Өрнек құрастырушы пайдалану

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Өрнектер Access бағдарламасының көптеген түрлі контекстілерінде пайдаланылады және Excel бағдарламасындағы формулаларға ұқсас келеді. Өрнек құрастырғышы дерекқорыңыздағы өрістердің атауларына және басқару элементтеріне, сондай-ақ, өрнектерді жазу кезінде өзіңізге қолжетімді болатын кірістірілген функциялардың көбісіне оңай қатынасты қамтамасыз етеді. Жеке қажеттіліктеріңіз бен қалауыңызға байланысты бұл мүмкіндіктердің көбісін немесе кейбіреуін пайдалана аласыз.

Бұл мақалада:

Өрнек құрастырғышын не үшін пайдалану қажет?

Өрнектерді енгізуде көмек беретін құралдар

IntelliSense және қысқа кеңестер

Жылдам ақпарат және анықтама

Өрнек құрастырғышына шолу

Өрнек өрісі

Өрнек элементтері, санаттары және мәндері

Элементтер тізімін пайдаланып элементті өрнекке қосу

Өрнек құрастырғышын не үшін пайдалану қажет?

Expressions consist of functions, operators, constants, and identifiers (for example, the names of fields, tables, forms, and queries). The Expression Builder enables you to easily look up and insert these components, and thereby enter expressions more quickly and accurately. In addition, the Expression Builder helps you determine which components are appropriate for the context in which you are typing the expression. This is particularly helpful when building Web databases or Web Apps, in which only certain functions are available for use.

Веб-дерекқорлар туралы қосымша ақпаратты Вебте ортақ пайдаланатын дерекқорды құрастыру мақаласынан қараңыз.

For more information about Web apps, see the article Create an Access App.

Жаңа өрнекті жасау үшін Өрнек құрастырғышын пайдалануға болады немесе бет нөмірлерін, ағымдағы күнді және ағымдағы күн мен уақытты көрсететін өрнектерді қоса, алдын ала кірістірілген өрнектерін таңдай аласыз.

Өрнектерді қолмен жазатын көптеген орындарда, мысалы, басқару элементінің Көзді басқару немесе кесте өрісінің Тексеру ережесі сипатында Өрнек құрастырғышын пайдалануға болады. Ереже ретінде, сипат өрісін басқан кезде Құрастыру түймешігін Түймешік суреті немесе мәзірде өрнек сөзін көрсеңіз, Өрнек құрастырғышын іске қосу үшін, оны түртуге болады.

Өрнектерді енгізуде көмек беретін құралдар

Access бағдарламасының өрнектерді жылдамырақ әрі дәл енгізу мүмкіндігін беретін құралдары бар. Осы құралдар тек Өрнек құрастырғышының ішінде ғана емес, сондай-ақ, сипаттар парағы мен өрнектерді енгізуге болатын көптеген басқа жерлерде қолжетімді болады.

IntelliSense және қысқа кеңестер

Идентификатор немесе функция атауын теріп бастаған кезде IntelliSense функциясы мүмкін мәндердің ашылмалы тізімін көрсетеді. Теруді жалғастыруға болады немесе өрнекті қосу үшін тізімдегі дұрыс мәнді екі рет басуға болады. Сондай-ақ, қажет мәнді таңдау үшін жоғары және төмен көрсеткі пернелерін пайдаланып, оны өрнегіңізге қосу үшін TAB немесе ENTER пернесін басыңыз. Мысалы, егер «Пішім» сөзін теруді бастаңыз IntelliSense функциясы «Пішім» сөзінен басталатын барлық функциялардың тізімін көрсетеді.

Кеңес :  IntelliSense ашылмалы тізімін жасыру үшін ESC пернесін басыңыз. Оны қайта көрсету үшін CTRL+SPACEBAR түймелер тіркесімін басыңыз.

IntelliSense тізімі көрсетіліп тұрған кезінде ағымдағы таңдалған элементтің оң жағында қысқаша сипаттамасы немесе қысқа кеңес көрсетіледі. Тізімдегі бірінші элемент әдепкі мәні бойынша таңдалады, бірақ қысқа кеңесін көру үшін кез келген элементті таңдауға болады. Қысқа кеңес функцияның мақсатын немесе элементтің қай басқару элементі не сипаты болып табылатынын анықтауға мүмкіндік береді.

Төмендегі суретте IntelliSense тізімі және Қысқа кеңес көрсетілген.

IntelliSense ашылмалы тізімі және Жылдам кеңес.

1. Өрнек терілуі басталған кезде IntelliSense функциясы мүмкін функциялар және басқа идентификаторларды көрсетеді.

2. Қысқа кеңестер таңдалған элементтің қысқа сипаттамасын көрсетеді.

Жылдам ақпарат және анықтама

Өрнекте функцияны терген бойда Қысқа ақпарат мүмкіндігі функцияның синтаксисін көрсетеді, осылайша функция үшін қай аргументтердің қажет екендігін дәл біле аласыз. Қосымша аргументтер тік жақшаға алынған ([]). Жылдам ақпарат көрсетілген кезде қосымша ақпарат алу үшін Анықтама мақаласын ашу үшін функцияның атауын түрте аласыз.

Жылдам ақпарат функция үшін көрсетіледі.

1. Жылдам ақпарат функцияның синтаксисін көрсетеді. Функция туралы Анықтама мақаласын ашу үшін функцияның атын басыңыз.

2. Қосымша аргументтер тік жақшаға алынған. Ағымдағы уақытта енгізіліп отырған аргумент қалың мәтінмен көрсетіледі.

Маңызды :  Қосымша аргументті білдіретін тік шақшаны нақты өрнектегі идентификаторлармен шатастырып алмаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Өрнек құрастырғышына шолу

Көптеген жағдайларда, алдыңғы бөлімде тізілген құралдар өрнекті енгізуде көмек беру үшін жеткілікті болады. Дегенмен, бұл бөлімде көрсетілгендей, Өрнек құрастырғышы ұсынатын басқа құралдарды да пайдалана аласыз.

Келесі суретте Өрнек құрастырғышының негізгі бөліктері көрсетілген:

Өрнек құрастырушы тілқатысу терезесі

1. Нұсқаулар және анықтама сілтемесі    Енгізіліп отырған өрнектің контексті туралы ақпарат алыңыз.

2. Өрнек өрісі    Өрнегіңізді мұнда енгізіңіз немесе төмендегі элементтер тізіміндегі элементтерді екі рет түрту арқылы өрнек элементтерін қосыңыз.

Ескерту :  Элемент тізімдерін көрмесеңіз (3, 4 және 5 элемент), өрнек өрісінің оң жағындағы Қосымша >> тармағын түртіңіз.

3. Өрнек элементтері тізім    Элементтің санаттарын Өрнек элементтерінің тізімінен көру үшін элементтің түрін түртіңіз.

4. Өрнек санаттары тізім    Санаттың мәндерін Өрнек санаттарының тізімінен көру үшін санатты түртіңіз. Өрнек мәндерінің тізімінде мәндер болмаса, санат элементін Өрнек өрісіне қосу үшін екі рет түртіңіз.

5. Өрнек мәндері тізімі    Мәнді Өрнек өрісіне қосу үшін оны екі рет түртіңіз.

6. Таңдалған өрнек мәні туралы анықтама мен ақпарат    Қолжетімді болса, таңдалған өрнек мәні туралы Анықтама мақаласын көру үшін сілтемені басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Өрнек өрісі

Өрнек құрастырғышының жоғарғы бөлігінде өрнегіңізді құрастыра алатын өріс қамтылған. Өрнегіңізді өріске қолмен, IntelliSense функциясын және алдыңғы бөлімде сипатталған басқа құралдарды пайдаланып теруге болады. Немесе қажет болса, элементтерді таңдау және қосу үшін өрістің астындағы үш элемент тізімін пайдалана аласыз.

Ескерту :  Егер Өрнек құрастырғышының төменгі бөлігінде, Өрнек құрастырғышы диалогтық терезесінің оң жағында үш тізімді көрмесеңіз, Қосымша >> тармағын түртіңіз.

Өрнек элементтері, санаттары және мәндері

Кеңейтілген кезінде өрнек құрастырғышының төменгі бөлігі үш тізімді қамтиды, оның ішінен өрнегіңіз үшін элементтерді таңдауға болады.

 • Өрнек элементтері тізімінде өрнекті құрастыру кезінде пайдаланыла алатын дерекқор нысандары, функциялар, тұрақты мәндер, операторлар және жалпы өрнектер сияқты жоғарғы деңгейлі элементтер көрсетіледі. Бұл тізімнің мазмұны сіздің контекстіңізден ерекшеленеді. Мысалы, өрнегіңізді пішімнің Көзді бақылау сипатына енгізсеңіз, тізімде кестенің Тексеру ережесі сипатында енгізілген өрнектен өзгешеленетін элементтер қамтылады.

 • Өрнек санаттары тізімі өрнек элементтері тізімінде жасалған таңдаудың арнайы элементтері немесе санаттары қамтылған. Мысалы, Өрнек элементтері тізімінде Кірістірілген функциялар тармағын түртсеңіз, Өрнек санаттары тізімінде функция санаттары көрсетіледі.

 • Өрнек мәндері тізімінде сол жақ және ортаңғы тізімдерде таңдалған элементтер мен санаттар үшін бар мәндер көрсетіледі. Мысалы, сол жақ тізімнен Кірістірілген функциялар тармағын түртіп, кейін ортаңғы тізімнен функция санатын түртсеңіз, Өрнек мәндері тізімінде таңдалған санаттың барлық кірістірілген функциялары көрсетіледі.

Элементтер тізімін пайдаланып элементті өрнекке қосу

 1. Өрнек элементтері тізіміндегі элементті түртіңіз. Мысалы, кірістірілген функцияны енгізу үшін Функциялар тармағын ашып, Кірістірілген функциялар тармағын түртіңіз.

  Ортаңғы және оң жақ тізімдері сәйкес мәндерді көрсету үшін өзгереді.

 2. Егер қолданылса, ортаңғы тізімінде санатты басыңыз. Осы мысал үшін Бағдарлама ағымы тармағын түртіңіз.

  Оң жақ тізім сәйкес мәндерді көрсету үшін өзгереді.

 3. Оң жақ тізімдегі элементті екі рет басыңыз. Мысалы, IIf тармағын екі рет басыңыз.

  Access бағдарламасы элементті өрнек өрісіне қосады. Бұл мысалда Access бағдарламасы IIf (<<expression>>, <<truepart>>, <<falsepart>>) өрнегін қосады.

 4. Кез елген толтырғыш мәтінді жарамды аргумент мәндерімен ауыстырыңыз. Толтырғыш мәтін бұрыштық жақшамен көрсетіледі (<> <>). Бұл мысалда <<expression>>, <<truepart>> және <<falsepart>> толтырғыштар болып табылады.

  • Өрнек өрісінде толтырғыштың үстінен басып, аргументті қолмен таңдаңыз немесе элементтер тізімінен элементті таңдаңыз.

   Кеңес :  Функцияның жарамды аргументтері туралы қосымша ақпаратты қамтитын Анықтама мақалаларын көру үшін, Өрнек мәндері тізімінен функцияны таңдап, Өрнек құрастырғышының төменгі жағындағы сілтемені түртіңіз.

 5. Өрнек басқа элементтерді қамтыса, олар <<Expr>> толтырғышымен бөліне алады. Жалпы өрнек жарамды болғанынша бұл толтырғышты оператормен ауыстыруыңыз қажет.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×