Өрнекті автотолтыруды пайдалану

Өрнектерді жасау мен өңдеуді оңайлату және теру мен синтаксистік қателерді барынша азайту үшін, Өрнекті автотолтыруды пайдаланыңыз. Сіз = (теңдік белгісі) мен бірінші әріптерін немесе көрсету триггерін тергеннен кейін, Microsoft Office Excel бағдарламасы ұяшықтың астынан әріптерге немесе триггерге сәйкес келетін жарамды функциялардың, атаулардың және мәтін жолдарының динамикалық ашылмалы тізімін көрсетеді. Содан кейін, кірістіру триггерінің көмегімен ашылмалы тізімдегі бір элементті өрнекке кірістіруіңізге болады.

Формуланы автоаяқтау

1. Өрнекті автотолтыруды бастау үшін, = (теңдік белгісі) мен бірінші әріптерді немесе көрсету триггерін теріңіз.

2. Терген кезде, жарамды элементтердің жылжымалы тізімінен ең жақын сәйкестік ерекшеленіп көрсетіледі.

3. Белгішелер енгізбенің түрін, мысалы, оның функция немесе кесте сілтемесі екендігін көрсетеді.

4. Егжей-тегжейлі қалқымалы көмек сөздер ең дұрыс таңдау жасауға көмектеседі.

Не істегіңіз келеді?

Ашылмалы тізімді көрсету триггерлерінің көмегімен басқару

Өрнекті автотолтыру ашылмалы тізімінің бойында пернелердің көмегімен шарлау

Ашылмалы тізімдегі бір элементті кірістіру триггерінің көмегімен енгізу

Өрнекті автотолтыруды қосу немесе ажырату

Ашылмалы тізімді көрсету триггерлерінің көмегімен басқару

Келесі кестеде Өрнекті автотолтыру ашылмалы тізіміндегі элементтердің көрсетілуін динамикалық жолмен басқару тәсілдерінің қысқаша сипаттамасы берілген.

Көрсету үшін

Мынаны теріңіз

Excel және пайдаланушы анықтайтын функция атаулары

Функцияны енгізуге болатын кез келген жердегі әріп немесе бірінші әріптер.

Мысалы: Су

Функция дәлелдері

(Көрсету триггері жоқ).

Сан немесе ұяшық сілтемесі сияқты дәлелді теру, не болмаса бірінші әріптер немесе [ (ашық шаршы жақша) сияқты көрсету триггерін қолдану.

Мысалы: SUM(5, A2, [

Одан кейінгі әрбір дәлел үшін бір үтір теріп, дәлелді жазу немесе басқа бір көрсету триггерін қою.

Ескерту : Келесі функцияларда ашылмалы тізімнен өздігінен шығатын нөмірленген тұрақтылары бар дәлелдер болады: CELL, FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV, RANK, SUBTOTAL және VLOOKUP.

Анықталған атаулар мен кесте атаулары

Атауды енгізуге болатын кез келген жердегі әріп немесе бірінші әріптер.

Мысалы: Айнаш

Кесте бағанының сипаттауыштары мен арнайы элемент сипаттауыштары ([#Барлығы], [#Деректер], [#ТақырыпАтаулары], [#Жиындар], [#ОсыЖол])

Келесілердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:

 • Кесте атауынан кейінгі [ (ашық шаршы жақша).

  Мысалы: ЖылдықҚорытынды[

 • Арнайы элементтен кейінгі , (үтір).

  Мысалы: ЖылдықҚорытынды[#Барлығы],

 • Баған атауынан кейінгі : (қос нүкте).

  Мысалы: ЖылдықҚорытынды[Сату:

Ескерту : Егер ұяшық кестенің ішінде болса, кесте атауы міндетті емес. Мысалы, келесі өрнектер бірдей болады:

=[Сату]/[Құндар]

=ЖылдықҚорытынды[Сату]/ЖылдықҚорытынды[Құндар]

Текше функцияларында байланыстырғыш атаулар

Текше функциясы атауының ашық жақшасынан кейінгі " (ашық тырнақша).

Мысалы: CUBEMEMBER("

Ескерту : Тізімде тек ағымдағы жұмыс кітабына сақталған OLAP қосылымдары беріледі.

Текше функцияларындағы көп өлшемді сөйлемшелер (КӨӨ) мәтін жолдары

Келесілердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:

 • Дәлелдің үтірінен кейінгі " (ашық тырнақша).

  Мысалы: CUBEMEMBER(("СатуТекшеДеректері","

 • Жабық шаршы жақшадан кейінгі . (нүкте).

  Мысалы: CUBEMEMBER("СатуТекшеДеректері","[Тұтынушылар].

  Мысалы: CUBEMEMBER("СатуТекшеДеректері","[Тұтынушылар].[Қазақстан].

 • Өзара байланысты мәндердің басталуын көрсететін КӨӨ мәтін жолының ашық тырнақшасынан кейінгі ( (ашық жақша).

  Мысалы: CUBEVALUE("СатуТекшеДеректері","(

 • Өзара байланысты мәндердің екінші бөлігін көрсететін КӨӨ мәтін жолының жабық шаршы жақшасынан кейінгі ,  (үтір).

  Мысалы: CUBEVALUE("СатуТекшеДеректері","([Тұтынушылар].[Қазақстан],

 • Жинақ өрнегінің басталуын көрсететін КӨӨ мәтін жолының ашық тырнақшасынан кейінгі { (ашық бейнелі жақша).

  Мысалы: CUBEVALUE("СатуТекшеДеректері","{

  Ескертулер : 

  • Өрнекті автотолтырудың көмегімен КӨӨ мәтін жолын енгізу үшін OLAP деректер көзіне қосылуыңыз керек.

  • Егер тақырып аты анықталған болса, ол қалқымалы көмекте көрсетіліп, таңдаудың жасалғанын растауға көмектеседі.

  • Егер КӨӨ мәтін жолы күмәнді болса, онда бірегей мүше аты бәрібір енгізіледі, бірақ оның дұрыс енгізілгенін тексеруіңіз керек. Мысалы, келесі КӨӨ мәтін жолы үшін екі мән бар болған жағдайда:

   CUBEMEMBER("СатуТекшеДеректері","[Тұтынушылар].[Қазақстан].[Алматы].[Айтбек Балабеков]

   Келесі мәндердің біреуі енгізіледі:

   [Тұтынушылар].[Атау].&[54342]

   [Тұтынушылар].[Атау].&[34297]

   Егер енгізілген мән керектісі болмаса, оны өшіріп, басқа біреуін таңдайсыз.

  • Microsoft SQL Server Таңдау қызметтеріндегі "Балалар", "Ата-ана" немесе "Crossjoin" сияқты функция атаулары ашылмалы тізімде көрсетілмегенімен, оларды тере беруіңізге болады.

Ескертулер : 

 • Сіз кез келген уақытта Өрнекті автотолтыруды пайдаланғанда, өрнекті толтыру үшін өзіңіз қалаған нәрсені терсеңіз болады.

 • Өрнекті автотолтыруды қолданыстағы енгізілген функцияның немесе өрнектің ортасында қолдануыңызға болады. Кірістіру нүктесінің алдындағы мәтін ашылмалы тізімдегі мәндерді көрсетеді, ал кірістіру нүктесінен кейінгі мәтіннің барлығы өзгеріссіз қалады.

 • SUBTOTAL функциясында пайдаланылатын сияқты нөмірленген тұрақтылар үшін жасалатын анықталған атаулар мен Текше функциясының қосылымдары Автотолтыру ашылмалы тізімінде көрсетілмегенімен, оларды тере беруіңізге болады.

Беттің жоғарғы жағы

Өрнекті автотолтыру ашылмалы тізімінің бойында пернелердің көмегімен шарлау

Келесі кестеде Өрнекті автотолтыру ашылмалы тізімінің бойында шарлау үшін пайдалануға болатын пернелердің қысқаша сипаттамасы берілген.

Істелетін әрекет

Басылатын перне

Кірістіру нүктесін бір таңба солға жылжыту.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кірістіру нүктесін бір таңба оңға жылжыту.

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген элементті бір элемент жоғары жылжыту.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген элементті бір элемент төмен жылжыту.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Соңғы элементті таңдау.

END пернесі

Бірінші элементті таңдау.

HOME пернесі

Бір бет төмен жылжу немесе жаңа элементті таңдау.

PAGE DOWN пернесі

Бір бет жоғары жылжу немесе жаңа элементті таңдау.

PAGE UP пернесі

Ашылмалы тізімді жабу.

ESCAPE пернесі (немесе басқа бір ұяшықты нұқыңыз)

Өрнекті автотолтыруды қосу немесе ажырату.

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІСІ

Беттің жоғарғы жағы

Ашылмалы тізімдегі бір элементті кірістіру триггерінің көмегімен енгізу

Маңызды : Бір өрнекті теріп жатқанда, тіпті кірістіру триггерін қолдансаңыз да, функция үшін жабық жақшаны, кесте сілтемесі үшін жабық шаршы жақшаны немесе КӨӨ мәтін жолы үшін жабық тырнақшаны теруді ұмытпаңыз.

 • Таңдалған элементті өрнекке кірістіріп, кірістіру нүктесін тікелей оның артынан қою үшін, TAB пернесін басыңыз немесе элементті екі рет нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Өрнекті автотолтыруды қосу немесе ажырату

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті Excel параметрлері түймешігін нұқып, одан кейін Өрнектер дәрежесін нұқыңыз.

 2. Өрнектермен жұмыс жасау астынан Өрнекті автоаяқтау параметрі жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз.

Кеңес : Сонымен қатар, CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІСІ пернелерін басуыңызға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×