Өрнекті қайта есептеуді, итерацияны немесе дәлдікті өзгерту

Маңызды : Есептелген нәтижелер мен кейбір Excel жұмыс парағы функциялары x86 немесе x86-64 архитектурасын пайдаланатын Windows ДК мен ARM архитектурасын пайдаланатын Windows RT ДК арасында кішкене айырмашылықтар болуы мүмкін. Айырмашылықтар туралы қосымша ақпарат алыңыз.

формула тиімді пайдалану үшін, түсінуіңіз қажет маңызды үш амал бар:

Есептеу     - формулаларды есептеу және одан кейін нәтижелерді формулалары бар ұяшықтардағы мәндер ретінде көрсету процесі. Уақытты алатын және компьютердің жұмыс істеуін баяулататын қажет емес есептеулерді болдырмау үшін, Microsoft Excel бағдарламасы формула тәуелді ұяшықтар өзгертілгенде ғана формулаларды автоматты түрде қайта есептейді. Бұл жұмыс кітабын бірінші ашқанда және жұмыс кітабын өңдегенде әдепкі әрекет болып табылады. Алайда, Excel бағдарламасы формулаларды қашан және қалай қайта есептейтінін басқаруға болады.

Итерация    - белгілі бір сандық шарт кездеспейінше жұмыс парағындағы қайталанатын есептеу. Excel бағдарламасы формуласы бар ұяшыққа қатысты формуланы автоматты түрде - не тікелей не жанама түрде - есептей алмайды. Бұл айнымалы сілтеме деп аталады. Егер формула өзінің ұяшықтарының біріне қайта қатысты болса, формула қанша рет қайта есептеуі қажеттігін көрсетуіңіз керек. Айнымалы сілтемелер белгісіз қайта есептей алады. Алайда, итерациялардың ең көп санын және рұқсат етілген өзгертудің өлшемін басқаруға болады.

Дәлдік     - есептеу үшін дәлдік деңгейдің өлшемі. Excel бағдарламасы дәлдіктің 15 маңызды сандарымен сақтайды және есептейді. Алайда, есептеулердің дәлдігін Excel бағдарламасы ол формулаларды қайта есептегенде сақталған мәннің орнына көрсетілген мәнді пайдалануы үшін өзгертуге болады.

Не істегіңіз келеді?

Жұмыс парағы немесе жұмыс кітабын қайта есептеу кезінде өзгерту

Пернетақта тіркесімін қолдану арқылы жұмыс парағын және жұмыс кітабын қайта есептеу

Excel бағдарламасының формуланы итерациялау санын өзгерту

Жұмыс кітабында есептеудің дәлдігін өзгерту

Excel бағдарламасындағы дәлдік туралы қосымша үйрену

Өрнектерді есептеуге қолданатын процессорлардың санын өзгерту

Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында жасалған жұмыс кітаптарын есептеу туралы қосымша

Жұмыс парағы немесе жұмыс кітабын қайта есептеу кезінде өзгерту

Есептеуді жалғастыруда пәрмендерді таңдауыңызға немесе сандарды не өрнектерді енгізу сияқты әрекеттерді орындауыңызға болады. Excel бағдарламасында басқа пәрмендерді және әрекеттерді орындау үшін, есептеу уақытша тоқтатылады да, кейін қайта жалғастырылады. Егер жұмыс кітабында өрнектердің саны көп болса немесе жұмыс парағында деректер кестесі не жұмыс кітабын әр кезде автоматты түрде есептейтін функция болса, есептеу үрдісі көп уақыт алуы мүмкін. Сондай-ақ, жұмыс парақтарының басқа жұмыс парақтарына немесе жұмыс кітаптарына көп байланыстары болса, бұл жағдайда да есептеу көп уақыт алуы мүмкін. Есептеу барысында есептеу үрдісін қолмен есептеуге өзгерту арқылы басқара аласыз.

Маңызды :  Параметрлердің кез-келгенін өзгерту барлық ашық жұмыс кітаптарына әсер етеді.

 1. Файл қойындысын басып, Параметрлер , одан кейін Формулалар санатын таңдаңыз.

 2. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Барлық тәуелді өрнектерді қайта есептеу үшін, әр кезде мәнге, өрнекке және атауға өзгерту жасайсыз, Есептеу параметрлері бөліміндегі Кітаптардағы есептелулер астынан Автоматты параметрін таңдаңыз. Бұл әдепкі есептеу параметрі болып табылады.

  • Барлық тәуелді формулаларды қайта есептеу үшін — деректер кестесінен басқа — әр кезде мәнге, өрнекке және атауға өзгерту жасайсыз, Есептеу параметрлері бөліміндегі Жұмыс кітаптардағы есептеулер астынан Автоматты түрде, деректер кестесінен басқа параметрін таңдаңыз.

  • Тек түсінікті жасалған кезде (F9 пернесін басу арқылы), автоматты түрде қайта есептеуді және ашық жұмыс кітабын қайта есептеуді ажырату үшін, Есептеу параметрлері бөліміндегі Кітаптардағы есептелулер астынан Қолмен түймешігін басыңыз.

   Ескерту : Қолмен түймешігін басқанда, Excel бағдарламасы Сақтаудан бұрын жұмыс кітабын қайта есептеу құсбелгісін автоматты түрде қояды. Жұмыс кітабын сақтау ұзақ уақыт алса, Сақтаудан бұрын жұмыс кітабын қайта есептеу құсбелгісін алып тастау уақытты үнемдеуге көмектеседі.

  • Барлық ашық жұмыс парақтарын деректер кестесімен қоса қолмен қайта есептеу үшін, барлық ашық диаграмма парағын жаңарту үшін, Формулалар қойындысындағы Есептеу тобынан Қазір есептеу түймешігін басыңыз.

   Есептеу тобы

  • Барлық белсенді жұмыс парақтарын, диаграммаларды және осы жұмыс парағына байланысқан диаграмма парақтарын қолмен қайта есептеу үшін, Формулалар қойындысындағы Есептеу тобынан Парақты есептеу түймешігін басыңыз.

Кеңес :  Баламалы түрде, Excel параметрлері диалогтық терезесінің сыртындағы осы параметрлердің көбін өзгертуге болады. Формулалар қойындысының Есептеу тобындағы Есептеу параметрлері параметрін таңдап, одан кейін Автоматты параметрін таңдаңыз.

Ескерту :  Егер жұмыс парағында қайта есептелмеген жұмыс парағына байланыстырылған формула бар болса және сол сілтемені жаңартсаңыз, Excel бағдарламасы басты жұмыс парағы толығымен қайта есептелмегенін көрсететін хабарды көрсетеді. Сілтемені басты жұмыс парағында сақталған ағымдағы мәнімен жаңарту үшін, тіптен мән дұрыс болмаса да, ОК түймешігін басыңыз. Сілтемені жаңартуды болдырмау үшін және басты жұмыс парағынан алынған алдыңғы мәнді пайдалану үшін, Болдырмау түймешігін басыңыз.

Пернетақта тіркесімін қолдану арқылы жұмыс парағын және жұмыс кітабын қайта есептеу

Орындау үшін

Басу

Соңғы есептеуден кейін өзгеріс енгізілген барлық ашық жұмыс кітабындағы өрнектерді және оларға тәуелді өрнектерді қайта есептейді. Егер жұмыс кітабында автоматты түрде қайта есептеу орнатылған болса, қайта есептеу үшін, F9 пернесін басуыңыздың қажеті жоқ.

F9

Соңғы есептеуден кейін өзгеріс енгізілген белсенді жұмыс кітабындағы өрнектерді және оларға тәуелді өрнектерді қайта есептейді.

Shift+F9 

Соңғы есептеуден кейін өзгеріс енгізілген-енгізілмегеніне қарамастан, барлық ашық жұмыс кітаптарындағы барлық өрнектерді қайта есептейді.

Ctrl+Alt+F9 

Тәуелді формулаларды тексеріп, одан кейін барлық ашық жұмыс кітаптарындағы барлық формулаларды қайта есептеңіз, олар соңғы қайта есептеуден кейін өзгертілген немесе өзгертілмеген болса да.

Ctrl+Shift+Alt+F9 

Excel бағдарламасының формуланы итерациялау санын өзгерту

 1. Файл қойындысын басып, Параметрлер , одан кейін Формулалар санатын таңдаңыз.

 2. Есептеу параметрлері бөліміндегі Итеративті есептелулерді қосу құсбелгісін қойыңыз.

 3. Microsoft Excel бағдарламасы қайта есептеуінің ең көп рет санын орнату үшін, Итерациялардың шектік саныжолағына итерация санын теріңіз. Итерация саны көп болған сайын, Excel бағдарламасына жұмыс парағын қайта есептеу үшін, соғұрлым көбірек уақыт қажет болады.

 4. Қайта есептеу нәтижелері арасындағы қабылдайтын өзгертудің ең үлкен мөлшерін орнату үшін, мөлшерді Ең үлкен өзгерту жолағына теріңіз. Сан неғұрлым кіші болған сайын, нәтиже соғұрлым дәлірек болады, Excel бағдарламасына жұмыс парағын қайта есептеу үшін, соғұрлым көбірек уақыт қажет болады.

Ескерту :  "Шешімді іздеу және мақсатты іздеу" кейде шартты талдау құралдары деп аталатын пәрмен жинағының бөлігі болып табылады. Екі пәрменде қажетті нәтижелерге қол жеткізу үшін дәлдікті басқарылған жолмен пайдаланады. "Шешімді іздеу" пәрменін бірнеше ұяшықтардың мәнін реттеу арқылы белгілі бір ұяшық үшін оңтайлы мән табу қажет болған кезде немесе есептеудегі мәндердің біріне немесе бірнешеуіне арнайы шектеулерді қолдану қажет болған кезде, пайдалануға болады. "Мақсатты іздеу" пәрменін формула нәтижені анықтау үшін қажет ететін енгізу мәнін емес, бірақ жеке формуланың қажетті нәтижесін білген кезде, пайдалануға болады.

Жұмыс кітабында есептеудің дәлдігін өзгерту

Есептеудің дәлдігін өзгертпес бұрын, келесі маңызды мәселелерді есте сақтаңыз:

Әдепкіде, Excel бағдарламасы көрсетілген емес, сақталған мәндерді есептейді   

Көрсетілген немесе басып шығарылған мән сақталған мәнді пішімдеу және көрсету жолын таңдауыңызға байланысты болады. Мысалы, күнді "22/06/2008" ретінде көрсететін ұяшықта сондай-ақ ұяшықта күн үшін сақталған сериялық нөмір бар. Күннің көрсетілуін басқа пішімге өзгертуге болады (мысалы, "22-Маус-2008"), бірақ жұмыс парағындағы мәннің көрсетілуін өзгерту сақталған мәнді өзгертпейді.

Есептеулердің дәлдігін өзгерту кезінде мұқият болыңыз   

Формула есептеулерді орындаған кезде, Excel бағдарламасы әдетте формула арқылы сілтемеленген ұяшықтарда сақталған мәндерді пайдаланады. Мысалы, егер әрбір екі ұяшықта 10.005 мәні бар болса және ұяшықтар мәндерді ағымдағы пішімде көрсетуге пішімделген болса, $10.01 мәні әрбір ұяшықта көрсетіледі. Екі ұшықты бірге қоссаңыз, нәтиже $20.01 болады, себебі Excel бағдарламасы көрсетілген мәндерді емес, сақталған 10.005 және 10.005 мәндерді көрсетеді.

Жұмыс кітабында бейнеленген (пішімделген) мәндерді пайдалану арқылы есептеудің дәлдігін өзгерту кезінде, Excel бағдарламасы ұяшықта сақталған мәндердің дәлдігін толық дәлдігінен (15 сан), қандай пішім болса да, бейнеленетін ондықтарға өзгертеді. Егер кейінірек толық дәлдікпен есептеуді таңдасаңыз, бастапқы мәндерді қалпына келтіру мүмкін емес болады.

 1. Файл қойындысын басып, Параметрлер тармағын, одан кейін Қосымша санатын таңдаңыз.

 2. Осы жұмыс кітабын есептеу кезінде бөлімінде қалаған жұмыс кітабын таңдаңыз да, Дәлдікті бейнеленетін етіп орнату құсбелгісін қойыңыз.

Excel бағдарламасындағы дәлдік туралы қосымша үйрену

Excel бағдарламасы дәлдікті 15 санмен шектесе де, бұл 15 сан Excel бағдарламасында сақтауға болатын сан өлшемінің шегі дегенді білдірмейді. Шектеу - оң сан үшін 9.99999999999999E+307 және теріс сандар үшін -9.99999999999999E+307. Бұл шамамен артынан 308 нөлдер келетін 1 немесе -1 мәнімен тең.

Excel бағдарламасындағы дәлдік 15 санынан асатын кез-келген сан дәлдіктің 15 санымен ғана сақталады және көрсетіледі дегенді білдіреді. Сол сандар ондық нүктеден бұрын немесе кейін кез-келген үйлесімде бола алады.15-ші санның оң жағындағы кез-келген сан нөл болады. Мысалы, 1234567.890123456 мәнінде 16 сан (7 сан ондық нүктеден бұрын және 9 сан ондық нүктеден кейін) бар. Excel бағдарламасында ол 1234567.89012345 ретінде сақталады және көрсетіледі (бұл формула жолағында және ұяшықта көрсетілген). Ұяшықты барлық сандар көрсетілетіндей сан пішіміне (1.23457E+06 секілді экспоненциялды пішімнің орнына) орнатсаңыз, 1234567.890123450 ретінде көрсетілген санды көресіз. Cоңындағы 6 саны (16-шы сан) түсіп қалады және 0 санымен ауыстырылады. Дәлдік 15-ші санда тоқтайды, сондықтан кез-келген келесі сандар нөл болып табылады.

Өрнектерді есептеуге қолданатын процессорлардың санын өзгерту

Компьютерде бірден көп процессор бар (мұның құрамында бірнеше физикалық процессорлар бар) немесе гиперағымдық болуы мүмкін (мұның құрамында бірнеше логикалық процессорлар бар). Қайта есептеу үшін қолданылатын процессор санын анықтау арқылы, мұндай компьютерлерде көптеген өрнектерден тұратын жұмыс кітаптарын қайта есептеуге кететін уақытты қысқартуыңызға және басқаруыңызға болады. Көптеген жағдайда, қайта есептеу жұмыс көлемінің бөліктері бір уақытта орындалуы мүмкін. Осы жұмыс көлемін бірнеше процессорға бөлу, қайта есептеуді аяқтауға кететін уақытты қысқартуы мүмкін.

 1. Файл қойындысын басып, Параметрлер тармағын, одан кейін Қосымша санатын таңдаңыз.

 2. Есептеу кезінде көптеген процессорларды қосу немесе ажырату үшін, Формулалар бөлімінен Көпағынды есептелулерді қосу параметрі жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз.

  Ескерім    Бұл құсбелгі әдепкіде қосылған және барлық процессорлар есептеу кезінде пайдаланылады. Компьютердегі процессорлардың саны автоматты түрде анықталады және Осы компьютердегі барлық процессорларды пайдалану параметрі жанында көрсетіледі.

 3. Таңдау бойынша, егер Көпағынды есептелулерді қосу құсбелгісін қойсаңыз, компьютерде пайдаланылатын процессорлардың санын бақылай аласыз. Мысалы, арналған үрдіс уақытын қажет ететін компьютеріңізде іске қосылған басқа бағдарламалар болса, есептеу кезінде процессорлардың санын шектегіңіз келеді.

 4. Процессорлардың санын басқару үшін Есеп ағындарының саны астындағы Қолмен параметрін таңдаңыз. Пайдалану үшін процессорлар санын енгізіңіз (ең көп 1024 саны).

Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында жасалған жұмыс кітаптарын есептеу туралы қосымша

Ескі жұмыс кітаптарының дұрыс есептелуін қамтамасыз ету үшін, Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында сақталған жұмыс кітабын алғаш ашқанда ағымдық нұсқада жасалған жұмыс кітабын ашқанда Excel әртүрлі жұмыс істейді.

 • Ағымдық нұсқада жасалған жұмыс кітабын ашқанда, Excel бағдарламасы тек өзгертілген ұяшықтарға тәуелді өрнектерді қайта есептейді.

 • Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында жасалған жұмыс кітабын ашуды пайдаланған кезде, жұмыс кітабындағы барлық формулалар — өзгертілген ұяшықтарға тәуелді және тәуелді емесе формулалар — қайта есептеледі. Бұл жұмыс кітабының ағымдық Excel нұсқасы үшін толық оңтайландырылуын қамтамасыз етеді. Қиыс жағдай, Қолмен секілді басқа есептеу режимінде болғанда орын алады.

 • Себебі толық есептеу бөлшектеп есептеуге қарағанда ұзағырақ уақыт алады, Excel бағдарламасының ағымдық нұсқасында алдын ала сақталмаған жұмыс кітабын ашу әдеттегіден ұзақ болады. Ағымдық нұсқада жұмыс кітабын бір рет сақтасаңыз, ол тезірек ашылады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×