Қорғалған жұмыс парағының белгілі бір аумақтарын құлыптау немесе құлпын ашу

Қорғалған жұмыс парағының белгілі бір аумақтарын құлыптау немесе құлпын ашу

Маңызды :  Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Жұмыс парағын қорғағанда, әдепкі бойынша барлық ұяшықтар құлыпталады, яғни, оларды өңдеу мүмкін емес. Тек кейбір ұяшықтарды құлыпталған етіп қалдырып, ұяшықтарды өңдеуді қосу үшін барлық ұяшықтардың құлпын ашып, содан кейін жұмыс парағын қорғамай тұрып тек белгілі бір ұяшықтарды және ауқымдарды құлыптауға болады. Сондай-ақ, белгілі бір пайдаланушыларға қорғалған жұмыс парағындағы белгілі бір ауқымдарды өңдеуге мүмкіндік беруге болады.

Не істегіңіз келеді?

Қорғалған жұмыс парағындағы тек белгілі бір ұяшықтарды және ауқымдарды құлыптау

Пайдаланушылар өңдеуі үшін қорғалған жұмыс парағындағы ауқымдардың құлпын ашу

Қорғалған жұмыс парағындағы белгілі бір ұяшықтарды және ауқымдарды ғана құлыптау

 1. Егер жұмыс парағы қорғалған болса, келесі әрекеттерді орындаңыз:

  1. Сараптау қойындысындағы Өзгертулер тобында Парақ қорғанысын алу пәрменін таңдаңыз.

   Парақты қорғамау

   Жұмыс парағы қорғалғанда Парақты қорғау пәрмені Парақ қорғанысын алу деп өзгереді.

  2. Нұсқау берілсе, жұмыс парағының қорғанысын алу үшін құпиясөзді теріңіз.

 2. Бәрін бөлектеу түймешігін басу арқылы бүкіл жұмыс парағын бөлектеңіз.

  Бәрін бөлектеу түймешігі

 3. Басты қойындысындағы Қаріп тобында Ұяшық қарпін пішімдеу диалогтық терезесін ашу түймешігін басыңыз. Сонымен қатар, Ctrl+Shift+F немесе Ctrl+1 пернелер тіркесімін басыңыз.

  Ұяшықтарды пішімдеу диалогтық терезесін ашу түймешігі

  Ұяшықтарды пішімдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 4. Қорғанысқойындысында Құрсаулы терезесін тазалаңыз да, OK түймешігін басыңыз.

  Бұл жұмыс парағын қорғағанда жұмыс парағындағы барлық ұяшықтарды құрсаудан шығарады. Енді арнайы құлыптағыңыз келген ұяшықтарды таңдауыңызға болады.

 5. Жұмыс парағында тек құлыптағыңыз келген ұяшықтарды бөлектеңіз.

 6. Ұяшықтарды пішімдеу диалогтық терезесін қайта шығарыңыз (Ctrl+Shift+F).

 7. Қазір Қорғаныс қойындысында Құрсаулы терезесін қойыңыз да, OK түймешігін басыңыз.

 8. Сараптау қойындысындағы Өзгертулер тобында Парақты қорғау пәрменін таңдаңыз.

  Парақты қорғау

 9. Осы жұмыс парағының барлық пайдаланушыларына рұқсат беру тізімінде пайдаланушылар өзгерте алатын элементтерді таңдаңыз.

  Жұмыс парағының элементтері туралы қосымша ақпарат

  Жұмыс парағының элементтері

  Осы құсбелгіні алу

  Келесі әрекеттерді болдырмау үшін

  Блокталған ұяшықтарды бөлектеу

  Меңзерді Ұяшықтарды пішімдеу диалогтық терезесінің Қорғаныс қойындысында Құрсаулы құсбелгісі қойылған ұяшықтарға жылжыту. Әдепкі бойынша, пайдаланушыларға құрсаулы ұяшықтарды бөлектеуге рұқсат етілген.

  Блокталмаған ұяшықтарды бөлектеу

  Меңзерді Ұяшықтарды пішімдеу диалогтық терезесінің Қорғаныс қойындысында Құрсаулы құсбелгісі алынған ұяшықтарға жылжыту. Әдепкі бойынша, пайдаланушылар құрсаудан шығарылған ұяшықтарды бөлектей алады және TAB пернесін басып, қорғалған жұмыс парағында құрсаудан шығарылған ұяшықтар арасында жылжи алады.

  Ұяшықтарды пішімдеу

  Ұяшықтарды пішімдеу немесе Шартты пішімдеу диалогтық терезелерінде параметрлердің кез келгенін өзгерту. Егер жұмыс парағын қорғамай тұрып шартты пішімдерді қолданған болсаңыз, пайдаланушы басқа шартты орындайтын мәнді енгізгенде пішімдеу өзгере береді.

  Бағандарды пішімдеу

  Бағанды пішімдеу пәрмендерінің кез келгенін пайдалану, соның ішінде баған енін өзгерту немесе бағандарды жасыру (Басты қойындысы, Ұяшықтар тобы, Пішім түймешігі).

  Жолдарды пішімдеу

  Жолды пішімдеу пәрмендерінің кез келгенін пайдалану, соның ішінде, жолы биіктігін өзгерту немесе жолдарды жасыру (Басты қойындысы, Ұяшықтар тобы, Пішім түймешігі).

  Бағандарды кірістіру

  Бағандарды кірістіру.

  Жолдарды кірістіру

  Жолдарды кірістіру.

  Гиперсілтемелерді кірістіру

  Тіпті бұғатталмаған ұяшықтарға да жаңа гиперсілтемелерді кірістіру.

  Бағандарды жою

  Бағандарды жою.

  Егер Бағандарды жою қорғалған болса, ал Бағандарды кірістіру қорғалмаған болса, пайдаланушы өзі кірістірген бағандарды жоя алмайды.

  Жолдарды жою

  Жолдарды жою.

  Егер Жолдарды жою қорғалған болса, ал Жолдарды кірістіру қорғалмаған болса, пайдаланушы өзі кірістірген жолдарды жоя алмайды.

  Сұрыптау

  Деректерді сұрыптаудың кез келген пәрмендерін пайдалану (Деректер қойындысы, Сұрыптау және сүзу тобы).

  Бұл параметрге қарамастан, пайдаланушылар қорғалған жұмыс парағындағы құрсаулы ұяшықтары бар ауқымдарды сұрыптай алмайды.

  Автосүзгіні пайдалану

  Автосүзгілер қолданылғанда, ауқымдарда сүзгіні өзгерту үшін ашылмалы көрсеткілерді пайдалану.

  Бұл параметрге қарамастан, пайдаланушылар қорғалған жұмыс парағында автосүзгілерді қолдана да, жоя да алмайды.

  Жиынтық кесте есептерін пайдалану

  Жиынтық кесте есептерін пішімдеу, орналасқан жерін өзгерту, жаңарту, басқаша өзгерту немесе жаңа есептерді жасау.

  Нысандарды өңдеу

  Төмендегі әрекеттердің кез келгенін орындау:

  • Жұмыс парағын қорғамас бұрын бұғаттаудан босатылмаған сызбалық нысандарға, соның ішінде құрылымдарға, ендірілген диаграммаларға, кескіндерге, мәтін ұяларына және басқару элементтеріне өзгертулер енгізу. Мысалы, егер жұмыс парағында макросты іске қосатын түймешік болса, макросты іске қосу үшін, түймешікті басуға болады, бірақ оны жоюға болмайды.

  • Ендірілген диаграммаға пішімдеу сияқты кез келген өзгертулер енгізу. Бастапқы деректерді өзгерткенде диаграмма жаңартыла береді.

  • Түсініктемелерді қосу немесе өңдеу.

  Сценарийлерді өңдеу

  Жасырылған сценарийлерді көру, өзіңіз өзгертуге тыйым салған сценарийлерге өзгертулер енгізу және осы сценарийлерді жою. Егер ұяшықтар қорғалмаған болса, пайдаланушылар өзгертілетін ұяшықтардағы мәндерді өзгертіп, жаңа сценарийлер қоса алады.

  Диаграмма парағының элементтері

  Осы құсбелгіні қою

  Келесі әрекеттерді болдырмау үшін

  Мазмұны

  Деректер қатары, осьтер және мәндік белгілер сияқты диаграмманың бір бөлігі болып табылатын элементтерге өзгертулер енгізу. Диаграмма оның бастапқы деректеріне енгізілген өзгертулерді көрсетуді жалғастырады.

  Нысандар

  Диаграмма парағын қорғамас бұрын құрсаудан шығарылмаған сызбалық нысандарға — соның ішінде кескіндерге, мәтін ұяларына және басқару элементтеріне — өзгертулер енгізу.

 10. Парақ қорғанысын ажыратуға арналған құпиясөз жолағына параққа арналған құпиясөзді теріп, ОК түймешігін басып, құпиясөзді растау үшін оны қайта теріңіз.

  • Құпия сөз міндетті емес. Егер құпия сөз белгілемесеңіз, кез келген пайдаланушы парақтың қорғанысын өшіріп, қорғалған элементтерді өзгертуге болады.

  • Есте сақтауға жеңіл құпия сөз таңдалғанын тексеріңіз, себебі, құпия сөзді ұмытып қалсаңыз, жұмыс парағындағы қорғалған элементтерге қатынаса алмайсыз.

Беттің жоғары бөлігі

Пайдаланушылар өңдеуі үшін қорғалған жұмыс парағындағы ауқымдарды құрсаудан шығару

Белгілі бір пайдаланушыларға қорғалған жұмыс парағындағы ауқымдарды өңдеуге рұқсат беру үшін компьютерде Microsoft Windows XP немесе одан кейінгі жүйе орнатылған болуы керек және компьютер доменде болуы керек. Доменді қажет ететін рұқсаттарды пайдаланудың орнына, сонымен бірге, ауқым үшін құпия сөзді көрсетуге болады.

 1. Қорғау керек жұмыс парағын таңдаңыз.

 2. Сараптау қойындысындағы Өзгертулер тобында Пайдаланушыларға ауқымды өңдеуге рұқсат ету параметрін таңдаңыз.

  Пайдаланушыларға өзгерістерді өңдеу мүмкіндігін беру

  Бұл пәрмен жұмыс парағы қорғалмаған кезде ғана қол жетімді болады.

 3. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Жаңа өңдеуге болатын ауқымды қосу үшін Жаңа пәрменін таңдаңыз.

  • Бар өңдеуге болатын ауқымды өзгерту үшін оны Құпиясөзбен құлыптан ашылатын қорғалған парақтың ауқымдары жолағында таңдаңыз да, Өзгерту пәрменін таңдаңыз.

  • Өңдеуге болатын ауқымды жою үшін оны Құпиясөзбен құрсаулаудан шығарылатын қорғалған парақтың ауқымдары жолағынан таңдап, Жою пәрменін таңдаңыз.

 4. Атауы жолағында құрсаудан шығару керек ауқым атауын теріңіз.

 5. Ұяшықтарға сілтеме жасайды жолағында теңдік белгісін (=) теріңіз де, құрсаудан шығару керек ауқымның сілтемесін теріңіз.

  Сондай-ақ, Диалогтық терезені тасалау түймешігін басып, жұмыс парағындағы ауқымды бөлектеп, содан кейін Диалогтық терезені тасалау түймешігін қайтадан басып диалогтық терезеге оралуға болады.

 6. Құпиясөзбен қатынасу үшін Ауқым құпия сөзі жолағында ауқымға қатынасуға мүмкіндік беретін құпиясөзді теріңіз.

  Қатынасу рұқсаттарын пайдалануды жоспарласаңыз, құпия сөзді көрсету міндетті емес. Құпия сөзді пайдалану ауқымды өңдейтін кез келген адамның пайдаланушы тіркелгі деректерін көруге мүмкіндік береді.

 7. Қатынасу рұқсаттары үшін Рұқсаттар тармағын таңдаңыз да, Қосу пәрменін таңдаңыз.

 8. Бөлектейтін нысан атауларын енгізу (мысалдар) жолағында ауқымдарды өңдей алуы керек пайдаланушылардың аттарын теріңіз.

  Пайдаланушы аттары қалай енгізілуі керектігін көру үшін мысалдар түймешігін басыңыз. Аттар дұрыс екенін тексеру үшін Аттарды тексеру түймешігін басыңыз.

 9. OK түймешігін басыңыз.

 10. Таңдалған пайдаланушы үшін рұсқат түрін көрсету үшін Рұқсаттар жолағында Рұқсат ету немесе Тыйым салу құсбелгілерін алыңыз немесе қойыңыз, содан кейін Қолдану түймешігін басыңыз.

 11. OK түймешігін екі рет басыңыз.

  Егер құпиясөз сұралса, көрсеткен құпиясөзді теріңіз.

 12. Пайдаланушыларға ауқымды өңдеуге рұқсат ету диалогтық терезесінде Парақты қорғау пәрменін таңдаңыз.

 13. Осы жұмыс парағының барлық пайдаланушыларына рұқсат беру тізімінде пайдаланушылар өзгерте алуы керек элементтерді таңдаңыз.

  Жұмыс парағының элементтері туралы қосымша ақпарат

  Жұмыс парағының элементтері

  Осы құсбелгіні алу

  Келесі әрекеттерді болдырмау үшін

  Блокталған ұяшықтарды бөлектеу

  Меңзерді Ұяшықтарды пішімдеу диалогтық терезесінің Қорғаныс қойындысында Құрсаулы құсбелгісі қойылған ұяшықтарға жылжыту. Әдепкі бойынша, пайдаланушыларға құрсаулы ұяшықтарды бөлектеуге рұқсат етілген.

  Блокталмаған ұяшықтарды бөлектеу

  Меңзерді Ұяшықтарды пішімдеу диалогтық терезесінің Қорғаныс қойындысында Құрсаулы құсбелгісі алынған ұяшықтарға жылжыту. Әдепкі бойынша, пайдаланушылар құрсаудан шығарылған ұяшықтарды бөлектей алады және TAB пернесін басып, қорғалған жұмыс парағында құрсаудан шығарылған ұяшықтар арасында жылжи алады.

  Ұяшықтарды пішімдеу

  Ұяшықтарды пішімдеу немесе Шартты пішімдеу диалогтық терезелерінде параметрлердің кез келгенін өзгерту. Егер жұмыс парағын қорғамай тұрып шартты пішімдерді қолданған болсаңыз, пайдаланушы басқа шартты орындайтын мәнді енгізгенде пішімдеу өзгере береді.

  Бағандарды пішімдеу

  Бағанды пішімдеу пәрмендерінің кез келгенін пайдалану, соның ішінде баған енін өзгерту немесе бағандарды жасыру (Басты қойындысы, Ұяшықтар тобы, Пішім түймешігі).

  Жолдарды пішімдеу

  Жолды пішімдеу пәрмендерінің кез келгенін пайдалану, соның ішінде, жолы биіктігін өзгерту немесе жолдарды жасыру (Басты қойындысы, Ұяшықтар тобы, Пішім түймешігі).

  Бағандарды кірістіру

  Бағандарды кірістіру.

  Жолдарды кірістіру

  Жолдарды кірістіру.

  Гиперсілтемелерді кірістіру

  Тіпті бұғатталмаған ұяшықтарға да жаңа гиперсілтемелерді кірістіру.

  Бағандарды жою

  Бағандарды жою.

  Егер Бағандарды жою қорғалған болса, ал Бағандарды кірістіру қорғалмаған болса, пайдаланушы өзі кірістірген бағандарды жоя алмайды.

  Жолдарды жою

  Жолдарды жою.

  Егер Жолдарды жою қорғалған болса, ал Жолдарды кірістіру қорғалмаған болса, пайдаланушы өзі кірістірген жолдарды жоя алмайды.

  Сұрыптау

  Деректерді сұрыптаудың кез келген пәрмендерін пайдалану (Деректер қойындысы, Сұрыптау және сүзу тобы).

  Бұл параметрге қарамастан, пайдаланушылар қорғалған жұмыс парағындағы құрсаулы ұяшықтары бар ауқымдарды сұрыптай алмайды.

  Автосүзгіні пайдалану

  Автосүзгілер қолданылғанда, ауқымдарда сүзгіні өзгерту үшін ашылмалы көрсеткілерді пайдалану.

  Бұл параметрге қарамастан, пайдаланушылар қорғалған жұмыс парағында автосүзгілерді қолдана да, жоя да алмайды.

  Жиынтық кесте есептерін пайдалану

  Жиынтық кесте есептерін пішімдеу, орналасқан жерін өзгерту, жаңарту, басқаша өзгерту немесе жаңа есептерді жасау.

  Нысандарды өңдеу

  Төмендегі әрекеттердің кез келгенін орындау:

  • Жұмыс парағын қорғамас бұрын бұғаттаудан босатылмаған сызбалық нысандарға, соның ішінде құрылымдарға, ендірілген диаграммаларға, кескіндерге, мәтін ұяларына және басқару элементтеріне өзгертулер енгізу. Мысалы, егер жұмыс парағында макросты іске қосатын түймешік болса, макросты іске қосу үшін, түймешікті басуға болады, бірақ оны жоюға болмайды.

  • Ендірілген диаграммаға пішімдеу сияқты кез келген өзгертулер енгізу. Бастапқы деректерді өзгерткенде диаграмма жаңартыла береді.

  • Түсініктемелерді қосу немесе өңдеу.

  Сценарийлерді өңдеу

  Жасырылған сценарийлерді көру, өзіңіз өзгертуге тыйым салған сценарийлерге өзгертулер енгізу және осы сценарийлерді жою. Егер ұяшықтар қорғалмаған болса, пайдаланушылар өзгертілетін ұяшықтардағы мәндерді өзгертіп, жаңа сценарийлер қоса алады.

  Диаграмма парағының элементтері

  Осы құсбелгіні қою

  Келесі әрекеттерді болдырмау үшін

  Мазмұны

  Деректер қатары, осьтер және мәндік белгілер сияқты диаграмманың бір бөлігі болып табылатын элементтерге өзгертулер енгізу. Диаграмма оның бастапқы деректеріне енгізілген өзгертулерді көрсетуді жалғастырады.

  Нысандар

  Диаграмма парағын қорғамас бұрын құрсаудан шығарылмаған сызбалық нысандарға — соның ішінде кескіндерге, мәтін ұяларына және басқару элементтеріне — өзгертулер енгізу.

 14. Парақ қорғанысын ажыратуға арналған құпиясөз жолағына құпиясөзді теріп, ОК түймешігін басып, құпиясөзді растау үшін оны қайта теріңіз.

 • Құпиясөз міндетті емес. Егер құпиясөз белгілемесеңіз, онда кез келген пайдаланушы жұмыс парағының қорғанысын алып, қорғалған элементтерді өзгерте алады.

 • Есте сақтай алатын құпиясөз таңдағаныңызға көз жеткізіңіз, өйткені құпиясөзді ұмытсаңыз, жұмыс парағындағы қорғалған элементтерге қатынаса алмайсыз.

 • Егер ұяшық бірнеше ауқымға қатысты болса, осы ауқымдардың кез келгенін өңдеуге рұқсат етілген пайдаланушылар ұяшықты өңдей алады.

 • Пайдаланушы бірнеше ұяшықты өңдеуге әрекет жасаса және оған ұяшықтардың барлығын емес, кейбіреуін ғана өңдеуге рұқсат етілген болса, пайдаланушыға ұяшықтарды бір біреуден бөлектеуге және өңдеуге нұсқау беріледі.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×