2007 нұсқасына Істес кісілерді реттеушідегі іскери деректерді импорттау және экспорттау

Іскери деректерді импорттау және экспорттау шеберін деректерді Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушібағдарламасына импорттаунемесе одан экспорттауүшін пайдалануыңызға болады.

Кеңес : Іскери деректерді кез келген жарамды құрылғы қосылымына немесе басқа компьютер, USB жады қалтасы, ықшам дискі, алмалы дискі, Zip дискісі, не ұйым желісі сияқты алмалы дискіге немесе одан импорттау және экспорттауға болады.

Не істегіңіз келеді?

Деректерді импорттау

Деректерді экспорттау

Басқа дерекқор ақпаратынан бар дерекқорды жаңарту үшін шеберді пайдаланыңыз

Беттің жоғарғы жағы

Деректерді импорттау

Деректер файлдарының төмендегі түрлерін Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушібағдарламасына импорттауға болады:

Outlook бағдарламасы деректеріне арналған істес кісілерді реттеуші (.bcm)

Тіркелгі, Бизнес-контакт, Мүмкіндік, Бизнес жобасыжазбаларындағы деректер мен олардың Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушібағдарламасының алдыңғы нұсқаларындағы байланыс жұрналының деректерін қамтиды.

Ескерту : Тіркелгілерді немесе істес кісілерді импорттағанда барлық жазба, соның ішінде қатысты байланыс журналын немесе тек керекті жазбаларды импорттауды таңдауыңызға болады. Таңдалған тіркелгі немесе істес кісі жазбаларын импорттаған кезде оларға тиісті байланысқан істес кісілер немесе тіркелгілер импортталмайды.

Істес кісілерді реттеушінің теңшеулері (.bcmx)

пайдаланушы анықтайтын өрісмәндерінің теңшелген деректерін қамтиды. Дегенмен, пайдаланушының өрістерін тек дерекқор иесінемесе дерекқор орналасқан компьютердің әкімшісі импорттай алады.

Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager E-mail Marketing Service contacts (.bcm)

To import your Business Contacts into the Электрондық поштаның маркетинг қызметі, you need to sign in to the E-Mail Marketing Service service. Follow the instructions on the final page of the Business Data Import and Export wizard, and then import your file into the E-Mail Marketing Service.

Ескерту : If you previously imported Business Contacts from List Builder 1.0 (the former name for the E-Mail Marketing Service), you must first export these to a .bcm file format, and then import them into Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші.

Үтірмен бөлінген мәндер (.csv)

Windows амалдық жүйесінің Басқару тақтасымәзіріндегі Тіл және жергілікті стандарттарбөлімінің Жергілікті параметрлерқойындысындағы тізім бөлгіштеріне қарамастан үтірлермен бөлінетін үтірмен бөлінген мәндер файлы(.csv) пішіміндегі деректерді қамтиды. Деректерді .csv файл пішіміне пішімдеу деректерді Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушібағдарламасына импорттаудың бір жолы болып табылады.

Өнімдер мен қызметтерді импорттау үшін өнімдер мен қызметтертізіміндегі импорттау шеберін пайдаланыңыз. Сонымен қатар, тізімді .csv файлы ретінде сақтап, импорттауға болады.

Кеңес : Импортталған тізімдегі санаттар Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушінұсқасындағылармен сәйкес келетініне сенімді болу үшін Істес кісілерді реттеушімәзіріндегі Өнім және қызмет элементтері тізіміпараметрін таңдап, қайсы санаттардың пайдаланылып жатқанын тексеріңіз.

Access дерекқоры (.mdb, .accdb)

Microsoft Office Access файлы пішіміндегі деректерді қамтиды.

Excel жұмыс кітабы (.xls, .xlsx)

Microsoft Office Excel файл пішімдеріндегі (кемінде Office 2003) деректер файлын қамтиды.

Кеңес : 2007 нұсқасына Office жүйесінің файл пішімдерін пайдалану арқылы жасалған .xslx сияқты құжаттарды ашуға Office 2003 бағдарламаларын пайдалану үшін Microsoft веб-торабынан(Ағылшын тілінде)Word, Excel және PowerPoint 2007 файл пішімдерінің сыйысымдылығын қамтамасыз етуші буманы қотарыңыз.

Төмендегі мәлімет Excel* бағдарламасында пайдаланылу қажет баған тақырыптары туралы кейбір ұсыныстармен қамтамасыз етеді. Outlook талқылау тобына арналған (microsoft.public.outlook.bcm) істес кісілерді реттеуші веб-торабына кіру арқылы басқа пайдаланушылардан анықтама сұрауға болады.

Ескертулер : 

 • Excel* электрондық кестесіндегі кемінде бір баған «Қала атауы» сияқты тақырып бағанын қамтуы қажет.

 • Тақырып жолы бағаны электрондық кестедегі алғашқы жол болуы қажет. Кейбір тақырып бағандарына арналған мәндердің бос болуы мүмкін. Мысалы, Атауы; < бос>; Көше; Қала.

 • Тақырып жолы бағанынан жоғары ешқандай ақпарат қамтылмауы қажет.

 • Істес кісілерді реттеушінің жазбасындағы белгілерге сәйкестендіру үшін тақырып бағанын құрастырыңыз. Өрістерді құрастыру туралы қосымша ақпарат алу үшін Істес кісілерді реттеушідегі өрістерді құрастырубөлімін қараңыз.

* Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушінұсқасының оқшау шығарылымы Excel 2007 немесе Excel 2003 бағдарламаларымен пайдаланылады.

Outlook істес кісілері (.pst)

Microsoft Office Outlook файл пішіміндегі істес кісілерді ( .pst) қамтиды

Жеке істес кісілерді Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушінұсқасына қалай көшіру немесе жылжыту туралы қосымша ақпаратты Жеке Outlook істес кісілерін істес кісілерді реттеушіге көшіру және жылжытубөлімінен қараңыз.

Ескерту : Outlook істес кісілері істес кісілерден бөлек болады. Outlook істес кісісін Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушінұсқасына импорттау, көшіру немесе жылжыту Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушінұсқасында Outlook істес кісі жазбасымен үндестірілмеген бөлек, ерекше жазбаларды жасайды. Outlook істес кісісінен жасалған істес кісі жазбасының өзгерістері Outlook істес кісі жазбасында көрінбейді және керісінше.

Microsoft Sales Leads (.bcm)

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушібағдарламасының алдыңғы нұсқаларындағы Microsoft Sales Leads файлын қамтиды.

ACT! (.dbf, .pad)

The ACT! application must be already installed on your computer before you can start importing data from an ACT! file format. The Business Data Import and Export wizard uses its conversion tool to convert this file type into Business Contact Manager file format, before importing the data.

Ескерту : Download and install Service Pack 1 for Office 2007(Ағылшын тілінде)which includes support for importing business data from ACT! 2007/9 and improved support for ACT! 2006/8. The stand-alone edition of Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші2007 нұсқасына includes this support.

QuickBooks (.iif)

A file in the .iff format from any version of QuickBooks can be imported. The Business Data Import and Export wizard uses its conversion tool to convert this file type into Business Contact Manager file format, before importing the data.

Файлдардың басқа түрлері

Егер деректер үтірмен бөлінген мәндер файлы(.csv) файлына түрлендірілсе, Outlook Express сияқты бағдарламалардан істес кісілер Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушінұсқасына импортталады. Деректерді импорттау қажет бағдарламаларға арналған анықтаманы тексеріңіз.

Іскери деректерді импорттау және экспорттау шеберін пайдалану арқылы файлды немесе қалтаны импорттау

 1. Істес кісілерді реттеушімәзірінде Дерекқормен жұмыс істеупараметрін көрсетіп, одан кейін Импорттау және экспорттаупәрменін таңдаңыз.

 2. Файлды импорттаупәрменін таңдап, Келесітүймешігін басыңыз.

 3. Импорттау қажет файл түрін таңдап, Келесітүймешігін басыңыз.

  If you select ACT! (.dbf. .pad) or QuickBooks (.iif) formats:

  Ескерту : Download and install Service Pack 1 for Office 2007(Ағылшын тілінде)which includes support for importing business data from ACT! 2007/9 and improved support for ACT! 2006/8. The stand-alone edition of Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші2007 нұсқасына includes this support.
  Importing business data from all versions of QuickBooks is supported.

  1. Click Convert Datato convert your data into Business Contact Manager file format. This tool functions like a wizard to help you import these types of files.

  2. In the Data Conversion Tool, click Next.

  3. Select the program that created the data that you want to convert, and click Next.

  4. Browse to the file that you want to convert, and click Next.

  5. Follow the instructions in the Data Conversion Tool.

   For assistance with a page in the wizard, click Helpon that page.

  6. When the data conversion is completed, click Closeto exit the Data Conversion Tool and return to the Business Data Import and Export wizard.

 4. Іскери деректерді импорттау және экспорттау шеберіндегі нұсқауларды орындаңыз.

  Шебердегі бет бойынша көмек алу үшін сол беттегі Анықтаматүймешігін басыңыз.

Деректерді экспорттау

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушібағдарламасындағы деректерді төмендегі пішімдерге экспорттауыңызға болады:

Істес кісілерді реттеуші деректері (.bcm)

Оның ішіне тіркелгілер, істес кісілер, мүмкіндіктер, іскери жобалар және олардың Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушібағдарламасының алдыңғы нұсқаларындағы байланыс жұрналының деректері кіруі мүмкін.

Істес кісілерді реттеушінің теңшеулері (.bcmx)

Бұл файл түрі пайдаланушының өрістері мен деректерді қамтиды.

Үтірмен бөлінген мәндер (.csv)

Бұл файл түрі Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушібағдарламасынан .csv пішіміне экспортталған және Windows амалдық жүйесінің Басқару тақтасымәзіріндегі Тіл және жергілікті стандарттартілқатысу терезесінің Жергілікті параметрлерқойындысындағы тізім бөлгіштеріне қарамастан үтірлермен бөлінетін деректерді қамтиды.

Өнімдер мен қызметтердегі деректер үтірмен бөлінген мәндер файлы(.csv) файл пішімін пайдалану арқылы экспортталады.

Кеңес : Excel бағдарламасына экспорттауТіркелгілер мен істес кісілерді Excel бағдарламасына экспорттау үшін іскери деректерді экспорттауға арналған төмендегі іс-рәсімін аяқтаңыз. Іскери деректерді импорттау және экспорттау шеберінде Үтірмен бөлінген мәндер (.csv)түймешігін басыңыз. Экспортталған .csv файлы Excel бағдарламасын пайдалану арқылы ашылады.

Іскери деректерді экспорттау

 1. Істес кісілерді реттеушімәзірінде Дерекқормен жұмыс істеупараметрін көрсетіп, Импорттау және экспорттаупәрменін таңдаңыз.

 2. Файлды экспорттаупәрменін таңдап, Келесітүймешігін басыңыз.

 3. Экспорттау қажет файл түрін таңдап, Келесітүймешігін басыңыз.

  Ескерту : Экспортталған файлдағы барлық байланыс журналын қамтуға болады. Байланыс журналы байланысқан тіркелгілер, істес кісілер және электрондық пошта хабарламаларын қамтиды. Экспортталатын файл атауының орнын да анықтауға болады.

 4. Іскери деректерді импорттау және экспорттау шеберіндегі нұсқауларды орындаңыз.

  Шебердегі бетті толтыру кезінде көмек алу үшін сол беттегі Анықтаматүймешігін басыңыз.

  Жалғыз тіркелгі немесе істес кісі жазбасын экспорттау туралы қосымша ақпарат алу үшін Істес кісілерді реттеушідегі іскери деректерді импорттау және экспорттауда кездесетін ақаулықтарды жоюбөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Басқа дерекқор ақпаратынан бар дерекқорды жаңарту үшін шеберді пайдаланыңыз

Басқа істес кісілерді реттеушінің дерекқорынан алынған ақпаратпен бар дерекқорды жаңарту үшін істес кісілерді импорттау және экспорттау шеберін пайдалана аласыз. Төмендегі әрекетті орындаңыз:

 1. Ағымдық дерекқорды сақтық көшірмелеңіз. Басқа немесе бастапқы дерекқордағы деректер ағымдық дерекқорға осы іс рәсімі аяқталғаннан кейін қосылады.

  Қалай?

  1. Істес кісілерді реттеушімәзірінде Дерекқормен жұмыс істеупараметрін көрсетіп, Дерекқорды басқарупәрменін таңдаңыз.

  2. Сақтық көшірмелеу/Қалпына келтіруқойындысында Дерекқорды сақтық көшірмелеупәрменін таңдаңыз.

   Ескерту : Дерекқорды сақтық көшірмелеу туралы қосымша ақпарат алу үшін Істес кісілерді реттеушінің деректерін сақтық көшірмелеубөлімін қараңыз. Әдепкіде, Windows XP жүйесінде дерекқордың сақтық көшірмесі C:\Documents and Settings\ <пайдаланушы аты>\My Documents\My Business\Backups қалтасында сақталады. Windows Vista жүйесінде дерекқордың сақтық көшірмесі C:\Users\ <пайдаланушы аты>\Documents\My Business\Backups қалтасында сақталады.

 2. Бастапқы деректерді таңдаңыз. Бастапқы деректер ағымдық дерекқорға импорттау қажет іскери деректерді қамтиды.

  Қалай?

  1. Істес кісілерді реттеушімәзіріндегі Дерекқормен жұмыс істеупәрменін көрсетіңіз.

  2. Дерекқорды жасау немесе таңдаупәрменін таңдаңыз.

   Әдепкіде Бар дерекқорды таңдаупараметрі таңдалады.

  3. Бастапқы дерекқордың орнын (немесе компьютер атауын) теріп, Қосылупәрменін таңдаңыз.

   Ескерту : Бастапқы дерекқор басқа компьютерде сақталған болса, дерекқорға қосылмас бұрын дерекқор ортақтастырылуқажет.

  4. Бастапқы дерекқор атауын таңдап, Келесітүймешігін басыңыз.

 3. Бастапқы дерекқорды экспорттаңыз.

  Қалай?

  1. Істес кісілерді реттеушімәзірінде Дерекқормен жұмыс істеупараметрін көрсетіп, одан кейін Импорттау және экспорттаупәрменін таңдаңыз.

  2. Файлды экспорттаупәрменін таңдап, Келесітүймешігін басыңыз.

  3. Істес кісілерді реттеушінің дерегі (.bcm)параметрін таңдап, Келесітүймешігін басыңыз.

  4. Бәрін экспорттаупараметрін немесе экспорттау қажет деректі таңдап, Келесітүймешігін басыңыз.

  5. Экспортталған файл орнын теріп, қажет параметрлерді Экспорттау журналыжәне Өнімдерді экспорттауастынан таңдаңыз.

  6. Бейнебеттегі нұсқауларды орындаңыз.

 4. Экспорттау аяқталғаннан кейін бастапқы дерекқорды қалпына келтіріңіз.

  Қалай?

  1. Істес кісілерді реттеушімәзірінде Дерекқормен жұмыс істеупараметрін көрсетіп, Дерекқорды басқарупәрменін таңдаңыз.

  2. Сақтық көшірмелеу/қалпына келтіруқойындысында Дерекқорды қалпына келтірупәрменін таңдап, нұсқауларды орындаңыз.

 5. Көшірмелеусіз бастапқы дерекқорды импорттаңыз.

  Қалай?

  1. Істес кісілерді реттеушімәзірінде Дерекқормен жұмыс істеупараметрін көрсетіп, одан кейін Импорттау және экспорттаупәрменін таңдаңыз.

  2. Файлды импорттаупәрменін таңдап, Келесітүймешігін басыңыз.

  3. Істес кісілерді реттеушінің деректері (.bcm)параметрін таңдаңыз.

  4. Бұрын жасалған бастапқы файлға шолу жасап, Көшірмелеуді жаңартупараметрін таңдап, байланыс журналының элементтері немесе теңшелуді қамту үшін таңдаңыз.

  Ескертулер : 

  • Әлемнің әр түрлі аймақтарына немесе керісінше іскери деректерді импорттауға не экспорттауға кеңес берілмейді, себебі кейбір деректердің құрылымдары мен түрлері түрлендіріле алынбайды.

  • Импорттауды бастамас бұрын, Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушідеректерінің сақтық көшірмесін жасап алыңыз. Импорттау үрдісін импортталған деректерді қолмен жоюдан басқа тәсіл арқылы кері қайтаруға болмайды.

  • Өнім және қызмет элементтерін импорттау үшін, Өнім және қызмет элементтерінің тізіміішіндегі Импорттауқұралын пайдаланыңыз.

  • Экспорттауды бастамас бұрын экспортталатын файлдың сақтық көшірмесін жасап алыңыз. Экспорттау іс рәсімін экспортталған деректерді қолмен жоюдан басқа тәсіл арқылы кері қайтаруға болмайды.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×