Шартты пішімдеу ережесінің басымдығын басқару

Ұяшықтар ауқымы үшін бірнеше шартты пішімдеу ережелерін жасағанда, ол осы ережелердің қандай кезекпен бағаланатынын, екі не одан көп ережелер қайшы келсе не болатынын, ереже бағалауына көшіру мен қоюдың әсерін, ережелердің бағалану ретін өзгерту жолдарын және ереже бағалауын қашан тоқтату қажет екендігін түсінуге көмектеседі.

Не жасағыңыз келеді?

Шартты пішімдеу ережесінің басымдығын үйрену

Бірнеше шартты пішімдеу ережесі Шын деп бағаласа не болады?

Қоюдың, толтырудың және Үлгі бойынша пішімдеудің шартты пішімдеу ережелеріне әсері

Шартты пішім мен қолмен жасалған пішім қайшы келгенде не болмақ?

Шын болса, тоқтату құсбелгісінің көмегімен ереже бағалауы тоқтатылғанда бақылау

Шартты пішімдеу ережесінің басымдығын өңдеу

Шартты пішімдеу туралы қосымша ақпарат

Шартты пішімдеу ережесінің басымдығын үйрену

Шартты пішімдеу ережелерінің менеджері диалогтық терезесін қолдана отырып жұмыс кітабындағы барлық шартты пішімдеу ережелерін көруге, жоюға, өңдеуге және жасауға болады. (Басты бет қойындысында Шартты пішімдеу түймешігін, одан кейін Ережелерді басқару түймешігін басыңыз.)

Ережелерді басқару бөлектелген Шартты пішімдеу мәзірі

Ұяшықтар ауқымына екі не одан көп шартты пішімдеу ережелері қолданылғанда, бұл ережелер диалогтық терезесінде тізілгеніне байланысты басымдық ретінде (жоғарыдан төмен қарай) бағаланады.

Мысалы, идентификатор белгілерінің жарамдылық мерзімінің бітуі. 60 күн ішінде мерзімі біту керек, бірақ әлі бітпеген белгілерді сары өңдік түспен, ал жарамдылық мерзімі біткен белгілерді қызыл өңдік түспен белгілейміз.

Шартты пішімделген деректер

Осы мысалда 60 күн ішінде мерзімі біту керек идентификатор белгісі бар қызметкерлер жазылған ұяшықтар сары түсте пішімделген, ал жарамдылық мерзімі аяқталған идентификаторы бар қызметкерлер саны қызыл түсте пішімделген.

Шартты пішімдеу ережелері

Бірінші ереже (егер Шын болса, ұяшық өңін қызыл түске орнатады) B бағанындағы күн мәнін ағымдағы күнге қарсы тексереді (формулада БҮГІН функциясын қолдану арқылы алынған). Формуланы B бағанындағы бірінші деректер мәніне, яғни B2 ұяшығына тағайындаңыз. Осы ереже формуласы — =B2<TODAY(). Осы формула B бағанындағы ұяшықты тексереді (B2:B15 ұяшықтары). B бағанындағы кез келген ұяшыққа арналған формула Шын деп бағаласа, A бағанындағы сәйкес ұяшық (мысалы, A5 B5 ұяшығына, A11 B11 ұяшығына сәйкес) қызыл өңдік түске пішімделеді. Барлық Келесіге қолданылады үшін белгіленген ұяшықтар осы бірінші ережемен бағаланғаннан кейін екінші ереже тексеріледі. Бұл формула B бағанындағы мәндер ағымдағы күннен бастап 60 күннен аз екенін тексереді (мысалы, бүгінгі күн 8/11/2010 делік). B4 бағанындағы ұяшық, 10/4/2010, бүгіннен бастап 60 күннен аз, сондықтан ол Шын деп бағалайды және сары өңдік түске пішімделеді. Бұл ереже формуласы — =B2<TODAY()+60. Осы тізімдегі жоғарғы ережемен бірінші болып қызыл түспен пішімделген кез келген ұяшық жалғыз қалдырылады.

Осы тізімдегі жоғарғы ереженің тізімдегі төменгі тізімнен басымдығы жоғарырақ болады. Әдепкі параметр бойынша, жаңа ережелер тізімнің жоғарғы жағына қосылады және сондықтан басымдығы жоғары болады, сол себептен олардың ретіне назар аударып отырыңыз. Диалогтық терезеде Жоғары және Төмен көрсеткілерімен басымдық ретін өзгерте аласыз.

Жоғары және төмен көрсеткілері

Бірнеше шартты пішімдеу ережесі Шын деп бағаласа не болады?

Ұяшықтар ауқымы үшін Шын деп бағалаған бірнеше шартты пішімдеу ережесі болуы мүмкін. Төменде ережелердің қолданылуы көрсетілген: біріншісінде ережелер қайшы келмегенде, ал келесісінде қайшы келгенде.

Ережелер қайшы келмегенде     Мысалы, егер бір ереже ұяшықты қалың қаріппен пішімдесе, ал басқа бір ереже сол ұяшықты қызыл түспен пішімдесе, ұяшық қалың қаріппен де, қызыл түспен де пішімделеді. Себебі екі пішім бір біріне қайшы емес, екеуі де қолданылады.

Ережелер қайшы келсе     Мысалы, бір ереже ұяшық қарпін қызыл түске орнатса, ал басқа ереже ұяшық қарпін жасыл түске орнатты делік. Екі ереже қайшы келгендіктен, тек біреуін ғана қолдануға болады. Қолданылған ереженің басымдығы жоғары болады (диалогтық терезесіндегі тізімде жоғарыда орналасқан).

Қоюдың, толтырудың және Үлгі бойынша пішімдеудің шартты пішімдеу ережелеріне әсері

Жұмыс парағыңызды өңдеу кезінде шартты пішімдері бар ұяшық мәндерін көшіре және қоя аласыз, ұяшықтар ауқымын шартты пішімдермен толтыра аласыз немесе Үлгі бойынша пішімдеуді қолдана аласыз. Бұл әрекеттер шартты пішімдеу ережесінің басымдығына келесі жолмен әсер ете алады: алушы ұяшық үшін түпнұсқа ұяшықтарға негізделген жаңа шартты пішімдеу ережесі жасалады.

Шартты пішімдері бар ұяшық мәндерін басқа Excel бағдарламасының үлгісінде (бір уақытта компьютеріңізде басқа Excel.exe процессінде жүріп жатқан) жұмыс парағына көшіріп қойыңыз, басқа үлгіде ешбір шартты пішімдеу ережесі жасалмайды және пішім ол үлгіге көшірілмейді.

Шартты пішім мен қолмен жасалған пішім қайшы келгенде не болмақ?

Ұяшықтар ауқымы үшін пішімдеу ережесі Шын деп бағаласа, ол бар қолмен жасалған пішімнен басым болады. Қолмен жасалған пішімді Басты бет қойындысынан Қаріп тобындағы түймешіктер көмегімен қолдана аласыз. Егер шартты пішімдеу ережесін жойсаңыз, ұяшықтар ауқымы үшін қолмен жасалған пішімдеу қала береді.

Қолмен пішімдеу Қолмен пішімдеу ережелерінің менеджері диалогтық терезесінде тізілмеген және басымдықты анықтау үшін де қолданылмайды.

Шын болса, тоқтату құсбелгісінің көмегімен ереже бағалауы тоқтатылғанда бақылау

Excel бағдарламасының Excel 2007 нұсқасынан ертерек нұсқаларымен үйлесімділігі үшін шартты пішімдеу Excel бағдарламасының үштен артық шартты пішімдеу ережелерін немесе бірдей ауқымға бірнеше ереже қолданылғанын қолдамайтын ертерек нұсқаларында шартты пішімдеудің пайда болуын үлгілеу үшін Шын болса тоқтату құсбелгісін Ережелерді басқару диалогтық терезесінен бөлектеуге болады.

Мысалы, ұяшықтар ауқымы үшін үштен аса шартты пішімдеу ережелері болса және олар Excel бағдарламасының Excel 2007 нұсқасынан ертерек нұсқаларымен жұмыс жасап жатса, Excel бағдарламасының ол нұсқасы:

 • Тек алғашқы үш ережені бағалайды.

 • Басымдықтағы бірінші Шын болған ережені қолданады.

 • Басымдығы төмен ережелер Шын болса елемейді.

Төмендегі кесте алғашқы үш ережеге әрбір мүмкін жағдайды қорытындылайды:

Ереже

Ереже күйі

Ереже

Ереже күйі

Ереже

Ереже күйі

Қорытынды

Бір

Шын

Екі

Шын не Жалған

Үш

Шын не Жалған

Бірінші ереже қолданылады, ал екінші және үшіншісі еленбейді.

Бір

Жалған

Екі

Шын

Үш

Шын не Жалған

Екінші ереже қолданылады, ал үшінші ереже еленбейді.

Бір

Жалған

Екі

Жалған

Үш

Шын

Үшінші ереже қолданылады.

Бір

Жалған

Екі

Жалған

Үш

Жалған

Ешбір ереже қолданылмайды.

Шын болса тоқтату құсбелгісін әдепкі тәртіпті өзгерту үшін бөлектеуге не тазалауға болады:

 • Тек бірінші ережені бағалау үшін Шын болса тоқтату құсбелгісін бірінші ережеге таңдаңыз.

 • Бірінші және екінші ережелерді бағалау үшін Шын болса тоқтату құсбелгісін екінші ережеге таңдаңыз.

Шын болса тоқтату құсбелгісін егер ереже деректер жолағын, түс шкаласын не белгішелер жиынын қолданып пішімдесе бөлектей және тазалай алмайсыз.

Беттің жоғарғы жағы

Шартты пішімдеу ережесінің басымдығын өңдеу

 1. Басты бет қойындысында Мәнерлер тобында Шартты пішімдеу жанындағы көрсеткіні және содан кейін Ережелерді басқару түймешігін басыңыз.

  Ережелерді басқару бөлектелген Шартты пішімдеу мәзірі

  Ағымдағы бөлектеу үшін ереже түрі, пішімі, ереже қолданатын ұяшықтар ауқымы және Шын болса тоқтату параметрлері қамтылған шартты пішімдеу ережелерінің тізімі көрсетіледі.

  Қажет ережені тапасаңыз, Келесі үшін пішімдеу ережелерін көрсету тізімді жолағынан ұяшықтар ауқымының, кестенің не жиынтық кесте есебінің дұрыс таңдалғанына көз жеткізіңіз.

 2. Ережені бөлектеңіз. Бір уақытта бір ғана ережені таңдауға болады.

 1. Бөлектелген ереженің басымдығын жоғарылату үшін Жоғары көрсеткісін басыңыз. Бөлектелген ереженің басымдығын төмендету үшін Төмен көрсеткісін басыңыз.

  Жоғары және төмен көрсеткілері

 2. Сонымен бірге, белгілі бір ережеде ереже бағалауын тоқтату үшін Шын болса тоқтату құсбелгісін бөлектеңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Шартты пішімдеу туралы қосымша ақпарат

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×