Өрісті яки топты қосу, жылжыту яки өшіру

Пайдаланушылар пішініңізге енгізетін деректердің бәрін сақтайтын деректер көзі өрістер және топтармен құрастырылған болады. Қатты дискіңіздегі қалталар файлдарды өз ішіне алып және оларды реттеген сияқты, өрістер да дәл осындай жолмен пайдаланушылар Сіздің пішініңізге енгізетін деректерді сақтайды, және топтар да сол файлдарды өз ішіне алып оларды реттейді. Мәселен, егер пішініңізге арналған деректер көзі ат, атаның есімі, және фамилия үшін арналған өрістерге ие болса, сол өрістер "ат" деп аталған топта сақталуы мүмкін.

Бұл мақалада

Бастамас бұрын

Өрісті қосу

Топты қосу

Сілтеме өрісті қосу

Сілтеме топты қосу

Өріс немесе топты негізгі деректер көзіндегі басқа орналасуға жылжыту

Өріс немесе топты жою

Бастамас бұрын

Сіз өрістер мен топтарды тек қана пішін үлгісінің негізгі деректер көзіне қоса аласыз. Өрістер яки топтарды дерекқорға, Веб қызметке, яки алдын бар болған XML сұлбасы яки XML құжаттарға негізделген қосымша деректер көзіне қосуға болмайды.

Кеңес : Егер сіз Деректер көзі тапсырмалар тақтасындағы осы бұғаттаулы жолақ белгішесін Белгіше суреті немесе осы бұғаттаулы топ белгішесін Белгіше суреті көрсеңіз, сіз жолақты немесе топты өзгерте алмайсыз.

Деректер көзіндегі әрбір өріс яки топ бір мәнді атқа ие болмайды. Егер Сіз қолданудағы өріс яки топтың атын басқа топ яки топ үшін қолданатын болсаңыз, Сіз пішін үлгісіне сілтемесі бар өріс яки сілтемелер топ қосуыңыз мүмкін.

Сіз пішін үлгіңізді бар болған өрістерді яки топтарды деректер көзінен жылжытып яки жойып жаңартуыңыз мүмкін. Сіз негізгі деректер көзіне қосылған өрістер яки топтарды жылжытуыңыз яки жоюыңыз мүмкін. XML схемасы, дерекқор, яки Веб қызметке негізделген өрістер яки топтар, яки қосымша деректер көзіндегі өрістер яки топтарды жылжытуға яки жоюға болмайды.

Ескерту :  Сіз өрісті жойған кезде, және басқару элементі сол өріске байланыстыру болса, басқару элементі деректерді сақтай алмайды, себебі сол деректерді сақтап тұрған өріс жойылған болады. Одан әрі, егер пайдаланушылар Сіздің пішін үлгіңізге негізделген пішіндерді әлдеқашан толтырған болса, өрісті жою сол толтырылған пішіндердегі деректердің жоғалуына себеп болуы мүмкін. Егер Сіз өрісті жойып, және басқару элементі сол өріске байланыстырылған болса, Сіз сол басқару элементін басқа өріске байланыстыруыңыз яки оны жойып тастауыңыз тиісті. Топты жою сол топтағы өрістердің бәрін жойып тастайды. Жойылған топтағы өрістерге байланыстырылған қандай болса да басқару элементтері басқа өрістерге байланыстырылуы немесе жоюлуы тиісті.

Беттің жоғарғы жағы

Өрісті қосу

Сіз элемент өрісін немесе төлсипат өрісті негізге деректер көзіндегі топқа қосуыңыз мүмкін. Сонымен қатар, Сіз төлсипат өрісті негізгі деректер көзінде бар болған элемент өрісіне қосуыңыз мүмкін. Алайда, өрісті төлсипат өріске қосуға болмайды.

Өрісті топқа қосу

 1. Егер Деректер көзі тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Көрініс мәзіріндегі Деректер көзі түймешігін нұқыңыз.

 2. Егер пішін үлгіңіз бірден аса деректер көзін пайдаланса, Деректер көзі тізіміндегі Мәзір таңдаңыз.

 3. Деректер көзі тапсырмалар аймағында, өріс қосылатын топтың үстіне тінтуірдің оң жақ түймешігін нұқыңыз да, мәтінмәндік мәзірдегі Қосу пәрменіне нұқыңыз.

 4. Өріс немесе топты қосу тілқатысу терезесінің Ат жолағында жаңа өріс үшін атауды теріңіз. Атаулар әліпбилік таңбамен басталуы немесе асты сызылуы керек (_) және тек әліпби-санды таңбаларды, астыңғы сызықтарды, сызықшалар мен (-) нүктелерді қамтиды. Атауларда бос орын болмайды.

  Кеңес : Өрістің мазмұнын сипаттайтын атауды қолданыңыз. Мәселен, егер Сізде қаражат көлемі сақталған өріс болса, сол өрісті қаражат деп атаңыз.

 5. Түрі тізімінде, Өріс (элемент) немесе Өріс (төлсипат) дегенді таңдаңыз.

 6. Деректер түрі тізімінде, Сіз сол өріс үшін қолдауды қалаған деректер түрін таңдаңыз.

  Өрістер үшін деректер түрлерінің тізімі

  Деректер түрі

  Пайдалану керек болғанда

  Мәтін

  Пішімделмеген мәтіні бар жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз.

  Үлкен мәтін

  Пішімделген мәтіні бар жеңіл жолаққа осы деректер түрін пайдаланыңыз. Сіз төлбелгі жолақтарына осы деректер түрін пайдалана аласыз.

  Бүтін сан

  Ондық мәндері жоқ сандар қамтылған жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз.

  Ондық

  Ақша мәндері немесе ондық мәндері бар сандар қамтылған жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз.

  Дұрыс/Бұрыс

  Тек екі мәннің біреуінен бола алатын деректері бар жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз.

  Еренсілтеме

  Еренсілтеме немесе аттар кеңістігі сияқты Бірыңғай қор жалпылауышы (URI) бар жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз.

  Күні

  Күнтізбе күні бар жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз.

  Уақыты

  24 сағаттық уақыты бар жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз.

  Күні мен уақыты

  Күнтізбе күні мен 24 сағаттық уақытының екеуі де бар жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз.

  Сурет немесе файл тіркемесі

  Кескін немесе сурет сияқты қос деректері бар жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз.

  Таңдамалы

  Аттар кеңістігімен анықталатын таңдамалы деректер түрі бар жеңіл немесе төлбелгі жолағына осы деректер түрін пайдаланыңыз. Бұл деректер түрі әдетте таңдамалы басқару элементімен байланысты жолаққа немесе топқа пайдаланылады. Деректер түрін таңдағаныңызда, Деректердің аттар кеңістігі жолағы қосылады.

  Ескерту : Бұл кесте пішін үлгісінде пайдаланылатын белгілі XML деректер түрін көрсетеді. InfoPath бағдарламасында сіз Бүкіләлемдік Ғаламтор Консорциумінің (W3C) ұсыныстарындағы XML 1.0 деректер түрін пайдалана аласыз. Кестеде берілмеген деректер түрін пайдалану үшін сізге пішін үлгісіне арналған пішін файлдарын шығарып алу және сұлба (.xsd) файлын өңдеу керек. Қосымша ақпарат бөлімінен пішін үлгісіне арналған пішін файлдарын шығарып алу туралы толық ақпаратқа сілтеме табыңыз.

 7. Пайдаланушы пішінді бірінші рет ашқан кезде өрісте сақталуы тиіс болған бастапқы мәнді белгілеу үшін, Әдепкі мән жолағында мәнді теріңіз. Пішін үшін әдепкі мәнді орнату туралы қосымша ақпаратқа сілтемелерді т.б. қараңыз бөлімінде табыңыз.

 8. Элемент өрісін қайталама өріске түрлендіру үшін, Қайталама параметрі көзіне құсбелгі қойыңыз.

 9. Өрісте мән сақтаулуын талап ету үшін, Бос қалдыруға болмайды параметрі көзіне құсбелгіні қойыңыз. Егер Сіз осы құсбелгіні қойсаңыз, мән енгізілмеген өріске байланыстыру қандай болса да басқару элементі қызыл жұлдызшамен немесе сызықталған қызыл жиекпен белгіленеді.

Элемент өрісіне төлсипат өрісін қосу

Сіз элемент өрісіне тек қана төлсипат өрісін қоса алуыңыз себепті, Өріс немесе топты қосу тілқатысу терезесіндегі Түрі тізімі ажыратылған болады.

 1. Егер Деректер көзі тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Көрініс мәзіріндегі Деректер көзі түймешігін нұқыңыз.

 2. Егер пішін үлгіңіз бірден аса деректер көзін пайдаланса, Деректер көзі тізіміндегі Мәзір таңдаңыз.

 3. Деректер көзі тапсырмалар аймағында, өріс қосылатын өрістің үстіне тінтуірдің оң жақ түймешігін нұқыңыз да, мәтінмәндік мәзірдегі Қосу пәрменіне нұқыңыз.

 4. Өріс немесе топты қосу тілқатысу терезесінің Ат жолағында жаңа өріс үшін атауды теріңіз. Атаулар әліпбилік таңбамен басталуы немесе асты сызылуы керек (_) және тек әліпби-санды таңбаларды, астыңғы сызықтарды, сызықшалар мен (-) нүктелерді қамтиды. Атауларда бос орын болмайды.

  Кеңес : Өрістің мазмұнын сипаттайтын атауды қолданыңыз. Мәселен, егер Сізде қаражат көлемі сақталған өріс болса, сол өрісті қаражат деп атаңыз.

 5. Деректер түрі тізімінде, Сіз сол өріс үшін қолдауды қалаған деректер түрін таңдаңыз.

  Өрістер үшін деректер түрлерінің тізімі

  Деректер түрі

  Қашан пайдалануға болады

  Мәтін

  Осы деректер түрін пішімделмеген мәтінді сақтаған элемент немесе төлсипат өрісі үшін пайдаланыңыз.

  Бүтін сан

  Осы деректер түрін ондық мәндері болмаған сандарды сақтаған элемент немесе төлсипат өрісі үшін пайдаланыңыз.

  Ондық

  Осы деректер түрін ондық мәндері болған сандарды яки ақша мәндерін сақтаған элемент немесе төлсипат өрісі үшін пайдаланыңыз.

  Шын/жалған

  Осы деректер түрін екі мәндің бірі бола алатын деректерді сақтайтын элемент немесе төлсипат өрісі үшін пайдаланыңыз.

  Еренсілтеме

  Осы деректер түрін еренсілтеме яки аттар кеңістігі сияқты Бірыңғай ресурс идентификаторы (URI) сақтайтын элемент немесе төлсипат өрісі үшін пайдаланыңыз.

  Күн

  Осы деректер түрін күнтізбе күнін сақтайтын элемент немесе төлсипат өрісі үшін пайдаланыңыз.

  Уақыт

  Осы деректер түрін 24-сағаттық уақытты сақтайтын элемент немесе төлсипат өрісі үшін пайдаланыңыз.

  Күн және уақыт

  Осы деректер түрін 24-сағаттық уақытты және күнтізбе күнін екеуін да сақтайтын элемент немесе төлсипат өрісі үшін пайдаланыңыз.

  Сурет яки файл тіркемесі

  Осы деректер түрін сурет немесе кескін сияқты екілік деректерді сақтайтын элемент немесе төлсипат өрісі үшін пайдаланыңыз.

  Ескерту : Бұл кесте тек қана пішін үлгісінде қолданылатын, ең көп таралған XML деректер түрлерін көрсетеді. Microsoft Office InfoPath бағдарламасында, Сіз Дүние жүзілік веб консорциумдың (ДВК) кеңестерінде көрсетілген XML 1.0 деректер түрінің қайсысын болса да қолдануыңыз мүмкін. Кестеде болмаған деректер түрін пайдалану үшін, Сіз пішін үлгіңіз үшін пішін файлдарын бөліп алып, схема (.xsd) файлын өңдеуіңіз тиісті. Пішін файлдарды пішін үлгісі үшін бөліп алу туралы қосымша ақпараттарды т.б. қараңыз бөліміндегі сілтемелерден қараңыз.

 6. Пайдаланушы пішінді бірінші рет ашқан кезде өрісте сақталуы тиіс болған бастапқы мәнді белгілеу үшін, Әдепкі мән жолағында мәнді теріңіз. Пішін үшін әдепкі мәнді орнату туралы қосымша ақпаратқа сілтемелерді т.б. қараңыз бөлімінде табыңыз.

 7. Элемент өрісін қайталама өріске түрлендіру үшін, Қайталама параметрі көзіне құсбелгі қойыңыз.

 8. Өрісте мән сақталуын талап ету үшін, Бос қалдыруға болмайды параметрі көзіне құсбелгіні қойыңыз. Егер Сіз осы құсбелгіні қойсаңыз, мән енгізілмеген өріске байланыстыру қандай болса да басқару элементі қызыл жұлдызшамен немесе сызықталған қызыл жиекпен белгіленеді.

Беттің жоғарғы жағы

Топты қосу

 1. Егер Деректер көзі тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Көрініс мәзіріндегі Деректер көзі түймешігін нұқыңыз.

 2. Егер пішін үлгіңіз бірден аса деректер көзін пайдаланса, Деректер көзі тізіміндегі Мәзір таңдаңыз.

 3. Деректер көзі тапсырмалар аймағында, топ қосылатын топтың үстіне тінтуірдің оң жақ түймешігін нұқыңыз да, мәтінмәндік мәзірдегі Қосу пәрменіне нұқыңыз.

 4. Өріс немесе топты қосу тілқатысу терезесінің Ат жолағында жаңа топ үшін атауды теріңіз. Атаулар әліпбилік таңбамен басталуы немесе асты сызылуы керек (_) және тек әліпби-санды таңбаларды, астыңғы сызықтарды, сызықшалар мен (-) нүктелерді қамтиды. Атауларда бос орын болмайды.

  Кеңес : Топтың мазмұнын сипаттайтын атауды қолданыңыз. Мәселен, егер Сізде қаражаттардың тізімделген егжей-тегжейлі мәліметі болған топ болса, топты ТізімделгенҚаражат деп атаңыз.

 5. Түрі тізімінде, мынау амалдардың біреуін орындаңыз:

  • Басқа топтарды немесе өрістерді сақтайтын топты қосу үшін, Топ пәрменін таңдаңыз.

  • Басқа екі немесе көбірек топтарды немесе өрістерді сақтайтын топты қосу үшін, бірақ пішіндің көрінісінде сол өрістер топтарының біреуі ғана пайда болуы үшін, Топ (таңдау) пәрменін таңдаңыз.

 6. Топты қайталама топқа түрлендіру үшін, Қайталама параметрі көзіне құсбелгі қойыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сілтеме өрісті қосу

Егер Сіз бар болған өрістің атын пішін үлгіңіздегі басқа топ үшін қолдануды қаласаңыз, Сіз сілтеме өрісті жасауыңыз мүмкін. Сілтеме өрісті жасаған соң, InfoPath бағдарламасы пішін үлгісінде жаңа өрісті жасап, оның сипаттары бастапқы өрістің сипаттарына байланыстырылады және сәйкестендіріледі, соның ішінде атаумен деректер түрі да. Өрістердің екеуі да сілтеме өріс болып қалады да, олардың біреуіне енгізілетін өзгертулер екіншісін автоматты түрде жаңартады.

Ескерту : Екі сілтеме өрістер бір топтың бөлігі бола алмайды. Сіз сілтеме өрісті тек қана топқа қоса аласыз. Сіз сілтеме өрісті басқа өріске да қоса алмайсыз.

 1. Егер Деректер көзі тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Көрініс мәзіріндегі Деректер көзі түймешігін нұқыңыз.

 2. Егер пішін үлгіңіз бірден аса деректер көзін пайдаланса, Деректер көзі тізіміндегі Мәзір таңдаңыз.

 3. Тінтуірдің оң жақ түймешігін сілтеме өріс негізделетін өріс үстінде нұқыңыз да, мәтінмәндік мәзірде Сілтеме параметрін таңдаңыз.

 4. Сілтеме өріс немесе топ тілқатысу терезесінде, жаңа сілтеме өріс сақталатын топты таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сілтеме топты қосу

Егер Сіз бар болған топтың атын пішін үлгіңіздегі басқа топ үшін қолдануды қаласаңыз, Сіз сілтеме топты жасауыңыз мүмкін. Сіз сілтеме топты жасаған соң, InfoPath бағдарламасы пішін үлгісінде жаңа топты жасайды, және оның сипаттары бастапқы топтың сипаттарына байланыстырылады және сәйкестендіріледі. Бірінші топтағы өрістердің қайсын болса да телнұсқасы сілтеме топқа көшіріледі. Екі топ та сілтеме топ болып қалады, және олардың біреуіне енгізілетін өзгертулер, соның ішінде сол топтағы өрістерге енгізілген өзгертулер да кіреді, екіншісін автоматты түрде жаңартады.

Ескерту : Екі сілтеме топтар бір топтың бөлігі бола алмайды.

 1. Егер Деректер көзі тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Көрініс мәзіріндегі Деректер көзі түймешігін нұқыңыз.

 2. Егер пішін үлгіңіз бірден аса деректер көзін пайдаланса, Деректер көзі тізіміндегі Мәзір таңдаңыз.

 3. Тінтуірдің оң жақ түймешігін сілтеме топ негізделетін топ үстінде нұқыңыз да, мәтінмәндік мәзірде Сілтеме параметрін таңдаңыз.

 4. Сілтеме өріс немесе топ тілқатысу терезесінде, жаңа сілтеме топ сақталатын топты таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Өріс немесе топты негізгі деректер көзіндегі басқа орналасуға жылжыту

 1. Егер Деректер көзі тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Көрініс мәзіріндегі Деректер көзі түймешігін нұқыңыз.

 2. Егер пішін үлгіңіз бірден аса деректер көзін пайдаланса, Деректер көзі тізіміндегі Мәзір таңдаңыз.

 3. Деректер көзі тапсырмалар аймағында, Сіз жылжытуды қалаған өріс немесе топ үстінде тінтуірдің оң жақ түймешігін басыңыз да, мынау амалдардың біреуін орындаңыз:

  • Өріс немесе топтың оның ағымдағы тобы ішіндегі тәртібін қайта реттеу үшін , мәтінмәндік мәзірде Жоғары жылжыту немесе Төмен жылжыту пәрмендерін таңдаңыз.

  • Өріс немесе топты жаңа өріс немесе топқа жылжыту үшін, мәтінмәндік мәзірде Жылжыту пәрменіне нұқыңыз да, сонан соң Өріс немесе топты жылжыту тілқатысу терезесінде өріс немесе топ үшін жаңа орналасуды таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Өріс немесе топты жою

Ескерту : Өрісті немесе топты жою сол өріс немесе топқа байланыстыру пішін үлгіңіздегі басқару элементтерінің қайсысында болса да қате пайда болуына себеп болады. Сонымен қатар, егер пайдаланушылар Сіздің пішін үлгіңізге негізделген пішіндерді әлдеқашан толтырған болса, өрісті немесе топты жою сол пішіндердегі деректердің жоғалуына себеп болуы мүмкін.

 1. Егер Деректер көзі тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Көрініс мәзіріндегі Деректер көзі түймешігін нұқыңыз.

 2. Егер пішін үлгіңіз бірден аса деректер көзін пайдаланса, Деректер көзі тізіміндегі Мәзір таңдаңыз.

 3. Сіз жоюды қалаған өріс немесе топ үстінде тінтуірдің оң жақ түймешігін басыңыз да, мәтінмәндік мәзірде Жою пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×