Шартты пішімдеу үйлесімділігіне қатысты мәселелер

Үйлесімділік тексергіші бір немесе бірнеше шартты пішімдеуге қатысты үйлесімділік мәселелерін тапты.

Маңызды : Бұрынғы файл пішіміне жұмыс кітабын сақтауды жалғастырмастан бұрын, деректің түбегейлі жоғалуын немесе дұрыс емес қызметтің алдын алатын мүмкіндіктің елеулі төмендеуіне себепші болатын мәселелерге назар аудару қажет.

Дұрыстықтың елеусіз төмендеуіне себеп болатын мәселелер жұмыс кітабын сақтауды жалғастыру алыднда шешуді талап етуі немесе етпеуі мүмкін — деректер немесе функциялар жоғалмайды, бірақ жұмыс кітабы Microsoft Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқасында ашқанда дәл солай көрінбеуі немесе жұмыс істемеуі мүмкін.

Бұл мақалада

Функционалдықтың елеулі төмендеуіне себепші болатын мәселелер

Дәлдіктің елеусіз төмендеуіне себепші болатын мәселелері

Функционалдықтың елеулі төмендеуіне себепші болатын мәселелер

Мәселе

Шешу

Кейбір ұяшықтардың таңдалған файл пішімі арқылы қолданылатындарына қарағанда көбірек шартты пішімдері бар. Тек бірінші үш шарттары Excel бағдарламасаның ескі нұсқаларында көрсетіледі.

Нені білдіреді    Excel 2016 және 2013 нұсқасында шартты пішімдеу құрамында алпыс төртке дейін шарттар бар, бірақ Excel 97-2003 нұсқасында, тек алдыңғы үш шартты көресіз.

Дегенмен, бүкіл шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қолжетімді болып сақталады және олар Excel 97-2003 бағдарламасында өңделгенге дейін жұмыс кітабы қайтадан Excel 2016 немесе 2013 нұсқасында ашылған кезде қолданылады.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште, үштен аса шартты пайдаланатын шартты пішімдеуі бар ұяшықтардың орнын анықтау үшін Табу түймешігін басыңыз, одан кейін шарттан басқа шарт қолданбау үшін қажетті өзгертулер жасаңыз.

Кейбір ұяшықтардың қабаттастырмалы шартты пішімдеу ауқымдары бар. Excel бағдарламасының ескі нұсқалары қабаттастыру ұяшықтарындағы барлық пішімдеу ережелерін бағаламайды. Қабаттастырмалы ұяшықтар басқа шартты пішімдеуді көрсетеді.

Нені білдіреді    Шартты пішімдеу ауқымдарының қабаттасуы Excel 97-2003 бағдарламасында қолданылмайды және шартты пішімдеу күткендей бейнеленбейді.

Дегенмен, бүкіл шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қолжетімді болып сақталады және олар Excel 97-2003 бағдарламасында өңделгенге дейін жұмыс кітабы қайтадан Excel 2016 немесе 2013 нұсқасында ашылған кезде қолданылады.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште қабаттастырмалы пішімдеу ауқымдары бар ұяшықтардың орнын анықтау үшін Табу пәрменін таңдап, қабаттасудың алдын алу үшін қажетті өзгертулер енгізіңіз.

Бұл жұмыс кітабындағы бірден аса ұяшықтар Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында қолданылмайтын дерек тақталары, түс шкалалары немесе белгіше жинақтары сияқты шартты пішімдеу түрін қамтиды.

Нені білдіреді    Excel 97-2003 бағдарламасында, қай ұяшықтарды анықтау үшін гистограммалар, түс шкалалары, белгішелер жиындары, жоғарғы немесе төменгі дәрежелі мәндер, жоғарғы немесе төменгі орташа мәндер, бірегей немесе қайталанатын мәндер және кесте бағандарын салыстыру сияқты шартты пішімдеу түрлерін көре алмайсыз.

Дегенмен, бүкіл шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қолжетімді болып сақталады және олар Excel 97-2003 бағдарламасында өңделгенге дейін жұмыс кітабы қайтадан Excel 2016 немесе 2013 нұсқасында ашылған кезде қолданылады.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште, Табу Excel 2016 нұсқасындағы жаңа шартты пішімдеуі бар ұяшықтарды табу үшін басыңыз, одан кейін Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолданатын тек пішімдеу түрлерін пайдалану үшін қажетті өзгертулерді жасаңыз.

Кейбір ұяшықтар жанынан құсбелгі алынған Шынайы болса тоқтату параметрі бар шартты пішімдеуді қамтиды. Excel бағдарламасының ескі нұсқалары бұл параметрді танымайды және бірінші шын шартынан кейін тоқтатады.

Нені білдіреді    Excel 97-2003 бағдарламасында, шарт параметр болмаған кезде шартты пішімдеу тоқтаусыз болады. Бірінші шарт шын болғаннан кейін шартты пішімдеу енді қолданылмайды.

Дегенмен, бүкіл шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қолжетімді болып сақталады және олар Excel 97-2003 бағдарламасында өңделгенге дейін жұмыс кітабы қайтадан Excel 2016 немесе 2013 нұсқасында ашылған кезде қолданылады.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексеруде өшірілген Шынайы болса тоқтату параметрі бар шартты пішімдеуді қамтитын ұяшықтардың орнын анықтау үшін Табу пәрменін таңдап, үйлесімділік мәселесін шешу үшін Түзету пәрменін таңдаңыз.

Бұл жұмыс кітабындағы бір не одан көп ұяшықтар көршілес емес ауқымда (жоғарғы/төменгі N, жоғарғы/төменгі N%, жоғарғы/төменгі орташа мән немесе жоғарғы/төменгі стандартты ауытқу сияқты) шартты пішімдеу түрін қамтиды. Бұл Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында қолданылмайды.

Нені білдіреді    Excel 97-2003 бағдарламасында, шартты пішімдеуді іргелес емес ұяшықтарда көре алмайсыз.

Дегенмен, бүкіл шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қолжетімді болып сақталады және олар Excel 97-2003 бағдарламасында өңделгенге дейін жұмыс кітабы қайтадан Excel 2016 немесе 2013 нұсқасында ашылған кезде қолданылады.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште, құрамында іргелес емес ауқымдағы шартты пішімдеу түрі бар ұяшықты табу Табу түймешігін басып, одан кейін Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қол жетімді шартты пішімдеу ережелерін пайдалану үшін қажетті өзгертулер енгіңіз.

Бұл жұмыс кітабындағы кейбір жиынтық кестелер Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында дұрыс қызмет етпеуі мүмкін шартты пішімдеуді қамтиды. Осы жиынтық кестелерді Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында пайдаланғаныңызда, шартты пішімдеу ережелері бірдей нәтижелерді көрсетпейді.

Нені білдіреді    Excel 97-2003 бағдарламасындағы жиынтық кесте есептерінде көрген шартты пішімдеу нәтижелер Excel 2016 және 2013 жиынтық кесте есептерінде бірдей болмайды.

Дегенмен, бүкіл шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қолжетімді болып сақталады және олар Excel 97-2003 бағдарламасында өңделгенге дейін жұмыс кітабы қайтадан Excel 2016 немесе 2013 нұсқасында ашылған кезде қолданылады.

Не істеуге болады    Үйлесімділік тексергіште, құрамында шартты пішімдеу ережелері бар жиынтық кесте есептерінің өрістерін табу үшін Табу түймешігін басып,одан кейін Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қол жетімді шартты пішімдеу ережелерін қолданыңыз.

Осы жұмыс кітабының бір немесе бірнеше ұяшықтары құрамында басқа жұмыс парақтарының мәнін сілтейтін шартты пішімдеу бар. Бұл шартты пішімдеу Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолдалмайды.

Нені білдіреді    Excel 2016, Excel 2013 және Excel 97-2003 бағдарламасының нұсқасында, басқа жұмыс парағындағы мәндерге сілтенетін шартты пішімдеу көрсетілмейді.

Дегенмен, барлық шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қолжетімді болып қалады және жұмыс кітабы қайтадан Excel 2016 немесе 2013 нұсқасында ашылғанда ережелер Excel 2007 немесе Excel 97-2003 нұсқасында өңделгенше қолданыла береді.

Не істеуге болады    Үйлесімділік тексергіште, басқа жұмыс парағындағы мәндерге сілтенетін шартты пішімдеуі бар ұяшықтарды табу үшін Табу түймешігін басып, одан кейін басқа жұмыс парақтарында мәндерге сілтенбейтін шартты пішімдеуді қолданыңыз.

Осы жұмыс кітабының бір немесе бірнеше ұяшықтары құрамында ұяшық сілтемесі немесе өрнегі бар 'Мәтін құрамында' пішімін пайдаланатын шартты пішімдеу бар. Бұл шартты пішімдеу Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолдалмайды.

Нені білдіреді    Excel 2007 және Excel 97-2003 бағдарламасының нұсқасында, шартты пішімдеу жұмыс парағында бейнеленбейтін ережелері бар өрнектерді пайдаланады.

Дегенмен, Excel 2013бағдарламасында ашылған кезде барлық шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қолданыста қалады, дегенмен ережелер Excel 2007 немесе Excel 97-2003 бағдарламасының нұсқасында өңделді.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште, құрамында ережелері бар мәтінге өрнектер пайдаланатын шартты пішімдеуі бар ұяшықтарды табу үшін Табу түймешігін басып, одан кейін Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолдалмайтын шартты пішімдеуді қолданыңыз.

Осы жұмыс кітабындағы бір немесе бірнеше ұяшықтар құрамында Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолдалмайтын ереже бар, себебі өз ауқымында формула қатесі бар.

Нені білдіреді    Excel 2007 және Excel 97-2003 бағдарламасының нұсқасында, ауқымға негізделген ережелер пайдаланатын шартты пішімдеу жұмыс парағында ауқымға негізделген ережелердің құрамында формула қателері болған кезде дұрыс бейнеленбейді.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште, формула қателері бар ауқымға негізделген ережелері бар ұяшықтарды табу үшін Табу түймешігін басып, одан кейін ауқымға негізделген ережелерде формула қателері болмайтындай қажетті өзгертулер енгізіңіз.

Осы жұмыс кітабының бір немесе бірнеше ұяшықтары құрамында Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолдалмайтын шартты пішімдеу белгішесінің жиынын реттеу бар.

Нені білдіреді    Excel 2007 және Excel 97-2003 бағдарламасының нұсқасында, арнайы жиын реттеу бейнелейтін шартты пішімдеу қолдалмайды және белгіше жиынын реттеу жұмыс парағында бейнеленбейді.

Дегенмен, барлық шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қолжетімді болып қалады және жұмыс кітабы қайтадан Excel 2016 немесе 2013 нұсқасында ашылғанда ережелер Excel 2007 немесе Excel 97-2003 нұсқасында өңделгенше қолданыла береді.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште, арнайы белгішенің жиынын реттеуді көрсететін шартты пішімдеуі бар ұяшықтарды табу үшін Табу түймешігін басып, одан кейін шартты пішімдеу сол белгішенің жиынын реттелуінің көрсетілітінін тексеріңіз.

Осы жұмыс кітабындағы бір немесе бірнеше ұяшық "теріс мән" параметрін пайдаланатын гистограмма ережесін қамтиды. Осы гистограммаларға Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында қолдау көрсетілмейді.

Нені білдіреді    Excel 2007 және Excel 97-2003 бағдарламасы нұсқасында, теріс мән пайдаланатын гистограммасы бар шартты пішімдеу жұмыс парағында бейнеленбейді.

Дегенмен, барлық шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қолжетімді болып қалады және жұмыс кітабы қайтадан Excel 2016 немесе 2013 нұсқасында ашылғанда ережелер Excel 2007 немесе Excel 97-2003 нұсқасында өңделгенше қолданыла береді.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште Табу пәрменін таңдап Жаңа пішімдеу ережесі диалогтық терезесінде теріс мән пішімі Автоматты деп орнатылғандықтан (Басты қойындысы, Мәнерлер тобы, Шартты пішімдеу, Жаңа ереже) немесе Теріс мән және ось параметрлері диалогтық терезесінде Ось параметрлеріАвтоматты немесе Ұяшықтың орта мәні деп орнатылғандықтан теріс деректер жолақтарын қамтитын шартты пішімдеуді қамтитын ұяшықтарды (Басты қойындысы, Мәнерлер тобы, Шартты пішімдеу, Жаңа ереже, Гистограмма пішім мәнері, Теріс мәндер және ось түймешігі) табыңыз да, қажет өзгертулерді енгізіңіз.

Осы жұмыс кітабының бір немесе бірнеше ұяшықтары құрамында 8192-ден көп үзікті ұяшықтар аумағына сілтеме жасайтын шартты пішімдеу бар. Бұл шартты пішімдер сақталмайды.

Нені білдіреді    Excel 2007 және Excel 97-2003 бағдарламасының нұсқасында, 8192-ден көп үзікті ұяшықтар аумағына сілтеме жасайтын шартты пішімдеу жұмыс парағында бейнеленбейді.

Дегенмен, барлық шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қолжетімді болып қалады және жұмыс кітабы қайтадан Excel 2016 немесе 2013 нұсқасында ашылғанда ережелер Excel 2007 немесе Excel 97-2003 нұсқасында өңделгенше қолданыла береді.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште, 8192-ден көп үзікті ұяшықтар аумағына сілтеме жасайтын шартты пішімдеу бар ұяшықтарды табу үшін Табу түймешігін басып, одан кейін өзгертіңіз шартты пішімдеу сілтеме жасайтын көп үзікті ұяшықтар аумағының санын өзгертіңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Дәлдіктің елеусіз төмендеуіне себепші болатын мәселелері

Мәселе

Шешу

Осы жұмыс кітабындағы бір немесе бірнеше ұяшық бояу, жиек немесе "теріс мән" параметрін пайдаланатын гистограмма ережесін қамтиды. Осы гистограммаларға Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында қолдау көрсетілмейді.

Нені білдіреді    Excel 2007 және Excel 97-2003 нұсқаларында тұтас боялған түс не жиек не болмаса гистограммалар үшін сол жақтан оңға және оң жақтан солға бағыт параметрлерін пайдаланатын гистограмма ережесі бар шартты пішімдеу жұмыс парағында көрсетілмейді.

Дегенмен, барлық шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қолжетімді болып қалады және жұмыс кітабы қайтадан Excel 2016 немесе 2013 нұсқасында ашылғанда ережелер Excel 2007 немесе Excel 97-2003 нұсқасында өңделгенше қолданыла береді.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексеру құралында, тұтас боялған түсті не жиекті не болмаса гистограммалар үшін сол жақтан оңға және оң жақтан солға параметрлерін пайдаланатын шартты пішімдеу гистограмма ережесі бар ұяшықтарды табу үшін, Табу пәрменін таңдап, одан кейін қажетті өзгертулер енгізіңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×