Үш кезеңді жұмыс үрдісін пайдалану

Үш кезеңдік жұмыс үрдісі тізім элементінің күйін үш күй (кезең) арқылы бақылайды. Үш кезеңдік жұмыс үрдісін ұйымдардан тұтынушыларды қолдау мәселелері, ықтимал сатып алушылар немесе жоба тапсырмалары сияқты мәселелердің немесе элементтердің үлкен көлемін бақылауды талап ететін бизнес процестерді басқару үшін пайдалануға болады. Мысалы, жоба тапсырмасы үшін үш күй: «Басталған жоқ», «Орындалуда» және «Аяқталған» болуы мүмкін.

Бұл мақалада:

Үш кезеңдік жұмыс үрдісі тапсырмасы қалай жұмыс істейді?

Үш кезеңдік жұмыс процесінде пайдаланылатын тізімді орнату

Үш кезеңдік жұмыс процесімен пайдаланылатын мәселелерді қадағалау тізімін жасау

Үш кезеңдік жұмыс процесімен пайдаланылатын теңшелетін тізімді жасау

Үш кезеңдік жұмыс процесімен пайдаланылатын теңшелетін тізімді теңшеу

Тізімге үш кезеңдік жұмыс процесін қосу

Элементте үш кезеңдік жұмыс процесін қолмен іске қосу

Үш кезеңдік жұмыс процесінде жұмыс процесі тапсырмасын аяқтау

Үш кезеңдік жұмыс үрдісі тапсырмасы қалай жұмыс істейді?

Үш кезеңді жұмыс үрдісі ұйымдардан мәселенің немесе элементтің күйін үш күй және күйлер арасындағы екі өту арқылы бақылауды талап ететін бизнес процестерге қолдау көрсетеді. Күйлер арасында әрбір өтуден кейін жұмыс үрдісі адамға тапсырма тағайындайды және осы адамға тапсырма туралы электрондық пошта ескертуін жібереді. Тапсырма аяқталғанда, жұмыс үрдісі элементтің күйін жаңартады және келесі күйге жылжиды. Үш кезеңді жұмыс үрдісі Мәселені бақылау тізім үлгісімен жұмыс істейді. Бірақ, оны құрамында үш немесе одан көп мәндер бар Таңдау бағаны болатындай теңшелген кез келген тізіммен бірге пайдалануға болады. Осы Таңдау бағанындағы мәндер жұмыс үрдісі бақылайтын күйлер ретінде қызмет етеді.

Тізімде бірнеше таңдау бағаны болуы мүмкін және таңдау бағанында үштен көп мәндер болуы мүмкін. Бірақ, үш кезеңді жұмыс үрдісі тек таңдау бағандарының біреуін ғана және таңдалған таңдау бағанындағы мәндердің үшеуін ғана пайдалануға теңшеуге болады. Тізімге немесе кітапханаға үш кезеңді жұмыс үрдісін қосқанда, таңдау бағанын және бағандағы үш мәнді таңдайсыз.

Үш кезеңдік жұмыс үрдісін ұйымдардан тұтынушыларды қолдау мәселелері, ықтимал сатып алушылар немесе жоба тапсырмалары сияқты мәселелердің немесе элементтердің үлкен көлемін бақылауды талап ететін бизнес процестерді басқару үшін пайдалануға болады. Мысалы, шағын оқиғаларды жоспарлау компаниясындағы қызметкерлер жоспарланатын оқиғаларға қатысты көп тапсырмаларды басқару үшін мәселені бақылау тізімін және теңшелген үш кезеңдік жұмыс үрдісін пайдалана алады. Үш кезеңдік жұмыс үрдісі оқиға-жоспарлау тапсырмаларын үш күй арқылы бақылайды: Белсенді, Қарап шығуға дайын және Аяқталды. Белгілі бір оқиғаға қатысты оқиғаны дайындау тапсырмаларының барлығы сол оқиға үшін жасалған мәселені бақылау тізіміне құрастырылады және Белсенді деп белгіленеді. Оқиға координаторы топ мүшелеріне жеке тапсырмаларды тағайындап, оқиға тапсырмасымен жұмысты бастау үшін үш кезеңдік жұмыс үрдісін іске қосады.

Жұмыс үрдісі іске қосылғанда, ол тағайындалған адам үшін тапсырма жасайды. Топ мүшесі тапсырманы алғанда, ол тапсырманы аяқтау үшін қажет жұмысты орындайды. Бұл мәселені бақылау тізімі орналасқан тізімнен немесе тораптан тыс жұмыс болуы мүмкін. Мысалы, топ мүшесі қабылдау жоспарын жасау тапсырмасын алса, ол қабылдауларды ұйымдастыру компаниясына хабарласады және жоспарды жасау үшін олармен бірге жұмыс істейді. Қабылдау жоспарының жобасы жасалғанда, топ мүшесі жұмыс үрдісі тапсырмасын аяқталған деп белгілейді. Бұл кезде жұмыс үрдісі мәселені бақылау тізіміндегі оқиға тапсырмасының күйін Белсенді дегеннен Қарап шығуға дайын дегенге өзгертіп, оқиға координаторы үшін қабылдау жоспарын сараптау деген екінші тапсырманы жасайды. Қабылдау жоспарын сараптағаннан және бекіткеннен кейін оқиға координаторы жұмыс үрдісі тапсырмасын аяқталған деп белгілейді, сөйтіп жұмыс үрдісі тапсырманың күйін Қарап шығуға дайын дегеннен Аяқталды дегенге өзгертеді.

Ескерту :  Жұмыс үрдісінің қатысушысы үш сатыдан тұратын жұмыс үрдісі тапсырмасын екі жолмен аяқтай алады. Қатысушы жұмыс үрдісінің тапсырмасын ақталды деп белгілеу үшін, оны өңдей алады немесе ол тізімдегі жұмыс үрдісінің күйін өзгерте алады (қатысушының осы тізімді өзгерту рұқсаты бар болған жағдайда ғана). Егер қатысушы тізімдегі жұмыс үрдісінің күйін қолмен жаңартатын болса, жұмыс үрдісінің тапсырмасы аяқталады. Егер қатысушы жұмыс үрдісінің тапсырмасын аяқталды деп белгілеу үшін өңдейтін болса, тізімдегі жұмыс үрдісі элементінің күйі Аяқталды деп жаңартылады.

Алдыңғы мысалдағы үш кезеңдік жұмыс үрдісіндегі әрекеттер келесі үрдісті пайдаланады:

Үш кезеңдік жұмыс процесі үлгісінің блок-схемасы

Беттің жоғарғы жағы

Үш кезеңдік жұмыс процесінде пайдаланылатын тізімді орнату

Үш кезеңдік жұмыс үрдісін пайдалана алмастан бұрын тізімді жұмыс үрдісін пайдаланатындай теңшеу қажет. Бұл тізімде жұмыс үрдісін пайдалана отырып бақылау немесе басқару жоспарланып жатқан элементтер болуы керек. Мәселені бақылау тізім үлгісі үш кезеңдік жұмыс үрдісімен бірге жұмыс істейді. Бірақ, сонымен бірге, осы жұмыс үрдістерімен бірге пайдаланылатын теңшелетін тізімді жасауға болады. Егер үш кезеңдік жұмыс үрдісімен бірге пайдаланылатын теңшелетін тізімді жасасаңыз, тізімде құрамында үш немесе одан көп таңдау мәндері бар ең кемі бір Таңдау бағаны болуын қамтамасыз ету керек. Тізіммен бірге пайдаланылатын үш кезеңдік жұмыс үрдісін теңшегенде, жұмыс үрдісі бақылайтын күй мәндері бар Таңдау бағанын көрсету керек.

Беттің жоғарғы жағы

Үш кезеңдік жұмыс процесімен пайдаланылатын мәселелерді қадағалау тізімін жасау

Әдепкі бойынша, үш кезеңдік жұмыс үрдісін Мәселені бақылау тізім үлгісінде жасалған кез келген тізіммен бірге пайдалануға болады.

 1. Тораптың әрекеті мәзірінде Тораптың бүкіл мазмұнын қарау пәрменін таңдаңыз.

 2. «Тораптың бүкіл мазмұны» бетінде Жасау пәрменін таңдаңыз.

 3. Жасау тілқатысу терезесінде Мәселені бақылау пәрменін таңдап, тізімнің атауын енгізіңіз. Тізімнің атауы міндетті.

  Ескерту :  Тізім атауы тізім бетінің жоғарғы жағында көрсетіліп, тізім бетінің веб-мекенжайының бөлігіне айналады және ол пайдаланушылар үшін тізімді тауып, оны ашуға көмектесетін шарлау элементтерінде көрсетіледі.

 4. Тізім үшін сипаттама беру немесе тізімге сілтеме жедел іске қосуда көрсетілетінін көрсету үшін (әдепкі «Иә») Қосымша параметрлер пәрменін таңдаңыз.

  • Сипаттама жолағында тізімнің пайдалану мақсатының сипаттамасын теріңіз. Сипаттама жазу міндетті емес.

  • Жедел іске қосу аймағында осы тізімге сілтеме қосу үшін, Шарлау бөліміндегі Иә түймешігін басыңыз.

 5. «Жасау» тілқатысу терезесінің төменгі жағында Жасау пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Үш кезеңдік жұмыс процесімен пайдаланылатын теңшелетін тізімді жасау

Егер үш кезеңдік жұмыс үрдісімен бірге пайдаланылатын теңшелетін тізімді жасау қажет болса, құрамында ең кемі жұмыс үрдісі бақылайтын үш күй мәндері бар ең кемі бір Таңдау бағанын қосу керек.

 1. Тораптың әрекеті мәзірінде Тораптың бүкіл мазмұнын қарау пәрменін таңдаңыз.

 2. «Тораптың бүкіл мазмұны» бетінде Жасау пәрменін таңдаңыз.

 3. «Жасау» тілқатысу терезесінде Теңшелетін тізім пәрменін таңдап, тізімнің атауын енгізіңіз. Тізімнің атауы қажет.

  Ескерту :  Тізім атауы тізім бетінің жоғарғы жағында көрсетіліп, тізім бетінің веб-мекенжайының бөлігіне айналады және ол пайдаланушылар үшін тізімді тауып, оны ашуға көмектесетін шарлау элементтерінде көрсетіледі.

 4. Тізім үшін сипаттама беру немесе тізімге сілтеме жедел іске қосуда көрсетілетінін көрсету үшін (әдепкі «Иә») Қосымша параметрлер пәрменін таңдаңыз.

 5. Сипаттама жолағында тізімнің пайдалану мақсатының сипаттамасын теріңіз. Сипаттама жазу міндетті емес.

 6. Жедел іске қосу аймағында осы тізімге сілтеме қосу үшін, Шарлау бөліміндегі Иә түймешігін таңдаңыз.

 7. «Жасау» тілқатысу терезесінің төменгі жағында Жасау пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Үш кезеңдік жұмыс процесімен пайдаланылатын теңшелетін тізімді теңшеу

 1. Теңшелетін тізімдегі таспада Тізім қойындысын нұқып, Тізімнің параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Бағандар астында Бағанды жасау пәрменін таңдаңыз.

 3. Ат және түр бөлімінде, Баған атауы астында жұмыс үрдісінің күй мәндерін көрсету үшін пайдаланылатын бағанның атауын енгізіңіз.

 4. Осы бағандағы ақпарат түрі: астында Таңдау (мәзір) пәрменін таңдаңыз.

 5. Бағанның қосымша параметрлері бөлімінде, Сипаттама астында баған үшін міндетті емес сипаттаманы енгізіңіз.

 6. Осы бағанда мазмұн болуын талап ету астында Иә параметрін таңдаңыз.

 7. Таңдау нұсқаларын енгізіңіз (әрқайсысы - жеке жолда) астындағы тізімді жолақта осы баған үшін үш немесе одан көп таңдауды енгізіңіз. Бұл мәндер жұмыс үрдісі үшін күйлерге айналады.

 8. Пайдаланылудағы таңдауларды көрсету астында Ашылмалы мәзір немесе Ажыратпа-қосқыштар параметрін таңдаңыз.

 9. Толтырылатын таңдауларға рұқсат беру астында Жоқ параметрін таңдаңыз.

 10. Осы баған үшін әдепкі мән қажет екенін немесе оны осы тізім үшін әдепкі көрініске қосу қажет екенін көрсетіңіз.

 11. Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тізімге үш кезеңдік жұмыс процесін қосу

Тізімдегі элементтерді пайдалану мүмкін болмастан бұрын тізімге үш кезеңдік жұмыс үрдісін қосу керек. Тізімге үш кезеңдік жұмыс үрдісін қосқанда, тізімдегі қай бағанда жұмыс үрдісі бақылауы керек күй мәндері бар екенін көрсету керек. Сондай-ақ, жұмыс үрдісінің әрбір кезеңінде не болатынын көрсету керек. Мысалы, тапсырма алушылар алатын электрондық пошта ескертулерінің тақырыбын және мәтінін көрсетуге болады.

Үш кезеңді жұмыс үрдісі тораптардың көптеген түрлерінде әдепкі бойынша қосылған. Бірақ, тораптар жиынының әкімшісі бұл мүмкіндікті ажырата алады. Егер үш кезеңді жұмыс үрдісі қол жетімді емес болса, тораптар жиынының әкімшісіне хабарласыңыз.

Маңызды :  Жұмыс үрдісін тізімге қосу үшін, тізімдерді реттеу рұқсаты болуы керек.

 1. Үш кезеңді жұмыс үрдісі қосылатын тізімді ашыңыз. Теңшелетін тізімдегі таспада Тізім қойындысын нұқып, Тізім параметрлері түймешігін басыңыз немесе ашып жатқан кітапханаңыздың түрі үшін параметрлерді таңдаңыз. Мысалы, құжаттар кітапханасында Құжаттар кітапханасының параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 1. Рұқсаттар және басқару астында Жұмыс үрдісінің параметрлері түймешігін басыңыз.

  Ескерту :  Егер осы тізімге, кітапханаға немесе мазмұн түріне жұмыс үрдістері бұрыннан қосылған болса, бұл қадам тікелей «Жұмыс үрдісінің параметрлерін өзгерту» бетіне апарады және «Жұмыс үрдісін қосу» бетіне өту үшін, Жұмыс үрдісін қосу параметрін таңдау керек. Егер осы тізімге, кітапханаға немесе мазмұн түріне ешбір жұмыс үрдісі қосылмаған болса, бұл қадам тікелей «Жұмыс үрдісін қосу» бетіне апарады.

 2. «Жұмыс үрдісінің параметрлерін өзгерту» бетінде тізімнің жұмыс үрдісі бұрыннан бар болса, Жұмыс үрдісін қосу пәрменін таңдаңыз.

 3. «Жұмыс үрдісін қосу» бетінің Жұмыс үрдісі бөлімінде, «Жұмыс үрдісінің үлгісін таңдау» тармағының астынан Үш кезеңді пәрменін таңдаңыз.

 4. Атауы бөлімінде жұмыс үрдісі үшін бірегей атауды енгізіңіз.

 5. Тапсырмалар тізімі бөлімінде жұмыс үрдісімен бірге пайдалану қажет тапсырмалар тізімін көрсетіңіз.

  Ескерту : 

  • Әдепкі Тапсырмалар тізімін пайдалануға немесе жаңасын жасауға болады. Егер әдепкі «Тапсырмалар» тізімін пайдалансаңыз, жұмыс үрдісінің қатысушылары «Тапсырмалар» тізімінің «Менің тапсырмаларым» көрінісін пайдалана отырып жұмыс үрдісінің тапсырмаларын оңай таба және көре алады.

  • Осы жұмыс үрдісінің тапсырмалары жалпы «Тапсырмалар» тізімнен бөлек ұстау керек құпиялы деректерді ашатын болса, жаңа тапсырмалар тізімін жасаңыз.

  • Егер ұйымда бірнеше жұмыс үрдістері болатын болса немесе жұмыс үрдістерінде көп тапсырмалар болатын болса, жаңа тапсырмалар тізімін жасаңыз. Бұл жағдайда әрбір жұмыс үрдісі үшін тапсырмалар тізімін жасауға болады.

 6. Жұрналдар тізімі бөлімінде осы жұмыс үрдісімен бірге пайдаланылатын жұрналдар тізімін таңдаңыз. Жұрналдар тізімі жұмыс үрдісінің әрбір данасында орын алатын барлық оқиғаларды көрсетеді.

  Ескерту :  Әдепкі Жұрнал тізімін пайдалануға немесе жаңасын жасауға болады. Егер ұйымыңыздың жұмыс үрдістері көп болса, әрбір жұмыс үрдісі үшін бөлек жұрналдар тізімін жасауыңыз мүмкін.

 7. Бастау параметрлері бөлімінде төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Егер жұмыс үрдісін қолмен іске қосуға рұқсат ету қажет болса, Қатысу рұқсаты бар түпнұсқалығы расталған пайдаланушыға осы жұмыс үрдісін қолмен іске қосуға рұқсат беру құсбелгісін қойыңыз. Жұмыс үрдісін іске қосу үшін қосымша рұқсаттарды талап ету қажет болса, Жұмыс үрдісін бастау үшін тізімдерді басқару рұқсаттарын сұрау құсбелгісін қойыңыз.

  • Жаңа элементтер жасалғанда жұмыс үрдісінің автоматты түрде іске қосылуы қажет болса, Жаңа элемент жасалған кезде жұмыс үрдісін іске қосу құсбелгісін қойыңыз.

 8. Келесі түймешігін басыңыз.

 9. Жұмыс үрдісі күйлері бөлімінде, «Таңдау» өрісін басу астында жұмыс үрдісіндегі күйлер үшін пайдаланылатын мәндер бар тізімнен Таңдау бағанын таңдаңыз, содан кейін жұмыс үрдісінің Бастапқы күй, Ортаңғы күй және Соңғы күй баған мәндерін таңдаңыз.

 10. Жұмыс үрдісі басталған кезде не болатынын көрсету (жұмыс үрдісіндегі бірінші тапсырманың параметрлері) және Жұмыс үрдісінің күйі ортаңғы күйге ауысқанда не болатынын көрсету (жұмыс үрдісіндегі екінші тапсырманың параметрлері) деген екі бөлімде төмендегі ақпаратты көрсетіңіз:

  Тапсырмалар туралы мәліметтер

Тапсырма сипаттамасы:

Тапсырманың сипаттамасына қосу қажет бүкіл ақпаратты енгізіңіз. Егер Тізім өрісін қосу құсбелгісін қойсаңыз, таңдалған өріс хабардың соңына қосылады. Егер Тізім элементіне сілтеме кірістіру құсбелгісін қойсаңыз, сипаттамаға тізім элементіне сілтеме қосылады.

Тапсырманы өткізу мерзімі:

Егер тапсырманың мерзімін көрсету қажет болса, Тізім өрісін қосу құсбелгісін қойып, мерзім күні үшін пайдаланылатын күн бар тізімнен күн бағанын таңдаңыз.

Тапсырманы орындаушы:

Тізімде көрсетілген адамға тапсырманы тағайындау қажет болса, Өріс тізімін қосу пәрменін таңдап, пайдалану қажет пайдаланушы мәліметтері бар тізімнен бағанды таңдаңыз. Осы жұмыс үрдісі іске қосылғанда бірінші тапсырма жұмыс үрдісі үшін осы бағанда аты көрсетілетін адамға тағайындалады.

Жұмыс үрдісінің барлық даналарындағы тапсырманы көрсетілетін кісіге тағайындау үшін, Пайдаланушы тармағын таңдап, одан кейін тапсырманы тағайындау үшін, кісінің атын теріңіз немесе таңдаңыз.

 1. Жұмыс үрдісінің қатысушылары олардың жұмыс үрдісінің тапсырмалары туралы электрондық пошта ескертулерін алуы қажет болса, Электрондық пошта хабарын жіберу құсбелгісін қойыңыз.

  Ескерту :  Жұмыс үрдісі қатысушыларының электрондық пошта ескертулерін және жұмыс үрдістері басталғаннан кейінгі тапсырмалары туралы еске салуларды алатынын тексеру үшін электрондық поштаның торап үшін қосылғанын тексеру мақсатында тораптар жиынының әкімшісіне хабарласыңыз.

  Электрондық пошта хабарларының егжей-тегжейлері

Кімге

Жұмыс үрдісі туралы электрондық пошта ескертуі жіберілуі керек адамның атын енгізіңіз. Электрондық пошта ескертуін тапсырма иесіне жіберу қажет болса, Тағайындалған тапсырманы қосу құсбелгісін қойыңыз.

Тақырып

Электрондық пошта ескертуі үшін пайдаланылатын тақырып жолын енгізіңіз. Электрондық пошта хабарының тақырыбына тапсырма тақырыбын қосу қажет болса, Тапсырмалар аттарын пайдалану құсбелгісін қойыңыз.

Негізгі мәтін

Электрондық пошта ескертуінің негізгі мәтінінде болуы керек ақпаратты енгізіңіз. Хабарға тізім элементіне сілтемені қосу қажет босла, Тізім элементіне сілтеме кірістіру құсбелгісін қойыңыз.

 1. Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Элементте үш кезеңдік жұмыс процесін қолмен іске қосу

Тізімдегі элементтерде пайдалануға қол жетімді болуы үшін үш кезеңдік жұмыс үрдісін алдымен тізімге қосу керек. Қосымша ақпарат үшін алдыңғы бөлімді қараңыз.

Үш кезеңдік жұмыс үрдісін тізімге жаңа элементтерді қосқанда автоматты түрде қосылатындай теңшеуге болады немесе оны белгілі бір пайдаланушыларға жұмыс үрдісін қолмен іске қосуға мүмкіндік беретіндей теңшеуге болады. Кейбір жұмыс үрдістері екі параметрге де мүмкіндік береді.

Тізім элементінде үш кезеңдік жұмыс үрдісін қолмен іске қосу үшін келесі қадамдарды орындаңыз. Сізде тізім үшін «Элементтерді өзгерту» рұқсаты болуы керек. Кейбір жұмыс үрдістері «Тізімдерді басқару» рұқсатын қажет етуі мүмкін.

Ескерту :  Жұмыс үрдісі қатысушыларының электрондық пошта ескертулерін және жұмыс үрдісін бастағаннан кейінгі тапсырмалары туралы еске салуларды алатынын тексеру үшін, электрондық поштаның торап үшін қосылғанын тексеру мақсатында тораптар жиынының әкімшісіне хабарласыңыз.

 1. Үш кезеңдік жұмыс үрдісін іске қосу қажет элемент бар тізімді ашыңыз.

 2. Жұмыс үрдісін іске қосу қажет элементті көрсетіп, шығатын көрсеткіні нұқыңыз, содан кейін Жұмыс үрдістері пәрменін таңдаңыз.

  Ескерту :  Тізімдегі не кітапханадағы элементтің кемінде бір байланыстырылған жұмыс үрдісі бар болғанда, Жұмыс үрдістері пәрмені қол жетімді болады.

 3. Тораптың әрекеті мәзірінде Тораптың бүкіл мазмұнын қарау пәрменін таңдаңыз.

 4. Жаңа жұмыс үрдісін іске қосу астында іске қосу қажет үш кезеңдік жұмыс үрдісінің атын таңдаңыз.

  Жұмыс үрдісі бірден іске қосылады.

Беттің жоғарғы жағы

Үш кезеңдік жұмыс процесінде жұмыс процесі тапсырмасын аяқтау

Үш кезеңдік жұмыс процесінде жұмыс процесі тапсырмасын аяқтау үшін сізде жұмыс үрдісінің тапсырмалары жазылған тапсырмалар тізімдері үшін ең кемі «Элементтерді өзгерту» рұқсаты болуы керек.

 1. Тораптың «Тапсырмалар» тізімін ашып, жұмыс үрдісінің тапсырмасын табу үшін, Көрініс мәзірінде Менің тапсырмаларым пәрменін таңдаңыз.

  Ескерту :  Егер жұмыс үрдісі әдепкі Тапсырмалар тізімін пайдаланбаса, жұмыс үрдісінің тапсырмасы Тапсырмалар тізімінде көрсетілмеуі мүмкін. Жұмыс үрдісі тапсырмасын табу үшін, жұмыс үрдісінің элементі сақталған тізімге немесе кітапханаға өтіңіз. Меңзерді орындалатын элемент атауына апарып, пайда болатын көрсеткіні басыңыз және Жұмыс үрдістері параметрін таңдаңыз. «Жұмыс үрдісінің күйі» бетіндегі Іске қосылған жұмыс үрдістері астында өзіңіз қатысушы болып табылатын жұмыс үрдісі атауын нұқыңыз. Тапсырмалар астында жұмыс үрдісі тапсырмасын табыңыз.

 2. Аяқталған деп белгілеу қажет элемент бар тізімді ашыңыз.

 3. Аяқтау қажет тапсырманың атына көрсетіп, шығатын көрсеткіні нұқып, Элементті өзгерту пәрменін таңдаңыз.

 4. Тапсырмалар тілқатысу терезесінде тапсырманы аяқтау үшін сұралған ақпаратты енгізіңіз немесе таңдаңыз, содан кейін Сақтау пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×