Құжатты браузерде және Word бағдарламасында пайдалану арасындағы айырмашылықтар

Microsoft корпорациясы Word Online веб-браузерде құжатыңызға негізгі өңдеулер мен пішімдеу өзгерістерін жасауға мүмкіндік береді. Қосымша мүмкіндіктер үшін Word Online жүйесінің Word бағдарламасында ашу түймешігін басыңыз. Құжатыңызды Word бағдарламасында сақтаған кезде, ол Word Online бағдарламасында ашылған кездегі веб-сайтында сақталады.

Құжатыңызды Word Online жүйесі ішінде ашқан кезде, ол Word жұмыс үстеліндегі бағдарламада ашылатын құжатпен бірдей, бірақ кейбір мүмкіндіктері екі ортада әртүрлі жұмыс істейді.

Ескерту :  Егер SharePoint 2010 бағдарламасы бар Word Web App бағдарламасын пайдаланып жатсаңыз Құжатты браузерде немесе Word бағдарламасында пайдаланудың айырмашылықтары бөлімінің мына нұсқасын қараңыз.

Осы мақалада

Word Online қызметінде қолданылатын файл пішімдері

Көрсету үшін және басып шығару үшін қолдау көрсетілетін мүмкіндіктер

Браузер пен жұмыс үстелі арасында ерекшеленетін мүмкіндіктер

Ашу және сақтау

Өңдеу және пішімдеу

Сараптау

Нысандар

Word Online қызметінде қолданылатын файл пішімдері

Word Online құжаттарды келесі пішімдерде ашады:

  • Word құжаты (.docx)

  • Word үлгісі (.docx)

  • Макростар қолдайтын Word құжаты (.docm) не Макростар қолдайтын Word үлгісі (.docm)
    Құжат ашылғанымен макрос жұмыс істемейді.

  • Word 97-2003 құжаты (.doc) немесе Word 97-2003 үлгісі (.dot)
    Word Online құжаттарды келесі пішімерде бейнелейді, бірақ құжатты браузерде өңдеу үшін Word Online құжаттың жаңа көшірмесін .docx не .dotx пішімінде сақтайды. Word Online жүйесі құжаттарды .doc немесе .dot пішімдерінде сақтай алмайды.

  • OpenDocument мәтіні (.odt)

  • PDF (Portable Document Format)

Word Online басқа файл пішімдеріндегі құжаттарда аша алмайды. Мысалы, мына пішімдерге қолдау көрсетілмейді: Rich Text Format (RTF), Hypertext Markup Language (HTML) және Multipurpose Internet Mail Extensions HTML (MHTML).

Беттің жоғарғы жағы

Көрсету үшін және басып шығару үшін қолдау көрсетілетін мүмкіндіктер

Word Online жүйесі ішінде құжатты көріп не басып шығарған кезде, құжат Word жұмыс үстелі бағдарламасының бетті белгілеу көрінісіндегідей бейнеленеді. Word Online жүйесі құжаттарды басып шығару үшін PDF пішіміндегі файлдарды оқуды пайдаланады (қолдау алатын PDF пішіміндегі файлдардың тізімінқараңыз). Егер Word мүмкіндіктерін (реттелген беттің жақтау аралары сияқты) басып шығару үшін қаласаңыз, Word бағдарламасында ашу пәрменін басыңыз да, Word жұмыс үстелі бағдарламасында басып шығарыңыз.

Құжатты қарау барысында, кейбір мүмкіндіктер Word жұмыс үстелінің бағдарламасына қарағанда браузерде басқаша жұмыс істейді. Word Online жүйесі ішінде қол жетімді емес мүмкіндіктерді пайдалану үшін Word бағдарламасында ашу түймешігін басыңыз.

Бұл мүмкіндік

Word Online ішінде келесідей жұмыс істейді

Бетті белгілеу көрінісі

Оқу көрінісінде, Word Online жүйесі құжатты «бетті белгілеу көрінісіндегідей» бейнелейді. Word жұмыс үстеліндегі басқа көріністер (Outline, Draft, Web Layout, and Full Screen Reading) Word Online жүйесінде қол жетімді емес. Сондай-ақ, «шарлау аумағы», жанынан қарау және бөлінген терезелер Word Online жүйесі ішінде қол жетімді емес.

Ережелер мен тор сызықтары

Word Online жүйесі сызғыштар мен тор сызықтарын көрсетпейді.

Беттің жоғарғы жағы

Браузер пен жұмыс үстелі арасында ерекшеленетін мүмкіндіктер

Құжатты Word Online жүйесі ішінде өңдеген кезде, мәтінді өңдеп пішімдеу үшін құжат өңдеу көрінісінде ұсынылады. Өңдеу көрінісі жақтау жолағы не бет үзілімі, мұқаба беттер не колонтитулдар сияқты бет пішімдеуін көрсетпейді. Сондай-ақ, нысандардың көп түрлері толтырғыштар ретінде бейнеленеді.

Келесі кестелер құжаттарыңызға сәйкес болатын Word Online жүйесі мүмкіндіктерді қалай қолдайтынын сипаттайды. Word Online жүйесі ішіндегі мүмкіндіктерден басқа қол жетімді мүмкіндіктерді пайдалану үшін Word бағдарламасында ашу түймешігін басыңыз.

Ашу және сақтау

Бұл мүмкіндік

Word Online ішінде келесідей жұмыс істейді

Деректерге кіру құқықтарын басқару (IRM)

Деректерге кіру құқықтарын басқару қызметімен қорғалған Outlook Web App тіркелгілері мен SharePoint кітапханаларындағы құжаттарды Word Online жүйесі өңдеуге емес, оқуға арналған күйде ашады. IRM қорғанысын Word Online ішіндегі құжаттарға қосу мүмкін емес.

Құпия сөзбен қорғау

Word Online жүйесі құпия сөзбен шифрланған құжаттарды аша алмайды,

Түрлендіруге рұқсат

Түрлендіру үшін құпия сөзді қажет ететін құжат Word Online оқу көрінісі ішінде ашылып, бірақ браузерде өңделе алмайды. Өңдеу шектеулерін жою үшін Word бағдарламасында ашу түймешігін басыңыз.

Сақтау

Құжатты Word Online жүйесі ішінде қолмен сақтайсыз; ол жерде автоматты сақтау мүмкіндігі жоқ.

Нұсқаларды басқару

Нұсқаулар Word Online жүйесіне қарағанда серверде басқарылады. Егер құжатыңыз OneDrive пәрменінде сақталса, OneDrive пәрменіндегі нұсқа журналының мүмкіндігін пайдаланыңыз. Егер құжатыңыз SharePoint кітапханасында сақталса, онда кітапханаға арналған нұсқа журналының мүмкіндігі конфигурацияланғанын көріңіз.

Өңдеу және пішімдеу

Бұл мүмкіндік

Word Online ішінде келесідей жұмыс істейді

Көшіру және қою

Мәтінді көшіріп қойыңыз және суреттерді Интернеттен көшіріңіз/қойыңыз. Word Online жүйесіне қойылған мәтіннің қоршауына сәйкес болу үшін мәтін пішімделеді.

Қаріп пішімдеуі

Жуан, қиғаш, астын сызу, сызылған, жол астылық, жол үсті, қаріп, өлшем, түс және бөлектеу пәрмендерін пайдаланыңыз. Қаріп пішімдеуін де тазалай аласыз.

Еже пішімдеуі

Ежелерді солға, оңға және ортасына қарай түзетіңіз; мәтінді оңнан солға не солдан оңға қарай орнын ауыстырыңыз; жол шегінісін үлкейтіңіз не кішірейтіңіз; жол аралығын реттеңіз; ежелерді таңбалауыш не нөмірленген тізім сияқты пішімдеңіз. Сонымен қатар, пішімдеуді жоюға болады.

Нөмірлеу және таңбалауыштар

Енгізілген нөмірлеудің немесе таңбалауыш мәнерлердің бірнешеуінің бірін пайдаланыңыз.

Мәнерлер

Енгізілген мәнерлердің жиынтығының бірін пайдаланыңыз. Сонымен қатар, пішімдеуді тазалай аласыз. Word Online жүйесі ішінде жаңа мәнерлер жасап оларды түрлендіре алмайсыз.

Табу

Табу тек оқу көрінісінде қол жетімді. Табу және орнын басу Word Online жүйесі ішнде қол жетімді емес.

Ұлғайту

Ұлғайту тек оқу көрінісінде қол жетімді. Браузердің көрініс параметрлерін өңдеу көрінісінде ұлғайтып не кішірейту үшін пайдаланыңыз.

Сызық үзілімдері мен бет үзілімдері

Жолдар мен беттер арасындағы үзілімдер оқу көрінісінде бейнеленеді. Өңдеу көрінісінде жол үзілімдері еже үзілімдеріне ұқсас болады, ал бет үзілімбері көрсетілмейді.

Бағандар

«Беттің орналасуы» сақталып бірақ Word Online жүйесі ішінде өңделе алмайды.

Тақырып, бет түсі, су таңбалар

Тақырып және бет фондары құжатта сақталып бірақ Word Online жүйесі ішінде өңделе алмайды.

Бірлескен авторлық

Көптеген авторлар бір уақытта Word Online жүйесі ішінде жұмыс істей алады. Бірлескен авторлық Word 2010 жүйесі бойымен жұмыс істейді және соңында Mac 2011 үшін Word бағдарламасы.

Сараптау

Бұл мүмкіндік

Word Online ішінде келесідей жұмыс істейді

Емлені тексеру құралдары

Енгізілген сөздікті пайдаланып, емлені тексеріп, емлені тексеру тілін орнатыңыз. Word Online жүйесі реттелетін сөздікті пайдаланбайды және грамматиканы тексеруді, аударма не тезаурусты қамтымайды.

Автоауыстырғыш

Word Online бағдарламасы теру кезінде қате ретпен (мысалы, “тіпка" сөзі “кітап” болып өзгертіледі) терілген әріптерді ауыстыру сияқты жалпы қателерді түзетеді. Егер Word Online бағдарламасы сізге қажет емес түзету жасайтын болса, оны болдырмау үшін Ctrl+Z пернелер тіркесімін басыңыз. Word жұмыс үстелі бағдарламасынан айырмашылығы, Word Online бағдарламасы AutoCorrect параметрлерін реттеу әдісін қамтымайды.

Түзетулер

Түзетулер оқу көрінісінде пайда болады. Түзетулерді қосып не өшіру үшін Word бағдарламасында ашу түймешігін басыңыз.

Нысандар

Бұл мүмкіндік

Word Online ішінде келесідей жұмыс істейді

Гиперсілтемелер

Гиперсілтемелерді кірістіріп, өңдеп және орындаңыз. Бетбелгі мен айқас сілтеме жұмысты байланыстырады, осылайша тағайындауды емес, мәтін көрсетілімін Word Online қызметі ішінде өңдей аласыз.

Кестелер

Кестелерді кірістіріңіз. Кесте, баған, жол не ұяшық бойынша таңдаңыз; кесте, баған, не жол бойынша жойыңыз; жолдарды және бағандарды кірістіріңіз; мәтін жолдарын солға, оңға, ортасына қарай түзетіңіз. Кесте мәнерлері, ұяшық өлшемі, мәтін бағыты және сұрып реті сияқты қосымша күрделі кесте мүмкіндіктері құжатта сақталады, бірақ Word Online жүйесі ішінде конфигурациялана алмайды.

Суреттер мен суреттер жинағы

Компьютеріңізге сақталған суреттерді немесе Office.com сайтында қолжетімді суреттер жинағын енгізіңіз. Сурет мәнерлерінің бірнеше түрлерін, alt-мәтінін жазып және өлшемін өзгерте аласыз, бірақ суреттер мен суреттер жинағы жаңа орналасу жеріне апарылмайды. Оның орнына, қиып алу үшін Ctrl+X пернелер тіркесімін, содан соң қою үшін жаңа орналасу жеріндегі Ctrl+V пернелер тіркесімін басыңыз. Қиып алу сияқты суреттермен жұмыс істеуге арналған қосымша күрделі мүмкіндіктер Word Online бағдарламасында қолжетімді. Скриншоттарды тікелей Word Online бағдарламасында жасай алмайсыз, бірақ құжаттағы скриншоттар Word Online бағдарламасындағы суреттер ретінде көрсетіледі.

Кескіндер, диаграммалар, мәтін жолақтары, SmartArt, WordArt

Олар оқу көрінісінде күтілгендей құжатта бейнеленеді. Өңдеу көрінісінде оларды өңдемей тек жоя алатындай толтырғыштар ретінде пайда болады. Олар Word Online бағдарламасында жылжытылып не өлшемі өзгертіле алмайды.

Өрнектер, символдар, сия

Олар оқу көрінісінде күтілгендей құжатта бейнеленеді. Өңдеу көрінісінде оларды өңдемей тек жоя алатындай толтырғыштар ретінде пайда болады. Олар Word Online жүйесі ішінде жылжытылып не өлшемі өзгертіле алмайды.

Өрістер, мазмұнның басқару элементтері, мұқаба бет

Олар оқу көрінісінде күтілгендей құжатта бейнеленеді. Өрістер мазмұны мен мазмұнды басқару құралдары өңдеу көрінісінде ашылады, бірақ оларды өңдеу не жаңарту мүмкін емес. Мұқаба мәтін жолдары сияқты элементтер үшін толтырғыш топтамалары сияқты көрсетіледі.

Жоғарғы және төменгі колонтитулдар

Олар оқу көрінісінде күтілгендей құжатта бейнеленеді. Түсіндірмелер, соңғы түсіндірмелер, бет нөмірлерін қоса, өңдеу көрінісінде жасырулы.

Түсіндірмелер, соңғы түсіндірмелер, библиография, мазмұн кестелері, индекс

Олар оқу көрінісінде күтілгендей құжатта бейнеленеді. Өңдеу көрінісінде оларды өңдемей не жаңартпай тек жоя алатындай толтырғыштар ретінде пайда болады.

Макростар

Макростарды қамтитын құжаттарды көріп, басып шығарып және бөліңіз, бірақ макростарды қосу үшін Word бағдарламасында ашу түймешігін басыңыз.

ActiveX басқару элементтері, енгізілген OLE нысандары, қолтаңба жолы

Олар оқу көрінісінде күтілгендей құжатта бейнеленеді. Өңдеу көрінісінде оларды өңдемей тек жоя алатындай толтырғыштар ретінде пайда болады. Олар Word Online бағдарламасында жылжытылып не өлшемі өзгертіле алмайды.

Байланысқан суреттер, енгізілген файлдар

Олар құжатта сақталып, бірақ Word Online жүйесі ішінде толтырғыштар ретінде көрсетіледі.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×