Қарапайым ұйымдастыру диаграммасын жасау

Organization chart example image

Жарияланымда қарапайым ұйымдастыру диаграммасын жасау үшін Нысандар құралдар тақтасын қолдануыңызға болады. Реттеуші орындары мен есеп беру орындарын көрсету үшін кескіндер жасауыңызға болады, қосу сызықтарын қолдану арқылы оларды қосуға және кескіндер мен сызықтарды қалаған түс және мәнермен пішімдеуіңізге болады.

Арнайы ұйымдастыру диаграмма құралдарын қамтитын басқа Microsoft Office бағдарламасында ұйымдастыру диаграммасын жасау әдістерін үйрену үшін бөлімнің Қосымша қараңыз тармағындағы "Microsoft Office 2003 бағдарламасында ұйымдастыру диаграммасын жасау" бөлімін нұқыңыз.

Microsoft Publisher бағдарламасы үшін жасалған ұйымдастыру диаграмма үлгісін қотару және қолдану үшін бөлімнің Қосымша қараңыз тармағындағы "Ұйымдық схема (көк градиент)" бөлімін нұқыңыз.

Ұйымдастыру диаграммасын құрастыру үшін жарияланым орнату

Диаграмма құрастыру алдында кескін немесе қосу сызығын қосуды қалаған әр кез сайын ішкі мәзірді шығаруды қажет етпейтіндей етіп Негізгі кескіндер және Қосылым сызықтары ішкі мәзірін жылжытпалы құралдар тақтасы ретінде бейнелеңіз.

 1. Ұйымдастыру диаграммасына қосқыңыз келетін жарияланымды ашыңыз немесе жасаңыз.

 2. Нысандар құралдар тақтасындағы Автокескіндер Түймешік суреті түймешігін басыңыз, содан кейін Қосылым сызықтары параметрін таңдаңыз.

 3. Жылжытпалы таңбалауышты Move handle image Қосылым сызықтары ішкі мәзірінің жоғарғы бөлігінен жарияланым ішінде жұмыс істеу кезінде көре алатын орынға апарыңыз.

  Қосылым сызықтары ішкі мәзірі жылжытпалы құралдар тақтасына айналады.

 4. Нысандар құралдары тақтасындағы Автокескіндер Түймешік суреті параметрін таңдап, содан кейін Негізгі кескіндер түймешігін басыңыз.

 5. Жылжытпалы таңбалауышты Move handle image Негізгі кескіндер ішкі мәзірінің жоғарғы бөлігінен жарияланым ішінде жұмыс істеу кезінде көре алатын орынға апарыңыз.

  Негізгі кескіндер ішкі мәзірі жылжытпалы құралдар тақтасына айналады.

  Image of Connectors toolbar and Basic Shapes toolbar in Publisher

Ұйымдастыру диаграммасын құрастыру

Қосылым сызықтары және Негізгі кескіндер құралдар тақтасы бейнеленген кезде ұйымдастыру диаграммасын жасауға дайын боласыз.

Кескіндерді жасау

 1. Негізгі кескіндер құралдар тақтасында Тіктөртбұрыш Түймешік суреті сияқты ұйымдастыру диаграммасында қолданғыңыз келетін кескінді таңдап, содан кейін кескінді кірістіру үшін жарияланымды нұқыңыз.

 2. Кескіннің өлшемін, түсін, бояуын немесе сызығын өзгертіңіз.

  how

  1. Кескінді тінтуірдің оң жақ түймешімен нұқып, одан соң Автокескінді пішімдеу пәрменін таңдаңыз.

   Автокескінді пішімдеу тілқатысу терезесі пайда болады.

  2. Қалаған параметрлерді таңдаңыз. Мысалы, бояуды өзгерту үшін Түстер мен сызықтар қойындысын нұқыңыз. Бояу астынан, Түс тізімінен жаңа түсті нұқыңыз немесе сурет құрамын, бедер немесе градиент жасау үшін Бояу әсерлері түймешігін басыңыз.

 3. Кескін ұйымдастыру диаграмма үшін қалаған бейнеге келгенде, кескінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан соң Көшіру пәрменін таңдаңыз.

 4. Нысанды орналастырғыңыз келетін жерді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан соң Қою пәрменін таңдаңыз.

 5. Диаграмма үшін қалаған барлық кескіндерді алғанға дейін 4-қадамды қайталаңыз.

Кескіндерді қосу

Using the Connectors toolbar to create an organization chart

1.  Қосылым сызығы

2.  Бірінші қосылым торабы

3.  Екінші қосылым торабы; қосылым тораптары кескінді көрсеткен кезіңізде көк шеңберлер ретінде пайда болады.

 1. Қосылым сызықтары құралдар тақтасындағы мысалыКемерлі қосылым сызығы сияқты қалаған қосылым сызығын екі рет нұқыңыз.

  Ескерту : Қосылым сызығын екі рет нұқыған кезде түймешік қалаған қосылым сызығын үстеу барысында таңдалған күйінде қалады.

 2. Ұйымдастыру диаграммасында ең жоғарғы басқарушы орны сияқты қосылым сызығын тіркегіңіз келетін жерді көрсетіңіз.

  Кескінді көрсету кезінде қосылым тораптары көк шеңберлер ретінде пайда болады.

 3. Қалаған бірінші қосылым торабын нұқыңыз, басқа нысанды (мысалы, ұйымдастыру диаграммаңыздағы бірінші есеп беру орны) көрсетіңіз, одан соң екінші қосылым торабын нұқыңыз.

 4. Барлық қалаған қосылым сызықтарын қосу үшін 2, 4-қадамдарды қайталаңыз.

 5. Қалаған қосылым сызығын қосқан соң, 1-қадамда Қосылым сызықтары құралдар тақтасында таңдаған қосылым сызығын нұқыңыз немесе қосылым сызығы түймешігін таңдауды болдырмау үшін ESC пернесін басыңыз.

 6. Қосылым сызықтарының түсі немесе салмағын өзгертіңіз.

  how

  1. Өзгерткіңіз келетін қосылым сызықтарын таңдаңыз. Бірнеше қосылым сызықтарын таңдау үшін әрбір қосылымды нұқу кезінде SHIFT пернесін басып тұрыңыз.

  2. Пішім мәзіріндегі Автокескін түймешігін басып, содан кейін Түстер мен сызықтар қойындысын нұқыңыз.

  3. Сызық астынан қалаған параметрді таңдаңыз.

Мәтін қосу

 1. Ұйымдастыру диаграммасындағы кескінге мәтін қосу үші кескінді нұқып, одан соң қалаған мәтінді теріңіз.

 2. Мәтінді пішімдеу үшін кескін ішіндегі мәтінді таңдаңыз, содан кейін Пішімдеу құралдар тақтасындағы параметрлерді қолданыңыз.

Ұйымдастыру диаграммасы ішінде кескіндер мен қосылым сызықтарын жылжыту

Ұйымдастыру диаграммасы үшін кескіндер мен қосылым сызықтарын қостыңыз, әрбір бөлік үшін орынды дәл белгілеуіңізге болады.

Кескінді жылжыту

 1. Жылжытқыңыз келетін кескінді нұқыңыз.

 2. Төмендегілердің бірін орындаңыз:

  Кескінді жаңа орынға апару

  • Тінтуір көрсеткісін кескін үстіне орналастырыңыз. Меңзер move cursor болған кезде, кескінді басқа орынға апарыңыз. Кескінді тіке сызықпен апару үшін оны апару кезінде SHIFT пернесін басып тұрыңыз.

   Ескерту : Егер Байластыру пәрмендерінің бірі қосылған болса, тінтуір түймешігін босату кезінде кескін ең жақын бағыттауыштар, кескінмен немесе сызғыш белгісімен байластыра алады.

  Кескінді ығыстыру

  • Кескінді сол бағытпен жылжыту үшін жүгірткілердің бірін басыңыз.

   Жүгірткі басылған басқан сайын нысан арақашықтық орнатады. Әдепкі ығыстыру арақашықтығы 0.13 дюйм (немесе егер басқа өлшем бірлікті пайдалансаңыз, оның баламасы) болуы керек. Дегенмен, ығыстыру арақашықтығын өзгертуіңізге болады.

   how

   1. Құралдар мәзірінде Параметрлер түймешігін басып, кейін Өңдеу қойындысын нұқыңыз.

   2. Көрсеткілері бар пернелермен нысандарды қозғалту қадамы: параметріне құсбелгіні қойып, содан кейін нысандарды ығыстыру кезінде нысандар жылжуын қалайтын аралықты теріңіз.

  Нысанды бетке дәл орналастыру

  1. Кескінді тінтуірдің оң жақ түймешімен нұқыңыз.

  2. Мәтінмәндік мәзірдегі Автокескінді пішімдеу пәрменін таңдап, содан кейін Орналасу қойындысын нұқыңыз.

  3. Беттегі орын астында нысан немесе нысандар тобын көлденең және тік орналасуына дұрыс өлшемдерді теріңіз.

  4. OK түймешігін басыңыз.

   tip

   Нысанды нұқыған кезде терезенің төменгі бөлігіндегі күй жолағынан оның дәл орнын көруіңізге болады.

Қосылымды жылжыту

 1. Жылжытқыңыз келген қосылымды нұқыңыз.

 2. Төмендегілердің біреуін немесе екеуін орындаңыз:

  • Қосылым сызығының бір шетін жылжыту үшін меңзер қиылысқа айналғанға дейін оны шетінің үстіне ұстап, содан кейін шетін апарыңыз және оны басқа нүктемен қосыңыз.

   Автоматты қосылымды болдырмау үшін қосылымның соңын апару кезінде ALT пернесін басып тұрыңыз. Оның соңын нысанның қалаған кез-келген жеріне орналастыруыңызға болады, бірақ соңы қосылмайды.

  • Толық қосылым сызығын ажырату үшін оны ортасы бойынша апарыңыз (сары ромб бойынша емес).

Ұйымдастыру диаграммасымен жалғыз нысан ретінде жұмыс істеу

Ұйымдастыру диаграммасы қалаған бейнеге келген кезде, барлық кескіндер мен қосылым сызықтарын бір нысан ретінде топтауды қалауыңыз мүмкін. Нысандарды топтау оларды жылжытуды және толық ұйымдастыру диаграммасы өлшемін өзгертуді жеңілдетеді, сонымен қатар, кескіндер мен қосылым сызықтарын байқаусызда жылжытудың алдын алады.

Нысандарды топтау

 1. Нысандар құралдар тақтасынан Нысандарды таңдау құралын Button image нұқыңыз және таңдау жолағын ұйымдастыру диаграммасындағы кескіндер мен қосылым сызықтары маңына апарыңыз.

 2. Таңдау жолағы астынан Нысандарды топтау Түймешік кескіні түймешігін басыңыз.

Егер диаграммаға өзгерістер енгізгіңіз келсе, кескіндер мен қосылым сызықтарын топсыздандыруыңызға болады.

Нысандарды топсыздандыру

 1. Топталған нысандарды (ұйымдастыру диаграммасы) таңдаңыз.

 2. Таңдау жолағы астынан Нысандарды топсыздандыру Түймешік кескіні түймешігін басыңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×