Шарлау аумағындағы дерекқор нысандарын пайдалану және ұйымдастыру

Access 2010 нұсқасында дерекқор нысандары Access 2007 нұсқасына енгізілген мүмкіндік болып табылатын шарлау аумағынан көрсетіледі. Бұрынғы нұсқалардың дерекқор терезесі қол жетімді емес.

Шарлау аумағындағы нысандардың санаттары мен топтарын теңшеуге болады. Сондай-ақ, нысандарды, топтарды немесе тіпті шарлау аумағын жасыруға болады. Access 2010 нұсқасында бірден пайдалануға болатын бірнеше санат берілген, сондай-ақ, ол теңшелетін санаттар мен топтар құруға мүмкіндік береді.

Ескерту : Веб-дерекқор шолғышта пайдаланылғанда, шарлау аумағы қол жетімді емес. Дегенмен, веб-дерекқорды Access бағдарламасы арқылы ашқан кезде шарлау аумағын пайдалануға болады.

Осы бөлімде

Шолу

Санат таңдау

Нысандарды көрсету және сұрыптау

Дерекқорда нысандарды табу

Теңшелетін санаттар мен топтар жасау немесе оларды өзгерту

Теңшелетін топқа нысандарды қосу

Теңшелетін топтардағы ендерді жою және қалпына келтіру

Нысандар мен топтарды жасыру

Нысандар мен топтарды көрсету

Шолу

Шарлау аумағы барлық дерекқор нысандары оңай көріп, кіруге болатын орталық орын болып табылады. Дерекқор Access 2010 нұсқасында ашылғанда, шарлау аумағы әдепкі мәні бойынша жұмыс кеңістігінің сол жағына шығады.

Шарлау аумағына дұрыстау

Шарлау аумағының түрін мына жолдармен дұрыстауға болады:

Мақсат

Орындалатын әрекет

Шарлау аумағының енін өзгерту

Меңзерді шарлау аумағының оң жақ жиегінің үстіне қойып, ол екі жақты көрсеткіге айналғанда жиектің енін азайту немесе үлкейту үшін созыңыз.

Шарлау Аумағын ашу және жабу

Шарлау аумағын ашу және жабу үшін Сырғытпа жолағындағы ашу/жабу түймешігін Access бағдарламасындағы шарлау аумағына арналған ауысу шекарасының ашу/жабу түймешігі немесе F11 пернесін басыңыз.

Шарлау аумағы, жабық және ашық күйінде

Дерекқор нысандарын пайдалану

Шарлау аумағындағы кез келген нысанды екі рет нұқу арқылы оны пайдалануға болады. Нысанды екі рет нұқыңыз, нысанды құрастырушы көрінісінде ашу сияқты әр түрлі әрекетті орындауға мүмкіндік беретін мәтінмәндік мәзірді көресіз.

Санаттар және топтар

Дерекқордағы нысандарды санаттар мен топтарға бөлуге болады. Санаттар нысандарды шарлау аумағында реттеуге, ал топтар санаттарға жіктелген нысандарды сүзуге мүмкіндік береді.

Мысалы, алдыңғы суретте Бүкіл Access нысандары санаты болса, Кестелер, Сұраулар, Пішіндер және Есептер топтары болып табылады.

Санат таңдалғанда, элементтер санат қамтитын топтарға орналастырылады. Мысалы, Кестелер мен қатысты көріністер санаты таңдалса, элементтер әр кестеге арналған бір топқа орналастырылады, ондағы әр топ кестені — сұрауларды, пішіндерді, есептерді және т.б. пайдаланатын барлық нысанның ендерін қамтиды. Егер нысан бірнеше кестені пайдаланса, ол барлық маңызды топтарда пайда болады.

Беттің жоғарғы жағы

Санат таңдау

Жаңа дерекқор жасалғанда, әдепкі мәні бойынша көрсетілген санат Кестелер мен байланған көріністер, ал топ Барлық кестелер болады. Сондай-ақ, әр дерекқорда нысандардың теңшелетін көрінісін жасау үшін пайдалануға болатын Өзгертпелі деп аталатын санат бар. Одан басқа, Access бағдарламасында нысандардың көрсетіл жолына сәйкес таңдауға болатын қосымша екі алдын ала анықталған санат беріледі:

Санат

Сипаттама

Нысан түрі

Түріне қарай сұрыпталған дерекқордағы нысандарды көрсетеді.

Жасалу күні

және

Өзгертілу күні

Белгілі бір күн немесе күндер ауқымында жасалған немесе өзгертілген нысандарды табады. Бүгін немесе Барлық күндер бойынша сүзгілеуге болады. Бұл санаттарда нысандар жасалған күнінің немесе соңғы өзгертілген күнінің кемуі бойынша реттеліп көрсетіледі.

Мысалы, Access бағдарламасымен бірге орнатылатын Northwind үлгі дерекқорында Барлық кестелер санаты көрсетілсе, әр кестеге қатысты әр түрлі нысандардың көруге болады. Кесте тізімде әрдайым бірінші тұрады, одан кейін сол кестедегі деректерге тәуелді нысандар келеді. Төмендегі суретте «Қызметкерлер» тобы «Қызметкерлер» кестесіне қатысты нысандардан кейін келетін «Қызметкерлер» кестесін көрсетеді, ал «Жөнелтушілер» және «Тұтынушылар» топтарымен тура солай болады.

Топтар ішіндегі кестелерді және әр кестеге қатысты нысандарды бейнелейтін шарлау аумағы

Алдын ала анықталған санатты таңдаған кезде, Access бағдарламасы дерекқордағы барлық нысандарды қамтитын глобалдық топты қосады. Топ атауының алдындағы Барлығы деген сөз арқылы санаттың глобалдық тобын оңай таба аласыз. Мысалы, Кестелер мен қатысты көріністер санатын таңдасаңыз, глобалдық топ Барлық кестелер деп аталады.

Беттің жоғарғы жағы

Нысандарды көрсету және сұрыптау

Дерекқордағы нысандардың шарлау аумағында қалай көрсетілетінін таңдауыңызға болады. Мысалы, жасалу және өзгертілу күндерін қосуыңызға болады немесе нысандарды белгіше немесе тізім ретінде көрсетуіңізге болады. Әдепкіде, Access бағдарламасы шарлау аумағындағы нысандарды әліпбилік ретпен нысан түріне қарай артуы бойынша сұрыптайды, бірақ сұрыптауды өз қажетіңізге қарай өзгерте аласыз. Нысандардың көрсетілу және сұрыпталуын анықтау үшін мынаны орындаңыз:

 • Мәтінмәндік мәзірді көрсету үшін шарлау аумағының жоғарғы жағын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Нысандардың бейнеленуін өзгерту үшін Көрсету түрі параметріне меңзерді апарып, одан кейін Толық мәліметтер, Белгіше немесе Тізім параметрлерінің бірін таңдаңыз.

  • Дерекқордағы барлық топтарды көрсету үшін Барлық топтарды көрсету пәрменін таңдаңыз.

  • Нысандардың сұрыпталу ретін өзгерту үшін Сұрыптау реті параметріне меңзерді апарып, одан кейін сұрыптау параметрін таңдаңыз.

  • Қолмен сұрыптау және көрсету ретін теңшеу үшін, Сұрыптау реті параметріне меңзерді апарып, одан кейін Автоматты сұрыптауды жою пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дерекқорда нысандарды табу

Іздеу жолағына мәтінді енгізілу барысында, Access бағдарламасы санат ішінен іздеу шарттарыңызға сәйкес келетін нысаны немесе нысан таңбашасы бар кез келген топты іздейді. Сәйкестігі жоқ топтар тасаланады.

Ескерту : Access бағдарламасы нысандарды тек ағымдағы шарлау аумағында бейнеленген санаттар мен топтардың ішінен іздейді.

Кеңес : Бүкіл дерекқордан белгілі бір нысанды іздеу үшін шарлау аумағынан Кестелер мен қатысты көріністер немесе Нысан түрі сияқты алдын ала анықталған санаттардың біреуін таңдаңыз. Бұл барлық топтардың шарлау аумағында көрінуін қамтамасыз етуге көмектеседі.

Дерекқор нысандарын немесе ендерді табу үшін «Іздеу» жолағын пайдалану

 1. Егер Іздеу жолағы шарлау аумағының жоғарғы жағында әлі көрінбеген болса, шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзір жолағын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Іздеу тақтасы пәрменін таңдаңыз.

 2. Іздеу тақтасы жолағына нысанның немесе таңбашаның толық атауын немесе оның бір бөлігін теріңіз.

  Шарлау аумағындағы Іздеу жолағы

  Таңбаларды терген кезде, Access бағдарламасы іздеу жүргізіп, сәйкестік қамтымайтын топ тақырыптарын елемейді.

 3. Басқаша іздеу үшін Іздеу жолын өшіру Нақты іздеу жолағы түймешігі түймешігін басыңыз немесе таңбаларды жою үшін BACKSPACE пернесін басыңыз, содан кейін ізделетін жаңа мәтінді теріңіз.

  Ескерту : Іздеу тақтасы жолағын тазалаған кезде шарлау аумағы барлық қолжетімді нысандарды көрсетеді.

Беттің жоғарғы жағы

Теңшелетін санаттар мен топтар жасау немесе оларды өзгерту

Жаңа дерекқор үлгісіз жасалғанда, әдепкі мәні бойынша дерекқор құрамында анықталған барлық нысанды қамтитын бір топты көрсететін Өзгертпелі санатын қамтиды. Теңшелетін санаттың атын өзгертуге, оның ішіндегі басқа теңшелетін топтар құруға және нысандарды сол топтарға тағайындауға болады. Барлық кестелер топқа арналған әдепкі сұрыптау параметрі болып табылады.

Шарлау аумағынан теңшелетін санаттар мен топтарды көрсеткен кезде, әрдайым нысандардың ендерін көресіз. Ендерді нысан белгішесінің төменгі сол жақ бұрышындағы шағын көрсеткіден тануға болады.

Реттелетін санат көрінісіндегі таңбашалар

Енді ашқан кезде, ол көрсетіп тұрған нысанды ашасыз. Бірақ, таңбашаны жойсаңыз, Office Access 2007 бағдарламасы таңбашаны көрсетіп тұрған дерекқордағы нысанды жоймайды. Сондай-ақ, таңбашаларды жасырып, олардың атауын өзгерткенде, олар дерекқорда көрсетіп тұрған деректер өзгермейді.

Теңшелетін санаттар жасау – дерекқордағы нысандарды теңшеудің бір жолы болып табылады. Мысалы, дерекқорды шарлауға пайдалануға болатын түймешіктер мен сілтемелердің белгілі бір түрлері бар пішінді жасағыңыз келгенде теңшелетін санатты жасауыңызға болады. Теңшелетін санатты жасаған кезде, ол тек ағымдағы дерекқорға ғана қолданылады. Теңшелетін санаттар мен топтарды басқа дерекқорларға тасымалдай алмайсыз. Access бағдарламасы беретін әдепкі Теңшелетін санаттың атын өзгерту арқылы немесе жаңа теңшелетін санат жасау арқылы теңшелетін санатты жасауыңызға болады. Дерекқорыңыздағы теңшелетін санаттар мен топтардың санын шектеу деректерді табуды оңайлатады.

Ескерту :  Нысандарды теңшелетін санаттан не топтан жоя аласыз, дегенмен нысандарды алдын ала анықталған санаттан не топтан жоя алмайсыз.

Теңшелетін санаттар мен топтарды жасау және басқару үшін Шарлау параметрлері тілқатысу терезесін пайдаланыңыз. Тілқатысу терезесінде дерекқорда анықталған барлық санаттардың тізімі және теңшелетін санаттың топтары көрсетіледі.

Теңшелетін санатты жасау

Жаңа теңшелетін санатты жасаған кезде, сол санат үшін Тағайындалмаған нысандар және 1-теңшелетін топ топтары жасалады. Әдепкіде, Office Access 2007 бағдарламасы Тағайындалмаған нысандар тобына ешқандай нысанды қоймайды. Оның орнына, санаттағы ешбір топқа тағайындалмаған барлық нысандар шарлау аумағындағы Тағайындалмаған нысандар тобында көрсетіледі.

 1. Жаңа санатты жасау үшін, шарлау аумағының жоғарғы жағында тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Шарлау параметрлері тармағын таңдаңыз.

 2. Санаттар астынан Элементті қосу пәрменін таңдаңыз.

  Шарлау параметрлері тілқатысу терезесіндегі Санаттар тармағы астынан жаңа санат пайда болады.

 3. Жаңа санаттың атын теріп, ENTER пернесін басыңыз.

Теңшелетін санаттың атын өзгерту

Егер пайдаланылмайтын теңшелетін санат қолжетімді болса, жаңа теңшелетін санатты қосудың орнына соның атын өзгертуіңізге болады.

 1. Теңшелетін санатты қайта атау үшін шарлау ауғынын жоғарғы жағындағы мәзірді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Шарлау параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 2. Санаттар астынан Теңшелетін түймешігін басып, одан кейін Элементтің атын өзгерту пәрменін таңдаңыз.

 3. Жаңа санаттың атын теріп, ENTER пернесін басыңыз.

Санатты жасағаннан немесе оның атын өзгерткеннен кейін, әрбір теңшелетін санаттың ішінде теңшелетін топтарды жасауыңыз керек.

Access бағдарламасы әр жаңа санат ішінде 1-теңшелетін топ және Тағайындалмаған нысандар топтарын автоматты түрде жасайды. Ешбір топқа тағайындалмаған нысандар автоматты түрде Тағайындалмаған нысандар тобына қойылады. Жаңа теңшелетін топты жасауыңызға немесе 1-теңшелетін топ тобының атын өзіңіз таңдаған атқа өзгертуіңізге болады.

Теңшелетін топты жасау

 1. Жаңа теңшелетін топ жасау үшін, шарлау аумағының жоғарғы жағында тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Шарлау параметрлері тармағын таңдаңыз.

 2. Санат аты арналған топтар астынан Топ қосу пәрменін таңдаңыз.

 3. Жаңа топтың атын теріңіз де, ENTER пернесін басыңыз.

Теңшелетін топтың атын өзгерту

 1. Теңшелетін топтың атын өзгерту үшін, шарлау аумағының жоғарғы жағында мәзірді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Шарлау параметрлері тармағын таңдаңыз.

 2. Санат аты арналған топтар астынан теңшелетін топты нұқып, одан кейін Топты қайта атау пәрменін таңдаңыз.

 3. Жаңа топтың атын теріңіз де, ENTER пернесін басыңыз.

Теңшелетін санаттың ішінде теңшелетін топты жасағаннан кейін, кестелер сияқты нысандарды теңшелетін топқа қосасыз немесе жылжытасыз.

Беттің жоғарғы жағы

Теңшелетін топқа нысандарды қосу

Теңшелетін топқа нысандарды бірнеше жолмен қоса аласыз, мысалы таңбашаны жасау үшін нысанды апару, көшіріп қою және сыртқы көздерден нысандарды импорттау. Дегенмен, егер нысанды бір топтан қиып алуды таңдасаңыз, бұл ақаулықтар тудыруы мүмкін екенін ұмытпаңыз. Біз дерекқордан нысанды қиып алуды ұсынбаймыз, өйткені дерекқор бірге жұмыс істейтін құрамдастардың жиыны болып табылады, ал егер құрамдастар жиынынан бір нысан жойылса, ол дерекқор жұмысының бір бөлігін немесе барлығын бұзуы мүмкін.

 • Дерекқор ішінде нысандарды теңшелетін топқа қосу немесе жылжыту үшін шарлау аумағының жоғарғы жағындағы ашылмалы көрсеткіні нұқып, одан кейін жасалған теңшелетін топты нұқыңыз.

 • Тағайындалмаған нысандар астынан қосқыңыз немесе жылжытқыңыз келген нысанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз.

 • Мәтінмәндік мәзірде Топқа қосу пәрменін таңдаңыз да, одан кейін нысанды қосылатын теңшелетін топты нұқыңыз.

Нысандарды көшіріп қою

 • Шарлау аумағында көшіргіңіз келетін нысанды тінтуірдің оң түймешігімен нұқып, Көшіру пәрменін таңдаңыз.

 • Шарлау аумағында нысанды қойылатын топты тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Қою пәрменін таңдаңыз. Сондай-ақ, нысанды Access 2010 бағдарламасында ашық басқа дерекқордың шарлау аумағына да қоюға болады.

Басқа дерекқорлардан кестелерді немесе басқа бағдарламалардан деректерді импорттау (мәтіндік файлдар және Microsoft Office Excel жұмыс кітаптары сияқты) – дерекқорыңызға нысандарды қосудың басқа жолы болып табылады. Сыртқы деректерді импорттау туралы қосымша ақпарат алу үшін осы мақаланың Қосымша қараңыз бөліміндегі сілтемелерді қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Теңшелетін топтардағы ендерді жою және қалпына келтіру

Шарлау аумағында теңшелетін нысандарды көрсеткен кезде, шынында сол нысандардың ендеріне қарап тұрасыз. Төменгі сол жақ бұрышындағы шағын көрсеткісі бар нысан белгішесі нақты нысанның таңбашасы немесе көрсеткіші болғанын білдіреді.

Реттелетін санат көрінісіндегі таңбашалар

Шарлау аумағынан таңбашаны жойсаңыз, сіз тек сол нысанның көрсеткішін ғана жоясыз, нысанды дерекқордан жоймайсыз. Нысанның таңбашасы шарлау аумағындағы теңшелетін топтан жойылған кезде, нысанның сілтемесі теңшелетін топтан жойылады, ал нысан шарлау аумағындағы Тағайындалмаған нысандар тобында пайда болады.

 • Таңбашаны жою үшін, шарлау аумағында нысанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Жою пәрменін таңдаңыз.

 • Нысанның таңбашасын қалпына келтіру үшін, нысанды шарлау аумағындағы Тағайындалмаған нысандар тобынан теңшелетін топқа апарыңыз.

Маңызды : Алдын ала анықталған және теңшелетін топтарды жоя алсаңыз да (біржола жою), біз оны істеуді ұсынбаймыз, өйткені бұл, дерекқорда ақаулықтардың туындауына әкеп соғуы мүмкін. Дерекқор бірге жұмыс істейтін құрамдастардың жиыны болып табылады, ал егер құрамдастар жиынынан бір нысан жойылса, ол дерекқордың жұмысының бір бөлігін немесе барлығын бұзуы мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Нысандар мен топтарды жасыру

Нысан немесе топ пайдаланылмаған кезде немесе оған қатынасты шектегіңіз келген кезде нысанды немесе топты жасыру, оны жоюға қарағанда жақсырақ шешім болып табылуы мүмкін. Нысанды жасыру дерекқорды өзгертпейді, ал нысанды немесе топты жою (ол тіпті көшірме болуы мүмкін болса да) дерекқордың жұмысының бір бөлігін немесе барлығын бұзуы мүмкін.

Шарлау аумағында нысанды немесе топты жасыру үшін, мына әрекеттердің бірін орындаңыз:

 • Нысанды жасыру үшін, оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Осы топта жасыру пәрменін таңдаңыз.

 • Бүкіл топты жасыру үшін, оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Жасыру пәрменін басыңыз.

Шарлау аумағында қарайтылған нысанды немесе топты жасыру үшін төмендегі әрекетті орындаңыз:

 1. Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзір жолағын тінтуірдің оң түймешігімен нұқып, одан кейін Шарлау параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 2. Шарлау параметрлері тілқатысу терезесінде Жасырын нысандарды көрсету параметрі жанынан құсбелгіні алып тастап, одан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Нысандар мен топтарды көрсету

Жасырын нысандар мен топтарды, оларға қатынау берместен, көрсету үшін мына әрекеттерді орындаңыз:

 • Шарлау аумағының жоғарғы жағындағы мәзір жолағын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Шарлау параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 • Шарлау параметрлері тілқатысу терезесінде Жасырын нысандарды көрсету параметрі жанына құсбелгі қойып, одан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

Шарлау аумағында жасырын нысандар мен топтар қарайтылған болып көрінсе, демек олар қосылмаған. Осы қарайтылған нысандар мен топтарды шарлау аумағынан қолжетімді болатындай жасау үшін мынаны орындаңыз:

 • Нысанды қосу үшін, оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Осы топта көрсету пәрменін таңдаңыз.

 • Топты көрсету үшін, оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, одан кейін Көрсету пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×