Әрбір бетте шығатын су белгісін қосу

Microsoft Publisher 2010 бағдарламасында беттің өңіне мәтінді немесе кескіндерді қосу арқылы дәстүрлі су таңбасының көрінісін жасауға болады.

Не істегіңіз келеді?

Мәтіндік су белгісін қосу

Сызбалық су белгісін қосу

Жақтау орнату

Кескін қосу

Клипартты кірістіру

Компьютердегі файлдан суретті кірістіру

Кескінді пішімдеу

WordArt су белгісін қосу

Беттер жиынына басқа су белгіні қосу

Мәтіндік су белгісін қосу

Осы оңай әдісті пайдалана отырып, жарияланымдағы беттерге жоба немесе мысал секілді сөздерін қосыңыз.

 1. Бет жасақтамасы қойындысынан Басты беттер тармағын таңдап, меңзерді су таңба қосылатын басты беттің атауына апарыңыз да, одан кейін Басты беттерді өңдеу параметрін таңдаңыз.

 2. Кірістіру қойындысынан Мәтін ұясын салу Түймешік суреті параметрін таңдаңыз.

 3. Басты бетте мәтін ұясын жасау үшін нұқыңыз.

 4. Қажетті мәтінді енгізіп, одан кейін оны бөлектеңіз.

 5. Мәтін ұяларымен жұмыс істеу қойындысындағы Қаріп тобында Қаріп түсі ашылмалы мәзірін, одан кейін Бояу тәсілдері тармағын таңдаңыз.

 6. Бояу тәсілдері тілқатысу терезесіне 30 пайыз немесе одан да ашық түстің реңкін таңдаңыз.

  Ескерту : Түсті Негізгі түс жанындағы көрсеткіні нұқып, түстердің бірін таңдау арқылы өзгертуге болады.

  Кеңес : Дәстүрлі су белгісінің көрінісін жасау үшін, Әсерлер тобынан Көтеріңкі немесе Батырылған параметрін таңдаңыз.

 7. Жарияланым бетіне оралу үшін, Басты бет қойындысынан Басты бетті жабу параметрін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сызбалық су белгісін қосу

Мәтін түсі мен кескіннің түстерінің арасында әрдайым контраст болса, өлшемі шағыннан бүкіл бетке өзгертілген кескіндер мәтін үшін тиімді өң ретінде қызмет етеді. Суретті, клипартты немесе компанияның мекеме ені сияқты басқа кескінді пайдалануға болады. Алдымен, бетке жақтау қосасыз. Одан кейін жақтауға кескінді кірістіресіз. Ақырында, кескінді пішімдейсіз.

Жақтау орнату

 1. Бет жасақтамасы қойындысынан Басты беттер тармағын таңдап, меңзерді су таңба қосылатын басты беттің атауына апарыңыз да, одан кейін Басты беттерді өңдеу параметрін таңдаңыз.

 2. Кірістіру қойындысынан Толтырғыш суреті тармағын таңдаңыз.

 3. Қажетті өлшемді алғанша, бос сурет жақтауының теңшеу таңбалауыштарын сүйреп апарыңыз.

  Жасалған төртбұрыштың өлшемділігі суреттің ең ұзын жағын анықтайды. Сурет жақтауына кірістірілген сурет кішірейеді немесе үлкейеді, сонда оның ең ұзын жағы сурет жақтауының шетімен сәйкес болады.

Кескін қосу

Кескінді қосу үшін, төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

Клипартты кірістіру

 1. Кірістіру қойындысынан Клипарт тармағын таңдаңыз.

 2. Клипарт тапсырмалар аймағында Іздеу жолағына ізделетін сөзді енгізіп, одан кейін Өту пәрменін таңдаңыз.

 3. Жарияланымға кірістіру үшін, көрсетілген клипарттардың бірін таңдаңыз.

  Ескерту : Кескін толтырғыш суретке қиып алу құралының толтыру мүмкіндігінің көмегімен қосылады. Қиып алу туралы қосымша ақпаратты Суреттерді қиып алу бөлімінен қараңыз.

Компьютердегі файлдан суретті кірістіру

 1. Кірістіру қойындысынан Сурет тармағын таңдаңыз.

 2. Суретті кірістіру тілқатысу терезесінде ішінде кірістірілетін сурет бар қалтаны тауып алып, кірістіру үшін суретті нұқыңыз.

 3. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Суретті ендірілген нысан үшін, Кірістіру пәрменін таңдаңыз.

  • Суретті қатты дискідегі суретке сілтемесі бар нысан үшін, Кірістіру пәрменінің жанындағы көрсеткіні нұқып, одан кейін Файлмен байланыстыру параметрін таңдаңыз.

   Ескерту : Кескін толтырғыш суретке қиып алу құралының толтыру мүмкіндігінің көмегімен қосылады. Қиып алу туралы қосымша ақпаратты Суреттерді қиып алу бөлімінен қараңыз.

Кескінді пішімдеу

Жарияланым беттеріндегі нысандардан зейінді аудармайтындай суреттің ерекшеленуін азайту үшін, суреттегі түстерді реттеңіз.

 1. Суретті тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін мәтінмәндік мәзірден Суретті пішімдеу параметрін таңдаңыз.

 2. Сурет қойындысын нұқып, одан кейін төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Түссіздендіру.    Барлық түстерді бірыңғай түссіздендіру үшін, Суретті басқару элементі астындағы Түс тізімінен Түссіздендіру пәрменін таңдаңыз.

  • Сұр түс реңктері.    Суретті сұр түс реңктеріне өзгерту үшін, Суретті басқару элементі астындағы Түс тізімінен Сұр түс реңктері тармағын таңдаңыз.

  • Бір түс.    Суретті бір түсті көлеңкелеріне өзгерту үшін, Суретті басқару құралы астындағы Қайта бояу пәрменін таңдап, одан кейін Суретті қайта бояу тілқатысу терезесінде Түс жанындағы көрсеткіні нұқыңыз және төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

   • Ағымдағы түстер схемасындағы түстердің бірін қолдану үшін, қажетті түсті таңдаңыз.

   • Қосымша түс таңдауларын көру үшін, Қосымша түстер тармағын, қажетті параметрді таңдап, одан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

    Ескерту : Жарияланымда дақшыл түстер пайдаланылса, Қосымша түстер қол жетімді болмайды.

Жарияланым бетіне оралу үшін, Басты бет қойындысынан Басты бетті жабу параметрін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

WordArt су белгісін қосу

WordArt су белгісін қосу процессі жарияланымға мәтінді су белгісі ретінде қосуға ұқсайды.

 1. Бет жасақтамасы қойындысынан Басты беттер тармағын таңдап, меңзерді су таңба қосылатын басты беттің атауына апарыңыз да, одан кейін Басты беттерді өңдеу параметрін таңдаңыз.

 2. Кірістіру қойындысында WordArt WordArt түймешігі түймешігін басыңыз.

 3. Қажетті WordArt мәнерін таңдап, Жарайды түймешігін басыңыз.

 4. WordArt мәтіні тілқатысу терезесіне қажетті мәтінді енгізіп және оны пішімдеп, Жарайды түймешігін басыңыз.

 5. WordArt нысанын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, WordArt нысанын пішімдеу WordArt нысанын пішімдеу түймешігі параметрін таңдаңыз да, Түстер мен сызықтар қойындысын нұқыңыз.

 6. Қажетті түстерді таңдап, мөлдірлік параметрін кем дегенде 70 пайызға дейін көбейтіңіз.

 7. Жарияланым бетіне оралу үшін, Басты беттерді өңдеу құралдар тақтасындағы Басты көріністі жабу параметрін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Беттер жиынына басқа су белгіні қосу

Жарияланымда бір ғана басты бет болса және сол басты бетке су белгісін қоссаңыз, су белгісі жарияланымның әрбір бетінде шығады. Тек таңдалған бетте шығатын су белгісін қосу үшін, мәтінді немесе суретті басты беттің орнына тек жарияланым беттеріне қойып, одан кейін суретті немесе мәтін ұясын артқа жіберіңіз.

Ескерту :  Су белгісі жоқ жарияланымда беттерді жасағыңыз келсе, осы беттердің әрбірін таңдап, су белгісі жоқ басты бетті пайдаланыңыз немесе жай ғана басты бетке (Жоқ) параметрін орнатыңыз.

Тарау немесе кітап қолтаңбасы сияқты беттер жиынына басқа су белгісін қосу үшін, басқа басты беттерді жасап, әрбір басты бетке тиісті су белгісін кірістіріңіз де, одан кейін әрбір басты бетті жарияланым беттерінің тиісті ауқымына қолданыңыз. Сондай-ақ, су белгісін екі бетті басты бетке қосуға болады.

Кеңес : Су белгісі беттегі басқа нысандардың артында орналасқан болса, оны жасыратын нысандар мөлдір емес болуы мүмкін. Мөлдір емес нысанды мөлдір етіп жасау үшін нысанды нұқып бөлектеңіз де (нысан кесте болса, бүкіл кестені бөлектеңіз), одан кейін CTRL+T пернелер тіркесімін басыңыз. Нысан мөлдір емес болса, ол мөлдір болады; нысан мөлдір болса, ол ақ болады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×