Әрекет немесе әрекеттер қатарын бастау үшін түймешікті пайдалану

Әрекет немесе әрекеттер қатарын бастау үшін түймешікті пайдалану

Пішіндегі түймешікті әрекетті немесе әрекеттер жиынын бастау үшін қолданасыз. Мысалы, Сізге басқа пішінді ашатын түймешікті жасауға болады. Түймешікке әрекетті жасату үшін, макрос немесе оқиғаның іс рәсімін жазап, оны түймешіктің Нұқу бойынша сипатына тіркейсіз. Макросты, сондай-ақ түймешіктің Нұқу бойынша сипатына тікелей ендіруіңізге болады. Бұл түймешіктің қызмет атқару мүмкіндіктерін жоғалтпастан түймешікті басқа пішіндергі көшіруге мүмкіндік береді.

Не істегіңіз келеді?

Түймешіктаі шеберді қолдану арқылы пішінге қосу

Пішінге макросты сүйреу арқылы түймешік жасау

Шеберді қолданбастан түймешік жасау

Түймешікті теңшеу

Түймешіктаі шеберді қолдану арқылы пішінге қосу

Түймешік шеберін қолдану арқылы, Сізге пішінді жабу, есепті ашу, жазба табу немесе макросты жүргізу сияқты тапсырмалардың әр түрін орындайтын түймешікті жылдам жасай аласыз.

 1. Шарлау аумағындағы пішінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз, сосын мәтінмәндік мәзірде Құрастырушы көрінісі дегенді нұқыңыз.

 2. Жасақтама қойындысындағы Басқару элементтері тобынан Басқару шеберін пайдалану Түймешік суреті параметрі таңдалғандығына көз жеткізіңіз.

  Түймешік суреті

 3. Жасақтама қойындысының Басқару элементтері тобында Түймешік түймешігін нұқыңыз.

  Түймешік кескіні

 4. Жасақтама торында, түймешікті кірістіргіңіз келетін орынды нұқыңыз.

  Түймешік шебері іске қосылады.

 5. Шебер нұсқауларын орындаңыз. Соңғы бетте, Аяқтау нұқыңыз.

  Шебер түймешікті жасап, макросты түймешіктің Нұқу бойынша сипатына ендіреді. Шебер ішінде таңдаған тапсырмаңызды орындайтын әрекеттер макроста болады.

Түймешікке ендірілген макросты қарап шығу немесе өңдеу

 1. Шарлау аумағында, түймешігі бар пішінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін мәтінмәндік мәзірде Құрастырушы көрінісі Түймешік суреті немесе Орналасу көрінісі Түймешік суреті түймешігін нұқыңыз.

 2. Таңдау үшін түймешікті нұқыңыз, одан кейін оның сипаттар кестесін бейнелеу үшін F4 басыңыз.

 3. Сипаттар кестесінің Оқиға қойындысында, Нұқу бойынша сипат өрісінде [Ендірілген макрос] бейнеленуі тиіс. Сипат өрісінің кез келген жерін нұқып, одан кейін өрістің оң жағындағы Builder button нұқыңыз.

Ендірілген макросты құрайтын әрекет немесе әрекеттерді көрсететін Макрос құрастырғышы бейнеленеді.

Беттің жоғарғы жағы

Пішінге макросты сүйреу арқылы түймешік жасау

Егер макросты әлдеқашан жасасаңыз және сақтасаңыз, Сізге макросты Шарлау аумағынан Құрастырушы көрінісінде ашылған пішінге сүйреу арқылы макросты жүргізетін түймешікті оңай жасай аласыз.

 1. Құрастырушы көрінісіндегі пішінді Шарлау аумағындағы пішінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқу арқылы ашып, одан кейін мәтінмәндік мәзірде Құрастырушы көрінісі Түймешік суреті түймешігін нұқыңыз.

 2. Шарлау аумағында, жаңа пәрменнің жегуін қалайтын макросты орнатыңыз, сосын макросты пішінге сүйреңіз.

  Microsoft Office Access 2007 автоматты түрде түймешікті жасайды және макрос атын түймешіктің тақырыбы ретінде қолданады. Түймешікті нұқығанда, макростың жүруі үшін Office Access 2007 макрос атын түймешіктің Нұқу бойынша сипатына да кірістіреді. Access түймешікке жалпы атау қолданады, сондықтан түймешіктің Атау сипатына мәндік атау енгізуіңіз қажет. Пішіннің Құрастырушы көрінісіндегі ашық кезінде түймешіктің сипаттар кестесін бейнелеу үшін, түймешікті нұқыңыз, сосын F4 басыңыз.

Макростар жасау туралы қосымша мәлімет алу үшін, Макрос жасау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Шеберді қолданбастан түймешік жасау

Түймешікті Түймешік шеберін қолданбастан жасай аласыз. Іс рәсімі түймешікті пішін үстіне орнатуды, одан кейін бірнеше сипаттарды орнатуды қамтиды.

 1. Шарлау аумағындағы пішінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз, сосын мәтінмәндік мәзірде Құрастырушы көрінісі Түймешік суреті түймешігін нұқыңыз.

 2. Жасақтама қойындысының Басқару элементтері тобында Басқару элементтері Шеберін пайдалану таңдалмағандығына көз жеткізіңіз.

  Түймешік суреті

 3. Жасақтама қойындысының Басқару элементтері тобында Түймешік түймешігін нұқыңыз.

  Түймешік кескіні

 4. Түймешікті орнатқыңыз келетін пішіндегі орналасуды нұқыңыз.

  Access түймешігін пішінге орнатады.

  Басқару элементтері Шеберлерін пайдалану таңдалмағандықтан, Access басқа қосымша өңдеуді жасамайды. Егер Түймешік шебері түймешікті пішінге орнатқанда жегілсе, Сізге шебердегі Болдырмау түймешігін нұқуға болады.

 5. Түймешік таңдалғанда, оның сипаттар кестесін бейнелеу үшін F4 басыңыз.

 6. Түймешіктің барлық сипаттарын бейнелеу үшін Барлық қойындысын нұқыңыз.

 7. Сипаттарды түймешіктің жасақтамасын аяқтау үшін келесі кестеде көрсетілгендей орнатыңыз.

Сипат

Сипаттама

Атау

Әдепкідей, Access жаңа түймешікке артында нөмірі бар Пәрмен атын береді; мысалы, Пәрмен34. Талап етілмесе де, атауды түймешіктің (мысалы, cmdСатуЕсебі немесе Пішін түймешігін жабу) функциясын көрсететін бірдеңеге өзгерту өте жақсы ой болып табылады. Бұл Сізге кейінірек көмектеседі, егер макростың немесе оқиғаның іс рәсіміндегі түймешікке сілтеу қажет болса.

Тақырып

Түймешікте бейнеленгенін қалап тұрған шенді теріңіз. Мысалы, Сату есебі немесе Пішінді жабу.

Ескерту : Егер сурет Сурет сипатында көрсетілсе, тақырып бейнеленбейді.

Нұқу бойынша

Түймешік нұқылғанда, не болатынын көрсету үшін осы сипатты қолданыңыз. Сипатты орнату үшін, сипат терезесін нұқып, сосын келесілердің біреуін орындаңыз:

 • Түймешіктің бар сақталған макросты жегуі үшін, ашылмалы көрсеткіні нұқып, макрос атын нұқыңыз.

 • Түймешіктің бекітілген бар функцияны немесе VBA функциясын жүргізетіндей ету үшін, артында функция аты бар теңдік таңбасын (=) енгізіңіз; мысалы, =MsgBox("Hello World") немесе =MyFunction(дәлелдер).

 • өрнегін құру үшін, Builder button нұқыңыз, сосын Өрнек құрастырғышын нұқыңыз.

 • Бағдарламаларға арналған Visual Basic (VBA) кодын қолданатын оқиға іс ретін құруды бастау үшін, Builder button нұқып, одан кейін Код құрастырғышын нұқыңыз. Түймешіктің орындауын қалайтын әрекеттеріңізді қамтитын жаңа ендірілген макросты құру үшін, Builder button нұқып, одан кейін Макрос құрастырғышын нұқыңыз.

  Ескерту : Код жүргізілмес бұрын, Office Access 2007 VBA кодын қамтитын дерекқорларға сенімді күйдің берілуі қажет.

 1. Осында айтылмаған басқа да сипаттар жайындағы көмек үшін, меңзерді сипат терезесіне орнатып, F1 басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Түймешікті теңшеу

Пішінде қалаған түр мен қызмет мүмкіндіктерінің болуы үшін Office Access 2007 түймешіктерді теңшеудің жаңа жолдарын қамтамасыз етеді. Мысалы, түймешіктердің жолын кестелік немесе топталған ретте жасауыңызға немесе түймешіктерді еренсілтемелерге ұқсайтындай етуіңізге болады.

 1. Шарлау аумағындағы пішінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, сосын Құрастырушы көрінісі Түймешік суреті түймешігін нұқыңыз.

 2. Келесілердің біреуін орындаңыз:

  • Түймешіктердің көлдеңінен (кестелік) немесе тігінен (топталған) орналасуын жасау    

   Дәл реттелген түймешіктердің жолын немесе бағанын жасау үшін, түймешіктерді кестелік немесе топталған орналасуға қосуыңызға болады. Пішіндерді өзгертуді жеңілдететін түймешіктерді топ ретінде қайта орнатуыңызға болады. Бір мезетте түймешіктердің толық жолына немесе бағанына пішімдеу мәнерлерін қолдануыңызға болады және түймешіктерді тор сызықтарын қолдану арқылы бөлуіңізге болады.

   1. Орналасуға қосқыңыз келетін түймешіктердің біреуін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз, сосын мәтінмәндік мәзірде Орналасу нұсқаңыз.

   2. Түймешіктердің көлдеңінен жолын жегу үшін Кестелік Түймешік суреті нұқыңыз немесе түймешіктердің тік жолын жегу үшін Топталған Түймешік суреті нұқыңыз.

    Орналасуды көрсету үшін Access түймешіктерінің жанында жиектер сызады. Әр түймешік жоя алмайтын шенмен жұптасады — алайда, егер қажет болмаса, шенді өте кішкентай өлшемге кішіреутуіңізге болады.

    Келесі сурет түймешікті және оған қатысты шенді кестелік орналасу ішінде көрсетеді. Шеннің келесі жоғарылау бөлімнің қалай екендігін ескеріңіз — бұл шендерді әр мәлімет жазбасы үшін қайталаудан сақтайды.

    Кестелік орналасудағы пәрмен батырмасы

    Келесі сурет түймешікті және оған қатысты шенін топталған орналасуында көрсетеді. Топталған орналасуда, шен мен түймешік әрдайым бір бөлімде болады.

    Топталған орналасудағы түймешік

   3. Түймешіктерді орналасуға оларды орналасу аумағынан сүйреу арқылы қосыңыз. Түймешікті орналасу аумағының үстіне сүйреу барысында, тінтуір түймешігін босатқан кезіңізде, түймешіктің қайда орналасатынын көрсету үшін Access горизонталды кірістірме жолағын (кестелік орналасу үшін) немесе вертикалды кірістірме жолағын (топталған орналасу үшін) сызады.

    Түймешікті топталған басқару элементі орналасуына қосу

    Тінтуір түймешігін босатқан кезде, басқару элементі орналасуға қосылады.

    Топталған басқару элементі орналасуына қосылған түймешігі

   4. Түймешіктерді кестелік орналасу ішінде бір бөлімге жоғары немесе төмен жылжыту    Егер пәрмен түймешікті кестелік орналасуда сақтағыңыз келсе, бірақ пәрмен батырмасын пішіннің бөлек бөліміне жылжыту үшін (мысалы, Мәлімет бөлімінен Пішін тақырыбы бөліміне), келесіні орындаңыз:

    1. Түймешікті тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз, сосын мәтінмәндік мәзірде Орналасу нұсқаңыз.

    2. Бөлім жоғары жылжу Түймешік кескіні немесе Бөлім жоғары жылжу Түймешік кескіні нұқыңыз.

     Түймешік келесі бөлімге жоғары немесе төмен жылжиды, бірақ кестелік орналасу ішінде қалады. Егер осы басқару элементін жылжытқыңыз келетін жерде басқа бір басқару элементі болса, екі басқару элементі орындарын алмастырады.

     Ескерту : Топталған орналасулар үшін Бөлім жоғары жылжу мен Бөлім төмен жылжупәрмендері ажыратылады.

   5. Түймешіктердің толық орналасуын жылжыту    

    1. Орналасудағы түймешіктердің кез келгенін нұқыңыз.

     Орналасу селекторы орналасудың жоғарғы сол жақ бұрышында пайда болады.

    2. Орналасуды жаңа орынға жылжыту үшін орналасу селекторын сүйреңіз.

  • Түймешіктердің орналасуына тор сызықтарын қосу    

   1. Орналасудағы пәрмен түймешіктердің кез келгенін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз және мәтінмәндік мәзірдегі Орналасу белгішесіне көрсеткіні орналастырыңыз.

   2. Тор сызықтары пәрменіне көрсеткіні орналастырып, сосын қалаған тор сызықтарының мәнерін нұқыңыз.

  • Түймешікті мөлдір ету    

   Түймешікті мөлдір ету арқылы, пішінге кез келген нысанды қоюыңызға және сол нысанға түймешіктің қызмет атқару мүмкіндіктерін беруіңізге болады. Мысалы, бөлек, әрбіреуі басқа макростан басталатын нұқуға болатын аймақтарға бөлгіңіз келетін кескін бар. Мұны бірнеше, мөлдір түймешікті кескіннің үстіне орнату арқылы жасай аласыз.

   1. Мөлдір еткіңіз келетін түймешікті нұқыңыз, сосын пәрмен батырмасының сипат парағын бейнелеу үшін F4 басыңыз.

   2. Сипат парағының Пішім қойындысында, Мөлдір сипат терезесін нұқыңыз.

   3. Ашылмалы тізімнен Иә таңдаңыз.

    Түймешіктің құрылымын Құрастырушы көрінісінде әлі де көре аласыз, бірақ түймешік Пішін көрінісінде көрінбейді.

    Ескерту : Түймешіктің Мөлдір сипатын Иә параметріне орнату Көрінетін сипатын Жоқ орнатумен бірдей емес. Екі амал түймешікті жасырады, бірақ Мөлдір сипатын Иә параметріне орнату түймешікті қосулы күйде қалдырады. Көрінетін сипатын Жоқ параметріне орнату түймешікті ажыратады.

  • Түймешікті еренсілтеме ретінде шығатындай ету    

   Егер қаласаңыз, түймешікті жасыруыңызға, бірақ тақырыпты көрінетіндей етіп қалдыруыңызға болады. Нәтижесінде шенге ұқсас, бірақ түймешік ретінде қызмет жасайтын бірдеңе пайда болады. Тақырып ішінде мәтіннің астын сызуыңызға және оның түсін еренсілтеме ретінде пайда болатындай ету үшін өзгертуіңізге болады.

   1. Түймешікті таңдау үшін нұқыңыз және оның сипаттар кестесін бейнелеу үшін F4 басыңыз.

   2. Сипаттар кестесінің Пішім қойындысында, Кері мәнер сипат терезесін нұқыңыз.

   3. Ашылмалы тізім ішінде, Мөлдір параметрін таңдаңыз.

    Түймешіктің мәтіні жасырулы, бірақ оның тақырыбы көрінетін түрде қалады.

   4. Тақырыптағы мәтіннің астын сызу немесе түсін өзгерту үшін, Жасақтама қойындысының Қаріп тобындағы құралдарды қолданыңыз.

    Access таспасы

  • Болдырмау түймешігін жасау    

   1. Түймешікті нұқып, одан кейін оның сипаттар кестесін ашу үшін F4 басыңыз.

   2. Болдырмау сипат терезесінде, Иә нұқыңыз.

    Түймешіктің Болдырмау сипатын Иә параметріне орнатылған және пішіннің белсенді пішін кезінде, пайдаланушы түймешікті нұқу арқылы, ESC пернесін басу немесе түймешіктің фокус болғанда, ENTER пернесін басу арқылы таңдай алады. Қандай да бір түймешік үшін Болдырмау сипаты Иә параметріне орнатылған кезде, пішіндегі барлық өзге түймешіктер үшін арналған бұл сипат Жоқ параметріне автоматты орнатылады.

    Пішін немесе тілқатысу терезесіндегі орын алған барлық әрекеттерді Болдырмау түймешігінің болдырмауы үшін, макрос немесе оқиғаның іс рәсімін жазуыңыз және оны түймешіктің Нұқу бойынша сипатына тіркеуіңіз қажет.

    Ескерту : Қайтымсыз амалдарды (өшірілімдер сияқты) рұқсат ететін пішін үшін, Болдырмау түймешігін пішіннің әдепкі түймешігі ретінде жасау жақсы ой болып табылады. Мұны жасау үшін, Болдырмау сипатын және Әдепкі сипатының екеуін де Иә параметріне орнатыңыз.

  • Түймешікте сурет бейнелеу    Түймешіктің Сурет сипат терезесінде, сурет файлының (.bmp, .ico немесе .dib файлы сияқты) жол мен файл атын теріңіз. Егер жол немесе файл атын білмесеңіз, Сурет құрастырғышын ашу үшін Builder button нұқыңыз.

   Сурет құрастырғышы

   Қолданғыңыз келетін суретті табу үшін Шолу түймешігін нұқыңыз немесе, балама ретінде, қолдануыңызға болатын кәсіби жасалған суреттерді алдын ала қарау үшін Бар суреттер тізіміндегі суреттердің біреуін нұқыңыз. Егер қалаған суретті тапсаңыз, оны түймешікке қосу үшін ОК нұқыңыз.

   Әдепкідей, Access Сурет түрі сипатын Ендірілгенге орнатады. Түймешіктің Сурет сипатына сызбалықты тағайындағаныңызда, бұл параметрді қолдану суреттің көшірмесін жасайды және оны Access дерекқоры файлында сақталады. Бастапқы суреттің қандай да бір келесі өзгертулері түймешікте кескінделмейді. Суретте жасалған қандай да бір өзгерістерді түймешікте кескіндеу мақсатында бастапқы суретке сілтеме жасау үшін, Сурет түрі сипатын Сілтенген өзгертіңіз. Бастапқы сурет файлын оның бастапқы орнында сақтауыңыз қажет. Егер сурет файлын жылжытсаңыз немесе қайта атасаңыз, дерекқорды ашқан кезде, Access қате хабарын бейнелейді және түймешік суреттің орнына оның тақырыбын бейнелейді.

  • Түймешікте сурет пен тақырып екеуін бейнелеу    

   Office Access 2007 жаңа мүмкіндігі ретінде, түймешікте тақырып пен сурет екеуін бейнелеуіңізге болады. Келесі іс рәсімін қолданыңыз:

   1. Осы бөлімде жоғарыда аталған іс рәсімін қолдану арқылы түймешікке сурет қосыңыз.

   2. Түймешікті таңдаңыз. Егер сипаттар кестесі әлдеқашан бейнеленбеген болса, оны бейнелеу үшін F4 басыңыз.

   3. Сипаттар кестесінің Пішім қойындысында, Тақырып сипат терезесінде қалайтын тақырыпты теріңіз.

   4. Сурет тақырыбын реттеу сұлбасы сипат терезесінде ашылмалы көрсеткіні нұқыңыз, сосын қалаған реттеу сұлбасын таңдаңыз. Мысалы, тақырыпты сурет астында бейнелеу үшін, Төмен дегенді таңдаңыз. Тақырыпты суреттің оң жағында бейнелеу үшін, Оң параметрін таңдаңыз. Реттеу сұлбасын жүйелік тілге байланысты қылу үшін, Жалпы параметрін таңдаңыз. Осы параметрді қолдану арқылы, тақырып солдан оңға қарай оқылатын тілдер үшін оң жақта пайда болады және оңнан солға қарай оқылатын тілдер үшін сол жақта пайда болады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×