Үстеме сұрау арқылы кестеге жазбалар қосу

Бұл мақала үстеме сұрау жасау және іске қосу жолын түсіндіреді. Үстеме сұрауды қолданыстағы кестеге басқа қайнар көздерден деректерді пайдалану арқылы жаңа жазбалар қосу қажет болған кезде пайдалануға болады.

Бар жазбалар жинағындағы деректерді өзгерту қажет болғанда, мысалы өріс мәнін жаңарту, жаңарту сұрауын пайдалануға болады. Деректерді бөлектеуден жаңа кесте жасау немесе екі кестені жаңа бір кестеге біріктіру қажет болғанда, кесте жасау сұрауын пайдалануға болады. Жаңарту сұраулары не кесте жасау сұраулары туралы не болмаса дерекқорға жазбалар қосудың немесе бар деректерді өзгертудің басқа әдістері туралы жалпы мәліметтер алу үшін, Келесіні де көріңіз бөлімін қараңыз.

Ескерту : Үстеме сұрауын веб-шолғыштан іске қосу мүмкін емес. Үстеме сұрауын веб дерекқорынан іске қосу үшін, ең алдымен веб дерекқорды Access бағдарламасынан ашыңыз.

Бұл мақалада

Жалпы шолу

Үстеме сұрауды жасау және іске қосу

Ажыратылған күйді сұрауды құрсаулаудан тоқтату

Жалпы шолу

Үстеме сұрау бір немесе одан да көп деректер көздерінен жазбаларды таңдайды және оларды бар кестеге көшіреді.

Мысалы, жаңа ықтимал тұтынушылар кестесі бар дерекқорды алып, бар дерекқорыңызда сондай деректерді сақтайтын кестеңіз бұрыннан бар дерлік. Деректерді бір жерде сақтауды қажеттілігі туындайды, сонда оны жаңа дерекқордан бар кестеге көшіруді шешесіз. Жаңа деректерді қолмен ашуды алдын алу үшін, жазбаларды көшіру мақсатында үстеме сұрауды пайдалануға болады.

Үстеме сұрауды пайдаланудың артықшылықтары

Деректерді көшіру мақсатында сұрау арқылы төмендегіні орындауға болады:

 • Бірнеше жазбаны бір жолда қосу.    Деректерді қолмен көшірген жағдайда, әдетте бірнеше рет көшіру/қою әрекеттерін орындау қажет. Сұраудың көмегімен деректердің барлығын бірден таңдайсыз және оларды көшіресіз.

 • Көшірместен бұрын, бөлектеуді алдын ала қарап алу.    Бөлектеуді «Деректер» кестесінің көрінісінде қарап шығуға және қажет болғанда, деректерді көшірмес бұрын бөлектеуге түзетулер енгізуге болады. Бұл сұрау шарттардан немесе өрнектерден тұрып, құқық алу үшін, бірнеше әрекеттер жасау қажет болған жағдайда әсіресе қолайлы болуы мүмкін. Үстеме сұрауды болдырмауы мүмкін емес. Қате жіберген жағдайда, дерекқорды сақтық көшірмесінен қалпына келтіру не болмаса қатені қолмен не сұрауды жою арқылы түзетуіңіз қажет.

 • Бөлектеуді нақтылау үшін шартты пайдалану.    Мысалы, қалаңызда тұрып жатқан тұтынушылар жазбаларын ғана қосу керек .

 • Есептерді деректер көздерінің кейбір өрістері тағайындау кестесінде жоқ болған кезде қосу.     Мысалы, бар тұтынушы кестесінде 11 өріс бар және одан көшіру үшін жаңа кестесінде сол 11 өрістің ішінен тек 9 ғана бар дерлік. Үстеме сұрауды сәйкес келетін 9 өрістен деректерді көшіру үшін пайдаланып, ал қалған екі өрісті бос қалдыруға болады.

Үстеме сұраудың негізгі қадамдары

Үстеме сұрауды жасау үрдісі келесі негізгі қадамдарға негізделеді:

 • Іріктеуді сұрауды жасау    Көшіру үшін, деректерді іріктеуді бастадыңыз. Қажет болғанда, іріктеуді сұрауды реттеуге және оны көшіру үшін, деректердің бөлектелгенін тексерген сайын іске қосуға болады.

 • Іріктеуді сұрауды үстеме сұрауға түрлендіру.    Бөлектеу дайын болған соң, сұрау түрін Үстеу үшін өзгертесіз.

 • Үстеме сұрауындағы әр баған үшін тағайындау өрістерін таңдау.    Кейбір жағдайда, Access бағдарламасы тағайындау өрістерін автоматты түрде таңдайды. Тағайындау өрістерін реттеуге немесе оларды Access бағдарламасы таңдамаған жағдайда, таңдауға болады.

 • Жазбалар қосу мақсатында сұрауды алдын ала қарап алу және іске қосу.    Есептерді қоспас бұрын, қосылған жазбаларды алдын ала қарап алу үшін, деректер кестесінің көрінісіне ауысыңыз.

Маңызды : Үстеме сұрауды болдырмау мүмкін емес. Дерекқордың немесе тағайындау кестесінің сақтық көшірмесін жасауды ескеріңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Үстеме сұрауды жасау және іске қосу

Бұл бөлімде

1-қадам: Көшіру мақсатында жазбаларды іріктеу үшін, сұрауды жасау

2-қадам: Іріктеу сұрауды үстеме сұрауына түрлендіру

3-қадам: Тағайындау өрістерін таңдау

4-қадам: Үстеме сұрауды алдын ала қарап алу және іске қосу

1-қадам: Көшіру мақсатында жазбаларды іріктеу үшін, сұрауды жасау

 1. Көшіру үшін, жазбалары бар дерекқорды ашыңыз.

 2. Жасау қойындысын нұқып, Макрос және код тобынан Сұрау құрастырушы параметрін таңдаңыз.

  Ескерту : Веб-дерекқорда жұмыс істегенде, Макрос және код тобындағы Клиент нысандары тармағын, одан кейін Сұрау құрастырушы параметрін таңдаңыз.

  Сұраулар құрастырушысы ашылып, Кестені көрсету тілқатысу терезесі пайда болады.

 3. Кестелерді немесе жазбалары бар сұрауларды көшіру үшін екі рет нұқып, одан кейін Жабу пәрменін таңдаңыз.

  Сұраулар құрастырушысында кестелер не сұраулар бір немесе бірнеше терезе түрінде пайда болады. Әр терезе кестедегі не сұраудағы өрістерді тізімдейді. Бұл суретте сұраулар құрастырушысындағы әдепкі кесте көрсетілген.

  Сұрау құрастырушысындағы кесте

  1. Сұраулар құрастырушысында көрсетілген активтер кестесі

  2. Сұраулар құрастырушысының торы

 4. Әр өрісті қосу үшін екі рет нұқыңыз. Таңдалған өрістер сұраулар құрастырушысы торындағы Өріс жолында пайда болады.

  Қор көзі кестесіндегі өрістердің деректер түрлері тағайындау кестесіндегі өрістердің деректер түрлерімен сыйысымды болуы қажет. Мәтін өрістері көптеген басқа өрістермен сыйысымды болады. Сан өрістері тек басқа сан өрістерімен сыйысымды. Мысалы, сандарды мәтін өрісіне қосуға болады, бірақ мәтінді сан өрісіне қосу мүмкін емес.

  Сондай-ақ, өрнекті өріс ретінде пайдалануға болады — мысалы, =Date() бүгінгі күнді автоматты түрде көрсетуу үшін — және өрнектерді кесте немесе сұрау өрістерімен бірге құрастырушы торында таңдалған деректерді теңшеу үшін пайдалануға болады. Мысалы, тағайындау кестесінде төрт саны бар жылды сақтайтын өрісі және негізгі кестесінде тұрақты күн-ай/уақыт өрісі бар болса, тек жылды таңдау үшін, қор көзі өрісімен бірге DatePart функциясын пайдалануға болады.

  Кестедегі барлық өрістерді тез қосу үшін, кесте өрістері тізімінің жоғарғы жағындағы жұлдызшаны (*) екі рет нұқыңыз. Бұл суретте барлық өрістері қосылған құрастырушы торы көрсетілген.

  Сұрау барлық кестелі өрістерімен қосылды

 5. Таңдау бойынша, бір немесе одан да көп шартты құрастырушы торындағы Criteria жолына енгізуге болады. Төмендегі кестеде кейбір шарт мысалдары көрсетіледі және олардың сұрауға тигізетін әсері түсіндіріледі.

Шарттар

Әсер

> 234

234 таңбалардан үлкен барлық сандарды көрсетеді. 234 таңбасынан кем сандарды табу үшін, < 234 қолданыңыз.

>= «Каллахан»

Каллаханнан басталып, алфавиттің соңына дейін кездесетін жазбалардың барлығын көрсетеді.

#2/2/2007# және #12/1/2007# аралығында

2007 жылғы 2 ақпан мен 2007 жылғы 1 желтоқсан аралығындағы күн-айларды көрсетеді. Дерекқор ANSI-92 қойылмалы таңбаларды пайдаланатын жағдайда, нөмір таңбасының орнына дәйекше (') таңбаларын пайдаланыңыз. Мысалы: '02.02.2007' және '01.12.2007' аралығы.

«Германия» емес

Өрістегі нақты мазмұны «Германия» сөзіне тең емес барлық жазбаларды табады. Шарт таңбалары бар жазбаларды «Германия» сөзіне қосымша ретінде шығарады, мысалы, «Германия (eвро)» немесе «Еуропа (Германия)».

«T*» емес

T басталатындардан басқа барлық жазбаларды табады. Дерекқор ANSI-92 қойылмалы таңбалар жинағын пайдаланатын жағдайда, (%) пайыз таңбасын (*) жұлдызша таңбасының орнына пайдаланыңыз.

«*т» емес

"т" әрпімен аяқталмайтын жазбалардың барлығын табады. Дерекқор ANSI-92 қойылмалы таңбалар жинағын қолданатын жағдайда, жұлдызшаның орнына пайыз таңбасын пайдаланыңыз.

(Канада, ҰБ) ішінде

Тізімнен Канада немесе ҰБ сөздері бар жазбаларды табады.

«[A-Д]*» сияқты

Мәтін жолағынан А мен Д арасындағы әріптерден басталатын жазбалардың барлығын табады. Дерекқор ANSI-92 қойылмалы таңба жинағын қолданатын жағдайда, жұлдызшаның орнына пайыз таңбасын пайдаланыңыз.

«*ар*» сияқты

«ар» әріптерінің тізбегі бар барлық жазбаларды табады. Дерекқор ANSI-92 қойылмалы таңба жинағын қолданатын жағдайда, жұлдызшаның орнына пайыз таңбасын пайдаланыңыз.

«Мұрат Оралбайев?» сияқты

«Мұрат» сөзінен басталатын және 5-әріптік екінші қатары бар, оның ішіндегі алғашқы 4 әрпі «Орал», ал соңғы әрпі белгісіз (сұрақ белгісімен көрсетілген) жазбалардың барлығын табады. Дерекқор ANSI-92 қойылмалы таңбалар жинағын қолданатын жағдайда, сұрақ белгісінің орнына астыңғы сызық (_) белгісін пайдаланыңыз.

#2/2/2007#

2007 жылғы 2 ақпанға қатысты жазбалардың барлығын табады. Дерекқор ANSI-92 қойылмалы таңбалар жинағын қолданатын жағдайда, күн-айды (#) нөмір белгісінің орнына тырнақшаға алыңыз. Мысалы: «02.02.2007».

< Date() - 30

30 күннен асқан барлық күндерді көрсетеді.

Date()

Бүгінгі күні бар барлық жазбаларды көрсетеді.

Date() және DateAdd("M", 3, Date()) аралығында

Бүгінгі күн мен бүгінгі күннен бастап, үш ай арасындағы барлық жазбаларды көрсетеді.

Нөлге тең

Нөл мәні бар (бос немесе анықталмаған) барлық жазбаларды көрсетеді.

Нөл емес

Мәні бар барлық жазбаларды көрсетеді.

""

Бос жолы бар барлық жазбаларды көрсетеді. Мәнді тиісті өріске қосу қажет болғанда, бос жолдарды қолданасыз, бірақ қай мән екенін білмейсіз. Мысалы, өріс факс нөмірін талап етеді, бірақ кейбір тұтынушылардың факс машинасы болмауы мүмкін. Мұндай жағдайда, нөмірдің орнына екі қос тырнақшаны ("") арасына бос орын қалдырмай енгізіңіз.

 1. Құрастырушы қойындысын нұқып, Нәтижелер тобынан Іске қосу пәрменін таңдаңыз.

 2. Көшіру үшін, сұраудың жазбаларды көрсетінін тексеріңіз. Сұраудан қосымша өрістерді қосу немесе жою қажет болса, Құрастырушы көрінісіне қайтып, алдыңғы қадамда сипатталғандай өрістерді қосыңыз немесе қажеті жоқ өрістерді таңдап, оларды сұраудан жою үшін, DELETE пернесін басыңыз.

2-қадам: Іріктеуді сұрауды үстеме сұрауға түрлендіру

 1. Басты қойындысындағы Көрініс тобынан Көрініс, одан кейін Құрастырушы көрінісі параметрлерін таңдаңыз.

 2. Көрініс қойындысындағы Сұрау түрі тобынан Үстеме тармағын таңдаңыз.

  Үстеу тілқатысу терезесі шығады.

 3. Одан кейін ағымдық дерекқордағы кестеге немесе басқа дерекқордағы кестеге жазбалар қосудың керектігін көрсетесіз.

  Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Үстеу тілқатысу терезесінен Ағымдағы дерекқор тармағын таңдап, тағайындау кестесін Кесте атауы тізімді өрісінен таңдаңыз да, Жарайды түймешігін басыңыз.

   -немесе-

  • Үстеу тілқатысу терезесінен Басқа дерекқор тармағын таңдаңыз.

  • Файл атауы жолағына тағайындау дерекқорының орналасу орны мен атауын енгізіңіз.

  • Кесте атауы тізімді өрісіне тағайындау кестесінің атауын енгізіп, одан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

3-қадам: Тағайындау өрістерін таңдау

Тағайындау өрістерін таңдау жолы 1-қадам бойынша іріктеуді сұрауды жасаған жолына байланысты болады.

Егер...

Access...

Қор көзі кестесінен немесе сұраудан барлық өрістер қосылған

Барлық өрістерді тағайындау кестесіндегі құрастырушы торының Жазбаларды кестеге қосу жолына қосады

Жеке өрістер сұрауға қосылған немесе өрнектер пайдаланылған және қор көзі және тағайындау кестелеріндегі өріс атаулары сәйкес келеді

Сәйкес келетін тағайындау өрістерін сұраудағы Жазбаларды кестеге қосу жолына автоматты түрде қосады

Жеке өрістер қосылған немесе өрнектер пайдаланылған және қор көзі және тағайындау кестелеріндегі кез келген өріс атауы сәйкес келмейді

Сәйкес келетін өрістерді қосады және сәйкес келмейтін өрістерді бос қалдырады

Access бағдарламасы өрістерді бос қалдыратын жағдайда, Жазбаларды кестеге қосу жолындағы ұяшықты таңдап, одан кейін тағайындау өрісін таңдаңыз.

Бұл суретте Жазбаларды кестеге қосу жолынан ұяшықты және тағайындау өрісін таңдау жолы көрсетіледі.

Қосу жолындағы ашылмалы тізім

Ескерту : Тағайындау өрісті бос қалдырған жағдайда, сұрау сол өріске деректерді қоспайды.

4-қадам: үстеме сұрауды алдын ала қарап алу және іске қосу

 1. Өзгертулерді алдын ала қарап алу үшін, Деректер кестесінің көрінісіне ауысыңыз.

  Кеңес : Көріністерге жылдам ауысу үшін, сұраудың үстіңгі жағындағы қойындыны тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін қажетті көріністі таңдаңыз.

 2. Құрастырушы көрінісіне қайтып, одан кейін жазбаларды қосу үшін, Іске қосу Түймешік суреті таңдаңыз.

  Маңызды : Үстеме сұрауының нәтижелерін болдырмау мүмкін емес.

Беттің жоғарғы жағы

Ажыратылған күйді сұрауды құрсаулаудан тоқтату

Үстеме сұрауды іске қосу әрекетін орындағанда, еш нәрсе пайда болмаса, Access күй тақтасынан мынадай хабардың бар екенін тексеріңіз.

Бұл әрекет немесе оқиға ажыратылған күй тарапынан бұғатталған.

Ажыратылған күйді сұрауды құрсаулаудан тоқтату үшін, дерекқор мазмұнын іске қосуыңыз керек. Сұрауды іске қосу үшін, хабар тақтасындағы Мазмұнды қосу түймешігін пайдаланыңыз.

Ескерту : Үстеме сұрауды қосқан кезде, олармен бірге басқа барлық дерекқор мазмұндары да қосылады.

Access бағдарламасының қауіпсіздігі туралы қосымша мәлімет алу үшін, Access 2010 бағдарламасындағы қауіпсіздігіне кіріспе мақаласын қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×