Өрнектер мысалдары

Бұл бөлім өрнектердің мысалдарын береді. Өрнек дегеніміз математикалық немесе логикалық амалдағыштардың, тұрақты мәндердің, функциялардың, кесте жолақтарының, басқару элементтерінің және жалғыз мәнді есептейтін сипаттардың жиынтығы болып табылады. Өрнектерді мәндерді есептеуге, деректерді бекітуге және әдепкі мәнді жолаққа немесе басқару элементіне орнату үшін қолдануыңызға болады.

Ескерту : Бұл бөлімде өрнектер құрудың негізгі қадамдары берілсе де өрнек құруға Microsoft Office Access 2007 бағдарламасы беретін құралдарды қолдануға нұсқаулық емес. Өрнек құру туралы толық ақпарат үшін Өрнек құру бөлімін қараңыз.

Бұл бөлімде

Өрнектерді түсіну

Пішіндер мен есептерде қолданылатын мысалдар мен өрнектер

Сұраулар мен сүзгілерде қолданылатын мысалдар мен өрнектер

Әдепкі мән өрнектерінің мысалдары

Жолақтың жарамдылық ережесі өрнектерінің мысалдары

Макрос өрнектерінің мысалдары

Өрнектерді түсіну

Office Access 2007 бағдарламасында өрнек сөзі формула сөзімен синоним болып келеді. Өрнек нәтиже беретін қолданылатын мүмкін жалғыз немесе біріктірілген элементтерден тұрады. Бұл элементтерге мыналар жатады:

 • Ұқсатқыштар — пішіндердегі немесе есептердегі кесте жолағының немесе басқару элементінің атаулары, сол жолақтардың немесе басқару элементтерінің сипаттары

 • + (қосу) немесе - (минус) сияқты амалдағыштар

 • ҚОСЫНДЫ немесе ОРТАША сияқты функциялар

 • Тұрақты мәндер — өзгермейтін мәндер — мәтіннің жолы немесе өрнекпен есептелмейтін сандар.

Сандардың жолында өрнектерді қолдануыңызға болады —есептеу, басқару элементінің мәнін алып тастау немесе сұрауға шарттар және атау беру.

Өрнектерді қалай және қайда қолдану туралы ақпарат үшін Өрнек құру бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Пішіндер мен есептерде қолданылатын мысалдар мен өрнектер

Бұл бөлімдегі кесте пішінде немесе есепте орналасқан мәндерді есептейтін өрнектердің мысалдарын береді. Есептелетін басқару элементін құру үшін кесте жолағының немесе сұраудың орнына басқару элементінің Басқару элементінің көзі сипатында өрнек енгізуіңізге болады.

Қадамдар пішіндердегі немесе есептерде мәтін жолағы басқару элементіне өрнек енгізу жөнінде түсіндіреді.

Есептелетін басқару элементін жасау

 1. Шарлау аумағы ішінде өзгерткіңіз келген пішінді немесе есепті тінтуірдің оң пернесімен басып және мәтінмәндік мәзірде Құрастырушы көрінісі Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

 2. Пішінде немесе есепте өзгерткіңіз келген мәтін жолағы басқару элементін тінтурдің оң пернесімен басыңыз (мәтін жолағымен біріккен белгі емес) және одан кейін мәтінмәндік мәзірде Сипаттар түймешігін басыңыз.

 3. Қажет болған кезде Барлығы қойындысын немесе Деректер қойындысын басыңыз. Екі қойынды Басқару элементінің көзі сипатын береді.

 4. Басқару элементінің көзі сипаты қасындағы жолақты басыңыз және өрнекті теріңіз. Мысалы, бөлімдегі кестеде орналасқан Өрнек бағанынан өрнекті көшіруіңізге және қоюыңызға болады.

 5. Сипаттар кестесін жабу

Мәтіндерді біріктіретін немесе басқаратын өрнектер

Кестедегі өрнектер мәтін жолдарын, мәтін жолдарын басқаруға ендірілген функциялар немесе & (амперсанд) және + (қосу) амалдағыштарын қолданады немесе кері жағдайда есептелетін басқару элементін жасау үшін мәтінде әрекет етеді.

Өрнек

Нәтиже

="Қ/Ж"

Қ/Ж көрсетеді.

=[Аты] & " " & [Тегі]

Аты және Тегі деп аталатын кесте жолақтарында болатын мәндерді көрсетеді. Бұл мысалда, & амалдағышы Аты жолағын, бос таңба (тырнақшаға алынған) және Тегі жолағын біріктіру үшін қолданылады.

=Сол([Көбейтінді атауы], 1)

Жолақтағы бірінші таңбаны көрсету үшін Сол функциясын немесе Көбейтінді атауы деген басқару элементін қолданады.

=Оң([Нысан коды], 2)

Жолақтағы соңғы екі таңбаны көрсету үшін Оң функциясын немесе Нысан коды деген басқару элементін қолданады.

=Қысқарту([Мекенжай])

Мекенжай басқару элементінің мәнін көрсету, жол арасында немесе біріккен бос орындарды жою үшін Қысқарту функциясын қолданады.

=IIf(Бос([аймақ]), [Қала] & " " & [Пошта индексі], [Қала] & " " & [Аймақ] & " " & [Пошта индексі])

Аймақ басқару элементіндегі мәннің бос екендігін білу үшін Қала және Пошта индексі басқару элементтерін көрсету үшін IIf функциясы қолданылады. Кері жағдайда бос орынмен бөлінген Қала, Аймақ және Пошта индексі басқару элементтерін көрсетеді.

=[Қала] & (" " + [Аймақ]) & " " & [Пошта индексі]

Аймақ басқару элементіндегі мәннің бос екендігін білу үшін қала және Қала және Пошта индексі басқару элементінің мәнін көрсету үшін + амалдағышы және бос мән көбейтіндісі қолданылады. Кері жағдайда бос орынмен бөлінген Қала, Аймақ және Пошта индексі басқару элементтерін көрсетеді.

Бос көбейтінді өрнектің мәні бос болса тұтас өрнекте де бос дегенді білдіреді. + амалдығы бос көбейтіндіні қолдайды, ал & амалдығы қолдамайды.

Үстіңгі деректеме және төменгі деректемедегі өрнектер

Пішіндерде немесе есептерде беттің санын көрсету немесе басып шығару үшін Бет және Беттер сипаттарын қолданыңыз. Бет және Беттер сипаттары басып шығару немесе оны қарап алу кезінде ғана болады және олар пішіннің немесе есептің сипат тар кестесінде шықпайды. Бұл сипаттарды пішіннің немесе есептің бөлігінде мәтін жолағын үстіңгі немесе төменгі деректемелерге орналастыру арқылы және кестеде көрсетілгендей етіп өрнекті қолдануыңызға болады.

Үстіңгі және төменгі деректемені қолдану туралы толық ақпарат үшін Пішінге немесе есепке сандар кірістіру бөлімін қараңыз.

Өрнек

Мысал нәтижесі

=[Бет]

1

="Бет" & [Бет]

1-бет

= & [Беттер] / "Бет" & [Бет] &

3 беттің 1-ші беті

="Беттер" &[Бет] & [Беттер] &

3 беттің 1-ші беті

=[Бет] & "/" & [Беттер] & "Беттер"

3/1-ші беті

=[Ел/аймақ] & " - " & [Бет]

Қазақстан - 1

=Пішім([Бет], "000")

001

="Басылған мерзімі: " & Күні()

Басылған мерзімі: 12/31/07

Арифметикалық амалдарды орындайтын өрнектер

Мәндерді екі немесе оданда көп жолақтарда немесе басқару элементтерінде қосу, алу, көбейту және бөлу үшін өрнектерді қолдануыңызға болады. Сонымен қатар күндерде арифметикалық амалдар орындау үшін өрнектерді қолдануыңызға болады. Мысалы, Қажетті күн деп аталатын Күн /уақыт кесте жолағы бар. Жолақта немесе жолаққа байланысқан басқару элементінде=[Қажетті күн] - 2 өрнегі Қажетті күн жолағындағы мәндер алдында күн/уақыт мәнін екі күнге бірдей етіп қайтарады.

Өрнек

Нәтиже

=[Аралық жиын+[Жүк]

Аралық жиын және Жүк жолағы немесе басқару элементі мәндерінің қосындысы.

=[Қажетті күн]-[Жіберу күні]

Қажетті күн және Жіберу күні жолақтары немесе басқару элементтері мәндерінің арасындағы аралық.

=[Бағасы]*1.06

Баға жолағы немесе басқару элементі мәнінің көбейтіндісі және 1.06 (Баға мәніне 6 пайыз қосады).

=[Саны]*[Бағасы]

Саны немесе Бағасы жолақтарының немесе басқару элементі мәндерінің көбейтіндісі.

=[ҚызметкерБарлығы]/[ЕлАймақБарлығы]

ҚызметкерБарлығы және ЕлАймақБарлығы жолақтарының немесе басқару элементі мәндерінің коэффициенті.

Ескерту : Арифметикалық амалдағышты қолданған кезде (+, -, * және /) өрнектерде болады және өрнектердегі басқару элементін мәндері бос болады.  — бұл Бос көбею ретінде белгілі. Егер өрнекте қолданылатын басқару элементінде жазбалар болса олар бос болуы керек. Nz функциясын қолдану арқылы бос мәнді нөлдік мәнге айналдыру арқылы Бос көбеюді болдырмауыңызға болады.— мысалы, =Nz([Аралықжиын])+Nz([Жүк]).

Функция туралы толық ақпарат үшін Nz функциясы бөлімін қараңыз.

Басқа жолақтарға немесе басқару элементтеріне қатысты өрнектер

Кейде жолақта немесе басқару элементінде бар мән керек болады. Басқа жолақтан немесе басқару элементінен мәнді қайтару үшін өрнектерді қолдануыңызға болады.

Кестеде есептелетін пішіндердегі басқару элементінде қолданылатын өрнектердің мысалдарын тізімдейді.

Өрнек

Нәтиже

=Пішіндер![Тапсырыстар]![ТапсырысКоды]

Тапсырыс пішініндегі ТапсырысКодының мәні.

=Пішіндер![Тапсырыстар]![Тапсырыс аралық жиыны].Пішін![Тапсырысаралық жиыны]

Тапсырыс пішініндегі Тапсырыстар бағыныңқы пішіні деп аталатын бағыныңқы пішіндегі Тапсырыс аралық жиынының мәні.

=Пішіндер![Тапсырыстар]![Тапсырыс аралық жиыны]![Көбейтінді коды].Баған(2)

Көбейтінді кодындағы үшінші бағанның мәні, Тапсырыс пішінінде Тапсырыстың бағыныңқы пішіні деп аталатын бағыныңқы пішіндегі көп бағанды тізімді жолақ. ( 0 бірінші бағанға қатысты, 1 екінші бағанға қатысты.)

=Пішіндер![Тапсырыстар]![Тапсырыстың бағыныңқы пішіні]![Бағасы] * 1.06

Тапсырыс пішініндегі Тапсырыстың бағыныңқы пішіні деп аталатын бағыныңқы пішіндегі Баға басқару элементіндегі көбейтінді мәні және 1.06 (6 пайызды Басғасы басқару элементіне қосады).

=Тектік![Тапсырыс коды]

Ағымдық бағыныңқы пішінінің негізгі немесе тектік пішініндегі Тапсырыс коды басқару элементінің мәні.

Кестедегі өрнектер есептердегі есептелген басқару элементтерін қолдану жолын көрсетеді. Өрнектердің сілтемесіЕсеп сипаты.

Сипаты турлы толық ақпарат алу үшін Есеп сипаты бөлімін қараңыз.

Өрнек

Нәтиже

=Есеп![Шот]![Тапсырыс коды]

«Тапсырыс коды» басқару элементінің мәні «Шот» деп аталады.

=Есеп![Жиынтық]![Жиынтықтың бағыныңқы есебі]![Сату жиыны]

Жиынтық есебіндегі Сату жиынының мәні Жиынтықтың есебіндегі Жиынтық бағыныңқы есебі деп аталады.

=Тектік![Тапсырыс коды]

Ағымдық бағыныңқы есебінің негізгі немесе тектік есептегі Тапсырыс коды басқару элементінің мәні.

Мәндерді есептейтін, қосатын және орташалайтын өрнектер

Бір немесе оданда көп жолақтарда немесе басқару элементтерінде мәндерді есептеу үшін біріктіру функциясын қолдануыңызға болады. Мысалы, есепте топтың төменгі деректемесіне арналған топтың жиынын немесе пішіндегі жол элементтеріне арналған аралық жиынды есептеуіңізге болады. Сонымен қатар бірнеше жолақта элементтердің санын санауыңызға немесе орташа мәнді есептеуіңізге болады.

Кестедегі өрнектерОрт, Санау және Қосу сияқты функциялардың қолданылуын көрсетеді.

Өрнек

Сипаттама

=Орт([Жүк])

Кесте жолағының немесе «Жүк» басқару элементі мәндерінің орташасын көрсету үшін Орт функциясын қолданады.

=Санау([Тапсырыс коды])

Тапсырыс коды басқару элементінде жазбалардың саны көрсету үшін Санау функциясын қолданады.

=Қосынды([Сату])

Сату басқару элементі мәндерінің қосындысын көрсету үшін Қосу функциясын қолданады.

=Қосу([Саны]*[Бағасы])

Саны және бағасы басқару элементі мәндері көбейтіндісінің мәнін көру үшін Нәтиже функциясын қолданады.

=[Сату]/Қосу([Қосу])*100

Сату басқару элементі барлық мәндерінің нәтижелерін бөлу арқылы анықталған сатудың пайыздық көрсеткішін көрсетеді.

Ескерту : Егер Пайыз басқару элементінің Пішім сипатын орнатпасаңыз, өрнекте *100 қамтымаңыз.

Жолақта және бағандарда мәндерді біріктіру және жинақтау функцияларын қолдану туралы ақпарат үшін Сұрауды қолдана деректерді қосу, Сұрауды қолдана деректерді санау, Деректер кестесіндегі жолдарды санау және Деректер кестесінде бағандар жиыны көрсету.

Егелік біріктіру функциясын қолданып мәндерді санайтын, қосатын және іздейтін өрнектер.

Егелік біріктіру функциясы деп аталатын функцияның түрін мәндерді таңдап қосу немесе санау кезінде қолданасыз. «Егелік» бір немесе көптеген кестедегі бір немесе одан да көп жолақтардан немесе бір немесе көптеген пішіндерде және есептердегі бір немесе оданда көп басқару элементтерінен тұрады. Мысалы, кесте жолағындағы мәнді пішіндегі басқару элементіндегі мәнмен сәйкестендіруіңізге болады.

Өрнек

Сипаттама

=Іздеу("[Істес кісі аты]", "[Жеткізуші]", "[Жеткізуші коды] = " & Пішіндер("Жеткізушілер")("[Жеткізуші коды]"))

Кестедегі Жеткізуші кодының мәні Жеткізуші пішініндегі Жеткізуші коды басқару элементі мәніне сәйкес келетін Жеткізуші кестесіндегі Істес кісі аты жолағындағы мәнін қайтару үшін Іздеу функциясын қолданады.

=Іздеу("[Істес кісі аты]", "[Жеткізушілер]", "[Жеткізуші коды] = " & Пішіндер![Жаңа жеткізушілер]![Жеткізуші коды])

Кестедегі Жеткізуші кодының мәні Жаңа жеткізуші пішініндегі Жеткізуші коды басқару элементі мәніне сәйкес келетін Жеткізуші кестесіндегі Істес кісі аты жолағындағы мәнін қайтару үшін Іздеу функциясын қолданады.

=Қосу("[ТапсырыСаны]", "[Тапсырыстар]", "[Тұтынушы коды] = 'RATTC'")

Тұтынушы коды RATTC болып келетін Тапсырыс кестесіндегі тапсырыс саны жолағындағы мәндердің барлық жиынын қайтару үшін Қосу функциясын қолданады.

=Санау("[Жарамсыз]","[Актив]","[Жарамсыз]=Ия")

Актив кестесіндегі Жарамсыз жолағында (Ия/Жоқ жолағы) Ия жолағының санын қайтару үшін Санау функциясын қолданады.

Күндерді басқаратын және есептейтін өрнектер

Күндер мен уақытты қадағалау негізгі дерекқор әрекеті болып табылады. Мысалы, есепшоттардың қабылдану уақытын есептеуге арналған Шот күнінің қаншалықты өткендігін есептеуіңізге болады. Кестеде көрсетілгендей сандық жолмен күндерді және уақытты пішімдеуіңізге болады.

Өрнек

Сипаттама

=Күн()

аа ай (1-ден 12-ге дейін), жж күн (1-ден 31-ге дейін) және жж жылдың соңғы екі саны (1980-нен 2099-ға дейін) болатын ағымдық күнді көрсету үшін аа-кк-жж пішінінде Күн функциясын қолданады.

=Пішім(Қазір(), "аа")

аа 1-ден 53-ке дейінгі апта саны болатын ағымдық күнге жылдың апта санын көрсету үшін Пішім функциясын қолданады.

=КүнБөлігі("жжжж", [ТапсырысКүні])

ТапсырысКүні басқару элементі мәнінің төрт саннан тұратын жылды көрсету үшін КүнБөлігі функциясын қолданады.

=КүнҚосу("ж", -10, [БелгіленгенКүн])

БелгіленгенКүн басқару элементі мәні алдында 10 күн бұрынғы күнді көрсету үшін КүнҚосу функциясын қолданады.

=КүнАйырм("Айырм", [ТапсырысКүні], [ЖіберуКүні])

ТапсырысКүні және ЖіберуКүні басқару элементі мәндерінің арасындағы күндердің айырмашылығын көрсету үшін Күнайырм функциясын қолданады.

=[ШотКүні] + 30

ШотКүні жолағы немесе басқару элементіндегі күннен 30 күннен кейінгі күнді есептеу үшін арифметикалық амалдарды қолданады.

Екіден бір мүмкін мәндерді қайтаратын шартты өрнектер

Кестедегі өрнектер екіден бір мүмкін мәндерді қайтару үшін IIf функциясын қолданады. IIf функциясының үш дәлелін бересіз: Бірінші дәлел Шын немесе Өтірік мәнін қайтаратын өрнек болуы керек. Екінші дәлел өрнек шын болғанда мәнді қайтару, үшінші дәлел өрнек өтірік болғанда мәнді қайтару.

Өрнек

Сипаттама

=IIf([Растау] = "Ия", "Тапсырыс расталды", "Тапсырыс расталмады")

Расталған басқару элементі Ия болса, "Тапсырыс расталды" хабарын көрсету үшін IIf (Міндетті егер) функциясын қолданады және кей жағдайда «Тапсырыс расталмады.» хабарын көрсетеді.

=IIf(Бос([Ел/аймақ]), " ", [Ел])

Ел/аймақ басқару элементі бос болса және бос жол көрсету үшін IIf және Бос функцияларын қолданады. Кері жағдайда Ел/аймақ басқару элементінің мәнін көрсетеді.

=IIf(Бос([Аймақ]), [Қала] & " " & [Пошта индексі], [Қала] & " " & [Аймақ] & " " & [Понта индексі])

Қала және Пошта индексі басқару элементі мәнін Аймақ басқару элементі бос болса IIf және Бос функциясын қолданады. Кері жағдайда Бұл Қала, Аймақ және Пошта индексі жолақтары басқару элементтерін көрсетеді.

=IIf(Бос([ҚажеттіКүн]) немесе Бос[ЖіберуКүні]), "Жоқ күнді тексеру", [Қажетті күн] - [ЖіберуКүні])

ҚажеттіКүннен Алынған ЖіберуКүнінің нәтижесі бос болса «Жоқ күндерді тексеру» хабарын көрсету үшін IIf және IsNull функцияларын қолданады. Кері жағдайда ҚажеттіКүн және ЖіберуКүні басқару элементтері арасындағы аралықты көрсетеді.

Беттің жоғарғы жағы

Сұраулар мен сүзгілерде қолданылатын мысалдар мен өрнектер

Бұл бөлім сұрауда есептелген жолақ жасау үшін немесе сұрауға шарттар беру үшін қолданылатын өрнектердің мысалдарынан тұрады. Есептелген жолақ өрнектегі нәтиже болатын сұраудағы баған болып табылады. Мысалы, мәнді есептеуге, тегі мен атын біріктіруге немесе күннің бөлігін пішімдеуге болады.

Жұмыс істеп отырған жазбаларды шектеу үшін сұрауда шарттарды қолдануыңызға болады. Мысалы, күн беруді және аяқтауды және сол күндер арасында жіберілген тапсырысқа арналған сұраудың нәтижесін шектеу үшін Арасы амалдағышын қолдануыңызға болады.

Бөлімдерде септелген жолақты сұрауға қосу және сұрауда қолдану үшін өрнектердің мысалдарын беру туралы түсіндіріледі.

Сұрау құрастырушы көрінісінде есептелген жолақ қосу

 1. Шарлау аумағында, өзгерткіңіз келетін сұрауды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз және мәтінмәндік мәзірдегі Құрастырушы көрінісі түймешігін басыңыз.

 2. Есептелген жолақ жасағыңыз келген бағандағы Жолақ ұяшығын басыңыз. Екі нүкте қою арқылы атты енгізуіңізге немесе өрнекті теруіңізге болады. Егер атты енгізбесеңіз, Access бағдарламасы n келесі сан болатын Экспрn: қосады.

 3. Өрнекті теріңіз.

  -немесе-

  Жасақтама қойындысындағы Сұрауды орнату тобында Өрнек құрастырушы іске қосу үшін Құрастырушы түймешігін басыңыз.

  Өрнек құрастырушы туралы толық ақпарат үшін Өрнек құрастыру бөлімін қараңыз.

Сұрауда немесе сүзгіде мәтінді басқаратын өрнектер

Мына кестедегі мәтін жолдарын біріктіретін & және + амалдағышындағы өрнектер мәтін жолдарында амал орындау үшін ендірілген функцияларды қолданады немесе кері жағдайда есептелген жолақ жасау үшін мәтінде амал орындайды.

Өрнек

Сипаттама

Толық аты: [Аты] & " " & [Тегі]

Бос орындармен бөлінген Аты және Тегі жолақтарындағы мәндерді көрсететін Толық аты жолағын жасайды.

Мекенжай2: [Қала] & " " & [Аймақ] & " " & [Пошта индексі]

Бос орындармен бөлінген Қала, Аймақ және Пошта индексі мәндерін көрсететін Мекенжай2 жолағын жасайды.

БастапқыКөбейтіндіСол([Көбейтінді атауы], 1)

БастапқыКөбейтінді деп аталатын жолақ жасайды және одан кейін Көбейтінді атауы жолағы мәнінің бірінші таңбасы БастапқыКөбейтінді жолағын көрсету үшін Сол функциясын қолданады.

Түр коды: Оң([Актив коды], 2)

Түр коды деп аталатын жолақ жасайды және одан кейін Актив коды жолағы мәндерінің соңғы екі таңбаларын көрсету үшін Оң функциясын қолданады.

Аймақ коды: Орт([Телефон],2,3)

Аймақ коды деп аталатын жолақ жасайды және одан кейін Телефон жолағында мәннің екінші таңбасымен басталатын үш таңбаны көрсету үшін Орт функциясын қолданады.

Есептелген жолақтарда арифметикалық амалдарды орындайтын өрнектер

Мәндерді екі немесе оданда көп жолақтарда немесе басқару элементтерінде қосу, алу, көбейту және бөлу үшін өрнектерді қолдануыңызға болады. Сонымен қатар күндерде арифметикалық амалдар орындауыңызға болады. Мысалы, сізде Күн/уақыт жолағы ҚажеттіКүн деп аталады. =[ҚажеттіКүн] - 2 rҚажеттіКүн жолағындағы мән алдында Күн/Уақыт мәнін екі күнге тең етеді.

Өрнек

Сипаттама

БастапқыЖүк: [Жүк] * 1.1

БастапқыЖүк деп аталатын жолақ жасайды және одан кейін жолақта 10 пайыз қосатын жүк төлемін көрсетеді.

ТапсырысСаны: [Саны] * [БірлікБағасы]

ТапсырысСаны деп аталатын жолақ жасайды және одан кейін Саны және БірлікБағасы жолақтарында мәндердің көбейтіндісін көрсетеді.

Игеру уақыты: [ҚажеттіКүн] - [ЖіберуКүні]

Игеру уақыты деп аталатын жолақ жасайды және одан кейін ҚажеттіКүн және ЖіберуКүні жолақтары арасындағы айырмашылықтарды көрсетеді.

БарлықҚор: [ҚордағыБірлік]+[ТапсырыстағыБірлік]

БарлықҚор деп аталатын жолақ жасайды және одан кейін ҚордағыБірлік және тапсырыстағы ТапсырыстағыБірлік жолақтарында мәндердің қосындысын көрсетеді.

ЖүктіңПайыздық көрсеткіші: Қосу([Жүк])/Қосу([Аралық жиын]) *100

ЖүктіңПайыздық көрсеткіші деп аталатын жолақ жасайды және әр аралық жиында жүк төлемінің пайыздық көрсеткішін көрсетеді. Бұл өрнек Жүк жолағында мәндердің қорытындысын жасау үшін Қосу функциясын қолданады және Аралық жиында мәндердің қосындысы арқылы жиындарды бөледі.

Өрнекті қолдану үшін таңдау сұрауын Жиындар сұрауына түрлендіруіңіз керек, себебі жасақтама торында Жиын жолын қолдануыңыз керек және Өрнек үшін Жиын ұяшығын қарауыңыз керек.

Жиындар сұрауын жасау туралы ақпарат үшін Сұрауды қолдана деректерді қосу бөлімін қараңыз.

Егер Пішім сипатынПайыз жолағына орнатсаңыз, *100 қамтымаңыз

Жолақта және бағандарда мәндерді біріктіру және жинақтау функцияларын қолдану туралы ақпарат үшін Сұрауды қолдана деректерді қосу, Сұрауды қолдана деректерді санау, Деректер кестесіндегі жолдарды санау және Деректер кестесінде бағандар жиыны көрсету.

Есептелген жолақтарда күндермен басқаратын және есептейтін өрнектер

Барлық дерекқорлар күндер мен уақытты сақтайды және қадағалайды. Күндермен және уақытпен Access бағдарламасында кестеде Күн/уақыт жолағына күн мен уақытты орнату арқылы жұмыс істейсіз. Access бағдарламасы күндерде арифметикалық амалдар орындайды, мысалы, есепшоттардың қабылдану уақытын есептеуге арналған Шот күнінің қаншалықты өткендігін есептеуіңізге болады.

Өрнек

Сипаттама

Кешігу уақыты: КүнАйырм("Айырм", [ТапсырысКүні], [ЖіберуКүні])

Кешігу уақыты деп аталатын жолақ жасайды және одан кейін тапсырыс және жіберу күні арасындағы күндердің санын көрсету үшін КүнАйырм функциясын қолданады.

Жалға алынған жыл: КүнБөлімі("жжжж",[Жалға беру күні])

Жалға алынған жыл деп аталатын жолақ жасайды және одан кейін әр қызметкер жалға алған жылды көрсету үшін КүнБөлімі функциясын қолданады.

АлуОтыз: Күні( )- 30

АлуОтыз деп аталатын жолақ жасайды және одан кейін ағымдық жылдың алдында 30 күн бұрын күнді көрсету үшін Күні функциясын қолданады.

SQL біріктіру немесе егелік біріктіру функциясын қолдана санайтын, қосатын және мәндерді орташалайтын өрнектер

Кестедегі өрнек деректерді біріктіретін және қорытындылайтын SQL функцияларын қолданады. Біріктіру функцияларына қатысты бұл функцияларды жиі көресіз (мысалы, Қосу, Санау және Орт).

Біріктіру функцияларына қосымша, Access бағдарламасы мәндерді қосуға немесе санауға қолданатын «егелік» біріктіру функцияларын береді. Мысалы, белгілі жерде мәндерді санауыңызға болады немесе басқа кестеден мәнді іздеуіңізге болады. Егелік біріктіру функциялар жиынына Қосу функциясы,Санау функциясы және Орт. функциясы жатады.

Жиындарды есептеу үшін жиындар сұрауын жиі жасауыңыз керек болады. Мысалы, топ бойынша қорытындылау үшін Жиындар сұрауы керек болады. Сұрау жасақтама торынан жиындар қосуын сұрау үшін Көрініс мәзіріндегі Жиындар түймешігін басыңыз.

Өрнек

Сипаттама

ЖолСанау:Санау(*)

ЖолСанау деп аталатын жолақ жасайды және одан кейін бос жолақтағы жазбалармен бірге және сұраудағы жазбалардың санын санау үшін Санау функциясын қолданады.

ЖүктіңПайыздық көрсеткіші: Қосу([Жүк])/Қосу([Аралық жиын]) *100

Жүктің пайыздық көрсеткіші деп аталатын жолақ жасайды және Аралық жиын жолағында мәндердің қосындысы арқылы Жүк жолағында мәндердің қосындысын бөлу арқылы жүк төлемінің пайыздық көрсеткішін есептейді. (Бұл мысал Қосу функциясын қолданады.)

Ескерту : Осы өрнекті Жиындар сұрауымен қолданасыз. Егер Пішім сипатынПайыз жолағына орнатсаңыз, *100 қамтымаңыз

.

Жиындар сұрауын жасау туралы ақпарат үшін Сұрауды қолдана деректерді қосу бөлімін қараңыз.

ОрташаЖүк: Орт("[Жүкt]", "[Тапсырыстар")

ОрташаЖүк деп аталатын жолақ жасайды және Жиындар сұрауында біріктірілген барлық тапсырыстарды есептеу үшін Орт функциясын қолданады.

Ақпараты жоқ жолақтармен жұмыс істеу өрнектері

Көрсетілген өрнектер ақпараты жоқ жолақтармен жұмыс істейді. Жаңа өнімнің белгісіз бағасы немесе тапсырысқа қосуды ұмытып кеткен мән сияқты бос мәндерді жиі кездіресіз. Бос мәнді табу және іске асыру мүмкіндігі дерекқор амалдарының қиын бөлігі болып табылады және келесі кестедегі өрнектер бос мәндермен жұмыс істеу жолдарын көрсетеді.

Өрнек

Сипаттама

АғымдықЕлАймағыIIf(Бос([ЕлАймақ]), " ", [ЕлАймақ])

АғымдықЕлАймағы деп аталатын жолақ жасайды және одан кейін ЕлАймақ жолағы бос болғанда сол жолақтағы бос жолды көрсету үшін IIf және Бос функциясын қолданады.Кері жағдайда бұл ЕлАймақ жолағының мазмұндарын көрсетеді.

Игеру уақыты: IIf(Бос([ҚажеттіКүн] - [ЖіберуКүні]), "жоқ күнді тексеру", [ҚажеттіКүн] - [ЖіберуКүні])

Игеру уақыты деп аталатын жолақ жасайды және одан кейін ҚажеттіКүн немесе ЖіберуКүні жолағында бос мән болса «Жоқ күнді тексеру» хабарын көрсету үшін IIf және Бос функцияларын қолданады. Кері жағдайда бұл күннің айырмашылықтарын көрсетеді.

АлтыАйлықСату: Nz([Qtr1Сату]) + Nz([Qtr2Сату])

АлтыАйлықСату деп аталатын жолақ жасайды және одан кейін бос мәнді нөлдік мәнге түрлендіру үшін Nz функциясын қолдану арқылы мәндердің жиынын Qtr1Сату және Qtr2Сату жолағында көрсетеді.

Есептелген жолақ жасау үшін ішкі сұрауды қолданатын өрнектер

Есептелген жолақ жасау үшін ішкі сұрау деп аталатын орналастырылған сұрауды қолдануыңызға болады. Кестедегі өрнектер ішкі сұраудан нәтиже болатын есептелген жолақтың мысалы болып табылады.

Өрнек

Сипаттама

Санат: (ТАҢДАУ[Санат атауы] КІМНЕН [Санаттар] ҚАЙДА [Өнімдер].[Санат коды]=[Санаттар].[Санат коды])

Санат деп аталатын жолақ жасайды және одан кейін Санаттар кестесіне Санат коды Өнімдер кестесіндегі Санат коды сияқты болса Санат атауын көрсетеді.

Шарттарды анықтайтын және нәтиже жиынында жазбаларды шектейтін өрнектер

Сұрауға арналған шартты анықтау үшін өрнектерді қолдануыңызға болады. Access бағдарламасы шарттарға сәйкес жолдарды ғана қайтарады. Бұл бөлімдегі қадамдар сұрауға шарттар қосу туралы негізгі ақпарат, ал кестелер сәйкес мәтінге және күн деректеріне шарттардың мысалын береді.

Сұрауға шарт қосу

 1. Шарлау аумағы ішінде өзгерткіңіз келген сұрауды тінтуірдің оң пернесімен басып және мәтінмәндік мәзірде Құрастырушы көрінісі Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

 2. Жасақтама торының Шарт жолында қолданғыңыз келген бағандағы ұяшықты басыңыз және одан кейін шартты теріңіз.

  Өрнекті теруге үлкенірек аумақ керек болса, Ұлғайту терезесін көру үшін SHIFT+F2 пернелерін басыңыз.

  -немесе-

  Жасақтама қойындысындағы Сұрауды орнату тобында Өрнек құрастырушы іске қосу үшін Түймешік суреті Құрастырушы түймешігін басыңыз және өрнек құрыңыз.

Ескерту : Шартты анықтайтын өрнек құрған кезде= амалдағышымен өрнекті бастамаңыз.

Өрнек құрастырушы туралы толық ақпарат үшін Өрнек құрастыру бөлімін қараңыз.

Барлық немесе жартылай мәтін мәндеріне сәйкес келетін өрнектер

Кестедегі өрнектің үлгісі барлық немесе жартылай мәтін мәніне сәйкес келетін шартты көрсетеді.

Жолақ

Өрнек

Сипаттама

Жіберу қаласы

«Алматы»

Алматыға жіберілетін тапсырыстарды көрсетеді.

Жіберу қаласы

«Алматы» Немесе «Астана»

Алматыға немесе Астанаға жіберілетін тапсырыстарды көрсету үшін Немесе амалдағышын қолданады.

Жіберуқаласыаумағы

(«Ресей» ішінде, «Қытай» ішінде)

Ресей немесе Қытай ішінде тапсырыстарды көрсету үшін Ішінде амалдығы шын қолданады.

Жіберуқаласыаумағы

«АҚШ» емес

АҚШ-тан басқа елдерге/аймақтарға жіберілетін тапсырыстарды көрсету үшін Емес амалдағышын қолданады.

ӨнімАтауы

«C*» ұқсас емес

С әрпін ен басталмайтын өнім атауын көрсету үшін Емес амалдағышын * қойылмалы таңбаларын қолданады.

КомпанияАтауы

>="N"

Атаулары Н әрпінен З әрпіне дейінгі әріптерден басталатын компанияларға жіберілетін тапсырыстарды көрсетеді.

Өнім коды

Оң([Өнім коды], 2)="99"

99-дан аяқталатын Өнім коды мәндері бар тапсырыстарды көрсету үшін Оң функциясын қолданады.

ЖіберуАтауы

«S*» сияқты

С әрпінен басталатын тұтынушыларға жіберілетін тапсырыстарды көрсетеді.

Сәйкес шарттарда деректерді қолданатын өрнектер

Кестедегі өрнектер шартты функцияларда күндерді және қатысты функцияларды қолдануды көрсетеді.

Күн деректерін енгізу және қолдану туралы толық ақпарат үшін Күн және уақыт мәнін енгізу бөлімін қараңыз. Осы үлгі өрнектердегі функцияларды қолдану туралы ақпарат үшін әртүрлі функция бөлімдерге сілтемелерді басыңыз.

Жолақ

Өрнек

Сипаттама

ЖіберелетінКүн

#2/2/2007#

Ақпанның 2-сі,м 2007 жылы жіберілген тапсырыстарды көрсетеді.

ЖіберелетінКүн

Күн()

Бүгін жіберілген тапсырыстарды көрсетеді.

ҚажеттіКүн

Күн арасы( ) Және КүнҚосу("m", 3, Күн( ))

Бүгінгі күн және бүгінгі күннен үш ай бұрынғы қажет етілген тапсырыстарды көрсету үшін Арасы...Және амалдағышы және КүнҚосу және Күн функцияларын қолданады.

ТапсырысКүні

< Күн ( ) - 30

30 күннен ескі тапсырыстарды көрсету үшін Күн функциясын қолданады.

ТапсырысКүні

Жыл([ТапсырысКүні])=2007

2007 жылдың күндері бар тапсырыс күндерін көрсету үшін Жыл функциясын қолданады.

ТапсырысКүні

КүнБөлігі("q", [ТапсырысКүні])=4

Күнтізбенің төртінші бөлігін көрсету үшін КүнБөлігі функциясы қолданады.

ТапсырысКүні

КүнҚатары(Жыл ([ТапсырысКүні]), Ай([ТапсрысКүні])+1, 1)-1

Әр айдың соңғы күнін көрсету үшін КүнҚатары, Жыл және Ай функцияларын қолданады.

ТапсырысКүні

Жыл([ТапсырысКүні])= Жыл(Қазір()) Және Ай([ТапсырысКүні])= Ай(Қазір())

Ағымдық жылды және айды көрсету үшін Жыл және Ай функцияларын және Және амалдағышын қолданады.

ЖіберелетінКүн

#1/5/2007# Және #1/10/2007# арасы

Қаңтардың 5-і, 2007 ерте және Қаңтардың 10-ы, 2007 кеш емес жіберілген тапсырыстарды көрсету үшін Арасы...Және амалдағышын қолданады.

ҚажеттіКүн

Күн ( ) Және КүнҚосу("M", 3, Күн( )) арасы

Бүгінгі күн және бүгінгі күннен үш ай расында қажет етілген тапсырыстарды Арасы...Және амалдағышын қолданады.

ТуғанКүні

Ай([ТуғанКүні])=Ай(Күні())

Осы айда қызметкердің туған күнін көрсету үшін Ай және Күн функцияларын қолданады.

Бос мәнді (бос) немесе нөлдік жолдарға сәйкес өрнектер

Кестедегі өрнектер ақпарат жоқ жолақтармен — бос мәндер немесе нөлдік жолдармен жұмыс істейді. Бос мән ақпараттың жоқтығын көрсетеді; бұл нөлдік немесе басқа мәндерді көрсетпейді. Access бағдарламасы ақпараттың жоқтығын қолдайды, себебі, бұл түсінік дерекқордың бірігуіне маңызды болып табылады. Шынайы түрде ақпарат уақытша болса да жиі жоқ болады.( мысалы, әлі бағасы анықталмаған өнім ретінде). Бизнес сияқты шынайы әрекеттерді үлгі ететін дерекқор жазбаларды болмайтын ретінде жаза алуы керек. Жолақтарда немесе басқару элементтерінде бос мәндер болатыны анықтау үшін Бос функциясын және бос мәнді нөлдік мәнге түрлендіру үшін Nz функциясын қолдануыңызға болады.

Жолақ

Өрнек

Сипаттама

ЖіберуАумағы

Бос

Жіберу аймағы бос тұтынушылардың тапсырыстарды көрсетеді.

ЖіберуАумағы

Бос емес

Жіберу аймағында мәні бар тұтынушылардың тапсырысын көрсетеді.

Факс

""

Факс аппараты жоқ тұтынушыларға бос мәннің орнына Факс жолағында нөлдік жолдар арқылы белгіленген тапсырыстарды көрсетеді.

Жазбаларды сәйкестендіру үшін әшекейді қолданатын өрнектер

Сияқты амалдағышы әшекейге жалғасатын жолдарды сәйкестендіру кезінде ыңғайлылық береді. Себебі, Сияқты қойылмалы таңбалармен қолдануыңызға және сәйкестендіру үшін Access бағдарламасына әшекейлерді анықтауыңызға болады. Мысалы, * (жұлдызша) қойылмалы таңбасы таңбалардың әр түрімен сәйкестеніп әріппен басталатын барлық атауларды табуды жеңілдетеді. Мысалы, С әрпімен басталатын барлық атауларды табу үшін «С*» сияқты өрнегін қолданасыз.

Толық ақпарат үшінСияқты амалдағышы бөлімін қараңыз.

Жолақ

Өрнек

Сипаттама

ЖіберуАтауы

«С*» сияқты

С әрпімен басталатын Жіберу атауы жолағындағы барлық жазбаларды табады.

ЖіберуАтауы

«*Импорттар» сияқты

«Импорттар» сөзімен аяқталатын жіберу атауы жолағындағы барлық жазбаларды табады.

ЖіберуАтауы

«[A-D]*» сияқты

А, Ә, Б немесе В әріптерінен басталатын Жіберу атауы жолағындағы барлық жазбаларды табады.

ЖіберуАтауы

«*ar*» сияқты

«ar» әріптер тіркесіне тұратын Жіберу атауы жолағындағы барлық жазбаларды табады.

ЖіберуАтауы

«Алматы?» сияқты

Мәннің бірінші жартысында және бес әріптік жолда төртеуі "Алма", ал қалған әріптері белгісіз Жіберу атауы жолағында «Алматы» сөзі бар барлық жазбаларды табады.

ЖіберуАтауы

«A*» емес

A әрпінен басталмайтын Жіберу атауы жолағындағы барлық жазбаларды табады.

Егелік біріктіру функциясы нәтижесінің негізінде жолдарды сәйкестендіретін өрнектер

Егелік біріктіру функциясын қосу, санау немесе орташалау кезінде қолданамыз. Мысалы, белгілі аумақтағы немесе Ия деп анықталатын мәндерді санағыңыз келуі мүмкін. Басқа уақытта мәндерді көрсетуге болатындай іздеуіңізге болады. Кестедегі мысал өрнектер мәндердің жиынына есептеу жасау және нәтижені сұраудың шарттары ретінде қолдану үшін егелік біріктіру функциясын қолданады.

Жолақ

Өрнек

Сипаттама

Жүк

> (DStDev("[Жүк]", "Тапсырыстар") + Орт("[Жүк]", "Тапсырыстар"))

Жүк бағасына ауытқу арқылы бағаның өсуіне байланысты барлық жазбаларды көрсету үшін DStDev және Орт функцияларын қолданады.

Саны

> Орт("[Саны]", "[Тапсырыстың толық мәліметтері]")

Тапсырыстың орта санынан жоғары сандарда тапсырыс берілген өнімдерді көрсету үшін Орт функциясын қолданады.

Ішкі сұраудың нәтижелерінен негізделіп сәйкестенген өрнектер

Шарт ретінде қолданатын және мәндерді есептейтін ішкі сұрау орналастырылған сұрау деп те аталады. Кестедегі мысал өрнектердің сәйкес жолдары ішкі сұрау арқылы қайтарылған нәтижелерге негізделеді.

Жолақ

Өрнек

Көрсетеді

БірлікБағасы

(ТАҢДАУ[БірлікБағасы] КІМНЕН[Өнімдер] ҚАЙДА [Өнім атауы] = "Анис сиробы")

Анис сиробы бағасының бағасымен бірдей өнімдер.

БірлікБағасы

>(ТАҢДАУ ОРТ ([БірлікБағасы]) ҚАЙДАН [Өнімдер])

Орташадан жоғары бірлік бағасы бар өнімдер.

Жалақы

> БАРЛЫҒЫ (ТАҢДАУ [Жалақы] ҚАЙДАН [Қызметкерлер] ҚАЙДА ([Тақырып] СИЯҚТЫ "*Менеджер*") НЕМЕСЕ ([Тақырып] СИЯҚТЫ "*Вице президент*"))

«Менеджер« немесе «Вице президент» және басқа барлық қызметкерлердің жалақысынан жоғары әр сату бойынша өкілдерінің жалақысы.

ТапсырысБарлығы: [БірлікБағасы] * [Саны]

> (ТАҢДАУ ОРТ ([БірлікБағасы] * [Саны]) ҚАЙДАН [Тапсырыстың толық мәліметтері])

Тапсырыстың орташа мәнінен жоғары жиындары бар тапсырыстар.

Жаңарту сұрауларында қолдануға арналған өрнектер

Жаңарту сұрауын дерекқордағы бір немесе бірнеше жолақтарда деректерді өзгерту үшін қолдануыңызға болады. Мысалы, мәндерді ауыстыруға немесе жоюға болады. Кестеде жаңарту сұрауында өрнектерді қолданудың бірнеше жолдарын көрсетеді. Жаңартқыңыз келген жолаққа арналған сұрау жасақтама торында Жаңарту жолында өрнектерді қолдануыңызға болады.

Жаңарту сұрауларын жасау туралы толық ақпарат үшін Жаңарту сұрауын жасау бөлімін қараңыз.

Жолақ

Өрнек

Нәтиже

Тақырып

«Сатушы»

Мәтін мәнін Сатушыға өзгертеді.

Жоба басталуы

#8/10/07#

Күн мәнін 10-Тамыз-07 мәніне ауыстырады.

Жарамсыз

Иә

Ия/Жоқ жолағындағы Жоқ мәнін Ия деп өзгертеді.

БөлімСаны

"БС" & [БөлімСаны]

Белгіленген бөлім санына БС қосады.

ЖолЭлементЖиын

[БірлікБағасы] * [Саны]

БірлікБағасы және Санның өнімін есептейді.

Жүк

[Жүк] * 1.5

Жүктің бағасын 50 пайызға көтереді.

Сату

Қосу("[Саны] * [БірлікБағасы]",
"Тапсырыстың толық мәліметтері", "[Өнім коды]=" & [Өнім коды])

Ағымдық кестедегі Өнім кодының мәні Тапсырыстың толық мәліметтері кестесіндегі Өнім кодымен сәйкес келеді және Саны және БірлікБағасы өнімі негізіндегі сатуларды жаңартады.

Жіберу Пошта индексі

Оң([Жіберу Пошта индексі], 5)

Оң жақ бес таңбаны сол жақ шеткі таңбаларды қысқартады.

БірлікБағасы

Nz([БірлікБағасы])

Бос (анықталмаған немесе белгісіз) мәнді БірлікБағасы жолағында нөлге(0) өзгертеді.

SQL тілінде қолданылатын өрнектер

SQL дегеніміз Access бағдарламасы қолданатын сұрау тілі болып табылады. Сұрау құрастырушы көрінісінде жасалған сұрау SQL арқылы беріледі. Кез келген сұрауға арналған SQL тілін көру үшін Көрініс мәзіріндегі SQL көрініс түймешігін басыңыз. Кестеде SQL тілінің үлгісін көрсетеді.

Өрнектерді қолданатын SQL тілі

Нәтиже

ТАҢДАУ [Аты],[Тегі] ҚАЙДАН [Қызметкерлер] ҚАЙДА [Тегі]="Асанов"

Аты және Тегі жолақтарындағы қызметкердің тегі Асанов болатын мәндерді көрсетеді.

ТАҢДАУ [Өнім коды],[Өнім атауы] ҚАЙДАН [Өнімдер] ҚАЙДА [Санат]=Пішіндер! [Жаңа пішіндер]![Санат коды];

Өнім кестесіндегі Өнім коды және Өнім атауы жолақтарында Санат коды мәні ашық Жаңа Өнімдер пішінде мәндерді көрсетеді.

ТАҢДАУ Орт ([ҰзартылғанБаға]) СИЯҚТЫ [Орташа Ұзартылған Баға] ҚАЙДАН [Тапсырыстың толық мәліметтері ұзартылды] ҚАЙДА [Ұзартылған Баға]>1000;

ҰзартылғанБаға жолағындағы мәндер 1000-нан көп тапсырыстың ұзартылған бағасын есептейді және оны Орташа ұзартылған бағасында көрсетеді.

ТАҢДАУ[Санат коды], Санау ([Өнім коды]) СИЯҚТЫ [Өнім коды жиыны] ҚАЙДАН [Өнімдер] ТОПТАСТЫРУ [Санат коды] Санау ([Өнім коды])>10;

Өнім коды жиыны деп аталатын жолақта 10 өнім бар санаттарға арналған өнімдердің жалпы саны.

Беттің жоғарғы жағы

Әдепкі мән өрнектерінің мысалдары

Дерекқорды құрастырған кезде жолаққа немесе басқару элементіне әдепкі мән қойғыңыз келуі мүмкін. Access бағдарламасы жолаққа жаңа мән құрылғанда немесе басқару элементіне нысан жасалғанда әдепкі мәндермен қамтамасыз етеді. Кестедегі өрнектер жолаққа немесе басқару элементіне арналған әдепкі мәндердің үлгісін көрсетеді.

Кестедегі жолаққа әдепкі мән қосу

 1. Шарлау аумағында, өзгерткіңіз келетін кестені тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз және мәтінмәндік мәзірдегі Құрастырушы көрінісі түймешігін басыңыз.

 2. Өзгерткіңіз келген жолақты басыңыз және Жалпы қойындысындағы Әдепкі мән сипат терезесін басыңыз.

 3. Өрнекті теріңіз немесе Өрнек құрастыру арқылы өрнек жасау үшін сипат терезесінің оң жағында Құрастыру түймешігін Builder button басыңыз.

Егер басқару элементі кестедегі жолаққа байланыстырылған болып және жолақта әдепкі мән болса, басқару элементінің әдепкі мәні алдына шығады.

Жолақ

Өрнек

Әдепкі жолақ мәні

Саны

1

1

Аймақ

"MT"

MT

Аймақ

«Алматы»

Алматы (Егер тыныс белгісі болса тырнақшаға алу керектігін есте сақтаңыз.)

Факс

""

Нөлдік жол әдепкі бойынша бұл жолақтың бос мәнсіз бос болуын көрсетеді.

Тапсырыс күні

К\uc1\u1199 ?н()

Бүгінгі күн

Төлем мерзімі

Күн () + 60

Бүгіннен 60 күн алға

Беттің жоғарғы жағы

Жолақтың жарамдылық ережесі өрнектерінің мысалдары

Өрнектерді қолданып жолақтың немесе басқару элементтеріне арналған жарамдылық ережесін жасауыңызға болады. Access бағдарламасы деректер жолаққа немесе басқару элементіне енгізілгенде ережелерді міндеттейді. Жарамдылық ережемін жасау үшін жолақтың немесе басқару элементінің Жарамдылық ережесі сипатын өзгертуіңіз керек. Сонымен қатар жарамдылық ережесі бұзылғанда Access бағдарламасы көрсететін мәтінді ұстайтын Жарамдылық мәтіні сипатын қабылдауыңызға болады. Егер Жарамдылық мәтіні сипатын орнатпасаңыз, Access бағдарламасы әдепкі қате туралы хабарды көрсетеді.

Жолаққа жарамдылық ережесін қосу

 1. Шарлау аумағында, өзгерткіңіз келетін кестені тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз және мәтінмәндік мәзірдегі Құрастырушы көрінісі түймешігін басыңыз.

 2. Өзгерткіңіз келген жолақты басыңыз.

 3. Кесте құрастырушының төменгі бөлігінде орналасқан Жарамдылық ережесі сипат терезесін басыңыз.

 4. Өрнек құрастырушысы қолдана өрнек жасау үшін сипат терезесінің оң жағына өрнекті теріңіз немесе Құрастыру түймешігін Builder button басыңыз.

  Ескерту : Жарамдылық ережесін жасау кезінде өрнектің алдына = амалдағышын қоймаңыз.

Кестедегі мысалдар Жарамдылық ережесі сипатына арналған жарамдылық ережесі өрнектерін және Жарамдылық ережесі сипатына арналған біріккен мәтінді көрсетеді.

Жарамдылық ережесі сипаты

Жарамдылық мәтінінің сипаты

<> 0

Нөлдік емес мәнді енгізіңіз.

0 Немесе > 100

Мән 0 немесе 100-ден көп болуы тиіс.

Сияқты «K???»

Мән төрт таңбадан тұруы қажет және K әрпінен басталуы керек.

< #1/1/2007#

1/1/2007 алдындағы күнді енгізіңіз.

>= #1/1/2007# Және < #1/1/2008#

Күн 2007 жылы болуы керек.

Жарамдылық күні туралы толық ақпарат үшін Жолақта күнді жарамды ету үшін жарамдылық ережесін жасау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Макрос өрнектерінің мысалдары

Көп жағдайда әрекет және күй шын болған жағдайда құрамды пәрменде әрекеттер жасағыңыз келеді. Мысалы, Санағыш мәтін жолағы 10 болғанда ғана әрекетті бастағыңыз келуіңіз мүмкін. Өрнекті құрамды пәрменнің Шарт бағанында шартты анықтау үшін қолданасыз: [Санағыш]=10.

Құрамды пәрмен әрекетіне шарт қосу

 1. Шарлау аумағында, өзгерткіңіз келген құрамды пәрменді тінтуірдің оң пернесімен басыңыз және мәтінмәндік мәзірдегі Құрастырушы көрініс түймешігін басыңыз.

 2. Егер құрамды пәрмен құрастырушысында Шарт бағанын көрмесеңіз, Жасақтама қойындысындағы Көрсету/Жасыру тобында Шарттар түймешігін басыңыз.

 3. Өзгерткіңіз келген құрамды пәрмен үшін Шарт ұяшығын басыңыз және шартты өрнегіңізді теріңіз.

 4. Өзгертулерді сақтау және құрамды пәрменді жабу.

Жарамдылық ережесі сипатымен бірге Шарт өрнек бағаны шарттық өрнегі боп табылады. Бұл Шын немесе Өтірік мәнді шешім қабылдауы керек. Әрекет шарт шын болған кезде ғана орындалады.

Әрекетті орындау үшін өрнекті қолдану

Егер

[Қала]="Астана"

Астана пішіндегі жолақта құрамды пәрмен іске қосылған Қала болып табылады.

Санау("[Тапсырыс коды]", "Тапсырыстар") > 35

Тапсырыстар кестесінің Тапсырыс коды жолағында 35-тен артық ендірулер бар.

Санау("*", "[Тапсырыстың толық мәліметтері]", "[Тапсырыс коды]=" & Пішіндер![Тапсырыстар]![Тапсырыс коды]) > 3

Кестенің Тапсырыс коды Тапсырыс пішініндегі Тапсырыс кодына сәйкес Тапсырыстың толық мәліметтері кестесінде үштен көп ендірулер бар.

[ЖіберуКүні] #2-Ақпан-2007# Және #2-Наурыз-2007# арасында

Құрамды пәрменде іске қосылатын пішіндегі ЖіберуКүні жолағының мәні 2-Ақпан-2007 ерте және 2-Наурыз-2007 кеш қосылмайды.

Пішіндер![Өнімдер]![Қордағы бірліктер] < 5

Өнімдер пішінінде қор бірліктері жолақтарының мәні 5-тен аз.

Бос([Аты])

Құрамды пәрмен іске қосылатын пішіндегі Аты жолағы бос. Бұл өрнек [Аты] Бос тең келеді.

[ЕлАймақ]="Астана" Және Пішіндер![Сату Жиындары]![ТапсырЖиыны] > 100

Құрамды пәрмен іске қосылатын пішіндегі мән "Астана" болады және Сату Жиындары пішініндегі ТапсырЖиынының мәндері 100-ден көп.

[ЕлАймақ] ("Ресей", "Қырғызстан", "Өзбекстан") Және Мәскеу([Пошта индексі])<>5

Құрамды пәрмен іске қосылатын пішініндегі ЕлАймақ жолағындағы мән Ресей, Қырғызстан немесе Өзбекстан болады және пошта индексі 5 таңбадан ұзын.

ХбрЖәшігі("Өзгертулерді растау керек пе?",1)=1

ХбрЖәшігі функциясын көрсететін тілқатысу терезесінде OK түймешігін басыңыз. Егер тілқатысу терезесінде Болдырмау түймешігін бассаңыз, Access бағдарламасы әрекетті елемейді.

Ескерту :  Access бағдарламасын әрекеттерді уақытша елемеуге күштеу үшін Өтірік шарт ретінде теріңіз. Access бағдарламасын әрекеттерді уақытша елемеуге күштеу құрамды пәрменде қателерді табу кезінде тиімді болады.

Құрамды пәрмен туралы толық ақпарат үшін Access 2007 бағдарламасындағы құрамды пәрмен негіздері және Құрамды пәрмен жасау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×