Қатардағы жоба мәндері

Келесі жылға арналған шығындарды болжауды немесе ғылыми тәжірибедегі қатарға арналған күткен нәтижелерді жобалауды қажет еткеніңізбен, бар деректерге негізделген келешек мәндерді автоматты түрде құру үшін немесе сызықты трендке немесе өсім трендінің есептеулеріне негізделген экстраполяцияланған мәндерді автоматты түрде құру үшін Microsoft Office Excel бағдарламасын пайдалануыңызға болады.

Қарапайым сызықтық трендке немесе үлгілі өсім трендке сәйкес келетін мәндер қатарын толтыру таңбалауышы немесе Қатар пәрмені арқылы толтыруыңызға болады. Күрделі немесе сызықтық емес деректерді көбейту үшін жұмыс парағы функцияларын немесе Талдау құралдары бумасының қондырма тармағындағы регрессиялық талдау құралын пайдалануыңызға болады.

Не істегіңіз келеді?

Толық сәйкес келетін сызықтық тренд қатарын автоматты түрде толтыру

Өсім трендінің қатарын автоматты түрде толтыру

Сызықтық трендтің немесе өсім трендінің мәндерін қолмен толтыру

Диаграммаға тренд сызығын қосу арқылы трендтерді есептеу

Мәндерді жұмыс парағы функциясымен жобалау

Регрессиялық талдауды Талдау құралдары бумасының қондырмасымен орындау

Толық сәйкес келетін сызықтық тренд қатарын автоматты түрде толтыру

Сызықтық қатарда қадам мәні немесе қатардағы бірінші және келесі мәннің айырмашылығы бастапқы мәнге қосылып, одан кейін әрбір кейінгі мәнге қосылып отырады.

Бастапқы таңдау

Үлкейтілген сызықтық қатар

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Толық сәйкес келетін тренд қатарын толтыру үшін төмендегілерді орындаңыз:

 1. Кем дегенде трендтің бастапқы мәндері бар екі ұяшықты таңдаңыз.

  Егер тренд қатарының дәлдігін арттырғыңыз келсе, қосымша бастапқы мәндерін таңдаңыз.

 2. Файл дескрипторын өсу мәндерімен немесе кему мәндерімен толтырғыңыз келген бағытпен апарыңыз.

  Мысалы, C1:E1 ұяшықтарындағы таңдалған бастапқы мәндер 3, 5 және 8 болса, трендтің өсу мәндерімен толтыру үшін файл дескрипторын оң жаққа апарыңыз немесе кему мәндермен толтыру үшін оны сол жаққа апарыңыз.

Кеңес : Қатардың қалай жасалатынын қолмен реттеу немесе қатарды толтыруға пернетақтаны пайдалану үшін Қатар пәрменін ( Басты қойындысының Түзету тобындағы Бояу түймешігі) таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Өсім трендінің қатарын автоматты түрде толтыру

Өсім қатарында бастапқы мән қатардағы келесі мәнді алу үшін қадам мәніне көбейтіледі. Нәтижесіндегі көбейтінді мен әрбір кейінгі көбейтінді қадам мәніне көбейтіледі.

Бастапқы таңдау

Үлкейтілген өсім қатары

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4.5, 6.75, 10.125

Өсім трендінің қатарын толтыру үшін төмендегілерді орындаңыз:

 1. Кем дегенде трендтің бастапқы мәндері бар екі ұяшықты таңдаңыз.

  Егер тренд қатарының дәлдігін арттырғыңыз келсе, қосымша бастапқы мәндерін таңдаңыз.

 2. Тінтуірдің оң жақ түймешігін басып тұрып, файл дескрипторын өсу мәндерімен немесе кему мәндерімен толтырғыңыз келген бағытпен апарыңыз, тінтуірді жіберіп, контекстік мәзірЭкспоненциальды тренд пәрменін таңдаңыз.

Мысалы, C1:E1 ұяшықтарындағы таңдалған бастапқы мәндер 3, 5 және 8 болса, өспелі тренд мәндерімен толтыру үшін файл дескрипторын оң жаққа апарыңыз немесе кемімелі мәндермен толтыру үшін оны сол жаққа апарыңыз.

Кеңес : Қатардың қалай жасалатынын қолмен реттеу немесе қатарды толтыруға пернетақтаны пайдалану үшін Қатар пәрменін ( Басты қойындысының Түзету тобындағы Бояу түймешігі) таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сызықтық трендтің немесе өсім трендінің мәндерін қолмен толтыру

Қатар пәрменін басқаныңызда, сызықтық трендтің немесе өсім трендінің қалай жасалатынын қолмен реттеп, мәндермен толтыру үшін пернетақтаны пайдалануға болады.

 • Сызықтық қатарда бастапқы мәндер қатар құру үшін ең кішкентай мәнді квадрат алгоритмге (y=mx+b) қолданылады.

 • Өсім қатарында бастапқы мәндер қатар құру үшін экспонента алгоритмге (y=b*m^x) қолданылады.

Басқа кезде қадам мәні еленбейді. Жасалған қатар ТРЕНД функциясы немесе ӨСІМ функциясы арқылы қайтарылған мәндерге тең.

Мәндерді қолмен толтыру үшін төмендегілерді орындаңыз:

 1. Қатарды бастағыңыз келген ұяшықты таңдаңыз. Ұяшық қатардағы бірінші мәнді қамту керек.

  Қатар пәрменін таңдағаныңызда, нәтижесіндегі қатар бастапқы таңдалған мәндерді ауыстырады. Егер бастапқы мәндерді сақтағыңыз келсе, оларды басқа жолға немесе бағанға көшіріп, көшірілген мәндерді таңдау арқылы қатар құрыңыз.

 2. Өзіндік қойындысының Өңдеу тобында Толтыру түймешігін нұқып, одан кейін Қатарлар түймешігін нұқыңыз.

 3. Келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Жұмыс парағымен төмен қарай қатарды толтыру үшін Бағандар түймешігін басыңыз.

  • Жұмыс парағымен көлденең қатарды толтыру үшін Жолдар түймешігін басыңыз.

 4. Қадам мәні жолағында қатарды өсіргіңіз келген мәнді енгізіңіз.

Қатар түрі

Қадам мәні нәтижесі

Сызықтық

Қадам мәні бірінші бастапқы мәнге қосылып, одан кейін әрбір кейінгі мәнге қосылады.

Өсім

Бірінші бастапқы мән қадамды мәнге көбейтіледі. Нәтижесіндегі көбейтінді мен әрбір кейінгі көбейтінді қадам мәніне көбейтіледі.

 1. Түрі астындағы Сызықтық немесе Өсім түймешігін басыңыз.

 2. Тоқтату мәні жолағында қадамды тоқтатқыңыз келген мәнді енгізіңіз.

Ескерту : Егер қатарда бірнеше мән болса және Excel бағдарламасының тренд құрғанын қаласаңыз, Тренд параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Диаграммаға тренд сызығын қосу арқылы трендтерді есептеу

Сізде трендін болжағыңыз келген деректер болғанда, диаграммада тренд сызығы жасауыңызға болады. Мысалы, жылдың бірінші бірнеше айына арналған сауда деректерін көрсететін Excel бағдарламасының диаграммасы болса, тренд сызығын жалпы сауда трендін көрсететін (өсу немесе кему немесе біркелкі) немесе алдыңғы айларға жобаланған тренді көрсететін диаграммаға қосуыңызға болады.

Бұл процедура бар деректерге негізделген диаграмманы жасап қойғаныңызды білдіреді. Егер оны жасамасаңыз, Диаграмма жасау бөлімін қараңыз.

 1. Диаграмманы нұқыңыз.

 2. тренд сызығы немесе жылжымалы орташа мәнқосқыңыз келген деректер қатары түймешігін басыңыз.

 3. Орналасу қойындысының Талдау тобында Тренд сызығы түймешігін басып, регрессиялық келтіру тренд сызығының түрін немесе қалаған жылжымалы орташа мәніңізді нұқыңыз.

 4. Параметрлерді қою және регрессиялық тренд сызығын немесе жылжымалы орташа мәнін пішімдеу үшін тренд сызығын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірдегі Тренд сызығын пішімдеу пәрменін таңдаңыз.

 5. Тренд сызығының параметрлерін, жолдары мен қалаған әсерлеріңізді таңдаңыз.

  • Егер Полиноминалды тармағын таңдасаңыз, тәуелсіз айнамылының ең жоғарғы мәнін Реті жолағына енгізіңіз.

  • Егер Сызықтық сүзгі тармағын таңдасаңыз, жылжымалы орташа мәнді есептеуге қолданылатын нүктелер санын Нүкте жолағына енгізіңіз.

Ескерту : 

 • Қатарға тұрғызылған жолағында тренд сызықтары бар диаграммадағы барлық деректер қатары берілген. Тренд сызығын басқа қатарға қосу үшін жолақтағы атауды нұқып, қалаған параметрлеріңізді таңдаңыз.

 • Егер жылжымалы орташа мәнді xy (нүктелік) диаграммасына қоссаңыз, жылжымалы орташа мән диаграммада келтірілген x мәндерінің ретіне негізделеді. Қалаған нәтижеңізді алу үшін жылжымалы орташа мәнді қоспай тұрып, х мәндерін сұрыптауды қажет етуіңіз мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Мәндерді жұмыс парағы функциясымен жобалау

БОЛЖАМ функциясын пайдалану    БОЛЖАМ функциясы бар мәндер арқылы келешек мәнді есептейді немесе болжайды. Болжанған мән берілген х-мәніне арналған y-мәні болып табылады. Белгілі мәндер бар x-мәндері мен y-мәндері болып табылады, ал жаңа мән сызықтық регрессия арқылы болжанады. Келешек сауданы, инвенторлық қажеттіліктерді және тұтынушы трендтерін болжау үшін осы функцияны пайдалануыңызға болады.

ТРЕНД функциясын немесе ӨСІМ функциясын пайдалану    ТРЕНД және ӨСІМ функциялары тік сызықты созатын келешек y-мәндерін немесе бар деректерді жақсы сипаттайтын экспонентаны экстраполяциялай алады. Сонымен қатар олар толық сәйкес келетін сызық немесе қисық сызық үшін белгілі x-мәндеріне қарай y-мәндерін ғана қайтарады. Бар деректерді сипаттайтын сызықты немесе қисық сызықты сызу үшін ТРЕНД немесе ӨСІМ функциясымен қайтарылған x-мәндері мен y-мәндерін пайдаланыңыз.

LINEST функциясын немесе LOGEST функциясын пайдалану    Бар деректердегі тік сызықты немесе экспонентаны есептеу үшін LINEST немесе LOGEST функциясын пайдалануыңызға болады. LINEST функциясы мен LOGEST функциясы әр түрлі регрессиялық статистиканы, оның ішінде толық сәйке келетін сызықтың көлбеуі мен қиылысуын қайтарады.

Төмендегі кестеде осы жұмыс парағы функциялары туралы толық ақпаратпен байланыстыруды қамтиды.

Функция

Сипаттама

БОЛЖАМ

Мәндерді жобалау

ТРЕНД

Тік тренд сызығына сәйкес келетін мендерді жобалау

ӨСІМ

Экспонентаға сәйкес келетін мәндерді жобалау

LINEST

Бар деректердегі тік сызықты есептеу

LOGEST

Бар деректердегі экспонентаны есептеу

Беттің жоғарғы жағы

Регрессиялық талдауды Талдау құралдары бумасының қондырмасымен орындау

Күрделі регрессиялық талдауды — оның ішінде қалдықтарды есептеуді және келтіруді орындау қажет болғанда — Талдау құралдары бумасының қолданбасындағы регрессиялық талдауды пайдалануыңызға болады.

 1. Қондырмалар мәзірінде, Мәзір пәрмендері тобында Деректерді талдау түймешігін нұқыңыз.

  Егер Қондырмалар қойындысы немесе Деректерді талдау пәрмені қолданылмаса, Талдау құралдары бумасын қотарыңыз.

  Талдау құралдары бумасын қотару әдісі

  1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, Excel параметрлері түймешігін нұқып, одан кейін Қойындылар дәрежесін нұқыңыз.

  2. Басқару тізімінде Excel қондырмалары параметрін таңдап, Өту түймешігін басыңыз.

  3. Бар қондырмалар тізімінде Талдау құралдар бумасы параметрі жанына құсбелгі қойып, ОК түймешігін басыңыз.

  4. Қажет болған жағдайда Орнату бағдарламасының нұсқауларын орныдаңыз.

 2. Деректер талдау тілқатысу терезесінде қалаған таолау құралыңыздың атауын таңдап, ОК түймешігін басыңыз.

 3. Таңдалған құралға арналған тілқатысу терезесінде қалаған талдау параметрлеріңізді таңдаңыз.

  Параметрлер туралы толық ақпарат алу үшін тілқатысу терезесіндегі Анықтама түймешігін басуыңызға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×