Қосылым сипаттары

Сыртқы деректер көздеріне қосылымдардың әртүрлі параметрлерін басқару және қосылым файлдарын қолдану, қайта қолдану немесе ауыстыру үшін Қосылым сипаттары тілқатысу терезесін пайдаланыңыз.

Маңызды : Сыртқы деректерге қосылым компьютеріңізде ажыратылған болуы мүмкін. Жұмыс кітабын ашқанда деректерге қосылу үшін, деректерге қосылымды қауіпсіздікті басқару орталығының тақтасын немесе жұмыс кітабын қауіпсіз орынға орналастыру арқылы қосу қажет. Қосымша ақпарат алу үшін төмендегі мақалаларды қараңыз:

Қосылым атауы және Сипаттама жолақтары.
Бұлар қосылым атауын және қосымша сипаттаманы көрсетеді. Атауды және сипаттаманы өзгерту үшін жолақтағы мәтінді нұқып, оны өңдеңіз. Қосылым атауы және сипаттама Жұмыс кітабының қосылымдары тілқатысу терезесінде бағандар ретінде көрсетіледі. ( Деректер қойындысындағы Қосылымдар тобынан Қосылымдар түймешігін басыңыз).

Бұл мақалада:

Пайдалану қойындысының параметрлері

Басқаруды жаңарту

OLAP серверін пішімдеу

OLAP деректер талдауы

Тіл

Сипаттама қойындысының параметрлері

Пайдалану қойындысының параметрлері

Пайдалану қойындысындағы параметрлер жұмыс кітабында қосылым туралы ақпараттың пайдаланылу жолын басқарады.

Басқаруды жаңарту

Өңде жаңартуды қосу.    Өңде сұрауды іске қосу үшін осы құсбелгіні қойыңыз. Күту кезінде сұрауды іске қосу үшін осы құсбелгіні алыңыз. Өңде сұрауды іске қосу, Excel бағдарламасын сұрау іске қосылып тұрғанда пайдалануға мүмкіндік береді.

Әр n минут сайын жаңарту.    Сыртқы деректерді қалыпты уақыт аралығында автоматты түрде жаңартуды қосу үшін осы құсбелгіні қойып, әр жаңарту әрекеті аралығына минуттың санын енгізіңіз. Сыртқы деректерді автоматты түрде жаңартуды ажырату үшін осы құсбелгіні алыңыз.

Файлды ашу кезінде деректерді жаңарту.    Жұмыс кітабы ашылғанда сыртқы деректерді автоматты түрде жаңарту үшін осы құсбелгіні қойыңыз. Сыртқы деректерді жаңартпай жұмыс кітабын бірден ашу үшін осы құсбелгіні алыңыз.

Жұмыс кітабын сақтау алдында сыртқы деректер ауқымындағы деректерді жою.    Егер жұмыс кітабын сұрау анықтамасымен бірге, бірақ сыртқы деректерсіз сақтағыңыз келсе осы құсбелгіні қойыңыз. Сұрау анықтамасын және жұмыс кітабымен бірге деректерді сақтау үшін осы құсбелгіні алыңыз. Бұл құсбелгі Файлды ашу кезінде жаңарту құсбелгісі қойылғаннан кейін ғана қол жетімді болады.

OLAP серверін пішімдеу

OLAP сервер пішімдері серверден алынған-алынбағанын және деректермен бірге көрінген-көрінбегенін анықтайды.

Сан пішімі.    Ақша, күн немесе уақыт сияқты сан пішімдеуін қосу немесе ажырату үшін осы құсбелгіні қойыңыз немесе алыңыз.

Қаріп мәнері.    Қалың, көлбеу, асты сызылған немесе сызылған сияқты қаріп мәнерін қосу және ажырату үшін осы құсбелгіні қойыңыз немесе алыңыз.

Бояу түсі.    Бояу түсін қосу немесе ажырату үшін осы құсбелгіні қойыңыз немесе алыңыз.

Мәтін түсі.    Мәтін түсін қосу немесе ажырату үшін осы құсбелгіні қойыңыз немесе алыңыз.

OLAP деректер талдауы

Шығарылатын жазбалардың ең көп саны.    Иерархияда деректердің деңгейін кеңейту кезінде алынатын жазбалардың ең көп санын анықтау үшін 1 мен 10 000 аралығындағы бір санды енгізіңіз.

Тіл

Қол жетімді болған кезде, Office тілдесу тілінде деректер мен қателерді алу.    Бар болса OLAP серверінен аударылған деректер мен қателерді алуды қосу немесе ажырату үшін осы құсбелгіні қойыңыз немесе алыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сипаттама қойындысының параметрлері

Сипаттама қойындысындағы параметрлер қосылым туралы мәліметтің анықталуын және оның көзін, жұмыс кітабын немесе қосылым файлын қадағалайды.

Қосылым түрі.    Office деректерді қосу немесе Microsoft Access Database сияқты пайдаланылатын қосылым түрін көрсетеді.

Қосылым файлы.    Қосылым туралы ақпаратты сақтауға пайдаланылатын ағымдағы қосылым файлын көрсетеді және түзетілген немесе жаңа қосылым файлына ауысуға мүмкіндік береді. Егер бұл өріс бос болса, демек қосылым файлы ешқашан қолданылмаған немесе қолданылған, бірақ одан кейін қосылым файлына байланыс ажыратылып, өзгертілген.

Байланыс файлына байланысты қайта орнату үшін, мысалы, ол жаңартылып және жаңа нұсқасын пайдаланғыңыз келсе, ағымдағы байланысты өзгертіп, басқа қосылым файлы қолданғыңыз келсе, Деректер көзін таңдау тілқатысу терезесін көрсететін Шолу түймешігін басыңыз. Жаңа көз түймешігін басу арқылы түзетілген қосылым файлын, басқа қосылым файлын таңдауға немесе жаңа қосылым файлын жасауға болады.

Ескерту : Жаңа байланыс файлының деректер байланысы бар нысанмен сәйкес екендігіне көз жеткізіңіз. Сіз байланысты тексере аласыз, бірақ мына нысандар арасындағы байланыстарды қоса алмайсыз:

 • OLAP жиынтық кесте немесе жиынтық диаграмма есебі

 • OLAP емес жиынтық кесте немесе жиынтық диаграмма есебі

 • Excel кестесі

 • Мәтін файлы

 • XML кестесі

 • Веб бетке веб сұрауы

Әрқашан байланыс файлын қолдану.    Деректер көрсетілгенде немесе жаңартылғанда қосылым файлының ең соңғы нұсқасының қолданылуына көз жеткізу үшін осы құсбелгіні қойыңыз. Excel жұмыс кітабындағы қосылым ақпаратын қолдану үшін осы құсбелгіні алыңыз.

Маңызды : Байланыс файлы жоқ болса, Excel бағдарламасы жұмыс кітабында сақталған байланыс ақпаратынан көмек сұрайды. Егер байланыс файлының ең соңғы нұсқасының қолдануын қамтамасыз еткіңіз келсе байланыс файлының және оған қатынастың бар екендігіне көз жеткізіңіз.

Қосылым жолы.    Қосылым жол пішімінде ағымдағы қосылым ақпаратын көрсетеді. Барлық қосылым ақпаратын растау және Қосылым сипаттары тілқатысу терезесі арқылы өзгертілмейтін ерекше қосылым ақпаратын өңдеу үшін қосылым жолын пайдаланыңыз.

Құпия сөзді сақтау.    Пайдаланушы аты мен құпиясөз қосылым файлында сақтау үшін осы құсбелгіні қойыңыз. Сақталатын құпия сөз шифрланбайды. Алғаш рет кірген кезде пайдаланушы аты мен құпия сөз сұралса, деректер көзіне кіру үшін осы құсбелгіні алыңыз. Бұл құсбелгі мәтін файлынан немесе веб сұрауынан алынған деректерге қолданылмайды.

Қауіпсіздік ескертуі : Деректер қайнар көзіне қосылғанда кіру ақпаратын сақтамаңыз. Ол ақпарат ашық мәтінде сақталып, қаскүнем пайдаланушылар кіру ақпаратын деректер қайнар көзінің қауіпсіздігін төмендету үшін пайдалануы мүмкін.

Пәрмен түрі.    Мына пәрмен түрлерінің біреуін таңдаңыз:

 • SQL

 • Кесте

 • Әдепкі

Егер қосылым OLAP деректер көзіне жасалған болса, Текше көрсетіледі, бірақ пәрмен түрін өзгерте алмайсыз.

Пәрмен мәтіні.     Пәрмен түріне негізделе отырып қайтарылатын деректерді көрсетеді. Мысалы, пәрмен түрі Кесте болса, кестенің атауы көрсетіледі. Пәрмен түрі SQL болса, қайтарылатын деректерді көрсету үшін пайдаланылатын SQL сұрауы көрсетіледі. Пәрменнің мәтінін өзгерту үшін, жолақтағы мәтінді нұқыңыз, одан кейін мәтінді өңдеңіз.

Excel Services.    Excel Services түпнұсқалығын растау параметрлері тілқатысу терезесін көрсету және жұмыс кітабына байланыстырылған және, Excel Services ішінде көрсетілетін деректер көзіне кірген кезде, түпнұсқалықты растау әдісін таңдау үшін Түпнұсқалықты растау параметрлері түймешігін басыңыз. Деректер көзіне кіру үшін мына параметрлердің біреуін таңдаңыз:

 • Windows түпнұсқалық растамасы.    Ағымдағы пайдаланушының Windows пайдаланушы атын және құпия сөзін пайдалану үшін, осы параметрді таңдаңыз. Бұл ең қауіпсіз әдіс болып табылады, бірақ ол пайдаланушы көп болғанда жұмыс жылдамдығына әсер етуі мүмкін.

 • SSS.    Қауіпсіз сақтау қызметін (SSS) пайдалану үшін осы параметрді таңдап, SSS идентификаторы мәтін ұясына тиісті идентификатор жолын енгізіңіз. Торап әкімшісі SharePoint торабын пайдаланушының аты мен құпия сөзі сақталатын қауіпсіз сақтау қызметі дерекқорын пайдаланатындай теңшей алады. Пайдаланушылар көп болғанда бұл әдіс ең тиімді болуы мүмкін.

 • Ешбір.    Түпнұсқалықты растауға арналған қосылым жолағында сақталған ақпаратты қолдану үшін осы параметрді таңдаңыз, мысалы, Құпия сөзді сақтау құсбелгісін қойған кезде.

  Қауіпсіздік ескертуі : Деректер қайнар көзіне қосылғанда кіру ақпаратын сақтамаңыз. Ол ақпарат ашық мәтінде сақталып, қаскүнем пайдаланушылар кіру ақпаратын деректер қайнар көзінің қауіпсіздігін төмендету үшін пайдалануы мүмкін.

Ескерту : Түпнұсқалық растама параметрін Excel бағдарламасы емес, тек Microsoft Excel Services қызметтері ғана пайдаланады. Егер жұмыс кітабын Excel бағдарламасында немесе Excel Services қызметтерінде ашқанда, бір деректер көзіне қол жеткізілетініне сенімді болу үшін, қосылымның түпнұсқалығын растау параметрлері Excel бағдарламасы мен Excel Services қызметтерінде бірдей екендігін қамтамасыз етіңіз.

Сұрауды өңдеу.    Деректер көзінен деректерді алуға қолданылатын сұрауды өзгерту үшін осы түймешікті басыңыз. Деректер көзіне байланысты мыналардың біреуі көрсетіледі:

 • Office деректер байланысы (ODC) файлы (.odc) OLEDB байланысына арналған Деректер байланысы шебері.

 • ODBC байланысына арналған Microsoft сұрауы.

 • Веб бетке арналған Веб-сұрауды өңдеу тілқатысу терезесі.

 • Мәтін файлына мәтінді импорттау шебері.

Ескерту : Егер байланыс файлына байланыс ақпараты байланысқан болса сұрауды өңдей алмайсыз.

Параметрлер.     Параметрлер тілқатысу терезесін көрсету үшін және Microsoft сұрауы немесе веб сұрауы қосылымының параметрлер ақпаратын өңдеу үшін осы түймешікті басыңыз.

Қосылым файлын экспорттау.    Файлды сақтау тілқатысу терезесін көрсету және қосылым файлына ағымдағы қосылым ақпаратын сақтау үшін осы түймешікті басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×