Өріс немесе топ сипаттары

Өріс немесе топ сипаттары тілқатысу терезесінде пішін үлгісінің деректер көзіішінде болған өрістің немесе топтың сипаттарын көруге және өзгертуге болады. Сондай-aқ, осы тілқатысу терезесін пайдаланып, өріс немесе топ үшін арналған деректерді тексеру мүмкіндігін, ережелерді, немесе біріктіру жосығын, және кез келген XML Schema егжей-тегжейін белгілеуге мүмкін.

Ескерту : Егер сіз Деректер көзі тапсырмалар тақтасындағы осы бұғаттаулы жолақ белгішесін Белгіше суреті немесе осы бұғаттаулы топ белгішесін Белгіше суреті көрсеңіз, сіз жолақты немесе топты өзгерте алмайсыз. Осы сипаттардағы мәндерді осы өріс немесе топ пішін үлгісінің басты деректер көзіне қосылған жағдайда ғана өзгертуге болады. Дерекқорға, Веб-қызметкe, XML Schema жүйесіне, XML құжатына немесе екінші реттегі деректер көзі ішіндегі өрістер мен топтардың сипаттарын өзгерту мүмкін емес.

Деректер қойындысы

Осы қойындыдағы параметрлерді пішін үлгісінің деректер көзі ішінде болған өрістердің немесе топтардың сипаттарын көруге және өзгерту үшін пайдаланыңыз.

Сипаттар

Атауы     Осы мәтін ұясына өріс немесе топ үшін атау енгізіңіз. Атаулар ішінде бос орындар болмау керек. Олар әріп таңбасымен немесе астыңғы сызықпеп (_) басталуы қажет және олардың ішінде тек әріп немесе саң таңбасы, астыңғы сызықтар, сызықшалар (-) және нүктелер болуы мүмкін. (.). Өрістің немесе топтың мазмұнын сипаттайтын атауларды пайдаланыңыз. Мәселен, ішінде шығындар тізімі бар болған топты ШығындарТізімі деп атаңыз. Топ ішінде шығындардың жалпы сомасын көрсететін өрісті Шығындар деп атаңыз.

Түрі     Бұл деректер көзі ішінде таңдалған элемент өріс немесе топ екенін анықтайды. Өріс бірегей мәнге ие болғанымен топ ішінде басқа өрістер мен топтар болуы мүмкін.

Деректер түрі     Бұл тізімді жолақты өріс ұстайтын деректер түрін таңдау үшін пайдаланыңыз. Бұл тізімді жолақ топтар үшін ажыратылған болады. Төмендегі кестеде өріс үшін таңдауға болатын деректер түрлері көрсетілген.

Деректер түрі

Пайдалану керек болғанда

Мәтін

Пішімделмеген мәтіні бар жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз.

Үлкен мәтін

Пішімделген мәтіні бар жеңіл жолаққа осы деректер түрін пайдаланыңыз. Сіз төлбелгі жолақтарына осы деректер түрін пайдалана аласыз.

Бүтін сан

Ондық мәндері жоқ сандар қамтылған жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз.

Ондық

Ақша мәндері немесе ондық мәндері бар сандар қамтылған жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз.

Дұрыс/Бұрыс

Тек екі мәннің біреуінен бола алатын деректері бар жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз.

Еренсілтеме

Еренсілтеме немесе аттар кеңістігі сияқты Бірыңғай қор жалпылауышы (URI) бар жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз.

Күні

Күнтізбе күні бар жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз.

Уақыты

24 сағаттық уақыты бар жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз.

Күні мен уақыты

Күнтізбе күні мен 24 сағаттық уақытының екеуі де бар жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз.

Сурет немесе файл тіркемесі

Кескін немесе сурет сияқты қос деректері бар жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз.

Таңдамалы

Аттар кеңістігімен анықталатын таңдамалы деректер түрі бар жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз. Бұл деректер түрі әдетте таңдамалы басқару элементімен байланысты жолаққа немесе топқа пайдаланылады. Деректер түрін таңдағаныңызда, Деректердің аттар кеңістігі жолағы қосылады.

Ескерту : Бұл кесте пішін үлгісінде пайдаланылатын белгілі XML деректер түрін көрсетеді. InfoPath бағдарламасында сіз Бүкіләлемдік Ғаламтор Консорциумінің (W3C) ұсыныстарындағы XML 1.0 деректер түрін пайдалана аласыз. Кестеде берілмеген деректер түрін пайдалану үшін сізге пішін үлгісіне арналған пішін файлдарын шығарып алу және сұлба (.xsd) файлын өңдеу керек. Қосымша ақпарат бөлімінен пішін үлгісіне арналған пішін файлдарын шығарып алу туралы толық ақпаратқа сілтеме табыңыз.

Деректердің аттар кеңістігі     Бұл мәтін ұясын өзгертпелі деректер түрі немесе басқару элементі үшін Бірыңғай ресурс идентификаторы (URI) анықтау мақсатында пайдаланыңыз. Бұл сипат тек Өзгертпелі (құрмаласТүрі) деректер түрі сипатына ие болған элемент өрістері үшін қатынаулы. Пішін үлгісіне өзгертпелі басқару элементі қосылған жағдайда бұл сипат осы басқару элементі үшін мән ұстайды.

Қайталау     Егер элемент өрісі немесе топ пішін ішінде бір неше рет пайда болатын болса, осы құсбелгі көзіне құсбелгі қойыңыз. "Тізім" басқару элементтері, қайталанатын бөлімдер, қайталанатын кестелер және қайталанатын бөлімдердің немесе қайталанатын кестелердің бір бөлігі болып табылатын басқару элементтері қайталанатын өріс мен қайталанатын топбайланыстыру.

Таза бола алмайды     Бұл сипат тек өрістер үшін қатынаулы, ал топтар үшін қатынаулы емес. Бұл өріс міндетті түрде мән ұстауы қажет болған жағдайда осы құсбелгі көзіне құсбелгі қойыңыз. Егер өріс ішінде мән болмайтын болса, осы өріспен байланыстырылған басқару элемент қызыл жұлдықшамен белгіленеді. Басқару элементтерінің кейбір түрлері үшін қызыл жұлдызша орнына қызыл сызықталған жиек пайдаланылады.

Әдепкі мән

Мән     Мән енгізіңіз немесе Өрнек кірістіру Түймешік суреті түймешігін басып, пайдаланушы осы пішін үлгісіне негізделген пішінді ашқан кезде өріс ішінде бастапқы мәнді жасайтын өрнек қосыңыз. Бұл жақтау топтар үшін ажыратылған болады. Әдепкі мәндер мен өрнектер туралы көбірек ақпарат алу үшін Қосымша ақпарат тарауына қарап, сілтемелер іздеп табыңыз.

Өрнектің нәтижесі қайта есептелген кезде осы мәнді жаңарту     Өрнек әр жолы есептелген кезде осы өріс ішіндегі мәнді автоматты түрде жаңарту мақсатында осы құсбелгіні қойыңыз.

Тексеру қойындысы

Осы қойынды ішіндегі параметрлерді өріс қосу, өзгерту немесе жою мақсатында не өріс үшін белгіленген деректер тексеру ретін өзгерту мақсатында пайдаланыңыз. Қойындының мазмұны топтар үшін ажыратылған болады. Деректер тексеру туралы көбірек ақпарат алу үшін Қосымша ақпарат тарауына қараңыз.

Деректер тексеру шарттары     Бұл тізім осы өріс үшін белгіленген барлық деректер тексеру шарттарын көрсетеді. Әрбір шарт жай жақша ішінде көрсетілген деректер тексеруі орын алған кезде бейнеленетін Қалқыма сөзкөмек мәтінімен басталады. Осы тізімде көрсетілген әрбір шарт өзінің көрсетілген реті бойынша қолданылады. Өзгерткіңіз, жойғыңыз немесе қайта реттегіңіз келетін деректер тексеру шартын таңдаңыз.

Қосу      Өріске жаңа деректер тексеру шартын қосу үшін осы түймешікті нұқыңыз.

Өзгерту      Таңдалған деректер тексеру шартын өзгерту үшін осы түймешікті нұқыңыз.

Жою      Таңдалған деректер тексеру шартын жою үшін осы түймешікті нұқыңыз.

Жоғары жылжыту     Тізім ішінде таңдалған деректер тексеру шартын жоғары жылжытып, оны артында келетін шарттардан бұрын өріске қолданылатындай ету үшін осы түймешікті нұқыңыз. Тізімде бір ғана деректер тексеру шарты болған жағдайда осы түймешік ажыратылған болады.

Төмен жылжыту     Тізім ішінде таңдалған деректер тексеру шартын төмен жылжытып, оның алдында келетін шарттардан кейін өріске қолданылатындай ету үшін осы түймешікті нұқыңыз. Тізімде бір ғана деректер тексеру шарты болған жағдайда осы түймешік ажыратылған болады.

Ережелер мен біріктіру қойындысы

Бұл қойынды ішіндегі параметрлерді осы өріс үшін қолданылатын ережелерді қосу, өзгерту немесе жою мақсатында не ережелердің ретін өзгерту мақсатында пайдаланыңыз. Сондай-ақ, бұл қойынды арқылы пайдаланушы осы пішін үлгісіне негізделген пішінді басқа пішіндермен біріктірген кезде орын алатын әрекеттерді белгілеуге болады. Ережелерді пайдаланып, хабарлар көрсетуге, әдепкі мәндерді белгілеуге және пайдаланушы осы пішін үлгісіне негізделген пішінді ашқан кезде орын алатын шарттарға негізделген басқа әрекеттерді қолдануға болады. Ережелер және пішіндерді біріктіру туралы көбірек ақпарат алу үшін Қосымша ақпарат тарауына қарап, сілтемелер іздеп табыңыз.

Ережелер

Ереже     Бұл тізім өріс немесе топ үшін белгіленген ережелердің барлығын көрсетеді. Ереже пішін әр жолы ашылған кезде орын алуы мүмкін не шарт немесе жай жақша ішінде тізімделген шарттар жиынтығы орын алған кезде орын алуы мүмкін. Өзгерткіңіз, жойғыңыз немесе қайта реттегіңіз келетін ережені таңдаңыз.

Қосу      Осы өріске немесе топқа жаңа ереже қосу үшін осы түймешікті басыңыз.

Өзгерту      Таңдалған ережені өзгерту үшін осы түймешікті нұқыңыз.

Жою      Таңдалған ережені жою үшін осы түймешікті нұқыңыз.

Жоғары жылжыту     Тізім ішінде таңдалған ережені жоғары жылжытып, оны артында келетін басқа ережелерден бұрын өріске немесе топқа қолданылатындай ету үшін осы түймешікті нұқыңыз. Тізімде бір ғана ереже болған жағдайда осы түймешік ажыратылған болады.

Төмен жылжыту     Тізім ішінде таңдалған ережені төмен жылжытып, оны алдында келетін басқа ережелерден кейін өріске немесе топқа қолданылатындай ету үшін осы түймешікті нұқыңыз. Тізімде бір ғана ереже болған жағдайда осы түймешік ажыратылған болады.

Пішіндерді біріктіру

Біріктіру параметрлері     Пайдаланушы осы пішін үлгісіне негізделген пішіндегі деректерді басқа пішіндермен тіркестірген кезде орын алатын әрекетті өз қалауыңыз бойынша белгілеңіз.

Егжей-тегжей қойындысы

Бұл қойынды осы өріс немесе топ үшін қолданылатын XML Schema жүйесін көрсетеді.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×