Формуланы автоаяқтауды пайдалану

Маңызды :  Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Формулаларды жасап, өңдеуді оңайлату және енгізу мен синтаксис қателерін барынша азайту үшін формуланы автоаяқтауды пайдаланыңыз. = (теңдік белгісі) және басталу әріптерін немесе көрсету триггерін енгізгеннен кейін, (теңдік белгісі және функцияның бірінші әрпі) Microsoft Excel бағдарламасы ұяшықтың төменгі жағынан әріптерге немесе көрсету триггеріне сәйкес келетін жарамды функциялардың, атаулардың және мәтін жолдарының динамикалық ашылмалы тізімін көрсетеді. Содан кейін, кірістіру триггерінің көмегімен ашылмалы тізімдегі бір элементті формулаға кірістіруге болады.

Формуланы автоаяқтау

1. Формуланы автоаяқтауды бастау үшін = (теңдік белгісі) және бірінші әріптерді немесе көрсету триггерін теріңіз.

2. Терген кезде, жарамды элементтердің жылжымалы тізімінен ең жақын сәйкестік бөлектеліп көрсетіледі.

3. Белгішелер енгізбенің түрін, мысалы, кестедегі жазба (СатубойыншаЕсеп), белгілі бір атау (СатуСалығы) немесе (SEARCH, SECOND…SLOPE және т.б.) функциялары.

4. Толық қалқымалы көмек сөздер ең дұрыс таңдау жасауға көмектеседі.

Не істегіңіз келеді?

Ашылмалы тізімді көрсету триггерлерінің көмегімен басқару

Формуланы автоаяқтау ашылмалы тізімінің бойында пернелердің көмегімен шарлау

Ашылмалы тізімдегі бір элементті кірістіру триггерінің көмегімен енгізу

Формуланы автоаяқтауды қосу немесе ажырату

Ашылмалы тізімді көрсету триггерлерінің көмегімен басқару

Келесі кестеде Формуланы автоаяқтау ашылмалы тізіміндегі элементтердің көрсетілуін динамикалық жолмен басқару тәсілдерінің қысқаша сипаттамасы берілген.

Көрсету

Мынаны теріңіз

Excel және пайдаланушы анықтайтын функция атаулары

Функцияны енгізуге болатын кез келген жердегі әріп немесе бірінші әріптер.

Мысалы: Су

Функция аргументтері

( -- ашық жақшаны теріңіз

Сан немесе ұяшық анықтамасы сияқты аргументті теру, не болмаса бірінші әріптер, үтір, ашылатын жай жақша немесе [ (ашық тік жақша) сияқты көрсету триггерін пайдалану.

Мысалы: SUM(5, A2, [

Одан кейінгі әрбір аргумент үшін бір үтір теріп, аргументті жазу немесе басқа бір көрсету триггерін қою.

Ескерту : Келесі функциялардың ашылмалы тізімде автоматты түрде көрсетілетін нөмірленген тұрақтылары бар аргументтері болады: CELL, FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV, RANK.AVG, RANK.EQ, SUBTOTAL және VLOOKUP.

Анықталған атаулар мен кесте атаулары

Атауды енгізуге болатын кез келген жердегі әріп немесе бірінші әріптер.

Мысалы: Жылсайынғы сатылу

Кесте бағанының сипаттауыштары мен арнайы элемент сипаттауыштары ([#Барлығы], [#Деректер], [#ТақырыпАтаулары], [#Жиындар], [#ОсыЖол])

Келесілердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:

 • Кесте атауынан кейінгі [ (ашық тік жақша).

  Мысалы: ЖылдықҚорытынды [

 • Арнайы элементтен кейінгі,  (үтір).

  Мысалы: =ЖылдықҚорытынды[#Барлығы],

 • Баған атауынан кейінгі : (қос нүкте).

  Мысалы: ЖылдықҚорытынды[Сату:

Ескерту : Егер ұяшық кестенің ішінде болса, кесте атауы міндетті емес. Мысалы, келесі формулалар бірдей болады:

=[Сату]/[Шығындар]

=ЖылдықҚорытынды[Сату]/ЖылдықҚорытынды[Шығындар]

Текше функцияларында байланыстырғыш атаулар

Текше функциясы атауының ашық жақшасынан кейінгі " (ашық тырнақша).

Мысалы: CUBEMEMBER("

Ескерту : Тізімде тек ағымдағы жұмыс кітабына сақталған OLAP байланыстары беріледі.

Текше функцияларындағы көп өлшемді сөйлемшелер (КӨӨ) мәтін жолдары

Келесілердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:

 • Аргументтердің үтірінен кейінгі " (ашық тырнақша).

  Мысалы: CUBEMEMBER(("СатуТекшеДеректері","

 • Жабық тік жақшадан кейінгі . (нүкте).

  Мысалы: CUBEMEMBER("СатуТекшеДеректері","[Тұтынушылар] .

  Мысалы: CUBEMEMBER("СатуТекшеДеректері","[Тұтынушылар].[Қазақстан] .

 • Өзара байланысты мәндердің басталуын көрсететін (үтірмен ажыратылған мәндері бар жол) КӨӨ мәтін жолының ашық тырнақшасынан кейінгі ( (ашылатын жай жақша).

  Мысалы: CUBEVALUE("СатуТекшеДеректері","(

 • Өзара байланысты мәндердің екінші бөлігін көрсететін КӨӨ мәтін жолының жабық тік жақшасынан кейінгі ,  (үтір).

  Мысалы: CUBEVALUE("СатуТекшеДеректері","([Тұтынушылар].[Қазақстан] ,

 • Жинақ формуласының басталуын көрсететін КӨӨ мәтін жолының ашық тырнақшасынан кейінгі { (ашық бейнелі жақша).

  Мысалы: CUBEVALUE("СатуТекшеДеректері","{

  Ескертулер : 

  • Формуланы автоаяқтаудың көмегімен КӨӨ мәтін жолын енгізу үшін OLAP деректер көзіне қосылуыңыз керек.

  • Егер тақырып аты анықталған болса, ол қалқымалы көмекте көрсетіліп, таңдаудың жасалғанын растауға көмектеседі.

  • Егер КӨӨ мәтін жолы күмәнді болса, онда бірегей мүше аты бәрібір енгізіледі, бірақ оның дұрыс енгізілгенін тексеруіңіз керек. Мысалы, келесі КӨӨ мәтін жолы үшін екі мән бар болған жағдайда:

   CUBEMEMBER("СатуТекшеДеректері","[Тұтынушылар].[Қазақстан].[Алматы].[Айтбек Балабеков]

   Келесі мәндердің біреуі енгізіледі:

   [Тұтынушылар].[Атау].&[54342]

   [Тұтынушылар].[Атау].&[34297]

   Егер енгізілген мән керектісі болмаса, оны өшіріп, басқа біреуін таңдайсыз.

  • Microsoft SQL Server Талдау қызметтеріндегі «Children», «Parent» немесе «Crossjoin» сияқты функция атаулары ашылмалы тізімде көрсетілмегенімен, оларды тере беруге болады.

Ескертулер : 

 • Формуланы автоаяқтауды пайдалану барысында кез келген уақытта, формуланы толтыру үшін кез келген нәрсені толтыруға болады.

 • Формуланы автоаяқтауды қолданыстағы енгізілген функцияның немесе өрнектің ортасында пайдалануға болады. Кірістіру нүктесінің алдындағы мәтін ашылмалы тізімдегі мәндерді көрсетеді, ал кірістіру нүктесінен кейінгі мәтіннің барлығы өзгеріссіз қалады.

 • SUBTOTAL функциясында пайдаланылатын сияқты нөмірленген тұрақтылар үшін жасалатын анықталған атаулар мен Текше функциясының қосылымдары Автоаяқтау ашылмалы тізімінде көрсетілмегенімен, оларды тере беруге болады.

Беттің жоғары бөлігі

Формуланы автоаяқтау ашылмалы тізімінің бойында пернелердің көмегімен шарлау

Келесі кестеде Формуланы автоаяқтау ашылмалы тізімінің бойында шарлау үшін пайдалануға болатын пернелердің қысқаша сипаттамасы берілген.

Әрекет

Басу

Кірістіру орнын бір таңба солға жылжыту.

Сол жақ көрсеткі

Кірістіру орнын бір таңба оңға жылжыту.

Оң жақ көрсеткі

Бөлектелген элементті бір элемент жоғары жылжыту.

Жоғары көрсеткі

Бөлектелген элементті бір элемент төмен жылжыту.

Төмен көрсеткі

Соңғы элементті таңдау.

End

Бірінші элементті таңдау.

Home

Бір бет төмен жылжу және жаңа элементті таңдау.

Page Down

Бір бет жоғары жылжу және жаңа элементті таңдау.

Page Up

Ашылмалы тізімді жабу.

Esc (немесе басқа бір ұяшықты басыңыз)

Формуланы автоаяқтауды қосу немесе ажырату.

Alt+Down Arrow

Беттің жоғары бөлігі

Ашылмалы тізімдегі бір элементті кірістіру триггерінің көмегімен енгізу

Маңызды : Формула теріп жатқанда, тіпті кірістіру триггерін пайдалансаңыз да, функция үшін жабық жақшаны, кесте анықтамасы үшін жабық тік жақшаны немесе КӨӨ мәтін жолы үшін жабық тырнақшаны теруді ұмытпаңыз.

 • Таңдалған элементті формулаға кірістіріп, кірістіру орнын тікелей оның артынан қою үшін TAB пернесін басыңыз немесе элементті екі рет нұқыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Формуланы автоаяқтауды қосу немесе ажырату

 1. Файл қойындысын нұқып, Параметрлер, одан кейін Формулалар санатын таңдаңыз.

 2. Формулалармен жұмыс істеу астындағы Формуланы автоаяқтау тармағын таңдаңыз немесе өшіріңіз.

Кеңес : Сондай-ақ, формулаға енгізу кезінде Формуланы автоаяқтауды қосу үшін Alt+төмен көрсеткі пернесін басуға болады.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×