Өңдегіш параметрлері (Қосымша)

Өңдегіш параметрлері Outlook 2013 бағдарламасында мазмұныңызға арналған параметрлерді таңдауға мүмкіндік береді. Мысалы, терген кезде таңдалған мәтіннің автоматты ауыстырылу қажеттігін немесе көшіріп қоятын мәтінде бастапқы пішімдеуді сақтау қажеттігін таңдауға болады.

Өңдеу параметрлері

Қиып алу, көшіру және қою

Электрондық пошта мазмұнын көрсету

Көрсету

Өңдеу параметрлері

Осы параметрлердің біреуіне немесе бірнешеуіне құсбелгі қойыңыз. Параметрлерді таңдап болғаннан кейін, OK түймешігін басыңыз.

 • Теру таңдалған мәтінді ауыстырады Осы параметрді тере бастаған кезде таңдалған мәтінді жою үшін таңдаңыз. Осы құсбелгіні алып тастасаңыз, Microsoft Office Outlook бағдарламасы таңдалған мәтін алдына жаңа мәтінді кірістіреді және таңдалған мәтінді жоймайды.

 • Таңдаған кезде, бүкіл сөзді автоматты түрде таңдау Осы параметрді бір сөздің бөлігін, содан кейін келесі сөздің бөлігін таңдаған кезде бүкіл сөзді таңдау үшін пайдаланыңыз. Осы параметрді өшіру сондай-ақ Outlook бағдарламасының сіз сөзді екі рет басқан кезде сөз бен содан кейінгі бос орынды таңдауына алып келеді.

 • Мәтінді апарып тастауға рұқсат беру Осы параметрді мәтінді апару арқылы таңдалған мәтінді жылжыту немесе көшіру үшін пайдаланыңыз. Мәтінді жылжыту үшін, мәтінді таңдап, содан кейін оны жаңа орынға апарыңыз. Мәтінді көшіру үшін, мәтінді таңдап, содан кейін CTRL пернесін ұстап тұрып таңдауды жаңа орынға апарыңыз.

 • Гиперсілтемеге өту үшін CTRL + Басу пәрменін пайдалану Осы параметрді гиперсілтемелер мәтінін оңай өңдеу үшін таңдаңыз. Осы параметр қосулы болған кезде, сілтемеге өту үшін сілтемені басып тұрып CTRL пернесін басуыңыз қажет. Осы параметр өшірілген кезде, сілтемені басу Outlook бағдарламасының сілтеменің мақсатты орнына өтуіне алып келеді, ол өз кезегінде сілтеме мәтінін өңдеуді әлдеқайда қиындатады.

 • Автопішінді кірістіру кезінде автоматты түрде кенепті жасау Осы параметрді электрондық поштаға сызбалық нысандарды немесе қолжазбалық суреттерді және жазуды кірістірген кезде олардың айналасына кенепті орналастыру үшін таңдаңыз. Кенеп сызбалық нысандар мен суреттерді реттеуге және оларды бірлік ретінде жылжытуға көмектеседі.

 • Абзацтарды бөлектеу Осы параметрді бүкіл абзацты таңдаған кезде абзац таңбасын таңдау үшін пайдаланыңыз. Егер абзацты қиып алып, қойған кезде абзац таңбасын кірістірсеңіз, сізде бос абзац қалмайды және пішімдеу автоматты түрде абзацпен қалады.

 • Курсорды жылжыту Жоғары немесе төмен қарай айналдырған кезде курсордың жылжығанын көрсету үшін осы параметрді таңдаңыз. Айналдырғаннан кейін СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ, ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ, ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басқан кезде, курсор бұрынғы орнында емес, ағымда көріп жатқан бетте болады.

 • Алмастыру режимін басқару үшін Insert пернесін пайдалану Осы параметрді INSERT пернесін басу арқылы Алмастыру режимін қосу немесе өшіру үшін пайдаланыңыз.

 • Алмастыру режимін пайдалану Осы параметрді терген кезде бұрыннан бар мәтінді ауыстыру үшін (бір уақытта бір таңба) пайдаланыңыз. Егер Алмастыру режимін басқару үшін Insert пернесін пайдалану пәрмені таңдалса, осы параметрді INSERT пернесін басу арқылы қосуға немесе өшіруге болады.

 • Иврит әріптерін қолданып, нөмірлеу үшін жақшаларды қосу Осы параметрді нөмірлеу мақсатында тырнақша таңбаларын (") қосу үшін таңдаңыз.

 • Мәнерді жаңарту үшін шақыру Осы параметрді мәнер қолданылатын мәтінді тікелей өзгертіп, содан кейін өзгертілген мәтінге мәнерді қайта қолданған кезде сізге нұсқау берілуі үшін таңдаңыз. Нұсқау берілген кезде, мәнерді соңғы өзгерістер негізінде жаңартуға немесе мәнерді пішімдеуді қайта қолдануға болады.

 • Таңбалаушы немесе нөмірленген тізімдер үшін «Қалыпты» мәнерді пайдалану Осы параметрді «Абзац тізімі» мәнерінің орнына «Қалыпты абзац» мәнеріндегі тізім мәнерлерін негіздеу үшін таңдаңыз.

 • Пішімдеу есебін жүргізу Осы параметрді терген кезде пішімдеу есебін жүргізу үшін таңдаңыз. Бұл сізге дәл сол пішімдеуді басқа жерде де оңай қолдануға көмектеседі. Таңдалған мәтінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен бассаңыз, пайда болатын контекстік мәзірде Сондай пішімі бар мәтінді таңдау пәрменін пайдаланбас бұрын осы параметрді қосуыңыз қажет. Пайдаланған пішімдеу тізімін көрсету үшін, Мәнер тақтасында Параметрлер пәрменін басыңыз, содан кейін Абзацты пішімдеу, Қаріпті пішімдеу және Таңбалауыш пен нөмірлеуді пішімдеу ұяшықтарына құсбелгі қойыңыз.

 • Пішім сәйкессіздіктерін белгілеу Осы параметрді көк ирек астын сызуды электрондық пошталарыңыздағы басқа пішімдеумен бірдей болған кезде емес, тек ұқсас пішімдеуді белгілеу үшін таңдаңыз. Осы параметрді пайдалану үшін, Пішімдеу есебін жүргізу ұяшығына құсбелгі қойыңыз.

 • Еркін енгізуге рұқсат ету Осы параметрді бос аймақта екі рет басу арқылы электрондық поштаңыздың бос аймағында мәтінді, сызбаларды, кестелерді немесе басқа элементтерді кірістіру үшін таңдаңыз. Басу және теру мүмкіндігі абзацтарды автоматты түрде кірістіреді және екі рет басқан ежрде элементті орналастыру үшін қажет туралауды қолданады. Бұл мүмкіндік тек Басып шығару макеті көрінісі мен Веб-құжат көрінісінде қолжетімді.

 • Әдепкі абзац мәнері Басу және теру мүмкіндігін пайдаланған кезде мәтінге қолданылатын мәнерді таңдаңыз.

 • Бірізділік тексерісін пайдалану Осы параметр таңдалған жағдайда, жаңа терілген таңба екпін белгісі, дәйек белгі немесе осыған дейін енгізілген дауыссыз дыбыстың үстінде, астында, алдында немесе артындағы дауысты дыбыс ретінде бірізділік бойынша дұрыс пайдаланылуына тексеріледі.

  Бұл параметр мәтінді өңдеу үшін кешенді сценарийлер тілі қосулы болған жағдайда ғана қолжетімді болады. Теру және ауыстыру. Осы параметрді бір мәтін кластерінде екі таңбаны қатар қою мүмкін болмаған жағдайда алдында терілген таңбаны жаңадан терілген таңбамен ауыстыру үшін таңдаңыз.

 • Латын жазуы үшін азиялық қаріптерді қолдану Осы параметрді таңдалған мәтінге азиялық қаріптерді қолданған кезде таңдалған азиялық қаріптерді латын таңбаларымен өзгерту үшін пайдаланыңыз. Электрондық поштаның қалған бөлігіне азиялық қаріпті қолданған кезде латын таңбаларының латын қарпінде қалғанын қалаған жағдайда осы құсбелгіні алып тастаңыз. ЕСКЕРТПЕ Бұл параметр мәтінді өңдеу үшін Шығыс азиялық тіл қосулы болған жағдайда ғана қолжетімді болады.

 • Пернетақта жаймасын қоршау мәтінінің тілі бойынша автоматты түрде ауыстыру Осы параметрді пернетақта тілі мен қаріпті курсор орналастырылған мәтін тілінің негізінде өзгерту үшін таңдаңыз. Егер осы параметрден құсбелгіні алып тастасаңыз, тек қаріп өзгертіледі.

  Бұл параметр мәтінді өңдеу үшін Шығыс азиялық тіл қосылып, шығыс азиялық таңбаларды теру үшін Енгізу әдісінің өңдегіші орнатылған жағдайда ғана қолжетімді болады.

 • Алмастыру режимін қосу үшін, ескі енгізу әдістерінің өңдегіші тәртібін қолдану Теріп жатқан таңбаларға Microsoft Windows XP операциялық жүйесінде жұмыс істейтін компьютерде Енгізу әдісінің өңдегішін (IME) пайдаланған кезде бұрыннан бар таңбаларды ауыстыруға (алмастыру) рұқсат беру үшін таңдаңыз. Егер Outlook бағдарламасы Windows Vista операциялық жүйесінде жұмыс істейтін компьютерге орнатылса, бұл параметр пайда болмайды, себебі Ауыстыру режиміне автоматты түрде қолдау көрсетіледі.

  Бұл параметр мәтінді өңдеу үшін Шығыс азиялық тіл қосылып, шығыс азиялық таңбаларды теру үшін Енгізу әдісінің өңдегіші орнатылған жағдайда ғана қолжетімді болады.

 • IME басқаруды белсендіру Осы параметрді Енгізу әдісінің өңдегішін (IME) іске қосу үшін таңдаңыз. IME мүмкіндігін тоқтату үшін осы құсбелгіні алып тастаңыз.

  Бұл параметр мәтінді өңдеу үшін Шығыс азиялық тіл қосылып, шығыс азиялық таңбаларды теру үшін Енгізу әдісінің өңдегіші орнатылған жағдайда ғана қолжетімді болады.

 • IME TrueInline Осы параметрді IME мүмкіндігіне қолдау көрсететін компьютерлерде табиғи тіл интерфейсін пайдалану үшін таңдаңыз.

  Бұл параметр мәтінді өңдеу үшін Шығыс азиялық тіл қосылып, шығыс азиялық таңбаларды теру үшін Енгізу әдісінің өңдегіші орнатылған жағдайда ғана қолжетімді болады.

 • IME параметрлері IME аты диалогтық терезесінің Сипаттар бөлімін ашу үшін басыңыз. Белсенді IME мүмкіндігіне арналған мәтін, пернетақта, таңбаларды түрлендіру параметрлері мен басқа параметрлерді орнату немесе өзгерту үшін осы диалогтық терезені пайдаланыңыз.

  Бұл параметр мәтінді өңдеу үшін Шығыс азиялық тіл қосылып, шығыс азиялық таңбаларды теру үшін Енгізу әдісінің өңдегіші орнатылған жағдайда ғана қолжетімді болады.

Қиып алу, көшіру және қою

Осы параметрлердің біреуіне немесе бірнешеуіне құсбелгі қойыңыз. Параметрлерді таңдап болғаннан кейін, OK түймешігін басыңыз.

 • Бір электрондық пошта ішінде Бұл параметр мазмұнды көшірген бір электрондық поштаға мазмұнды қойған кезде орын алатын әдепкі сипатты көрсетеді. Ашылмалы тізімде төмендегілердің біреуін таңдаңыз:

  • Бастапқы пішімдеуді сақтау (Әдепкі) Осы параметр көшірілген мәтінде қолданылған таңба мәнерлері мен тікелей пішімдеуді сол күйінде қалдырады. Тікелей пішімдеуге абзац мәнеріне кірістірілмеген қаріп өлшемі, көлбеу немесе басқа пішімдеу сияқты сипаттар кіреді.

  • Тағайындалған пішімдеуге сәйкестендіру Осы параметр көшірілген мәтінге тікелей қолданылған көптеген пішімдеуді жояды, бірақ таңдаудың тек бір бөлігіне қолданылған кезде қалың немесе көлбеу сияқты бөлектеу деп саналатын пішімдеуді сақтайды. Мәтін абзац қойылатын жерде абзац мәнерінің сипаттарын қабылайды. Мәтін сонымен қатар мәтін қойылатын кезде дереу курсордың алдында болатын кез келген тікелей пішімдеу немесе таңба мәнерін қабылдайды.

  • Тек мәтінді сақтау Осы параметр суреттер немесе кестелер сияқты барлық пішімдеу және мәтіндік емес элементтерді жояды. Мәтін қойылатын абзацтың мәнерінің сипаттарын қабылдайды және мәтін қойылатын кезде дереу курсордың алдында болатын кез келген тікелей пішімдеу немесе таңба мәнерін қабылдайды. Сызбалық элементтер алып тасталады және кестелер абзацтар қатарына түрлендіріледі.

 • Электрондық пошталар арасында қою Бұл параметр Outlook бағдарламасындағы басқа электрондық поштадан көшірілген мазмұнды қойған кезде орын алатын әдепкі сипатты көрсетеді. Ашылмалы тізімде төмендегілердің біреуін таңдаңыз:

  • Бастапқы пішімдеуді сақтау (Әдепкі) Осы параметр көшірілген мәтінде қолданылған пішімдеуді сол күйінде қалдырады. Көшірілетін мәтінмен байланысты кез келген мәнер анықтамасы тағайындалған электрондық поштаға көшіріледі.

  • Тағайындалған пішімдеуге сәйкестендіру Осы параметр көшірілген мәтінге тікелей қолданылған көптеген пішімдеуді жояды, бірақ таңдаудың тек бір бөлігіне қолданылған кезде қалың немесе көлбеу сияқты бөлектеу деп саналатын пішімдеуді сақтайды. Мәтін абзац қойылатын жерде абзац мәнерінің сипаттарын қабылайды. Мәтін сонымен қатар мәтін қойылатын кезде дереу курсордың алдында болатын кез келген тікелей пішімдеу немесе таңба мәнерін қабылдайды.

  • Тек мәтінді сақтау Осы параметр суреттер немесе кестелер сияқты барлық пішімдеу және мәтіндік емес элементтерді жояды. Мәтін қойылатын абзацтың мәнерінің сипаттарын қабылдайды және мәтін қойылатын кезде дереу курсордың алдында болатын кез келген тікелей пішімдеу немесе таңба мәнерін қабылдайды. Сызбалық элементтер алып тасталады және кестелер абзацтар қатарына түрлендіріледі.

 • Мәнер анықтамалар қайшы болған кезде электрондық пошталар арасында қою Осы параметр Outlook бағдарламасындағы басқа электрондық поштадағы мазмұнды қойған кезде орын алатын әдепкі сипатты көрсетеді және көшірілген мәтінге тағайындалған мәнер мәтін қойылып жатқан электрондық поштада басқаша анықталады. Ашылмалы тізімде төмендегілердің біреуін таңдаңыз:

  • Бастапқы пішімдеуді сақтау Бұл параметр қойылған мәтінге «Қалыпты» мәнерін тағайындау және тікелей пішімдеуді қолдану арқылы көшірілген мәтіннің сыртқы көрінісін сақтайды. Тікелей пішімдеуге көшірілген мәтін мәнерінің анықтамасын ойнатуға арналған қаріп өлшемі, көлбеу немесе басқа пішімдеу сияқты сипаттар кіреді.

  • Тағайындалған мәнерлерді пайдалану (Әдепкі) Бұл параметр көшірілген мәтінмен байланысты мәнер атын сақтайды, бірақ ол мәтін қойылып жатқан электрондық пошта мәнерінің анықтамасын пайдаланады. Мысалы, 1-тақырып мәтінін бір электрондық поштадан басқасына көшіресіз. Бір электрондық поштада , 1-тақырып Arial Bold қарпі (қаріп өлшемі - 14) ретінде анықталса, мәтін қойылып жатқан электрондық поштадағы 1-тақырып Cambria Bold қарпі (қаріп өлшемі - 16) ретінде анықталады. Тағайындалған мәнерлерді пайдалану параметрін қолданған кезде, қойылған мәтін 1-тақырып мәнерін, Cambria Bold қарпін, 16-қаріп өлшемін пайдаланады.

 • Басқа бағдарламалардан қою Бұл параметр басқа бағдарламадан көшірілген мазмұнды қойған кезде орын алатын әдепкі сипатты көрсетеді. Ашылмалы тізімде төмендегілердің біреуін таңдаңыз:

  • Бастапқы пішімдеуді сақтау (Әдепкі) Осы параметр көшірілген мәтін пішімдеуін сол күйінде қалдырады.

  • Тағайындалған пішімдеуге сәйкестендіру Осы параметр көшірілген мәтінге тікелей қолданылған көптеген пішімдеуді жояды, бірақ таңдаудың тек бір бөлігіне қолданылған кезде қалың немесе көлбеу сияқты бөлектеу деп саналатын пішімдеуді сақтайды. Мәтін абзац қойылатын жерде абзац мәнерінің сипаттарын қабылайды. Мәтін сонымен қатар мәтін қойылатын кезде дереу курсордың алдында болатын мәтіннің кез келген тікелей пішімдеу сипаттарын қабылдайды.

  • Тек мәтінді сақтау Осы параметр суреттер немесе кестелер сияқты барлық пішімдеу және мәтіндік емес элементтерді жояды. Мәтін қойылатын абзацтың мәнерінің сипаттарын қабылдайды және мәтін қойылатын кезде дереу курсордың алдында болатын кез келген тікелей пішімдеу немесе таңба мәнерін қабылдайды. Сызбалық элементтер алып тасталады және кестелер абзацтар қатарына түрлендіріледі

 • Суреттерді басқаша кірістіру/қою Бұл параметр Outlook бағдарламасының электрондық поштаңыздағы мәтінге қатысты суреттерді қалай кірістіретінін көрсетеді. Кескіндерді мәтінмен кірістіруге, кескіндердің мәтінмен жылжытылуына рұқсат беруге немесе кескінді мәтін айналасына, алдына, артына тасымалдауға болады. Ашылмалы тізімде төмендегілердің біреуін таңдаңыз:

  • Мәтін бар жолда Бұл параметрде сызба абзацқа мәтінге кірістірілген тәрізді кірістіріледі. Осы параметр әдепкі бойынша пайдаланылады. Мәтінді қосқанда немесе жойғанда сызба жылжытылады. Сызбаны қайта орналастыру үшін оны мәтінді апарған жолмен апаруға болады.

  • Жақтау айналасы Бұл параметр мәтінді сызба айналасындағы жақтаудың барлық бүйірлерінің айналасына тасымалдайды. Сіз мәтінді қосқанда немесе жойғанда сызба жылжытылмайды, бірақ сызбаны қайта орналастыру үшін оны сүйреуге болады.

  • Контур бойынша Бұл параметр мәтінді нақты кескін айналасындағы тегіс емес пішіндегі сызба айналасына тасымалдайды. Сіз мәтінді қосқанда немесе жойғанда сызба жылжытылмайды, бірақ сызбаны қайта орналастыру үшін оны сүйреуге болады.

  • Мәтін артында Бұл параметр сызбаны мәтін артындағы жеке қабатқа кірістіреді. Сызбаны айналасында ешқандай жиек жоқ. Сіз мәтінді қосқанда немесе жойғанда сызба жылжытылмайды, бірақ сызбаны қайта орналастыру үшін оны сүйреуге болады.

  • Мәтін алдында Бұл параметр сызбаны мәтін алдындағы жеке қабатқа кірістіреді. Сызбаны айналасында ешқандай жиек жоқ. Сіз мәтінді қосқанда немесе жойғанда сызба жылжытылмайды, бірақ сызбаны қайта орналастыру үшін оны сүйреуге болады.

  • Тікелей Бұл параметр жарты ай сияқты иілген пішін арқылы жасалған кеңістікті толтыруды қоса мәтінді сызба айналасында тасымалдайды. Сіз мәтінді қосқанда немесе жойғанда сызба жылжытылмайды, бірақ сызбаны қайта орналастыру үшін оны сүйреуге болады.

  • Жоғарыда және төменде Бұл параметр мәтіннің сызба бүйірлерінде тасымалдануын болдырмайды. Сіз мәтінді қосқанда немесе жойғанда сызба жылжытылмайды, бірақ сызбаны қайта орналастыру үшін оны сүйреуге болады.

  Мәтінді «Тек мәтінді сақтау» параметрі арқылы қойған кезде таңбалауыштар мен нөмірлерді сақтау Осы параметрді нөмірлер мен таңбалауыштарды мәтін таңбаларына түрлендірген кезде таңдаңыз.

 • Қою үшін Insert пернесін пайдалану Осы параметрді электрондық поштаға Office аралық сақтағышының мазмұнын кірістіру мақсатында INSERT пернесін пайдалану үшін таңдаңыз.

 • «Қою параметрлері» түймешіктерін көрсету Осы параметрді мазмұнды қойған кезде «Қою параметрлері» түймешігін көрсету үшін таңдаңыз. «Өңдегіш параметрлері» диалогтық терезесінің осы бөлімінде жасайтын параметрлерді қайта жазу немесе өзгерту үшін «Қою параметрлері» түймешігін пайдаланыңыз.

 • Қиып алу және қою мүмкіндігін пайдалану Осы параметрді мәтінді қойған кезде пішімдеуді автоматты түрде реттеу үшін таңдаңыз. Осы құсбелгіні таңдағаннан кейін, «Параметрлер» түймешігін қосымша қою параметрлерін орнату үшін басуға болады.

  • Параметрлер Осы түймешікті Параметрлері диалогтық терезесін ашу үшін басыңыз. Мәтінді біріктіргенде, қиып алғанда және қойғанда әдепкі сипатты көрсету үшін осы диалогтық терезені пайдаланыңыз. Мазмұнды аралық сақтағыштан электрондық поштаға қойған кезде пайда болатын Қою параметрлері түймешігін пайдалану арқылы әдепкі сипатты қайта анықтауға болады. Бұл түймешік «Қиып алу және қою мүмкіндігін пайдалану» параметрі қосылған кезде ғана қолжетімді болады.

  • Сөйлем мен сөз аралығын автоматты түрде реттеу Осы параметрді мәтінді жойған кезде қалған бос орындарды жою үшін немесе мәтінді сақтағыштан қойған кезде қажет бос орындарды қосу үшін таңдаңыз.

  • Абзац аралықтарын қойған кезде реттеу Осы параметрді бос абзацтардың жасалуын болдырмау және сәйкес емес абзац аралықтарын болдырмау үшін таңдаңыз. 

  • Кестенің пішімделуі мен туралануын қойған кезде реттеу Осы параметрді кестелердің пішімделуі мен туралануын басқару үшін таңдаңыз. Бұл параметр қосылған кезде, бұрыннан бар кестеге жеке ұяшықтар мәтін ретінде қойылады, кесте бөлімдері жолдар ретінде қойылады (кірістірілген кесте жасалмайды) және бұрыннан бар кестеге кесте қосқан кезде, қойылған кесте бұрыннан бар кестемен сәйкестендірілу үшін реттеледі.

  • Мәнердің тиімді әрекет Осы параметрді таңдағанда ештеңе болмайды. Мазмұнды қойған кезде мәнерлердің әрекетін нақты реттеу үшін, Қосымша параметрлердің Қиып алу, көшіру және қою бөліміндегі Қою параметрлерін пайдаланыңыз.

  • Microsoft Office PowerPoint бағдарламасынан қойған кезде пішімдеуді біріктіру Осы параметрді мазмұнды PowerPoint презентациясынан қойған кезде нәтижелерді басқару үшін таңдаңыз. Бұл параметр қосылған кезде, қойылған мәтінге айналасындағы мәтіннің немесе кестенің пішімдеуі қолданылады, қойылған тізімге ең соңғы пайдаланылған таңбалауыш, нөмір немесе тізім мәнері қолданылады және кестелер, гиперсілтемелер, кескіндер, OLE нысандары және формалар сияқты элементтердің көрінісі PowerPoint бағдарламасындағы бастапқы көзден сақталады.

  • Microsoft Office Excel бағдарламасынан қойған кезде пішімдеуді реттеу Осы параметрді деректерді Excel бағдарламасынан қойған кезде нәтижелерді басқару үшін пайдаланыңыз. Бұл параметр қосылған кезде, қойылған деректер кестеге орналастырылады және диаграммалар OLE нысандары ретінде емес, суреттер ретінде қойылады.

  • Қойылған тізімдерді айналасындағы тізімдермен біріктіру Осы параметрді тізімге элементтерді қойған кезде тізім элементтерін айналасындағы тізіммен сәйкестендіру мақсатында пішімдеу үшін таңдаңыз.

Электрондық пошта мазмұнын көрсету

Осы параметрлердің біреуіне немесе бірнешеуіне құсбелгі қойыңыз. Параметрлерді таңдап болғаннан кейін, OK түймешігін басыңыз.

 • Құжат терезесінде тасымалданған мәтінді көрсету Осы параметрді электрондық поштаны қамтитын терезеге мәтінді тасымалдау үшін таңдаңыз, осылайша ол экранда оңай оқылады.

 • Сурет толықтырғыштарын көрсету Осы параметрді электрондық пошталарыңыздағы әрбір суреттің орнында бос өрісті көрсету үшін таңдаңыз. Бұл параметр суреттер саны көп электрондық поштаны айналдыру процесін жылдамдатады.

 • Экранда сызбалар мен мәтін ұяларын көрсету Осы параметрді Басып шығару макеті көрінісі мен Веб-құжат көрінісінде Outlook бағдарламасының сурет салу құралдарымен жасалған нысандарды көрсету үшін таңдаңыз. Сызбаларды жасыру және көптеген сызбаларды қамтитын электрондық пошталарды экранға шығаруды жылдамдату үшін осы құсбелгіні алып тастаңыз. Осы құсбелгіні алып тастаған жағдайда да сызбалар басып шығарылады.

 • Мәтін анимациясын көрсету Экраныңызда мәтін анимацияларын көрсету үшін осы параметрді таңдаңыз. Басып шығарылған кездегі мәтіннің сыртқы көрінісін көру үшін құсбелгіні алып тастаңыз.

  Outlook бағдарламасының Outlook 2007 нұсқасынан бұрын бағдарламада жасалған электрондық пошталарда анимацияланған мәтінді көру үшін осы параметрді пайдаланыңыз. Outlook бағдарламасының ағымдағы нұсқасы анимацияланған мәтінді жасау мүмкіндігіне қолдау көрсетпейді.

 • Басқару таңбалары көрсету Осы параметрді басқару таңбаларын оңнан солға көрсету үшін таңдаңыз.

  Бұл параметр мәтінді өңдеу үшін оңнан солға қарай жазылатын тіл қосылған жағдайда ғана қолжетімді болады.

 • Бетбелгілерді көрсету Осы параметрді экранда бетбелгілерді көрсету үшін таңдаңыз. Егер элементке бетбелгі тағайындасаңыз, бетбелгі қойылған элемент жақшада ([…]) пайда болады. Егер бетбелгі орналастыру үшін тағайындалса, ол I тәрізді көрсеткіш ретінде пайда болады. Жақшалар мен I тәрізді көрсеткіш басып шығарылған электрондық пошта хаттарында көрсетілмейді.

 • Смарт-тегтерді көрсету Осы параметрді смарт-тег ретінде анықталған мәтіннің асты күлгін пунктирлі сызықпен сызылады.

 • Өріс кодтарын өріс мәндерінің орнына көрсету Осы параметрді электрондық пошталарыңызда өріс нәтижелерінің орнына өріс кодтарын көрсету үшін таңдаңыз. Мысалы, «2008 жылдың 4 ақпаны» мәнінің орнына { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } коды көрсетіледі. Өріс нәтижелерін көру үшін осы құсбелгіні алып тастаңыз.

  Бұл параметрге қарамастан, ALT + F9 пернелер тіркесімін басу арқылы әрқашан өріс кодтары мен өріс кодының нәтижелерін көрсету арасында ауыстыруға болады.

 • Сандық Осы параметр электрондық пошталарда санның пайда болу әдісін анықтайды. Бұл параметр мәтінді өңдеу үшін араб тілі қосулы болған жағдайда ғана қолжетімді болады.

  Тізімнен элементті таңдаңыз.

  • Араб Осы параметрді сандарды ағылшын және басқа еуропалық тілдерде сөйлейтін баяндамашыларға таныс пішімде көрсету үшін таңдаңыз.

  • Хинди Осы параметрді сандарды араб және хинди тілдерінде сөйлейтін баяндамашыларға таныс пішімде көрсету үшін таңдаңыз.

  • Контекст Осы параметрді сандарды айналадағы мәтін тіліне сәйкес көрсету үшін таңдаңыз.

  • Жүйе Осы параметрді сандарды Басқару тақтасындағы аймақтық параметрлерге сәйкес көрсету үшін таңдаңыз.

 • Ай атаулары Бұл параметр араб мәтінінде батыс (григориан) күнтізбесінде ай аттарының көрсетілу әдісін анықтайды. Тізімнен элементті таңдаңыз.

  • Араб Осы параметрді арабша ай аттарын пайдалану үшін таңдаңыз.

  • Ағылшын (транслитерация) Осы параметрді батыс (григориан) күнтізбесіндегі ай аттарының ағылшын тілінде айтылуын араб мәтіні арқылы жазу үшін таңдаңыз.

  • Француз (транслитерация) Осы параметрді батыс (григориан) күнтізбесіндегі ай аттарының француз тілінде айтылуын араб мәтіні арқылы жазу үшін таңдаңыз.

 • Дәйек белгілер Осы параметр электрондық поштада дәйек белгілерді көрсетеді. Бұл параметр мәтінді өңдеу үшін дәйек белгілерді пайдаланатын тіл қосулы болған жағдайда ғана қолжетімді болады.

 • Дәйек белгілер үшін осы түсті пайдалану Осы параметрді бастапқы электрондық поштадағы дәйек белгілердің түсіне қарамастан барлық дәйек белгілердің көрсетілу түсін анықтау үшін таңдаңыз. Тізімде түсті таңдаңыз.

 • Құжат көрінісі Бұл параметр жаңа электрондық пошталар үшін мәтіннің бағытын көрсетеді.

  • Оңнан солға Осы параметрді электрондық пошта хаттарын оңнан солға орналастыру үшін таңдаңыз. Мысалы, абзацтар электрондық поштаның оң жағынан басталса, мәтін сол жақтан шығады.

  • Солдан оңға Осы параметрді электрондық пошта хаттарын солдан оңға орналастыру үшін таңдаңыз. Мысалы, абзацтар электрондық поштаның сол жағынан басталса, мәтін оң жақтан шығады.

 • Қаріпті ауыстыру Қаріпті ауыстыру диалогтық терезесін ашу үшін осы түймешікті басыңыз. Белсенді электрондық поштаның компьютеріңізде қолжетімсіз кез келген қаріпті пайдалану қажеттілігін анықтау үшін осы параметрді пайдаланыңыз. Егер электрондық пошта компьютеріңізде жоқ қаріптерді пайдаланса, алмастыруға арналған қаріпті көрсету үшін диалогтық терезені пайдалануға болады.

Көрсету

Осы параметрлердің біреуіне немесе бірнешеуіне құсбелгі қойыңыз. Параметрлерді таңдап болғаннан кейін, OK түймешігін басыңыз.

 • Өлшем бірліктерін көрсету Көлденең сызғышта пайдаланғыңыз келетін өлшем бірлігі мен диалогтық терезелерде теретін өлшемдерді таңдаңыз.

 • Таңбалар енін көрсету Осы параметрді таңба енін тік және көлденең сызғыштар сияқты мәтінді туралау негізі ретінде пайдалану үшін таңдаңыз. ЕСКЕРТПЕ Бұл параметр мәтінді өңдеу үшін Шығыс азиялық тіл қосулы болған жағдайда ғана қолжетімді болады.

 • HTML мүмкіндіктері үшін пикселдерді көрсету Осы параметрді пикселдерді HTML мүмкіндіктеріне қатысты диалогтық терезелерде әдепкі өлшем бірлігі ретінде пайдалану үшін таңдаңыз.

 • Қалқыма сөзкөмектерде пернелер тіркесімдерін көрсету Осы параметрді Қалқыма сөзкөмектерде пернелер тіркесімдерін көрсету үшін пайдаланыңыз.

 • Басып шығару макеті көрінісінде тік сызғышты көрсету Осы параметрді электрондық пошта терезесінің бүйірінде тік сызғышты көрсету үшін таңдаңыз. Таспаның Қарап шығу қойыншасындағы Көрсету/жасыру тобында Сызғыш ұяшығына құсбелгі қойғаныңызға көз жеткізіңіз.

 • Басып шығару макеті көрінісінде оң жақ сызғышты көрсету Осы параметрді электрондық пошта терезесінің оң жағында тік сызғышты көрсету үшін таңдаңыз.

  Бұл параметр мәтінді өңдеу үшін оңнан солға қарай жазылатын тіл қосулы болған жағдайда ғана қолжетімді болады.

 • Таңбаның орналасуын оқу ыңғайлылығы үшін емес, құрылым үшін оңтайландыру Осы параметрді таңбалардың орналасуын мәтін блоктарына сәйкес басып шығарылған электрондық пошта хатындағыдай нақты орналастырылады.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×