Шарлау аумағында Access дерекқорының нысандарын басқару

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Кеңес :  Шарлау аумағын көрсету немесе жасыру үшін F11 пернесін басыңыз.

All the objects in an Access desktop database are listed in the Navigation Pane, a feature first introduced in Access 2007. The Database window of earlier Access versions is not available.

Шарлау аумағындағы нысандардың санаттары мен топтарын реттеуге болады. Сондай-ақ, нысандарды, топтарды немесе тіпті шарлау аумағын жасыруға болады. Access 2010 Access бағдарламасында дәл қазір пайдалануға болатын бірнеше санат берілген, сондай-ақ, реттелетін санаттар мен топтар құруға болады.

Ескерту : Access веб-бағдарламасын немесе веб-дерекқорды браузерде пайдаланған кезде Шарлау аумағы қолжетімсіз болады. Сонымен қатар, Шарлау аумағын Access бағдарламасында ашылған Access веб-бағдарламасында пайдалануыңызға болады, оның шектелген мүмкіндіктер жиынтығы бар: дерекқор нысандарын көрсету, сұраптау және іздеу.

Осы мақалада

Шолу

Шарлау аумағынан санатты таңдау

Шарлау аумағында нысандарды көрсету және сұрыптау

Шарлау аумағының дерекқорындағы нысандарын көрсету

Шарлау аумағында реттелетін санаттар мен топтарды жасау және өзгерту

Шарлау аумағында реттелетін топқа нысандар қосу

Шарлау аумағында реттелетін топтардағы таңбашаларды жою және қалпына келтіру

Шарлау аумағында нысандар мен топтарды жасыру

Шарлау аумағында нысандар мен топтарды көрсету

Шолу

Шарлау аумағы барлық дерекқор нысандары көріп, кіруге болатын орталық орын болып табылады. Дерекқорды Access бағдарламасында ашқан кезде Шарлау аумағы әдепкі мәні бойынша жұмыс кеңістігінің сол жағында шығады.

Шарлау аумағын дұрыстау

Шарлау аумағының түрін мына жолдармен дұрыстауға болады:

Мақсат

Орындалатын әрекет

Шарлау аумағының енін өзгерту

Меңзерді шарлау аумағының оң жақ жиегінің үстіне қойып, ол екі жақты көрсеткіге айналғанда жиектің енін азайту немесе үлкейту үшін созыңыз.

Шарлау Аумағын ашу және жабу

Шарлау аумағын ашу және жабу үшін Ауысу шекарасын ашу/жабу түймешігін Access бағдарламасындағы шарлау аумағына арналған ауысу шекарасының ашу/жабу түймешігі немесе F11 пернесін басыңыз.

Шарлау аумағы, жабық және ашық күйінде

Шарлау аумағында дерекқор нысандарын пайдалану

Шарлау аумағындағы кез келген нысанды екі рет басу арқылы оны пайдалануға болады. Нысанды екі рет басыңыз, нысанды құрастырушы көрінісінде ашу сияқты әр түрлі әрекетті орындауға мүмкіндік беретін контекстік мәзірді көресіз.

Шарлау аумағындағы санаттар мен топтар

Дерекқордағы нысандарды санаттар мен топтарға реттей аласыз. Топтар Шарлау аумағындағы нысандарды реттеуге және байланыстыруға, ал санаттар топтарды реттеуге және байланыстыруға мүмкіндік береді.

Шарлау аумағы

Мысалы, алдыңғы суретте Тапсырмалардың шарлау аумағы санат болса және Тапсырмалар, Контактілер жәнеҚолдау көрсетілетін нысандар топтары болып табылады..

Санат таңдалғанда, элементтер санат қамтитын топтарға орналастырылады. Мысалы, Кестелер мен қатысты көріністер санаты таңдалса, элементтер әр кестеге арналған бір топқа орналастырылады, ондағы әр топ кестені — сұрауларды, пішіндерді, есептерді және т.б. пайдаланатын барлық нысанның ендерін қамтиды. Егер нысан бірнеше кестені пайдаланса, ол барлық маңызды топтарда пайда болады.

Беттің жоғары бөлігі

Шарлау аумағынан санатты таңдау

Жаңа дерекқор жасалғанда, әдепкі мәні бойынша көрсетілген санат Кестелер мен байланған көріністер, ал топ Барлық кестелер болады. Сондай-ақ, әр дерекқорда нысандардың реттелетін көрінісін жасау үшін пайдалануға болатын Реттелетін деп аталатын санат бар. Одан басқа, Access бағдарламасында нысандардың көрсетіл жолына сәйкес таңдауға болатын қосымша екі алдын ала анықталған санат беріледі:

Санат

Сипаттама

Нысан түрі

Түріне қарай сұрыпталған дерекқордағы нысандарды көрсетеді.

Жасалу күні

және

Өзгертілу күні

Белгілі бір күн немесе күндер ауқымында жасалған немесе өзгертілген нысандарды табады. Бүгін немесе Барлық күндер бойынша сүзгілеуге болады. Бұл санаттарда нысандар жасалған күнінің немесе соңғы өзгертілген күнінің кемуі бойынша реттеліп көрсетіледі.

Топтар ішіндегі кестелерді және әр кестеге қатысты нысандарды бейнелейтін шарлау аумағы

Шарлау аумағы әрбір кестеде топтар мен нысандарға қатысты кестелерді көрсетеді, Бекітілген әрбір санатта дерекқордағы нысандардан құралған жалпы топтар бар. Топ атауының алдындағы Барлығы сөзі арқылы санаттың жалпы тобын оңай таба аласыз. Мысалы, сіз Кестелер мен қатысты көріністер санатын таңдасаңыз, жалпы топ Барлық кестелер деп аталады.

Беттің жоғары бөлігі

Шарлау аумағында нысандарды көрсету және сұрыптау

Дерекқордағы нысандардың шарлау аумағында қалай көрсетілетінін таңдауыңызға болады. Мысалы, жасалу және өзгертілу күндерін қосуыңызға болады немесе нысандарды белгіше немесе тізім ретінде көрсетуіңізге болады. Әдепкіде, Access бағдарламасы шарлау аумағындағы нысандарды әліпбилік ретпен нысан түріне қарай артуы бойынша сұрыптайды, бірақ сұрыптауды өз қажетіңізге қарай өзгерте аласыз. Нысандардың көрсетілу және сұрыпталуын анықтау үшін мынаны орындаңыз:

 • Контекстік мәзірді көрсету үшін шарлау аумағының жоғарғы жағын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, одан кейін төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Нысандардың бейнеленуін өзгерту үшін Көрсету түрі параметріне меңзерді апарып, одан кейін Толық мәліметтер, Белгіше немесе Тізім параметрлерінің бірін таңдаңыз.

  • Дерекқордағы барлық топтарды көрсету үшін Барлық топтарды көрсету пәрменін таңдаңыз.

  • Шарлау аумағындағы сұрыптау ретін өзгерту үшін Сұрыптау реті параметріне көрсеткіні апарып, сұрыптау параметрін таңдаңыз.

  • Қолмен сұрыптау және көрсету ретін реттеу үшін, Сұрыптау реті параметріне көрсеткіні апарып, Автоматты сұрыптауды жою пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Шарлау аумағының дерекқорындағы нысандарын көрсету

Сіз мәтін түрін Іздеу жолағына енгізілу барысында, Access бағдарламасы санат ішінен іздеу шарттарыңызға сәйкес келетін нысанды немесе нысан таңбашасы бар кез келген топты іздейді. Сәйкестігі жоқ топтар істен шығады.

Ескерту : Access бағдарламасы нысандарды тек ағымдағы шарлау аумағында бейнеленген санаттар мен топтардың ішінен іздейді.

Кеңес : Бүкіл дерекқордан белгілі бір нысанды іздеу үшін шарлау аумағынан Кестелер мен қатысты көріністер немесе Нысан түрі сияқты алдын ала анықталған санаттардың біреуін таңдаңыз. Бұл барлық топтардың шарлау аумағында көрінуін қамтамасыз етуге көмектеседі.

Дерекқор нысандарын немесе ендерді табу үшін «Іздеу» жолағын пайдалану

 1. Егер Іздеу жолағы шарлау аумағының жоғарғы жағында әлі көрінбеген болса, шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзір жолағын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, одан кейін Іздеу тақтасы пәрменін таңдаңыз.

 2. Іздеу тақтасы жолағына нысанның немесе таңбашаның толық атауын немесе оның бір бөлігін теріңіз.

  Шарлау аумағындағы Іздеу жолағы

  Таңбаларды терген кезде Access бағдарламасы сәйкестігі жоқ топ тақырыптарын іздейді және түзейді.

 3. Басқаша іздеу үшін Іздеу жолын өшіру Нақты іздеу жолағы түймешігі түймешігін немесе таңбаларды жою үшін BACKSPACE пернесін басып, ізделетін жаңа мәтінді теріңіз.

  Ескерту : Іздеу тақтасы өрісін тазалаған кезде, шарлау аумағы барлық қолжетімді нысандарды қайта көрсетеді.

Беттің жоғары бөлігі

Шарлау аумағында реттелетін санаттар мен топтарды жасау және өзгерту

Ескерту :  Access веб-бағдарламасында бұл бөлім қолданылмайды.

Жаңа дерекқор үлгісіз жасалғанда, әдепкі мәні бойынша дерекқор құрамында анықталған барлық нысанды қамтитын бір топты көрсететін Реттелетін санатын қамтиды. Реттелетін санаттың атын өзгертуге, оның ішіндегі басқа реттелетін топтар құруға және нысандарды сол топтарға тағайындауға болады. Барлық кестелер топқа арналған әдепкі сұрыптау параметрі болып табылады.

Шарлау аумағынан реттелетін санаттар мен топтарды көрсеткен кезде, әрдайым нысандардың ендерін көресіз. Ендерді нысан белгішесінің төменгі сол жақ бұрышындағы шағын көрсеткіден тануға болады.

Реттелетін санат көрінісіндегі таңбашалар

Таңбашаны ашқан кезде ол көрсетіп тұрған нысанды ашасыз. Бірақ, таңбашаны жойсаңыз, Access таңбашаны көрсетіп тұрған дерекқордағы нысанды жоймайды. Сондай-ақ, таңбашаларды дерекқорда көрсететін деректерді өзгертпей-ақ, таңбашаларды жасыруға және оның атын өзгертуге болады.

Реттелетін санаттар жасау — дерекқордағы нысандарды реттеудің бір жолы болып табылады. Мысалы, дерекқорды шарлауға пайдалануға болатын түймешіктер мен сілтемелердің белгілі бір түрлері бар пішінді жасағыңыз келгенде реттелетін санатты жасауыңызға болады. Реттелетін санатты жасаған кезде, ол тек ағымдағы дерекқорға ғана қолданылады. Реттелетін санаттар мен топтарды басқа дерекқорларға тасымалдай алмайсыз. Access бағдарламасы беретін әдепкі Реттелетін санаттың атын өзгерту арқылы немесе жаңа реттелетін санат жасау арқылы реттелетін санатты жасауыңызға болады. Дерекқорыңыздағы реттелетін санаттар мен топтардың санын шектеу деректерді табуды оңайлатады.

Ескерту : Нысандарды реттелетін санаттан не топтан жоя аласыз, дегенмен нысандарды алдын ала анықталған санаттан не топтан жоя алмайсыз.

Реттелетін санаттар мен топтарды жасау және басқару үшін Шарлау параметрлері диалогтық терезесін пайдаланыңыз. Диалогтық терезеде дерекқорда анықталған барлық санаттардың тізімі және реттелетін санаттың топтары көрсетіледі.

Реттелетін санатты жасау

Жаңа реттелетін санатты жасаған кезде, топтар аты Тағайындалмаған нысандар және 1-реттелетін топсол санатта жасалады. Әдепкіде, Access Office Access 2007Тағайындалмаған нысандар тобына ешқандай нысанды қоймайды. Оның орнына, санаттағы ешбір топқа тағайындалмаған барлық нысандар шарлау аумағындағы Тағайындалмаған нысандар тобында көрсетіледі.

 1. Жаңа санатты жасау үшін, шарлау аумағының жоғарғы жағында тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Шарлау параметрлері тармағын таңдаңыз.

 2. Санаттар астынан Элементті қосу пәрменін таңдаңыз.

  Шарлау параметрлері диалогтық терезесіндегі Санаттар тармағы астынан жаңа санат пайда болады.

 3. Жаңа санаттың атын теріп, ENTER пернесін басыңыз.

Шарлау аумағындағы реттелетін санат атауын өзгерту

Егер пайдаланылмайтын реттелетін санат қол жетімді болса, жаңа реттелетін санатты қосудың орнына соның атын өзгертуіңізге болады.

 1. Реттелетін санаттың атын өзгерту үшін шарлау ауғының жоғарғы жағындағы мәзірді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, одан кейін Шарлау параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Санаттар астынан Реттелетін түймешігін басып, одан кейін Элементтің атын өзгерту пәрменін таңдаңыз.

 3. Жаңа санаттың атын теріп, ENTER пернесін басыңыз.

Санатты жасағаннан немесе оның атын өзгерткеннен кейін, әрбір реттелетін санаттың ішінде реттелетін топтарды жасауыңыз керек.

Access бағдарламасы әр жаңа санат ішінде 1-реттелетін топ және Тағайындалмаған нысандар топтарын автоматты түрде жасайды. Ешбір топқа тағайындалмаған нысандар автоматты түрде Тағайындалмаған нысандар тобына қойылады. Жаңа реттелетін топты жасауыңызға немесе 1-реттелетін топ тобының атын өзіңіз таңдаған атқа өзгертуіңізге болады.

Шарлау аумағында реттелетін топ жасау

 1. Жаңа реттелетін топ жасау үшін, шарлау аумағының жоғарғы жағында тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Шарлау параметрлері тармағын таңдаңыз.

 2. Санат атына арналған топтар тармағында, Топты қосу түймешігін басыңыз.

 3. Жаңа топтың атын теріңіз де, ENTER пернесін басыңыз.

Шарлау аумағындағы реттелетін топ атауын өзгерту

 1. Реттелетін топтың атын өзгерту үшін, шарлау аумағының жоғарғы жағында мәзірді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Шарлау параметрлері тармағын таңдаңыз.

 2. Санат атына арналған топтар тармағында реттелетін топты басып, содан кейін Топ атын өзгерту түймешігін басыңыз.

 3. Жаңа топтың атын теріңіз де, ENTER пернесін басыңыз.

Реттелетін санаттың ішінде реттелетін топты жасағаннан кейін, кестелер сияқты нысандарды реттелетін топқа қосасыз немесе жылжытасыз.

Беттің жоғары бөлігі

Шарлау аумағында реттелетін топқа нысандар қосу

Ескерту :  Access веб-бағдарламасында бұл бөлім қолданылмайды.

Реттелетін топқа нысандарды бірнеше жолмен қоса аласыз, мысалы таңбашаны жасау үшін нысанды апару, көшіріп қою және сыртқы көздерден нысандарды импорттау. Дегенмен, егер нысанды бір топтан қиып алуды таңдасаңыз, бұл ақаулықтар тудыруы мүмкін екенін ұмытпаңыз. Біз дерекқордан нысанды қиып алуды ұсынбаймыз, өйткені дерекқор бірге жұмыс істейтін компоненттердің жиыны болып табылады, ал егер компоненттер жиынынан бір нысан жойылса, ол дерекқор жұмысының бір бөлігін немесе барлығын бұзуы мүмкін.

 • Дерекқор ішінде нысандарды реттелетін топқа қосу немесе жылжыту үшін шарлау аумағының жоғарғы жағындағы ашылмалы көрсеткіні басып, одан кейін жасалған реттелетін топты басыңыз.

 • Тағайындалмаған нысандар астынан қосқыңыз немесе жылжытқыңыз келген нысанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.

 • Контекстік мәзірде Топқа қосу пәрменін таңдаңыз да, одан кейін нысанды қосылатын реттелетін топты басыңыз.

Нысандарды көшіріп қою

 • Шарлау аумағында көшіргіңіз келетін нысанды тінтуірдің оң түймешігімен басып, Көшіру пәрменін таңдаңыз.

 • Шарлау аумағында топты және нысан қойғыңыз келген жерді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Қою пәрменін таңдаңыз. Сондай-ақ, нысанды Access 2010 Access бағдарламасында ашық басқа дерекқордың шарлау аумағына да қоюға болады.

Басқа дерекқорлардан кестелерді немесе басқа бағдарламалардан деректерді импорттау (мәтіндік файлдар және Microsoft Office Excel жұмыс кітаптары сияқты) — дерекқорыңызға нысандарды қосудың басқа жолы болып табылады. Сыртқы деректерді импорттау туралы қосымша ақпарат алу үшін осы мақаланың Қосымша қараңыз бөліміндегі сілтемелерді қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Шарлау аумағында реттелетін топтардағы таңбашаларды жою және қалпына келтіру

Ескерту :  Access веб-бағдарламасында бұл бөлім қолданылмайды.

Шарлау аумағында реттелетін нысандарды көрсеткен кезде, шынында сол нысандардың ендеріне қарап тұрасыз. Төменгі сол жақ бұрышындағы шағын көрсеткісі бар нысан белгішесі нақты нысанның таңбашасы немесе көрсеткіші болғанын білдіреді.

Реттелетін санат көрінісіндегі таңбашалар

Шарлау аумағынан таңбашаны жойсаңыз, сіз тек сол нысанның көрсеткішін ғана жоясыз, нысанды дерекқордан жоймайсыз. Нысанның таңбашасы шарлау аумағындағы реттелетін топтан жойылған кезде нысанның сілтемесі реттелетін топтан жойылады, ал нысан шарлау аумағындағы Тағайындалмаған нысандар тобында пайда болады.

 • Таңбашаны жою үшін, шарлау аумағында нысанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, одан кейін Жою пәрменін таңдаңыз.

 • Нысанның таңбашасын қалпына келтіру үшін, нысанды шарлау аумағындағы Тағайындалмаған нысандар тобынан реттелетін топқа апарыңыз.

Маңызды : Алдын ала анықталған және реттелетін топтарды жоя алсаңыз да (біржола жою), біз оны істеуді ұсынбаймыз, өйткені бұл, дерекқорда ақаулықтардың туындауына әкеп соғуы мүмкін. Дерекқор бірге жұмыс істейтін компоненттердің жиыны болып табылады, ал егер компоненттер жиынынан бір нысан жойылса, ол дерекқордың жұмысының бір бөлігін немесе барлығын бұзуы мүмкін.

Беттің жоғары бөлігі

Шарлау аумағында нысандар мен топтарды жасыру

Ескерту :  Access веб-бағдарламасында бұл бөлім қолданылмайды.

Нысан немесе топ пайдаланылмаған кезде немесе оған қатынасты шектегіңіз келген кезде нысанды немесе топты жасыру, оны жоюға қарағанда жақсырақ шешім болып табылуы мүмкін. Нысанды жасыру дерекқорды өзгертпейді, ал нысанды немесе топты жою (ол тіпті көшірме болуы мүмкін болса да) дерекқордың жұмысының бір бөлігін немесе барлығын бұзуы мүмкін.

Шарлау аумағында нысанды немесе топты жасыру үшін, мына әрекеттердің бірін орындаңыз:

 • Нысанды жасыру үшін, оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, одан кейін Осы топта жасыру пәрменін таңдаңыз.

 • Бүкіл топты жасыру үшін, оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, одан кейін Жасыру пәрменін басыңыз.

Шарлау аумағында қарайтылған нысанды немесе топты жасыру үшін төмендегі әрекетті орындаңыз:

 1. Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзір жолағын тінтуірдің оң түймешігімен басып, одан кейін Шарлау параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 2. Шарлау параметрлері диалогтық терезесінде Жасырын нысандарды көрсету параметрі жанынан құсбелгіні алып тастап, одан кейін ОК түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Шарлау аумағында нысандар мен топтарды көрсету

Ескерту :  Access веб-бағдарламасында бұл бөлім қолданылмайды.

Жасырын нысандар мен топтарды, оларға қатынау берместен, көрсету үшін мына әрекеттерді орындаңыз:

 • Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзір жолағын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, одан кейін Шарлау параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 • Шарлау параметрлері диалогтық терезесінде Жасырын нысандарды көрсету параметрі жанына құсбелгі қойып, одан кейін ОК түймешігін басыңыз.

Шарлау аумағында жасырын нысандар мен топтар қарайтылған болып көрінсе, демек олар қосылмаған. Осы қарайтылған нысандар мен топтарды шарлау аумағынан қол жетімді болатындай жасау үшін мынаны орындаңыз:

 • Нысанды қосу үшін, оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, одан кейін Осы топта көрсету пәрменін таңдаңыз.

 • Топты көрсету үшін, оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, одан кейін Көрсету пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×