Қатысты сұраулар құрастырушысы (Power Pivot)

SQL Server қатысты деректерін Microsoft Excel 2013 бағдарламасындағы Power Pivot арқылы импорттаған кезде қатысты сұраулар құрастырушысы арқылы сұрауды интерактивті түрде құрастыра аласыз. Қатысты сұраулар құрастырушысы Microsoft SQL Server, Microsoft Azure SQL дерекқорынан және Microsoft SQL Server Parallel деректер қоймасынан қатысты деректерді шығарып алатын деректерді көрсететін сұрауды жасауға көмектеседі. Графикалық сұраулар құрастырушысын пайдаланып, метадеректерді зерттеңіз, сұрауды интерактивті түрде құраңыз және сұрау нәтижелерін көріңіз.  Керісінше, мәтіндік сұраулар құрастырушысын пайдаланып, графикалық құрастырушысы арқылы құралған сұрауды көріңіз немесе сұрауды өзгертіңіз. Сондай-ақ, бар сұрауды файлдан немесе есептен импорттауға болады.

 1. Power Pivot терезесін ашыңыз.

 2. Сыртқы деректер алу > Дерекқордан > SQL Server серверінен тармағын басыңыз.

 3. Кесте импорттау шеберінде сервер атауын, тіркелгі деректерін және дерекқорды көрсетіңіз. Келесі түймешігін басыңыз.

 4. Импорттау қажет деректерді көрсететін сұрау жазу басыңыз. Келесі түймешігін басыңыз.

 5. Қатысты сұрау құрастырушысын ашу үшін Дизайн түймешігін басыңыз.

Қаласаңыз, мәтіндік өңдегішті пайдалана отырып сұрауды SQL тілінде жаза аласыз. Мәтіндік сұраулар құрастырушысына ауысу үшін құралдар тақтасында Мәтін ретінде өңдеу пәрменін таңдаңыз. Сұрауды мәтіндік сұраулар құрастырушысында өңдегеннен кейін графикалық сұраулар құрастырушысын пайдалана алмайсыз.

Ескерту :  Oracle, OLE DB, ODBC және Teradata деректер түрлері үшін сұрауды көрсету үшін мәтіндік сұраулар құрастырушысын пайдалану керек.

Осы мақалада

Графикалық сұраулар құрастырушысы

«Дерекқор көрінісі» бөлігі

Таңдалған өрістер бөлігі

Функция параметрлері бөлігі

Қатынастар бөлігі

Қолданылған сүзгілер бөлігі

Сұрау нәтижелері бөлігі

Графикалық сұраулар құрастырушысының құралдар тақтасы

Автоматты түрде жасалатын сұрауларды түсіну

Мәтіндік сұраулар құрастырушысы

Мәтіндік сұраулар құрастырушының құралдар тақтасы

Графикалық сұраулар құрастырушысы

Графикалық сұраулар құрастырушысында дерекқор кестелерін және көріністерді зерттеуге, деректер жиыны үшін деректерді шығарып алу керек дерекқор кестелері мен бағандарын көрсететін SQL SELECT нұсқауын интерактивті түрде жасауға болады. Деректер жиынына қосатын өрістерді таңдайсыз және таңдау бойынша, деректер жиынындағы деректерді шектейтін сүзгілерді көрсетесіз. Сүзгілер параметрлер ретінде пайдаланылатынын және іске қосу кезінде сүзгі мәнін қамтамасыз ететінін көрсетуге болады. Егер бірнеше кестені таңдасаңыз, сұраулар құрастырушысы екі кесте жиындары арасындағы қатынасты есептейді.

Графикалық сұраулар құрастырушысы үш аймаққа бөлінген. Сұраудың кестелерді/көріністерді немесе сақталған процедуралары/кесте мәнді функцияларын пайдалануына байланысты сұраулар құрастырушысының орналасуы өзгереді.

Ескерту : 

SQL Server Parallel деректер қоймасы сақталған процедураларын немесе кесте мәнді функцияларды қолдамайды.

Келесі суретте кестелермен немесе көріністермен бірге пайдаланған кездегі графикалық сұраулар құрастырушысы көрсетілген.

Қатысты сұраулар құрастырушысы

Келесі суретте сақталған процедуралармен немесе кесте мәнді функциялармен бірге пайдаланған кездегі графикалық сұраулар құрастырушысы көрсетілген.

rs_relational_graphical_SP

Келесі кестеде әр бөліктің функциясы сипатталады.

Бөлік

Функция

Дерекқор көрінісі

Дерекқор схемасы бойынша реттелген кестелердің, көріністердің, сақталған процедуралардың және кесте мәнді функциялардың иерархиялық көрінісін көрсетеді.

Таңдалған өрістер

«Дерекқор көрінісі» бөлігіндегі таңдалған элементтер ішіндегі дерекқор өрістері атауларының тізімін көрсетеді. Бұл өрістер деректер жиыны үшін өрістер жиынына айналады.

Функция параметрлері

«Дерекқор көрінісі» бөлігінде сақталған процедуралар немесе кесте мәнді функциялар үшін кіріс параметрлерінің тізімін көрсетеді.

Байланыстар

«Дерекқор көрінісі» бөлігінде кестелер немесе көріністер үшін таңдалған өрістерден туындаған қатынастар тізімін немесе қолмен жасалған қатынастарды көрсетеді.

Қолданылған сүзгілер

Дерекқор көрінісінде кестелер немесе көріністер үшін өрістер тізімін және сүзгі шарттарын көрсетеді.

Сұрау нәтижелері

Автоматты түрде жасалған сұраудың нәтижелер жиыны үшін үлгі деректерді көрсетеді.

«Дерекқор көрінісі» бөлігі

«Дерекқор көрінісі» бөлігі көруге рұқсатыңыз бар дерекқор нысандары метадеректерді көрсетеді, бұл деректер көзіне байланыспен және тіркелгі деректерімен анықталады. Иерархиялық көрініс дерекқор схемасы бойынша реттелген дерекқор нысандарын көрсетеді. Кестелерді, көріністерді, сақталған процедураларды және кесте мәнді функцияларды көру үшін әр схема үшін түйінді кеңейтіңіз. Бағандарды көрсету үшін кестені немесе көріністі кеңейтіңіз.

Таңдалған өрістер бөлігі

Таңдалған өрістер бөлігі деректер жиынындағы өрістерді, әрі сұрауға қосатын топтар мен біріктірулерді көрсетеді.

Келесі параметрлер көрсетіледі:

 • Таңдалған өрістер       Кестелер немесе көріністер үшін таңдалған дерекқор өрістерін көрсетеді я болмаса сақталған процедуралар немесе кесте мәнді функциялар үшін кіріс параметрлерді көрсетеді. Бұл бөлікте көрсетілген өрістер деректер жиыны үшін өрістер жиынына айналады.

 • Есеп деректері бөлігін деректер жиыны үшін өрістер жиынын көру үшін пайдаланыңыз.

 • Топ және біріктіру    Сұрауда топтауды және біріктіруді пайдалануды ажырата қосады. Егер топтау және біріктірулерді қосқаннан кейін топтау және біріктіру мүмкіндігін өшірсеңіз, олар жойылады. (жоқ) мәтіні ешбір топтау және біріктірілер пайдаланылмағанын көрсетеді. Егер топтау және біріктіру мүмкіндігін қайтадан қоссаңыз, алдыңғы топтау мен біріктірулер қалпына келтіріледі.

 • Өрісті жою    Таңдалған өрісті жояды.

Топтау және біріктіру

Үлкен кесте бар дерекқорларға қатысты сұраулар пайдалы болуы үшін тым үлкен деректер жолдары санын қайтаруы мүмкін және бұл деректердің кең көлемін тасымалдайтын желіге әсер етуі мүмкін. Деректер жолдарының санын шектеу үшін сұрауда дерекқор серверіндегі деректерді жинақтайтын SQL біріктірулері болуы мүмкін.

Біріктірулер деректердің жиынтықтарын қамтамасыз етеді және деректер жиынтық деректерді жеткізетін біріктіруді қолдау үшін топталады. Сұрауда біріктіруді пайдаланғанда, сұрау қайтаратын басқа өрістер автоматты түрде топталады және сұрауда SQL GROUP BY сөйлемі болады. Деректерді Топтау және біріктіру тізіміндегі Келесі бойынша топтау параметрін пайдалана отырып-ақ жиынтықтауға болады. Біріктірулердің көпшілігі DISTINCT кілтсөзі пайдаланылатын нұсқаны қамтиды. DISTINCT кілтсөзін қосу қайталанатын мәндерді жояды.

Microsoft SQL Server бағдарламасы Transact-SQL тілін, Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse бағдарламасы SQL тілін пайдаланады. SQL тілінің диалекттерінің екеуі де сұраулар құрастырушысы қамтамасыз ететін сөйлемдерді, кілтсөздерді және біріктірулерді қолдайды.

Келесі кестеде біріктірулер тізілген және олардың қысқаша сипаттамалары берілген.

Біріктіру

Сипаттама

Avg

Топтағы мәндердің орташа мәнін қайтарады. SQL AVG біріктіруін жүзеге асырады.

Count

Топтағы элементтер санын қайтарады. SQL COUNT біріктіруін жүзеге асырады.

Count Big

Топтағы элементтер санын қайтарады. Бұл — SQL COUNT_BIG біріктіруі. COUNT және COUNT_BIG арасындағы айырмашылық — COUNT_BIG әрқашан bigint деректер түріне жататын мәнді қайтарады.

Min

Топтағы ең аз мәнді қайтарады. SQL MIN біріктіруін жүзеге асырады.

Max

Топтағы ең үлкен мәнді қайтарады. MAX біріктіруін жүзеге асырады.

StDev

Топтағы барлық мәндердің статистикалық стандартты ауытқуын қайтарады. SQL STDEV біріктіруін жүзеге асырады.

StDevP

Топта көрсетілген өрнек ішіндегі барлық мәндердің жиынтығы үшін статистикалық стандартты ауытқуды қайтарады. SQL STDEVP біріктіруін жүзеге асырады.

SUM

Топтағы барлық мәндердің қосындысын қайтарады. SQL SUM біріктіруін жүзеге асырады.

Var

Топтағы барлық мәндердің статистикалық дисперсиясын қайтарады. SQL VAR біріктіруін жүзеге асырады.

VarP

Топтағы барлық мәндер үшін жиынтықтың статистикалық дисперсиясын қайтарады. SQL VARP біріктіруін жүзеге асырады.

Avg Distinct

Бір мәнді орташа мәндерді қайтарады. AVG біріктіруі мен DISTINCT кілтсөзінің тіркесімін жүзеге асырады.

Count Distinct

Бір мәнді санды қайтарады. COUNT біріктіруі мен DISTINCT кілтсөзінің тіркесімін жүзеге асырады.

Count Big Distinct

Топтағы бір мәнді элементтер санын қайтарады. COUNT_BIG біріктіруі мен DISTINCT кілтсөзінің тіркесімін жүзеге асырады.

StDev Distinct

Бір мәнді статистикалық стандартты ауытқуларды қайтарады. STDEV біріктіруі мен DISTINCT кілтсөзінің тіркесімін жүзеге асырады.

StDevP Distinct

Бір мәнді статистикалық стандартты ауытқуларды қайтарады. STDEVP біріктіруі мен DISTINCT кілтсөзінің тіркесімін жүзеге асырады.

Sum Distinct

Бір мәнді қосындыларды қайтарады. SUM біріктіруі мен DISTINCT кілтсөзінің тіркесімін жүзеге асырады.

Var Distinct

Бір мәнді статистикалық дисперсияларды қайтарады. VAR біріктіруі мен DISTINCT кілтсөзінің тіркесімін жүзеге асырады.

VarP Distinct

Бір мәнді статистикалық дисперсияларды қайтарады. VARP біріктіруі мен DISTINCT кілтсөзінің тіркесімін жүзеге асырады.

Функция параметрлері бөлігі

Функция параметрлері бөлігінде сақталған процедурасының немесе кесте мәнді функцияның параметрлері көрсетіледі. Келесі бағандар көрсетіледі:

 • Параметр атауы    Сақталған процедура немесе кесте мәнді функция арқылы анықталған параметрдің атауын көрсетеді.

 • Мән      Құрастыру уақытында сұрау нәтижелері бөлігінде көрсетілетін деректерді шығарып алу сұрауы орындалған кезде параметр ретінде пайдаланылатын мән. Бұл мән іске қосу кезінде пайдаланылмайды.

Қатынастар бөлігі

Қатынастар бөлігі біріктіру қатынастарын көрсетеді. Қатынастарды дерекқор метадеректерінен шығарып алынған сыртқы кілт қатынастарынан автоматты түрде анықтауға немесе қолмен жасауға болады.

Келесі параметрлер көрсетіледі:

 • Авто анықтау . Кестелер арасында қатынастарды автоматты түрде жасайтын авто анықтау мүмкіндігін ажырата қосады. Егер авто анықтау қосылған болса, сұраулар құрастырушысы қатынастарды кестелердегі сыртқы кілттерден жасайды; әйтпесе, қатынастарды қолмен жасау керек. Дерекқор көрінісі бөлігінде кестелерді таңдағанда, авто анықтау қатынастарды автоматты түрде жасауға әрекет жасайды. Біріктірулерді қолмен жасағаннан кейін авто анықтауды қоссаңыз, бұл біріктірулер алып тасталады.

  Маңызды :  Оны SQL Server Parallel Data Warehouse бағдарламасымен бірге пайдаланғанда біріктірулерді жасау үшін қажет метадеректер қамтамасыз етілмейді және қатынастарды автоматты түрде анықтау мүмкін болмайды. Егер сұрау SQL Server Parallel Data Warehouse бағдарламасынан деректерді шығарып алса, барлық кесте біріктірулерін қолмен жасау керек.

 • Қатынасты қосу . Қатынас тізіміне қатынасты қосады.

  Егер авто анықтау қосылған болса, сұраудағы бағандары пайдаланылатын кестелер Қатынас тізіміне автоматты түрде қосылады. Авто анықтау екі кестенің қатысты екенін анықтағанда, бір кесте Сол кесте бағанына, екіншісі Оң кесте бағанына қосылады, сөйтіп олардың арасында ішкі біріктіру жасалады. Әр қатынас сұрауда JOIN сөйлемін жасайды. Егер кестелер қатысты болмаса, олардың бағаны Сол кесте бағанында тізіледі және Біріктіру түрі бағаны кестелердің басқа кестелерге қатысты емес екенін көрсетеді. Авто анықтау қосулы кезде, авто анықтау қатысты емес екенін анықтаған кестелер арасында қатынастарды қолмен қоса алмайсыз.

  Егер авто анықтау өшірулі болса, кестелер арасында қатынастарды қосуға және өзгертуге болады. Екі кестені қосу үшін пайдаланылатын өрістерді көрсету үшін Өрістерді өңдеу пәрменін пайдаланыңыз.

  Қатынас тізіміндегі қатынастардың көрсетілу реті сұрауда біріктірулер орындалатын ретке сәйкес болады. Қатынастардың ретін тізімде жоғары және төмен жылжыту арқылы өзгертуге болады.

  Сұрауда бірнеше қатынасты пайдаланғанда, біріншісінен басқа әр қатынастағы кестелердің біреуіне келесі қатынастарда сілтеме жасау керек.

  Егер қатынастағы кестелердің екеуіне де алдыңғы қатынас сілтеме жасаған болса, онда қатынас бөлек қосылу сөйлемін жасамайды; оның орнына біріктіру шарты алдыңғы қатынас үшін жасалған қосылу сөйлеміне қосылады. Біріктіру түрін бірдей кестелер сілтеме жасаған алдыңғы қатынас анықтайды.

 • Өрістерді өңдеу . Байланысты өрістерді өңдеу диалогтық терезесін ашады. Онда кестелер арасында қатынастарды қосуға және өзгертуге болады. Сіз оң және сол кестелерді біріктіретін өрістерді таңдадыңыз. Қатынаста бірнеше біріктіру шарттарын көрсету үшін сол кесте мен оң кестедегі бірнеше өрістерді қосуға болады. Сол және оң кестелерді біріктіретін екі өрістің атауы бірдей болуы қажет емес. Біріктірілген өрістердің деректер түрі үйлесімді болуы керек.

 • Қатынасты жою.  Таңдалған қатынасты жояды.

 • Жоғары жылжыту жәнеТөмен жылжыту. Қатынастарды Қатынас тізімінде жоғары немесе төмен жылжытады. Сұрауда қатынастарды орналастыру реті сұрау нәтижелеріне әсер етуі мүмкін. Қатынастар сұрауға Қатынас тізіміндегі ретпен қосылады.

Келесі бағандар көрсетіледі:

 • Сол кесте       Қосылу қатынасының бөлігі болып табылатын бірінші кестенің атауын көрсетеді.

 • Қосылу түрі       Автоматты түрде жасалған сұрауды пайдаланылатын SQL JOIN нұсқауының түрін көрсетеді. Әдепкі бойынша, сыртқы кілт шектеуі анықталса, INNER JOIN пайдаланылады. Басқа біріктіру түрлері LEFT JOIN немесе RIGHT JOIN бола алады. Егер бұл біріктіру түрлерінің ешқайсысы қолданылмаса, Біріктіру түрі бағанында Байланысты емес параметрі көрсетіледі. Байланысты емес кестелер үшін CROSS JOIN біріктірулері жасалмайды; сол және оң кестелердегі бағандарды біріктіру арқылы қатынастарды қолмен жасау керек.

 • Оң кесте    Біріктіру қатынасындағы екінші кестенің атауын көрсетеді.

 • Өрістерді біріктіру    Біріктірілген өрістердің жұптарын тізеді. Егер қатынаста бірнеше біріктіру шарттары бар болса, біріктірілген өрістердің жұптары үтірлермен (,) бөлінеді.

Қолданылған сүзгілер бөлігі

Қолданылған сүзгілер бөлігінде іске қосу кезінде шығарып алынатын деректер жолдарының санын шектеу үшін пайдаланылатын шарттарды көрсетеді. Бұл бөлікте көрсетілген шарттар SQL WHERE сөйлемін жасау үшін пайдаланылады. Параметр опциясын таңдағанда, параметр автоматты түрде жасалады.

Келесі бағандар көрсетіледі:

 • Өріс атауы    Шарттар қолданылатын өрістің атауын көрсетеді.

 • Амалдағыш       Сүзгі өрнегінде пайдаланылатын амалды көрсетеді.

 • Мән       Сүзгі өрнегінде пайдаланылатын мәнді көрсетеді.

 • Параметр       Сұрауға сұрау параметрін қосу опциясын көрсетеді.

Сұрау нәтижелері бөлігі

Сұрау нәтижелері бөлігі басқа бөліктердегі таңдаулар арқылы көрсетілген автоматты түрде жасалған сұрау үшін нәтижелерді көрсетеді. Нәтижелер жиынындағы бағандар — таңдалған өрістер бөлігінде көрсеткен өрістер және жол деректері қолданылған сүзгілер бөлігінде көрсеткен сүзгілер арқылы шектеледі.

Бұл деректер сұрауды орындаған уақыттағы деректер көзіндегі мәндерді білдіреді.

Нәтижелер жиынындағы сұрыптау ретін деректерді деректер көзінен шығарып алу реті анықтайды. Сұрыптау ретін тікелей сұрау мәтінін өзгерту арқылы өзгертуге болады.

Графикалық сұраулар құрастырушысының құралдар тақтасы

Графикалық сұраулар құрастырушысы құралдар тақтасы сұрау нәтижелерін көрсетуге немесе көруге көмектесетін келесі түймешіктерді қамтамасыз етеді.

Түймешік

Сипаттама

Мәтін ретінде өңдеу

Автоматты түрде жасалған сұрауды көру немесе сұрауды өзгерту үшін мәтіндік сұраулар құрастырушысын ажырата қосу.

Импорттау

Файлдан немесе есептен бар сұрауды импорттау. .sql және .rdl файл түрлеріне қолдау көрсетіледі.

Сұрауды орындау

Сұрауды орындау. Сұрау нәтижелері бөлігі нәтижелер жиынын көрсетеді.

Беттің жоғарғы жағы

Автоматты түрде жасалатын сұрауларды түсіну

Дерекқор көрінісі бөлігінде кестелерді мен бағандарды немесе сақталған процедуралар мен көріністерді таңдағанда, сұраулар құрастырушы дерекқор схемасынан негізінде жатқан негізгі кілт және сыртқы кілт қатынастарын шығарып алады. Бұл қатынастарды талдау арқылы сұраулар құрастырушы екі кесте арасында қатынастарды анықтайды және біріктірулерді сұрауға қосады. Содан кейін топтарды және біріктірулерді қосу, қатынастарды қосу немесе өзгерту, әрі сүзгілерді қосу арқылы сұрауды өзгертуге болады. Деректер шығарып алынатын бағандарды, кестелер арасындағы біріктірулерді және кез келген топтарды немесе біріктірулерді көрсететін сұрау мәтінін көру үшін Мәтін ретінде өңдеу пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мәтіндік сұраулар құрастырушысы

Мәтіндік сұраулар құрастырушы деректер көзі қолдау көрсететін сұраулар тілін пайдалана отырып сұрауды нақтылау, сұрауды орындау және құрастыру уақытында нәтижелерді көру жолын береді. Бірнеше SQL нұсқауларын, реттелетін деректерді өңдеу кеңейтімдері үшін сұрау немесе пәрмен синтаксисін және өрнектер ретінде көрсетілген сұрауларды көрсетуге болады.

Мәтіндік сұраулар құрастырушы сұрауды алдын ала өңдемейтіндіктен, ол кез келген сұрау синтаксисін қабылдай алады. Бұл — көптеген деректер көзі түрлері үшін әдепкі сұраулар құрастырушы құралы.

Мәтіндік сұраулар құрастырушы құралдар тақтасын және келесі екі бөлікті көрсетеді:

 • Сұрау       Сұрау түріне байланысты сұрау мәтінін, кесте атауын немесе сақталған процедураың атауын көрсетеді. Кейбір деректер көзі түрлері үшін кейбір сұрау түрлері қол жетімді емес. Мысалы, кесте атауына тек OLE DB деректер көзі түрі үшін қолдау көрсетіледі.

 • Нәтиже       Құрастыру уақытында сұрауды орындаудың нәтижелерін көрсетеді.

Мәтіндік сұраулар құрастырушының құралдар тақтасы

Мәтіндік сұраулар құрастырушы барлық пәрмен түрлері үшін бір құралдар тақтасын береді. Келесі кестеде құралдар тақтасындағы әр түймешік және оның функциясы тізілген.

Түймешік

Сипаттама

Мәтін ретінде өңдеу

Мәтіндік сұраулар құрастырушы және графикалық сұраулар құрастырушы арасында ауысу. Графикалық сұраулар құрастырушысын кейбір деректер көзі түрлері қолдамайды.

Импорттау

Файлдан немесе есептен бар сұрауды импорттау. Тек .sql және .rdl файл түрлеріне қолдау көрсетіледі.

Қатысты сұраулар құрастырушы белгішесі

Сұрауды орындайды және нәтижелер жиынын Нәтиже бөлігінде көрсетеді.

Пәрмен түрі

Мәтін, StoredProcedure немесе TableDirect тармағын таңдаңыз. Егер сақталған процедураның параметрлері бар болса, құралдар тақтасында Орындау пәрменін таңдағанда, Сұрау параметрлерін анықтау диалогтық терезесі пайда болады және қажет мәндерді толтыруға болады.

Ескерту :  Егер сақталған процедура бірнеше нәтижелер жиынын қайтарса, деректер жиынын толтыру үшін бірінші нәтижелер жиыны ғана пайдаланылады.

Ескерту : TableDirect OLE DB деректер көзі түрі үшін ғана қол жетімді.

Text пәрмен түрі

SQL Server деректер жиынын жасағанда, әдепкі бойынша қатысты сұраулар құрастырушысы ашылады. Мәтіндік сұраулар құрастырушысына ауысу үшін құралдар тақтасында Мәтін ретінде өңдеу қосқыш түймешігін басыңыз. Мәтіндік сұраулар құрастырушысында екі бөлі болады: сұрау бөлігі және нәтиже бөлігі. Келесі суретте әр бөлікке белгі берілген.

Қатысты сұраулар құрастырушысы

Келесі кестеде әр бөліктің функциясы сипатталады.

Бөлік

Функция

Сұрау

SQL сұрауының мәтінін көрсетеді. Бұл бөлікті SQL сұрауын жазу немесе өңдеу үшін пайдаланыңыз.

Нәтиже

Сұрау нәтижелерін көрсетеді. Сұрауды орындау үшін кез келген бөлікте тінтуірдің оң жақ түймешігін басыңыз, Орындау пәрменін таңдаңыз немесе құралдар тақтасындағы Орындау түймешігін басыңыз.

Мысалы

Келесі сұрау ContactType атты кестеден атаулар тізімін қайтарады.

SELECT Name FROM ContactType

Құралдар тақтасында Орындау түймешігін басқанда Сұрау бөлігіндегі пәрмен орындалады және нәтижелер, атаулар тізімі, Нәтиже бөлігінде көрсетіледі.

StoredProcedure пәрмен түрі

StoredProcedure пәрмен түрі параметрін таңдағанда мәтіндік сұраулар құрастырушысы екі бөлікті көрсетеді: сұрау бөлігі және нәтиже бөлігі. Сұрау бөлігінде сақталған процедураның атауын енгізіп, құралдар тақтасында Орындау түймешігін басыңыз. Егер сақталған процедураларда параметрлер пайдаланылса, Сұрау параметрлерін анықтау диалогтық терезесі ашылады. Сақталған процедура үшін параметр мәндерін енгізіңіз.

Келесі суретті сақталған процедурасын орындаған кездегі сұрау және нәтижелер бөліктері көрсетілген. Бұл жағдайда кіріс параметрлер тұрақты мәндер болып табылады.

Қатысты сұраулар құрастырушысы

Келесі кестеде әр бөліктің функциясы сипатталады.

Бөлік

Функция

Сұрау

Сақталған процедурасының атауын және кез келген кіріс параметрлерді көрсетеді.

Нәтиже

Сұрау нәтижелерін көрсетеді. Сұрауды орындау үшін кез келген бөлікте тінтуірдің оң жақ түймешігін басыңыз, Орындау пәрменін таңдаңыз немесе құралдар тақтасындағы Орындау түймешігін басыңыз.

Мысалы

Келесі сұрау uspGetWhereUsedProductID атты сақталған процедурасын шақырады. Сақталған процедурада кіріс параметрлер бар болса, сұрауды орындағанда параметр мәндерін көрсету керек.

    uspGetWhereUsedProductID
   

Орындау (!) түймешігін басыңыз. Келесі кестеде Сұрау параметрлерін анықтау диалогтық терезесінде мәндерді қамтамасыз ететін uspGetWhereUsedProductID параметрлері берілген.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

TableDirect пәрмен түрі

TableDirect пәрмен түрі параметрін таңдағанда мәтіндік сұраулар құрастырушысы екі бөлікті көрсетеді: сұрау бөлігі және нәтиже бөлігі. Кестеге кіріп, Орындау түймешігін басқанда, сол кестенің барлық бағандары қайтарылады.

Мысалы

OLE DB деректер көзі түрі үшін келесі деректер жиыны сұрауы ContactType кестесіндегі бүкіл контакт түрлері үшін нәтижелер жиынын қайтарады.

    ContactType
   

ContactType кесте атауын енгізгенде, бұл SQL нұсқауын жасаумен тең болады SELECT * FROM ContactType.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×