Қарсы сұрауды пайдалану арқылы жиынтық деректердің оқылуын жеңілдету

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Жиынтық деректерді оқу және түсіну әрекеттерін жеңілдету үшін, қарсы сұрауды пайдалану туралы ойланыңыз. Қарсы сұрау қорытынды соманы, орташа және статистикалық функцияны есептейді де, нәтижелерді екі мәндер жинағына топтастырады: біреуі деректер кестесінің жанында, ал екіншісі үстінде. Таспадағы Жасау белгішесін басыңыз да, Сұраулар тобынан Сұрау шебері тармағын таңдаңыз. Жаңа сұрау диалогтық терезесіндегі Қарсы сұрауды жасау шебері түймешігін екі рет басыңыз.

Тақырыптардың бір жинағында күн мәндері бар болса, шебер жазбаларды айлар не тоқсандар сияқты стандартты интервалдар бойынша топтастыруға көмектеседі.

Ескерту : Қарсы сұрауларды Access бағдарламасында пайдалану мүмкін емес және веб-дерекқорда тек жартылай қолдауға ие: оларды веб-нысандар арқылы ашылмайды. Қарсы сұрауды веб-дерекқорда пайдалану үшін, дерекқорды Access бағдарламасымен ашыңыз. Access бағдарламалары туралы қосымша ақпаратты Access бағдарламасын жасау мақаласынан көріңіз. Веб-дерекқорлары туралы қосымша ақпаратты Веб-дерекқорды SharePoint 2010 ішінде өңдеу не жариялау мақаласынан көріңіз.

Бұл мақалада

Шолу

Қарсы сұрау жасау

Тақырыптар үшін ауқымдарды не интервалдарды пайдалану

Жол тақырыптарын шектеу үшін параметр сұрау

Бос мәндерді нөлдермен ауыстыру

Қарсы сұраулар бойынша кеңестер

Шолу

Қарсы сұрау қорытынды сомалар, орташа мәндер, санақтар және ұқсас функциялар сияқты жиынтық деректерді әдетте біреуі уақыт кезеңдері болатын екі санаттар схемасына ұйымдастыратын таңдау сұрауы түрі болып табылады. Мысалы, қарсы сұрауды аймақ және бір ай бойынша жалпы сатуларды көрсету үшін пайдалануға болады. Нәтижелердің қарсы сұрауда ұйымдастырылу жолы төмендегі суретте көрсетілгендей дәл сол деректерді іріктеуді сұрау кестесіне қарағанда оқуды жеңілдетеді.

Бірдей деректер көрсетілген іріктеуді сұрау және қарсы сұрау

1. Бұл іріктеуді сұрау қорытынды соманы қызметкерлер және санттар бойынша тігінен топтастырады.

2. Бұл қарсы сұрау дәл сол деректерді көлденең және тігінен де топтастырылған етіп көрсетеді.

Қарсы сұрау жасағанда жол тақырыптарын, баған тақырыптарын және жиынтық мәндерді қамтитынын өрістерді көрсету керек. Баған тақырыптарын және жиынтық мәндерді белгілегенде олардың әр қайсы үшін тек бір өрісті пайдалануға болады. Жол тақырыптары үшін ең көбі үш өріс пайдалануға болады.

Кеңес : Сондай-ақ, жол тақырыптарын, баған тақырыптарын және жиынтық мәндерді жасау үшін өрнектерді пайдалануға болады.

Қарсы сұрау диаграммасы

1. Шеттегі бір, екі не үш бағанда жол тақырыптары қамтылады. Жол тақырыптары ретінде пайдаланылатын өрістердің атаулары осы бағандардың жоғарғы жолында көрсетіледі.

2. Жол тақырыптары осы жерде көрсетіледі. Жол тақырыптарының әрбір тіркесімі көрсетілетіндіктен, қарсы деректер кестесіндегі жолдардың саны бірнеше тақырып өрісін пайдаланғанда жылдам өсуі мүмкін.

3. Шеттегі бағандарда баған тақырыптары және жиынтық мәндер қамтылады. Баған тақырыбы өрісінің атауы деректер кестесінде көрсетілмейтіндігін ескеріңіз.

4. Жиынтық мәндер осы жерде көрсетіледі.

Қарсы сұрауды жасау шеберін пайдалану артықшылықтары

 • Күндерді автоматты түрде интервалдар бойынша топтастыруға болады     Баған тақырыптарында күн/уақыт деректері бар болса, шебер күндерді айлар не тоқсандар сияқты стандартты интервалдар бойынша топтастыруға көмектеседі.

  Ескерту : Шеберде көрсетілмеген интервалдар пайдаланылса (мысалы, қаржы жылы немесе екі жыл), шебер ешбір жұмысыңызды сақтамайды. Өзгертпелі интервалдарды пайдалану үшін, қарсы сұрауды Құрастырушы көрінісінде қолмен жасаңыз өзгертпелі интервал жасау үшін, өрнекті пайдаланыңыз.

 • Бастау нүктесі ретінде пайдалануға болады     Шеберді пайдаланып қажетті негізгі қарсы сұрауды жасаңыз да, сұраудың жасақтамасын Құрастырушы көрінісі арқылы ретке келтіріңіз.

Құрастырушы көрінісінде қол жетімді қарсы сұрау мүмкіндіктері

 • Сұрауды енгізуді талап ететіндей реттеңіз (параметр сұрауын қосу)    Параметр сұрауын қосқанда, сұрау диалогтық терезесін шығарады да, қосылуы керек деректерді анықтау үшін енгізуді пайдаланады. Мысалы, өнім санаты бойынша тоқсандық сатылымдарды көрсететін қарсы сұрауыңыз бар делік, алайда бір уақытта тек бір аймақ деректерінің ашылуын қалайсыз. Сұрау пайдаланылуы керек аймақты талап етуі үшін параметрді қолдануға болады.

 • Өрнектерді сұраудағы өрістер ретінде пайдалану    Кейде өріс деректері үшін шағын есептеулер жасау немесе басқа функцияларды қолдану керек болады. Деректеріңізде бос мәндер болса, қарсы сұрау нәтижелері қате не толық емес болуы мүмкін. Бұны жөндеу үшін, сол өріске «Nz» функциясын қолдануға болады, ол бос мәндерді нөлмен ауыстырады.

 • Баған тақырыптары ретінде пайдаланылатын бекітілген мәндер тізімін көрсету    Баған тақырыптарын өз мәндеріңізбен ауыстыру қажет болуы мүмкін. Мысалы, баған тақырыптары үшін интервалдар бар болса, оларды өзіңіз қалаған жолмен сұрыпталмауы мүмкін. Бұл мәселені оңай шешуге болады: дұрыс сұрыпталатын мәндермен ауыстырыңыз.

Қарсы сұрауды Құрастырушы көрінісінде жасағанда, қай өрістің мәндері баған тақырыптары, жол тақырыптары, қорытынды сома, орташа сома, санақ немесе басқа есептеу болатынын көрсету үшін жасақтаушы торда Барлығы және Қарсы жолдары пайдаланылады.

Құрастырушы көрінісінде көрсетілетін қарсы сұрау бөліктері

1. Осы жолдардың параметрлері өрістің жол тақырыбы, баған тақырыбы немесе жиынтық мән екенін анықтайды.

2. Бұл параметрлер өрістің мәндерін жол тақырыбы ретінде көрсетеді.

3. Бұл параметрлер өрістің мәндерін баған тақырыбы ретінде көрсетеді.

4. Бұл параметрлер жиынтық мәндер жасайды.

Беттің жоғары бөлігі

Қарсы сұрау жасау

Қарсы сұрауды жасау шеберін іске қосу

Қарсы сұрауды жасау шебері қарсы сұрауыңыз үшін жазба көзі ретінде жеке кестені немесе сұрауды таңдауға мүмкіндік береді. Егер жеке кестеде қарсы сұрауыңызға қосу керек деректердің барлығы қамтылмаса, қажетті деректерді қайтаратын іректеуді сұрауды таңдаңыз. Іректеуді сұрауды жасау туралы қосымша ақпаратты Сұрауларға кіріспе мақаласынан көріңіз.

 1. Жасау қойындысында Сұрау тобының Сұрау шебері тармағын таңдаңыз.

 2. Жаңа сұрау диалогтық терезесінде Қарсы сұрауды жасау шебері ұяшығына құсбелгі қойыңыз да, OK түймешігін басыңыз.

  Қарсы сұрауды жасау шебері іске қосылады.

 3. Шебердің бірінше бетінде қарсы сұрау жасау үшін пайдалану керек кестені не сұрауды таңдаңыз.

 4. Келесі бетте жол тақырыптары ретінде пайдалану керек мәндері бар өрістерді таңдаңыз.

  Жол тақырыптарының көзі ретінде пайдалану үшін ең көбі үш өріс таңдауға болады, алайда жол тақырыптарының аз болуы қарсы деректер кестесінің оқылуын жеңілдетеді.

  Ескерту : Жол тақырыптарын негізі ретінде бірнеше өріс таңдалса, өрістердің таңдалу реті нәтижелердің сұрыпталу ретін анықтайды.

 5. Келесі бетте баған тақырыптары ретінде пайдалану керек мәндері бар өрісті таңдаңыз.

  Жалпы, нәтижелердің оқылу жеңілдігін сақтау үшін, азырақ мәндері бар өрістерді таңдаған жөн. Мысалы, тек бірнеше мүмкін мәндері бар өрісті пайдалану (жыныс сияқты) көптеген мәндері болатын өрісті пайдаланғаннан (жас сияқты) тиімдірек болуы мүмкін.

  Баған тақырыбы ретінде пайдаланылатын өріс Күн/уақыт деректер түрін қамтыса, шебер күндерді айлар не тоқсандар сияқты интервалдар бойынша топтастыру жолын көрсетуге мүмкіндік береді қадам қосады.

 6. Баған тақырыптары үшін Күн/уақыт өрісі таңдалса, келесі бет күндер топтастырылатын интервалды таңдауды сұрайды. Жыл, Тоқсан, Ай, Күн немесе Күн/уақыт параметрін таңдауға болады. Егер баған тақырыбы ретінде Күн/уақыт өрісі таңдалмаса, шебер бұл беттен елемей өтіп кетеді.

 7. On the next page, choose a field and a function to use to calculate summary values. The data type of the field that you select determines which functions are available.

 8. Осы бетте жол сомаларын қосу не шығару үшін, Иә ұяшығына құсбелгі қойыңыз не алып тастаңыз.

  Егер жол сомалары қосылса, қарсы сұрау өріс мәнімен бірдей өріс және функцияны пайдаланатын қосымша жол тақырыбын қамтиды. Жол сомасын қосу қалған бағандарды қосатын қосымша бағанды кірістіреді. Мысалы, қарсы сұрау орын және жыныс бойынша орташа жасты есептесе (жыныс баған тақырыбымен), қосымша баған барлық жыныстарға қатысты орын бойынша орташа жасты есептейді.

  Ескерту : Қарсы сұрауды Құрастырушы көрінісінде өңдеу арқылы жол сомаларын жасау үшін пайдаланылатын функцияны өзгертуге болады.

 9. Шебердің келесі бетінде, сұраудың атауын теріңіз және нәтижелерді көру немесе сұрау жасақтамасын өзгерту қажеттігін белгілеңіз.

Қарсы сұрауды Құрыстырушы көрінісінде қолмен жасау

 1. Жасау қойындысында Сұрау тобының Сұраулар құрастырушысы тармағын таңдаңыз.

 2. Кестені көрсету диалогтық терезесінде жазба көзі ретінде пайдалану керек кестені немесе сұрауды екі рет басыңыз.

  If you use more than one record source, make sure that the tables or queries are joined on fields that they have in common. For more information about joining tables and queries, refer to the See Also section.

 3. Кестені көрсету диалогтық терезесін жабыңыз.

 4. Құрастырушы қойындысында Сұрау түрі тобының Қарсы тармағын таңдаңыз.

 5. Сұрау жасау терезесінде жол тақырыптарының көзі ретінде пайдаланылатын әр өрісті екі ретін басыңыз. Жол тақырыптары үшін ең көбі үш өріс таңдауға болады.

 6. Сұрау торының Қарсы жолында әр жол тақырыбының өрісі үшін Жол тақырыбы тармағын таңдаңыз.

  Сол өрістің нәтижелерін шектеу үшін, Шарттар жолына өрнек енгізуге болады. Сондай-ақ, өрістің сұрыптау ретін көрсету үшін, Сұрыптау жолын пайдалануға болады.

 7. Сұрау жасау терезесінде, баған тақырыптарының көзі ретінде пайдаланылатын өрісті екі рет басыңыз. Баған тақырыптары үшін тек бір өріс таңдауға болады.

 8. Сұрау торының Қарсы жолында баған тақырыбының өрісі үшін Баған тақырыбы тармағын таңдаңыз.

  Баған тақырыбы өрісінің нәтижелерін шектеу үшін, Шарттар жолына өрнек енгізуге болады. Дегенмен, баған тақырыбы өрісімен шарт өрнегін пайдалану қарсы сұраумен қайтарылатын бағандардың санын шектемейді. Орнына, бұл деректер қамтитын бағандарды шектейді. Мысалы, үш мүмкін мәні бар баған тақырыбының өрісі бар делік: қызыл, жасыл және көк. Егер ='көк' шартын баған тақырыбы өрісіне қолданылса, қарсы сұрау қызыл және жасыл түс бағандарын бәрібір көрсетеді, алайда тек көк түсті бағанда деректер болады.

  Ескерту : Баған тақырыптары ретінде көрсетілетін мәндерді шектеу керек болса, сұраудың Баған тақырыптары сипатын пайдаланып бекітілген мәндер тізімін белгілеуге болады. Қосымша ақпаратты Баған тақырыптары үшін бекітілген мәндерді көрсету мақаласынан көріңіз.

 9. Сұрау жасау терезесінде жиынтық мәндерді есептеу үшін пайдалану керек өрісті екі рет басыңыз. Жиынтық мәндер үшін тек бір өрісті таңдауға болады.

 10. Сұрау торының жиынтық мәндер өрісіне арналған Барлығы жолында мәндерді есептеу үшін пайдалану керек статистикалық функцияны таңдаңыз.

 11. Жиынтық мәндер өрісініңҚарсы жолында Мән тармағын таңдаңыз.

  Шартты көрсету немесе жиынтық мәндер өрісін сұрыптау мүмкін емес.

 12. Құрастырушы қойындысында Нәтижелер тобының Іске қосу тармағын таңдаңыз.

Баған тақырыптары үшін бекітілген мәндерді көрсету

Баған тақырыптары үшін бекітілген мәндерді көрсету керек болса, сұраудың Баған тақырыптары сипатын орнатуға болады.

 1. Қарсы сұрауды Құрастырушы көрінісінде ашыңыз.

 2. Сипаттар кестесі ашық болмаса, оны көрсету үшін "F4" пернесін басыңыз.

 3. Сипаттар кестесінің Жалпы қойындысының үстінде Таңдау түрі ретінде Сұрау сипаттары орнатылғанын тексеріңіз. Олай болмаса, сұрау торының үстіндегі бос аумақты басыңыз.

 4. Сипаттар кестесінің Жалпы қойындысында Баған тақырыптары сипатының ішіне баған тақырыбы ретінде пайдалану керек мәндерді үтірмен ажырату арқылы енгізіңіз.

  Ескерту : Кейбір таңбалар (көптеген тыныс белгілері сияқты) баған тақырыптарында пайдаланылмайды. Мәндер тізімінде осы таңбалар пайдаланылса, Access бағдарламасы әр таңбаны астыңғы сызықпен (_) ауыстырады.

Беттің жоғары бөлігі

Тақырыптар үшін ауқымдарды не интервалдарды пайдалану

Кейде, өрістегі деректер мәндерін ауқымдарға топтастыру және сол ауқымдарды жол не баған тақырыптары үшін (жәй мәндерді пайдаланудың орнына) пайдалану қажет болады. Мысалы, баған тақырыбы үшін «Жас» өрісі пайдаланылады делік. Әрбір жас үшін баған пайдаланудың орнына, жас ауқымдарын, мысалы, 40-49 көрсететін бағандарды пайдалануға болады.

Жол не баған тақырыптары үшін пайдаланылатын ауқымдар жасау үшін, өрнектің IIf функциясын пайдалануға болады.

Кеңес : Күн/уақыт өрістеріне интервалдар жасау керек болса, Қарсы сұрауды жасау шеберін пайдалану туралы ойланыңыз. Шебер күндерді Жыл, Тоқсан, Ай, Күн немесе Күн/уақыт интервалдары бойынша сұрыптауға мүмкіндік береді. Бұл интервалдарын ешқайсын пайдаланғыңыз келмесе, Құрастырушы көрінісінде өз қарсы сұрауыңызды жасауыңыз және қажетті интервалдарды пайдалану үшін осы бөлімде сипатталған әдістерді қолдануыңыз керек.

«IIf» функциясының жұмыс істеу жолы

IIf функциясы өрнекті талдау және өрнек «шын» болса бір мәнді, «жалған» болса басқа мәнді қайтару принципі бойынша жұмыс істейді. IIf нұсқауларын салыстырулардың логикалық ретін жасау үшін кірістіруге болады. Бұл IIf функциясын сандық өріс мәндерін ауқымдарға бөлуге мүмкіндік береді.

IIf syntax

IIf( өрнек, шын_болса, жалған_болса )

The IIf function syntax has these arguments:

Аргумент

Сипаттама

өрнек

Міндетті. Талдау керек өрнек.

шын

Міндетті. Егер exprШын болса, мән не өрнек қайтарылады.

жалған

Міндетті. Егер exprЖалған болса, мән не өрнек қайтарылады.

Өрнекті пайдаланып ауқымдар жасау

 1. Қарсы сұрауды Құрастырушы көрінісінде ашыңыз.

 2. Сұрау торының Өріс жолында бос бағанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, контекстік мәзірдегі Ұлғайту пәрменін таңдаңыз.

 3. In the Zoom box, type a field alias, followed by a colon (:).

 4. IIf() сөзін теріңіз.

 5. IIf кейінгі жақшалардың ішіне өріс мәнінің бірінші ауқымын анықтайтын салыстыру өрнегін теріңіз.

  Мысалы, «Жас» өрісі үшін ауқымдар жасалуда және әр ауқым жиырма жылды қамтуы керек делік. Бірінші ауқымның салыстыру өрнегі [Age]<21 болады.

 6. Салыстыру өрнегінен кейін үтір, содан кейін, тырнақшаның ішіне ауқым атауын енгізіңіз. Енгізілген атау ауқымға кіретін мән үшін қарсы сұрау тақырыбы болады.

  Мысалы, [Age]<21 дегеннен кейін үтір, содан кейін «0-20 жыл» деп теріңіз.

 7. Ауқым атауынан кейін үтір (тырнақшаның сыртына) енгізіп, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Басқа ауқым жасау үшін, IIf() деп теріңіз де, 5, 6 және 7-қадамдарды қайталаңыз.

  • Соңғы ауқым үшін тек ауқым атауын теріңіз.

   Мысалы, «Жас» өрісін жиырма жылдық ауқымдарға бөлетін толық кірістірілген IIf өрнегі келесідей көрініске ие болуы мүмкін (жол үзілістері оқу жеңілдіні үшін қосылған):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   Ескерту : Access бағдарламасы өрнекті талдағанда, ол IIf мәлімдемелерінің біреуі «шын» мәніне болғанда бірден тоқтайды. Әр ауқымның төменгі шегін көрсетудің қажеті жоқ, себебі төменгі шектен кейінгі кез келген мән «шын» ретінде бағаланады.

 8. Сұрау торының Жалпы жалпы жолында Топтау әдісі тармағын таңдаңыз.

 9. Қарсы жолында ауқымдарды жол не баған тақырыптары ретінде пайдалану қажеттігін көрсетіңіз. Жол тақырыбы үшін ең көбі үш, ал баған тақырыбы үшін тек бір өріс таңдауға болатынын ескеріңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Жол тақырыптарын шектеу үшін параметр сұрау

Іске қосылғанда қарсы сұраудың енгізуді талап етуін реттеуге болады. Мысалы, біреуі Ел/аймақ болып табылатын бірнеше жол тақырыбын пайдаланасыз делік. Деректерді әрдайым әр ел не аймақ үшін көрсетудің орнына сұрауды деректерді пайдаланушының енгізіліміне сәйкес көрсететін атауды сұрайтындай етіп орнатуға болады.

Параметр сұрауын кез келген жол тақырыбы өрісіне қосуға болады.

Ескерту : Сондай-ақ, параметр сұрауын баған тақырыбы өрісіне қосуға болады, алайда бұл көрсетілетін бағандарды шектемейді. Көрсетілетін бағандарды шектеу туралы қосымша ақапаратты Баған тақырыптары үшін бекітілген мәндерді көрсету мақаласынан қараңыз.

 1. Қарсы сұрауды Құрастырушы көрінісінде ашыңыз.

 2. Шарттар жолында пайдаланушыдан енгізуді талап ету керек жол тақырыбы өрісі үшін тік жақшалардың ішіне сұрақ мәтінін теріңіз. Сұрақ мәтіні сұрау іске қосылғанда енгізу сұрауы ретінде көрсетіледі.

  Мысалы, [Қай ел не аймақ?] деп Шарттар жолына енгізсеңіз, сұрау іске қосылғанда, «Қай ел не аймақ?» сұрағы, енгізу өрісі OK түймешігі бар диалогтық терезесі шығады.

  Кеңес : Параметрдің икемді болуын қаласаңыз, өрнекті Like операторын пайдаланып қойылмалы таңбалармен біріктіріңіз. Мысалы, параметр кеңірек енгізілімдер ауқымына сәйкес келуі үшін, [Қай ел не аймақ?] сұрағын шарт ретінде пайдаланудың орнына Like [Қай ел не аймақ?]&"*" шартын пайдаланыңыз. Like операторын пайдалану параметр сұрауының көрінісін өзгертпейді.

 3. Құрастырушы қойындысында Көрсету/жасыру тобының Параметрлер тармағын таңдаңыз.

 4. Сұрау параметрлері диалогтық терезесінің Параметрлер бағанына Шарттар жолына пайдаланылған параметр сұрауын енгізіңіз. Тік жақшаларды қосыңыз, айлада ешбір біріктірілген қойылмалы таңбалар не Like операторын қоспаңыз.

 5. Деректер түрі бағанынан параметр үшін деректер түрін таңдаңыз. Деректер жол тақырыбы өрісінің деректер түріне сәйкес келуі керек.

Беттің жоғары бөлігі

Бос мәндерді нөлдермен ауыстыру

Қарсы сұраудағы жиынтық мәндерді есептеу үшін пайдаланылатын өрісте бос мәндер бар болса, сол мәндер пайдаланылатын статистикалық функциялармен еленбейді. Кейбір статистикалық функциялар үшін нәтижелер дұрыс шықпауы мүмкін. Мысалы, орташа мәнді есептеу үшін, барлық мәндер қосылады және нәтиже мәндер санына бөлінеді. Алайда, өрісте бос мәндер болса, сол бос мәндер мәндер санының бөлігі ретінде есептелмейді.

Кейбір жағдайларда, мәндер статистикалық есептеулер кезінде саналуы үшін бос мәндерді нөлдермен ауыстыру керек болады. Бос мәндерді нөлдермен ауыстыру үшін. Nz функциясын пайдалануға болады.

Nz syntax

Nz(нұсқа [, valueifnull ] )

Nz функциясының синтаксисі төмендегідей аргументтерді қамтиды:

Аргумент

Сипаттама

нұсқа

Міндетті. деректер түрі Нұсқа айнымалы мәні.

valueifnull

Қосымша (сұрауда пайдаланылмаса). Мән беретін Нұсқанұсқа аргументі Бос болса қайтарылады. Бұл аргумент нөлден не бос жолдан басқа мән қайтаруға мүмкіндік береді.

Ескерту : Сұрау өрнегінде Nz функциясын valueifnull аргументінсіз пайдалансаңыз, нәтиже бос мәндері бар өрістер үшін бос жол болады.

 1. Құрастырушы көрінісінде ашылған сұраудың сұрау торында Мән өрісін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.

 2. Контекстік мәзірдегі Ұлғайту пәрменін таңдаңыз.

 3. Ұлғайту жолағындағы өріс атауын не өрнекті жақшаға алыңыз да, жақшаның алдыны Nz деп теріңіз.

 4. Оң жақтағы жақшаның ішіне , 0 таңбаларын енгізіңіз.

  Мысалы, Nz функциясын бос мәндерді нөлдерге ауыстыру үшін «Жоғалған сағаттар» деп аталатын өріс үшін пайдалансаңыз, аяқталған өрнек келесідей көрініске ие болады:

Nz([Hours Lost], 0)

Беттің жоғары бөлігі

Қарсы сұраулар бойынша кеңестер

 • Қарапайымдылықты сақтаңыз    Жол тіркесімдерінің саны өскен сайын, қарсы сұрауларды оқу қиындай түсуі мүмкін. Қажет емес жол тақырыптарын пайдаланбаңыз.

 • Қарсы сұрауды қадам бойынша жасауды қарастырыңыз    Тек кестені пайдаланумен шектелмеңіз. Әдетте жиындар сұрауы жасаудан бастап, содан кейін осы сұрауды қарсы сұраудың жазбалар көзі ретінде пайдалануға болады.

 • Баған тақырыбы өрісін мұқият таңдаңыз    Қарсы сұрау деректер кестесі баған тақырыптарының саны барынша аз болғанда оңай оқылады. Тақарып ретінде пайдалану керек өрістерді анықтағаннан кейін, баған тақырыптарын жасау үшін азырақ нақты мәндері бар өрісті пайдалануға тырысыңыз. Мысалы, сұрау мәнді жас және жыныс бойынша есептейтін болса, баған тақырыбы үшін жасты емес жынысты пайдаланыңыз, себебі жыныс өрісінде жас өрісіне қарағанда мүмкін мәндер саны азырақ болады.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×