Өрнекті қайта есептеуді, итерацияны немесе дәлдікті өзгерту

формула тиімді пайдалану үшін, түсінуіңіз қажет маңызды үш амал бар:

Есептеу     — өрнектерді есептеу және өрнегі бар ұяшықтарда нәтижелерді мән ретінде шығару үрдісі. Қажет емес есептеулердің алдын алу үшін, өрнекке тәуелді ұяшық өзгеріске ұшырағанда, Microsoft Office Excel бағдарламасы автоматты түрде өрнектерде қайта есептейді. Бұл жұмыс кітабын алғаш ашқанда және оны өңдегенде болатын әдепкі үрдіс болып табылады. Дегенмен, Excel бағдарламасы өрнектерді қашан және қалай қайта есептейтінін басқара аласыз.

Итерация     — белгілі бір санды шарттар кездеспегенше жұмыс парағының бірнеше рет қайта есептелуі. Excel бағдарламасы құрамында өрнек бар ұяшыққа тікелей немесе тікелей емес сілтеме жасайтын өрнекті автоматты түрде есептей алмайды. Бұл айнымалы сілтемелер деп аталады. Егер өрнек ұяшықтардың біреуіне кері сілтеме жасайтын болса, өрнектің қанша рет қайта есептеу керектігін анықтауға тиіссіз. Айнымалы сілтемелер шексіз итерациялануы мүмкін. Дегенмен, итерацияның ең көп санын және қабылданатын өзгеріс санын басқара аласыз.

Дәлдік     — есептеуге арналған нақтылық деңгейінің көрсеткіші. Excel бағдарламасы дәлдіктің 15 мәні бар санды сақтайды және есептейді. Дегенмен, Excel бағдарламасы өрнектерді қайта есептегенде, сақталған мәннің орнына бейнеленген мәнді пайдаланып, есептеудің дәлдігін өзгерте аласыз.

Не істегіңіз келеді?

Жұмыс парағы немесе жұмыс кітабын қайта есептеу кезінде өзгерту

Пернетақта тіркесімін қолдану арқылы жұмыс парағын және жұмыс кітабын қайта есептеу

Excel бағдарламасы өрнегін итерациялау санын өзгерту

Жұмыс кітабында есептеудің дәлдігін өзгерту

Өрнектерді есептеуге қолданатын процессорлардың санын өзгерту

Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында жасалған жұмыс кітаптарын есептеу туралы қосымша

Жұмыс парағы немесе жұмыс кітабын қайта есептеу кезінде өзгерту

Есептеуді жалғастыруда пәрмендерді таңдауыңызға немесе сандарды не өрнектерді енгізу сияқты әрекеттерді орындауыңызға болады. Excel бағдарламасында басқа пәрмендерді және әрекеттерді орындау үшін, есептеу уақытша тоқтатылады да, кейін қайта жалғастырылады. Егер жұмыс кітабында өрнектердің саны көп болса немесе жұмыс парағында деректер кестесі не жұмыс кітабын әр кезде автоматты түрде есептейтін функция болса, есептеу үрдісі көп уақыт алуы мүмкін. Сондай-ақ, жұмыс парақтарының басқа жұмыс парақтарына немесе жұмыс кітаптарына көп байланыстары болса, бұл жағдайда да есептеу көп уақыт алуы мүмкін. Есептеу барысында есептеу үрдісін қолмен есептеуге өзгерту арқылы басқара аласыз.

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті Excel параметрлері түймешігін нұқып, одан кейін Өрнектер дәрежесін нұқыңыз.

 2. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Барлық тәуелді өрнектерді қайта есептеу үшін, әр кезде мәнге, өрнекке және атауға өзгерту жасайсыз, Есептеу параметрлері бөліміндегі Кітаптардағы есептелулер астынан Автоматты параметрін таңдаңыз. Бұл әдепкі есептеу параметрі болып табылады.

   Кеңес : Баламалы түрде, Өрнектер қойындысындағы Есептеу тобынан Есептеу параметрлері параметрін, одан кейін Автоматты түймешігін басыңыз.

  • Барлық тәуелді өрнектерді қайта есептеу үшін—деректер кестесінен басқа—әр кезде мәнге, өрнекке немесе атауға өзгерту жасайсыз, Есептеу параметрлері бөліміндегі Кітаптардағы есептелулер астынан Автоматты түрде, деректер кестесінен басқа түймешігін басыңыз.

   Кеңес : Баламалы түрде, Өрнектер қойындысындағы Есептеу тобынан Есептеу параметрлері параметрін, одан кейін Автоматты түрде, деректер кестесінен басқа түймешігін басыңыз.

  • Тек түсінікті жасалған кезде (Өрнектер қойындысындағы Есептеу тобының Есептеу параметрлері астынан Қазір есептеу түймешігін басу арқылы), автоматты түрде қайта есептеуді және ашық жұмыс кітабын қайта есептеуді ажырату үшін, Есептеу параметрлері бөліміндегі Кітаптардағы есептелулер астынан Қолмен түймешігін басыңыз.

   Ескерту : Қолмен түймешігін басығанда, Excel бағдарламасы автоматты түрде Сақтамай тұрып, кітапты қайта санау құсбелгісін қояды. Егер жұмыс кітабын сақтау көп уақыт алса, Сақтамай тұрып, кітапты қайта санау құсбелгісін алу, сақтау уақытын қысқартуы мүмкін.

   Кеңес : Баламалы түрде, Өрнектер қойындысындағы Есептеу тобынан Есептеу параметрлері параметрін, одан кейін Қолмен түймешігін басыңыз.

  • Барлық ашық жұмыс парақтарын деректер кестесімен қоса қолмен қайта есептеу үшін, барлық ашық диаграмма парағын жаңарту үшін, Өрнектер қойындысындағы Есептеу тобынан Қазір есептеу түймешігін басыңыз.

  • Барлық белсенді жұмыс парақтарын, диаграммаларды және осы жұмыс парағына байланысқан диаграмма парақтарын қолмен қайта есептеу үшін, Өрнектер қойындысындағы Есептеу тобынан Парақты есептеу түймешігін басыңыз.

   Кез келген параметрлерді өзгерту, барлық ашық жұмыс кітаптарына әсер етеді.

Ескерту : Егер жұмыс парағы ішінде есептелмеген жұмыс парағына байланысқан өрнек болса және сол байланысты жаңартсаңыз, Excel бағдарламасы жұмыс парағы толық есептелмеген деген хабар шығарады. Бастапқы жұмыс парағында сақталған ағымдық мәнмен байланысты жаңарту үшін, мән дұрыс болмаса да ОК түймешігін басыңыз. Байланысты жаңартуды тоқтатып, бастапқы жұмыс парағынан алынатын алдыңғы мәнді қолдану үшін, Болдырмау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Пернетақта тіркесімін қолдану арқылы жұмыс парағын және жұмыс кітабын қайта есептеу

Әрекет

Пернелер

Соңғы есептеуден кейін өзгеріс енгізілген барлық ашық жұмыс кітабындағы өрнектерді және оларға тәуелді өрнектерді қайта есептейді. Егер жұмыс кітабында автоматты түрде қайта есептеу орнатылған болса, қайта есептеу үшін, F9 пернесін басуыңыздың қажеті жоқ.

F9    

Соңғы есептеуден кейін өзгеріс енгізілген белсенді жұмыс кітабындағы өрнектерді және оларға тәуелді өрнектерді қайта есептейді.

SHIFT+F9    

Соңғы есептеуден кейін өзгеріс енгізілген-енгізілмегеніне қарамастан, барлық ашық жұмыс кітабындағы өрнектерді қайта есептейді.

CTRL+ALT+F9    

Соңғы есептеуден кейін өзгеріс енгізілген-енгізілмегеніне қарамастан, оларға тәуелді өрнектерді қайта тексеріп, барлық ашық жұмыс кітабындағы өрнектерді қайта есептейді.

CTRL+SHIFT+ALT+F9    

Беттің жоғарғы жағы

Excel бағдарламасы өрнегін итерациялау санын өзгерту

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті Excel параметрлері түймешігін нұқып, одан кейін Өрнектер дәрежесін нұқыңыз.

 2. Есептеу параметрлері бөліміндегі Итеративті есептелулерді қосу құсбелгісін қойыңыз.

 3. Microsoft Excel бағдарламасы қайта есептеуінің ең көп рет санын орнату үшін, Ең көп итерация жолағына итерация санын теріңіз. Итерация саны көп болған сайын, Excel бағдарламасына жұмыс парағын қайта есептеу үшін, соғұрлым көбірек уақыт қажет болады.

 4. Қайта есептеу нәтижелері арасындағы қабылдайтын өзгертудің ең үлкен мөлшерін орнату үшін, мөлшерді Ең үлкен өзгерту жолағына теріңіз. Сан неғұрлым кіші болған сайын, нәтиже соғұрлым дәлірек болады, Excel бағдарламасына жұмыс парағын қайта есептеу үшін, соғұрлым көбірек уақыт қажет болады.

Ескерту : «Шешімді іздеу» және «Параметрді іріктеу» — пәрмендер жиынының бөлігі, кейде шартты талдау құралдары деп те аталады. Қалаған нәтижелерді алу үшін, екі пәрмен бақыланатын итерацияны қолданады. Бірнеше ұяшықтардың мәндерін реттеу арқылы белгілі бір ұяшыққа тиімді мәнді табу үшін, есептеу кезінде бір немесе бірнеше мәндерге арнайы шектеулер қолдану үшін, «Шешімді іздеу» пәрменін пайдалана аласыз. Нәтижені анықтау үшін, қажет өрнек енгізілген мәні емес, бір өрнектің қажет нәтижесін білгеніңізде, «Параметрді іріктеу» пәрменін пайдалана аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жұмыс кітабында есептеудің дәлдігін өзгерту

Есептеудің дәлдігін өзгертпес бұрын, келесі маңызды мәселелерді есте сақтаңыз:

Әдепкі бойынша Excel бағдарламасында сақталатын, бірақ көрсетілмейтін мәндерді есептеу     Көрсетілетін және басып шығарылатын мәндер сақталатын мәнді пішімдеу және бейнелеу әдісін таңдағаныңызға байланысты болады. Мысалы, "22.06.2008" сияқты күн бейнеленетін ұяшық құрамында сериялы нөмірі болады, яғни ұяшықтағы күн үшін сақталған мән болып табылады. Күннің бейнеленуін басқа пішімге өзгерте аласыз (мысалы, "22-маусым-2008"), бірақ жұмыс кітабында мәндердің бейнеленуін өзгерту сақталатын мәндерді өзгертпейді.

Есептеудің дәлдігін өзгерту кезінде ескертуді қолдану     Өрнек есептеуді орындағанда, Excel бағдарламасы әдетте өрнек арқылы сілтенген ұяшықта сақталған мәндерді қолданады. Мысалы, егер екі ұяшық оның әрқайсысында 10.005 мәні болса және ұяшықтар мәндерді ақша пішімінде бейнелеуге пішімделген болса, $10.01 мәні әр ұяшықта бейнеленеді. Егер екі ұяшықты бірге қоссаңыз, нәтижесі $20.01 болады. Себебі Excel бейнеленетін мәндерді емес, сақталатын 10.005 және 10.005 мәндерін қосады.

Жұмыс кітабында бейнеленген (пішімделген) мәндерді пайдалану арқылы есептеудің дәлдігін өзгерту кезінде, Excel бағдарламасы ұяшықта сақталған мәндердің дәлдігін толық дәлдігінен (15 сан), қандай пішім болса да, бейнеленетін ондықтарға өзгертеді. Егер кейінірек толық дәлдікпен есептеуді таңдасаңыз, бастапқы мәндерді қалпына келтіру мүмкін емес болады.

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, Excel параметрлері түймешігін нұқып, одан кейін Қосымша дәрежесін нұқыңыз.

 2. Осы жұмыс кітабын есептеу кезінде бөлімінде қалаған жұмыс кітабын таңдаңыз да, Дәлдікті бейнеленетін етіп орнату құсбелгісін қойыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Өрнектерді есептеуге қолданатын процессорлардың санын өзгерту

Компьютерде бірден көп процессор бар (мұның құрамында бірнеше физикалық процессорлар бар) немесе гиперағымдық болуы мүмкін (мұның құрамында бірнеше логикалық процессорлар бар). Қайта есептеу үшін қолданылатын процессор санын анықтау арқылы, мұндай компьютерлерде көптеген өрнектерден тұратын жұмыс кітаптарын қайта есептеуге кететін уақытты қысқартуыңызға және басқаруыңызға болады. Көптеген жағдайда, қайта есептеу жұмыс көлемінің бөліктері бір уақытта орындалуы мүмкін. Осы жұмыс көлемін бірнеше процессорға бөлу, қайта есептеуді аяқтауға кететін уақытты қысқартуы мүмкін.

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, Excel параметрлері түймешігін нұқып, одан кейін Қосымша дәрежесін нұқыңыз.

 2. Есептеу кезінде көптеген процессорларды қосу немесе ажырату үшін, Өрнектер бөлімінен Көпағымдық есептеуді қосу параметрі жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз.

  Ескерту : Әдепкіде бұл құсбелгі қосылады және есептеу кезінде барлық процессорлар қолданылады. Компьютеріңіздегі процессордың саны автоматты түрде анықталады және Осы компьютердің барлық процессорын пайдалану параметрі жанында көрсетіледі.

 3. Таңдау бойынша, егер Көпағымдық есептеуді қосу құсбелгісін қойсаңыз, компьютерде пайдаланылатын процессорлардың санын бақылай аласыз. Мысалы, арналған үрдіс уақытын қажет ететін компьютеріңізде іске қосылған басқа бағдарламалар болса, есептеу кезінде процессорлардың санын шектегіңіз келеді.

  Процессордың санын өзгерту әдісі

  • Есептеу ағымының саны астынан Қолмен түймешігін басыңыз. Пайдалану үшін үрдістердің санын енгізіңіз.

   Ескерту : Ең көп сан 1024.

Беттің жоғарғы жағы

Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында жасалған жұмыс кітаптарын есептеу туралы қосымша

Ескі жұмыс кітаптарының дұрыс есептелуін қамтамасыз ету үшін, Excel бағдарламасы осы нұсқада жасалған жұмыс кітабын ашқанда және ескі жұмыс кітабын алғаш ашқанда әртүрлі жұмыс істейді.

Ағымдық нұсқада жасалған жұмыс кітабын ашқанда, Excel бағдарламасы тек өзгертілген ұяшықтарға тәуелді өрнектерді қайта есептейді.

Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында жасалған жұмыс кітабын ашып пайдаланған кезде, ондағы барлық өрнектер — өзгертілген ұяшыққа тәуелді және өзгертілмегендері — қайта есептеледі. Бұл жұмыс кітабын ағымдық Excel нұсқасына толық оңтайландыруды қамтамасыз етеді.

Себебі толық есептеу бөлшектеп есептеуге қарағанда ұзағырақ уақыт алады, Excel бағдарламасының ағымдық нұсқасында алдын ала сақталмаған жұмыс кітабын ашу әдеттегіден ұзақ болады. Ағымдық нұсқада жұмыс кітабын бір рет сақтасаңыз, ол тезірек ашылады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×