Экранды оқу құралы бар Бизнеске арналған Skype көмегімен онлайн жиналысқа қосылу

Экранды оқу құралы бар Бизнеске арналған Skype көмегімен онлайн жиналысқа қосылу

Office арнайы мүмкіндіктер орталығы > Бизнеске арналған Skype үшін арнайы мүмкіндіктерді қолдау

Көбінесе, Бизнеске арналған Skype жиналысына қосылу жиналыс сілтемесін таңдау және Enter пернесін басқан сияқты оңай. Бірақ кейде, басқа жолмен қосылу қажет болуы мүмкін. Бұл мақалада экраннан оқу бағдарламасын және пернетақтаны пайдаланып, тікелей Бизнеске арналған Skype бағдарламасынан жиналыстарға қосылу әдісі түсіндіріледі.

Бұл бөлімде

Жиналыстар көрінісінен жиналысқа қосылу

Skype жиналыстары көрінісі күн ішіндегі жиналыстардың тізімін көрсетеді. Skype жиналысына Жиналыстар қойындысынан да қосылуға болады.

Кеңес : Әдепкіде Экрандық диктор режимінде, Экрандық диктор қосылғанда басқа дыбыс көздерінің дыбыс деңгейі азайтылады. Сондықтан Бизнеске арналған Skype қоңыраулары мен жиналыстарының дыбыс деңгейі тым төмен болуы мүмкін. Бұл параметрді өшіру үшін, Windows логотипі пернесі+I пернелерін басып, Windows параметрлері бөлімін ашыңыз, сонан соң іздеу өрісінде Экрандық диктор сөздерін енгізіп, "Экрандық диктор параметрлері" естілгенше төмен көрсеткі пернесін басыңыз. Enter пернесін басыңыз, сонан соң келесі естілгенше Tab пернесін басыңыз: "Қосу, Экрандық диктор қосылғанда басқа бағдарламалардың дыбыс деңгейін азайту, қосқыш". Параметрді қосу немесе өшіру үшін, Бос орын пернесін басыңыз.

 1. Бизнеске арналған Skype негізгі терезесінде, “Контактілер қойындысы", "Сөйлесулер қойындысы", "Чат бөлмелері қойындысы" (тек кейбір Бизнеске арналған Skype тіркелгілері үшін қолжетімді), "Телефон қойындысы" немесе "Жиналыстар қойындысы” естілгенше Tab пернесін басыңыз. Естілетін сөздер ағымдағы таңдалған қойындыға байланысты болады.

 2. "Жиналыстар қойындысы" естілгенше сол немесе оң жақ көрсеткісін басыңыз.

 3. Бүгінгі Жиналыстар тізімін ашу үшін, Enter пернесін басыңыз.

 4. “Бүгін” естілгенше Tab пернесін басыңыз. Күн ішіндегі кездесулер тізімі бойынша жылжу үшін, төмен көрсеткі пернесін басыңыз. Әрбір жиналыс таңдалғанда оның уақытын және тақырыбын естисіз.

 5. Ағымдағы таңдалған жиналысқа қосылу үшін, Enter пернесін басыңыз.

 6. Егер Жиналыс дыбысына қосылу диалогы пайда болса, қажетті дыбыс параметрін таңдап, Enter пернесін басыңыз.

 7. Егер сіз жиналысты ұйымдастырушы болмасаңыз, жиналысқа қосылған кезде, микрофоныңыз автоматты түрде өшірілуі мүмкін. Микрофонды қосу үшін, Windows логотипі пернесі+F4 басыңыз немесе Дыбысты қосу түймешігі табылғанша Tab пернесін басыңыз, сонан соң Enter пернесін басыңыз.

Бизнеске арналған Skype бағдарламасы бойынша кеңестер

 • Ең жақсы сигналға және мүмкін болатын ең үздік дыбыс сапасына қол жеткізу үшін сымды желіні пайдаланыңыз. Егер сымсыз қосылымды пайдалану қажет болса, сигналдың күшті болғандығына көз жеткізіңіз.

 • Құлақаспапты пайдалансаңыз, Microsoft сипаттамаларына сәйкес жоғары сапалы құлақаспапты пайдаланыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін, Бизнеске арналған Skype бағдарламасына арналған телефондар мен құрылғылар бөлімін қараңыз.

 • JAWS қызметін пайдалансаңыз және компьютеріңіздің динамиктеріндегі дыбыс Dolby болса, Бизнеске арналған Skype жиналысына қосылған кезде, дыбыс кенеттен азаюы мүмкін. Шешімін табу үшін, Бизнеске арналған Skype бағдарламасындағы мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған арнайы мүмкіндіктер бөлімін қараңыз.

 • Жиналыста жылдам хабарлар жіберілсе, экраннан оқу бағдарламасы оқуы үшін жиналыс терезесінде жылдам хабар алмасу тақтасын ашуға болады. Жылдам хабар алмасу тақтасын ашу қажеттілігін білу үшін жылдам хабар алынған кезде дыбыс ойнату параметрін қосуға болады. Осы параметрге кіру үшін:

  1. Негізгі Бизнеске арналған Skype терезесінде, Alt+T және O пернесін басыңыз. Мынаны естисіз: “Жалпы”.

  2. R пернесін басыңыз, сонан соң Дыбыстарды ойнату (соның ішінде кіріс қоңырауларының рингтондары және жылдам хабар алмасу ескертулері) параметрін қосу немесе өшіру үшін Alt+P пернелерін басыңыз.

  3. Enter пернесін басыңыз. Опциялар диалогтық терезесі жабылады. Фокус Бизнеске арналған Skype жиналысы терезесінде болады.

 • Басқа дыбыстық құрылғыға ауыстыру қажет болса:

  1. Негізгі Бизнеске арналған Skype терезесінде, Alt+T, сонан соң V пернесін басыңыз. Опциялар диалогтық терезесі ашылады және Дыбыстық құрылғы қосалқы мәзірі таңдалады. "Бизнеске арналған Skype, Опциялар диалогы, Дыбыстық құрылғы" естіледі.

  2. Басқа дыбыстық құрылғыларды іздеу үшін, Tab пернесін басыңыз, сонан соң төмен немесе жоғары көрсеткі пернесін пайдаланыңыз.

  3. Бұл диалогтық терезені жауып, таңдалған дыбыстық құрылғыға ауысу үшін, OK түймешігіне өтіңіз. "ОК" сөзі естіледі.

  4. Enter пернесін басыңыз. Опциялар диалогтық терезесі жабылады. Фокус Бизнеске арналған Skype жиналысы терезесінде болады.

Қосымша ақпарат

Көбінесе, VoiceOver экраннан оқу бағдарламасы арқылы Skype жиналысына қосылу жиналысқа шақыру арқылы алынған жиналыс сілтемесін басу сияқты оңай. Бірақ кейде басқа жолмен қосылу қажет болуы мүмкін. Бұл мақалада экраннан оқу бағдарламасын және пернетақтаны пайдаланып, тікелей Mac жүйесі үшін Бизнеске арналған Skype бағдарламасынан жиналыстарға қосылу әдісі түсіндіріледі.

Ескертулер : 

 • Егер ол сізде болмаса, Mac жүйесі үшін Бизнеске арналған Skype бағдарламасын App Store дүкенінен жүктеп алыңыз және орнатыңыз.

 • Бұл бөлім ендірілген Mac OS экраннан оқу бағдарламасын, VoiceOver пайдаланып отырғаныңызды аңғартады. VoiceOver пайдалану туралы қосымша мәліметтер алу үшін, VoiceOver жұмысты бастау нұсқаулығы бөлімін қараңыз.

Жиналыстар көрінісінен жиналысқа қосылу

Skype жиналыстары көрінісі күн ішіндегі жиналыстардың тізімін көрсетеді. Егер жиналысты ұйымыңыздағы біреу орнатқан болса, Skype жиналысына тікелей Жиналыстар көрінісінен де қосылуға болады.

Кеңес : Соңғы рет пайдаланғанда Mac жүйесі үшін Бизнеске арналған Skype жүйесінен шықпаған болсаңыз, бағдарлама кіруді сұрамай ашылады.

 1. VoiceOver функциясын қосу үшін, Command+F5 пернелерін басыңыз.

 2. Mac жүйесі үшін Бизнеске арналған Skype негізгі терезесінде, негізгі шолу тобын ашу үшін, Control+Опция+Shift+Төмен көрсеткі пернелерін басыңыз.

 3. “Жиналыстар, түймешік” естілгенше Control+Опция+Оң жақ көрсеткі пернелерін басыңыз, сонан соң Control+Опция+Бос орын пернелерін басыңыз.

 4. “Жиналыстар, кесте” естілгенше Tab пернесін басыңыз, сонан соң жиналыстар тізімі бойынша жылжу үшін, Control+Опция+Оң жақ көрсеткі пернелерін басыңыз. Әрбір таңдалған жиналыстың уақыты мен тақырыбын естисіз.

 5. Ағымдағы таңдалған жиналысқа қосылу үшін, Бос орын пернесін басыңыз.

Кеңес : Жиналысқа қосылған кезде, микрофоныңыз автоматты түрде өшірілуі мүмкін. Микрофонды қосу үшін, “Дыбысы өшірілген, Дыбысты қосу түймешігі” естілгенше Tab пернесін басыңыз, сонан соң Control+Опция+Бос орын пернелерін басыңыз.

Мүмкіндіктері шектеулі тұтынушыларға техникалық қолдау көрсету

Microsoft корпорациясы барлық тұтынушыларына ең үздік тәжірибе ұсынғысы келеді. Егер мүмкіндігіңіз шектеулі немесе арнайы мүмкіндіктерге қатысты сұрақтарыңыз болса, техникалық көмек алу үшін, Microsoft корпорациясының Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қызметіне хабарласыңыз. Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қолдау көрсету тобы көптеген танымал көмекші технологияларды пайдалануға жаттықтырылған және ағылшын, испан, француз және америкалық ишарат тілінде көмек ұсына алады. Өзіңіздің аймағыңыздағы байланысу мәліметтерін алу үшін, Microsoft корпорациясының Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қызметі сайтына өтіңіз.

Егер сіз мемлекеттік мекеме, коммерциялық ұйым немесе корпоративтік пайдаланушы болсаңыз, корпоративтік Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қызметіне хабарласыңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×