Құрылымдық деректерді және XML негізіндегі құжаттар мен пішіндерді көрсету үшін, XML қарап шығу құралының веб-бөлігін пайдалану

Мазмұн көрсетілмес бұрын, Extensible Markup Language (XML) пішінін көрсету үшін және Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) пішінін XML пішініне қолдану үшін, XML пішінін қарау құралының веб-бөлігін пайдалануыңызға болады.

Маңызды :  XML веб-бөлігінде көрсетілген мазмұн HTML ПІШІНІ элементін қамти алмайды. HTML ПІШІНІ элементін пайдалану қажет болса, Беттерді қараудың веб-бөлігін немесе Пішіннің веб-бөлігін пайдалануды қарастырыңыз.

Бұл мақалада:

Веб-бөлікті пайдалануға болатын жолдар

Веб-бөлікке мазмұнды қосу жолдары

Өңделген және байланыстырылған XML мазмұнынын біріктіру

Веб-бөлікті бетке қосу

Веб-бөлік сипаттарын өңдеу

Веб-бөліктің реттелетін сипаттарын конфигурациялау

Веб-бөліктің жалпы сипаттарын конфигурациялау

Веб-бөлікті пайдалануға болатын жолдар

XML веб-бөлігін келесілерді көрсету үшін пайдалануға болады:

 • Дерекқор кестелеріндегі немесе сұраулардағы құрылымды деректер.

 • XML негізіндегі құжаттар.

 • Апталық күй туралы есептері немесе саяхат шығынының есептері сияқты құрылымдалған және құрылымдалмаған деректерді біріктіретін XML пішіндері.

Беттің жоғары бөлігі

Веб-бөлікке мазмұнды қосу жолдары

XML пішінін қарау құралының веб-бөлігіне мазмұнды қосудың екі жолы бар:

 • XML және XSL өңдегіштері    Осы өңдегіштері XML және XSLT бастапқы кодтарын енгізу немесе өзгерту үшін пайдалануға болады. XML және XSL бастапқы өңдегіштері - XML және XSLT синтаксисіне қатысты білім жиынтығы бар пайдаланушыларға арналған кәдімгі мәтін өңдегіштері.

 • XML және XSL сілтемелері    XML және XSLT өңдеу орнына, XML және XSLT бастапқы кодын қамтитын мәтіндік файлға гиперсілтеме енгізуге болады. Пайдалануға болатын екі жарамды гиперсілтеме протоколдары келесідей:

  • Гиперсілтеме орын ауыстыру протоколы (http://)

  • Қауіпсіз байланысу протоколы (SSL) шифрлауын (https://) пайдаланатын гипермәтін жіберу протоколы

   Абсолютті URL немесе салыстырмалы URL мекенжайын пайдалануға болады. Алайда, файл жолын пайдалану мүмкін емес.

Беттің жоғары бөлігі

Өңделген және байланыстырылған XML мазмұнын біріктіру

Басты және қосымша ақпаратты қамтамасыз ету үшін өңделген және байланыстырылған XML мазмұнын біріктіруге болады. Мысалы, байланыстырылған XML мазмұны немесе басты ақпарат қолжетімсіз болған жағдайда қате туралы хабарды өңделген XML мазмұнындағы қосымша ақпарат ретінде қамтамасыз етуге болады. Өңделген және байланыстырылған XML мазмұнын қамтамасыз еткен кезде, байланыстырылған XML мазмұны әрқашан бірінші пайдаланылады. Егер байланыстырылған XML мазмұнына қатынасу мүмкін болмаса, өңделген XML мазмұны пайдаланылады.

Ескерту :  Өңделген және байланыстырылған XSL мазмұнын осы әдіс арқылы біріктіруге қолдау көрсетілмейді.

Беттің жоғары бөлігі

Веб-бөлікті бетке қосу

Бетті өңдеу үшін сізде кемінде әдепкі <Торап атауы> торапқа арналған SharePoint тобының мүшелеріне қосылу үшін берілген рұқсаттар алуыңыз қажет.

 • Беттегі таспа ішінде Бет қойыншасын, содан кейін Өңдеу түймешігін басыңыз.

  Өңдеу қойындысының өңдеу пәрмені

  Ескерту :  Егер Өңдеу пәрмені өшірілген болса, бетті өңдеу үшін рұқсаттарыңыз болмауы мүмкін. Әкімшіге хабарласыңыз.

 • Веб-бөлік қосылатын бетті, одан кейін Кірістіру қойыншасын таңдап, Веб-бөлік түймешігін басыңыз.

  «Веб-бөлік» пәрмені

 • Санаттар тармағының астында, Тізімдер және кітапханалар сияқты санатты, содан кейін Хабарландырулар сияқты бетке қосу қажет Веб-бөлікті таңдаңыз және Қосу түймешігін басыңыз.

  Веб-бөлік таңдау құралы

  Веб-бөлікті таңдағанда, Веб-бөлік туралы бөлімде Веб-бөлік туралы ақпарат көрсетіледі.

 • Бетті өңдеп болған соң, Бет қойыншасын, содан кейін Сақтау түймешігін басыңыз.

Ескерту :  XML пішінін қарау құралының веб-бөлігі Мазмұн мәліметі санатында орналасқан.

XML қарап шығу құралының веб-бөлігі бетке, орналастыру үшін таңдалған орынға қосылады.

Беттің жоғары бөлігі

Веб-бөлік сипаттарын өңдеу

 1. Веб-бөліктің сипаттарын өңдеу үшін, Веб-бөлікті көрсетіңіз және төмен көрсеткісін басыңыз.
  Веб-бөлікті көрсету

 2. Веб-бөлікті өңдеу түймешігін басыңыз.
  «Веб-бөлікті өңдеу» пәрменін таңдау

Веб-бөлік сипаттары құралдар тақтасында көрсетіледі.

Беттің жоғары бөлігі

Веб-бөліктің реттелетін сипаттарын конфигурациялау

Келесіде XML веб-бөлігі үшін бірегей болып табылатын сипаттар берілген:

Сипат

Сипаттама

XML Өңдегіші

XML бастапқы кодын кәдімгі мәтін өңдегішіне енгізу үшін пайдаланыңыз. Осы өңдегішті пайдалану үшін XML синтаксисі туралы білім жиынтығы қажет.

XML сілтемесі

XML бастапқы көзін қамтитын мәтіндік файлға гиперсілтемені енгізу үшін пайдаланыңыз. Пайдалануға болатын екі жарамды гиперсілтеме протоколдары:

 • Гиперсілтеме орын ауыстыру протоколы (http://)

 • Қауіпсіз байланысу протоколы (SSL) шифрлауын (https://) пайдаланатын гипермәтін жіберу протоколы

Абсолютті URL немесе салыстырмалы URL мекенжайын пайдалануға болады. Алайда, файл жолын пайдалану мүмкін емес.

XSL өңдегіші

XSLT бастапқы кодын кәдімгі мәтін өңдегішіне енгізу үшін пайдаланыңыз. Осы өңдегішті пайдалану үшін XSLT синтаксисі туралы білім жиынтығы қажет.

XSL сілтемесі

XSLT бастапқы кодын қамтитын мәтіндік файлға гиперсілтемені енгізу үшін пайдаланыңыз. Пайдалануға болатын екі жарамды гиперсілтеме протоколдары:

 • Гиперсілтеме орын ауыстыру протоколы (http://)

 • Қауіпсіз байланысу протоколы (SSL) шифрлауын (https://) пайдаланатын гипермәтін жіберу протоколы

Абсолютті URL немесе салыстырмалы URL мекенжайын пайдалануға болады. Алайда, файл жолын пайдалану мүмкін емес.

Беттің жоғары бөлігі

Веб-бөліктің жалпы сипаттарын конфигурациялау

Веб-бөліктер түр, орналасу, қосымша, Ajax параметрлері және әр түрлі сипаттамаларын бақылайтын сипаттардың жалпы жиынтығын ортақ пайдаланады. Веб-бөлік сипаттарын құралдар тақтасында өзгертуге болады.

Ескерту :  Құралдар аумағында көретін жалпы веб бөлік сипаттары біренше себеп бойынша осы бөлімде құжатталғаннан басқаша болуы мүмкін:

 • Тапсырмалар аумағындағы Қосымша бөлімін көру үшін сізде тиісті рұқсат болуы керек.

 • Белгілі бір веб бөлік үшін веб бөлік жасақтаушысы осы жалпы сипаттардың біреуін немесе бірнешеуін көрсетпеуді таңдаған болуы мүмкін немесе төменде тапсырмалар аумағының Сыртқы түр, Орналасу және Қосымша бөлімдерінде тізілмеген қосымша сипаттарды жасауды және көрсетуді таңдаған болуы мүмкін.

 • Кейбір рұқсат пен сипат параметрлері веб-бөлік сипаттарын өшіруі немесе жасыруы мүмкін.

Сыртқы көрініс

Сипат

Сипаттама

Тақырып

Веб-бөліктің терезе тақырыбында пайда болатын веб-бөліктің тақырыбын көрсетеді.

Биіктігі

Веб-бөліктің биіктігін көрсетеді.

Ені

Веб-бөліктің енін көрсетеді.

Хром күйі

Пайдаланушы бетті ашқанда бетте бүкіл веб-бөлік көрсетілетін-көрсетілмейтінін анықтайды. Әдепкі бойынша, хром күйі Қалыпты күйіне орнатылады және бүкіл веб-бөлік пайда болады. Күй Қайырылған күйіне орнатылғанда тек терезе тақырыбы пайда болады.

Хром түрі

Веб-бөлік жақтауының терезе тақырыбының және жиегінің көрсетілгенін немесе көрсетілмегенін көрсетеді.

Орналасу

Сипат

Сипаттама

Жасырын

Пайдаланушы бетті ашқан кезде веб-бөліктің көрінетіндігін немесе көрінбейтіндігін көрсетеді. Ұяшыққа белгі қойылса, веб-бөлік бетті әзірлегенде және тақырыпқа (Жасырын) суффиксі тіркелгенде ғана көрінеді.

Веб-бөлік байланысы арқылы басқа Веб-бөлікке деректерді қамтамасыз ету үшін пайдалану керек болса, бірақ Веб-бөлікті көрсету қажет болмаса, Веб-бөлікті жасыруға болады.

Бағыт

Веб бөлік мазмұнындағы мәтіннің бағытын көрсетеді. Мысалы, араб — оңнан солға жазу тілі; ағылшын және басқа еуропалық тілдердің көпшілігі — солдан оңға жазу тілдері. Бұл параметр кейбір веб бөлік түрлері үшін қол жетімді болмауы мүмкін.

Аумақ

Веб-бөлік орналасқан беттегі аймақты көрсетеді.

Ескерту :  Аумақты өзгерту үшін рұқсатыңыз болмаған кезде, беттегі аумақтар тізімді жолақта тізімделмейді.

Аймақ индексі

Аймақта бірнеше веб бөлік болғанда, аймақтағы веб бөліктің орнын көрсетеді.

Ретті көрсету үшін мәтін ұясында оң бүтін санды теріңіз.

Егер аймақтағы веб бөліктердің реті жоғарыдан төменге қарай болса, 1 мәні веб бөлік аймақтың жоғарғы жағында көрсетілетінін білдіреді. Егер аймақтағы веб бөліктердің реті солдан оңға қарай болса, 1 мәні веб бөлік аймақтың сол жағында көрсетілетінін білдіреді.

Мысалы, реті жоғарыдан төменгі қарай бос аймаққа веб бөлікті қосқанда, аймақ индексі 0 болады. Аймақтың төменгі жағына екінші веб бөлікті қосқанда, оның аймақ индексі 1 болады. Екінші веб бөлікті аймақтың жоғарғы жағына жылжыту үшін 0 санын теріңіз, содан кейін бірінші веб бөлік үшін 1 санын теріңіз.

Ескерту :  Аймақтағы әр веб бөлікте бір мәнді аймақ индексі мәні болуы керек. Сондықтан, ағымдағы веб бөлік үшін аймақ индексі мәнін өзгерту сонымен бірге аймақтағы басқа веб бөліктер үшін аймақ индексі мәнін өзгертеді.

Қосымша

Сипат

Сипаттама

Барынша кішірейтуге рұқсат беру

Веб бөлікті қайыруға болатын-болмайтынын көрсетеді.

Жабуға рұқсат беру

Веб-бөліктің беттен жоюға болатындығын немесе болмайтындығын көрсетеді.

Жасыруға рұқсат беру

Веб бөлікті жасыруға болатын-болмайтынын көрсетеді.

Аймақты өзгертуге рұқсат ету

Веб бөлікті басқа аймаққа жылжытуға болатын-болмайтынын көрсетеді.

Байланыстарға рұқсат ету

Веб бөліктің басқа веб бөліктермен байланыстарға қатыса алатын-алмайтынын көрсетеді.

Жеке көріністе өңдеуге рұқсат ету

Веб бөлік сипаттарын жеке көріністе өзгертуге болатын-болмайтынын көрсетеді.

Экспорттау режимі

Осы веб бөлік үшін экспорттауға рұқсат етілген деректер деңгейін көрсетеді. Конфигурацияға байланысты бұл параметр қол жетімді болмауы мүмкін.

Тақырыптың URL мекенжайы

Веб бөлік туралы қосымша ақпаратты қамтитын файлдың URL мекенжайын көрсетеді. Файл веб бөлік тақырыбын басқанда бөлек терезеде көрсетіледі.

Сипаттама

Тінтуір көрсеткішін веб-бөлік тақырыбына немесе веб-бөлік белгішесіне апарғанда көрсетілетін қалқыма хабарды көрсетеді. Бұл сипаттың мәні құралдар тақтасының Веб-бөліктерді табу мәзіріндегі Іздеу пәрменін пайдаланып отырып веб-бөліктерді іздегенде пайдаланылады.

Анықтаманың URL мекенжайы

Веб бөлік туралы анықтама ақпаратын қамтитын файлдың орнын көрсетеді. Анықтама ақпараты веб бөлік мәзірінде Анықтама пәрменін таңдағанда бөлек шолғыш терезесінде көрсетіледі.

Анықтама режимі

Шолғыштың веб бөлік үшін анықтама мазмұнын қалай көрсететінін көрсетеді.

Келесілердің бірін таңдаңыз:

Модальды Браузерде осы мүмкіндік болса, бөлек браузер терезесін ашады. Пайдаланушы Веб бетке оралу алдында терезені жабу қажет.

Модальді емес Браузерде осы мүмкіндік болса, бөлек браузер терезесін ашады. Пайдаланушы Веб-бетке оралу алдында терезені жабуы керек емес. Бұл — әдепкі мән.

Шарлау Веб-бетті ағымдағы браузер терезесінде ашады.

Ескерту : Реттелетін Microsoft ASP.NET веб-бөліктері бұл сипатты қолдағанымен, әдепкі SharePoint анықтамасының тақырыптары тек бөлек браузер терезесінде ғана ашылады.

Каталог белгішесі суретінің URL мекенжайы

Веб бөліктер тізімінде веб бөлік белгішесі ретінде пайдаланылатын суретті қамтитын файлдың орнын көрсетеді. Сурет өлшемі 16 х 16 пиксел болуы керек.

Тақырып белгішесі суретінің URL мекенжайы

Веб-бөліктің тақырып терезесінде пайдаланылатын сурет бар файлдың орнын көрсетеді. Суреттің өлшемі 16х16 пиксел болуы керек.

Импорттау қатесі туралы хабар

Веб-бөлікті импорттау кезінде қате пайда болғанда шығатын хабарды көрсетеді.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×