Қорытынды сілтемесінің веб бөлігін немесе Қорытынды сілтемесі өрісінің басқару элементін пайдалану және теңшеу

Қорытынды сілтемесі Веб-бөлік мен Қорытынды сілтемесі өрісінің басқару элементі әр түрлі қор көздерге жасалатын сілтемелер бетін тораптың ішінде және сыртында құрастырудың оңай жолымен қамтамасыз етеді. Қорытынды сілтемесі веб бөлігінен немесе өрісінің басқару элемнетіне қосылатын сілтемелердің шығуын, ұйыдастырылуын және көрсетілуін бақылауыңызға болады.

Не істегіңіз келеді?

Қорытынды сілтемесінің веб беті немесе өрісінің басқару элементі бар веб бетін құру

Қорытынды сілтемесі веб бөлігін немесе өрісінің басқару элементін теңшеу

Қорытынды сілтемесі веб бөлігін немесе өрісінің басқару элементін пайдалану

Қорытынды сілтемесінің веб беті немесе өрісінің басқару элементі бар веб бетін құру

Бетті құрғаныңызда, тиісті беттің орналасуын таңдау арқылы қорытынды сілтемелер болатын бет үшін таңдауыңызға болады.

Екі бет орналасуын бетті құру үшін пайдаланғаныңызда, оларда Қорытынды сілтемесі өрісінің басқару элементі болады.

 • Қорытынды сілтемелері бар Бөлім беті

 • Қорытынды сілтемелері бар Сәлемдесу беті

 • Сәлемдесуді көрсету беті

Өрістің басқару элементін бетке қосқаннан басқа, Қорытынды сілтмесі веб бөлігін пайдаланғандай, Қорытынды сілтемесі өрісінің басқару элементін пайдалануыңызға болады. Веб бетін жасау үшін орналасуды пайдаланардың алдында, өрістің басқару элементтерін беттің орналасуына қосу керек.

Қорытынды сілтемесі веб бөлігін бетке қосу

Беттің орналасуында веб бөліктері болған жағдайда ғана Қорытынды сілтемесі веб бөліктерін қосуға болады. Қорытынды сілтемесі веб бөлігін төмендегі Сәлемдесу ветінің орналасуының кез келгенін пайдаланатын бетке қосуыңызға болады:

 • Қосымша Іздеу

 • Өзіндік интранет

 • Өзіндік жаңалықтар

 • Адамдарды іздеу нәтижелерінің беті

 • Іздеу беті

 • Іздеу нәтижелері

 • Өзіндік торап каталогы

 • Мазмұны бар Сәлемдесу беті

 • Қорытынды сілтемесі веб бөлігін қосқыңыз келген бетті шолыңыз.

 • Торап әрекеттері мәзірінде «Торап әрекеттері» мәзірі Бетті өңдеу түймешігін басыңыз.

 • Веб бөлігіне арналған аумақты таңдап, сол аумақтағы Веб бөлігін қосу түймешігін басыңыз. Веб бөліктерін қосу веб бетінің тілқатысу терезесі ашылады.

 • Веб бөліктерін қосу тілқатысу терезесінің Барлық веб бөліктері тармағы астындағы Әдепкі бөлімінде Қорытынды сілтемесі веб бөлігі құсбелгі көзін белгілеп, Қосу түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Қорытынды сілтемесі веб бөлігін немесе өрісінің басқару элементін теңшеу

Қорытынды сілтемесі веб бөлігіне арналған теңшеу параметрлерінің екі жинағы бар: стандартты веб бөлігін теңшеу параметрлері және Қорытынды сілтемесін теңшеу параметрлер. Қорытынды сілтемесін теңшеу параметрлері де Қорытынды сілтемесі өрісінің басқару элементтеріне қол жетімді болады.

Стандартты веб бөлігін теңшеу параметрлерін таңдау үшін веб бөлігінің жоғарғы оң жақ бұрышындағы көрсеткіні басыңыз, содан кейін Ортақ веб бөлігін өзгерту түймешігін басыңыз. Осы теңшеу параметрлері туралы толық ақпарат алу үшін Веб бөліктерін теңшеу бөлімін қараңыз.

Ескерту : Егер сіз бетті өңдесеңіз, веб бөлігінің жоғарғы сол жақ бұрышындағы көрсеткі өңдеу деп белгіленеді.

Қорытынды сілтемесін теңшеу параметрлерін таңдау үшін төмендегіні орындаңыз:

 1. Торап әрекеттері мәзірінде «Торап әрекеттері» мәзірі Бетті өңдеу түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Бетті өңдеген жағдайда бұл қадам қажетсіз.

 2. Қорытынды сілтемесі веб бетінде немесе өрісінің басқару элементінде Мәнерлер мен орналасуды теңшеу түймешігін басыңыз. Мәнерлер мен орналасуды теңшеу веб бетінің тілқатысу терезесі шығады.

 3. Төмендегі параметрді таңдауыңызға болады:

  • Жаңа сілтемелерді әдепкі мәнер      Жаңа сілтемелерге арналған бейнебет мәнерін таңдаңыз. Таңдалатын мәнер Қорытынды сілтемесі веб бөлігіне қосылатын әр сілтемеге қолданылады.

  • Осы мәнерді пайдалану үшін бар сілтемелерді өзгерту      Құсбелгі көзін белгілеп, сол мәнерді Қорытынды сілтемесі веб бөлігіндегі барлық бар сілтемелерге қолдану үшін бейнебет мәнерін таңдаңыз.

  • Осы мәнерді пайдалану үшін топ үстіңгі деректемелерін орнату      Егер сіз сілтемелерді топтарға бөлсеңіз, топ үстіңгі деректемелеріне бейнебет мәнерін орнату үшін осы параметрді пайдалануыңызға болады.

  • Топтардың бағандарының саны      Егер сіз сілтемелерді топтарға бөлсеңіз, көрсетілетін бағандардың санын көрсету үшін осы параметрді пайдалануыңызға болады. Қорытынды сілтемесінің веб бөлігінде немесе өрісінің басқару элементінде бес бағанға дейін болады. Егер сіз бес не одан аз топты пайдалансаңыз, сіздегі топтардың санына сәйкес келетін санды көрсету үшін Топтардың бағандарының саны арқылы әр топты жеке бағанына шығаруыңызға болады. Егер сіз топ санынан аз баған санын көрсетсеңіз, топтар қол жетімді бағандар арқылы біркелкі таратылады және қосымша топтары бар жаңа жол веб бөлігінің төменгі жағына қосылады.

Беттің жоғарғы жағы

Қорытынды сілтемесі веб бөлігін немесе өрісінің басқару элементін пайдалану

Сілтемелерді ұйымдастыруға, жаңа сілтемелерді қосуға және веб бөлігінде болатын сілтемелер мен топтың үстіңгі деректемелерін сұрыптауға пайдаланылатын топтарды жасау үшін Қорытынды сілтемесі веб бөлігін немесе өрісінің басқару элементін пайдалануыңызға болады.

Егер сіз сілтемелерді топтар арқылы ұйымдастыруды жоспарласаңыз, жаңа сілтемелерді қосардың алдында топтарды жасаған жөн. Сілтемені қосқаныңызда, бұл әрбір жаңа сілтемені топқа орналастыруңызға мүмкіндік береді. Егер сіз алдымен топтар құруды жоспарламай, кейінірек топтарды пайдаланғыңыз келсе, әрбір сілтемені топқа қосу үшін оны өңдеуіңізге болады немесе әр сілтемені сілтеме тән болатын топқа апаруыңызға болады.

Не істегіңіз келеді?

Топты Қорытынды сілтемесі веб бөлігіне немесе өрісінің басқару элеметіне қосу

Сілтемені Қорытынды сілтемесі веб бөлігіне немесе өрісінің басқару элеметіне қосу

Қорытынды сілтемесі веб бөлігіндегі немесе өрісінің басқару элементіндегі сілтемелер мен топтың үстіңгі деректемелерін сұрыптау

Бар сілтемені немесе топтың үстіңгі деректемесін өңдеу

Топты Қорытынды сілтемесі веб бөлігіне немесе өрісінің басқару элеметіне қосу

 1. Торап әрекеттері мәзірінде «Торап әрекеттері» мәзірі Бетті өңдеу түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Бетті өңдеген жағдайда бұл қадам қажетсіз.

 2. Қорытынды сілтемесі веб бетінде немесе өрісінің басқару элементінде Жаңа топ түймешігін басыңыз. Жаңа топ веб бетінің тілқатысу терезесі шығады.

 3. Топ үстіңгі деректеме атауы жолағына топтың атауын теріңіз. Бұл атау топқа қосылатын сілтемелердің тізімінің жоғарғы жағына шығады.

  Ескерту : Белгілі бір Қорытынды сілтемесі веб бөлігінің немесе өрісінің басқару элементінің бірінші тобын жасағаныңызда, веб бөлігінің немесе өрістің басқару элементінің бар сілтемелері сол топқа қосылады. Жасалатын қосымша топтар бастапқыда бос болады.

Топты жою

Сондай-ақ, топты Қорытынды сілтемесі веб бөлігінен немесе өрісінің басқару элементінен жоюыңызға болады.

 1. Торап әрекеттері мәзірінде «Торап әрекеттері» мәзірі Бетті өңдеу түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Бетті өңдеген жағдайда бұл қадам қажетсіз.

 2. Қорытынды сілтемесі веб бөлігінде немесе өрісінің басқару элементінде жойғыңыз келген топтың жанындағы мәзірді басыңыз, содан кейін Жою түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Сілтемелері бар топты жойғаныңызда, бұл сілтемелер қалған бірінші топтан жойылады. Егер сіз бір топты жойсаңыз, сілтемелер қалып, топта болмайды.

Сілтемені Қорытынды сілтемесі веб бөлігіне немесе өрісінің басқару элеметіне қосу

 1. Торап әрекеттері мәзірінде «Торап әрекеттері» мәзірі Бетті өңдеу түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Бетті өңдеген жағдайда бұл қадам қажетсіз.

 2. Қорытынды сілтемесі веб бетінде немесе өрісінің басқару элементінде Жаңа сілтеме түймешігін басыңыз. Жаңа сілтеме веб бетінің тілқатысу терезесі шығады.

 3. Жаңа сілтеме тілқатысу терезесінде адамды немесе элементті көрсететін сілтемені таңдаңыз.

  Ескерту : Адамға жасалатын Қорытынды сілтемесі Ортақ қызметтерінің жеткізушісі (SSP) теңшелген тораптарға ғана қол жетімді. Егер сіздің торабыңызда SSP теңшелмесе, Адам параметрі қол жетімді болмайды.

  Егер сіз адамға жасалатын сілтемені таңдасаңыз, жаңа параметр, АдамЖаңа сілтеме тілқатысу терезесіне шығады. Адам жолағына теру арқылы немесе Шолу түймешігін басу және Адам қосу веб бетінің тілқатысу терезесіндегі адамды таңдау арқылы сілтеме көрсететін адамды анықтауыңызға болады. Егер сіз элементке жасалатын сілтемені таңдасаңыз, Адам параметрі шықпайды.

 4. Тақырып және Сипаттама жолақтарына теру арқылы сілтемеге арналған тақырыпты және сипаттаманы қосыңыз. Сізге тақырып ұсыну керек, бірақ сипаттама таңдаулы болып табылады. Егер сіз сипаттаманы қоссаңыз, Сипаттама жолағының жанындағы Емлені тексеру түймешігін басу арқылы сипаттама мәтінінің емлесін тексеруіңізге болады.

 5. Сілтеме мекенжайын (URL) Сілтеме URL жолағына теру арқылы оны көрсетуіңізге болады. Егер сілтеме адамды көрсетсе, мекенжай толтырылады. Егер сілтеме тораптағы элементті көрсетсе, элементтің орнын анықтау үшін Шолу түймешігін басып, Сілтеме URL жолағына автоматты түрде толтыруыңызға болады. Сілтеме мекенжайын тексеру үшін Тексеру үшін осы жерді басыңыз түймешігін басыңыз.

 6. Сілтемені жаңа шолғыш терезесінде ашу үшін Сілтемені жаңа терезеде ашу параметрін таңдаңыз.

 7. Мәтінмәндік көрсеткіш терезесі жолағына теру арқылы сілтемеге Мәтінмәндік көрсеткіш терезесін қосуыңызға болады. Қарап шығу бағдарламасы тінтуірдің меңзерін сілтемеде қалдырғанда, Мәтінмәндік көрсеткіш терезесі сілтеме үстіне шығады.

 8. Суреттің мекенжайын Сурет URL жолағына теру арқылы суретті сілтемемен байланыстыруыңызға болады. Егер сурет торабыңызда болса, суреттің орнын анықтау үшін Шолу түймешігін басып, Сурет URL жолағына автоматты түрде толтыруыңызға болады. Егер сіз суретті сілтемемен байланыстырсаңыз, сурет сілтемені жанына шығады, ал бетті көрушілер сілтеменің мақсатын шарлау үшін суретті немесе сілтемені баса алады. Суреттің мекенжайын тексеру үшін Тексеру үшін осы жерді басыңыз түймешігін басыңыз.

 9. Егер сіз сілтемемен байланыстыру үшін суретті көрсетсеңіз, мәтінді Сурет сипаттамасы жолағына теру арқылы суреттің баламалы мәтінін көрсетуіңізге болады. Бетті оқитын бағдарламалық құралды пайдаланатын бетті көруші бетке кіргенде, баламалы мәтін бетті оқитын бағдарламалық құрал арқылы дауыстап оқылады. Бетті көрішунің шолғышы суретті қандай да бір себеппен көрсетпеген жағдайда бұл мәтін суреттің орнына да шығады.

 10. Егер сіз Қорытынды сілтемесі веб бетіне немесе өрісінің басқару элементіне топтарды қоссаңыз, Топ ашылмалы тізімі арқылы сілтеме тән болатын топты көрсетуіңізге болады. Сілтемені өңдегеніңізде, сілтемені топқа қосу үшін немесе сілтеме тән болатын топты өзгерту үшін Топ ашылмалы тізімін пайдалануыңызға болады.

 11. Мәнер жолағындағы параметрді таңдау арқылы сілтемеге арналған бейнебет мәнерін орнатуыңызға болады. Суретті сілтемене байланыстырған жағдайда, кейбір мәнерлердің суреттерді көрсетпейтінін ескеріңіз, суреттерді көрсететін мәнерді таңдауды ұмытпаңыз.

Сілтемені жою

Сондай-ақ, сілтемені Қорытынды сілтемесі веб бөлігінен немесе өрісінің басқару элементінен жоюыңызға болады.

 1. Торап әрекеттері мәзірінде «Торап әрекеттері» мәзірі Бетті өңдеу түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Бетті өңдеген жағдайда бұл қадам қажетсіз.

 2. Қорытынды сілтемесі веб бөлігінде немесе өрісінің басқару элементінде жойғыңыз келген сілтеменің жанындағы мәзірді басыңыз, содан кейін Жою түймешігін басыңыз.

Қорытынды сілтемесі веб бөлігіндегі немесе өрісінің басқару элементіндегі қорытынды сілтемелері мен топтың үстіңгі деректемелерін сұрыптау

 1. Торап әрекеттері мәзірінде «Торап әрекеттері» мәзірі Бетті өңдеу түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Бетті өңдеген жағдайда бұл қадам қажетсіз.

 2. Төмендегілердің біреуін орындаңыз:

  • Қорытынды сілтемесі веб бөлігінде немесе өрісінің басқару элементінде басқа сілтемелерге және топтың үстіңгі деректемелеріне қатысты орнын өзгерту үшін сілтемені немесе топтың үстіңгі деректемесін апарыңыз. Көлденең қызыл жолақ сілтеме немесе топтың үстіңгі деректемесі жылжитын жерге шығады.

  • Жоғары жылжыту және Төмен жылжыту түймешіктерін пайдаланыңыз:

   1. Қорытынды сілтемесі веб бетінде немесе өрісінің басқару элементінде Қайта реттеу түймешігін басыңыз. Қайта реттеу веб бетінің тілқатысу терезесі шығады.

   2. Жылжытқыңыз келген топтың үстіңгі деректемесін немесе сілтемесін басыңыз, содан кейін Жоғары жылжыту немесе Төмен жылжыту түймешігін басыңыз.

    Ескерту : Егер сіз сілтемені жоғары немесе төмен қарай жылжытсаңыз, сілтеме басқа топқа жылжыуы мүмкін. Егер сілтеме топтың жоғарғы жағында болса және оның жоғарғы жағында басқа топ болса, Жоғары жылжыту түймешігін басқаныңызда, сілтеме оның жоғарғы жағындағы топқа жылжиды. Егер сілтеме топтың төменгі жағында болса және оның төменгі жағында басқа топ болса, сілтеме таңдап, Төмен жылжыту түймешігін басқаныңызда, сілтеме оның төменгі жағындағы топқа жылжиды.

Бар сілтемені немесе топтың үстіңгі деректемесін өңдеу

 1. Торап әрекеттері мәзірінде «Торап әрекеттері» мәзірі Бетті өңдеу түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Бетті өңдеген жағдайда бұл қадам қажетсіз.

 2. Өңдеу күйінде әрбір қорытынды сілтемесінің және топ үстіңгі деектемесінің сілтеменің немесе үстіңгі деректеменің сол жағында орналасқан мәзірі болады. Мәзірді таңдап, Өңдеу түймешігін басыңыз. Сілтемеге немесе топтың үстіңгі деректемесіне арналған мәзірді басқаныңызға байланысты, Сілтемені өңдеу веб беті немесе Топты өңдеу тілқатысу терезесі шығады.

 3. Сілтемені қосқанда немесе топты қосқанда қол жетімді бірдей параметрлер топты немесе сілтемені өңдегеніңізде де қолданылады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×