Өрнектегі атауларды анықтау және пайдалану

Өрнектегі атауларды анықтау және пайдалану

аты арқылы өрнектерді түсіну мен қолдануды едәуір жеңілдетуіңізге болады. Ұяшық ауқымына, функцияға, тұрақты мәнге немесе кестеге атау анықтауыңызға болады. Жұмыс кітабында атауларды пайдалану тәжірибесін қабылдағандықтан, бұл атауларды оңай жаңартуыңызға, тексеруіңізге және басқаруыңызға болады.

Не істегіңіз келеді?

Атауларды пайдалану туралы қосымша мәлімет

Атауларға арналған синтаксис ережелері туралы мәлімет

Жұмыс парағындағы ұяшықтың немесе ұяшық ауқымының атауын анықтау

Жұмыс парағындағы бөлектелген ұяшықтар арқылы атауды анықтау

Жаңа атау тілқатысу терезесі арқылы атауды анықтау

Атауды реттеуші тілқатысу терезесі арқылы атауларды реттеу

Атауды өзгерту

Бір не одан көп атауды жою

Атауларды пайдалану туралы қосымша мәлімет

Атау — ұяшыққа сілтеме, тұрақты мән, формула немесе кесте мақсатын түсінуді жеңілдететін мәнді қысқаша сілтеме, олардың әрқайсысы бір қарағаннан түсінуге қиын болып көрінуі мүмкін. Төмендегі ақпарат атаулардың жалпы мысалдары және олар айқындық пен түсінікті қалай жақсартатынын көрсетеді.

Мысал түрі

Атаусыз мысал

Атаулы мысал

Сілтеме

=SUM(C20:C30)

=SUM(FirstQuarterSales)

Тұрақты мән

=PRODUCT(A5,8.3)

=PRODUCT(Бағасы,Сату_салығы)

Өрнек

=SUM(VLOOKUP(A1,B1:F20,5,FALSE), -G5)

=SUM(Inventory_Level,-Order_Amt)

Кесте

C4:G36

=ҮздікСату06

Атаулардың түрлері

Беруге және пайдалануға болатын атаулардың бірнеше түрі бар.

Белгілі бір атау    Ұяшықты, ұяшықтар ауқымын немесе тұрақты мәнді көрсететін атау. Жеке өзіңіздің Белгілі бір атауыңызды беруіңізге болады және Microsoft Office Excel бағдарламасы кейде басып шығару аумағын орнатқаныңызда үшін белгілі бір атауды береді.

Кесте атауы    Жазбаларға (жолдарға) және өрістерге (бағандарға) сақталатын белгілі бір тақырып туралы деректердің жиынтығы болып табылатын Excel кестесінің атауы. Excel бағдарламасы Excel кестесін кірістірген сайын 1Кестенің, 2Кестенің және т.с.с. әдепкі Excel кестесі атауын береді, бірақ атауын мәнді етіп өзгертуіңізге болады. Excel кестелері туралы толық ақпарат алу үшін Құрылымдық сілтемелерді Excel кестелерімен бірге пайдалану бөлімін қараңыз.

Атау аумағы

Барлық атауларда белгілі бір жұмыс парағының (жергілікті жұмыс парағы деңгейі деп те аталады) немесе бүкіл жұмыс кітабының (жаһандық жұмыс кітабы деңгейі деп те аталады) ауқымы болады. Атаудың аумағы атауы өзгеріссіз танылатын орын болып табылады. Мысалы:

 • Егер Бюджет_FY08 сияқты атауды анықтасаңыз және оның аумағы 1Парақ болып келсе, сол атау өзгертілмесе, 1Парақта ғана танылады, бірақ басқа парақтарда өзгеріссіз танылмайды.

  Басқа жұмыс парағындағы жергілікті жұмыс парағы атауын пайдалану үшін төмендегі мысал көрсеткендей жұмыс парағы атауымен оны алдына қою арқылы өзгертуіңізге болады:

  1Парақ!Бюджет_FY08

 • Егер Сату_Бөлім_Мақсаттары сияқты атауды анықтасаңыз және оның аумағы жұмыс кітабы болып келсе, онда сол атау басқа кез келген жұмыс кітабына емес, сол жұмыс кітабындағы барлық жұмыс парақтарына танылады.

Атау аумағында әрқашан бірегей болу керек. Excel бағдарламасы аумағында бірегей емес атауды анықтауыңызға жол бермейді. Дегенмен, бірдей атауды әр түрлі аумақта пайдалануыңызға болады. Мысалы, бір жұмыс кітабындағы 1Парақты, 2Парақты және 3Парақты сипаттайтын Жалпы_табыс сияқты атауды пайдалануыңызға болады. Әр атау бірдей болғанымен, әр атау аумағында бірегей болып табылады. Атауды, Жалпы_табысты пайдаланатын өрнектің әрдайым жергілікті жұмыс парағы деңгейіндегі бірдей ұяшықтарға сілтеме жасайтынына көз жеткізу үшін осыны орындауыңызға болады.

Бір атауды, Жалпы_табысты жаһандық жұмыс парағы деңгейі үшін анықтауыңызға болады, бірақ қайтадан аумақ бірегей болып қалады. Ондай жағдайда, дегенмен, атау қайшылығы болуы мүмкін. Ол қайшылықты шешу үшін әдепкі мәнімен Excel бағдарламасы жұмыс парағы үшін белгілі бір атауды пайдаланады, себебі жергілікті жұмыс парағы деңгейінде жаһандық жұмыс кітабы деңгейіне қарағанда басымдық болады. Егер басымдықтан өткіңіз келсе және жұмыс кітабы атауын пайдаланғыңыз келсе, төмендегі мысал көрсеткендей жұмыс кітабы атауын басына қою арқылы атауының бір мәнді еместігін шешуіңізге болады:

Жұмыс кітабы_файлы!Жалпы_табыс

Атауында түсінбеушілік болған және басымдық беру мүмкін болмаған жағдайда жергілікті атауды әрдайым пайдаланатын бірінші жұмыс парағынан басқа жұмыс кітабындағы барлық жұмыс парақтарына арналған жергілікті жұмыс парағы деңгейіне басымдық беруіңізге болады.

Атауларды анықтау және енгізу

Сіз атауды төмендегі арқылы анықтайсыз:

 • Өрнек жолындағы атау жолағы     Бұл таңдалған ауқымға арналған жұмыс кітабы деңгейіндегі атауды беруге пайдаланылатын ең жақсы жол болып табылады.

 • Бөлектелген элементтен атау беру     Атауларын бас жол мен баған тақырыптарынан жұмыс парағындағы бөлектелген ұяшықтар арқылы қолайлы етіп жасауыңызға болады.

 • Жаңа атау тілқатысу терезесі    Бұл жергілікті жұмыс парағының деңгейлік аумағын белгілеу сияқты атау беру немесе атауға аңғартпа беру кезінде қосымша икемділікті қажет еткіңіз келгенде ең жақсы болып табылады.

Ескерту : Әдепкі мән бойынша атаулар нақты ұяшыққа сілтеме пайдаланады.

Атауды төмендегілер арқылы енгізуіңізге болады:

 • Теру     Атауын, мысалы, дәлел ретінде өрнекке теріңіз.

 • Өрнекті авто аяқтауды пайдалану    Өрнекті авто аяқтау ашылмалы тізімін пайдаланыңыз, оның ішіндегі жарамды атаулар үшін автоматты түрде тізімде беріледі.

 • «Өрнекте пайдалану» пәрменінен таңдау    Өрнектер қойындысындағы Анықталған атаулар тобының Өрнекте пайдалану пәрменіндегі қатынаулы тізімнен анықталған атауды таңдаңыз.

Аудит атаулары

Сондай-ақ, жұмыс кітабындағы белгілі бір атаулардың тізімін жасауыңызға болады. Жұмыс парағындағы екі бос бағандары бар аумақтың орнын анықтаңыз (тізімде екі баған болады, біреуі атауға, ал екіншісі атауды сипаттауға арналған). Тізімнің жоғарғы сол жақ бұрышында болатын ұяшықты таңдаңыз. Өрнектер қойындысындағы Анықталған аттар тобында Өрнекте пайдалану параметрін, одан кейін Қою пәрменін таңдап, Аттарды қою тілқатысу терезесіндегі Тізімді қою түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Атауларға арналған синтаксис ережелері туралы мәлімет

Төмендегі синтаксис ережелерінің тізімі атау беретін және өзгертетін уақыт білуге қажетті болып келеді.

 • Жарамды таңбалар    Атаудың бірінші таңбасы әріп, астыңғы сызық таңбасы (_) немесе кері қисық (\) болуға тиісті. Атаудағы қалған таңбалар әріптер, сандар, нүктелер және астыңғы сызық таңбалары болуы мүмкін.

  Ескерту : «C», «c», «R» немесе «r» бас әріптер мен кіші әріптер анықталған атау ретінде пайдаланылмайды, себебі бұлардың барлығы Атау немесе Өту мәтін ұясына енгізгеніңізде таңдалған ұяшыққа жол немесе баған таңдау үшін шапшаң жазу түрінде пайдаланылады.

 • Рұқсат етілмеген ұяшық сілтемелері    Атаулар Z$100 немесе R1C1 сияқты ұяшық сілтемесімен бірдей болуы мүмкін.

 • Бос орындар жарамсыз     Бос орындарға атаудың бөлігі ретінде рұқсат берілмейді. Астыңғы сызық таңбасы (_) мен нүктені (.) Сату_салығы немесе Бірінші.тоқсан сөздеріндегідей сөз бөлгіш ретінде пайдаланыңыз.

 • Атау ұзындығы    Атауға 255 таңбаға дейін қамтуға болады.

 • Шартқа тәуелділік    Атауларға бас және кіші әріптер сыяды. Excel бағдарламасы атаулардағы бас әріптер мен кіші әріптердің айырмашылығын анықтамайды. Мысалы, Сату атауын берсеңіз, сол жұмыс кітабында САТУ деп аталатын басқа атауды берсеңіз, Excel бағдарламасы бірегей атауды таңдауыңызға нұсқау береді.

Беттің жоғарғы жағы

Жұмыс парағындағы ұяшықтың немесе ұяшық ауқымының атауын анықтау

 1. Атағыңыз келетін ұяшықты, ұяшықтар ауқымын немесе қатар орналаспаған бөліктерді таңдау таңдаңыз.

 2. формула жолы төменгі сол жағындағы Атау жолағын нұқыңыз.

  Атау жолағы

  Атау жолағы

 3. Бөлектелген элементке сілтеме жасау үшін пайдаланғыңыз келген атауды теріңіз. Атауларға ұзындығы бойынша 255 таңбаға дейін қамтуға болады.

 4. ENTER пернесін басыңыз.

Ескерту : Сіз ұяшық мазмұнын өзгерту барысында ұяшықтың атауын өзгерте алмайсыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жұмыс парағындағы бөлектелген ұяшықтар арқылы атауды анықтау

Бар жол мен баған тақырыптарын атауларға түрлендіруіңізге болады.

 1. Жол немесе баған тақырыптарын қоса отырып, атағыңыз келген ауқымды таңдаңыз.

 2. Өрнектер қойындысының Анықталған атаулар тобындаТаңдау ішінен жасау түймешігін нұқыңыз.

  Excel таспасының суреті

 3. Бөлектелген ауқымнан аттарды жасау тілқатысу терезесінде Жоғарғы жолда, Сол жақ бағанда, Төменгі жолда немесе Оң жақ бағанда параметрі жанына құсбелгі қою арқылы белгілері бар орынды анықтаңыз.

Ескерту : Осы процедурамен берілген атау мәндері бар ұяшықтарға ғана сілтеме жасайды және бар жол мен баған тақырыптарын қамтымайды.

Беттің жоғарғы жағы

Жаңа атау тілқатысу терезесі арқылы атауды анықтау

 1. Өрнектер қойындысыныңАнықталған атаулар тобында Атауды анықтау түймешігін нұқыңыз.

  Excel таспасының суреті

 2. Жаңа атау тілқатысу терезесінің Атау жолағында сілтемеңізге пайдаланғыңыз келген атауды енгізіңіз.

  Ескерту : Атаулардың ұзындығы 255 таңбаға дейін болады.

 3. Атаудың аумағын белгілеу үшін Аумақ ашылмалы тізіміндегі Жұмыс кітабы немесе жұмыс кітабындағы жұмыс парығының атауын таңдаңыз.

 4. Таңдаулы ретпен Аңғартпа жолағына сипаттама аңғартпаны 255 таңбаға дейін енгізуге болады.

  Ескерту : Егер жұмыс кітабын Microsoft Office SharePoint Server 2007 Excel қызметтері ішіне сақтасаңыз және бір немесе бірнеше параметрді белгілесеңіз, аңғартпа Параметрлер құралдар тақтасында көмек сөз ретінде қолданылады.

 5. Ауқым жолағында мыналардың біреуін орындаңыз:

  • Ұяшық сілтемесін енгізу үшін оны теріңіз.

   Кеңес : Ағымдық таңдау әдепкі бойынша енгізілген. Басқа ұяшық сілтемелерін дәлел ретінде енгізу үшін Тілқатысу терезесін тасалау Түймешік кескіні (тілқатысу терезесін уақытша кішірейтетін) түймешігін басып, жұмыс парағындағы ұяшықтарды таңдаңыз, одан кейін Тілқатысу терезесін кеңейту Түймешік кескіні түймешігін басыңыз.

  • Тұрақты мәнді енгізу үшін = (теңдік белгісін) теріп содан соң тұрақты мәнді теріңіз.

  • Өрнекті енгізу үшін = теріп содан соң өрнекті теріңіз.

 6. Жұмыс парағын аяқтау және қайтару үшін ОК түймешігін басыңыз.

Кеңес : Жаңа атау тілқатысу терезесін кеңейту немесе созу үшін төменгі жағындағы ұстама тұтқаны нұқып тартыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Атауды реттеуші тілқатысу терезесі арқылы атауларды реттеу

Жұмыс кітабындағы барлық белгілі бір атаулар мен кесте атауларын қолдану үшін Аттарды реттеуші тілқатысу терезесін пайдаланыңыз. Мысалы, қателері бар атауларды табуыңыз, атаудың мәні мен сілтемесін растауыңыз, сипаттама аңғартпаларды көруіңіз немесе өзгертуіңіз немесе аумақты анықтауыңыз мүмкін. Сондай-ақ, атаулар тізімін сұрыптауыңызға және сүзуіңізге және атауларды оңай қосуыңызға, өзгертуіңізге немесе бір орыннан жоюыңызға болады.

Атауды реттеуші тілқатысу терезесін ашу үшін Өрнек қойындысының Анықталған атаулар тобында Атауды реттеуші түймешігін басыңыз.

Excel таспасының суреті

Атауларды көру

Аттарды реттеуші тілқатысу терезесі тізіміндегі әрбір атау туралы төмендегі ақпаратты көрсетеді:

Бұл баған:

Көрсетеді:

Белгіше және атау

Төмендегілердің біреуі:

 • Анықталған атау белгішесімен көрсетілетін анықталған атау. Анықталған атау белгішесі

 • Кесте атауы белгішесімен көрсетілетін кесте атауы. Кесте аты белгішесі

Мән

Өрнек есептелмегендегі өрнек нәтижелері, жол тұрақты мәні, ұяшық ауқымы, қате, мәндер жиымы немесе толтырғыш сияқты ағымдық атау мәні. Төмендегілер таныстыру мысалдары болып табылады:

 • "бұл - менің жолымның тұрақты мәні"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REF!

 • {...}

Сілтеме жасайды

Атауға арналған ағымдық сілтеме. Төмендегілер таныстыру мысалдары болып табылады:

 • =1Парақ!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(1Парақ!A1,2Парақ!B2)

Аумағы

 • Аумақ жергілікті жұмыс парағы деңгейі болған кездегі жұмыс парағы атауы.

 • Аумақ жаһандық жұмыс парағы деңгейі болған кездегі "Жұмыс кітабы".

Аңғартпа

255 әріпке дейін тұратын атау туралы қосымша ақпарат. Төмендегілер таныстыру мысалдары болып табылады:

 • Бұл мәннің 2007 жылдың 2 мамырында мерзімі бітеді.

 • Жоймаңыз! Маңызды атау!

 • ISO сертификатының тексеру нөмірлеріне негізделген.

Ескерту : Егер жұмыс кітабын Microsoft Office SharePoint Server 2007 Excel қызметтері жүйесіне сақтасаңыз және бір немесе бірнеше параметрді белгілесеңіз, аңғартпа Параметрлер тапсырмалар тақтасында қалқыма сөзкөмек ретінде қолданылады.

Ескертулер : 

 • Ұяшықтың мазмұнын тексергеніңізде, Аттарды реттеуші тілқатысу терезесін пайдалануыңызға болмайды.

 • Аттарды реттеуші тілқатысу терезесі Бағдарламалар үшін Visual Basic (VBA) технологиясында белгілі бір атауларды немесе жасырын атауларды көрсетпейді (Атаудың Көрінетін сипаты "Өтірік" мәніне қойылған).

Бағандардың өлшемін өзгерту

 • Сол бағандағы ең үлкен мәнге сәйкестендіруге бағанның өлшемін автоматты түрде өзгерту үшін бағанның деректемесінің оң жағын екі рет нұқыңыз.

Атауларды сұрыптау

 • Атаулар тізімін өсу немесе кемуі бойынша сұрыптау үшін бағанның деректемесін кезекпен нұқыңыз.

Атауларды сүзу

Атаулардың жиынын жылдам көрсету үшін Сүзгі ашылмалы тізіміндегі пәрмендерді пайдаланыңыз. Әрбір пәрменді таңдағаннан сүзгі әрекетін қосып-өшіріп, қалаған нәтижелеріңізді алу үшін әр түрлі сүзгі әрекеттерін біріктіруді немесе жоюды жеңілдетеді.

Атаулар тізімін сүзу үшін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

Таңдаңыз:

Орындау үшін:

Жұмыс парағы аумағындағы атаулар

Жұмыс парағына жергілікті атауларды ғана көрсету үшін.

Жұмыс парағы аумағындағы атаулар

Жұмыс кітабына жаһандық болып саналатын атауларды ғана көрсету үшін.

Қателері бар атаулар

(#REF, #VALUE немесе #NAME) сияқты қателері бар мәндердегі атауларды ғана көрсету үшін.

Қатесіз атаулар

Қателері жоқ мәндердегі атауларды ғана көрсету үшін.

Анықталған аттар

Басып шығару аумағы сияқты өзіңіз немесе Excel бағдарламасы анықтаған атауларды ғана көрсету үшін.

Кесте атаулары

Кесте атауларын ғана көрсету үшін.

Беттің жоғарғы жағы

Атауды өзгерту

Егер белгілі бір атауды немесе кесте атауын өзгертсеңіз, жұмыс кітабындағы сол атауды пайдаланушылардың барлығы да өзгертіледі.

 1. Өрнектер қойындысының Анықталған атаулар тобындаАтау реттегіші түймешігін нұқыңыз.

  Excel таспасының суреті

 2. Аттарды реттеуші тілқатысу терезесінде өзгерткіңіз келген атауды нұқып, Өңдеу параметрін таңдаңыз.

  Кеңес : Сонымен қатар атауды екі рет нұқуыңызға болады.

 3. Атауды өңдеу тілқатысу терезесінде, Атау жолағына сілтемеге арналған жаңа атауды теріңіз.

 4. Ауқым жолағындағы сілтемені өзгертіп, ОК түймешігін басыңыз.

 5. Аттарды реттеуші тілқатысу терезесінің Ауқым жолағында ұяшықты, өрнекті немесе атау ұсынған тұрақты мәнді өзгертіңіз.

  • Қажетсіз немесе байқаусыз өзгертулерді болдырмау үшін Болдырмау түймешігін Болдырмау түймешігі немесе ESC пернесін басыңыз.

  • Өзгертулерді сақтау үшін Бекіту Енгізу түймешігі түймешігін немесе ENTER пернесін басыңыз.

Ескерту : Жабу түймешігі тек Аттарды реттеуші тілқатысу терезесін жабады. Енгізілген өзгертулерді орындау қажет етілмейді.

Беттің жоғарғы жағы

Бір не одан көп атауды жою

 1. Өрнектер қойындысының Анықталған атаулар тобындаАтау реттегіші түймешігін нұқыңыз.

  Excel таспасының суреті

 2. Аттарды реттеуші тілқатысу терезесінде өзгерткіңіз келген атауды нұқыңыз.

 3. Төмендегі әрекеттердің біреуін орындау арқылы бір не одан көп атауды таңдаңыз:

  • Атауды таңдау үшін оны нұқыңыз.

  • Қатар топтағы бірнеше атауды таңдау үшін атауларды нұқып апарыңыз немесе SHIFT пернесін басып, топтағы әрбір атауға тінтуірдің түймешігін басыңыз.

  • Қатар емес топтағы бірнеше атауды таңдау үшін әрбір атауға CTRL пернесін басып, топтағы әрбір атауға тінтуірдің түймешігін басыңыз.

 4. Жою параметрін таңдаңыз. DELETE пернесін басуыңызға да болады.

 5. Жоюды растау үшін ОК түймешігін басыңыз.

Ескерту : Жабу түймешігі тек Аттарды реттеуші тілқатысу терезесін жабады. Енгізілген өзгертулерді орындау қажет етілмейді.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×