Шарлау аумағын реттеу және құлыптау

Маңызды : Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Шарлау аумағының құрылысын, мазмұнын тексеру және реттеу арқылы дерекқордын пайдалану мүмкіндігін жақсарта аласыз. Шарлау аумағын реттеу, нысандарды топтау, бөлектеу немесе жасыруға көмегін тигізеді. Бұл мақалада, пайдаланушыларға қажетті дерекқор нысандарын табуды жеңілдету арқылы пайдалану тиімділігін жақсарту үшін Шарлау аумағын реттеу және басқару жолдарын құжаттауды көрсетеді.

Дерекқорды құпиясөзбен шифрлау сияқты, дерекқордың қауіпсіздік мүмкіндіктерін құжаттамайды. Толық ақпарат алу үшін Қосымша ақпарат бөліміне өтіңіз.

Ескерту :  Бұл мақала Access бағдарламаларына қолданылмайды — Access бағдарламасымен дерекқордың жаңа түрін құрастырып және онлайн режимінде жариялай аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін, Access бағдарламасын жасау бөлімін қараңыз.

Бұл мақалада:

Шолу

Жұмысты бастамас бұрын

Шарлау аумағын реттеу

Макросты пайдалану арқылы Шарлау аумағын басқару

Элементке арналған Құрастырушы көрінісін ажырату

Дерекқор нысанын жасыру

Шолу

Экранның жағында бойлай орналасқан Шарлау аумағы, дерекқорда нысандар интерфейспен қамтамасыз етеді және пайдаланушы тәжірибесін реттеуге көмектесетін кейбір мүмкіндіктермен қамтамасыз етеді.

Northwind 2007 бағдарламасындағы Шарлау аумағы

Шарлау аумағында нысандар топтарға жіктелген. Нысан түрі немесе Жасалған күні сияқты санатын көрсете отырып элементтерді қалай топтасыруды өзіңіз таңдайсыз. Кестелер және Сұраулар сияқты кейбір нысан түрлерінің топтарымен бірге, Нысан түрі санатының Бүкіл Access нысандары тобы алдыңғы суретте көрсетілген, жабық.

Реттеу санаттары және топтары

Мына саннаттар ішінде реттеу топтарын және реттеу санаттарын жасай аласыз. Реттеу топтарында, дерекқор нысандарына сілтейтін таңбашалар жасауға болады.

Мысалы, сіздің дерекқорыңызда бірнеше есеп бар деп жорамалдаңыз және есептерді күндік немесе тоқсандық сияқты әр түрлі жиілікте орындайсыз. Есеп санатын жасауға болады, одан кейін «Күндік», «Айлық», «Жылдық», «Тоқсандық» және «Жылдық» топтар құрасыз. Әр топта, одан кейін сәйкес есептер үшін таңбаша жасай аласыз.

Әр таңбаша әр түрлі топта болатындай, дерекқор нысанына бірнеше таңбаша жасай аласыз.

Санаттар мен топтарды көрсету немесе жасыру

Шарлау параметрлері диалогтық терезесі арқылы, Шарлау аумағында кейбір санаттарды көрсету немесе жасыруға болады.

Access бағдарламасында дерекқор ашылған кезде Шарлау аумағының диплейін басқару үшін макрос әрекеттерін пайдалануға болады. Осы жаңа макрос әрекеттері Microsoft Office Access 2007 ішінде қолжетімді:

 • КөрсетілгенСанаттардыОрнату    Бұл әрекетті санатарды көрсету немесе жасыру үшін пайдаланыңыз. Бұл әрекетті қолданған сайын әрдайым санатты көрсете немесе жасыра аласыз.Дегенмен, қажет болғанынша, бұл әрекетті бірнеше рет макроста жеке категорияларды көрсету немесе жасыру үшін пайдалана аласыз.

 • ШарлауАумағынҚұлыптау    Бұл әрекетті Шарлау аумағын құлыптау үшін пайдаланыңыз. Мұны істеу пайдаланушыларды Шарлау аумағында элементтерді кездейсоқ қосу, жылжыту немесе жоюдан сақтайды.

  Ескерту : Шарлау аумағын құлыптау пайдаланушыларды дерекқор нысандарын аралық сақтағышқа көшіруге кедергі жасай алмайды.

Дерекқор ашық болған кезде санатты немесе топты шарлау автоматты түрде жасалады.

Шарлау макросын пайдалану арқылы санат немесе топты шарлауға болады. Егер бұл макрос әрекетін autoexec макросында пайдалантын болсаңыз, дерекқор ашық болған кезде автоматты түрде топты немесе санатты шарлай аласыз.

Құрастырушы көрінісі ажырату

Реттеу санаттары мен топтарында көрсетілген элементтер, шын мәнісінде, дерекқорға сілтейтін таңбашалар.

Шарлау аумағында таңбашалары орнатылатын Құрастырушы көрінісі таңбашаларын ажырату сипатына ие. Таңбашаны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз, кейін таңбаша мәзіріндегі Нысан сипаттары немесе (кесте үшін) Кесте сипаттары параметрлерін басыңыз, одан кейін Құрастырушы көрінісі таңбашаларын ажырату ұяшығына белгі қойыңыз. Егер бұл сипат қосылған болса, Құрастырушы көрінісі немесе Орналасу көрінісінде мақсатты нысанды ашу үшін таңбаша пайдалану мүмкін емес. Мысалы, бұл сипатты таңбаша пішініне қоссаңыз, пайдаланушылар таңбашаны пайдаланып пішіннің үлгісін немесе орнын өзгерте алмайды.

Дерекқор нысанын жасыру

Шарлау аумағында бекітілген санаттар мен топтар таңбашаларды көрсетпейді, оның орнына нақты дерекқор нысандарын көрсетеді. Бұл топтың құрамында:

 • Барлық топтар кез келген бекітілген санат құрамында.

 • Кез келген реттеу санатының Тағайындалмаған нысандар тобы.

Дерекқор нысандары Құрастырушы көрінісі таңбашаларын ажырату сипаттарын қамтымайды. Үлгі өзгертулерін болдырмау үшін дерекқор нысандарын жасыра аласыз, одан кейін реттеу санаттары мен топтарында таңбашалармен қамтамасыз ете аласыз.

Бастамас бұрын

Бұл мүмкіндіктер тіркесімін пайдалану арқылы, пайдалану мүмкіндігін жақсарту үшін Шарлау аумағының құрылымын тиімді басқара аласыз. Дегенмен, бұл мүмкіндіктер сіздің дерекқорыңызға зиянды пайдаланушылар тарапынан керексіз өзгерістер енгізілуіне кедергі жасай алмайды. Бұған қоса, деректерге рұқсатсыз қосылуға да кедергі жасай алмайды. Төмендегілерді қараңыз:

Пайдалану ыңғайлылығын айналып өтуге болады.    

 • Егер макросты Шарлау аумағын басқару және құлыптау үшін пайдалансаңыз, пайдаланушылар макросты ашылған кезде SHIFT пернесін басып тұру арқылы ажырата алатындығын есте сақтаңыз.

 • Шарлау аумағының таңбашалары Құрастырушы көрінісі таңбашаларын ажырату сипатына ие болса да, дерекқор нысандарында бұл сипат жоқ. Дерекқор гнысандарын қамтитын санаттар мен топтарды жасыруға болады және нысандардың өзін де жасыруға болады, бірақ пайдаланушылар үшін тек көрсету пареметрі мүмкін.

Пайдаланушыға назар аудару.    

 • Дерекқор үшін шарлау жүйесін жоспарлаған және құрастырған кезде, мұны пайдалана білетін пайдаланушылармен жұмыс істеңіз. Егер дерекқормен жұмыс істейтін белгілі адамдармен жұмыс істеу ыңғайсыз болса, олардың қажеттіліктерін құрастыру процесінің ортасында сақтаңыз.

 • Қор көздеріне байланысты, кезелімдегі топтарды жоспарлауға пайдалануды және құрастыру кезінде қолайлы сынақтардын жасалуына пайдалануды қарастырыңыз.

Қауіпсіздік мақсат емес.    

 • Сіздің мақсатыңыз, дерекқор пайдалану қолайлылығын жақсарту үшін Шарлау аумағын басқару мүмкіндіктерін жүзеге асыру болып табылады. Бұл мүмкіндіктер дерекқорды қорғау үшін құрастырылмаған.

 • Дерекқорды қорғау жолдары туралы толық ақпарат алу үшін Қосымша қараңыз бөліміне өтіңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Шарлау аумағын реттеу

Шарлау параметрлері диалогтық терезесін Шарлау аумағын реттеу үшін пайдалана аласыз.

Шарлау параметрлері диалогтық терезесі

Бұл процесс мына кең қадамдардан өтеді:

 1. Пайдаланушы санатын жасау. Access бағдарламасы алдын ала жасалған бір санатпен қамтамасыз етеді: Реттелетін. Бұл категорияның атауын өзгерте аласыз және қажеттіліктерге сай топтарды қосуға немесе жоюға болады. Сонымен қатар, жаңа реттеу параметрін жасауға болады.

 2. Реттелетін топты жасау. Санатты жасағаннан кейін, жаңа санат үшін бір немесе бірнеше реттелетін топты жасайсыз.

 3. Таңбашалар жасау арқылы пайдаланушы тобына нысандар тағайындау. Шарлау аумағында, көшірмені апарып, пайдаланушы тобына тағайындағыңыз келген дерекқор нысаны қоясыз. Пайдаланушы санатын жасаған кезде, Access бағдарламасы жасайтын Тағайындалмаған нысандар деп аталатын санат ішінде, арнайы топтардан нысандарды көшіресіз немесе апарсыз.

  Ескертулер : 

  • Тағайындалмаған нысандар тобынан пайдаланушы тобына дерекқор нысанын қосқан кезде, Access бағдарламасы нысанға таңбаша жасайды — нысанды тікелей жылжыта немесе көшіре алмайсыз.

  • Пайдаланушы тобында таңбашаны жойсаңыз немесе атауын өзгертсеңіз, мына өзгерістер нақты нысанға әсер етпей, тек таңбашаларға әсер етеді.

  • Дерекқор нысанына қалағанша таңбашалар жасай аласыз. Берілген дерекқор үшін әр топта бір ғана таңбаша болуы тиіс.

 4. Пайдаланушы санатында нысан немесе топты жасыру не көрсету. Пайдаланушы тобы немесе топтарын толтырғанна кейін, Тағайындалмаған нысандар тобын немесе көрсеткіңіз келмейтін басқа топтарды жасыра аласыз. Сонымен қатар, жеке нысандарды да жасыра аласыз.

  Сонымен қатар, КөрсетілгенСанаттардыОрнату макрос әрекетін санатты көрсету немесе жасыру үшін пайдалана аласыз. Макросты пайдалана отырып, санаттарды және топтарды Шарлау параметрлері диалогтық терезесіндегі реттеулерге қарамастан жасыра немесе көрсете аласыз.Толық ақпарат алу үшін Макросты пайдаланып Шарлау аумағын басқару бөлімінен қарай аласыз.

Пайдаланушы санатын жасау

 1. Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзірге тінтуірдің оң жақ түймешігін басыңыз, одан кейін Шарлау параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Шарлау параметрлері диалогтық терезесінде Санаттар тізімінде Элементті қосу түймешігін басыңыз.

  Тізімде жаңа санат пайда болады. Бұл таңба жаңа пайдаланушы санатын көрсетеді:

  Шарлау аумағындағы жаңа теңшелетін санат

 3. Жаңа санаттың атауын теріп, ENTER пернесін басыңыз.

  Кеңес : Дерекқорыңызды қолданатын адамдарға түсінікті болатын атауды жасауға тырысыңыз. Атауды жасап болғаныңыздан кейін оң жақтағы тізімнің тақырыбы сол атпен бірдей болатынын байқаңыз. Мысалы, егер жаңа санатын Менің түймешіктер пішінім деп атасаңыз, оң жақтағы тізімдегі тақырып «Менің түймешіктер пішінім» топтары деп оқылады. Және де, тізімде Тағайындалмаған нысандар деп аталатын топ бар екенін аңғарыңыз. Access бағдарламасы сол топты әдепкі күйінде жасайды. Бұл топта дерекқорыңыздағы барлық нысандары бар және сол нысандарды пайдаланушы тобын толтыру үшін қолданасыз.

  Пайдаланушы санатын жасағаннан соң, сол санат үшін бір немесе бірнеше топтарды жасайсыз. Топтарды қажетіңізше көп қылып жасауға болады. Шарлау параметрлері диалогтық терезесін ашық түрде ұстаңыз және келесі қадамдарды орындаңыз.

Теңшелетін топты жасау

 1. Топ атына арналған топтар тізімінде, Топты қосу түймешігін басыңыз, содан кейін топтың атауын теріңіз. Бұл процесті қажет болған сайын қайталай аласыз. Мысалы, Менің түймешіктер пішінім параметрі үш топтан тұруы мүмкін  — Деректер енгізу пішіні, Есептер және Сұраулар. Пайдаланушылардың қажеттіліктері немесе сіздің жеке қалауыңыз қосылған топтарды анықтауы керек.

 2. Келесі таңдалатын Тағайындалмаған нысандар ұяшығына белгі қойыңыз, одан кейін OK түймешігін басыңыз.

  Access бағдарламасы Шарлау параметрлері диалогтық терезесін жауып, жаңа жаңа пайдаланушы тобын Шарлау аумағына қосады, бірақ әлі жаңа топты көре алмайсыз.

 3. Жаңа топты көрсету және топқа нысандарды қосу үшін келесі қадамдар жинағына өтіңіз.

Жаңа пайдаланушы тобына элемент қосқыңыз келсе, элементті оң жақ түймешікпен басыңыз, одан кейін таңбаша мәзірін, Топқа қосу параметріне нұсқаңыз одан кейін Жаңа топ түймешігін басыңыз.

Таңбашалар жасау арқылы пайдаланушы тобына нысандар тағайындау

 1. Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзірді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз және мәзірдің жоғарғы бөлімінде жаңа санатқа басыңыз.

  Санат үшін жасалған топ немесе топтар мәзірдің төменгі жағында, Тағайындалмаған нысандар тобының бойында пайда болады.

 2. Элементті Тағайындалмаған нысандар тобынан пайдаланушы тобына апару.

  Бірнеше элементтерді бірден жылжыту үшін CTRL пернесін элементтерді басқан кезде басып тұрыңыз, одан кейін элементтерді пайдаланушы тобына апарыңыз.

Топтар немесе нысандарды пайдаланушы санатында көрсету не жасыру

Пайдаланушылық санатта кейбір не барлық топтарды немесе топтағы барлық нысандарды жасыруға болады. Осыны орындаған кезде келесі фактілерді есте сақтаңыз:

 • Access бағдарламасы жасырудың екі жолымен қамтамасыз етеді. Топта таңбашаларды жасыру үшін Шарлау аумағымен қамтамасыз етілген пәрмендерді пайдалана аласыз немесе бекітілген санаттармен қоса, ашық дерекқордың барлық топтары мен санаттарында таңбашаларды жасыру үшін дерекқор нысанының Жасырын сипатын орната аласыз.

 • Жасырылған нысандар мен топтарды толық көрінбейтіндей етіп қоюға немесе оларды Шарлау аумағында көмескі, қол жетімді емес белгі ретінде көрсетуге болады. Мұны Шарлау параметрлері диалогтық терезесінде Жасырын нысандарды көрсету ұяшығына белгі қою не белгіні алып тастау арқылы жасай аласыз. Сонымен қатар, ұяшықты нысанды немесе топты қайта көрсету немесе қалпына келтіру қажет болғанда пайдалана аласыз.

Келесі бөлімдердегі қадамдар әрбір тапсырманы орындау жолын түсіндіреді.

Санаттағы топты жасыру

 • Шарлау аумағында жасыру қажет топтың терезе тақырыбын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, Жасыру пәрменін таңдаңыз.

  Сонымен қатар, Шарлау параметрлері диалогтық терезесін пайдалану арқылы топты жасыра аласыз. Диалогтық терезені ашыңыз (қалай ашу керек екенін білмесеңіз, келесі бөлімдегі қадамдарды қараңыз), кейін «Санатқа» арналған топтар тізімінде, жасырғыңыз келетін топтың жанындағы құсбелгіні алып тастаңыз.

Жасырын топты санатқа қалпына келтіру

 1. Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзір жолын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, мәтінмәндік мәзірдегі Шарлау параметрлері тармағын таңдаңыз.

 2. Санаттар тізімінде жасырын тобы бар санатты таңдаңыз.

 3. «Санатқа» арналған топтар тізімінде жасырын топтың жанына құсбелгі қойыңыз.

 4. OK түймешігін басыңыз.

Тек осы топта нысан немесе таңбашаны жасыру

 • Шарлау аумағында, нысан немесе таңбашаны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз, одан кейін Осы топта жасыру параметрін басыңыз.

  Ескерту : Бұл пәрмен пайдаланушы санатының Тағайындалмаған нысандар тобындағы нысандар үшін қол жетімді емес болып табылады.

Нысанды барлық санаттар мен топтардан жасыру

 1. Жасырғыңыз келетін нысанға тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз, одан кейін таңбаша мәзірінде Нысан сипаттары не (кесте үшін) Кесте сипаттары параметрлерін басыңыз.

  Нысан_атауы Сипаттары диалогтық терезесі шығады, ал Access бағдарламасы диалогтық терезесінің тақырыбына нысан атауын қосады. Мысалы, «Тапсырыстар» деген пішінді ашсаңыз, диалогтық терезе Тапсырыстар сипаттары дегенді көрсетеді. Келесі суретте диалогтық терезе көрсетілген.

  Access бағдарламасындағы дерекқор нысанына арналған «Сипаттар» диалогтық терезесі

 2. Жасырын құсбелгісін қойыңыз.

 3. ОК түймешігін басыңыз.

Жасырын нысанды қалпына келтіру (көрсетіп қою)

 1. Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзірді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, мәтінмәндік мәзірдегі Шарлау параметрлері тармағын таңдаңыз.

 2. Көрсету параметрлері астынан Жасырын нысандарды көрсету ұяшығына белгі қойыңыз.

 3. OK түймешігін басып, Шарлау аумағына оралыңыз.

  Аумақ көмескі жасырылған нысандардың барлығына көмескі белгішені көрсетеді.

 4. Келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Таңбашаны топта жасыратын болсаңыз, оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, одан кейін Осы топта көрсету түймешігін басыңыз.

  • Егер нысанды барлық санаттардан және топтардан Жасырын сипатын қолдану арқылы жасырған болсаңыз, нысанды тінтуірдің оң жақ түймешігін басып, Нысан сипаттары немесе (кесте үшін) Кесте сипаттары пәрмендерін басыңыз, одан кейін Жасырын ұяшығынан белгіні алып тастаңыз.

Пайдаланушы топтарындағы таңбашаларды жою және қалпына келтіру

Пайдаланушы топтары, пайдаланушының және бизнестің талаптары өзгеруіне байланысты мезгілімен өзгеруі мүмкін. Топта нысандарды кез келген уақытта қосуыңызға немесе жоюыңызға болады.

Пайдаланушы тобынан таңбашаны жою

 • Шарлау аумағында жою қажет нысанды тінтуірдің оң жақ түймешігін басып, Жою пәрменін басыңыз.

Пайдаланушы тобынан таңбашаны қалпына келтіру

 1. Тағайындалмаған нысандар тобы жасырын тұрған болса, оны көрсетіңіз.

  Тағайындалмаған нысандар тобын қалай көрсетуге болады?

  1. Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзірді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, контекстік мәзірдегі Шарлау параметрлері түймешігін басыңыз.

  2. «Санатқа» арналған топтар аумағында Тағайындалмаған нысандар жанына құсбелгі қойыңыз.

 2. Қажет болғанда керек нысанды Тағайындалмаған нысандар тобынан пайдаланушы тобыңызға апарыңыз немесе көшіріп қойыңыз.

Реттелетін топтағы таңбашаның атын өзгерту

 1. Шарлау аумағында, атауын өзгерту қажет таңбашаны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Таңбашаның атын өзгерту параметрін басыңыз.

 2. Таңбашаның жаңа атауын теріп, ENTER пернесін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Макрос пайдалану арқылы Шарлау аумағын басқару

Access бағдарламасы Шарлау аумағын басқару үшін пайдаланатын бірнеше макрос әрекеттерімен қамтамасыз етеді. Төмендегілердің кез келгенін орындау үшін макрос әрекетін пайдалана аласыз:

 • Санаттарды іріктеп көрсету немесе жасыру

 • Кездейсоқ өзгертулерге жол бермеу үшін Шарлау аумағын құлыптау

 • Топ немесе санаты шарлау

 • Шарлау аумағын жасыру

Бұл әрекет кез келген уақытта пайдаланыла алады. Олар үшін жаңа макрос жасай аласыз немесе бар макросты пайдалана аласыз. Пайдаланушы интерфейсін басқару үшін макрос жасау туралы толық ақпаратты, Жаңа пайдаланушы (UI) макросын жасау мақаласынан қараңыз.

Дерекқор ашық болған кезде макрос әрекеттерін автоматты түрде іске қосу үшін әрекеттерді autoexec деп аталатын макросқа қойыңыз.

Шарлау аумағының көрсеткендерін басқару үшін макрос әрекеттерін пайдаланыңыз

 1. Келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Жаңа макрос жасау үшін Жасау қойындысында, Макростар және код тобында, Макрос параметрін басыңыз.

  • Бар макросқа әрекеттерді қосу үшін Шарлау аумағындағы макросқа тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз, одан кейін Құрастырушы көрінісі параметрін басыңыз.

 2. Құрастырушы қойындысының Көрсету немесе жасыру тобындағы Барлық әрекеттерді көрсету түймешігін басыңыз.

 3. Макрос құрастырушысында, ашылмалы тізімде КөрсетілгенСанаттардыОрнату параметрін таңдаңыз. Әрекет макрос құрастырушысында пайда болады.

 4. Көрсету терезесінде, реттеуді таңдаңыз. Егер санатты Шарлау аумағында көрсеткіңіз келсе, Иә пәрменін таңдаңыз. Егер санатты Шарлау аумағында көрсеткіңіз келмесе Жоқ пәрменін таңдаңыз.

 5. Санат терезесінде, көрсететін немесе жасыратын категория атауын басыңыз.

 6. Макрос қолдану арқылы басқарғыңыз келетін әрбір санат үшін 3-5 қадамдарын қайталаңыз.

 7. Макрос құрастырушысында, ашылмалы тізімде ШарлауАумағынҚұлыптау параметрін таңдаңыз. Әрекет макрос құрастырушысында пайда болады.

 8. Құлыптау аргументі үшін мәнді көрсетіңіз. Шарлау аумағын құлыптау үшін Иә пәрменін басыңыз.

Санат немесе топты шарлау үшін макрос әрекетін пайдаланыңыз.

 1. Келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Жаңа макрос жасау үшін Жасау қойындысында, Макростар және код тобында, Макрос параметрін басыңыз.

  • Бар макросқа әрекет қосу үшін Шарлау аумағындағы макросқа тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз, одан кейін Құрастырушы көрінісі параметрін басыңыз.

 2. Құрастырушы қойындысының Көрсету немесе жасыру тобындағы Барлық әрекеттерді көрсету түймешігін басыңыз.

 3. Макрос құрастырушысында, ашылмалы тізімде Шарлау парметрін басыңыз. Әрекет макрос құрастырушысында пайда болады.

 4. Санат терезесінде, шарлау қажет санаттың атауына басыңыз.

 5. Санатта арнайы топтарды шарлау үшін Топ терезесіндегі көрсеткіні басыңыз, одан кейін шарлау қажет санаттың атауына басыңыз.

Шарлау аумағын жасыру үшін макрос әрекетін пайдаланыңыз

Егер жеке шарлау жүйесін жасауды қаласаңыз, Шарлау аумағын ПәрмендіІскеҚосу макрос әрекетін және ТерезеніЖасыру аргументтерін пайдаланып жасыра аласыз.

 1. Келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Жаңа макрос жасау үшін Жасау қойындысында, Макростар және код тобында, Макрос параметрін басыңыз.

  • Бар макросқа әрекет қосу үшін Шарлау аумағындағы макросқа тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз, одан кейін Құрастырушы көрінісі параметрін басыңыз.

 2. Құрастырушы қойындысының Көрсету немесе жасыру тобындағы Барлық әрекеттерді көрсету түймешігін басыңыз.

 3. Макрос құрастырушысында, ашылмалы тізімде МәзірПәрменінІскеҚосу пәрменін таңдаңыз.Әрекет макрос құрастырушысында пайда болады.

 4. Пәрмен терезесінде, ТерезеніЖасыру пәрменін таңдаңыз.

Access параметрлері диалогтық терезесінде, Шарлау аумағын көрсету ұяшығын пайдалану арқылы, Шарлау аумағының диплейін қоса немесе өшіре аласыз. Егер МәзірПәрменінІскеҚосу макрос әрекетімен ТерезеніЖасыру аргументін пайдалансаңыз, Шарлау аумағын Шарлау аумағын көрсету ұяшығына белгі қойылғанда не алынып тастағанда жасырады.

Беттің жоғары бөлігі

Элемент үшін Құрастырушы көрінісін ажырату

Шарлау аумағында, пайдаланушылардың «Құрастырушы көрінісі» және «Орналастыру көрінісінде» мақсатты нысанды аша алатындығын басқару үшін Құрастырушы көрінісі таңбашаларын ажырату сипаты орната аласыз.

 1. Шарлау аумағында, «Құрастырушы көрінісін» ажырату үшін тінтуірдің оң жақ түймешігін басыңыз, одан кейін Нысан сипаттары немесе (кeсте үшін) Кесте сипаттары пәрмендерін басыңыз.

 2. Нысан_атауы сипаттары диалогтық терезесінде, Құрастырушы көрінісінің таңбашаларын ажырату ұяшығына құсбелгі қойыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Дерекқор нысанын жасыру

 1. Жасырғыңыз келетін нысанға тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз, одан кейін Нысан сипаттары не (кесте үшін) Кесте сипаттары параметрлерін басыңыз.

  Нысан_атауы Сипаттары диалогтық терезесі шығады, ал Access бағдарламасы диалогтық терезесінің тақырыбына нысан атауын қосады. Мысалы, «Тапсырыстар» деген пішінді ашсаңыз, диалогтық терезе Тапсырыстар сипаттары дегенді көрсетеді. Келесі суретте диалогтық терезе көрсетілген.

  Access бағдарламасындағы дерекқор нысанына арналған «Сипаттар» диалогтық терезесі

 2. Жасырын құсбелгісін қойыңыз.

 3. ОК түймешігін басыңыз.

Жасырын нысанды қалпына келтіру (көрсетіп қою)

 1. Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзірді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, мәтінмәндік мәзірдегі Шарлау параметрлері тармағын таңдаңыз.

 2. Көрсету параметрлері астынан Жасырын нысандарды көрсету құсбелгісін қойыңыз.

 3. ОК түймешігін басып, Шарлау аумағына оралыңыз. Аумақ көмескі жасырылған нысандардың барлығына көмескі белгішені көрсетеді.

 4. Келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Топтан тек нысанды немесе таңбашаны жасырсаңыз, нысанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, одан кейін Осы топта көрсету түймешігін басыңыз.

  • Егер нысанды барлық санаттардан және топтардан Жасырын сипатын қолдану арқылы жасырған болсаңыз, нысанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Сипаттарды қарау пәрменін таңдап, кейін Жасырын ұяшығынан белгіні алып тастаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×