Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағын таныстыру

Microsoft Office InfoPath 2007 ішінде сіз InfoPath немесе веб шолғышы арқылы ашылатын пішін үлгісін жасақтай аласыз. Егер пішін үлгісі шолғыш арқылы ашылса, онда ол шолғышпен үйлесімді пішін үлгісі деп аталады. Сонымен бірге сіз Office InfoPath 2007 басқа InfoPath 2003 пішінінде жұмыс істейтін пішін үлгілерін жасақтай аласыз немесе Microsoft Office Word немесе басқа бағдарламаларда жасалған пішіндерді Office InfoPath 2007 пішін үлгілеріне түрлендіре аласыз.

Сіз бұл нәрселерді орындағаныңызда, дегенмен, сізге сыйымдылық мәселелері немесе басқа да қателер кездесуі мүмкін. Мысалы, белгілі бір InfoPath мүмкіндіктері шолғышпен үйлесімді пішін үлгілерінде болмайды және жариялау үдірісінде қателерге алып келуі мүмкін. Сондай-ақ, кейбір Office InfoPath 2007 мүмкіндіктері InfoPath 2003 пішін үлгілерінде істемейді, ал кейбір Word мүмкіндіктері InfoPath бағдарламасында болмайды және InfoPath пішіні Word пішінін сырттан алғанда алып тасталады.

Пішін үлгіңіздегі осындай қателерді анықтаудың ең жылдам жолы Жасақтаманы тексергіш тапсырмалар тақтасы арқылы жүзеге асады. Содан кейін пішін үлгіңізді жарияламай тұрып, қателерді түзете аласыз.

Осы мақалада

Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағы

Қателер мен хабарлар: айырмашылығы неде?

InfoPath ақаулықтарды тексеретін жағдайлар

Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағы

Пішін үлгісінің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексерудің ең жақсы жолы - ықтимал ақаулықтарды қарап шығу үшін Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағын пайдалану.

Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағы төмендегілерді іске асыруға мүмкіндік береді:

  • Пішін үлгісінде болуы мүмкін сыйысымдылық ақаулықтарын табу. Кейбір жағдайда, InfoPath автоматты түрде ақаулықты жойып, бұл туралы сізге ескертеді. Басқа жағдайларда ақаулықты қолдан жоюға тура келеді. Мысалы, шолғышпен сыйысымды пішін үлгісін сәтті жариялау үшін қолдау көрсетілмейтін басқару элементін жоюға немесе оны басқа басқару элементімен ауыстыруға тура келуі мүмкін. Егер шолғышпен сыйысымды пішін үлгісін басып шығаратын болсаңыз, Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағында серверге қатысты ақпараттың көрсетілуін таңдауға болады.

  • Пішін үлгісіне арналған сыйысымдылық параметрін өзгерту. Мысалы, тек компьютерінде InfoPath орнатылған пайдаланушылар ғана сіздің пішін үлгіңізге негізделген пішіндерді бейнебетке шығарып, оларды толтыра алады делік. Егер сіз пішін үлгісінің Веб шолғышта да жұмыс істеуін қаласаңыз, Жасақтама тексергіші тапсырмалар аймағында Сыйысымдылық параметрлерін өзгерту тармағын таңдап, InfoPath-only пішін үлгісінің орнына шолғышпен сыйысымды пішін үлгісін құру параметрлеріне қатынауыңызға болады. Пішін үлгісіне арналған сыйысымдылық параметрі өзгерген кезде, Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағындағы қателер мен хабарлар соған сәйкес жаңартылады.

Жасақтама тексеруші тапсырмалар аймағының бір бөлегі

1. Тапсырмалар аймағының үстіңгі жағындағы мәтін қазір пішін үлгісі Office InfoPath 2007 нұсқасымен және InfoPath Forms Services нұсқасы жегілген сервермен сыйысымды екенін көрсетеді. Егер осы параметрді өзгерткіңіз келсе, Сыйысымдылық параметрлерін өзгерту сілтемесін шертіңіз.

2. Шолғышпен сыйысымды пішін үлгісінде қолдау көрсетілмейтін басқару элементтері болғандықтан, тапсырмалар аймағында қателер пайда болады. Осы шолғышпен сыйысымды пішін үлгісін сәтті жариялау үшін осы басқару элементтерін жою керек.

InfoPath төмендегілер іске асырылған кезде пайда болған ақаулықтарды автоматты түрде тексереді:

  • Пішін үлгісін ашу

  • Пішін үлгісіне арналған сыйысымдылық параметрін өзгерту

  • Пішін үлгісін сақтау немесе жариялау

  • Microsoft Office Word құжатын InfoPath бағдарламасына импорттау

Сіз Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағындағы қателер және хабарлар тізімін тапсырмалар аймағындағы Жаңарту батырмасын басу арқылы жаңарта аласыз. Бұл әрекет пішін үлгісіндегі ақаулықтарды жөндегеннен кейін тізімнен элементтерді жойғыңыз келген кезде пайдалы болады.

Ескерту : Жаңарту түймешігін нұқығаннан Word құжатын InfoPath бағдарламасына сырттан алу нәтижесінде шығатын хабарламаларды жаңартпайды. Егер сіздің импорттау хабарламаларын Жасақтаманы тексеру тапсырмалар тақтасынан жойғыңыз келсе, сізге Ресурс файлдары тілқатысу терезесіндегі (Құралдар мәзірі) ашу керек, содан кейін ImportErrors.xml деп аталатын файлды өшіріңіз. Сіз Word құжатын InfoPath бағдарламасына сырттан алғаныңызда, осы файл автоматты түрде жасалады. ImportErrors.xml файлын жойғаныңыздан кейін, импорттау хабарламаларын үнемі жойып отыру үшін Жасақтаманы тексеру тапсырмалар тақтасындағы Жаңарту түймешігін нұқыңыз. ImportErrors.xml файлы дұрыс жұмыс ңстеуі үшін пішін үлгісіне қажет етілмейді. Іс жүзінде, қауіпсіздік үшін пішін үлгіңізді жариялардың алдында осы файлды жою жақсы тәжірибе болып табылады.

Беттің жоғарғы жағы

Қателер мен хабарлар: айырмашылығы неде?

Пішін үлгісін құрастыру кезінде хабарлар да, қателер де кездесуі мүмкін. Көп жағдайларда пішін үлгіңізді сәтті жариялау үшін қателерді түзетуіңіз керек. Хабарларға жауап беру міндетті емес.

Төмендегі кесте Жасақтаманы тексеру тапсырмалар тақтасында қателер мен хабарлар арасындағы айырмашылықты көрсетеді.

Белгіше

Түрі

Сипаттама

Белгіше суреті

Қате

Пішін үлгісі дұрыс жұмыс істемейді. Пішін үлгісін жарияламай тұрып, сізге қателерді түзету керек.

Белгіше суреті

Хабар

Пішін үлгісі күткендегідей жұмыс істемеуі мүмкін. Хабарлар қателерге қарағанда аз. Пішін үлгісін жарияламай тұрып, сізге хабарларды жіберу-жібермеуін таңдау керек.

Беттің жоғарғы жағы

InfoPath ақаулықтарды тексеретін жағдайлар

Төмендегі кестеде Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағында пайда болуы мүмкін болған ақаулық түрлері және осы ақаулықтар пішін үлгісінде көбінесе қашан пайда болатыны суреттеледі.

Ақаулық түрі

Сипаттама

Шолғыш сыйысымдылығы

Веб шолғышта бейнеленіп, толтырылуға арналған Office InfoPath 2007 пішін үлгісі шолғышпен сыйысымды пішін үлгісі деп аталады. Шолғышпен сыйысымдылық ақаулықтары әдетте жүйелі InfoPath-only пішін үлгісін шолғышпен сыйысымды пішін үлгісіне ауыстырған кезде пайда болады. Мысалы, пайдаланушылар сақтандыру талабы пішінін InfoPath бағдарламасында толтыратын еді делік, ал қазір сіз олардың пішінді шолғыш ішінде толтырыла алуын қалайсыз. Мұндай жағдайда пішін үлгісіне арналған сыйысымдылық параметрін өзгерту керек. Бұл өзгерісті енгізу кейбір кезде Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағында қателер мен хабарлардың пайда болуына себеп болады. Мысалы, егер бастапқы пішін үлгісінде пайдаланушы рөлдері қамтылған болса, сыйысымдылық параметрі өзгертілгеннен кейін Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағында қате пайда болғанын көресіз, себебі, пайдаланушы рөлдеріне шолғышпен сыйысымды пішін үлгісінде қолдау көрсетілмейді.

Ескерту : Егер Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағында Серверді тексеру құсбелгі көзін таңдасаңыз, InfoPath анықтайтын қателер мен хабарларға қоса, сіз InfoPath Forms Services нұсқасын жегетін сервер тудыратын қателер мен хабарларды да көре аласыз. Олар Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағында Шолғыш сыйысымдылығы (Серверде тексерілген) тақырыбы астында пайда болады.

Шолғышты оңтайландыру

Шолғышты оңтайланыдаруға байланысты ақаулықтар егер Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағындағы Серверде тексеру құсбелгісі қойылған жағдайда пайда болуы мүмкін. Оңтайландыруға байланысты қателер мен хабарларды сервер шығарады, және олар сізге шолғыш ішінде пішін өнімділігін жақсартуға арналған шешімдерді қабылдауға көмектеседі.

Алдыңғы нұсқалармен сыйысымдылық

Office InfoPath 2007 пішін үлгілері InfoPath 2003 бағдарламасында да жұмыс істейді және олар алдыңғы нұсқалармен сыйысымды пішін үлгілері деп аталады. Алдыңғы нұсқалармен сыйысымдылыққа байланысты ақаулықтар сіз InfoPath 2003 бағдпарламасында жұмыс істемейтін басқару элементін немесе мүмкіндік пішін үлгісіне қосқан кезде пайда болады. Көптеген Office InfoPath 2007 пішін үлгілерінің InfoPath 2003 бағдарламасымен сыйысымды болуы қажет емес. Сондықтан Office InfoPath 2007 алдыңғы нұсқалармен сыйысымдылық қателері мен хабарларын Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағында автоматты түрде жасырады.

Алдыңғы нұсқалармен сыйысымдылық қателері мен хабарларын әдепкі бойынша тек InfoPath 2003 пішін үлгісін Office InfoPath 2007 құрастырушы тәртібінде ашқан кезде немесе Сақтап қою әлде Сақтау тілқатысу терезесінің Файл түрі тізіміндегі InfoPath 2003 пішін үлгісі тармағын таңдаған кезде көресіз. Басқа барлық жағдайларда алдыңғы нұсқалармен сыйысымдылық қателері мен хабарларын Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағында көру үшін Пішін параметрлері тілқатысу терезесінде (Сыйысымдылықсанаты) InfoPath 2003 бағдарламасымен сыйысымдылық туралы есепхатты көрсету құсбелгісін қою керек.

Импорттау

Импорттау ақаулықтары пішінді Microsoft Office Word сияқты басқа бағдарламалардан импорттаған кезде және InfoPath өзі қолдамайтын мүмкіндіктерді импорттауға әрекет жасаған кездерде пайда болуы мүмкін. Кейбір жағдайда, InfoPath сыйысымсыз мүмкіндікті жояды немесе оны толтырғыш кескінімен ауыстырады. Мысалы, InfoPath бетбелгілерге немесе қимылданған мәтін әсерлеріне қолдау көрсетпейді, сондықтан бұл мүмкіндіктер соңғы пішін үлгісінен жойылады. Басқа жағдайларда мүмкіндікке ішінара қолдау көрсетілуі мүмкін. Мысалы, Word құжатын импорттаған кезде, барлық еренсілтемелер түрлендіріледі, бірақ егер еренсілтеме HTTP, HTTPS, FILE, FTP немесе MAILTO тілдесу тәсілінен басқа тілдесу тәсілін пайдаланса, пайдаланушы бұл сілтемені шерткен кезде ол жұмыс істемейді.

Ескерту : Microsoft Office Excel жұмыс парақтарын InfoPath пішін үлгілеріне түрлендіру үшін Импорттау шеберін пайдалануға болады. Алайда, Excel жұмыс парақтарын импорттауға байланысты ақаулықтар, Word құжатын импорттағанда пайда болатын ақаулықтар сияқты, Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағында пайда болмайды.

Дербес сыйысымдылық

Дербес күйдегі ақаулықтар, егер пішін үлгісі дербес күйде пайдалануға болатындай етіп қойылған жағдайда пайда болуы мүмкін. Пішін үлгісінің жасақтамасының қандай болуынаа қарай, кейбір ерекше жағдайларды қоспағанда, дербес пайдаланушылар әлі де болса сұраулардан дерекқорларға және басқа деректер көздеріне келетін деректерге қатынай алады. Ол ерекше жағдайлар Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағында ескерілген қойылған.

Үлгі бөлігі

Егер сіздің пішін үлгіңізде үлгі бөлігіболса және үлгі бөлігінің жаңарақ нұсқасын Басқару элементтері тапсырмалар аймағына қосқан болсаңыз, Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағы үлгі бөлігі үшін жаңарту бар екенін ескертеді.

Деректерді байластыру

байланыстыру ақаулықтары пішін үлгісіндегі басқару элементі мен деректер көзіндегі оған сәйкес өріс немесе топ арасындағы қатынас қандай да бір түрде бұзылған жағадйда пайда болады. Егер байластыру ақаулықтары айтарлықтай күрделі болып, басқару элементінің пайдаланушы пішінінде қате жұмыс істеуіне себеп болса, ол ақаулықтар Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағында пайда болады. Егер байластыру ақаулықтары аса күрделі болмаса, Құрастырушы тексергіші тапсырмалар аймағында қате де, хабар да пайда болмайды. Дегенмен, пішін үлгісінің басқару элементінің жоғарғы оң бұрышында көк немесе қызыл түсті белгіше пайда болғанын көресіз. Бұл ақаулық туралы толығырақ мәлімет алу үшін басқару элементін тінтуірдің оң жақ батырмасымен шертіңіз де, мәтінмәндік мәзірінде Қосымша мәлімет тармағын таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×