Шарлау аумағын пайдалана отырып, нысандарды көрсету және басқару

Осы бөлімде

Шарлау аумағына жалпы шолу

Санат көрінісін таңдау

Нысандарды бейнелеу және сұрыптау

Дерекқорда нысандарды табу

Теңшелетін санаттар мен топтар жасау немесе оларды өзгерту

Теңшелетін топқа нысандарды қосу

Теңшелетін топтардағы ендерді жою және қалпына келтіру

Нысандар мен топтарды жасыру

Нысандар мен топтарды көрсету

Шарлау аумағына жалпы шолу

Microsoft Office Access 2007 бағдарламасында жаңа мүмкіндік болып табылатын шарлау аумағы — бүкіл дерекқор нысандары, іске қосу есептерін немесе кестелерге тікелей деректер енгізуді оңай көрсетіп, оларға қатынай алатын орталық орын. Шарлау аумағы Access бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында қолданылған «Дерекқор» терезесін алмастырады. Office Access 2007 бағдарламасында дерекқор ашылғанда шарлау аумағы кез келген ашық дерекқор нысандарының немесе жұмыс кеңістігінің сол жағынан бейнеленеді.

Мына жолдармен шарлау аумағының бейнелену жолын теңшей аласыз:

Мақсат

Орындалатын әрекет

Шарлау аумағының енін өзгерту

Меңзерді шарлау аумағының оң жақ жиегінің үстіне қойып, ол екі жақты көрсеткіге айналғанда жиектің енін азайту немесе үлкейту үшін созыңыз.

Шарлау аумағының көрінісін жаю немесе тасалау

Ауысу шекарасын ашу/жабу түймешігі Access бағдарламасындағы шарлау аумағына арналған ауысу шекарасының ашу/жабу түймешігі немесе жабық және ашық көріністер арасында ажырата қосу үшін F11 пернесін басыңыз.

Шарлау аумағы, жабық және ашық күйінде

Шарлау аумағында дерекқорда белгіленген нысандар санаттар түрінде бейнеленеді. Жоғарыдағы суретте көрсетілгендей, Бүкіл Access нысандары санат болып, ал Кестелер, Сұраулар, Пішіндер және Есептер топтар болып табылады. Әрбір санат жолақ ретінде бейнеленетін топтарға ұйымдастырылған. Таңдалған санат көрінісіне байланысты топ атаулары өзгереді, ал бір топ бір немесе бірнеше дерекқор нысанын қамтиды.

Беттің жоғарғы жағы

Санат көрінісін таңдау

Office Access 2007 бағдарламасында жаңа дерекқор жасаған кезде, Барлық кестелер Шарлау аумағында бейнелетін санат атауы болып табылады. Сонымен қатар, Access 2007 бағдарламасында нысандарыңыздың теңшелетін көрінісін жасау үшін пайдалануыңызға болатын Теңшелетін деген санат атауы болады. Мұнан басқа, Access 2007 бағдарламасы нысандардың қалай бейнеленгенін қалағаныңызға орай, тағы үш алдын ала анықталған санат көрінісін таңдай аласыз:

Санат

Сипаттама

Кестелер және қатысты көріністер

Кестелер дерекқордағы басқа нысандарға қалай байланысатынын көрсетеді.

Нысан түрі

Түріне қарай сұрыпталған дерекқордағы нысандарды көрсетеді.

Жасалу күні

және

Өзгертілу күні

Белгілі бір күн немесе күндер ауқымында жасалған немесе өзгертілген нысандарды табады. Бүгін немесе Барлық күндер бойынша сүзуіңізге болады. Бұл санаттарда нысандар жасалған күнінің немесе соңғы өзгертілген күнінің кемуі бойынша реттеліп бейнеленеді.

Мысалы, егер Office Access 2007 бағдарламасымен бірге орнатылатын Northwind 2007 үлгі дерекқорында Барлық кестелер санатын көрсетсеңіз, әртүрлі нысандар кестеге қалай байланысатынын көре аласыз. Осы көріністе, әр топтың ішінде, кесте тізімде бірінші болып тұрады, одан кейін сол кестедегі деректерге тәуелді нысандар келеді. Төмендегі суретте, «Қызметкерлер» тобы «Қызметкерлер» кестесін бейнелейді, одан кейін «Қызметкерлер» кестесіне қатысты нысандар келеді, ал «Жөнелтушілер» және «Тұтынушылар» топтары тура солай бейнеленеді.

Топтар ішіндегі кестелерді және әр кестеге қатысты нысандарды бейнелейтін шарлау аумағы

Алдын ала анықталған санатты таңдаған кезде, Access бағдарламасы дерекқордағы барлық нысандарды қамтитын жаһандық топты қосады. Топ атауының алдындағы Барлығы деген сөз арқылы санаттың жаһандық тобын оңай таба аласыз. Мысалы, Кестелер мен қатысты көріністер санатын таңдасаңыз, жаһандық топ Барлық кестелер деп аталады.

Беттің жоғарғы жағы

Нысандарды бейнелеу және сұрыптау

Дерекқордағы нысандардың шарлау аумағында қалай көрсетілетінін таңдауыңызға болады. Мысалы, жасалу және өзгертілу күндерін қосуыңызға болады немесе нысандарды белгіше немесе тізім ретінде бейнелеуіңізге болады. Әдепкіде, Access бағдарламасы шарлау аумағындағы нысандарды әліпбилік ретпен нысан түріне қарай артуы бойынша сұрыптайды, бірақ сұрыптауды өз қажетіңізге қарай өзгерте аласыз. Нысандардың бейнелену және сұрыпталуын анықтау үшін мынаны орындаңыз:

 • Мәтінмәндік мәзірді көрсету үшін шарлау аумағының жоғарғы жағын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Нысандардың бейнеленуін өзгерту үшін Көрсету түрі параметріне меңзерді апарып, одан кейін Толық мәліметтер, Белгіше немесе Тізім параметрлерінің бірін таңдаңыз.

  • Дерекқордағы барлық топтарды көрсету үшін Барлық топтарды көрсету пәрменін таңдаңыз.

  • Нысандардың сұрыпталу ретін өзгерту үшін Сұрыптау реті параметріне меңзерді апарып, одан кейін сұрыптау параметрін таңдаңыз.

  • Қолмен сұрыптау және бейнелеу ретін теңшеу үшін Сұрыптау реті параметріне меңзерді апарып, одан кейін Автоматты сұрыптауды жою пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дерекқорда нысандарды табу

Іздеу жолағына мәтін тергеніңізде, Office Access 2007 бағдарламасы санат ішінен іздеу шарттарыңызға сәйкес келетін нысан немесе нысан енін қамтитын кез келген топтарды іздейді. Сәйкестікті қамтымайтын топтар тасаланады.

Ескерту : Access бағдарламасы нысандарды тек ағымдағы шарлау аумағында бейнеленген санаттар мен топтардың ішінен іздейді.

Кеңес : Бүкіл дерекқордан белгілі бір нысанды іздеу үшін шарлау аумағынан Кестелер мен қатысты көріністер немесе Нысан түрі сияқты алдын ала анықталған санаттардың біреуін таңдаңыз. Бұл барлық топтардың шарлау аумағында көрінуін қамтамасыз етуге көмектеседі.

Дерекқор нысандарын немесе ендерді табу үшін «Іздеу» жолағын пайдалану

 1. Егер Іздеу жолағы шарлау аумағының жоғарғы жағында әлі көрінбеген болса, шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзір жолағын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Іздеу тақтасы пәрменін таңдаңыз.

 2. Іздеу тақтасы жолағына нысанның немесе еннің толық атын немесе оның бір бөлігін теріңіз.

  Шарлау аумағындағы Іздеу жолағы

  Таңбаларды терген кезде, Access бағдарламасы іздеу жүргізіп, сәйкестік қамтымайтын топ тақырыптарын елемейді.

 3. Басқа іздеуді орындау үшін Іздеу жолын тазалау Нақты іздеу жолағы түймешігі түймешігін немесе таңбаларды жою үшін BACKSPACE пернесін басыңыз, одан кейін іздегіңіз келген жаңа мәтінді теріңіз.

  Ескерту : Іздеу тақтасы жолағын тазалаған кезде шарлау аумағы барлық қолжетімді нысандарды көрсетеді.

Беттің жоғарғы жағы

Теңшелетін санаттар мен топтар жасау немесе оларды өзгерту

Үлгіні қолданбастан жаңа дерекқор жасаған кезде, Office Access 2007 бағдарламасы автоматты түрде, дерекқорда анықталған барлық нысандарды қамтитын бір топты көрсететін, теңшелетін санат жасайды. Теңшелетін санаттың атын өзгертуіңізге, оның ішінде көбірек теңшелетін топтар жасауыңызға және сол топтарға нысандарды тағайындауыңызға болады. Барлық кестелер топтар үшін әдепкі сұрыптау параметрі болып табылады.

Шарлау аумағынан теңшелетін санаттар мен топтарды көрсеткен кезде, әрдайым нысандардың ендерін көресіз. Ендерді нысан белгішесінің төменгі сол жақ бұрышындағы шағын көрсеткіден тануға болады.

Реттелетін санат көрінісіндегі таңбашалар

Енді ашқан кезде, ол көрсетіп тұрған нысанды ашасыз. Бірақ, енді жойсаңыз, Office Access 2007 бағдарламасы ен көрсетіп тұрған дерекқордағы нысанды жоймайды. Сондай-ақ, ендерді жасырып, олардың атын өзгерткенде, олар дерекқорда көрсетіп тұрған деректер өзгермейді.

Теңшелетін санаттар жасау – дерекқордағы нысандарды теңшеудің бір жолы болып табылады. Мысалы, дерекқорды шарлауға пайдалануға болатын түймешіктер мен сілтемелердің белгілі бір түрлері бар пішінді жасағыңыз келгенде теңшелетін санатты жасауыңызға болады. Теңшелетін санатты жасаған кезде, ол тек ағымдағы дерекқорға ғана қолданылады. Теңшелетін санаттар мен топтарды басқа дерекқорларға тасымалдай алмайсыз. Access бағдарламасы беретін әдепкі Теңшелетін санаттың атын өзгерту арқылы немесе жаңа теңшелетін санат жасау арқылы теңшелетін санатты жасауыңызға болады. Дерекқорыңыздағы теңшелетін санаттар мен топтардың санын шектеу деректерді табуды оңайлатады.

Ескерту :  Нысандарды теңшелетін санаттан не топтан жоя аласыз, дегенмен нысандарды алдын ала анықталған санаттан не топтан жоя алмайсыз.

Теңшелетін санаттар мен топтарды жасау және басқару үшін Шарлау параметрлері тілқатысу терезесін пайдаланыңыз. Тілқатысу терезесінде дерекқорда анықталған барлық санаттардың тізімі және теңшелетін санаттың топтары көрсетіледі.

Теңшелетін санатты жасау

Жаңа теңшелетін санатты жасаған кезде, сол санат үшін Тағайындалмаған нысандар және 1-теңшелетін топ топтары жасалады. Әдепкіде, Office Access 2007 бағдарламасы Тағайындалмаған нысандар тобына ешқандай нысанды қоймайды. Оның орнына, санаттағы ешбір топқа тағайындалмаған барлық нысандар шарлау аумағындағы Тағайындалмаған нысандар тобында көрсетіледі.

 1. Жаңа санатты жасау үшін, шарлау аумағының жоғарғы жағында тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Шарлау параметрлері тармағын таңдаңыз.

 2. Санаттар астынан Элементті қосу пәрменін таңдаңыз.

  Шарлау параметрлері тілқатысу терезесіндегі Санаттар тармағы астынан жаңа санат пайда болады.

 3. Жаңа санаттың атын теріп, ENTER пернесін басыңыз.

Теңшелетін санаттың атын өзгерту

Егер пайдаланылмайтын теңшелетін санат қолжетімді болса, жаңа теңшелетін санатты қосудың орнына соның атын өзгертуіңізге болады.

 1. Теңшелетін санатты қайта атау үшін шарлау ауғынын жоғарғы жағындағы мәзірді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Шарлау параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 2. Санаттар астынан Теңшелетін түймешігін басып, одан кейін Элементтің атын өзгерту пәрменін таңдаңыз.

 3. Жаңа санаттың атын теріп, ENTER пернесін басыңыз.

Санатты жасағаннан немесе оның атын өзгерткеннен кейін, әрбір теңшелетін санаттың ішінде теңшелетін топтарды жасауыңыз керек.

Access бағдарламасы әр жаңа санат ішінде 1-теңшелетін топ және Тағайындалмаған нысандар топтарын автоматты түрде жасайды. Ешбір топқа тағайындалмаған нысандар автоматты түрде Тағайындалмаған нысандар тобына қойылады. Жаңа теңшелетін топты жасауыңызға немесе 1-теңшелетін топ тобының атын өзіңіз таңдаған атқа өзгертуіңізге болады.

Теңшелетін топты жасау

 1. Жаңа теңшелетін топ жасау үшін, шарлау аумағының жоғарғы жағында тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Шарлау параметрлері тармағын таңдаңыз.

 2. Санат аты арналған топтар астынан Топ қосу пәрменін таңдаңыз.

 3. Жаңа топтың атын теріңіз де, ENTER пернесін басыңыз.

Теңшелетін топтың атын өзгерту

 1. Теңшелетін топтың атын өзгерту үшін, шарлау аумағының жоғарғы жағында мәзірді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Шарлау параметрлері тармағын таңдаңыз.

 2. Санат аты арналған топтар астынан теңшелетін топты нұқып, одан кейін Топты қайта атау пәрменін таңдаңыз.

 3. Жаңа топтың атын теріңіз де, ENTER пернесін басыңыз.

Теңшелетін санаттың ішінде теңшелетін топты жасағаннан кейін, кестелер сияқты нысандарды теңшелетін топқа қосасыз немесе жылжытасыз.

Беттің жоғарғы жағы

Теңшелетін топқа нысандарды қосу

Теңшелетін топқа нысандарды бірнеше жолмен қоса аласыз, мысалы енді жасау үшін нысанды апару, көшіріп қою және сыртқы көздерден нысандарды импорттау. Дегенмен, егер нысанды бір топтан қиып алуды таңдасаңыз, бұл ақаулықтар тудыруы мүмкін екенін ұмытпаңыз. Біз дерекқордан нысанды қиып алуды ұсынбаймыз, өйткені дерекқор бірге жұмыс істейтін құрамдастардың жиыны болып табылады, ал егер құрамдастар жиынынан бір нысан жойылса, ол дерекқор жұмысының бір бөлігін немесе барлығын бұзуы мүмкін.

 • Дерекқор ішінде нысандарды теңшелетін топқа қосу немесе жылжыту үшін шарлау аумағының жоғарғы жағындағы ашылмалы көрсеткіні нұқып, одан кейін жасалған теңшелетін топты нұқыңыз.

 • Тағайындалмаған нысандар астынан қосқыңыз немесе жылжытқыңыз келген нысанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз.

 • Мәтінмәндік мәзірде Топқа қосу пәрменін таңдаңыз да, одан кейін нысанды қосқыңыз келетін теңшелетін топты нұқыңыз.

Нысандарды көшіріп қою

 • Шарлау аумағында көшіргіңіз келетін нысанды тінтуірдің оң түймешігімен нұқып, Көшіру пәрменін таңдаңыз.

 • Шарлау аумағында нысанды қойғыңыз келетін топты тінтуірдің оң түймешігімен нұқып, Қою пәрменін таңдаңыз. Сондай-ақ, нысанды Office Access 2007 бағдарламасында ашық басқа дерекқордың шарлау аумағына да қоя аласыз.

Басқа дерекқорлардан кестелерді немесе басқа бағдарламалардан деректерді импорттау (мәтіндік файлдар және Microsoft Office Excel жұмыс кітаптары сияқты) – дерекқорыңызға нысандарды қосудың басқа жолы болып табылады. Сыртқы деректерді импорттау туралы қосымша ақпарат алу үшін осы мақаланың Қосымша қараңыз бөліміндегі сілтемелерді қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Теңшелетін топтардағы ендерді жою және қалпына келтіру

Шарлау аумағында теңшелетін нысандарды көрсеткен кезде, шынында сол нысандардың ендеріне қарап тұрасыз. Төменгі сол жақ бұрышындағы шағын көрсеткісі бар нысан белгішесі нақты нысанның ені немесе көрсеткіші болғанын білдіреді.

Реттелетін санат көрінісіндегі таңбашалар

Шарлау аумағынан енді жойсаңыз, сіз тек сол нысанның көрсеткішін ғана жоясыз, нысанды дерекқордан жоймайсыз. Нысанның ені шарлау аумағындағы теңшелетін топтан жойылған кезде, нысанның сілтемесі теңшелетін топтан жойылады, ал нысан шарлау аумағындағы Тағайындалмаған нысандар тобында пайда болады.

 • Енді жою үшін шарлау аумағында нысанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Жою пәрменін таңдаңыз.

 • Нысанның енін қалпына келтіру үшін нысанды шарлау аумағындағы Тағайындалмаған нысандар тобынан теңшелетін топқа апарыңыз.

Маңызды : Алдын ала анықталған және теңшелетін топтарды жоя алсаңыз да (біржола жою), біз оны істеуді ұсынбаймыз, өйткені бұл, дерекқорда ақаулықтардың туындауына әкеп соғуы мүмкін. Дерекқор бірге жұмыс істейтін құрамдастардың жиыны болып табылады, ал егер құрамдастар жиынынан бір нысан жойылса, ол дерекқордың жұмысының бір бөлігін немесе барлығын бұзуы мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Нысандар мен топтарды жасыру

Нысан немесе топ пайдаланылмаған кезде немесе оған қатынасты шектегіңіз келген кезде нысанды немесе топты жасыру, оны жоюға қарағанда жақсырақ шешім болып табылуы мүмкін. Нысанды жасыру дерекқорды өзгертпейді, ал нысанды немесе топты жою (ол тіпті көшірме болуы мүмкін болса да) дерекқордың жұмысының бір бөлігін немесе барлығын бұзуы мүмкін.

Шарлау аумағында нысанды немесе топты жасыру үшін, мына әрекеттердің бірін орындаңыз:

 • Нысанды жасыру үшін, оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Осы топта жасыру пәрменін таңдаңыз.

 • Бүкіл топты жасыру үшін, оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Жасыру пәрменін басыңыз.

Шарлау аумағында қарайтылған нысанды немесе топты жасыру үшін төмендегі әрекетті орындаңыз:

 1. Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзір жолағын тінтуірдің оң түймешігімен нұқып, одан кейін Шарлау параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 2. Шарлау параметрлері тілқатысу терезесінде Жасырын нысандарды көрсету параметрі жанынан құсбелгіні алып тастап, одан кейін OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Нысандар мен топтарды көрсету

Жасырын нысандар мен топтарды, оларға қатынау берместен, көрсету үшін мына әрекеттерді орындаңыз:

 • Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзір жолағын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Шарлау параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 • Шарлау параметрлері тілқатысу терезесінде Жасырын нысандарды көрсету параметрі жанына құсбелгі қойып, одан кейін OK түймешігін басыңыз.

Шарлау аумағында жасырын нысандар мен топтар қарайтылған болып көрінсе, демек олар қосылмаған. Осы қарайтылған нысандар мен топтарды шарлау аумағынан қолжетімді болатындай жасау үшін мынаны орындаңыз:

 • Нысанды қосу үшін, оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Осы топта көрсету пәрменін таңдаңыз.

 • Топты көрсету үшін, оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Көрсету пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×