Өнімдер мен қызметтерді Business Contact Manager ішінде басқару

Business Contact Manager for Outlook 2010 бағдарламасын бизнесте пайдаланылатын өнімдер мен қызметтер бақылауға көмекші құрал ретінде пайдалануға болады. Әрі элемент сипаттамаларын, бірлік құндарын және әрбір элементтің бағаларын сақтауға болады.

Басқа бағдарламадан өнім және қызмет элементтерінің тізімін импорттауға болады немесе өнімдерді немесе қызметтерді жеке қосуға болады. Мүмкіндік жазбасы өнімдер және қызметтер элементтерін қосқан кезде әрбір белгілі бір тұтынушы үшін әдепкі сандары немесе бағалары сияқты элемент мәліметтерін өзгертуге болады.

Бұл мақалада өнімдер мен қызметтер тізімін импорттау, тізімді немесе тізімдегі жалғыз элементті өңдеу, элементті тізімнен жою және тізімді пайдаланып валюта параметрлерін өзгерту жолдары сипатталған.

Не істегіңіз келеді?

Өнімдер мен қызметтер тізімін жасау немесе импорттау

3-бағандық реттеу

4-бағандық реттеу

5-бағандық реттеу

Excel бағдарламасының мысалы

Notepad бағдарламасының мысалы

Тыныс белгілері мен ақша нұсқаулары

Өнімдер және қызметтер тізімін импорттау

Тізімге өнім немесе қызмет қосу

Өнім немесе қызмет элементін өңдеу

Өнім немесе қызмет элементін жою

Өнім немесе қызметті «Мүмкіндік» жазбасына қосу

Өнім және қызмет элементтерін «Мүмкіндік» жазбасында өзгерту

Элементтер тізімінде валютаны өзгерту

Business Contact Manager for Outlook бағдарламасы іске қосылған компьютерде аймақтық параметрлерді өзгерту

Өнімдер мен қызметтер тізімін жасау немесе импорттау

Өнімдер мен қызметтер тізімін Business Contact Manager for Outlook бағдарламасына импорттау үшін, элементтер тізімін жасап, оны үтірмен бөлінген мәндер файлы (.csv) ретінде сақтаңыз. .csv файлының бірінші қатары немесе жолағы тізім бағанының тақырыбы болуы керек, сондықтан тізімнің бірінші тізімінде баған тақырыбының болуын қадағалаңыз.

Өнімдер және қызметтер элементтерінің тізімін .csv файлы пішімінде сәтті импорттау үшін мына шарттар сақталуы керек:

 • Импортталатын әрбір элемент үшін файлда бөлек жол жасау керек.

 • Әрбір элемент жазбасында осы үш өріс болуы керек: элемент атауы, элемент сипаттамасы және бірліктің бағасы.

 • Өрістер үтірлер алдында немесе кейін бос орын жоқ үтірлермен бөлінуі керек.

.csv файлында бірнеше баған реттеулерінің біреуін пайдалануға болады.

3-бағандық реттеу

Элемент атауыСипаттамасыБірліктің бағасы

Элемент атауын, сипаттамасы мен бірліктің бағасын әдеттегіден араларына бос орындар қойып жазыңыз, бірақ баған тақырыптарының арасына бос орындар қоймаңыз. Мынау мәліметтер көрінісінің үлгісі:

1-элемент атауы,1-элемент сипаттамасы,1-бірліктің бағасы.

2-элемент атауы,2-элемент сипаттамасы,2-бірліктің бағасы.

Элементтер саны үшін қосымша төртінші өрісті және бірлік құны үшін бесінші өрісті қосуға болады.

4-бағандық реттеу

Элемент атауыСипаттамасыБірліктің бағасыСаны

Элемент атауын, сипаттамасы мен бірліктің бағасын әдеттегіден араларына бос орындар қойып жазыңыз, бірақ баған тақырыптарының арасына бос орындар қоймаңыз. Мынау мәліметтер көрінісінің үлгісі:

1-элемент атауы,1-элемент сипаттамасы,1-бірліктің бағасы,1-саны

5-бағандық реттеу

Элемент атауыСипаттамасыБірліктің бағасыСаны Бірлік құны

Элемент атауын, сипаттамасы мен бірліктің бағасын әдеттегіден араларына бос орындар қойып жазыңыз, бірақ баған тақырыптарының арасына бос орындар қоймаңыз. Мынау мәліметтер көрінісінің үлгісі:

1-элемент атауы,1-элемент сипаттамасы,1-бірліктің бағасы,1-саны,1-бірліктің құны

Excel бағдарламасының мысалы

Осы жерде екі элементті тізімнің Excel бағдарламасында пайда болу жолы сипатталған. Ол әрбір элементке арналған жолдың алдындағы тақырып жолынан тұрады.

Элемент атауы

Сипаттамасы

Бірліктің бағасы

Велосипед шынжыры

Titanium 48"

56,50

Су бөтелкесі

Мөлдір таза көк

11,75

Notepad бағдарламасының мысалы

Егер файлды Notepad сияқты мәтін өңдегішінде өңдесеңіз, импортталатын әрбір элемент үшін бөлек жол жасап, үтірлердің алдына немесе кейін бос орын қалдырмай, үтірлермен әрбір жолдағы элементтерді бөліңіз. Бірінші жолдың тақырып мәтіні болып есептелетінін есте сақтаңыз.

Элемент атауы,Сипаттамасы,Бірліктің бағасы
Велосипед шынжыры,Titanium 48",56,50
Су бөтелкесі,мөлдір таза көк,11,75

Тыныс белгілері мен ақша нұсқаулары

Өнім бағалары мен сандары құрамында валюта таңбалары мен нүкте, үтір сияқты аралық тыныс белгілер болмайды. Бір ғана қиыс жағдай – ондық сан нүктесін валюта санына пайдалануға болады. Мысалы:

 • Бүтін сандар мөлшері ретінде он мыңдық мөлшерді көрсететін 10000 санын енгізіңіз.

 • Құрамында бағалар сияқты бөлшек бар сома үшін ондық үтірін қосыңыз. Он теңге және елу тиындық бағаны көрсету үшін 10,50 санын енгізіңіз.

Өнімдер және қызметтер тізімін импорттау

.csv файлын дайындағаннан кейін оны импорттауға болады. Импорттау кезінде бар өнімдер мен қызметтер тізіміне жаңа элементтерді қосуға немесе бар тізімді жаңа тізіммен ауыстыруға болады.

 1. Шарлау аумағының Business Contact Manager астында келесіні таңдаңыз: Сатылым.

 2. таспа мәзіріндегі Басты қойындысының Теңшеу тобынан Өнімдер және қызметтер параметрін таңдаңыз.

 3. Өнімдер және қызметтер тілқатысу терезесінен Импорттау тармағын таңдап, Өнім және қызмет элементтерін импорттау шебері нұсқауларын орындаңыз.

  Ескерту :  Егер жұрнал файлындағы қате хабары элементтердің Business Contact Manager for Outlook бағдарламасында болғанын көрсетіп, файлдағы элементтердің бар элементтерді қайта жазуы қажет болса, импорттауды қайта бастап, Бұрыннан бар тізімді файлдағы элементтермен импорттау параметрін Өнім және қызмет элементтерін импорттау тілқатысу терезесінен таңдаңыз.

  .csv файлын Business Contact Manager for Outlook бағдарламасына импорттау жолы туралы қосымша ақпаратты Деректерді Business Contact Manager бағдарламасына импорттау бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тізімге өнім немесе қызмет қосу

 1. Шарлау аумағының Business Contact Manager астында келесіні таңдаңыз: Сатылым.

 2. Таспадағы Басты қойындысында, келесі топтан Теңшеу тобынан Өнімдер және қызметтер параметрін таңдаңыз.

 3. Өнімдер және қызметтер тілқатысу терезесінде Қосу параметрін таңдаңыз.

 4. Өнім немесе қызмет қосу тілқатысу терезесінде Элемент атауы, Сипаттамасы, Әдепкі саны, Бірліктің құны және Бірліктің бағасы параметрлерін таңдаңыз.

  Түзету өрісі автоматты түрде есептеледі.

  Өнім немесе қызмет қосу тілқатысу терезесіндегі өнімдер мен қызмет элементтеріне қосуға болатын толық мәліметтер туралы қосымша ақпарат

  Өріс

  Сипаттамасы

  Элемент атауы

  Өнім немесе қызмет элементінің атауын енгізіңіз.

  Сипаттамасы

  Өнім немесе қызмет элементінің сипаттамасын енгізіңіз.

  Әдепкі саны

  Бір уақытта сатылатын өнімдер немесе қызметтер санын енгізіңіз. Әдепкі сан 1 санына тең.

  Бірліктің бағасы

  Өнім немесе қызмет бірлігінің құнын енгізіңіз.

  Түзетулер

  Бірліктің құны мен бағасының арасындағы айырмасы автоматты түрде есептеліп, Түзетулер өрісінде көрсетіледі.

  Бірліктің бағасы

  Өнім немесе қызмет бірлігінің бағасын енгізіңіз.

  Салық

  Элементке салынатын салықты көрсету үшін, Салық салынады параметрін таңдаңыз.

 5. Егер өнім немесе қызмет салықтары бағаланса, Салық салынады құсбелгісін қойыңыз.

  Кеңес :  Көптеген елдер мен қалаларда сатылатын тауарлар мен қызметтер бағасына қосылуы керек сату салықтары бар. Аумағыңыздың қолданыстағы салықтарын анықтау үшін еліңіздің салық министрлігі веб-торабына кіріңіз.

 6. Төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Элементті тізімде сақтау және басқа өнім немесе қызмет элементін қосу үшін, Келесіні қосу параметрін таңдаңыз.

  • Элементті тізімге қосу және тілқатысу терезені жабу үшін Сақтау параметрін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Өнім немесе қызмет элементін өңдеу

 1. Шарлау аумағындағы Business Contact Manager астынан Сатылым тармағын таңдаңыз.

 2. Таспа мәзіріндегі Басты қойындысының Теңшеу тобынан Өнімдер және қызметтер параметрін таңдаңыз.

 3. Өнімдер мен қызметтер тілқатысу терезесіндегі элементті таңдап, Өңдеу тармағын таңдаңыз.

 4. Өнімді мен қызметті өңдеу тілқатысу терезесіндегі кез келген ақпаратты өзгертіңіз: Элемент атауы, Сипаттамасы, Әдепкі саны, Бірліктің құны немесе Бірліктің бағасы.

  Өнім немесе қызмет қосу тілқатысу терезесінде жаңартуға болатын өрістер туралы қосымша ақпаратты Тізімге өнім немесе қызмет қосу бөлімінен қараңыз

 5. Сақтау түймешігін басыңыз.

 6. Өнімдер және қызметтер тілқатысу терезесін жабу үшін Жарайды түймешігін басыңыз немесе тізімдегі басқа элементті таңдап, оны өңдеу үшін, Өңдеу түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Өнім немесе қызмет элементін жою

Өнімдер мен қызметтерді жойғанда олар дерекқордан түбегейлі жойылады.

 1. Шарлау аумағының Business Contact Manager астында келесіні таңдаңыз: Сатылым.

 2. Таспадағы Басты қойындысында, келесі топтан Теңшеу тобынан Өнімдер және қызметтер параметрін таңдаңыз.

 3. Өнім мен қызметтер тілқатысу терезесіндегі тізімнен элементті, одан кейін Жою пәрменін таңдаңыз.

 4. Қажет болғанда жою үшін, Иә түймешігін басыңыз.

 5. Өнім мен қызметтер тілқатысу терезесін жабу үшін, Жарайды түймешігін басып немесе тізімнен басқа элементті таңдап, оны жою үшін, Жою пәрменін таңдаңыз.

Өнім немесе қызметті «Мүмкіндік» жазбасына қосу

«Мүмкіндік» контактісі қызығатын өнімдерді немесе қызметтерді бақылау үшін, өнімдер мен қызметтерді «Мүмкіндік» жазбасымен байланыстыруға болады. Бар өнімдер мен қызметтер тізімінен өнімді немесе қызметті қосыңыз немесе жаңа өнім немесе қызмет элементін бірге қосыңыз.

 1. Шарлау аумағының Business Contact Manager астында келесіні таңдаңыз: Сатылым.

 2. Мүмкіндіктер қойындысынан ашылатын жазбаны екі рет басыңыз.

 3. Өнімдер мен қызметтер туралы ақпарат тармағынан Қосу параметрін таңдаңыз.

 4. Элемент атауы жолағында төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Өнім және қызмет элементтер тізімінен қосу үшін элементті таңдаңыз.

   Қалған ақпарат автоматты түрде пішінге қосылады. Қажет болса мәліметтерді өңдеңіз. Өзгерістер таңдалған «Мүмкіндік» жазбасына қосылатын элементтерге ғана байланысты қолданылады.

  • Жасау қажет жаңа элемент атауын енгізіп, «Мүмкіндік» жазбасына қосыңыз.

   Ескерту :  «Мүмкіндік» жазбасында тікелей жасалатын жаңа элементтер Өнім және қызмет элементтерінің тізіміне қосылмайды. Олар таңдалған «Мүмкіндік» жазбасына ғана қосылады.

  • Жаңа элементті «Өнім және қызмет элементтерінің тізіміне» қосу үшін, Осы тізімді өңдеу параметрін таңдаңыз.

   1. «Өнімдер және қызметтер» тілқатысу терезесіндегі Қосу түймешігін басыңыз.

   2. Тілқатысу терезесіндегі мәліметтерді толтырып, Жарайды түймешігін басыңыз.

   3. Өнімді немесе қызметті қосу тілқатысу терезесінде қосылған элементті нұқып, Жарайды түймешігін басыңыз. Элемент мәліметтері «Мүмкіндік» пішініне автоматты түрде қосылады.

 5. Өнімдер немесе қызметтер қосу тілқатысу терезесінде Сипаттамасы, Әдепкі саны, Бірліктің құны, Бірліктің бағасы және Шегерім жолдарына мәліметтер жазыңыз. Түзетулер және Жалпы сома (шегерімсіз) және Жалпы сома өрістері автоматты түрде есептеледі. Егер өнімнің немесе қызметтің сату салығын немесе басқа салықты жинап, төлесеңіз, Салық салынады құсбелгісін қойыңыз.

Өнім немесе қызмет қосу тілқатысу терезесіндегі «Мүмкіндік» жазбасына қосуға болатын мәліметтер туралы қосымша ақпарат.

Өріс

Сипаттамасы

Элемент атауы

Өнім немесе қызмет атауын енгізіңіз.

Сипаттамасы

Өнім немесе қызмет элементінің сипаттамасын енгізіңіз.

Саны

Осы мүмкіндік үшін өнімдер немесе қызметтер санын енгізіңіз.

Бірліктің құны

Өнім немесе қызмет бірлігінің құнын енгізіңіз.

Түзетулер

Бірліктің құны мен бағасының арасындағы айырмасы автоматты түрде есептеліп, Түзетулер өрісінде көрсетіледі.

Бірліктің бағасы

Өнім немесе қызмет бірлігінің бағасын енгізіңіз.

Жалпы сома (шегерімсіз):

Элементтер санының жалпы бағасы. Бұл сан автоматты түрде есептеледі.

Шегерім (%)

Егер шегерімді ұсынсаңыз, элемент бағасын шегеретін пайыздық көрсеткішті енгізіңіз.

Жалпы сома

Шегерім қолданылғаннан кейін элементтер санының жалпы бағасы. Бұл сан автоматты түрде есептеледі.

Салық

Элементке салынатын салықты көрсету үшін, Салық салынады параметрін таңдаңыз.

 1. Төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Элементті тізімде сақтау және басқа өнім немесе қызмет элементін қосу үшін, Келесіні қосу параметрін таңдаңыз.

  • Элементті тізімге қосып, тілқатысу терезесін жабу үшін, Жарайды түймешігін басыңыз.

  • Өнімді немесе қызметті қосу тілқатысу терезесін жабу үшін Болдырмау пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Өнім және қызмет элементтерін «Мүмкіндік» жазбасында өзгерту

Біреуге ұсыныс жасаған кезде шегерім, әдетте ұсынылмайтын өнімді немесе қызметті қосыңыз немесе тіпті әдеттегі өнімдердің немесе қызметтердің біреуін жойыңыз. Осы өзгертулерді бақылау үшін, Мүмкіндік жазбасы тікелей элементтерді қосуға, өңдеуге немесе жоюға болады. Жасалған өзгертулер тек бөлектелген «Мүмкіндік» жазбасына ғана қолданылады және Бизнес-контакт реттегішінің дерекқоры ішіндегі өнімдер мен қызметтерге әсер етпейді.

Өңделіп жатқан «Мүмкіндік» жазбасының Өнімдер және қызметтер бөлімінде Қосу пәрменін таңдаңыз немесе тізімдегі элементті таңдап, Өңдеу немесе Жою пәрменін таңдаңыз.

 • Егер Қосу параметрін таңдасаңыз:

  1. Өнімді немесе қызметті қосу тілқатысу терезесінде Элемент атауы, Сипаттамасы, Саны, Бірліктің құны, Бірліктің бағасы мәндерін енгізіңіз. Қажет болса, Шегерім пайыздық көрсеткішін қосыңыз.

  2. Қажет болса, кез келген басқа өрісті Өнім немесе қызметті «Мүмкіндік» жазбасына қосу бөлімінде сипатталғандай жаңартыңыз.

  3. Өнім немесе қызмет қосу тілқатысу терезесін жабу үшін Жарайды түймешігін басыңыз немесе басқа элементті қосу үшін, Келесіні қосупараметрін таңдаңыз.

 • Егер Өңдеу параметрін таңдасаңыз:

  1. Өнімді немесе қызметті өңдеу тілқатысу терезесіне Элемент атауы, Сипаттамасы, Саны, Бірліктің құны және Бірліктің бағасы мәндерін жазып, қажет болса Шегерім пайыздық көрсеткішін қосыңыз.

  2. Өнімді немесе қызметті өңдеу тілқатысу терезесін жабу үшін, Жарайды түймешігін басыңыз.

 • Егер Жою пәрменін таңдасаңыз, Иә түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Элементтер тізімінде валютаны өзгерту

Өнім және қызмет элементтерінің құны мен бағасына негізделетін валюта компьютердегі аймақтық параметрлермен анықталады. Түрлі аймақтардың валютасын Business Contact Manager for Outlook бағдарламасында пайдалану мүмкін емес.

Business Contact Manager for Outlook бағдарламасы іске қосылған компьютерде аймақтық параметрлерді өзгерту

Microsoft Windows XP

 1. Бастау мәзіріндегі Басқару тақтасы параметрін таңдаңыз.

 2. Төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Классикалық көрініс параметрінде Тіл және аймақ параметрлері тармағын екі рет басыңыз.

  • Санат көрінісі ішінен Күн, уақыт, тіл және аймақ параметрлері тармағын таңдап, Аймақтық және тіл параметрлері түймешігін басыңыз.

 3. Аймақтың параметрлер қойындысынан Теңшеу параметрін таңдаңыз.

 4. Валюта қойындысын нұқып, Валюта таңбасы тізімінде қажетті нышанды нұқыңыз.

  Windows Vista

 5. Іске қосу пәрменін таңдап, Басқару тақтасы параметрін таңдаңыз.

 6. Классикалық көрініс параметрінде Тіл және аймақтық параметрлер тармағын екі рет басыңыз.

 7. Пішімдер қойындысынан Осы пішімді теңшеу параметрін таңдаңыз.

 8. Валюта қойындысын, одан кейін Валюта таңбасы тізімінен тиісті таңбаны таңдаңыз.

  Windows 7

  1. Іске қосу түймешігін басып, Басқару тақтасы тармағын таңдаңыз.

  2. Сағат, тіл және аймақ түймешігін екі рет басыңыз.

  3. Аймақ және тіл астындағы Күн, уақыт немесе сан пішімін өзгерту пәрменін таңдаңыз.

  4. Аймақ және тіл тілқатысу терезесіндегі Пішім тізімінде пайдалану қажет пішіммен елді нұқып, Қосымша параметрлер түймешігін басыңыз.

  5. Пішімді теңшеу тілқатысу терезесіндегі Валюта қойындысын нұқып, Валюта таңбасы тізімінде пайдаланылатын таңбаны таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×