Өрнектерге кіріспе

Microsoft Access бағдарламасында өрнектерді математикалық есептеулерді орындау, мәтінді біріктіру не шығарып алу немесе деректерді тексеру сияқты әр түрлі тапсырмалар үшін пайдалануға болады. Бұл мақала өрнектер туралы негізгі мәліметтерді береді  – оларды пайдалану уақыты, олардың Microsoft Excel формулаларына салыстырылу жолын және олардың құрамдас бөліктерінің не екендігін.

Бұл мақалада

Өрнектерге жалпы шолу

Өрнектер не үшін пайдаланылады?

Access өрнектері мен Excel формулаларын салыстыру

Өрнектің құрамдастары

Идентификаторлар

Амалдағыштар

Функциялар және аргументтер

Тұрақты мәндер

Мәндер

Өрнектер мысалдары

Өрнектерге жалпы шолу

Өрнек келесілердің бірнешеуінің немесе барлығының тіркесімі болып табылады: бекітілген немесе пайдаланушының Функция процедурасы, идентификатор (өрнектер), оператор және жалғыз мәні есептелетін тұрақты мән.

Өрнектің құрамдастары

Мысалы, төмендегі өрнекте бұл элементтердің төртеуі түгел бар:

=Қосынды([Сатып алу бағасы])*0,08

Бұл мысалда Қосынды() — бекітілген функция, [Сатып алу бағасы] — идентификатор, * — математикалық амал, ал 0,08 — тұрақты мән. Бұл өрнекті бір топ элементтерге сауда салығын есептеу үшін пішіннің төменгі деректемесіндегі немесе есептің төменгі деректемесіндегі мәтін ұясында пайдалануға болады.

Өрнектер бұл мысалдан әлдеқайда күрделі немесе әлдеқайда қарапайым болуы мүмкін. Мысалы, мына Логикалық өрнек тек амалдағыштан және тұрақты мәннен тұрады:

>0

Бұл өрнек 0-ден үлкен санмен салыстырылғанда Шын мәнін береді, ал 0-ден кіші санмен салыстырылғанда Өтірік мәнін береді. Тең оң мәндердің енгізілгендігін тексеру үшін басқару элементінің немесе кесте өрісінің Тексеру ережесі сипатында осы өрнекті пайдалануға болады.

Access бағдарламасында өрнектер есептеу, таңбаларды басқару немесе деректерді тексеру үшін көп жерде пайдаланылады. Кестелерде, сұрауларда, пішіндерде, есептер мен макростардың барлығында өрнекті қабылдайтын сипаттар бар. Мысалы, басқару элементі үшін өрнектерді Басқару элементінің көзі және Әдепкі мән сипаттарында пайдалануға болады. Кесте өрісі үшін өрнектерді Тексеру ережесі сипатында да пайдалануға болады. Бұдан басқа, Бағдарламаларға арналған Microsoft Visual Basic (VBA) кодын оқиға іс рәсімі немесе модуль үшін жазғанда, сіз кесте немесе сұрау сияқты Access нысанында қолданылатындарға ұқсас өрнектерді жиі пайдаланасыз.

Ескерту :  Өрнектердің құрамдастары туралы қосымша ақпаратты кейінірек осы мақаладағы Өрнектің құрамдастары бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Өрнектер не үшін пайдаланылады?

Access бағдарламасында өрнектерді төмендегі әрекеттердің кез келгенін орындау үшін пайдалануға болады:

 • Тікелей деректерде жоқ мәндерді есептеу. Кестелер мен сұраулар өрістеріндегі мәндерді, сонымен бірге пішіндер мен есептер басқару элементтеріндегі мәндерді есептей аласыз.

 • Кесте өрісі, не болмаса пішіндегі немесе есептегі басқару элементі үшін әдепкі мәнді орнату. Бұл әдепкі мәндер кестені, пішінді немесе есепті ашқан сайын пайда болады.

 • Тексеру ережесін жасау. Тексеру ережелері пайдаланушылар өріске немесе басқару элементіне қандай мәндерді енгізе алатынын басқарады.

 • Сұрау үшін шарттарды көрсету.

Access бағдарламасында өрнектерді пайдаланудың кең қолданылатын жолдарының біреуі – тікелей деректерде жоқ мәндерді есептеу. Мысалы, кестеде немесе сұрауда орын қорытындысын есептейтін бағанды жасауға, одан кейін бұл мәнді пішінде немесе есепте пайдалануға болады. Мұндай есептеуден шығатын кестедегі немесе сұраудағы баған есептелетін өріс деп аталады. Мысалы, сұраудағы келесі өрнек орын қорытындыларын қолданылған шегеріммен есептейді:

ExtendedPrice: ExtendedPrice: CCur([Тапсырыс туралы мәліметтер].[Бірлік бағасы]*[Саны]*(1-[Шегерім])/100)*100

Бұл өрнек нәтижесіндегі бағанды немесе есептелетін өрісті, ExtendedPrice атауын береді.

Есептелетін өрісті екі немесе одан көп кесте өрістерінде деректерді есептеу немесе оларға қатысты әрекеттерді орындау қажет болғанда жасай аласыз. Мысалы, көп кестелер аттарды және тектерді бөлек өрістерде сақтайды. Бұл аттарды және тектерді біріктіріп, оларды жалғыз өрісте көрсету керек болса, кестеде немесе сұрауда есептелетін өрісті жасауға болады.

Аттарды және тектерді біріктіретін есептелетін өріс мына сияқты болатын еді: [FirstName] & " " & [LastName]. Бұл жағдайда амперсандтар (&) FirstName өрісіндегі мәнді, бос орын таңбасын (тырнақшаларға алынған бос орын) және LastName өрісіндегі мәнді біріктіреді.

Сондай-ақ, Access бағдарламасында өрнектерді кестедегі өріс немесе басқару элементі үшін әдепкі мәнді беру үшін пайдалануға болады. Мысалы, күн өрісіндегі әдепкі мәнді ағымдағы күнге орнату үшін сол өрістің Әдепкі мән сипаттар жолағында Date() функциясын енгізесіз.

Бұған қоса, өрнекті тексеру ережесін орнату үшін пайдалануға болады. Мысалы, басқару элементінде немесе кесте өрісінде тексеру ережесін енгізілген күннің ағымдағы күннен үлкен немесе оған тең болуын талап ету үшін пайдалануға болады. Бұл жағдайда Тексеру ережесі сипаттар жолағындағы мәнді >= Date() деп орнатасыз.

Соңында өрнекті сұрау үшін шарттарды орнату мақсатында пайдалануға болады. Мысалы, белгілі бір уақыт аралығында жеткізілген тапсырыстар бойынша тауар саудасын көргіңіз келеді делік. Күн ауқымын енгізу үшін шарттарды енгізсеңіз, Access бағдарламасы тек осы шарттарға сай жолдарды береді. Мысалы, өрнек келесі сияқты болуы мүмкін:

#1/1/2011# және #12/31/2011# арасында

Сұрауға шарттарды қосып, сұрауды орындағанда, ол тек көрсетілген күндерге сай мәндерді береді.

Беттің жоғарғы жағы

Access өрнектері мен Excel формулаларын салыстыру

Access өрнектері Excel формулаларына екеуінде де нәтижені алу үшін ұқсас элементтер пайдаланылатынымен ұқсайды. Excel формулалары да, Access өрнектері де төмендегінің біреуін немесе бірнешеуін қамтиды:

 • Идентификаторлар     Excel бағдарламасында идентификаторлар жұмыс кітабындағы A1, B3:C6 немесе Sheet2!C32 сияқты жекелеген ұяшықтардың немесе ұяшықтар ауқымдарының атаулары болып табылады. Access бағдарламасында идентификаторлар кесте өрістерінің атаулары (мысалы, [Контактілер]![Аты]), пішіндердегі немесе есептердегі басқару элементтері (мысалы, Forms![Тапсырмалар тізімі]![Сипаттама]) немесе сол өрістердің немесе басқару элементтерінің сипаттары (мысалы, Forms![Тапсырмалар тізімі]![Сипаттама].ColumnWidth)) болып табылады.

 • Амалдағыштар     Access және Excel бағдарламаларының екеуінде де амалдағыштар мәндерді салыстыру немесе деректерде жай есептеулерді орындау үшін пайдаланылады. Мысалдар + (қосу) немесе - (алу) таңбасын қамтиды.

 • Функциялар және аргументтер     Access және Excel бағдарламаларының екеуінде де функциялар және аргументтер жалғыз амалдағыштарды пайдалана отырып орындау мүмкін емес тапсырмаларды орындау үшін пайдаланылады – мысалы, өрістегі мәндердің орташа мәнін табуға немесе есептеудің нәтижесін валюта пішіміне түрлендіруге болады. Функциялардың мысалдарына SUM және STDEV кіреді. Аргументтер – функцияларға ақпарат беретін мәндер. Access және Excel бағдарламаларының екеуінде де таңдауға болатын көп функциялар бар, бірақ бағдарламалардағы бірдей функциялардың атаулары кейде әр түрлі болады. Мысалы, Excel бағдарламасындағы AVERAGE функциясы Access бағдарламасындағы AVG функциясына сәйкес келеді.

 • Тұрақты мәндер     Access және Excel бағдарламаларының екеуінде де тұрақты мәндер – өзгермейтін мәндер – мысалы, өрнекті пайдалана отырып есептелмейтін мәтін жолдары немесе сандар.

Access өрнектерінде Excel формулаларында пайдаланылатындарға ұқсас амалдағыштар және тұрақты мәндер пайдаланылады, бірақ Access өрнектерінде басқаша идентификаторлар және функциялар пайдаланылады. Excel формулалары әдетте тек жұмыс парағының ұяшықтарында пайдаланылса, Access өрнектері Access бағдарламасындағы көп жерлерде әр түрлі тапсырмалар, соның ішінде келесілер үшін пайдаланылады:

 • Пішіндерде және есептерде есептелетін басқару элементтерін жасау.

 • Кестелерде және сұрауларда есептелетін өрістерді жасау.

 • Сұрауларда шарттар ретінде қызмет ету.

 • Өріске немесе пішіндегі басқару элементіне енгізілетін деректерді тексеру.

 • Есептердегі деректерді топтау.

Математикалық амалдағыштарды пайдалана отырып сандық немесе күн/уақыт мәндерін есептеу үшін Access өрнегін немесе Excel формуласын пайдалануға болады. Мысалы, тұтынушы үшін шегерімі бар бағаны есептеу үшін Excel формуласын =C2*(1-D2) немесе Access өрнегін = [Бірліктің бағасы]*(1-[Шегерім]) пайдалануға болады.

Сондай-ақ, Access өрнегін немесе Excel формуласын жол амалдағыштарын пайдалана отырып жолдарды біріктіру, бөлу немесе басқалай басқару үшін пайдалана аласыз. Мысалы, атты және текті бір жолға біріктіру үшін Excel формуласын =D3 & " " & D4 немесе Access өрнегін = [Аты] & " " & [Тегі] пайдалануға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Өрнектің құрамдастары

Өрнектер идентификаторлардан, амалдағыштардан, функциялар мен аргументтерден, тұрақты мәндерден және мәндерден тұруы мүмкін. Келесі бөлімдерде осы құрамдастар егжей-тегжейлі сипатталған. Сондай-ақ, бұл бөлімдердегі мысалдар сол өрнектерде пайдаланылатын синтаксистің қысқа сипаттамалары берілген.

Идентификаторлар

Идентификатор – өрістің, сипаттың немесе басқару элементінің атауы. Өрнектегі идентификаторды өріспен, сипатпен немесе басқару элементімен байланысты мәнге сілтеме жасау үшін пайдалануға болады. Мысалы, =[RequiredDate]-[ShippedDate] өрнегін қарастырайық. Бұл өрнек ShippedDate өрісінің немесе басқару элементінің мәнін RequiredDate өрісінің немесе басқару элементінің мәнінен алады. Бұл өрнекте RequiredDate және ShippedDate екеуі де идентификаторлар ретінде қызмет етеді.

Амалдағыштар

Access әр түрлі амалдағыштарды қолдайды, соның ішінде жалпы арифметикалық амалдағыштарды, мысалы, +, -, * (көбейту) және / (бөлу). Сондай-ақ, мәндерді салыстыру үшін < (азырақ) немесе > (көбірек) сияқты салыстыру амалдағыштарын, мәтінді байланыстыру (біріктіру) үшін & және + сияқты мәтін амалдағыштарын, шын немесе өтірік мәндерді анықтау үшін Not және And сияқты логикалық амалдағыштарды және Access бағдарламасындағы басқа амалдағыштарды пайдалануға болады.

Функциялар және аргументтер

Функциялар өрнек ішінде пайдалануға болатын бекітілген рәсімдер болып табылады. Функцияларды мәндерді есептеу, мәтіндер мен күндерді басқару және деректерді жинақтау сияқты әр түрлі әрекеттер үшін пайдалануға болады. Мысалы, ең қарапайым функциялардың бірі ағымдағы күнді көрсететін Date функциясы болып табылады. Date функциясын кесте өрісі үшін әдепкі мәнді орнататын өрнек сияқты әр түрлі мақсаттарда пайдалануға болады. Бұл мысалда кез келген уақытта біреу жаңа жазба қосқанда, өріс мәні әдепкі бойынша ағымдағы күнге орнатылады.

Кейбір функциялар аргументтерді қажет етеді. Аргумент – функцияға енгізуді беретін мән. Егер функция бірнеше аргументті қажет етсе, аргументтер үтірмен бөлінеді. Мысалы, келесі мысал өрнектегі Date функциясын қарастырайық:

=Format(Date(),"mmmm d, yyyy")

Бұл мысалда екі аргумент қолданылады. Бірінші аргумент ағымдағы күнді қайтаратын Date() функциясы. Екінші аргумент ("mmmm d, yyyy"), ол бірінші аргументтен үтір арқылы бөлектеледі және Format функциясына қайтарылған күн мәнін пішімдеу жолын көрсететін мәтін жолын белгілейді. Мәтін жолы тырнақшаларға алынуы керек екенін ескеріңіз. Сондай-ақ, бұл өрнек бір функциямен қайтарылған мәнді басқа функцияның аргументі ретінде пайдалануға болатындығын көрсетеді. Бұл мысалда Date() функциясы аргумент ретінде қызмет етеді.

Функциялар және өрнек синтаксисі туралы қосымша ақпаратқа сілтемелерді Келесіні де көріңіз бөлімінен табуға болады.

Тұрақты мәндер

Тұрақты мән – Access бағдарламасы іске қосылып тұрғанда мәні өзгермейтін элемент. True, False және Null тұрақты мәндері өрнектерде жиі пайдаланылады. Сондай-ақ, VBA кодында VBA іс рәсімдерінде пайдалануға болатын жеке тұрақты мәндерді анықтауға болады. VBA – Access бағдарламасы пайдаланатын бағдарламалау тілі.

Ескерту :  Өрнектерде пайдаланылатын теңшелетін функцияларда VBA тұрақты мәндерін пайдалана алмайсыз. Мысалы, VBA тілінде атпа күндері үшін тұрақты мәндер бар: vbSunday жексенбіні, vbMonday дүйсенбіні және т.с.с. білдіреді. Бұл тұрақты мәндердің әрқайсысында сәйкес сандық мән бар. Мысалы, vbSunday үшін сандық мән – 1, ал vbMonday үшін 2. Бұл тұрақты мәндерді өрнек ішінен шақырылатын теңшелетін функцияда пайдалана алмайсыз. Оның орнына сандық мәндерді пайдалануыңыз керек.

Мәндер

1,254 саны немесе «1 мен 10 арасындағы санды енгізіңіз» жолы сияқты литерал мәндерді өрнектерде пайдалануға болады. Сондай-ақ, қажет болса таңба мен ондық үтірді қамтитын сандар топтамасы бола алатын сандық мәндерді пайдалануға болады. Егер таңба болмаса, Access оң мән енгізілді деп қарастырады. Мәнді теріс ету үшін алу таңбасын (-) қосыңыз. Сондай-ақ, ғылыми сілтемені пайдалануға болады. Ол үшін «E» не «e» әрпін және экспонента таңбасын (мысалы, 1.0E-6) қосыңыз.

Мәтін жолдарын тұрақты мәндер ретінде пайдаланғанда, Access бағдарламасы дұрыс түсінуі үшін оларды тырнақшаларға алыңыз. Кейбір жағдайларда, Access бағдарламасы тырнақшаларды сіздің орныңызға қояды. Мысалы, тексеру ережесі немесе сұрау шарттары үшін өрнекке мәтін енгізгенде, Access бағдарламасы мәтін жолдарын автоматты түрде тырнақшаға алады.

Мысалы, Париж мәтінін енгізсеңіз, Access бағдарламасы өрнекте «Париж» атауын көрсетеді. Егер өрнектің шынымен тырнақшаларға алынған мәтінді жасауын қаласаңыз, ішкі жолды дара (') тырнақшаға немесе қос (") тырнақшалардың үш жиынына аласыз. Мысалы, келесі өрнектер баламалы:

Forms![Контактілер]![Қала].DefaultValue = ' "Париж" '

Forms![Контактілер]![Қала].DefaultValue = " " "Париж" " "

Күн/уақыт мәндерін пайдалану үшін мәндерді фунт таңбаларына (#) алыңыз. Мысалы, #3-7-11#, #7-Mar-11# және #Mar-7-2011# барлығы дұрыс күн/уақыт мәндері болып табылады. Access бағдарламасы # таңбаларына алынған дұрыс күн/уақыт мәнін кездестіргенде, ол мәнді автоматты түрде күн/уақыт деректер түрі ретінде қарастырады.

Беттің жоғарғы жағы

Өрнектер мысалдары

Келесі кестеде кейбір мысал Access өрнектері және олардың әдеттегі пайдаланылу жолы берілген:

Өрнек

Мақсат

=[Қажетті күн]-[Жіберу күні]

Есептегі екі мәтін ұясы басқару элементтеріндегі (RequiredDate және ShippedDate деп аталады) күн мәндерінің арасындағы айырмашылықты есептейді.

Күні()

Күн/уақыт кесте өрісінің әдепкі мәнін ағымдағы күнге орнатады.

ExtendedPrice: CCur([Тапсырыс туралы мәліметтер].Бірліктің бағасы*[Саны]*(1-[Шегерім])/100)*100

Сұрауда ExtendedPrice деп аталатын есептелетін өрісті жасайды.

#1/1/2011# және #12/31/2011# арасында

Сұраудағы күн/уақыт өрісі үшін шарттарды көрсетеді.

=[Тапсырыстар бағыныңқы пішіні].Form!OrderSubtotal

«Тапсырыстар» пішінінің ішіндегі «Тапсырыстар» бағыныңқы пішініндегі «OrderSubtotal» басқару элементінің мәнін береді.

>0

Кестедегі сандық өріс үшін тексеру ережесін орнатады – пайдаланушылар нөлден үлкен мәндерді енгізуі керек.

Кейбір өрнектер тең (=) амалдағышымен басталады, басқалары онымен басталмайды. Пішіндегі немесе есептегі басқару элементі үшін мәнді есептегенде, өрнекті бастау үшін = амалдағышын пайдаланасыз. Басқа жағдайларда, мысалы, сұрауда немесе өрістің немесе басқару элементінің DefaultValue немесе ValidationRule сипатында өрнекті енгізгенде = амалдағышын кестедегі «Мәтін» өрісіне өрнекті қосқанша пайдаланбайсыз. Кейбір жағдайларда, мысалы, сұрауларға өрнектерді қосқанда, Access бағдарламасы = амалдағышын автоматты түрде жояды.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×