Экранды оқу құралы бар Бизнеске арналған Skype көмегімен контактілер тізіміне адамдар қосу

Office арнайы мүмкіндіктер орталығы > Бизнеске арналған Skype үшін арнайы мүмкіндіктерді қолдау

Экраннан оқу бағдарламасын және пернетақтаны пайдаланып, Бизнеске арналған Skype бағдарламасындағы контактілер тізіміне адамдар мен топтарды жылдам қосуға болады. Ұйымыңызға адамдарды немесе топтарды қосуға және сондай-ақ, Skype тіркелгісі бар екенін білсеңіз, ұйымыңыздың мүшесі болып табылмайтын адамдарды қосуға болады.

Бұл бөлімде

Ұйымыңыздың мүшесі болып табылатын адамды немесе топты қосу

 1. Бизнеске арналған Skype бағдарламасын іске қосу үшін Windows логотипі пернесін басыңыз, Бизнеске арналған Skype сөзін теріңіз және Enter пернесін басыңыз.

  Әдепкіде, Бизнеске арналған Skype бағдарламасы Контактілер көрінісінде ашылады және Пайдаланушыны табу іздеу өрісі таңдалып тұрады.

  Кеңес : Контактілер көрінісін Бизнеске арналған Skype бағдарламасындағы басқа көріністен (Сөйлесулер қойындысы немесе Жиналыстар қойындысы сияқты) ашу үшін, Ctrl+1 пернелерін басыңыз.

 2. Пайдаланушыны табу іздеу өрісінде оның атын, жылдам хабар мекенжайын, телефон нөмірін немесе Exchange тарату тізімінің атауын теріңіз. Ұйымыңыз Office 365 топтарын пайдаланатын болса, топ атауын да іздеуіңізге болады. Терген кезде іздеу нәтижелері көрсетіледі және Менің контактілерім қойындысы пайда болады.

  Ескерту : Тіркелгіңіздің түріне байланысты екі қойынды пайда болу мүмкін ‒ Дағды және Чат бөлмелері. Менің контактілерім таңдалған кезде, Бизнеске арналған Skype ұйымыңыздың мекенжай кітабынан іздейді.

 3. Қосқыңыз келетін адамның атын естігенше төмен көрсеткісінің пернесін басыңыз.

 4. Қалқымалы мәзірді ашу үшін, Enter пернесін басыңыз. "Жедел хабар жіберу түймешігі" сөздерін естисіз.

 5. "Қосымша опциялар түймешігі" сөздерін естігенше Tab пернесін басып, одан кейін мәзірді ашу үшін, Enter пернесін басыңыз.

  • Адамды немесе топты Таңдаулылар тізіміне қосу үшін, контактілер тізімінде A пернесін басыңыз.

  • Адамды немесе топты контактілер тізіміндегі Басқа контактілер сияқты басқа топқа қосу үшін, O пернесін басыңыз және одан кейін төмен көрсеткісінің пернесімен топтарды шарлаңыз. Қажетті топтың атауын естіген кезде, Enter пернесін басыңыз.

Ұйымыңыздың мүшесі болып табылмайтын адамды немесе топты қосу

Ескерту : Әкімшіңіз ұйымыңыздың іздеу саясатына сәйкес Skype каталогының іздеу мүмкіндігін қосады немесе өшіреді. Егер алдыңғы скриншотта көрсетілгендей Skype каталогы қойыншасын көрмесеңіз, Skype пайдаланушыларын іздей алмайсыз.

Егер қосқыңыз келген адам немесе топ ұйымыңыздың мүшесі болмаса, бірақ оларда Skype тіркелгісінің бар екенін білсеңіз:

 1. Бизнеске арналған Skype бағдарламасын ашыңыз. Бизнеске арналған Skype бағдарламасы Контактілер көрінісінде ашылады және Пайдаланушыны табу іздеу өрісі таңдалып тұрады.

 2. Пайдаланушыны табу іздеу өрісінде атын, жылдам хабар мекенжайын немесе телефон нөмірін теріңіз. Терген кезде іздеу нәтижелері Менің контактілерім қойындысының астында көрсетіледі.

  Ескерту : Ұйымыңызда Skype каталогы қосылған болса, Бизнеске арналған Skype бағдарламасы миллиондаған Skype пайдаланушылары арасынан іздейді. Қосқыңыз келетін адамның немесе топтың Skype идентификаторын көрсету іздеуді жеңілдетеді. Сонымен қатар, оларды электрондық пошта мекенжайы немесе Microsoft тіркелгісі бойынша іздеуге болады, мысалы, John@outlook.com.

 3. "Менің контактілерімнен іздеу, 1, жалпы 3" сөздері естілгенше Tab пернесін басыңыз.

 4. "Skype каталогынан іздеу, 2, жалпы 3" сөздері естілгенше оң жақ көрсеткінің пернесін басып, одан кейін Enter пернесін басыңыз. "Таңдалды" сөзін естисіз.

 5. Фокусты іздеу нәтижелеріне ауыстыру үшін, Tab пернесін басып, одан кейін қосқыңыз келетін адамның атын естігенше төмен көрсеткісінің пернесін басыңыз.

 6. Қалқымалы мәзірді ашу үшін, Enter пернесін басыңыз. "Топқа қосу түймешігі" сөздерін естисіз. Мәзірді ашу үшін, Enter пернесін басыңыз.

  • Адамды Таңдаулылар тізіміне қосу үшін, A пернесін басыңыз.

  • Қажетті топтың атауын естігенше төмен көрсеткісінің пернесін басыңыз.

  Ескерту : Бизнеске арналған Skype бағдарламасында Skype контактісін қосқан кезде, сіз қосқан адамға хабарландыру жібереді. Ол адам сұрауды қабылдағаннан кейін оған хабар жібере алатын боласыз.

Контактіні тізімнен жою

 1. Контактілер көрінісінде контактінің атын естігенше Tab пернесін басыңыз. Одан кейін жойғыңыз келетін контактінің атын естігенше төмен көрсеткісінің пернесін басыңыз.

 2. Қалқымалы мәзірді ашу үшін, Enter пернесін басыңыз. "Жедел хабар жіберу түймешігі" сөздерін естисіз.

 3. "Қосымша опциялар түймешігі" сөздерін естігенше Tab пернесін басып, одан кейін мәзірді ашу үшін, Enter пернесін басыңыз.

  • Контактіні ағымдағы топтан жойып, оны Басқа контактілер тобына қосу үшін, G пернесін басыңыз.

  • Адамды немесе топты Контактілер тізімінен жою үшін, R пернесін басыңыз.

 4. Растау терезесі ашылады. "Жоқ түймешігі" сөздерін естисіз. Жоюды растау үшін, Y пернесін басыңыз.

Қосымша ақпарат

Бизнеске арналған Skype бағдарламасында экраннан оқу құралын пайдалануды бастау

Бизнеске арналған Skype қызметіндегі пернелер тіркесімі

Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған Бизнеске арналған Skype арнайы мүмкіндіктері

Mac құрылғыларына арналған VoiceOver экраннан оқу бағдарламасын пайдаланып, Mac жүйесі үшін Бизнеске арналған Skype бағдарламасындағы контактілер тізіміне адамдар мен топтарды жылдам қосуға болады. Ұйымыңыздағы және ұйымыңызда жоқ адамдарды немесе топтарды қосуға немесе қазіргі уақытта тізіміңіздегі контактілерді жоюыңызға болады.

Ескерту : Бұл тақырыпта VoiceOver атты Mac OS жүйесінің экраннан оқу бағдарламасын пайдалануыңыз қарастырылады. VoiceOver қызметін пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін, VoiceOver жұмысты бастау нұсқаулығы бөліміне өтіңіз.

Бұл бөлімде

Ұйымыңыздың мүшесі болып табылатын адамды қосу

Ұйымыңыздағы адамды аты, жедел хабар мекенжайы немесе байланыс нөмірі бойынша іздеп, қосуға болады.

 1. Mac жүйесі үшін Бизнеске арналған Skype бағдарламасын ашып, қажет болса жүйеге кіріңіз. Mac жүйесі үшін Бизнеске арналған Skype терезесі Контактілер көрінісінде ашылады. Контактілерді іздеу өрісін таңдау үшін, Tab пернесін бірнеше рет басыңыз. “Контактілерді іздеу” сөздерін естисіз.

  Кеңес : Quick Nav опциясы тек көрсеткі пернелерінің көмегімен бағдарламаларды шарлауға мүмкіндік береді. Quick Nav опциясын қосу үшін, сол жақ және оң жақ көрсеткілерінің пернелерін бір уақытта басыңыз. Quick Nav туралы толығырақ мәлімет алу үшін, Mac жүйесіне арналған VoiceOver: Quick Nav көмегімен шарлау бөліміне өтіңіз.

 2. Контактілерді іздеу өрісінде атын, жылдам хабар мекенжайын немесе телефон нөмірін теріңіз. Терген кезде іздеу нәтижелері көрсетіледі.

 3. Нәтижелер тізіміне өту үшін, "Топтан шығу. Кесте" сөздері мен жоғарғы іздеу нәтижесі естілгенше Shift+Tab пернелерін басыңыз. Қосқыңыз келетін адамның атын естігенше жоғары немесе төмен көрсеткілерінің пернелерін басыңыз.

 4. Мәзір жолағына өту үшін, Fn+Control+F2 пернелерін басыңыз. “Мәзір жолағы, Apple” сөздерін естисіз.

 5. Контактілер тізіміне өту үшін, оң жақ көрсеткісінің пернесін басыңыз және Контактілер мәзірін ашу үшін, төмен көрсеткісінің пернесін басыңыз. “Контактілер” сөзін естисіз.

 6. Контакт қосу пәрменін таңдау үшін, төмен көрсеткісінің пернесін басыңыз. “Контакт қосу” сөздерін естисіз. Одан кейін адамды тізімге қосу үшін, Enter пернесін басыңыз.

Ұйымыңыздың мүшесі болып табылмайтын адамды қосу

Skype тіркелгісі бар болса, ұйымыңыздың мүшесі болып табылмайтын адамды қосуыңызға болады.

Ескерту : Әкімшіңіз ұйымыңыздың іздеу саясатына сәйкес Skype каталогының іздеу мүмкіндігін қосады немесе өшіреді. Егер алдыңғы скриншотта көрсетілгендей Skype каталогы қойыншасын көрмесеңіз, Skype пайдаланушыларын іздей алмайсыз.

 1. Mac жүйесі үшін Бизнеске арналған Skype бағдарламасын ашып, қажет болса жүйеге кіріңіз. Mac жүйесі үшін Бизнеске арналған Skype терезесі Контактілер көрінісінде ашылады. Контактілерді іздеу өрісін таңдау үшін, Tab пернесін бірнеше рет басыңыз. “Контактілерді іздеу” сөздерін естисіз.

 2. Контактілерді іздеу өрісінде жылдам хабар мекенжайын немесе телефон нөмірін теріңіз. Терген кезде іздеу нәтижелері көрсетіледі.

 3. Нәтижелер тізіміне өту үшін, "Топтан шығу. Кесте" сөздері мен жоғарғы іздеу нәтижесі естілгенше Shift+Tab пернелерін басыңыз. Қосқыңыз келетін адамның атын естігенше жоғары немесе төмен көрсеткілерінің пернелерін басыңыз.

 4. Мәзір жолағына өту үшін, Fn+Control+F2 пернелерін басыңыз. “Мәзір жолағы, Apple” сөздерін естисіз.

 5. Контактілер тізіміне өту үшін, оң жақ көрсеткісінің пернесін басыңыз және Контактілер мәзірін ашу үшін, төмен көрсеткісінің пернесін басыңыз. “Контактілер” сөзін естисіз.

 6. Контакт қосу пәрменін таңдау үшін, төмен көрсеткісінің пернесін басыңыз. “Контакт қосу” сөздерін естисіз. Одан кейін адамды тізімге қосу үшін, Enter пернесін басыңыз.

Контактіні тізімнен жою

 1. Контактілер көрінісіне, Негізгі шарлау тобына өтіңіз. Tab пернесін басып, “Контактілер, түймешік” сөздерін естігенше шарлаңыз.

 2. Контактілер тізіміне өту үшін, бос орын пернесін және Tab пернесін екі рет басыңыз. "Контактілер кестесі" сөздерін естисіз.

 3. Қажет болса, контактілер тобын кеңейту үшін, оң жақ көрсеткісінің пернесін басыңыз.

 4. Төмен көрсеткісінің пернесін басып, жойғыңыз келетін адамның атын естігенше шарлаңыз.

 5. Мәзір жолағына өту үшін, Fn+Control+F2 пернелерін басыңыз. “Мәзір жолағы, Apple” сөздерін естисіз.

 6. Контактілер тізіміне өту үшін, оң жақ көрсеткісінің пернесін басыңыз және Контактілер мәзірін ашу үшін, төмен көрсеткісінің пернесін басыңыз. “Контактілер” сөзін естисіз.

 7. Контактіні жою пәрменін таңдау үшін төмен көрсеткісінің пернесін басыңыз. “Контактіні жою” сөздерін естисіз. Одан кейін адамды тізімнен жою үшін, Enter пернесін басыңыз.

Қосымша ақпарат

Мүмкіндіктері шектеулі тұтынушыларға техникалық қолдау көрсету

Microsoft корпорациясы барлық тұтынушыларына ең үздік тәжірибе ұсынғысы келеді. Егер мүмкіндігіңіз шектеулі немесе арнайы мүмкіндіктерге қатысты сұрақтарыңыз болса, техникалық көмек алу үшін, Microsoft корпорациясының Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қызметіне хабарласыңыз. Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қолдау көрсету тобы көптеген танымал көмекші технологияларды пайдалануға жаттықтырылған және ағылшын, испан, француз және америкалық ишарат тілінде көмек ұсына алады. Өзіңіздің аймағыңыздағы байланысу мәліметтерін алу үшін, Microsoft корпорациясының Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қызметі сайтына өтіңіз.

Егер сіз мемлекеттік мекеме, коммерциялық ұйым немесе корпоративтік пайдаланушы болсаңыз, корпоративтік Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қызметіне хабарласыңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×