Құжаттың тақырыбын қолдану немесе теңшеу

Құжат тақырып қолдану арқылы кәсіби және қазіргі түр беру үшін құжатты толығымен жылдам әрі оңай пішімдеуіңізге болады. Құжаттың тақырыбы бірқатар тақырып түстерін, бірқатар тақырып қаріптерін (тақырып пен негізгі мәтін мәтін тақырыптарын қоса алғанда) және бірқатар тақырып әсерлерін (сызықтар мен бояу әсерлерін қоса алғанда) қамтитын пішім таңдауларының жинағы болып табылады.

Microsoft Office Word, Excel және PowerPoint сияқты бағдарламалар белгілі бір бірнеше құжат тақырыптарымен қамтамасыз етеді, бірақ бар құжаты тақырыбын теңшеу арқылы, одан кейін оны таңдамалы құжат тақырыбы ретінде сақтау арқылы жеке өзіңіздікін де жасауыңызға болады. Сіздің барлық Office құжаттарыңыздың бірдей, бірыңғай түрі болуы үшін құжат тақырыптары Office бағдарламалары арқылы ортақ пайдаланылады.

Не істегіңіз келеді?

Құжат тақырыбын қолдану

Құжат тақырыбын теңшеу

Құжат тақырыбын сақтау

Құжат тақырыбын қолдану

Word, Excel және PowerPoint сияқты Office бағдарламаларының әдепкі мәндері бойынша құжаттың тақырыбын басқа белгілі құжаттың тақырыбын немесе таңдамалы құжат тақырыбын таңдау арқылы өзгертуіңізге болады. Бірден қолданылатын құжаттың тақырыптары құжатыңызда қолдануға болатын мәнер ықпал жасайды.

 1. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Word немесе Excel бағдарламасында:    Бет орналасуы қойындысының Тақырыптар тобындағы Тақырыптар параметрін таңдаңыз.

   Word таспасының кескіні немесе Excel таспасындағы тақырыптар тобы

  • PowerPoint бағдарламасында:    Жасақтама қойындысының Тақырыптар тобында қалаған құжатыңыздың тақырыбын нұқыңыз немесе барлық бар құжат тақырыптарын көру үшін Қосымша түймешігін Түймешік суреті басыңыз.

   PowerPoint таспа кескіні

 2. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Белгілі бір құжаттың тақырыбын қолдану үшін Бекітілген астында пайдаланғыңыз келген құжаттың тақырыбын нұқыңыз.

  • Өзгертпелі құжаттың тақырыбын қолдану үшін Өзгертпелі астында пайдаланғыңыз келген құжаттың тақырыбын нұқыңыз.

   Ескерту :  Егер бір не одан көп өзгертпелі құжат тақырыптарын жасасаңыз, Өзгертпелі параметрі жалғыз қолданылады. Өзгертпелі құжат тақырыптары туралы қосымша ақпарат алу үшін Құжат тақырыбын теңшеу бөлімін қараңыз.

 3. Егер пайдаланғыңыз келген құжаттың тақырыбы тізімде берілмесе, компьютеріңізден немесе желі орнынан оны табу үшін Тақырыптарды шолу түймешігін басыңыз.

 4. Office Online торабындағы басқа құжат тақырыптарын іздеу үшін Office Online торабын іздеу түймешігін басыңыз.

Кеңес : PowerPoint бағдарламасында құжаттың тақырыбын барлық слайдтарға, таңдалған слайдқа ғана немесе негізгі слайдқа қолдануыңызға болады. Құжаттың тақырыбын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, қалаған параметріңізді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Құжат тақырыбын теңшеу

Құжаттың тақырыбын теңшеу үшін пайдаланылатын түстерді, қаріптерді немесе сызық пен бояу әсерлерін өзгерту арқылы бастауыңызға болады. Бір не одан көп тақырып компоненттеріне енгізілетін өзгертулер белсенді құжатта қолданылған мәнерлерге бірден ықпал жасайды. Егер осы өзгертулерді жаңа құжаттарға қолданғыңыз келсе, оларды таңдамалы құжат тақырыбы ретінде сақтауыңызға болады.

Тақырып түстерін теңшеу

Тақырып түстерінде төрт мәтіндік және өңдік түстер, алты екпінді түстер мен екі еренсілтеме түстері болады. Тақырып түстері түймешігі Түймешік суреті ағымдағы мәтін мен өңдік түстерді білдіреді. Тақырып түстері атауының жанындағы көрінетін түстер жинағы Тақырып түстері түймешігін басқаннан кейін сол тақырыпқа арналған екпінді және еренсілтеме түстерін көрсетеді. Жеке өзіңіздің тақырыбыңыздың түстер жинағын жасау үшін осы түстердің кез келгенін өзгерткеніңізде, Тақырып түстері түймешігінде көрсетілген және Тақырып түстері атауының жанындағы түстер сәйкесінше өзгереді.

 1. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Word немесе Excel бағдарламасында:    Бет орналасуы қойындысының Тақырыптар тобындағы Түстер параметрін таңдаңыз.

   Word таспасының кескіні немесе Excel таспасындағы тақырыптар тобы

  • PowerPoint бағдарламасында:    Жасақтама қойындысының Тақырыптар тобындағы Тақырып түстері параметрін таңдаңыз.

   PowerPoint таспа кескіні

 2. Жаңа тақырып түстерін жасау түймешігін басыңыз.

 3. Тақырып түстері астында өзгерткіңіз келген түс элементінің түймешігін басыңыз.

 4. Тақырып түстері астындағы пайдаланғыңыз келетін түстерді нұқыңыз.

  Кеңес : Үлгі астында енгізілетін өзгертулердің әсерін көруіңізге болады. Таңдалған түстердің құжатты қолданылған мәнерлерге әсер ету әдісін көру үшін Алдын ала қарау түймешігін басыңыз.

 5. Өзгерткіңіз келген тақырып түсінің барлық элементтері үшін 3-4 қадамдарды қайталаңыз.

 6. Аты жолағына жаңа тақырып түстеріне сәйкес атауды теріңіз.

 7. Сақтау түймешігін басыңыз.

  Кеңес : Тақырып түсінің барлық элементтерін бастапқы тақырып түстеріне қайтару үшін Сақтау параметрін таңдамай тұрып, Қалпына келтіру түймешігін басуыңызға болады.

Тақырып қаріптерін теңшеу

Тақырып қаріптерінде тақырып қаріпі мен негізгі мәтін қаріпі болады. Тақырып қаріптері түймешігін Түймешік кескіні нұқығаныңызда, Тақырып қаріптері атауының төменгі жағындағы әрбір атау қаріпі үшін қолданылатын тақырып қаріпі мен негізгі мәтін қарпінің атауын көруіңізге болады. Тақырып қаріптерінің жеке өзіңіздің жинағыңызды жасау үшін осы қаріптердің екеуін де өзгертуіңізге болады.

 1. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Word немесе Excel бағдарламасында:    Бет орналасуы қойындысының Тақырыптар тобындағы Тақырып қаріптері параметрін таңдаңыз.

   Word таспасының кескіні немесе Excel таспасындағы тақырыптар тобы

  • PowerPoint бағдарламасында:    Жасақтама қойындысының Тақырыптар тобындағы Тақырып қаріптері параметрін таңдаңыз.

   PowerPoint таспа кескіні

 2. Жаңа тақырып қаріптерін жасау түймешігін басыңыз.

 3. Тақырып қаріпі және Мәтін қарпі жолақтарында пайдаланғыңыз келген қаріптерді таңдаңыз.

  Кеңес : Үлгі таңдалатын қаріптермен жаңартылады.

 4. Аты жолағына жаңа тақырып қаріптеріне сәйкес атауды теріңіз.

 5. Сақтау түймешігін басыңыз.

Тақырып әсерлерінің жинағын таңдау

Тақырып әсерлері сызықтар мен бояу әсерлерінің жинақтары болып табылады. Тақырып әсерлері түймешігін Түймешік суреті басқан кезде, Тақырып әсерлері атауымен көрсетілетін сызбадағы тақырып әсерлерінің әр жинағы үшін пайдаланылатын сызықтар мен бояу әсерлерін көруіңізге болады. Тақырып әсерлерінің жеке өзіңіздің жинағыңызды жасай алмағаныңызбен, жеке құжатыңыздың тақырыбында қолданғыңыз келгенді таңдай аласыз.

 1. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Word немесе Excel бағдарламасында:    Бет орналасуы қойындысының Тақырыптар тобындағы Тақырып әсерлері параметрін таңдаңыз.

   Word таспасының кескіні немесе Excel таспасындағы тақырыптар тобы

  • PowerPoint бағдарламасында:    Жасақтама қойындысының Тақырыптар тобындағы Тақырып әсерлері параметрін таңдаңыз.

   PowerPoint таспа кескіні

  • Қолданғыңыз келген функцияны таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Құжат тақырыбын сақтау

Құжаттың түстеріне, қаріптеріне немесе сызығы мен бояу әсерлеріне енгізілетін өзгертулерді басқа құжаттарға қолдануға болатын таңдамалы құжаттың тақырыбы ретінде сақтауға болады.

 1. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Word немесе Excel бағдарламасында:    Бет орналасуы қойындысының Тақырыптар тобындағы Тақырыптар параметрін таңдаңыз.

   Word таспасының кескіні немесе Excel таспасындағы тақырыптар тобы

  • PowerPoint бағдарламасында:    Жасақтама қойындысының Тақырыптар тобындағы Қосымша түймешігін Түймешік суреті басыңыз.

   PowerPoint таспа кескіні

 2. Ағымдық тақырыпты сақтау параметрін таңдаңыз.

 3. Файл атауы жолағында тақырыпқа сәйкес атты теріңіз.

  Ескерту : Таңдамалы құжат тақырыбы Құжат тақырыптары қалтасына сақталады және автоматты түрде таңдамалы тақырыптар тізіміне қосылады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×