Құжатты Word бағдарламасында сақтау

Жұмысты сақтау үшін Сақтау және Басқаша сақтау пәрмендерін пайдаланып, Microsoft Word бағдарламасы құжаттарды сақтауға қолданатын параметрлерді реттеуге болады.

Мысалы, құжатты өзіңіз ғана пайдаланатын болсаңыз және құжат Microsoft Word бағдарламасының бұрынғы нұсқасында ашылмайтын болса, Сақтау пәрменін пайдалансаңыз болады.

Құжатты Microsoft Word 2010 немесе Microsoft Office Word 2007 нұсқасынан басқа бағдарламалық құралды пайдаланатын адамдармен ортақ пайдаланатын болсаңыз немесе оны басқа компьютерде ашатын болсаңыз, құжат сақталатын әдісті және орынды таңдауыңыз қажет.

Ескерту :  Әдетте, құжаттарды арнайы орында немесе пішімде сақтасаңыз, параметрлерді реттей аласыз және сол параметрлер Word бағдарламасының әдепкі параметрлері болып орнатылады.

Маңызды :  Құжатты басқа оқушылармен ортақ пайдаланатын болсаңыз, құжатты сақтамас бұрын Файл қойындысын басып, Ортақ пайдалануға дайындау тармағының жанындағы Қателерді іздеу түймешігін басыңыз да, Құжатты тексеру түймешігін басыңыз. Құжатты тексеру параметрі құжаттың құпиялылығын, қауіпсіздігін және түпнұсқалығын жақсартатын пәрмендермен қамтамасыз етеді.

Не істегіңіз келеді?

Құжатты бірінші рет сақтау

Бұрыннан бар құжатты жаңа құжат ретінде сақтау (Басқаша сақтау)

Құжатты ықшам дискіде сақтау

Құжатты USB жад құрылғысында сақтау

Құжатты қашықтан кіруге болатын орында сақтау

Құжатты желі қалтасында сақтау

Құжатты веб-серверде сақтау

Құжатты Word бағдарламасының бұрынғы нұсқасында ашылатындай етіп сақтау

Құжатты басқа файл пішімдерінде сақтау

Құжатты PDF немесе XPS файлы ретінде сақтау

Құжатты веб-бет ретінде сақтау

Құжатты OpenDocument мәтіні пішімінде сақтау

Құжаттарды сақтауға арналған параметрлерді реттеу

Құжатты бірінші рет сақтау

 1. Жылдам кіру тақтасы бөліміндегі Сақтау Түймешік суреті немесе CTRL+S пернелер тіркесімін басыңыз.

 2. Құжат атауын енгізіп, Сақтау түймешігін басыңыз.

  Word құжатты әдепкі орында сақтайды. Құжатты басқа орында сақтау үшін компьютер Windows 7 жүйесінде жұмыс істейтін болса, қалталар тізіиміндегі, ал Windows Vista жүйесінде жұмыс істейтін болса, Таңдаулы сілтемелер тізіміндегі немесе компьютер Microsoft Windows XP жүйесінде жұмыс істейтін болса, Сақтау орны тізіміндегі басқа қалтаны таңдаңыз. Word құжатты сақтайтын әдепкі орынды өзгерту қажет болса, құжаттарды сақтау параметрлерін реттеңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Бұрыннан бар құжатты жаңа құжат ретінде сақтау (Басқаша сақтау)

Құжатты түпнұсқа құжаттың үстіне сақтаудың алдын алу керек болса, түпнұсқа құжатты ашқан кезде жаңа файл жасау үшін Басқаша сақтау пәрменін пайдаланыңыз.

 1. Жаңа файл ретінде сақталатын құжатты ашыңыз.

 2. Файл қойындысын басыңыз.

 3. Басқаша сақтау пәрменін басыңыз.

 4. Құжат атауын енгізіп, Сақтау түймешігін басыңыз.

  Word құжатты әдепкі орында сақтайды.

  Құжатты басқа орында сақтау үшін Басқаша сақтау диалогтық терезесінің Сақтау орны тізіміндегі басқа орынды басыңыз. Word құжатты сақтайтын әдепкі орынды өзгерту қажет болса, құжаттарды сақтау параметрлерін реттеңіз.

Кеңес :  Бір құжатты басқа құжаттардың негізі ретінде пайдалану үшін оны үлгілер сақталатын орында сақтаңыз. Басқаша сақтау диалогтық терезесіндегі Үлгілер (компьютер Windows Vista жүйесінде жұмыс істейтін болса) немесе Сенімді үлгілер (Windows XP) түймешігін басып, кейін Сақтау түймешігін басыңыз. Жаңа құжат жасау қажет болған кезде Жаңа құжат диалогтық терезесіндегі Бар құжаттан жаңа құжат жасау түймешігін екі рет басыңыз.

Ескерту :  Бір құжатты басқа құжаттардың негізі ретінде пайдаланудың басқа жолы - оны үлгі ретінде сақтау.

Беттің жоғарғы жағы

Құжатты ықшам дискіде сақтау

 1. Құжатты оңай табуға болатын қалтаға сақтау үшін Сақтау немесе Басқаша сақтау пәрменін пайдаланыңыз.

 2. Ықшам дискіні жазу құралына бос, жазылатын ықшам дискі салыңыз. Төмендегілердің бірін пайдаланыңыз:

  • Жазылатын ықшам дискі (CD-R)

  • Қайта жазылатын ықшам дискі (CD-RW)

   Қайта жазуға болатын ықшам дискілермен деректерді көшіріп, ықшам дискідегі деректерді бірнеше рет өшіруге болады.

 3. Бастау түймешегін басып, компьютердің операциялық жүйесіне байланысты келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Windows 7

  1. «Компьютер» түймешігін басыңыз.

  2. Қалталар тізімінде диск енгізгілерінің тізімін үлкейту үшін «Компьютер» тармағының жанындағы көрсеткіні басыңыз.

  3. Ықшам дискіге көшірілетін файлдарды немесе қалталарды басып, қалталар тізіміндегі ықшам диск жазу енгізгісіне апарыңыз.

   Ескерту :  Бірнеше файлды таңдау үшін қажетті файлдарды басқан кезде CTRL пернесін басып тұрыңыз.

  4. Қолданылатын ықшам дискінің пішіміне байланысты «Диск жазу» диалогтық терезесіндегі «USB флэш-жады секілді» немесе «Ықшам диск/DVD ойнатқышымен» түймешігін басыңыз. Бұл туралы анықтама қажет болса, «Қайсысын таңдау керек?» түймешігін басыңыз.

  5. «Диск атауы» жолағына ықшам диск атауын енгізіп, «Келесі» түймешігін басыңыз.

  6. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

  Windows Vista

  1. Компьютер түймешігін басыңыз.

  2. Қалталар тізімін үлкейту үшін Қалталар түймешігін басып, диск енгізгілерінің тізімін үлкейту үшін Компьютер тармағының жанындағы көрсеткіні басыңыз.

  3. Ықшам дискіге көшірілетін файлдарды немесе қалталарды басып, қалталар тізіміндегі ықшам диск жазу енгізгісіне апарыңыз.

   Ескерту :  Бірнеше файлды таңдау үшін қажетті файлдарды басқан кезде CTRL пернесін басып тұрыңыз.

  4. Қолданылатын ықшам дискінің пішіміне байланысты Диск жазу диалогтық терезесіндегі LFS жүйесі немесе Mastered түймешігін басыңыз. Бұл туралы анықтама қажет болса, Ықшам диск DVD дискісінің қайсысын таңдау керек? түймешігін басыңыз.

  5. Диск атауы жолағына ықшам диск атауын енгізіп, Келесі түймешігін басыңыз.

  6. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

  Windows XP

  1. Менің компьютерім түймешігін басыңыз.

  2. Көрініс мәзіріндегі Жетектеуші тақтасын көрсетіп, Қалталар түймешігін басыңыз.

  3. Ықшам дискіге көшірілетін файлдарды немесе қалталарды басып, қалталар тізіміндегі ықшам диск жазу енгізгісіне апарыңыз.

   Ескерту :  Бірнеше файлды таңдау үшін қажетті файлдарды басқан кезде CTRL пернесін басып тұрыңыз.

  4. Ықшам диск жазу енгізісін екі рет басыңыз. Windows XP файлдар ықшам дискке көшірілмес бұрын орналасатын уақытша орынды көрсетеді. Ықшам дискіге көшірілетін файлдар мен қалталар Файлдар ықшам дискке жазылуға дайын бөлімінде екендігін тексеріңіз.

  5. Ықшам диск жазу тапсырмалары тармағындағы Бұл файлдарды ықшам дискке жазу түймешігін басыңыз. Windows ықшам диск жазу шеберін іске қосады. Шебердегі нұсқауларды орындаңыз.

Ескерту : 

 • Ықшам дискке жазуға болатын өлшемнен көп файлдарды жазбаңыз. Әр ықшам дискінің сыйымдылығын көру үшін ықшам дискінің қорабын қараңыз. Ықшам диск сыйымдылығынан үлкен файлдарды DVD (DVD-R немесе DVD+R) немесе қайта жазуға болатын DVD (DVD-RW немесе DVD+RW) дискісіне көшіруге болады. Алайда, Windows XP DVD дискісіне көшіруді қолдамайды, сондықтан DVD дискісін жазатын бағдарламалық құралды пайдалануыңыз керек.

 • Ықшам диск жазу кезінде жасалатын уақытша файлдарды сақтау үшін қатты дискте бос орын жеткілікті екендігін тексеріңіз. Windows стандартты ықшам диск үшін қолжетімді бос орынның 700 мегабайтқа (Мбайт) дейін орнын алады. Windows сыйымдылығы үлкен ықшам диск үшін қолжетімді бос орынның 1 гигабайтқа (Гбайт) дейін орнын алады.

 • Файлдарды немесе қалталарды ықшам дискке көшіргеннен кейін олардың көшірілгендігін тексеру үшін ықшам дискті көре аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Құжатты USB жад құрылғысында сақтау

 1. Жад құрылғысын USB портына салыңыз.

 2. Файл қойындысын басыңыз.

 3. Басқаша сақтау пәрменін басыңыз.

 4. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Windows 7

  1. Компьютер түймешігін басыңыз.

  2. Алмалы тасушылары бар құрылғылар тармағындағы USB жад құрылғысын екі рет басыңыз.

  Windows Vista

  1. Компьютер түймешігін басыңыз.

  2. Алмалы тасушылары бар құрылғылар тармағындағы USB жад құрылғысын екі рет басыңыз.

  Windows XP

  1. Менің компьютерім түймешігін басыңыз.

  2. USB жад құрылғысын екі рет басыңыз.

 5. Файл атауы жолағына құжат атауын енгізіңіз.

 6. Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Құжатты қашықтан кіруге болатын орында сақтау

Құжатты желі қалтасында немесе веб-серверде сақтауға болады.

Құжатты желі қалтасында сақтау

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Басқаша сақтау пәрменін басыңыз.

 3. Желі қалтасын анықтаңыз.

 4. Желі қалтасы компьютердегі орындар тізімінде көрсетілсе, Компьютер түймешігін басыңыз (компьютер Windows 7 немесе Windows Vista жүйесінде жұмыс істейтін болса) немесе Менің компьютерім түймешігін басыңыз (компьютер Windows XP жүйесінде жұмыс істейтін болса), кейін қалта атауын басыңыз.

  Ескерту : Желі қалтасын компьютерге қосу арқылы оған оңай кіре аласыз. Қалта бұрын қосылмаған болса, Басқаша сақтау диалогтық терезесіндегі Құралдар түймешігін басып, Желілік диск қосу түймешігін басыңыз да, Желілік диск қосу диалогтық терезесіндегі нұсқауларды орындаңыз.

 5. Ортақ желі қалтасының атауы мен орнын білсеңіз, оны Файл атауы жолағына екі кері қиғаш сызықтан бастап теріңіз де, ENTER пернесін басыңыз.

 6. Құжат атауын енгізіп, Сақтау түймешігін басыңыз.

Құжатты веб-серверде сақтау

Windows 7

Құжатты SharePoint кітапханасына сақтайтын болсаңыз, келесі әрекетті орындаңыз:

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Сақтау және жіберу түймешігін басып, SharePoint кітапханасына сақтау түймешігін басыңыз.

 3. Сақталатын SharePoint орнын тауып, Басқаша сақтау түймешігін басыңыз.

 4. «Басқаша сақтау» диалогтық терезесіндегі Сақтау түймешігін басыңыз.

Құжатты OneDrive қызметіне сақтайтын болсаңыз, келесі әрекетті орындаңыз:

 1. Файл қойындысын басып, содан соң Сақтау және жіберу түймешігін басыңыз.

 2. Вебке сақтау түймешігін басыңыз.

 3. Кіру түймешігін басып, Windows Live идентификаторы мен құпия сөзді енгізіп, OK түймешігін басыңыз.

  Егер Hotmail, Messenger немесе Xbox Live қызметтерін пайдалансаңыз, сізде Windows Live идентификаторы бұрыннан бар. Егер сізде болмаса, жаңа Windows Live идентификаторын жасау үшін OneDrive қызметіне тіркелу түймешігін басыңыз.

 4. OneDrive қызметіндегі қалтаны таңдап, Басқаша сақтау түймешігін басыңыз.

 5. Файл атын енгізіп,Сақтау түймешігін басыңыз.

  Құжат енді OneDrive қызметінде сақталды. OneDrive қызметінде адамдарға қалталарыңыздың контенттерін көруге және оларды өңдеуге рұқсаттар бере аласыз. Құжатты ортақ пайдалану қажет болғанда, қалтаманың сілтемесін жібересіз.

Windows Vista

Құжатты Windows SharePoint Services 3.0 сайтындағы құжаттар кітапханасына сақтайтын болсаңыз, келесі әрекетті орындаңыз:

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Басқаша сақтау пәрменін басыңыз.

 3. Веб-серверді анықтаңыз.

 4. Файл атауы жолағына сайттың URL мекенжайын енгізіп, ENTER пернесін басыңыз.

 5. Құжаттар кітапханасының атауын екі рет басыңыз.

 6. Құжат атауын енгізіп, Сақтау түймешігін басыңыз.

Құжатты MSN веб-сайтында сақтайтын болсаңыз, келесі әрекетті орындаңыз:

 1. Файл атауы жолағына MSN сайтының URL мекенжайын енгізіп, ENTER пернесін басыңыз.

 2. Сайтқа кіру үшін пайдаланушы аты мен құпия сөзді енгізіңіз.

Құжатты бұрын конфигурацияланған Файлды тасымалдау протоколы (FTP) орнында сақтайтын болсаңыз, келесі әрекетті орындаңыз:

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Басқаша сақтау пәрменін басыңыз.

 3. Басқаша сақтау диалогтық терезесіндегі Қалталар тізімін үлкейтіп, Компьютер түймешігін басыңыз.

 4. Желі орны тізіміндегі FTP орнын екі рет басыңыз.

  Ескерту :  FTP - веб-сервердегі файлдарды ашу және оларды сақтау жолы. Сервер атауы мен кіру деректерін білсеңіз, Компьютер түймешігін тінтуірдің оң жағымен басып, Басқаша сақтау диалогтық терезесіндегі Желі орнын қосу түймешігін басу арқылы серверді желі орындарына қоса аласыз.

Windows XP

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Басқаша сақтау пәрменін басыңыз.

 3. Веб-серверді анықтаңыз.

  • Құжатты Windows SharePoint Services 3.0 сайтындағы құжаттар кітапханасына сақтайтын болсаңыз, Файл атауы жолағына сайттың URL мекенжайын енгізіп, ENTER пернесін басыңыз. Құжаттар кітапханасының атауын екі рет басыңыз.

  • Құжатты MSN желісіндегі веб-сайтта сақтайтын болсаңыз, Желілік орталар түймешігін басып, MSN желісіндегі веб-сайттарым түймешігін екі рет басыңыз. Қажет болса, құпия сөзді енгізіп, сайттың атауын екі рет басыңыз.

  • Құжатты бұрын конфигурацияланған Файлды тасымалдау протоколы (FTP) орнында сақтайтын болсаңыз, Сақтау орны тізіміндегі FTP орындары тармағын таңдап, FTP орнын екі рет басыңыз.

   Ескерту :  FTP - веб-сервердегі файлдарды ашу және оларды сақтау жолы. Сервер атауы мен кіру деректерін білсеңіз, Басқаша сақтау диалогтық терезесіндегі FTP орындарын қосу/өзгерту түймешігін басу арқылы серверді FTP орындарына қоса аласыз.

 4. Құжат атауын енгізіп, Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Құжатты Word бағдарламасының бұрынғы нұсқасында ашылатындай етіп сақтау

Құжатты әдепкі .docx файл пішімінде сақтасаңыз, Microsoft Word 2003, Word 2002 және Word 2000 пайдаланушылары құжатты ашу үшін Word, Excel және PowerPoint 2007 файл пішімдеріне арналған Microsoft Office үйлесімділік жиынтығын орнатуы керек. Сонымен қатар, құжатты Word бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында тікелей ашуға болатын пішімде сақтауға болады , бірақ Word 2010 жаңа мүмкіндіктеріне қатысты пішім мен орналасу бұрынғы нұсқаларда қолжетімді болмауы мүмкін. Word бағдарламасының бұрынғы нұсқаларындағы қолжетімді мүмкіндіктер туралы қосымша ақпарат алу үшін Word бағдарламасының бұрынғы нұсқалары арқылы пайдаланылатын құжатты жасау бөлімін қараңыз.

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Басқаша сақтау пәрменін басыңыз.

 3. Файл атауы жолағына құжат атауын енізіп, Сақтау түймешігін басыңыз

 4. Файл түрі тізіміндегі Word 97-2003 құжаты түймешігін басыңыз. Бұл файл пішімін .doc пішіміне өзгертеді.

 5. Құжат атауын енгізіп, Сақтау түймешігін басыңыз.

Ескерту :  Құжатты Word 97-2003 пішімінде жиі сақтайтын болсаңыз, Құжаттарды алдыңғы файл пішімінде әдепкіше сақтау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Құжатты басқа файл пішімдерінде сақтау

Құжатты басқалар үшін жасайтын болсаңыз, құжатты оқуға болатын, бірақ өңдеуге болмайтын немесе оқуға да, өңдеуге де болатындай ете аласыз. Құжатты оқуға болатын, бірақ өңдеуге болмайтындай ету қажет болса, құжатты PDF немесе XPS файлы ретінде не веб-бет ретінде сақтаңыз. Құжатын оқуға және өңдеуге болатындай, бірақ .docx немесе .doc пішімдерінен басқа файл пішімінде қажет болса, қарапайым мәтін (.txt), RTF пішіміндегі мәтін (.rtf), OpenDocument мәтіні (.odt) және Microsoft жұмыстары(.wps) секілді пішімдерді пайдалаа аласыз.

PDF және XPS     PDF және XPS - адамдар көп қолданылатын көруге арналған бағдарламалық құралда оқи алатын пішімдер. Бұл пішімдер құжаттағы бет орналасуын сақтайды.

Веб-беттер     Веб-беттер веб-браузерде көрсетіледі. Бұл пішім құжаттағы бет орналасуын сақтамайды. Кейбіреулер браузер терезесінің өлшемін өзгертетіндіктен, құжаттың орналасуы да өзгереді. Құжатты қарапайым веб-бет (HTML пішімі) немесе бір файлды веб-бет (MHTML пішімі) ретінде сақтай аласыз. HTML пішімімен кез келген қолданылатын файлдар (мысалы, суреттер) құжатқа қатысты жеке қалтада сақталады. MHTML пішімімен барлық қолданылатын файлдар құжатпен бірге бір файлда сақталады. MHTML пішімі Microsoft Internet Explorer 4.0 бағдарламасында қолданылады.

Ескерту :  Құжатты мәтінді өңдеуге арналған бірнеше бағдарламамен ашуға болатын басқа пішімдерде сақтауға болады. Бұл пішімдердің арасында қарапайым мәтін (.txt), RTFпішіміндегі мәтін (.rtf), OpenDocument мәтіні (.odt) және Microsoft жұмыстары (.wps) бар. Алайда, Office Word 2007 немесе кейінгі нұсқадағы құжатты осы пішімдерде сақтасаңыз, құжат пішім, орналасуы немесе басқа да мүмкіндіктер дұрыс сақталмайды. Құжаттағы осы аспектілердің жойылуы маңызды болмаса ғана бұл пішімдерді пайдаланыңыз. Бұл пішімдерді Басқаша сақтау диалогтық терезесіндегі Файл түрі тізімінен таңдауға болады.

Құжатты PDF немесе XPS файлы ретінде сақтау

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Басқаша сақтау пәрменін басыңыз.

 3. Файл атау жолағында файл үшін атау теріңіз.

 4. Файл түрі тізіміндегі PDF немесе XPS құжатыпараметрін таңдаңыз.

 5. Құжат тек онлайн режимінде көруге арналған болса, Оңтайландыру тармағының жанындағы Ең кіші өлшем (Интернетте жариялау) түймешігін басу арқылы файл өлшемін қысуға болады.

 6. Құжаттың бөлігін ғана сақтау, түзету белгілерін немесе құжат сипаттарын қосу, құжаттағы тақырыптардың немесе бетбелгілердің гиперсілтемелерін автоматты түрде жасау қажет болса, Параметрлер түймешігін басып, қолданылатын параметрлерді басыңыз.

 7. Сақтау түймешігін басыңыз.

Құжатты веб-бет ретінде сақтау

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Басқаша сақтау пәрменін басыңыз.

 3. Құжатты веб-серверде жариялайтын болсаңыз, сервер атауын шолып, оны басыңыз (оны екі рет баспаңыз).

 4. Файл атау жолағында файл үшін атау теріңіз.

 5. Файл түрі жолағындағы Веб-бет немесе Бір файлды веб-бет түймешігін басыңыз.

  Ескерту :  Құжатты веб-бет (HTML пішімі) ретінде сақтап, кейін оны жылжыту немесе электрондық хабар тіркемесі ретінде жіберу қажет болса, барлық қолданылатын файлдар орналасқан қалтаны қосуды ұмытпауыңыз керек. Бұл қалтаның атауы құжаттың атауымен бірдей. Құжатты бір файлды веб-бет файлы ретінде сақтайтын болсаңыз, барлық ақпарат құжатта қамтылады.

 6. Сақтау түймешігін басыңыз.

Құжатты OpenDocument мәтіні пішімінде сақтау

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Басқаша сақтау пәрменін басыңыз.

 3. Файл атау жолағында файл үшін атау теріңіз.

 4. Файл түрі жолағындағы OpenDocument мәтіні түймешігін басыңыз.

  Ескерту :  Файлдың нұсқасын Word құжаты ретінде қалдыру қажет болса, Word бағдарламасын жаппас бұрын оны Word құжаты ретінде (мысалы, .docx пішімінде) сақтап алуыңыз керек.

 5. Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Құжаттарды сақтауға арналған параметрлерді реттеу

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Анықтама астындағы Параметрлер пәрменін таңдаңыз.

 3. Сақтау түймешігін басыңыз.

 4. Файлдарды келесі пішімде сақтау жолағындағы қолданылатын файл пішімін басыңыз.

 5. Әдепкі файл орны жолағының жанындағы Шолу түймешігін басып, файлдар сақталатын қалтаны басыңыз.

  Ескерту :  Бұл параметрлер Word бағдарламасын іске қосқан кезде Ашу, Сақтау немесе Басқаша сақтау пәрменін пайдаланатын әдепкі мүмкіндікті басқарады. Құжатты сақтаған кезде бұл параметрлерді Ашу, Сақтау немесе Басқаша сақтау диалогтық терезесінде басқа орынды не пішімді көрсету арқылы өзгерте аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×