Шарлау аумағында теңшелетін санаттар мен топтарды жасау және басқару

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Дерекқор нысандары Access бағдарламасында пайдалану және реттеу үшін шарлау аумағын пайдаланыңыз. Сондай-ақ, санаттар мен топтарды шарлау аумағында жасап, дерекқор нысандарын қалаған жолмен ұйымдастыруға болады. Мысалы, пайдаланушылар көруге тиісті нысандардың ғана тіркесімдерін қамтамасыз етіп, тапсырмада қалу үшін оларға жеңілдетіп беруіңізге болады.

Бұл тақырыпта шарлау аумағындағы теңшелетін санаттар мен топтарды қалай жасау және басқару керектігі түсіндіріледі.

Ескерту : Шарлау аумағы веб-шолғышта пайдаланылмайды. Шарлау аумағын веб-шолғыш арқылы пайдалану үшін, ең алдымен сол дерекқорды Access бағдарламасы арқылы ашыңыз.

Ескерту :  Бұл мақала Access бағдарламаларына қолданылмайды — Access бағдарламасымен дерекқордың жаңа түрін құрастырып және онлайн режимінде жариялай аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін, Access бағдарламасын жасау бөлімін қараңыз.

Бұл мақалада:

Теңшелетін санаттар мен топтарды жасау

Санатта топтар мен нысандарды көрсету және жасыру

Теңшелетін топтардағы нысандарды жою және қалпына келтіру

Теңшелетін санаттар мен топтарды жасау

Өзгертпелі санат жасаған кезіңізде Сіз оны ашып қойған дерекқорыңызға жасайсыз және ол дерекқорыңызбен бірге көшіп-қонып жүреді. Өзгертпелі санаттар мен топтарды басқа дерекқорларға тасымалдай алмайсыз.

Өзгертпелі санаттар мен топтарды жасау және басқару үшін Шарлау параметрлері диалогтық терезесін қолданасыз. Бұл процесс мына кең қадамдардан өтеді:

 • Сіз алдымен өзгертпелі санатты жасайсыз. Access бағдарламасы Сізге біреуін қамтамасыз етеді: Реттелетін. Сол санаттың атауын өзгертіп, қажеттілігіңізге сай топтарды қосуыңызға не жоюыңызға немесе кез келген уақытта жаңа санатты жасауыңызға болады.

 • Санатты жасап болғаннан кейін сол жаңа санатқа бір не бірнеше топ жасайсыз.

 • Шарлау параметрлері диалогтық терезесін жауып, Шарлау аумағында өзгертпелі тобыңызға тағайындағыңыз келетін дерекқор нысандарын сүйреп немесе көшіріп, кейін қойыңыз. Нысандарын Тағайындалмаған нысандар деп аталатын арнайы топтан сүйрейсіз немесе көшіресіз. Ол топты Access бағдарламасы Сіз үшін өзгертпелі санатты құрған кезіңізде жасайды.

  Ескерту : Дерекқор нысанын «Тағайындалмаған нысандар» тобынан өзгертпелі тобыңызға қосқан кезіңізде Access бағдарламасы сол нысанға таңбаша жасайды — Сіз нысанның өзін жылжытпайсыз және көшірмейсіз. Егер өзгертпелі топтағы таңбашаның атауын өзгертсеңіз немесе оны жойсаңыз, сол өзгерістер нысанның өзіне емес, бірақ еніне әсер келтіреді.

 • Өзгертпелі топты не топтарды толтырғаныңыздан кейін көрсеткіңіз келмейтін тағайындалмаған нысандар тобын және кез келген басқа топтарды жасырып қоюыңызға болады.

Пайдаланушы санатын жасау

 1. Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзірге тінтуірдің оң жақ түймешігін басыңыз, одан кейін Шарлау параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Шарлау параметрлері диалогтық терезесінде Санаттар тізімінде Элементті қосу дегенін басыңыз. Тізімде жаңа санат шығады. Бұл сурет жаңа өзгертпелі санатты көрсетіп тұр:

  Шарлау аумағындағы жаңа теңшелетін санат

 3. Жаңа санаттың атауын теріп, ENTER пернесін басыңыз.

  Дерекқорыңызды қолданатын адамдарға түсінікті болатын атауды жасауға тырысыңыз. Атауды жасап болғаныңыздан кейін оң жақтағы тізімнің тақырыбы сол атпен бірдей болатынын байқаңыз. Мысалы, егер жаңа санатын Менің түймешіктер пішінім деп атасаңыз, оң жақтағы тізімдегі тақырып «Менің түймешіктер пішінім» топтары деп оқылады. Және де, тізімде «Тағайындалмаған нысандар» деп аталатын топ бар екенін аңғарыңыз. Access бағдарламасы сол топты әдепкі күйінде жасайды. Бұл топта дерекқорыңыздағы барлық нысандары бар және сол нысандарды Сіз өзгертпелі топты толтыру үшін қолданасыз.

  Пайдаланушы санатын жасағаннан соң, сол санат үшін бір немесе бірнеше топтарды жасайсыз. Топтарды қажетіңізше көп қылып жасауға болады. Шарлау параметрлері диалогтық терезесін ашық түрде ұстаңыз және келесі қадамдарды орындаңыз.

Теңшелетін топты жасау

 1. Under the Groups for "Group Name" list, click Add Group, and then type a name for the group. You can repeat this process as often as you need to do. For example, My Switchboard can contain three groups — Data Entry Forms, Reports, and Queries. The needs of your users, or your own preferences, should control the groups that you add at this stage.

 2. Тағайындалмаған нысандар қасындағы құсбелгі көзін белгілемей қалдырыңыз, содан соң ОК түймешігін басыңыз. Access бағдарламасы Шарлау параметрлері диалогтық терезесін жауып, жаңа өзгертпелі тобыңызды Шарлау аумағына қосады, бірақ жаңа топты Сіз әлі көре алмайсыз.

 3. Жаңа топты көрсетіп қою үшін және топқа нысандарды қосу үшін келесі қадамдар жинағына өтіңіз.

Теңшелетін топқа нысандар қосу

 1. Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзірді басыңыз. Содан соң мәзірдің үстінгі бөлімінде жаңа санатты басыңыз. Санатыңызға жасаған топ не топтар «Тағайындалмаған нысандар» тобымен бірге мәзірдің төменгі бөлімінде шығады.

 2. Тағайындалмаған нысандар тобында, таңданбалы топта қолданғыңыз келетін элементтерді таңдаңыз, сосын оларды сол топқа жылжытыңыз. Access таңдалған элементтерді жылжытудың бірнеше жолдарын ұсынады. Келесіні орындауыңызға болады:

  • Элементтерді жекелеп апару

  • CTRL пернесін басып тұрып, бірнеше элементтерді таңдаңыз да, теңшелетін топқа апарыңыз.

  • Таңдалған элементтердің біреуін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, меңзерді Топқа қосу параметріне апарыңыз да, теңшелетін топ атауын басыңыз.

Аяқтаған соң Тағайындалмаған нысандар тобын шарлау аумағында көрсетілген түрде қалдыруға немесе жасыруға болады.

«Тағайындалмаған нысандар» тобын жасыру

 1. Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзірді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Шарлау параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 2. Санаттарға арналған топтар тақтасындағы Тағайындалмаған нысандар құсбелгісін алып тастаңыз.

Өзгертпелі санатты және топты жасап болып, сол топқа кейбір ендерді қосқаныңыздан кейін, Сіз сол ендерді қосымша топтар жасау үшін қолдануыңызға болады. Келесі қадамдарда соны қалай жасау керек екені түсіндіріледі.

Бұрыннан бар теңшелетін топтағы нысанды қолдану арқылы жаңа теңшелетін топ жасау

Ескерту : Бұл әдісті қолдану үшін алдымен алғашқы бөлімдердегі қадамдарды орындай отырып, теңшелетін санатты және топты жасау қажет.

 1. Шарлау аумағында теңшелетін санат пен топ ашық тұрған кезде жаңа топқа қою қажет нысанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.

 2. Меңзерді Топқа қосу тармағына апарып, Жаңа топ түймешігін басыңыз.

  Шарлау аумағында жаңа топ шығады.

  Шарлау аумағындағы жаңа өзгертпелі топ

  Жаңа топтың атауын енгізіп, қажеті бойынша сол топқа қосымша ендерді сүйреп апарыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Санатта топтар мен нысандарды көрсету және жасыру

Өзгертпелі санаттағы кейбір не барлық топтарды немесе топтағы барлық нысандарды жасырып қоюыңызға болады. Осыны орындаған кезіңізде келесі фактілерді есте сақтаңыз:

 • Access бағдарламасы нысанды жасыратын екі жолды қамтамасыз етеді. Шарлау аумағында берілген пәрмендерді қолдану арқылы нысанды оның тектік тобы мен санатынан жасырып қоюыңызға немесе әр нысанға тиісті сипатты таңдауыңызға және оны ашық дерекқордағы барлық топтардан және санаттардан жасырып қоюыңызға болады.

 • Жасырылған нысандар мен топтарды толық көрінбейтіндей етіп қоюыңызға немесе оларды Шарлау аумағында көмескі, қол жеткізгісіз белгіше ретінде көрсетіп қоюыңызға болады. Сол таңдауды Шарлау параметрлері диалогтық терезесінде Жасырын нысандарды көрсету құсбелгі көзін белгілеу немесе белгіні алып тастау арқылы жасауыңызға болады. Сол құсбелгі көзін нысанды немесе топты қайта көрсетіп қою немесе қалпына келтіру қажет болған кезде де қолдануыңызға болады.

Келесі бөлімдердегі қадамдар әрбір тапсырманы орындау жолын түсіндіреді.

Санаттағы топты жасыру

 • Шарлау аумағында жасыру қажет топтың терезе тақырыбын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, Жасыру пәрменін таңдаңыз.

  Ескерту : You can also perform this task by using the Navigation Options dialog box. Open the dialog box (see the steps in the next section if you don't know how), and in the Groups for "category" list, clear the check box next to the group that you want to hide.

Жасырын топты санатқа қалпына келтіру

 1. Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзір жолын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, мәтінмәндік мәзірдегі Шарлау параметрлері тармағын таңдаңыз.

 2. Санаттар тізімінде жасырын тобы бар санатты таңдаңыз.

 3. «Санатқа» арналған топтар тізімінде жасырын топтың жанына құсбелгі қойыңыз.

 4. OK түймешігін басыңыз.

Нысанды тектік тобында жасыру

 • Шарлау аумағында нысанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Жасыру пәрменін таңдаңыз.

Нысанды барлық санаттар мен топтардан жасыру

 1. Жасыру қажет нысанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Нысанның сипаттары пәрменін таңдаңыз.

  Сипаттар диалогтық терезесі шығып, Access бағдарламасы нысанның атауын диалогтық терезесінің тақырыбына қосады. Мысалы, «Тапсырыстар» деген пішінді ашсаңыз, диалогтық терезесі Тапсырыстар сипаттары дегенін көрсетеді. Келесі суретте диалогтық терезесі көрсетілген.

  Access бағдарламасындағы дерекқор нысанына арналған «Сипаттар» диалогтық терезесі

 2. Жасырын құсбелгісін қойыңыз.

 3. ОК түймешігін басыңыз.

Жасырын нысанды қалпына келтіру (көрсетіп қою)

 1. Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзірді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, мәтінмәндік мәзірдегі Шарлау параметрлері тармағын таңдаңыз.

 2. Көрсету параметрлері астынан Жасырын нысандарды көрсету құсбелгісін қойыңыз.

 3. ОК түймешігін басып, Шарлау аумағына оралыңыз. Аумақ көмескі жасырылған нысандардың барлығына көмескі белгішені көрсетеді.

 4. Келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Егер нысанды тек тектік тобынан және санаттан жасырып қойған болсаңыз, нысанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Көрсету пәрменін таңдаңыз.

  • Егер нысанды барлық санаттардан және топтардан Жасырын сипатын қолдану арқылы жасырып қойған болсаңыз, нысанды тінтуірдің оң түймешігімен басып, Сипаттарды қарап шығу дегенін таңдап, содан соң Жасырын құсбелгі көзіндегі белгіні алып тастаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Теңшелетін топтардағы нысандарды жою және қалпына келтіру

Өзгертпелі топтар пайдаланушының және бизнестің талаптары өзгергеніне байланысты мезгілімен өзгеруі мүмкін. Топта нысандарды кез келген уақытта қосуыңызға немесе жоюыңызға болады. Келесі іс рәсімдері соны қалай жасау керек екенін түсіндіреді.

Нысандарды теңшелетін топтан жою

 • Шарлау аумағында жою қажет нысанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Жою пәрменін таңдаңыз.

Нысанды теңшелетін топта қалпына келтіру

 1. «Тағайындалмаған нысандар» тобы жасырын тұрған болса, оны көрсетіңіз.

  Тағайындалмаған нысандар тобын қалай көрсетуге болады?

  1. Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзірді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, контекстік мәзірдегі Шарлау параметрлері түймешігін басыңыз.

  2. «Санатқа» арналған топтар аумағында Тағайындалмаған нысандар жанына құсбелгі қойыңыз.

 2. Қажет болғанда керек нысанды «Тағайындалмаған нысандар» тобынан теңшелетін тобыңызға апарыңыз немесе көшіріп қойыңыз.

Теңшелетін топта нысанның атауын өзгерту

 1. Шарлау аумағында атауын өзгерту қажет нысанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Таңбашаның атын өзгерту тармағын таңдаңыз.

 2. Таңбашаның жаңа атауын теріп, ENTER пернесін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×