2007 талқылау құралы

2007 талқылау құралы жұмыс кеңістігінің басқа мүшелерімен егжей-тегжейлі ой алмасуға қосылуға мүмкін береді. Әдеттегі талқылау бір немесе бірнеше жауабы бар негізгі тақырыптан және жауаптардың жауаптарынан тұрады. Сөйлесуде жауаптар ағыны тегіс көріністе көрсетіледі, ал талқылауда сөйлесудің толық "ағыны" иерархиялық құрылымда көрсетіледі.

Не істеу керек?

Талқылау құралының мүмкіндіктері туралы

Талқылауға жаңа негізгі тақырып қосу

Талқылауға жауап тақырыбын қосу

Тақырыпты жою

Тақырыпты оқу

Тіркелген файлдармен жұмыс істеу

Тақырыпты өңдеу

Талқылау ішінен іздеу

Сыныпталған және күн көріністері арасында ауысу

Тақырыптарға сілтеме жасау

Тақырыптарды басып шығару

Тақырыптарды импорттау

Тақырыптарды экспорттау

Рұқсаттарды орнату

Талқылау құралының мүмкіндіктері туралы

Талқылау құралында екі негізгі терезе бар: тақырыптар тізімі, онда әр тақырыптың тек «Тақырып» жолын көресіз, және негізгі мәтін терезесі, онда тақырыптың мазмұнын көресіз.

Groove талқылау құралының мүмкіндіктері

1. Тақырыптар тізімін сұрыптау үшін бағандардың үстіңгі деректемелерін нұқыңыз

2. Тақырыпта тіркелген файл бар

3. Тақырып бөлімін тасалау үшін нұқыңыз

4. Тақырып бөлімін жаю үшін нұқыңыз

5. Терезе бөлгіші: жоғары не төмен сүйреңіз

6. Негізгі мәтін терезесі

Бағандардың тақырыптары нұқылғанда, сұрыптау реті мерзімдік ретте арту немес кему арасында ауысады. Сұрыптау ретіне қарамастан, жауап тақырыптары иерархиялық тектік тақырыптарымен бірге қалатынын ескеріңіз.

Таңдалған иерархиялық бөлімдерді жаю немесе тасалау мақсатында жаю (+) немесе тасалау (-) таңбаларын нұқуға қоса, таспадағы Басты қойындысының Жылдам көру бөліміндегі Барлығын жаю немесе Барлығын тасалау пәрмендерін таңдау арқылы барлық иерархиялық бөлімдерді жаюға немесе тасалауға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Талқылауға жаңа негізгі тақырып қосу

Тақырыптар тізімінің ағымдағы сұрыптау ретіне байланысты, жаңа негізгі тақырып тізімнің бірінші немесе соңғы элементі ретінде орналастырылады.

Жаңа негізгі тақырып жасау үшін

 1. «Басты» қойындысында Жаңа тармағын, содан кейін Тақырып пәрменін таңдаңыз.

 2. «Тақырып» өрісіне бір тақырыпты енгізіңіз.

 3. «Санат» өрісінде келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Ашылмалы тізімнен бір санатты таңдаңыз.

  • Жаңа, таңдамалы санат қосу үшін қосу (+) түймешігін басыңыз.

 4. Негізгі мәтін өрісіне мәтін мен басқа түрлі деректерді енгізіңіз.

  Мәтінді пішімдеу параметрлерін көру үшін негізгі мәтін өрісінің кез келген жеріне тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз. Сондай-ақ, суреттер мен еренсілтемелер сияқты пішімделген мәтін мүмкіндіктерін қосуыңызға болады. Бір немесе бірнеше тіркелген файл қосу үшін Тіркеу пәрменін таңдаңыз.

 5. Басты қойындысында Сақтау және жабу түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Талқылауға жауап тақырыбын қосу

 1. Жауап беретін тақырыпты таңдаңыз.

  Мысалы, бұрыннан басқа жауаптары бар тақырыпқа жауап беретін болсаңыз, оның жауаптарын емес, жауап беретін тақырыпты таңдаңыз.

 2. «Басты» қойындысында Жаңа тармағын, содан кейін Жауап беру пәрменін таңдаңыз.

 3. Негізгі тақырып үшін толтырғандай, жауап тақырыбы пішінін толтырыңыз.

  Жауап тақырыбының әдепкі тақырыбын (иерархиялық тектік тақырыпқа негізделеді) қабылдауға немесе оны жаңа тақырыппен ауыстыруға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Тақырыпты жою

Жұмыс кеңістігіндегі рөліңізге тағайындалған құрал рұқсаттары әдетте талқылау құралына тек өзіңіз қосқан тақырыптар мен жауаптарды жоюға рұқсат береді. Тақырып жойылғанда кез келген байланысты жауап тақырыптары да жойылатынын есте сақтаңыз.

 1. Бір немесе бірнеше тақырып таңдаңыз.

 2. Басты қойындысынан Жою пәрменін таңдаңыз.

 3. Жоюды құптау үшін Иә түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тақырыпты оқу

Талқылау тақырыбын оқу үшін, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 • Тақырыпты ашу үшін оған екі рет нұқыңыз.

 • Тақырыпты алдын ала қарау аумағында қараңыз. Терезе бөлгішін сүйреу арқылы алдын ала қарау аумағын кеңейтуге немесе таралтуға болады. Алдын ала қарау аумағында келесі немесе алдыңғы тақырыпты қарау үшін F8 пернесін немесе SHIFT+F8 пернелерін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тіркелген файлдармен жұмыс істеу

Талқылау тақырыбындағы тіркелген файл өрісінде келесі әрекет түймешіктері болады:

Файл тіркеу белгішесі

Файлдық жүйеден бір немесе бірнеше тіркелетін файлды таңдау үшін нұқыңыз.

Тіркемені іске қосу белгішесі

Таңдалған тіркемелерді іске қосу үшін нұқыңыз. Тақырып үшін өңдеу рұқсаттарына ие болсаңыз, файлды оған сәйкес бағдарламада өңдеуіңізге болады және жаңартуларды сақтаған кезде жаңартуларыңыз SharePoint Workspace бағдарламасына сақталады. Тақырып үшін өңдеу рұқсаттарына ие болмасаңыз, файлдың тек оқуға арналған нұсқасы оған сәйкес бағдарламада ашылады.

Тіркемені сақтау белгішесі

Таңдалған тіркемелерді файлдық жүйедегі белгілі бір орынға сақтау үшін нұқыңыз.

Тіркемені жою белгішесі

Таңдалған тіркемелерді жою үшін нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тақырыпты өңдеу

Жұмыс кеңістігіндегі рөліңізге тағайындалған құрал рұқсаттары әдетте талқылау құралына тек өзіңіз қосқан тақырыптар мен жауаптарды өңдеуге рұқсат береді.

 1. Өзгертілетін тақырыпты таңдап, ENTER пернесін басыңыз.

 2. Қажетінше тақырып өрістерін өңдеңіз.

 3. Басты қойындысында Сақтау және жабу түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Талқылау ішінен іздеу

Талқылау ішінен іздеу үшін, 2007 таңдамалы құралында жазбаларды іздеу бөлімінде сипатталған іс рәсімін пайдаланыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сыныпталған және күн көріністері арасында ауысу

Талқылаудағы деректер көрінісін тақырыптарын және олардың жауаптарын күні немесе санаты бойынша сұрыпталған түрде көрсетуге ауыстыруыңызға болады.

Басты қойындысындағы Жылдам көру аумағында Реттеу пәрменін, содан кейін қажетті параметрді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тақырыптарға сілтеме жасау

Талқылау тақырыптарына (талқылау құралындағы көріністерге) сілтеме жасау үшін 2007 таңдамалы құралындағы жазбаларға сілтеме жасау бөлімінде сипатталған іс рәсімін пайдаланыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тақырыптарды басып шығару

Талқылауды басып шығару үшін 2007 таңдамалы құралындағы жазбаларды басып шығару бөлімінде сипатталған іс рәсімін пайдаланыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тақырыптарды импорттау

Талқылауға тақырыптарды импорттау үшін 2007 таңдамалы құралына жазбаларды импорттау бөлімінде сипатталған іс рәсімін пайдаланыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тақырыптарды экспорттау

Талқылаудан тақырыптарды экспорттау үшін 2007 таңдамалы құралынан жазбаларды экспорттау бөлімінде сипатталған іс рәсімін пайдаланыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Рұқсаттарды орнату

Талқылау үшін рұқсаттарды орнату үшін Groove таңдамалы құралында рұқсаттарды орнату бөлімінде сипатталған іс рәсімін пайдаланыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×