Қарсы сұрау арқылы жиынтық деректерін оқу үшін оңайлату

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

When you want to restructure summary data to make it easier to read and understand, consider using a crosstab query.

A crosstab query calculates a sum, average, or other топтастыру функциясы, and then groups the results by two sets of values— one down the side of the datasheet and the other across the top.

Бұл мақалада

Шолу

Қарсы сұрау жасау

Тақырыптар үшін ауқымдарды не интервалдарды пайдалану

Жол тақырыптарын шектеу үшін параметр сұрау

Бос мәндерді нөлдермен ауыстыру

Қарсы сұраулар бойынша кеңестер

Шолу

A crosstab query is a type of таңдау сұрауы. When you run a crosstab query, the results display in a datasheet that has a different structure from other types of datasheets.

The structure of a crosstab query can make it easier to read than a simple select query that displays the same data, as shown in the following illustration.

Бірдей деректер көрсетілген іріктеуді сұрау және қарсы сұрау

1. Бұл іріктеуді сұрау қорытынды соманы қызметкерлер және санттар бойынша тігінен топтастырады.

2. A crosstab query can display the same data, but groups the data both horizontally and vertically so that the datasheet can be more compact and easier to read.

Creating crosstab queries

Қарсы сұрау жасағанда жол тақырыптарын, баған тақырыптарын және жиынтық мәндерді қамтитынын өрістерді көрсету керек. Баған тақырыптарын және жиынтық мәндерді белгілегенде олардың әр қайсы үшін тек бір өрісті пайдалануға болады. Жол тақырыптары үшін ең көбі үш өріс пайдалануға болады.

Кеңес : Сондай-ақ, жол тақырыптарын, баған тақырыптарын және жиынтық мәндерді жасау үшін өрнектерді пайдалануға болады.

Қарсы сұрау диаграммасы

1. Шеттегі бір, екі не үш бағанда жол тақырыптары қамтылады. Жол тақырыптары ретінде пайдаланылатын өрістердің атаулары осы бағандардың жоғарғы жолында көрсетіледі.

2. Жол тақырыптары осы жерде көрсетіледі. Жол тақырыптарының әрбір тіркесімі көрсетілетіндіктен, қарсы деректер кестесіндегі жолдардың саны бірнеше тақырып өрісін пайдаланғанда жылдам өсуі мүмкін.

3. Шеттегі бағандарда баған тақырыптары және жиынтық мәндер қамтылады. Баған тақырыбы өрісінің атауы деректер кестесінде көрсетілмейтіндігін ескеріңіз.

4. Жиынтық мәндер осы жерде көрсетіледі.

Methods for creating your crosstab query

Using the Crosstab Query Wizard    The Crosstab Query Wizard is usually the fastest and easiest way to create a crosstab query. It does most of the work for you, but there are a few options that the wizard does not offer.

The wizard has these benefits:

 • It is easy to use.    To use it, you start the wizard, and then answer a series of guided questions.

 • It can automatically group dates into intervals.    If you use a field that contains date/time data for column headings, the wizard also helps you group the dates into intervals, such as months or quarters.

  Кеңес : If you want to use values from a Date/Time field for column headings, but want to group the dates into intervals that the wizard does not provide, such as fiscal year or biennium, do not use the wizard to create your query. Instead, create the crosstab query in Design view, and use an expression to create the intervals.

 • It can be used as a starting point.    You can use the wizard to create the basic crosstab query that you want, and then fine-tune the query's design by using Design view.

However, by using the wizard, you cannot:

 • Use more than one table or query as a жазба көзі.

 • Use an өрнек to create fields.

 • Add a parameter prompt.

 • Баған тақырыптары ретінде пайдаланылатын бекітілген мәндер тізімін көрсету

  Ескерту : At the last step of the wizard, you can choose to modify the query in Design view. This allows you to add query design elements that the wizard does not support, such as additional record sources.

Working in Design view     Design view allows you more control over your query design. It supports the features that are not available in the wizard.

Consider using Design view to create your crosstab query if you want to:

 • Have more control over the process. The wizard makes some decisions for you.

 • Use more than one table or query as a record source.

 • Add a parameter prompt to your query.

 • Өрнектерді сұраудағы өрістер ретінде пайдалану

 • Баған тақырыптары ретінде пайдаланылатын бекітілген мәндер тізімін көрсету

 • Practice using the құрастыру торы.

Writing a query in SQL view    You can write a crosstab query in SQL view, if you prefer. However, you cannot specify parameter data types by using SQL view. If you want to use a parameter in your crosstab query, you must specify the parameter data type by modifying your query in Design view.

Кеңес : Remember — you are not limited to using only one method for creating a crosstab query. You can use the wizard to create the query, and then use Design view to modify the query design.

Беттің жоғары бөлігі

Қарсы сұрау жасау

Create a crosstab query by using the Crosstab Query Wizard

Create a crosstab query in Design view

Create a crosstab query in SQL view

Create a crosstab query by using the Crosstab Query Wizard

Using the Crosstab Query Wizard requires that you use a single table or query as the record source for your crosstab query. If a single table does not have all the data that you want to include in your crosstab query, start by creating a select query that returns the data that you want. For more information about creating a select query, refer to the See Also section.

 1. On the Create tab, in the Other group, click Query Wizard.

 2. Жаңа сұрау диалогтық терезесінде Қарсы сұрауды жасау шебері ұяшығына құсбелгі қойыңыз да, OK түймешігін басыңыз.

  Қарсы сұрауды жасау шебері іске қосылады.

 3. Шебердің бірінше бетінде қарсы сұрау жасау үшін пайдалану керек кестені не сұрауды таңдаңыз.

 4. Келесі бетте жол тақырыптары ретінде пайдалану керек мәндері бар өрістерді таңдаңыз.

  Жол тақырыптарының көзі ретінде пайдалану үшін ең көбі үш өріс таңдауға болады, алайда жол тақырыптарының аз болуы қарсы деректер кестесінің оқылуын жеңілдетеді.

  Ескерту : Жол тақырыптарын негізі ретінде бірнеше өріс таңдалса, өрістердің таңдалу реті нәтижелердің сұрыпталу ретін анықтайды.

 5. Келесі бетте баған тақырыптары ретінде пайдалану керек мәндері бар өрісті таңдаңыз.

  Жалпы, нәтижелердің оқылу жеңілдігін сақтау үшін, азырақ мәндері бар өрістерді таңдаған жөн. Мысалы, тек бірнеше мүмкін мәндері бар өрісті пайдалану (жыныс сияқты) көптеген мәндері болатын өрісті пайдаланғаннан (жас сияқты) тиімдірек болуы мүмкін.

  Баған тақырыбы ретінде пайдаланылатын өріс Күн/уақыт деректер түрін қамтыса, шебер күндерді айлар не тоқсандар сияқты интервалдар бойынша топтастыру жолын көрсетуге мүмкіндік береді қадам қосады.

 6. Баған тақырыптары үшін Күн/уақыт өрісі таңдалса, келесі бет күндер топтастырылатын интервалды таңдауды сұрайды. Жыл, Тоқсан, Ай, Күн немесе Күн/уақыт параметрін таңдауға болады. Егер баған тақырыбы ретінде Күн/уақыт өрісі таңдалмаса, шебер бұл беттен елемей өтіп кетеді.

 7. On the next page, choose a field and a function to use to calculate summary values. The data type of the field that you select determines which functions are available.

 8. Осы бетте жол сомаларын қосу не шығару үшін, Иә ұяшығына құсбелгі қойыңыз не алып тастаңыз.

  Егер жол сомалары қосылса, қарсы сұрау өріс мәнімен бірдей өріс және функцияны пайдаланатын қосымша жол тақырыбын қамтиды. Жол сомасын қосу қалған бағандарды қосатын қосымша бағанды кірістіреді. Мысалы, қарсы сұрау орын және жыныс бойынша орташа жасты есептесе (жыныс баған тақырыбымен), қосымша баған барлық жыныстарға қатысты орын бойынша орташа жасты есептейді.

  Ескерту : Қарсы сұрауды Құрастырушы көрінісінде өңдеу арқылы жол сомаларын жасау үшін пайдаланылатын функцияны өзгертуге болады.

 9. Шебердің келесі бетінде, сұраудың атауын теріңіз және нәтижелерді көру немесе сұрау жасақтамасын өзгерту қажеттігін белгілеңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Create a crosstab query in Design view

By using Design view to create your crosstab query, you can use as many record sources (tables and queries) as you want. However, you can keep the design simple by first creating a select query that returns all of the data that you want and then using that query as the only record source for your crosstab query. For more information about creating a select query, refer to the See Also section.

Қарсы сұрауды Құрастырушы көрінісінде жасағанда, қай өрістің мәндері баған тақырыптары, жол тақырыптары, қорытынды сома, орташа сома, санақ немесе басқа есептеу болатынын көрсету үшін жасақтаушы торда Барлығы және Қарсы жолдары пайдаланылады.

Құрастырушы көрінісінде көрсетілетін қарсы сұрау бөліктері

1. Осы жолдардың параметрлері өрістің жол тақырыбы, баған тақырыбы немесе жиынтық мән екенін анықтайды.

2. Бұл параметрлер өрістің мәндерін жол тақырыбы ретінде көрсетеді.

3. Бұл параметрлер өрістің мәндерін баған тақырыбы ретінде көрсетеді.

4. Бұл параметрлер жиынтық мәндер жасайды.

Create the query

 1. Жасау қойыншасының Басқа тобындағы Сұраулар құрастырушысы түймешігін басыңыз.

 2. Кестені көрсету диалогтық терезесінде жазба көзі ретінде пайдалану керек кестені немесе сұрауды екі рет басыңыз.

  If you use more than one record source, make sure that the tables or queries are joined on fields that they have in common. For more information about joining tables and queries, refer to the See Also section.

 3. Кестені көрсету диалогтық терезесін жабыңыз.

 4. Құрастырушы қойындысында Сұрау түрі тобының Қарсы тармағын таңдаңыз.

 5. Сұрау жасау терезесінде жол тақырыптарының көзі ретінде пайдаланылатын әр өрісті екі ретін басыңыз. Жол тақырыптары үшін ең көбі үш өріс таңдауға болады.

 6. Сұрау торының Қарсы жолында әр жол тақырыбының өрісі үшін Жол тақырыбы тармағын таңдаңыз.

  Сол өрістің нәтижелерін шектеу үшін, Шарттар жолына өрнек енгізуге болады. Сондай-ақ, өрістің сұрыптау ретін көрсету үшін, Сұрыптау жолын пайдалануға болады.

 7. Сұрау жасау терезесінде, баған тақырыптарының көзі ретінде пайдаланылатын өрісті екі рет басыңыз. Баған тақырыптары үшін тек бір өріс таңдауға болады.

 8. Сұрау торының Қарсы жолында баған тақырыбының өрісі үшін Баған тақырыбы тармағын таңдаңыз.

  Баған тақырыбы өрісінің нәтижелерін шектеу үшін, Шарттар жолына өрнек енгізуге болады. Дегенмен, баған тақырыбы өрісімен шарт өрнегін пайдалану қарсы сұраумен қайтарылатын бағандардың санын шектемейді. Орнына, бұл деректер қамтитын бағандарды шектейді. Мысалы, үш мүмкін мәні бар баған тақырыбының өрісі бар делік: қызыл, жасыл және көк. Егер ='көк' шартын баған тақырыбы өрісіне қолданылса, қарсы сұрау қызыл және жасыл түс бағандарын бәрібір көрсетеді, алайда тек көк түсті бағанда деректер болады.

  Ескерту : Баған тақырыптары ретінде көрсетілетін мәндерді шектеу керек болса, сұраудың Баған тақырыптары сипатын пайдаланып бекітілген мәндер тізімін белгілеуге болады. Қосымша ақпаратты Баған тақырыптары үшін бекітілген мәндерді көрсету мақаласынан көріңіз.

 9. Сұрау жасау терезесінде жиынтық мәндерді есептеу үшін пайдалану керек өрісті екі рет басыңыз. Жиынтық мәндер үшін тек бір өрісті таңдауға болады.

 10. Сұрау торының жиынтық мәндер өрісіне арналған Барлығы жолында мәндерді есептеу үшін пайдалану керек статистикалық функцияны таңдаңыз.

 11. Жиынтық мәндер өрісініңҚарсы жолында Мән тармағын таңдаңыз.

  Шартты көрсету немесе жиынтық мәндер өрісін сұрыптау мүмкін емес.

 12. Құрастырушы қойындысында Нәтижелер тобының Іске қосу тармағын таңдаңыз.

Баған тақырыптары үшін бекітілген мәндерді көрсету

Баған тақырыптары үшін бекітілген мәндерді көрсету керек болса, сұраудың Баған тақырыптары сипатын орнатуға болады.

 1. Қарсы сұрауды Құрастырушы көрінісінде ашыңыз.

 2. Сипаттар кестесі ашық болмаса, оны көрсету үшін "F4" пернесін басыңыз.

 3. Сипаттар кестесінің Жалпы қойындысының үстінде Таңдау түрі ретінде Сұрау сипаттары орнатылғанын тексеріңіз. Олай болмаса, сұрау торының үстіндегі бос аумақты басыңыз.

 4. Сипаттар кестесінің Жалпы қойындысында Баған тақырыптары сипатының ішіне баған тақырыбы ретінде пайдалану керек мәндерді үтірмен ажырату арқылы енгізіңіз.

  Ескерту : Кейбір таңбалар (көптеген тыныс белгілері сияқты) баған тақырыптарында пайдаланылмайды. Мәндер тізімінде осы таңбалар пайдаланылса, Access бағдарламасы әр таңбаны астыңғы сызықпен (_) ауыстырады.

Беттің жоғары бөлігі

Create a crosstab query in SQL view

SQL syntax for a crosstab query

A crosstab query is expressed in SQL as a TRANSFORM statement. A TRANSFORM statement has the following syntax:

TRANSFORM aggfunction
selectstatement
PIVOT pivotfield [IN (value1[, value2[, ...]])]

The TRANSFORM statement has these parts:

Бөлік

Сипаттамасы

aggfunction

An SQL aggregate function that operates on the selected data.

selectstatement

A SELECT statement.

pivotfield

The field or өрнек you want to use to create column headings in the query's result set.

value1, value2

Fixed values used to create column headings.

SQL view does not limit the number of tables or queries that you can use as record sources for a crosstab query. However, you can help keep the design simple by creating a select query that returns all of the data that you want to use in your crosstab query, and then using that select query as the record source. For more information about creating a select query, refer to the See Also section.

 1. Жасау қойыншасының Басқа тобындағы Сұраулар құрастырушысы түймешігін басыңыз.

 2. Кестені көрсету диалогтық терезесін жабыңыз.

 3. On the Design tab , in the Views group, click View, and then click SQL View.

 4. In the SQL object tab, type or paste the following SQL:

  TRANSFORM 
  SELECT
  FROM
  GROUP BY
  PIVOT
  ;
 5. On the first line, after TRANSFORM, type an expression to use to calculate summary values; for example, Sum([Amount]).

  Ескерту : If you are using more than one table or query as a record source, include the table or query name as part of each field name; for example, Sum([Expense].[Amount]).

 6. On the second line, after SELECT, type a list of fields or field expressions that you want to use for row headings. Separate the list items by using commas; for example, [Budget].[Dept_ID], [Expense].[Type].

 7. On the third line, after FROM, type a list of the tables or queries that you are using as record sources; for example, Budget, Expense.

 8. On the fourth line, after GROUP BY, type the same list of fields that you used in the SELECT clause, in step 6.

 9. On the fifth line, after PIVOT, type a field name or expression that you want to use for column headings; for example, PIVOT [Budget].[Year].

Add a sort order to a row heading field

To add a sort order to a crosstab query in SQL view, use an ORDER BY clause.

 1. Insert a line between the GROUP BY clause and the PIVOT clause.

 2. On the new line, type ORDER BY followed by a space.

 3. Type the field name or expression that you want to sort on; for example, ORDER BY [Expense].[Expense_Class]

  By default, an ORDER BY clause sorts values in ascending order. If you want to sort in descending order, type DESC after the field name or expression.

 4. If you want to sort on an additional field or expression, type a comma and then type the additional field name or expression. Sorting occurs in the order that the fields or expressions appear in the ORDER BY clause.

Limit the values used for row or column headings

You can use the following procedures to specify a list of values to use as column headings and add criteria to your row heading fields. These procedures assume that you have your crosstab query open in SQL view.

Specify fixed values to use as column headings

 • At the end of the PIVOT clause, type IN, followed by a comma-separated list of values (enclosed in parentheses) to use as column headings. For example, IN (2007, 2008, 2009, 2010) produces four column headings: 2007, 2008, 2009, 2010.

Ескерту : If you specify a fixed value that does not correspond to a field value from the pivot field, that fixed value becomes a column heading for an empty column.

Add query criteria to limit row headings

 1. Insert a new line after the FROM clause.

 2. Type WHERE followed by a field criterion.

  If you want to use additional criteria, you can use the AND and OR operators to extend your WHERE clause. You can also use parentheses to group criteria into logical sets.

Беттің жоғары бөлігі

Тақырыптар үшін ауқымдарды не интервалдарды пайдалану

Sometimes, rather than using every value of a field for row or column headings, you want to group the values of a field into ranges and then use those ranges for row or column headings. For example, suppose you use an "Age" field for column headings. Rather than using a column for each age, you may prefer to use columns that represent age ranges.

Жол не баған тақырыптары үшін пайдаланылатын ауқымдар жасау үшін, өрнектің IIf функциясын пайдалануға болады.

Кеңес : Күн/уақыт өрістеріне интервалдар жасау керек болса, Қарсы сұрауды жасау шеберін пайдалану туралы ойланыңыз. Шебер күндерді Жыл, Тоқсан, Ай, Күн немесе Күн/уақыт интервалдары бойынша сұрыптауға мүмкіндік береді. Бұл интервалдарын ешқайсын пайдаланғыңыз келмесе, Құрастырушы көрінісінде өз қарсы сұрауыңызды жасауыңыз және қажетті интервалдарды пайдалану үшін осы бөлімде сипатталған әдістерді қолдануыңыз керек.

«IIf» функциясының жұмыс істеу жолы

The IIf function works by evaluating an expression and then returning one value if the expression is true, or an alternate value if the expression is false. You can nest IIf statements to create a logical sequence of comparisons. Hence, you can use IIf to separate numeric field values into ranges.

IIf syntax

IIf ( expr , truepart , falsepart )

The IIf function syntax has these arguments:

Аргумент

Сипаттама

өрнек

Міндетті. Талдау керек өрнек.

шын

Міндетті. Егер exprШын болса, мән не өрнек қайтарылады.

жалған

Міндетті. Егер exprЖалған болса, мән не өрнек қайтарылады.

Өрнекті пайдаланып ауқымдар жасау

 1. Қарсы сұрауды Құрастырушы көрінісінде ашыңыз.

 2. Сұрау торының Өріс жолында бос бағанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, контекстік мәзірдегі Ұлғайту пәрменін таңдаңыз.

 3. In the Zoom box, type a field alias, followed by a colon (:).

 4. IIf() сөзін теріңіз.

 5. IIf кейінгі жақшалардың ішіне өріс мәнінің бірінші ауқымын анықтайтын салыстыру өрнегін теріңіз.

  Мысалы, «Жас» өрісі үшін ауқымдар жасалуда және әр ауқым жиырма жылды қамтуы керек делік. Бірінші ауқымның салыстыру өрнегі [Age]<21 болады.

 6. Салыстыру өрнегінен кейін үтір, содан кейін, тырнақшаның ішіне ауқым атауын енгізіңіз. Енгізілген атау ауқымға кіретін мән үшін қарсы сұрау тақырыбы болады.

  Мысалы, [Age]<21 дегеннен кейін үтір, содан кейін «0-20 жыл» деп теріңіз.

 7. Ауқым атауынан кейін үтір (тырнақшаның сыртына) енгізіп, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Басқа ауқым жасау үшін, IIf() деп теріңіз де, 5, 6 және 7-қадамдарды қайталаңыз.

  • Соңғы ауқым үшін тек ауқым атауын теріңіз.

   Мысалы, «Жас» өрісін жиырма жылдық ауқымдарға бөлетін толық кірістірілген IIf өрнегі келесідей көрініске ие болуы мүмкін (жол үзілістері оқу жеңілдіні үшін қосылған):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   Ескерту : Access бағдарламасы өрнекті талдағанда, ол IIf мәлімдемелерінің біреуі «шын» мәніне болғанда бірден тоқтайды. Әр ауқымның төменгі шегін көрсетудің қажеті жоқ, себебі төменгі шектен кейінгі кез келген мән «шын» ретінде бағаланады.

 8. Сұрау торының Жалпы жалпы жолында Топтау әдісі тармағын таңдаңыз.

 9. Қарсы жолында ауқымдарды жол не баған тақырыптары ретінде пайдалану қажеттігін көрсетіңіз. Жол тақырыбы үшін ең көбі үш, ал баған тақырыбы үшін тек бір өріс таңдауға болатынын ескеріңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Жол тақырыптарын шектеу үшін параметр сұрау

Іске қосылғанда қарсы сұраудың енгізуді талап етуін реттеуге болады. Мысалы, біреуі Ел/аймақ болып табылатын бірнеше жол тақырыбын пайдаланасыз делік. Деректерді әрдайым әр ел не аймақ үшін көрсетудің орнына сұрауды деректерді пайдаланушының енгізіліміне сәйкес көрсететін атауды сұрайтындай етіп орнатуға болады.

Параметр сұрауын кез келген жол тақырыбы өрісіне қосуға болады.

Ескерту : Сондай-ақ, параметр сұрауын баған тақырыбы өрісіне қосуға болады, алайда бұл көрсетілетін бағандарды шектемейді. Көрсетілетін бағандарды шектеу туралы қосымша ақапаратты Баған тақырыптары үшін бекітілген мәндерді көрсету мақаласынан қараңыз.

 1. Қарсы сұрауды Құрастырушы көрінісінде ашыңыз.

 2. Шарттар жолында пайдаланушыдан енгізуді талап ету керек жол тақырыбы өрісі үшін тік жақшалардың ішіне сұрақ мәтінін теріңіз. Сұрақ мәтіні сұрау іске қосылғанда енгізу сұрауы ретінде көрсетіледі.

  Мысалы, [Қай ел не аймақ?] деп Шарттар жолына енгізсеңіз, сұрау іске қосылғанда, «Қай ел не аймақ?» сұрағы, енгізу өрісі OK түймешігі бар диалогтық терезесі шығады.

  Кеңес : Параметрдің икемді болуын қаласаңыз, өрнекті Like операторын пайдаланып қойылмалы таңбалармен біріктіріңіз. Мысалы, параметр кеңірек енгізілімдер ауқымына сәйкес келуі үшін, [Қай ел не аймақ?] сұрағын шарт ретінде пайдаланудың орнына Like [Қай ел не аймақ?]&"*" шартын пайдаланыңыз. Like операторын пайдалану параметр сұрауының көрінісін өзгертпейді.

 3. Құрастырушы қойындысында Көрсету/жасыру тобының Параметрлер тармағын таңдаңыз.

 4. Сұрау параметрлері диалогтық терезесінің Параметрлер бағанына Шарттар жолына пайдаланылған параметр сұрауын енгізіңіз. Тік жақшаларды қосыңыз, айлада ешбір біріктірілген қойылмалы таңбалар не Like операторын қоспаңыз.

 5. Деректер түрі бағанынан параметр үшін деректер түрін таңдаңыз. Деректер жол тақырыбы өрісінің деректер түріне сәйкес келуі керек.

Беттің жоғары бөлігі

Бос мәндерді нөлдермен ауыстыру

Қарсы сұраудағы жиынтық мәндерді есептеу үшін пайдаланылатын өрісте бос мәндер бар болса, сол мәндер пайдаланылатын статистикалық функциялармен еленбейді. Кейбір статистикалық функциялар үшін нәтижелер дұрыс шықпауы мүмкін. Мысалы, орташа мәнді есептеу үшін, барлық мәндер қосылады және нәтиже мәндер санына бөлінеді. Алайда, өрісте бос мәндер болса, сол бос мәндер мәндер санының бөлігі ретінде есептелмейді.

Кейбір жағдайларда, мәндер статистикалық есептеулер кезінде саналуы үшін бос мәндерді нөлдермен ауыстыру керек болады. Бос мәндерді нөлдермен ауыстыру үшін. Nz функциясын пайдалануға болады.

Nz syntax

Nz(нұсқа [, valueifnull ] )

Nz функциясының синтаксисі төмендегідей аргументтерді қамтиды:

Аргумент

Сипаттама

нұсқа

Міндетті. деректер түрі Нұсқа айнымалы мәні.

valueifnull

Қосымша (сұрауда пайдаланылмаса). Мән беретін Нұсқанұсқа аргументі Бос болса қайтарылады. Бұл аргумент нөлден не бос жолдан басқа мән қайтаруға мүмкіндік береді.

Ескерту : Сұрау өрнегінде Nz функциясын valueifnull аргументінсіз пайдалансаңыз, нәтиже бос мәндері бар өрістер үшін бос жол болады.

 1. Құрастырушы көрінісінде ашылған сұраудың сұрау торында Мән өрісін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.

 2. Контекстік мәзірдегі Ұлғайту пәрменін таңдаңыз.

 3. Ұлғайту жолағындағы өріс атауын не өрнекті жақшаға алыңыз да, жақшаның алдыны Nz деп теріңіз.

 4. Оң жақтағы жақшаның ішіне , 0 таңбаларын енгізіңіз.

  Мысалы, Nz функциясын бос мәндерді нөлдерге ауыстыру үшін «Жоғалған сағаттар» деп аталатын өріс үшін пайдалансаңыз, аяқталған өрнек келесідей көрініске ие болады:

Nz([Hours Lost], 0)

Беттің жоғары бөлігі

Қарсы сұраулар бойынша кеңестер

 • Қарапайымдылықты сақтаңыз    Жол тіркесімдерінің саны өскен сайын, қарсы сұрауларды оқу қиындай түсуі мүмкін. Қажет емес жол тақырыптарын пайдаланбаңыз.

 • Қарсы сұрауды қадам бойынша жасауды қарастырыңыз    Тек кестені пайдаланумен шектелмеңіз. Әдетте жиындар сұрауы жасаудан бастап, содан кейін осы сұрауды қарсы сұраудың жазбалар көзі ретінде пайдалануға болады.

 • Баған тақырыбы өрісін мұқият таңдаңыз    Қарсы сұрау деректер кестесі баған тақырыптарының саны барынша аз болғанда оңай оқылады. Тақарып ретінде пайдалану керек өрістерді анықтағаннан кейін, баған тақырыптарын жасау үшін азырақ нақты мәндері бар өрісті пайдалануға тырысыңыз. Мысалы, сұрау мәнді жас және жыныс бойынша есептейтін болса, баған тақырыбы үшін жасты емес жынысты пайдаланыңыз, себебі жыныс өрісінде жас өрісіне қарағанда мүмкін мәндер саны азырақ болады.

 • Use a subquery in a WHERE clause    You can use a subquery as part of a WHERE clause in a crosstab query.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×