2007 жиналыстар құралы

2007 жиналыстар құралы жиналыстарды ұйымдастыруға, өткізуге және жазуға көмектеседі.

Не істеу керек?

Жаңа жиналыс жасау

Жиналыстар арасында шарлау

Жиналыс күн тәртібін жасау

Жиналысқа қатысушыларды реттеу

Әрекет элементтерін жасау

Жиналыс хаттамасын жазу

Тіркелген файлдармен жұмыс істеу

Тіркемелер қосу

Тіркемелерді ашу

Тіркемелерді сақтау

Тіркемелерді жою

Жиналыстар құралының рұқсаттарын өзгерту

Пернетақта ендерін пайдалану

Жаңа жиналыс жасау

Әдетте, қонақтардан басқа жұмыс кеңістігінің барлық мүшелері жаңа жиналыстарды жасай алады.

 1. Басты қойындысында Жиналыс шеберін іске қосу үшін Жаңа жиналыс түймешігін басыңыз.

 2. Жиналыс үшін тақырыпты, басталу және аяқталу уақыттарын енгізіңіз.

 3. Қосымша түрде, жиналыстың орны мен жиналыс туралы кез келген қосымша мәліметтерді енгізіңіз.

 4. Жиналысты жасау үшін Жарайды түймешігін басыңыз.

Жиналыс шеберінде енгізілген ақпарат жиналыстың Профайл қойындысында көрсетіледі. Бұл ақпаратты өңдеу үшін Өңдеу түймешігін басып, өзгертулерді енгізіңіз де, Сақтау және жабу түймешігін басыңыз.

Жиналыс жасалғаннан кейін, жиналысқа қатысушыларды қосуға және күн тәртібін орнату сияқты басқа жиналыс әрекеттерін бастауға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Жиналыстар арасында шарлау

 • Көрсетілетін күндер ауқымы таңдалады нысанын нұқып, көрсетілетін уақыт мерзімін таңдаңыз (мысалы, күн, апта, ай).

 • Ағымдағы таңдалған күндер ауқымына байланысты, алдыңғы немесе келесі жиналысқа шарлау үшін алдыңғы/келесі көрсеткісін нұқыңыз. Мысалы, ағымдағы уақыт мерзімі «Апта бойынша» болса, алдыңғы немесе келесі аптаға өту үшін көрсеткілерді нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жиналыс күн тәртібін жасау

Әдепкі рұқсаттар орнатылған болса, рөлі қатысушы немесе одан жоғары кез келген қатысушы күн тәртібінің элементтерін қоса, өңдей немесе жылжыта алады және тек жиналыстың жасаушысы немесе жұмыс кеңістігінің басқарушылары ғана күн тәртібі элементтерін жоя алады.

Күн тәртібі тақырыбын қосу үшін:

 1. Күн тәртібі қойындысын нұқыңыз және Жаңа тақырып... пәрменін таңдаңыз.

 2. «Күн тәртібінің жаңа тақырыбы» пішінін толтырып, Жарайды түймешігін басыңыз.

Күн тәртібі элементін өңдеу үшін оны таңдап, Өңдеу түймешігін басыңыз. Қажетті өзгертулерді енгізіп, Сақтау және жабу түймешігін басыңыз.

Күн тәртібі тақырыбын тақырыптар тізімінде жылжыту үшін оны таңдап, Жоғары жылжыту белгішесі немесе Төмен жылжыту белгішесі белгішесін нұқыңыз.

Күн тәртібі тақырыбын жою үшін оны таңдап, DELETE пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жиналысқа қатысушыларды реттеу

Әдепкі рұқсаттар орнатылған болса, рөлі қатысушы немесе одан жоғары болатын кез келген қатысушы жиналыстың Қатысушылар қойындысын өңдей алады.

 1. Қатысушылар қойындысын ашып, қажет болса, «Қатысушылар» өрістерін ашу үшін Өңдеу түймешігін басыңыз.

 2. Қажетті өзгертулерді енгізіп, Сақтау және жабу түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Әрекет элементтерін жасау

Әдепкі рұқсаттар орнатылған болса, рөлі қатысушы немесе одан жоғары кез келген қатысушы әрекет элементтерін қоса, өңдей немесе жылжыта алады және тек жиналыстың жасаушысы немесе жұмыс кеңістігінің басқарушылары ғана әрекет элементтерін жоя алады. Әрекет элементін қосу үшін:

 1. Әрекеттер қойындысын ашып, Тапсырманы жасау пәрменін таңдаңыз.

 2. Тапсырманы жасау пішінін толтырып, Жарайды түймешігін басыңыз.

Әрекет элементтерін сұрыптау үшін бағандардың үстіңгі деректемелерін нұқыңыз. Мысалы, әрекет элементтерін басымдылықтары бойынша сұрыптау үшін «Басымдылық» бағанының үстіңгі деректемесін нұқыңыз.

Әрекет элементін өңдеу үшін оны таңдап, Өңдеу түймешігін басыңыз. Қажетті өзгертулерді енгізіп, Сақтау және жабу түймешігін басыңыз.

Әрекет элементін жою үшін оны таңдап, DELETE пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жиналыс хаттамасын жазу

Әдепкі рұқсаттар орнатылған болса, рөлі қатысушы немесе одан жоғары кез келген қатысушы жиналыс хаттамасын өңдей алады. Жиналыс хаттамасын өңдеу үшін:

 1. Хаттама қойындысын таңдап, қажет болса, өңдеу мақсатында мәтіндік аумақ ашу үшін, Өңдеу түймешігін басыңыз.

 2. Мәтіндік аумақта теріңіз. Қосымша түрде, ағымдағы жиналыс күн тәртібін кірістіру үшін Күн тәртібін кірістіру пәрменін таңдаңыз.

 3. Жұмысты сақтау немесе алып тастау үшін бір параметрді таңдаңыз.

  • Ағымдағы өңдеулерді сақтап, мәтіндік аумақты қосымша теруге қалдыру үшін Сақтау түймешігін басыңыз.

  • Өзгертулерді сақтап, хаттаманы өңдеу күйінен шығу үшін Сақтау және жабу түймешігін басыңыз.

  • Хаттама соңғы рет сақталғаннан бері жасалған кез келген өзгертулерді алып тастау үшін Болдырмау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тіркелген файлдармен жұмыс істеу

Жиналыс профайлдарының, күн тәртібі тақырыптарының және әрекет элементтерінің барлығында тіркелген файлдар болуы мүмкін. Әдетте, жиналыс жасаушысы немесе жұмыс кеңістігінің басқарушылары тіркелген файлдарды қоса немесе жоя алады.

Тіркемелер қосу

 1. Жиналыс профилін, күн тәртібі тақырыбын немесе әрекет элементін таңдап, Өңдеу түймешігін басыңыз.

 2. Тіркемелер ашылмалы мәзірін ашып, Қосу түймешігін басыңыз.

 3. Тіркелетін файлдарды таңдап, Ашу түймешігін басыңыз.

 4. Өзгертулеріңізді сақтаңыз.

Тіркемелерді ашу

 1. Тіркемелер ашылмалы мәзірін басыңыз.

 2. Ашылатын тіркемені таңдаңыз.

  Компьютерде қолдау көрсететін бағдарлама орнатылған жағдайда, тіркеме сол бағдарламада ашылады. Егер компьютерде қолдау көрсететін бағдарлама болмаса, басқа параметрлермен Windows жүйесінің «Ашу» тілқатысу тілқатысу терезесі көрсетіледі.

Тіркемелерді сақтау

 1. Тіркемелер ашылмалы мәзірін басып, Бәрін сақтау... пәрменін таңдаңыз.

 2. Тіркемелерді сақтау үшін дискідегі орынды таңдап, Жарайды түймешігін басыңыз.

Тіркемелерді жою

 1. Жойылатын тіркемесі бар жиналыс мүмкіндігін (профиль, күн тәртібінің тақырыбы немесе әрекет элементі) таңдап, Өңдеу түймешігін басыңыз.

 2. Тіркемелер ашылмалы мәзірін басып, Жою пәрменін таңдаңыз.

 3. Жойылатын тіркемелерді таңдаңыз.

 4. Жоюды растау үшін Иә түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жиналыстар құралының рұқсаттарын өзгерту

Қазір мүше рөлдеріне тағайындалған рұқсаттарды көру үшін, Жұмыс кеңістігі қойындысын ашып, Сипаттар параметрін таңдаңыз, содан кейін Рұқсаттар қойындысын басыңыз.

Әдепкі мәні бойынша, қонақтардан басқа барлық мүшелердің жиналыстарды жасауға немесе өңдеуге, сондай-ақ, өздері жасаған жиналыстарды жоюға рұқсаттары бар. Басқарушылар барлық рұқсаттарға ие.

Беттің жоғарғы жағы

Пернетақта ендерін пайдалану

Төмендегі кестеде жиналыстар құралының пернетақта ендері тізілген. Бар ендер құралды қолдану күйіне байланысты болады.

Әрекет

Ен

Жаңа жиналыс жасау

CTRL+N

Жаңа күн тәртібі элементін жасау

CTRL+T

Жаңа әрекет элементін жасау

CTRL+M

Барлық жиналыстарды қарау

CTRL+L

Тек бүгінгі жиналыстарды қарау

CTRL+D

Ағымдағы аптадағы жиналыстарды қарау

CTRL+W

Ағымдағы айдағы жиналыстарды қарау

CTRL+O

Ағымдағы жылдағы жиналыстарды қарау

CTRL+R

Күн тәртібі тақырыбын сілтеме ретінде көшіру

CTRL+I

Әрекет элементін сілтеме ретінде көшіру

CTRL+K

Жиналысты сілтеме ретінде көшіру

CTRL+E

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×