бірдей.

   Оған қоса, кейбір іздеу пішіндерде таңдамалы құралдың көрініс бағандарында ғана сілтеме жасалатын өрістер болуы мүмкін екенін ескеріңіз.

 4. Көрсетілген шартты іздеу қай жолмен пайдаланатыны үшін бір параметрді таңдаңыз.

  «Немесе» қисынды амалдағышын пайдалана отырып іздеу үшін Өрістердің бүкіл көрсетілген мәндерінің кез келгені пәрменін немесе «Және» қисынды амалдағышын пайдалана отырып іздеу үшін Өрістердің бүкіл көрсетілген мәндері пәрменін пайдаланыңыз.

 5. Іздеу түймешігін басыңыз.

  Деректер көрінісінде тек көрсетілген шарттарға сәйкес келетін элементтер тізіледі. Бастапқы деректер көрінісін қалпына келтіру үшін Іздеу нәтижелерін тазалау пәрменін таңдаңыз.

  Ескерту : Басқа іздеуді бастамас бұрын іздеу нәтижелерін тазалау қажет.

Беттің жоғарғы жағы

Кеңейтілген табу

Кеңейтілген табу бір не одан көп логикалық өрнектерге сәйкес келетін барлық элементтерді іздеуге және тізуге мүмкіндік береді.

 1. Өзіндік бет қойындысында «Табу» түймешігін басып, Кеңейтілген іздеу пәрменін таңдаңыз.

 2. Іздеуде енгізілетін немесе шығарылып тасталатын пішіндердің құсбелгілерін қойыңыз немесе алып тастаңыз.

 3. Элементтерді енгізу немесе шығарып тастау үшін қажетінше іздеу өрнектерін қосыңыз.

  Іздеу өрнектері өріс мәндерін тексеріп, өрнектегі шарттарға сәйкес келетін элементтерді деректер көрінісінде көрсетеді. Негізгі өрнектерді немесе қосымша өрнектерді қосуға болады.

 4. Іздеу түймешігін басыңыз.

  Деректер көрінісінде тек көрсетілген шарттарға сәйкес келетін элементтер тізіледі. Бастапқы деректер көрінісін қалпына келтіру үшін Іздеу нәтижелерін тазалау пәрменін таңдаңыз.

  Ескерту : Басқа іздеуді бастамас бұрын іздеу нәтижелерін тазалау қажет.

Негізгі іздеу өрнегін қосу

Негізгі өрнекті қосу үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

 1. Ашылмалы тізімнен мәндері тексерілетін өрістерді таңдаңыз.

  Тізімдегі өрістер туралы төмендегі мәліметтерді ескеріңіз:

  • Күн/уақыт өрістеріне іздеу өрнектерінде қолдау көрсетілмейді, сондықтан олар өрістердің ашылмалы тізімінде көрсетілмейді.

  • Таңдамалы құрал жасақтамасына байланысты, өрістер тізімінде тек құралдың көрініс бағандарында сілтеме жасалатын өрістер ғана болуы мүмкін.

 2. Ашылмалы тізімнен бір амалдағышты таңдаңыз.

  Көрсетілетін амалдағыштар өріс түріне байланысты басқа болуы мүмкін. Мәтінге байланысты амалдағыштар «қамтиды» және «басталады» сияқты мәтін жолдарымен жұмыс істейтін амалдағыштарды береді, ал сандарға байланысты өрістер >, >=, <, and <= сияқты салыстыру амалдағыштарын береді.

 3. Тексерілетін мәнді мәтін жолағына енгізіңіз.

 4. Шарт белгішесін қосу белгішесін нұқыңыз.

Төмендегі мысалда, іздеу өрнегі «Қала» өрісінің мәні «Варшава» сөзіне тең барлық элементтерді тізеді.

Жай іздеу өрнегі

Бірнеше шарты бар негізгі іздеу өрнегін қосу

Кейде бірнеше шартпен тексеру керек болуы мүмкін. Мұны орындау үшін, қисынды амалдағыштарды қамтитын өрнекті қосуға болады. Тек БАРЛЫҚ шарттар орындалса (ЖӘНЕ қисынды амалдағышы) немесе КЕЗ КЕЛГЕН шарт орындалса (НЕМЕСЕ қисынды амалдағышы) элементтерді тізетін өрнек жасауға болады.

 1. Элементтерді табу үшін көрсетілетін шарттарға байланысты Бүкіл көрсетілген шарттар (логикалық ЖӘНЕ) немесе Көрсетілген шарттардың кез келгені (логикалық НЕМЕСЕ) пәрменін таңдаңыз.

 2. Шарттардың барлығын бір-бірден қосыңыз.

Төмендегі мысалда, «Қисынды НЕМЕСЕ» параметрі таңдалған екі өрнек қосылады. «Қала» өрісінің мәні «Варшава» немесе «Краков» сөзіне тең барлық элементтер нәтижеде көрсетіледі.

Қисынды НЕМЕСЕ амалдағышы бар негізгі іздеу өрнегі

Өрнекте шартты жаңарту

Шартты жаңарту үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

 1. Өрнекті көрсету терезесінде жаңартылатын шартты таңдаңыз.

  Шарттың бөліктері ашылмалы тізімдер мен мәндік мәтін жолағында көрсетіледі.

 2. Шарттың кез келген бөлігін өзгертіңіз.

 3. Шартты жаңарту белгішесі белгішесін нұқыңыз.

Өрнектен шартты жою

Өрнектен бір шартты жою үшін, оны өрнекті көрсету терезесінде таңдап, Шарт белгішесін жою белгішесін нұқыңыз.

Қосымша өрнек қосу

Іздеу өрнегін одан әрі өзгертуге мүмкіндік беретін параметрлерді көру үшін Қосымша параметрлер белгішесі белгішесін нұқыңыз. ЖӘНЕ және НЕМЕСЕ қисынды амалдағыштарын біріктіретін, сондай-ақ, шарттар жинақтарын топтастыратын өрнектерді жасауға болады.

Өрнектерді төмендегідей өзгертіңіз:

 • Қисынды амалдағышты өзгерту үшін, шартты таңдап, ЖӘНЕ немесе НЕМЕСЕ амалдағышын таңдаңыз.

 • Өрнекте шарттарды бүтін бір шарт сияқты танылатындай біріктіру үшін оларды SHIFT пернесін басып тұрып таңдаңыз да, Шарттарды біріктіру белгішесі белгішесін нұқыңыз.

  Төмендегі мысалда, өрнек біріктірілген шарттардағы мәндерді бөлек тексеретіндей «Тіркелгінөмірі» өрісі мен «Қала» өрісі біріктірілген. Бұл жағдайда, «Тіркелгінөмірі» өрісінің мәні >=300 және <=400 болатын ЖӘНЕ «Қала» өрісінің мәні «Варшава» ЕМЕС және «Краков» ЕМЕС барлық элементтер таңдалады.

  Күрделі іздеу өрнегінің мысалы

 • Біріктірілген шартты босату үшін оны SHIFT пернесін басып тұрып таңдаңыз да, Шарттарды босату белгішесі белгішесін нұқыңыз.

 • Өрнекті көрсету терезесінде шарттарды жылжыту үшін Жоғары жылжыту белгішесі немесе Төмен жылжыту белгішесі белгішесін нұқыңыз. Шартты топтастырылған шарттар жинағының бір бөлігі жасау керек болған кезде бұл өте пайдалы.

{Пайдаланушыаты} айнымалы мәні бар өрнекті қосу

{Пайдаланушыаты} айнымалы мәнін қолданып, тек ағымдағы пайдаланушы жасаған элементтерді ғана табатын іздеуді жасауға болады. Бұл айнымалы мән әрдайым "_CreatedByUrl" өрісімен бірге пайдаланылуы керек.

 1. "_CreatedByURL" өрісін өрістердің ашылмалы тізімінен таңдаңыз.

 2. Айнымалы мән ретінде «=» параметрін таңдаңыз.

 3. Мәндердің ашылмалы тізімінен {Пайдаланушыаты} параметрін таңдаңыз.

 4. Шарт белгішесін қосу белгішесін нұқыңыз. Сүзгі өрнегі сүзгі өрнегінің терезесінде көрсетіледі:

  {Пайдаланушыаты} eрнегінің мысалы

 5. Іздеу түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×