Шолғыштағы жұмыс кітабында еренсілтемелерді пайдалану

Еренсілтеме — нұқығанда екінші бетті немесе файлды ашатын бір құжаттан екіншісіне жасалатын сілтеме. Жұмыс кітабындағы еренсілтемені шолғышта басқа бағдарламаларда пайдаланатындай пайдалануға болады.

Келесі бөлімдерде басқа орындарға өту үшін еренсілтемені пайдалану әдісі мен оны шолғыштағы жұмыс кітабында пайдаланудың жолы сипатталады.

Не істегіңіз келеді?

Шолғыштағы жұмыс кітабы ішіндегі еренсілтемені пайдалану

Шолғыш негізіндегі жұмыс кітабында пайдалануға арналаған еренсілтеме жасау

Excel бағдарламасы мен шолғышта ашылған жұмыс кітабындағы еренсілтемелер арасындағы айырмашылықтар

Еренсілтемелерге әсер ететін веб-бөлік сипатының параметрлері

Шолғыштағы жұмыс кітабы ішіндегі еренсілтемені пайдалану

Excel жұмыс кітабына еренсілтемені қосып, торапқа жариялағаннан кейін, еренсілтемені басқа орынға жылжыту және таңдалған бетті ашу үшін пайдалануға болады. Төменде еренсілтемені пайдалану мысалдары берілген.

Құжатты, файлды немесе веб-бетті жаңа терезеде ашу   . Құжатқа немесе веб-бетке ағымдағы жұмыс кітабының сыртында қосылғанда, вебте қарау құралы оны көрсету үшін шолғышта жаңа терезе ашады.

Электрондық пошта бағдарламасын ашу және хабар жасау.    Электрондық пошта мекенжайының еренсілтемесін нұқығанда, электрондық пошта бағдарламасы автоматты түрде іске қосылып, Кімге жолағында дұрыс мекенжайы бар электрондық пошта хабарламасын жасайды.

Ағымдағы жұмыс кітабында басқа орынға өту   .Егер еренсілтеме ағымдағы жұмыс кітабында басқа орынға қосылым жасаса, белсенді ұяшықты таңдау жұмыс кітабындағы жаңа орынға ауысады, бірақ жаңа терезе ашпайды.

Ағымдағы жұмыс кітабындағы басқа орынға жылжу пайдалы болуы мүмкін, әсіресе бірнеше жұмыс парақтарын қамтитын үлкен жұмыс кітабында. Мысалы, негізгі мәзір ретінде жұмыс істей алатын әрі бөлек жұмыс парағына сілтемесі бар арнайы жұмыс парағын жасауға болады. Немесе түрлі жұмыс парақтарындағы сәйкес келетін мәліметтерге қатысты бір жұмыс парағындағы ұяшықтарға қосылатын сілтемелерді жасауға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Шолғыш негізіндегі жұмыс кітабында пайдалануға арналаған еренсілтеме жасау

Еренсілтемені Excel қызметтері қызметіндегі жұмыс кітабында тікелей жасау мүмкін емес. Оның орнына, Excel бағдарламасын пайдалану арқылы жұмыс кітабында еренсілтемені жасау не өңдеу, одан кейін жұмыс кітабын құжаттар кітапханасына жариялау немесе кері қотару керек. Еренсілтеме жасаудың бірнеше жолы бар. URL-мекенжайын ұяшыққа тікелей енгізуге, Excel бағдарламасының сілтемелер тобындағы Еренсілтеме түймешігін басуға немесе еренсілтеме функциясын пайдалануға болады.

Excel жұмыс кітабында еренсілтемені жасағанда, еренсілтеме тағайындауды URL ретінде шифрлайды. Тағайындау орнына (Интернетте, бір құжатта, т.б.) байланысты болғандықтан, URL бірнеше пішіндерді қабылдайды. «Келесіні де қарау» бөлімінде Excel жұмыс кітабындағы әртүрлі еренсілтемелер түрлері туралы толық ақпаратты (және көптеген мысалдарды) қамтитын сілтеме бар.

Еренсілтеме синтаксисінің келесі мысалдары еренсілтеме элементтерінің толық түсініктемесін қамтиды. Бұл мысалдарды еренсілтемелер жасауға көмектесу үшін пайдалануға болады.

 • Веб-бетке жасалған сілтеме

  Бұл мысалда еренсілтеменің www.example.com веб-серверінде: орналасқан бөлек веб-бетпен байланыстыратындығы көрсетіледі

  http://www.example.com/jan07/news.htm?lc=kk-kz.

  URL құрамдасы

  Сипаттама

  http://

  Тағайындауды көрсететін протокол көрсеткіші веб-орын болып табылады.

  www.example.com

  Веб-сервердің немесе желілік орынның мекенжайы

  Jan07

  Сервердегі жол немесе қалта

  News.htm

  Тағайындау бетінің файл атауы

 • Басқа веб-беттен деректер алу

  Веб-беттен деректерді шығарып алатын веб сұрауды жасауға немесе іске қосуға болады. Сондай-ақ, веб сұрауды Интернеттегі орында немесе компанияның интражелісінде сақтаулы деректерді шығарып алу үшін жасауға болады. Веб сұрауы мақсатты беттің негізгі мекенжайының соңында негізгі орынға сұрау жолы ретінде жіберіледі. Веб-беттер Excel бағдарламасында талдау жасау үшін пайда болатын ақпаратты қамтиды. Мысалы, веб-сұрауды компанияның интражелісіндегі басқа жұмыс кітабынан деректерді шығарып алу мақсатында пайдалануға болады.

  Мысалы, төмендегі еренсілтеме корпоративтік веб-торабындағы Тұтынушы тапсырысы бөліміне өткізеді. Одан кейін, «PurchaseOrder23456» деп аталатын жұмыс кітабын орналастырады және мамыр айының жұмыс кітабынан F8 және F1 аралығындағы ұяшық ауқымын табады:

  http://MySharePointServer/MySite/_layouts/xlviewer.aspx?id=http://CorporateServer/CustomerOrderSite/Shared%20Documents/PurchaseOrder23456.xlsx&range=May!F2:F8

  URL құрамдасы

  Сипаттама

  http://

  Тілдесу тәсілі (HTTP веб-орындарын талап етеді)

  MySharePointServer/MySite/_layouts

  Интражелі торабы

  xlviewer.aspx

  Excel Web Access қарап шығу құралдары

   ?id

  Сұрақ белгісімен URL сұрау жолы басталады

  http://CorporateServer/CustomerOrderSite/Shared%20Documents/

  Тағайындау торабының мекенжайы

  PurchaseOrder23456.xlsx

  Жұмыс кітабының атауы

  &range=

  Амперсанд (&) таңбасы тағайындау ұяшықтарының ауқым мәніне қатысты жұмыс кітабы атауымен байланыстырады

  Мамыр

  Жұмыс кітабындағы жұмыс парағының атауы

   !

  Леп белгісі тағайындау ұяшықтарының ауқым мәніне қатысты жұмыс парағы атауымен байланыстырады

  F2:F8

  Сұраудың мақсаты болып табылатын ұяшықтардың нақты ауқымы

  Жұмыс кітабының орнын еренсілтемеде сұрау жолы параметрі түрінде орнатқан жағдайда, қарап шығу құралы жаңа терезе (немесе шолғышта жаңа қойынды) ашады. Одан кейін, қарап шығу құралының кезелімі нақты жұмыс кітабының орнына өтеді. Егер бұл ұяшықтың орны болса, қарап шығу құралы ұяшықты веб-беттің ортасына орналастырады. Ол жергілікті немесе глобалдық атаулы ауқым болса, қарап шығу құралы ауқымның жоғарғы сол жақ ұяшығын веб-беттің ортасына қояды. Бұл жағдайда, қарап шығу құралы ұяшықты таңдамайды.

Excel бағдарламасы мен шолғышта ашылған жұмыс кітабындағы еренсілтемелер арасындағы айырмашылықтар

Көп жағдайда, шолғыштағы жұмыс кітабының еренсілтемесі Excel жұмыс кітабындағы еренсілтеме сияқты жұмыс жасайды. Дегенмен, кейбір айырмашылықтары бар.

 • Шолғыштағы жұмыс кітаптары тек нақпа-нақ еренсілтемелерді немесе толық мекенжайы бар еренсілтемелерді қолдайды. Бұл протоколды, веб-серверін, жолы мен файл атауын қамтиды. Олар тек толық мекенжайдың бір бөлігін қамтитын қатысты еренсілтемелердіқолдамайды. Ал, Excel бағдарламасы нақпа-нақ және қатысты еренсілтемелердің екеуін де қолдайды.

 • Шолғыштағы жұмыс кітаптары шолғыш үшін анықталған әдепкі еренсілтеме түсін Excel жұмыс кітабындағы әдепкі еренсілтеме түсі өзгертілмегенше анықтайды.

 • Вебке негізделген қарап шығу құралы Excel бағдарламасындағы толық бағанға немесе жолға сілтеме жасайтын еренсілтемелерді жолдағы не болмаса бағандағы бірінші ұяшыққа түрлендіреді.

 • Вебке негізделген қарап шығу құралы диаграммалардағы еренсілтемелерді, графикалық еренсілтемелерді немесе аралық ауқымға қатысты еренсілтемелерді қолдамайды. Оның орнына, қарап шығу құралы мұндай сілтемелерді мәтін жолдарына түрлендіреді.

Беттің жоғарғы жағы

Еренсілтемелерге әсер ететін веб-бөлік сипатының параметрлері

Excel Web Access веб-бөлігі еренсілтемелер әрекетін басқаруға көмектесу үшін пайдалануға болатын теңшелетін сипаттарды ұсынады. Төмендегі кестеде сипаттар сипатталады.

Бұл сипаттың құсбелгісі:

Қойылған болса:

Алынған болса:

Еренсілтемелерге рұқсат ету

Ағымдық жұмыс кітабынан тыс файлдар мен құжаттарға барлық қолдау көрсетілетін еренсілтемелер белсенді. Бұл әдепкі әрекет.

Жұмыс кітабының сыртындағы орындарға жасалған барлық қолдау көрсетілген еренсілтемелер белсенді емес мәтіндік жолдарға түрленеді.

Шарлауға рұқсат ету

Ағымдағы жұмыс кітабында орындарға жасалған барлық қолдау көрсетілген еренсілтемелер белсенді. Бұл әдепкі әрекет.

Жұмыс кітабындағы орындарға жасалған барлық қолдау көрсетілген еренсілтемелер белсенді емес мәтіндік жолдарға түрленеді.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×