Ұсталған eDiscovery көрініс және орын көздеріне мазмұн қосу

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

eDiscovery жиынтығының бөлігі болып табылатын мазмұнды — мысалы, сот процесі үшін ықтимал айғақты, аудиттерді және тергеулерді — eDiscovery жинағында басқаруға болады. Әр деректер жиынтығында бірнеше eDiscovery жинағы болуы мүмкін. Сондай-ақ, қосқан мазмұнды сүзуге болады, мысалы, автор немесе жіберуші бойынша, күндер ауқымы бойынша немесе іздеу кілт сөздері бойынша.

When a content source is part of a case, you can place it on hold so that a copy is preserved. This includes SharePoint sites, documents, or pages, and Exchange mailboxes. In SharePoint Server 2013, you can also hold content on searchable file shares. When items are placed on hold, people can continue to work on them without disruption. Content that is being managed by policies will not expire when it is placed on hold.

Мазмұн көздерін анықтағаннан кейін сұрауларды орындауға және билік органдарына қамтамасыз ету үшін мазмұнды экспорттауға болады. Экспортталған мазмұн электрондық ашудың анықтамалық үлгісі стандартына негізделген жүктеу файлын қамтиды.

Ескерту :  eDiscovery деректер жиынтығына мазмұн көздерін немесе сұрауларды қосқаннан кейін сайт үшін аймақтық параметрлерді өзгертуге қолдау көрсетілмейді.

Мазмұн көздерін басқару үшін eDiscovery жинағын жасау

Бұл процедура eDiscovery жинағын жасайды және оған мазмұн көздерін қосады. Сонымен бірге, мазмұнды ұстауға қою үшін келесі «Мазмұн көздерін ұстауға қою» процедураны орындаңыз.

eDiscovery көздерін қосу және басқару

Ескерту :  To include sources in a case, they must first be indexed by the SharePoint search service. For more information, see the person that manages the sites and mailboxes you want to include.

 1. Егер жиынтық деректер әлі ашылмаған болса, eDiscovery орталығында Деректер жиынтықтары тармағын таңдаңыз да, мазмұн көздерін қосу керек деректер жиынтығын таңдаңыз.

 2. eDiscovery жинақтары астында Жаңа элемент пәрменін таңдаңыз.

 3. eDiscovery жинағының атауын теріңіз, мысалы, Бастықтың хаттары.

 4. Көздер жанында Көздерді қосу және басқару пәрменін таңдаңыз.

 5. Пайда болған диалогтық терезеде, Пошта жәшіктері астында деректер жиынтығына қосу керек тіркелгі атауларын немесе Exchange пошта жәшіктерінің электрондық пошта мекенжайларын теріңіз.

 6. Under Locations, type the URL for the content you want to use as the source. In SharePoint Server 2013, you can also type a file share address. Any content you include must be indexed by search.

 7. Сақтау түймешігін басыңыз.

 8. Сүзгі астындағы жолақта көзді тарылту үшін пайдаланғыңыз келетін кез келген кілт сөздерді теріңіз.

 9. Мазмұнды күн ауқымы бойынша тарылту үшін Басталу күні мен Аяқталу күні мәндерін енгізіңіз.

 10. Нәтижелерді құжаттың немесе тізім элементінің авторы немесе электрондық пошта хабарларын арнайы жіберушіге шектеу үшін Автор/Жіберуші жолағына аттарды немесе электрондық пошта мекенжайларын енгізіңіз.

 11. Нәтижелерді белгілі бір Exchange доменіне шектеу үшін оның атауын Домен жолағында теріңіз.

 12. Сүзгіні қолдану түймешігін басыңыз.

 13. Дұрыс мазмұн таңдалғанын тексеру үшін Нәтижелерді алдын ала қарап алу пәрменін таңдаңыз.

 14. Сақтау түймешігін басыңыз.

Ескерту : eDiscovery жинағын жасағаннан кейін мазмұн көздерін қосуға не жоюға болады. eDiscovery жинағындағы мазмұн көздерінің тізімін көру үшін Көздер пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Мазмұн көздерін ұстау күйіне қою

Ескерту :  To include sources in a case, they must first be indexed by the SharePoint search service. For more information, see the person that manages the sites and mailboxes you want to include.

 1. Егер деректер жиынтығы әлі ашылмаған болса, eDiscovery орталығында Деректер жиынтықтары пәрменін таңдаңыз да, ұстауға қою керек деректер жиынтығын басыңыз.

 2. eDiscovery жинақтары астында Жаңа элемент пәрменін таңдаңыз.

 3. eDiscovery жинағының атауын теріңіз, мысалы, Бастықтың хаттары.

 4. Көздер жанында Көздерді қосу және басқару пәрменін таңдаңыз.

 5. Пайда болған диалогтық терезеде, Пошта жәшіктері астында деректер жиынтығына қосу керек тіркелгі атауларын немесе Exchange пошта жәшіктерінің электрондық пошта мекенжайларын теріңіз.

 6. Under Locations, type the URL for the content you want to use as the source. In SharePoint Server 2013, you can also type a file share address. Any content you include must be indexed by search.

 7. Сақтау түймешігін басыңыз.

 8. Сүзгі астындағы жолақта көзді тарылту үшін пайдаланғыңыз келетін кез келген кілт сөздерді теріңіз.

 9. Мазмұнды күндер ауқымы бойынша тарылту үшін Басталу күні және Аяқталу күні мәндерін енгізіңіз.

 10. Нәтижелерді құжаттың немесе тізім элементінің авторы немесе электрондық пошта хабарларын арнайы жіберушіге шектеу үшін Автор/Жіберуші жолағына аттарды немесе электрондық пошта мекенжайларын енгізіңіз.

 11. Нәтижелерді белгілі бір Exchange доменіне шектеу үшін оның атауын Домен жолағында теріңіз.

 12. Сүзгіні қолдану түймешігін басыңыз.

 13. Орнында қосуды ұстау күйін басыңыз.

 14. Дұрыс мазмұн таңдалғанын тексеру үшін Нәтижелерді алдын ала қарап алу пәрменін таңдаңыз.

 15. Сақтау түймешігін басыңыз.

Ескерту :  Мазмұнды ұстау күйіне қойғаннан кейін көрініс үшін мазмұн көздерінің тізімін көру үшін Көздер түймешігін басыңыз.

Мазмұн көздерінен ұстау күйін алып тастау

 1. Егер деректер жиынтығы әлі ашылмаған болса, eDiscovery орталығында Деректер жиынтықтары пәрменін таңдаңыз да, ұстауды жою керек деректер жиынтығын басыңыз.

 2. eDiscovery жиындары түймешігін басыңыз.

 3. Көздер тармағының астында ұстау күйі алып тасталатын көздің атын таңдаңыз. Атау орнының мекенжайы немесе Exchange пошта жәшіктерінің аттары тізімделеді.

 4. Орнында ұстауды ажырату түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

eDiscovery жинағын деректер жиынтығынан жою.

 1. Егер деректер жиынтығы әлі ашылмаған болса, eDiscovery орталығында Деректер жиынтықтары пәрменін таңдаңыз да, eDiscovery жинағын жою керек деректер жиынтығын басыңыз.

 2. eDiscovery жинағының сол жағында басып, таңдаңыз, сонда оның атауының жанында белгі пайда болады.

 3. Үш нүктені басып, Мәзірді ашу пәрменін таңдаңыз.

 4. Элементті жою пәрменін таңдаңыз.

 5. Элементті себетке жіберу керек немесе керек емес екені сұралғанда, OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ұстап тұрулар туралы қосымша ақпарат

Мазмұнның осы түрлерін көріністің бөлігі ретінде орнында ұстауға болады:

 • Құжаттар

 • Тізімдер (блогтар мен вики мазмұнды қамтиды)

 • Беттер (блогтарды және вики беттерді жариялайтын беттерді қамтиды)

 • Тапсырмалар, күнтізбе жазбалары, контактілер, электрондық пошта хабарлары және тіркемелер сияқты Exchange нысандары. Microsoft Lync сөйлесулері Microsoft Exchange бағдарламасында мұрағатталады, олар қамтылады.

 • In SharePoint Server 2013, content on file shares that have been crawled by search. eDiscovery in SharePoint Online doesn't support file shares.

When you place a hold on the content sources in an eDiscovery set, the hold status for each source is displayed in the In-Place Hold Status column in the list of content sources. The following list describes each hold status value.

 • On hold   Indicates that the entire content source is on hold. This value is displayed when the box under Filter is left blank, and In-Place Hold is enabled for the sources in the eDiscovery set. The result is that all content in the specified source is placed on hold.

 • On hold with filter   Indicates that items that meet the search criteria that's specified in the box under Filter in the content source is on hold, and In-Place Hold is enabled for the sources in the eDiscovery set. The result is that content that meets the search criteria in the specified source is placed on hold.

 • Not on hold   Indicates that the content source is not on hold.

 • Cannot hold   Indicates that the content source can't be put on hold.

 • Failed   Indicates that the request to place the content source on hold failed.

 • Processing   Indicates that the hold request is in progress. This status is displayed after you click Enable In-Place Hold and then click Save in an eDiscovery set. After a few moments, refresh the eDiscovery set page and this value is replaced with one of the previous values.

When a hold is placed on a SharePoint site, a preservation hold library is created, if one doesn't already exist. Users can still work with the content, but a copy of the content as it was at the time that you initiated the hold is preserved as users change the content. Regular users with typical permissions can't see the preservation hold library. Only users with Web application- level permissions, or users who have been granted specific permissions, can view the preservation hold library.

Пайдаланушы ұсталатын сайттағы мазмұнды өзгертуге немесе жоюға әрекет жасаса, SharePoint алдымен мазмұн ұстау қолданылғаннан бері өзгертілгенін тексереді. Бұл ұстау қолданылғаннан бері алғашқы өзгерту болса, SharePoint мазмұнды сақтауды ұстау кітапханасына көшіреді және одан кейін пайдаланушының түпнұсқа мазмұнды өзгертуіне немесе жоюына рұқсат береді.

A user will receive an error if they try to delete a library, list, or site collection that’s on hold. Users will also receive an error if they try to delete a folder that contains a file that’s on hold. If users want to delete a folder that contains one or more files that are on hold, they have to delete those files before they can delete the folder.

To store all versions of content in a site, you have to enable document versioning for the document libraries in the site. If a document is deleted from a site that’s on hold and document versioning is enabled, all versions of the deleted document will be preserved. If document versioning isn't enabled, the version of content that is current at the time that the hold was applied is the only version that is preserved. If the content is changed multiple times after the hold is applied, intermediate versions of the content are not preserved, so that storage space is used more efficiently. Most content in a site typically does not change, and content that is not changed is not copied to the preservation hold library.

eDiscovery туралы қосымша мәлімет

eDiscovery туралы қосымша ақпаратты келесі мақалалардан табуға болады:

Scenario: eDiscovery in SharePoint Server 2013 and Exchange Server 2013

SharePoint Online қызметінде eDiscovery орталығын орнату

eDiscovery процестерін жоспарлау және басқару

eDiscovery сұрауларын жасау және іске қосу

eDiscovery қызметінде іздеу және кілт сөздерді пайдалану

eDiscovery мазмұнын экспорттау және есептер жасау

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×